Achizitii LANT

download Achizitii LANT

of 58

 • date post

  31-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  44
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Studiu de Caz

Transcript of Achizitii LANT

 • CAP. IV STUDIU DE CAZ REALIZAT LA SOCIETATEA NAIONAL

  A LIGNITULUI OLTENIA

  Voi prezenta practic o achiziie public de produse n cadrul Societii Naionale

  a Lignitului Oltenia i anume ,,achiziionarea de lanuri metalice utilizate la echiparea

  utilajelor miniere din subteran.

  Procedura de achiziie este licitaie eschis. A fost ntinat prin publicarea

  anunului de participare publicat n SEAP i n Monitorul Oficial al Romniei.

  Documentaia de atribuire cuptinde :

  - Fia de date a achiziiei

  - Caietul de sarcini

  n anunul de participare se specific produsele ce urmeaz a se achiziiona prin

  cumprare, datele de identificare ale autoritii contractante, data , ora i locul

  deschiderii ofertelor, cuantumul garaniilor de participare i execuie, cerinele minime

  pe care trebuie s le ndeplineasc ofertantul pentru a se putea califica, criteriul de

  atribuire a contractului, care n acest caz este ,,preul cel mai sczut, alte informaii

  generale.

  Fia de date a achiziiei detaliaz toate informaiile despre achiziia de lan

  miniert i anume:

  - obiectul contractului, descrierea produsului, cantitate, etc.

  - procedura aplicat (licitaie deschis)

  - criteriile de calificare i selecie

  - prezentarea ofertei

  - criterii de atribuire

  - condiiile de ncheiere a contractului

  Caietul de sarcini prezint condiiile tehnice ce trebuie s le ndeplineasc

  produsul ,, lan minier ce urmeaz a fi achiziionat. Pentru achiziionarea acestui

  produs au fost depuse oferte de ctre doi operatori economici: S.C. JIET COMIMPEX

  SRL Aninoasa i S.C. SOCET S.A. Bucureti.

  La data stabilit in anunul de participarecomisia de evaluare a deschis ofertele

  celor doi operatori economici. S-a verificat daca acestia au depus toate documentele

  necesare calificarii prezentate in fisa de date a achiziiei i au fost citite preurile pe kg

  de lan miner, oferite de cei doi operatori economici.

 • 1

  Toate datele de mai sus au fost consemnate in procesul-verbal de deschidere a

  ofertelor.

  n urma evalurii s-a stabilt c ambele oferte au fost admise , adic au ndeplinit

  criteriile de calificare i au fost respectate cerinele caietului de sarcini.

  Prin compararea preurilor oferite de S.C. SOCET S.A. de 7,2 lei/kg i S.C. JIET

  COMIMPEX SRL de 6 lei/kg s-a hotrt ca ofertant ctigtor S.C. JIET COMIMPEX

  SRL.

  Adjudecarea ofertelor a fost cosemnat n raportul procedurii de atribuire, s-a

  comunicat celor doua societi , apoi s-a ncheiat contractul de vnzare cumprare cu

  societatea ctigtoare.

  ANUN DE PARTICIPARE LA LICITAIE DESCHIS

  NR.PROCEDURA : 25-LANURI METALICE

  1. Denumirea autoritii contractante : Societatea Naional a Lignitului

  "Oltenia" S.A.Tg-Jiu, CUI 16306589, Nr.de nmatriculare:J18/263/05.04.2004. Adresa:

  Tg-Jiu, Strada Tudor Vladimirescu, nr.1-15, cod 210132, jud. Gorj tel:0725531129,

  0725531170, fax 0253-222015, 216064

  2.Procedura de atribuire aleas; licitaie deschis.

  3.Locul de livrare a produselor : subunitatea S.N.L.Oltenia S.A.Tg-Jiu

  respectiv BATS Motru.

  4.Produsul care urmeaz a fi achiziionat prin cumprare este LAN DE MIN

  CLASA C 18 X 64 mm , cantitatea de 30.000 kg ,COD CPV 28720000-5. Funcie de

  solicitrile subunitilor, autoritatea contractant poate solicita achiziionarea a unor

  cantiti suplimentare.

 • 2

  5.Evaluarea se va face in lei/kg., franco depozit achizitor, cu respectarea

  integral a prevederilor caietului de sarcini.

  6.Termenul de livrare este esalonat pana la 31.12.2007

  7.Nu se admit oferte alternative.

  8.Documentaia de atribuire se poate ridica de la:

  a)Societatea Naional a Lignitului "Oltenia" S.A. Tg-Jiu, Strada Tudor

  Vladimirescu,nr.1-15, cod 210132, jud. Gorj, tel: 0725531129, 0725531170, fax0253-

  222015, 216064, Biroul Achiziii Publice Produse,.

  b)Data limit pentru solicitarea clarificrilor:23.01.2007,ora 15;

  c)Contravaloarea documentaiei de atribuire este de 40 lei RON inclusiv

  TVA,care se va achita la casieria IMI a S.N.L. "Oltenia" S.A. Tg-Jiu.

  9.Data limit pentru depunerea ofertelor : 30.01.2007, ora 1000. Adresa la care

  trebuie transmise / depuse ofertele:S.N.L."Oltenia" S.A. Tg-Jiu,Strada Tudor

  Vladimirescu,nr.1-15, jud.Gorj, secretariatul Direciei Economice.Limba n care trebuie

  redactat oferta:limba romn.

  10.Pentru licitaia deschis:

  a)persoanele autorizate s asiste la deschiderea ofertelor;reprezentanii oficiali

  ai ofertantului.

  b)data,ora i locul deschiderii ofertelor:30.01.2007, ora 1100, sala de licitaii a

  Direciei Economice.

  11.Garanii pentru participare:4.100 lei. Pentru IMM uri se accept garania

  de participare 2.050 lei.Garania de participare se va constitui n contul de garanii al

  S.N.L. Oltenia S.A. Tg-Jiu RO 73 RNCB 2800000336750009 BCR sucursala Gorj.

  12.Plata se va efectua prin ordine de compensare cu energie electric,

  conform HG685/99 sau alte modaliti de plat funcie de disponibiliti n termen

  de 90 zile.

  13. Cerinte minime pe care ofertantul trebuie sa le indeplineasca pentru a fi

  considerat calificat:

  a.Prezentare generala:Informaii generale.

  b.Autorizare pentru livrarea produselor de la productor

  c.Resurse tehnice 1)Ofertantul va avea n dotare proprie,prin contracte sau

  conventii de inchiriere etc.,acele echipamente, utilaje, mijloace fixe si a altor dotari care

  sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului de furnizare. 2)S

 • 3

  prezinte dovada autorizrii execuiei i comercializrii pentru anul 2007 a produselor

  menionate n caietul de sarcini, conform reglementrilor legale.

  d. Certificarea sistemului calitii pentru productor.

  e.Autorizare INSEMEX pentru livrarea produselor folosite in subteran.

  14. Perioada de timp n care ofertantul trebuie s i menin oferta valabil:90

  zile.

  15.Criteriul de atribuire a contractului:"preul cel mai sczut".

  16.Eventualele contestaii se vor depune la Consiliul Naional de Soluionare a

  Contestaiilor. Informaii exacte privind depunerea contestaiilor se pot obine de la

  Oficiul Juridic al S.N.L.O. S.A. Tg-Jiu tel. 0725531014, fax : 0253.222.015.

  17. Data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a Achiziii

  publice, a anunului de intenie 08.11.2006.

  18. Data transmiterii spre publicare a anunului de participare : 22.12.2006.

  DIRECTOR ECONOMIC ef Departament Comercial

  SEF BIROU A.P.P. SEF DEPARTAMENT JURIDIC

  RESPONSABIL CONTRACT

 • 4

  FISA DE DATE A ACHIZIIEI

  I. a. AUTORITATEA CONTRACTANT

  Denumire: S.N.L. OLTENIA SA

  Adresa: Str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15

  Localitate: TG JIU

  Cod

  postal:21013

  2

  Tara: Romnia

  Persoana de contact:

  In atenia: Departamentul Comercial Biroul APP- Ing. ignele Sebastian

  Telefon: 0725531170, 0725531129,

  E-mail: tsebi@snlo.ro Fax: 0253.222015, 0253.216064

  Adresa de internet: www.snlo.ro

  I.b Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante

  ministere ori alte autoritai publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

  agenii naionale autoriti locale alte institutii guvernate de legea public institutie european/organizaie internationala x altele (specificati):

  Agent economic-capital integral de stat

  servicii publice centrale aparare ordine public/siguranta naional mediu economico-financiare sanatate construcii i amenajarea teritoriului protectie social cultura, religie si actv. recreative educaie X altele (specificai) Extracia i prepararea crbunelui inferior Extracia i prepararea lignitului

  Autoritatea contractanta achiziioneaz in numele altei autoritati contractante DA NU X

  Alte informaii si/sau clarificari pot fi obinute:

  X la adresa mai sus menionat altele: (specificati / adresa/fax/interval orar)

  Date limita de primire a solicitarilor de clarificari

  Data: 23.01.2007

  Ora limita : 15,00

  Adresa: Str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, Tg Jiu, Gorj

  Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 26-01-2007

  Institutia responsabila pentru solutionare contestatie

  Denumire: CONSILIUL NAIONAL DE SOLUIONARE A CONTESTAIILOR

  Adresa: B-dul Dinicu Golescu ,nr.38,sector 1 Bucuresti

  Localitatea: Cod postal: Tara:

  E-mail: Telefon: 021/3104641

  Adresa internet: Fax: 021/3104642

 • 5

  I.c.Sursa de finantare :

  Se specifica sursele de finantare ale

  contractului ce urmeaza a fi atribuit

  Surse proprii

  Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri

  comunitare

  DA NU X Daca DA, faceti referire la proiect/program

  .....................................