Acizi nucleici

14
ACIZI NUCLEICI ACIZI NUCLEICI

Transcript of Acizi nucleici

Page 1: Acizi nucleici

ACIZI NUCLEICIACIZI NUCLEICI

Page 2: Acizi nucleici

Structura generala a acizilor nucleici

- compusi polimerici , prezenti in toate celulele vii, cu rol esential in biosinteza proteinelor si transmiterea caracterelor ereditare

-Unitatea structurala- monomer- nucleotide

-Nucleotide - baza purinica sau pirimidica, monozaharida (pentoza) si un rest de acid fosforic esterificat la una din grupele OH ale pentozei

Pentoze OHCH2OH

HO

OOHCH2OH

HO

O

OH

D- Desoxiriboza D- Riboza

Acid desoxiribonucleic (ADN) – desoxiriboza

Acid ribonucleic (ARN) - riboza

Page 3: Acizi nucleici

Baze purinice si pirimidinice

N

NNH

N

NH2

NH

NNH

N

O

NH2

N

NH

NH2

O

NH

NH

O

O

H3CNH

NH

O

O

Adenina (A) Guanina (G)

Citosina (C) Timina (T) Uracil (U

AND - contine adenina, guanina,citosina, timinaARN- contine adenina, guanina, citosina, uracil

Page 4: Acizi nucleici

N

NN

N

NH H

Adenina (A)

N N

O

O

CH3

H

Timina (T)

pentoza

pentoza

N

NN

N

O

N

H

H

Hpentoza

N N

N

O

H

H

pentoza

Guanina (G) Citosina(C)

Compatibilitatea intre bazele purinice si pirimidinice ( Formare de legaturi de hidrogen)

Page 5: Acizi nucleici

Nucleotide

N

NN

N

NH2

O

HOH

HH

HH

OP-O

O-

O

NH

N

N

O

NH2N

O

H

HH

HHHO

OP-O

O

O-

N

NH2

ON

O

HOH

HH

HH

OP-O

O-

O

NH

O

O

H3C

N

O

HOH

HH

HH

OP-O

O-

O

acid desoxicitidilic

acid desoxiguanilic

acid desoxitimidilic

Page 6: Acizi nucleici

Nucleoside

- sunt formate din baza purinica si pirimidinica si respectiv pentoza

-Desoxiadenosina. desoxiguanozina, desoxicitidina, desoxitimidina – AND

-Adenosina, guanosina, citidina , uridina

N

NN

N

NH2

O

HOH

HH

HH

HO

NH

O

ON

O

OHOH

HH

HH

HO

Desoxiadenosina Uridina

Page 7: Acizi nucleici

Medicamente antivirale derivate de nucleotide

Page 8: Acizi nucleici

Structura macromoleculelor de ADN

- Nucleotidele sunt unite prin restul de acid fosforic din pozitia 3 a unei molecule cu grupa hidroxil primar , din pozitia 5 a celeilalte molecule

-Structura catenei ( str. secundara) – clarificata prin difractie de raze X- Watson, Crick 1953, Wilkins 1957- dubla elice, cu bazele purinice si pirimidice in interior , prin formare de leg de H-10 nucleotide – pas complet al spiralei- 34Å- distante intre spirale ~ 20Å

ARN- spirala simpla

Page 9: Acizi nucleici
Page 10: Acizi nucleici

ADN

Page 11: Acizi nucleici

Replicarea moleculelor de ADN

Page 12: Acizi nucleici

Biosinteza proteinelor

Etapa 1 - In nucleul celulelor- ADN- contine portiuni – gene – poarta informatii referitoare la biosinteza proteinelor specifice- transcrierea codului genetic de pe ADN pe o catena de ARN mesager (ARNm)

- se desface o parte din elicea dubla ADN- bazele purinice si pirimidice sunt spre exterior- ribonucleotidele prezente in nucleu se ataseaza la aceste baze pe cf. compatibilitatii A – T , C – G in ADN si A-U, G – C in ARN- resturile de ribonucleotide se unesc intre ele (polimeraza ADN)- catena ARNm complementara care trece in citoplasma

Etapa 2- ARNm se fixeaza de ARN-ul ribosomal ( leg de H)- polisom- tiparul pentru biosinteza proteinelorSinteza ARN de transfer (ARNt)– masa moleculara mica ( 70-90 nucleotide ) cu spirale duble ramificate cu terminatii C-C-A. De adenina se fixeaza aminoacidul .

O alta terminatie (ramura) a ARNt contine o secventa de 3 nucleotide - anticodon- In structura ARNm exista portiuni de 3 nucleotide ( codon) specifice pentru fiecare tip de aminoacid si informatia se transmite ARNt prin compatibilitatea codon-anticodon

Page 13: Acizi nucleici
Page 14: Acizi nucleici