ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV...

of 47 /47
1 Nr. înregistrare 139/ 06.01.2016 Beneficiar : SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL Documentaţia de atribuire aferentă contractului pentru: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU MODERNIZAREA RETELEI ELECTRICE – INLOCUIREA VECHILOR TRANSFORMATOARE

Embed Size (px)

Transcript of ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV...

Page 1: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

1

Nr. înregistrare 139/ 06.01.2016

Beneficiar : SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL

Documentaţia de atribuire aferentă contractului pentru:

ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU

MODERNIZAREA RETELEI ELECTRICE – INLOCUIREA VECHILOR

TRANSFORMATOARE

Page 2: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

2

CONŢINUT DOCUMENTAŢIE

CAPITOL I. Fişa de date a achiziţiei

CAPITOL II. Formulare

CAPITOL III. Caiet de sarcini

CAPITOL IV. Clauze contractuale generale

Page 3: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

3

CUPRINS DOCUMENTAŢIE

I. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI .............................................................................................................. 5

1. Beneficiarul ................................................................................................................................................ 5

2. Informaţii despre Proiectul de Investiţie ................................................................................................... 5

3. Solicitarea de informaţii şi/sau clarificări .................................................................................................. 6

4. Sursa de finanţare ..................................................................................................................................... 6

5. Obiectul contractului ................................................................................................................................. 7

6. Valoare estimată contract ......................................................................................................................... 8

7. Procedura de atribuire…….………………………………………………………………………………………………………………… 8

8. Metodologie de verificare şi evaluare ....................................................................................................... 8

9. Criteriile/modalitatea de transmitere ....................................................................................................... 8

10. Criterii de calificare şi selecţie ...............................................................................................................10

11. Modul de întocmire şi prezentare a ofertei ..........................................................................................14

12. Criterii de atribuire ................................................................................................................................19

13. Comunicarea rezultatelor evaluării .......................................................................................................19

14. Constestaţii și Notificarea atribuirii .......................................................................................................19

15. Atribuirea şi încheierea contractului .....................................................................................................19

II. FORMULARE ................................................................................................................................ 21

FORMULAR NR. 1 .........................................................................................................................................22

FORMULAR NR. 2 .........................................................................................................................................23

FORMULAR NR. 3 .........................................................................................................................................24

FORMULAR NR. 4 .........................................................................................................................................25

FORMULAR NR. 5 .........................................................................................................................................26

FORMULAR NR. 6 .........................................................................................................................................27

FORMULAR NR. 7 .......................................................................................................................................288

FORMULAR NR. 8 .........................................................................................................................................29

FORMULAR NR. 9 .........................................................................................................................................30

III. CAIETUL DE SARCINI ................................................................................................................. 311

1. Documentaţia de atribuire aferentă contractului pentru: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU MODERNIZAREA RETELEI ELECTRICE – INLOCUIREA VECHILOR TRANSFORMATOARE .................. ...............................................................................................................................................31

2. Condiţii de garanţie, livrare, asistenţă tehnică valabile pentru toate echipamentele tehnologice: .......37

Page 4: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

4

IV. MODEL DE CLAUZE CONTRACTUALE GENERALE ........................................................................... 38

ANEXA NR. 1 ................................................................................................................................... 44

1. Evaluarea şi compararea ofertelor. Criterii de atribuire. Aspecte generale ...........................................44

2. Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul .......................................................................................45

3. Preţul ofertei: maxim 40 puncte ............................................................................................................45

4. Conditii de garantie si conditii de service : maxim 20 puncte…..……………………………………………………… .46

5. Timpul estimat pentru livrea si instalarea echipamentelor: maxim 30 puncte......................................46

6. Reducerea consumului de energie asumata prin contract: maxim 10 puncte.......................................47

Page 5: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

5

I. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

1. Beneficiarul

Denumire: SC SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL

Adresa: : STRADA BIHARIA 67-77, SECTOR 1, BUCURESTI, CORP 1, ETAJ 2

PersoanE de contact:

Manager de Proiect : Remus Benea

Coordonator Tehnic : Mircea Vitan

În atenţia: REMUS BENEA

Telefon: 0040314254577

E-mail: [email protected]

[email protected]

Fa x: 0040314254629.

Adresa/ele de internet: .www.somaco.ro

2. Informaţii despre Proiectul de Investiţie

SOMACO GRUP PREFABRICATE., localizată în BUCURESTI, strada BIHARIA 67-77, sector 1, telephone: 0040314254577, fax 0040314254629, a primit in data de 16.04.2015 aprobarea Innovation Norway pentru proiectul “MODERNIZATION OF THE ADJUD AAC FACTORY” (MODERNIZAREA FABRICII DE BCA DIN ADJUD), proiect cu cofinanţare din Fondurile Norvegiene 2009-2014, conform contractului nr. DACHI -2014/113375 si a adendumului pentru activitati aditionale semnat cu Innovation Norway in calitate de Autoritate de Management pentru programul "Green Industry Innovation programme Romania" / « Inovare Verde in Industria din Romania ».

Valoarea totală a proiectului pentru activitati aditionale este 201.940 Euro (TVA exclus) din care asistenţa financiară reprezintă 100.000 Euro.

Proiectul e implementat în ADJUD, strada REVOLUTIEI nr. 17, judetul VRANCEA pentru o perioadă de

Page 6: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

6

4 luni.

Scopul proiectului consta in : « Cresterea competitivitatii prin ecologizarea procesului de productie la fabrica de BCA din Adjud ».

Rezultatul proiectului pentru activitati aditionale vizeaza:

Achizitia si instalarea de echipamente pentru modificarea sistemului de transfer slam de sub masina de taiata BCA.

Achzitia si instalarea unor echipamente pentru modernizarea retelei electrice – inlocuirea vechilor transformatoare

3. Solicitarea de informaţii şi/sau clarificări

SOMACO GRUP PREFABRICATE va clarifica orice neînţelegere formulată in scris de ofertanţi în legătură cu procedura de atribuire.

Raspunsul la solicitarile de clarificare primite, se va transmite în scris de către SOMACO GRUP PREFABRICATE. Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute în urma unei notificări scrise la următoarele date

de contact:

Date contact pentru informaţii şi clarificări:

Adresa : Somaco Grup Prefabricate, .Bucuresti, strada Biharia 67-77, sector 1

Telefon: : 0040314254577

Fax: 0040314254629

E-mail: [email protected]

[email protected]

Date limită de primire a solicitărilor de clarificare 08.01.2016; 17.00 PM

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 11.01.2015; 17:00 PM

Notă: Documentaţia de atribuire este întocmită şi în limba engleză. În caz de neconcordanţă între termeni, varianta în limba română este de referinţă.

4. Sursa de finanţare

Proiect finanţat din Fondurile Norvegiene 2009-2014 şi din surse proprii, în cadrul Programului "Green

Page 7: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

7

Industry Innovation programme Romania" / « Inovare Verde in Industria din Romania », avand autoritate de management – « Innovation Norway ».

Notă:

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale precum şi a documentelor

care o însoţesc.

5. Obiectul contractului

5.1. Denumire contract: Documentaţia de atribuire aferentă contractului

pentru: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU MODERNIZAREA

RETELEI ELECTRICE – INLOCUIREA VECHILOR TRANSFORMATOARE

5.2. Tipul contractului:

Furnizare produse

5.3. Scopul şi cantitatea contractului

Furnizarea si instalarea următoarelor echipamente, în concordanţă cu caietul de sarcini:

Transformator de putere 20/6 kV Transformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul de 20/0,4 kV Instalatiei de compensare pentru imbunatatirea factorului de putere

Echipamente pentru reamenajarea celulelor de trafo si a celor de masura Cabluri si jgheaburi de cabluri pentru distributia la panourile electrice ale consumatorilor locali.

5.4. Locaţie de implementare/ furnizare

ADJUD, strada REVOLUTIEI nr. 17, judetul VRANCEA., ROMANIA

5.5. Modul de finalizare a procedurii:

Contract de achiziţie

5.6. Condiţii specifice contractului

n/a

Page 8: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

8

6. Valoare estimată contract

Valoarea estimată a contractului este de 80.000 EURO fara TVA

7. Procedura de atribuire

PROCEDURA APLICATĂ

Cerere de oferte conform Normelor de Achiziţie privind atribuirea contractelor în acord cu cele mai

bune practici economice din domeniu, aferente programului de finanţare menţionat

8. Metodologie de verificare şi evaluare

În urma selectării ofertelor eligibile, SOMACO GRUP PREFABRICATE va derula o evaluare în

următoarele etape:

1. Verificare criteriilor de transmitere (ofertanţii trebuie să transmită oferta numai la adresa şi în

termenul indicat la Secţiunea 9 – Criteriile/modalitatea de transmitere).

2. Evaluarea criteriilor de calificare. Criteriile de calificare vor permite evaluarea compatibilităţii

situaţiei ofertantului prin raportare la cerinţele SOMACO GRUP PREFABRICATE.

3. Evaluarea tehnico-economică. Criteriile pentru evaluarea tehnico-economică sunt prezentate în

Anexa Nr. 1 a prezentei documentaţii.

Numai ofertele care trec de faza evaluării criteriilor de calificare vor intra în faza evaluării tehnico-

economice.

9. Criteriile/modalitatea de transmitere

9.1. Adresa la care se depune oferta: SOMACO GRUP PREFABRICATE

BUCURESTI, STRADA BIHARIA 67-77, SECTOR 1,

Page 9: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

9

ROMANIA

REMUS BENEA

PROJECT MANAGER

E-mail: [email protected]

Tel: 0040314254577

Fax: 0040314254629

9.2. Modalitatea de transmitere Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al

ofertei şi al documentelor care o însoţesc în

original

Oferta, semnată şi ştampilată, trebuie depusa

direct sau transmisa prin poştă, în plic închis

sigilat, cu menţiunea „Selecţie oferte proiect

Green Innovation Norway – Fonduri

Norvegiene si SEE – „ACHIZITIA SI INSTALAREA

DE ECHIPAMENTE PENTRU MODERNIZAREA

RETELEI ELECTRICE – INLOCUIREA VECHILOR

TRANSFORMATOARE.” / În atenţia Domnului

REMUS BENEA / A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE

DATA DE 15.01.2016; 14:00

ATENŢIE !!! NU se admite transmiterea

ofertelor pe altă cale (ex: email, fax) sau la alte

adrese decât cea menţionată sub sancţiunea

excluderii din procedura de evaluare.

Documentele care insoţesc oferta:

a. Ofertantul trebuie să prezinte Scrisoarea de

înaintare în conformitate cu Formularul nr. 1. .

Scrisoarea de înaintare va fi ataşată plicului

exterior şi va fi ştampilată cu data şi ora

Page 10: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

10

depunerii ofertei.

b. Fiecare ofertă trebuie să fie însoţită de

împuternicirea scrisă prin care semnatarul

ofertei autorizează persoana respectivă să

depună şi să reprezinte operatorul economic la

deschiderea ofertelor. Se va completa

Formularul nr. 2.

9.3. Data limită de depunere a

ofertelor

Ofertele pot fi transmise prin poştă sau depuse

direct la sediul beneficiarului până la data

15.01.2016, 12:00 am

Ofertantul se va asigura ca oferta va ajunge la

sediul Beneficiarului pana la data/ora limita

indicata sub sanctiunea neacceptarii ofertei

transmise.

9.4. Dacă nu se respectă criteriile de transmitere oferta va fi respinsă.

10. Criterii de calificare şi selecţie

10.1. Situaţia candidatului/ofertantului

10.1.1. Declaraţia privind

eligibilitatea

Declaraţia pe proprie răspundere privind eligibilitatea se va

completa în conformitate cu modelul prezentat în secţiunea

“Formulare” din cadrul documentaţiei de atribuire (Formularul nr.

3).

10.1.2. Declaraţie privind

inexistenţa situaţiilor de

natură a afecta capacitatea de

implementare a contractului

Declaraţie completată în conformitate cu modelul prezentat în

secţiunea “Formulare” din cadrul documentaţiei de atribuire

(Formularul nr. 4).

10.1.3. Declaraţie privind

calitatea de participant la

procedură

Declaraţie privind calitatea de participant la procedură/ lipsa

conflictului de interese completată în conformitate cu modelul

prezentat în secţiunea “Formulare” din cadrul documentaţiei de

Page 11: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

11

atribuire (Formularul nr.5).

10.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

10.2.1. Persoane juridice

/fizice române

a) Copie după Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Naţional al

Registrului Comerţului sau echivalent –

b) Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe

lângă Camera de Comerţ şi Industrie naţională sau teritorială, din

care sa reiasă că societatea are ca obiect de activitate livrarea

produselor solicitate, în original sau copie legalizată, sau Autorizaţia

de funcţionare, precum şi orice alt document edificator considerat

necesar pentru dovedirea apartenenţei la categoria profesională

impusă de îndeplinirea contractului.

10.2.2. Persoane juridice /

fizice străine

Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare

si autorizarea de a desfasura activitatea/activitatile aferente

obiectului prezentei proceduri ca persoană juridică sau de

înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere

profesional.

OFERTANTII STRAINI TREBUIE SĂ PREZINTE UN CERTIFICAT DE

REZIDENTA FISCALA. Acest document va fi prezentat sub forma

unei declaratii pe propria raspundere la momentul depunerii

ofertei initiale urmand ca ulterior, ofertantul care va fi declarat

castigator sa prezinte acest document original (emis de o

autoritate abilitata) in termen de 10 zile calendaristice in vederea

semnarii contractului.

Beneficiarul isi rezerva dreptul ca in situatia in care ofertantul

declarat castigator nu va prezenta certificatul de rezidenta fiscala

in conditiile prezentei sectiuni, sa nu efectueze nicio plata aferenta

implementarii prezentului contract.

10.3. Situaţia economico-financiară

10.3.1. Informaţii generale

despre ofertant

Se va prezenta Formularul nr. 6 – „Informaţii generale” din Capitolul

II, Formulare.

Valorile cifrei de afaceri şi profitului brut vor fi exprimate în lei, la

cursul de schimb leu/euro mediu comunicat de Banca Centrală

Europeană pentru anul respectiv.

10.3.2. Cerinte minime Cifra de afaceri anuala medie a ofertantului pentru ultimii 3 ani

Page 12: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

12

obligatorii

trebuie să fie de minim 250.000 EURO (sau echivalentul în Euro la

cursul BNR mediu anual).

În conformitate cu prevederile art. 16 (2) din Legea nr. 346/2004

privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi

mijlocii, întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de reducerea cu

50% a criteriului legat de cifra de afaceri cerut în achiziţiile publice

de produse, lucrări şi servicii. Pentru demonstrarea încadrării în

categoria întreprinderilor mici şi mijlocii ofertantul va prezenta în

mod obligatoriu declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului

/ reprezentanţilor legal / legali al / ai întreprinderii interesate privind

încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii. Declaraţia pe

propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor

mici şi mijlocii va fi completată conform modelului prevazut în Anexa

nr.1 din Legea nr. 346/14.07.2004 cu modificările şi completările

ulterioare şi va fi prezentată în original.

10.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională

10.4.1. Experienta similara Ofertantul trebuie să facă dovada unui nivel minim de experienţă în

livrarea si instalarea de echipamente electrice industriale – lucrari in

statii electrice de medie tensiune, prin completarea şi prezentarea

Formularului nr. 7 - Lista principalelor proiecte relevante/ furnizări

realizate. Din acest formular, trebuie sa reiasa faptul ca ofertantul a

mai livrat/instalat cu succes un asemenea echipament pana la

momentul lansarii prezentei proceduri.

Lista principalelor proiecte finalizate va contine valori, perioade de

derulare si locul de executare a contractelor, beneficiari, indiferent

daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati prin care

să se dovedească faptul că ofertantul are experienţă în

livrarea/instalarea de acest tip de echipamente

10.4.2. Documentele emise de

organisme acreditate, care

confirmă certificarea

sistemului calităţii.

Se vor prezenta documente emise de organisme acreditate, care

confirmă certificarea şi atestă că este implementat sistemul de

management al calităţii, conform cu cerinţele din standardul seria

SR-EN-ISO 9001:2008 (sau echivalent) pentru produsele ofertate.

NOTĂ:

Page 13: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

13

* Se acceptă certificate din seria ISO sau similare privind

implementarea unui sistem de management al calităţii, emise de

organisme acreditate internaţional.

** Pentru participantii la licitatie care provin din Uniunea Europeana, unde standardele ISO nu sunt obligatorii pentru participarea la licitatii, indeplinirea directivelor europene ale Parlamentului si ale Consiliului European, cu privire la echipamentele industriale vor fi acceptate. Participantii la licitatie vor depune si documente care dovedesc procesele de management al calitatii precum si standardele cu privire la protectia mediului, in acord cu propria legislatia nationala, in baza carora functioneaza.

10.5. Standarde de protecţia

mediului

Se vor prezenta documente emise de organisme acreditate, care

confirmă certificarea şi atestă că este implementat sistemul de

management al calităţii mediului, conform cu cerinţele din

standardul seria SR-EN-ISO 14001:2004 (sau echivalent) pentru

produsele ofertate.

* Pentru participantii la licitatie care provin din Uniunea Europeana, unde standardele ISO nu sunt obligatorii pentru participarea la licitatii, indeplinirea directivelor europene ale Parlamentului si ale Consiliului European, cu privire la echipamentele industriale vor fi acceptate. Participantii la licitatie vor depune si documente care dovedesc procesele de management al calitatii precum si standardele cu privire la protectia mediului, in acord cu propria legislatia nationala, in baza carora functioneaza.

10.6.aObservaţiia 1. Îndeplinirea criteriilor de calificare va fi analizată de către Comisia

de Evaluare numită de achizitor. Orice ofertant care îndeplineşte în

totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare va fi

considerat calificat.

2. Pentru îndeplinirea cerinţei eligibilităţii ofertantilor, Comisia de

Evaluare îţi rezervă dreptul de a solicita clarificări/ completări în

vederea asigurării conformităţii cu documentele prezentate.

10.7. Vor fi exclusi de la

procedura de atribuire

ofertantii care

1. Nu au prezentat unul din documentele menţionate în această

secţiune.

Page 14: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

14

2. Nu şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a impozitelor şi

taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi contribuţiile pentru

asigurările sociale de stat

3. Sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile le sunt conduse de

un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt

suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt

într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege.

11. Modul de întocmire şi prezentare a ofertei

11.1. Limba de redactare a

ofertei

Oferta si documentele de calificare vor fi redactate in limba

engleza.

11.2. Perioada de valabilitate a

ofertei

Perioada de valabilitate a ofertelor este de 30 (treizeci) zile de la

data depunerii ofertei.

11.3. Propunerea tehnică

Ofertantul va elabora Propunerea tehnică în care va face dovada

respectării tuturor cerinţelor din Caietul de Sarcini, acestea fiind

minimale.

Formatul ofertei va urmări cu stricteţe şi se va conforma “listei de

criterii” specificate în “Criteriile de atribuire” (Secţiunea 12 din

prezenta documentaţie). Nerespectarea acestei condiţii poate

conduce la un punctaj defavorabil.

Ofertantul va concepe propunerea tehnică respectând cerinţele

specifice care se regăsesc în cadrul Capitolului III – Caietul de

Sarcini / Specificaţii Tehnice.

Page 15: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

15

Elementele propunerii tehnice vor fi prezentate în detaliu în

conformitate cu Caietul de sarcini.

Nu vor fi acceptate propuneri alternative.

Propunerea tehnica va fi prezentata in cadrul Formularului 8.

11.4. Propunerea financiară Trebuie să fie conformă cu cerinţele specificate mai jos:

Oferta de preţ trebuie să acopere întregul contract, aşa cum este

descris în Documentaţia de Atribuire/ Caietul de Sarcini.

Oferta globală de preţ se va prezenta in cadrul Formularului Nr.

9- Propunerea Financiară.

Preţul contractului este ferm şi nemodificabil pe toată durata de

desfăşurare a contractului

Preţurile sunt fără TVA şi reprezintă valoarea utilajului pus în

funcţiune de ofertant la SOMACO GRUP PREFABRICATE in acord

cu detalierea de mai jos.

Preţurile propuse se consideră a fi preţuri finale şi nu sunt

afectate de orice variaţie în impozitele, taxele şi / sau

contribuţiile menţionate mai sus..

Moneda ofertei: EURO

Ofertantul are obligaţia de a prezenta preţul ( fără TVA) în EURO

Page 16: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

16

in care sa fie incluse conditiile prezentate in continuare.

Conditia de livrare DDP : Adjud, strada Revolutiei nr. 17, judetul

Vrancea, Romania (livrat cu taxe vamale incluse).

Preţul va fi prezentat şi defalcat pe sub-articole, anexat la

Formularul nr. 9 - Propunerea Financiară, cu indicarea

componentelor echipamentului în mod individual, împreună cu

costurile de ambalare, transport, costurile de training, de

descărcare, costurile echipamentului opţional şi a serviciilor

tehnice aferente implementării şi demarării, precum şi termenii

plăţii (preţ exprimat DDP : ADJUD, strada REVOLUTIEI nr. 17,

judetul VRANCEA.– livrare cu taxe vamale incluse).

Oferta va include toate informaţiile comerciale relevante. Oferta

va include toate sumele necesare pentru a acoperi asistenţa

tehnică necesară pentru a monta şi a pune în funcţie bunurile

livrate precum şi pentru a asigura formarea personalului

beneficiarului cu privire la operarea şi mentenanţa bunurilor. Va

fi de asemenea menţionată în ofertă perioada minimă de timp în

care e necesară prezenţa tehnicianului.

Orice cost adiţional care nu e identificat în propunerea financiară

nu va fi luat în considerare pe întrega durată a contractului.

11.5. Minimul cotat Oferta se va referi la :

Livrare si montare transformator de putere 20/6 kV

Livrare si montare transformator de putere 20/0,4 kV

Inlocuit capete terminale la cabluri electrice

Livrarea si montarea tablouri electrice de distributie pentru

transformatorul de 20/0,4 kV

Livrarea si montarea instalatiei de compensare pentru

imbunatatirea factorului de putere

Reamenajarea celulelor de trafo si a celor de masura

Cablarea dintre noile tablori de distributie si panourile electrice

Page 17: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

17

Proiectare

Punerea in functiune

Perioada de garantie

Documentatie tehnica

11. 6. Data limită de depunere a

ofertelor

Ofertele pot fi transmise conform instructiunilor de la secţiunea

9.2.

11.7. Posibilitatea retragerii sau

modificării ofertei

Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica

oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea

ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura

pentru atribuirea contractului.

11.8. Deschiderea ofertelor Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 15.01.2016; 14:00, la

sediul beneficiarului din , Bucuresti, strada Biharia 67-77, sector 1

Nici o ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu excepţia

ofertelor care se returnează nedeschise.

Reprezentanţii ofertanţilor au dreptul de a fi prezenţi la şedinta

de deschidere.

Rerezentanţii ofertanţilor care doresc să participe la deschidere

vor avea împuternicirea scrisă prin care semnatarul ofertei

autorizează persoana respectivă să reprezinte operatorul

economic la deschiderea ofertelor, împreună cu cartea de

identitate a persoanei împuternicite (o copie se va ataşa

împuternicirii fiind apoi predate Comisiei de Evaluare din cadrul

SOMACO GRUP PREFABRICATE la deschiderea ofertelor.

Alternativ, ofertanţii au posibilitatea de a transmite o copie a scrisorii de împuternicire prin fax sau email la datele de contact menţionate în documentaţia de atribuire, înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor. Este obligatoriu însă ca această copie să nu conţină vreo informaţie despre conţinutul ofertei depuse.

Ofertele vor fi deschise de către comisia de evaluare numită în

scopul evaluării.

Page 18: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

18

Comisia de evaluare va întocmi un process-verbal al deschiderii

ofertelor. Reprezentanţii ofertanţilor care sunt prezenţi vor fi

invitaţi să semneze procesul verbal. Lipsa semnăturii unui

ofertant de pe acest process verbal nu invalidează conţinutul şi

efectul procesului-verbal de deschidere a ofertei. Câte o copie a

procesului-verbal se distribuie tuturor ofertanţilor prezenţi.

11.9. Oferte intarziate

Nu sunt acceptate ofertele întârziate.

Ofertantul trebuie să anticipeze termenul de livrare în momentul

în care trimite oferta.

Toate ofertele primite de SOMACO GRUP PREFABRICATE după

expirarea datei limită de depunere vor fi automat eliminate.

Acestea vor fi returnate ofertanţilor făra a fi deschise sau

analizate.

Ofertele nu trebuie depuse la altă adresă decât cea menţionată în

invitaţia la licitaţie.

11.10. Aspecte privind forma in

care va fi depusa oferta

Cu privie la formatul in care va fi depusa oferta, in vederea

facilitarii procesului de evaluare, facem urmatoarele recomandari

ofertantilor:

- Oferta (cu toate elementele ei) va fi prezentata doar in format tiparit pe hartie A4, intr-un dosar cu sine sau neperforata, fara sa fie indosariata/spiralata/prinsa sau legata intr-un alt fel decat cel mentionat mai sus;

- Elementele componente ale ofertei vor fi prezentate doar tiparite pe o parte (fata). Nu sunt admise ofertele tiparite pe ambele pagini (tip « fata/verso »)!

- Ofertele vor fi depuse in format dublu – o oferta originala si o copie a acesteia;

Nu se admite atasarea de brosuri promotionale.

Page 19: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

19

12. Criterii de atribuire

12.1. Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

12.2. Factori de evaluare

Metodologia detaliată cu privire la factorii de evaluare ai ofertei se regaseste in Anexa nr. 1 din

prezenta documentaţie.

13. Comunicarea rezultatelor evaluării

După finalizarea evaluării, SOMACO GRUP PREFABRICATE va comunica rezultatele către ofertanți.

14. Contestaţii și Notificarea atribuirii fsdsd

Eventualele contestaţii se pot depune în termen de 3 zile de la data primirii notificării de atribuire a

contractului de achiziţie la sediul Beneficiarului. Rezultatul soluţionării contestaţiei va fi transmis de

către Beneficiar printr-o notificare scrisă.

După finalizarea soluționării contestatțiilor, SOMACO GRUP PREFABRICATE va notifica in scris

ofertantul câștigător cu privire la acceptarea ofertei. În acelaşi timp, va notifica, de asemenea, toţi

ceilalţi ofertanţi cu privire la rezultatele procedurii de atribuire.

15. Atribuirea şi încheierea contractului

15.1. Menţiuni generale Contractul va fi semnat numai după verificări prealabile:

În cazul în care un ofertant va caştiga cererea de ofertă şi va fi

selectat, SOMACO GRUP PREFABRICATE va avea posibilitatea să

solicite câştigătorului verificarea produsului din punctul de vedere al

aspectelor tehnice, înainte de a semna acordul şi înainte de a trimite

comenzile de achiziţie.

Procedura de atribuire se va finaliza cu încheierea unui contract de

Page 20: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

20

achiziţie.

15.2. Ajustarea pretului

contractului

Nu se acceptă majorarea preţului contractului.

15.3. Contract de achizitie

Clauze contractuale generale, incluse în Documentaţia de atribuire,

vor fi completate cu datele de identificare ale ofertantului, şi vizate de

către reprezentanţii legali ai acestuia pe fiecare pagină în sensul

acceptarii lor. Clauzele contractuale semnate vor fi ataşate ofertei

financiare.

În vederea încheierii contractului de achiziţie se vor avea în vedere

termenii şi clauzele contractuale generale prezentate la Capitolul IV

din prezenta documentaţie, încă din faza de ofertare.

Nota:

Dacă ofertantul câştigător nu semnează contractul în termenii stabiliţi, în maxim 15 zile de la data notificării atribuirii contractului, beneficiarul poate să încheie contractul cu ofertantul clasat pe locul imediat următor, dacă oferta corespunde, sau poate relua procedura de atribuire.

În funcţie de nevoile SOMACO GRUP PREFABRICATE şi în legătură cu

conţinutul propunerilor tehnice şi financiare prezentate de către

ofertantul câştigător, SOMACO GRUP PREFABRICATE şi ofertantul

câştigător pot decide cu privire la adăugarea şi/sau îmbunătăţirea

clauzelor contractului, cu scopul de a reflecta situaţia reală a

condiţiilor de execuţie a contractului.

15.4. Subcontractarea

Subcontractarea unor lucrari din contractul aferent prezentei

proceduri de achizitie este permisa cu acordul prealabil al

beneficiarului. Ofertantul isi asuma intreaga responsabilitate fata de

indeplinirea contractului.

Page 21: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

21

II. FORMULARE

Capitolul II conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea

ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea

şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru

atribuirea contractului de achiziţie are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui

capitol, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

Page 22: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

22

FORMULAR NR. 1 OPERATOR ECONOMIC (OFERTANT) înregistrat la sediul

beneficiarului ............................... nr. ............. / .......................

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către, SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL, strada Biharia 67-77, sector 1, Bucuresti, corp 1, etaj 2, România

Ca urmare a Anunţului aparut pe site-ul www.somaco.ro in data de 6 ianuarie 2016 ………………………………, nr……… / …………... privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de furnizare pentru achiziţia de : ...............................................

noi ................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat urmatoarele: Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ........... copii: a) oferta; b) documentele care însoţesc oferta. Data completării ...................................

Ofertant, ………..…….............

(semnătura autorizată)

Page 23: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

23

FORMULAR NR. 2 OPERATOR ECONOMIC _________________________ (denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul ____________________________(se completează numele reprezentantului legal al ofertantului), împuternicesc pe domnul _____________, legitimate cu Carte de identitate seria ___________, nr. _____________, telefonul de la domiciliu __________________, să depună şi să reprezinte societatea la deschiderea ofertelor pentru achiziţia produsului de _______________________________ din data de ____________. Data: ................................

Operator economic, .............................................

(semnătura autorizată)

Page 24: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

24

FORMULAR NR. 3 OPERATOR ECONOMIC ............................................ (denumire/nume)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, .............................…………………………………., reprezentant împuternicit al .............................................................................................................................................. (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoresâşti pentru participarea la activităţi ale organizaţiilor criminale, pentru corupţie, fraudă şi /sau spălare de bani. 2. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem. 3. Subsemnatul autorizez, prin prezenta, orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice, să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL, strada Biharia 67-77, sector 1, Bucuresti, corp 1, etaj 2, România cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 4. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………………............ ( se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei). Data completării...................

Operator economic, …………………………

Page 25: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

25

(semnătura autorizată)

FORMULAR NR. 4 Operator economic ……………………………………. (denumirea/numele)

DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevazute de legislaţia română în vigoare

Subsemnatul(a) ................................................. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent particip în vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca obiect…………………………………….. ........ (denumirea produsului), la data de ...................... (zi/luna/an), organizată de SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL, strada Biharia 67-77, sector 1, Bucuresti, corp 1, etaj 2, România, declar pe propria raspundere că: a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevazute la lit. a); c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată ................................; d) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale şi nu am produs prejudicii beneficiarilor acestora, indiferent de natura finanţării acestor contracte. e) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. Data completării...................

Operator economic,

Page 26: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

26

...............................,.... (semnătura autorizată)

FORMULAR NR. 5 OPERATOR ECONOMIC ............................................ (denumire/nume)

DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE 1. Subsemnatul, .............................…………………………………., reprezentant împuternicit al .............................................................................................................................................. (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire, că societatea noastră nu se află in situaţia de conflict de interese in contextul prezentei proceduri de atribuire, respectiv nu se află in următoarele situaţii: - existenţa de legături între societatea noastră şi structurile acţionariatului Beneficiarului - existenţa de legături între societatea noastră şi membrii comisiei de evaluare ai Beneficiarului - nu deţinem pachetul majoritar de acţiuni în două sau mai multe firme participante la prezenta procedura de atribuire Totodată, ne asumăm obligaţia ca in cazul apariţiei unei situaţii de conflict de interese de natura celor descrise mai sus pe parcursul derulării procedurii de atribuire, să notificăm in scris Beneficiarul cu privire la acest fapt şi să luăm măsuri pentru inlăturarea situaţiei respective. Data completării................... Operator economic, ………………………… (semnătura autorizată)

Page 27: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

27

FORMULAR NR. 6

OPERATOR ECONOMIC .................................................... (denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele: ……………………………………………………………………………….... 2. Codul fiscal: ……………………………………. 3. Adresa sediului central: ………………………………………………………………………..…… 4. Telefon: …………………………………………. Fax: ……………………………………………… Telex: …………………………………………… E-mail: …………………………………………. 5. Cont …………………………………………. Dechis la …………………………………………. 6. Dacă societatea este înregistrată ca I.M.M………………………………………………………… 7. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ……………………………………………….../(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare) 8. Obiectul de activitate, pe domenii: ……………………………………… …../(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 9. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ....................................................... ……………………………………………………………………………………………………… (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 10. Principala piaţă a afacerilor: ............................................................................................. 11. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

An Cifra de afaceri la 31 decembrie (echivalent euro)

2013

2014

2015

Media pe ani :

Data completării ….........................

Operator economic,

Page 28: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

28

………………………................ (semnătura autorizată)

FORMULAR NR. 7 Operator economic ……………………………………. (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR CONTRACTE SIMILARE REALIZATE

Subsemnatul……………............………………….., reprezentant împuternicit al ....................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........................... (denumirea şi adresa beneficiarului) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

Nr. Crt

Obiectul contractului

Denumire/numele beneficiarului

Valoarea totală a contractului

Perioada de derulare a contractului *)

1.

2.

3.

Data : ......................

Operator economic, ....................................

(semnătura autorizată)

_____________

Page 29: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

29

*) Se va preciză data de începere şi de finalizare a contractului.

FORMULAR NR. 8

PROPUNEREA TEHNICA1

(se va completa de catre ofertant in acord cu caietul de sarcini)

1

- Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat intr-o corelatie clara cu cerintele din Caietul de Sarcini.

- Formularul nu va contine elemente promotionale/de marketing (ex: logo, poze, etc).

- Ofertantii pot opta pentru o forma proprie de completare a prezentului formular, cu respectarea cerintelor de mai

sus (Caietul de Sarcini si Fisa de Date a Achizitiei, capitolul I-11.3).

Page 30: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

30

FORMULAR NR. 9

OPERATOR ECONOMIC …………………………………… (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ/ PROPUNERE FINANCIARĂ Către SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL, strada Biharia 67-77, sector 1, Bucuresti, corp 1, etaj 2, România. Domnilor, 1. Examinând documentaţia de atribuire pentru .................................................., subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ________________________________, ne oferim să furnizăm: ................................................................................................................................... ........... în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată pentru suma de ______________________ EURO, fara TVA, in conditia de livrare DDP : ADJUD, STRADA REVOLUTIEI NR 17, JUDETUL VRANCEA (livrat cu taxe vamale incluse). (suma în litere şi în cifre) conform anexei ataşate. 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam produsele la termenele cerute în Caietul de sarcini. 3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de ___________________________, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare: a. să semnăm contractul de achiziţie în termen de maxim ___ zile de la data anunţului privind atribuirea contractului de achiziţie. b. să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire 6. Înţelegem că nu sunteţi obligati să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi. 7. Anexat vă prezentăm oferta detaliată conform solicitării din Fişa de Date a Achiziţiei. Data _____/_____/_____

Ofertant , ................ …………………(numele operatorului economic) …..……......................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

Page 31: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

31

III. CAIETUL DE SARCINI

1. ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU

MODERNIZAREA RETELEI ELECTRICE – INLOCUIREA VECHILOR

TRANSFORMATOARE

Page 32: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

32

Nr. Crt. Caracteristici:

001 Specificatii tehnice a. Tipul fabricii: cu procese de tip Hebel b. Produse: - blocuri BCA fara aramatura: 100% - panouri armate: 0%

c. Datele cu privire arhitectura actuala a sistemului de distribuitie electrica in fabrica de

BCA - doua transformatoare de 20/6 KV care alimenteza morile fabricii si transformatoarele de

6/0,4 KV - patru trasformatoare de 6/ 0,4 KV care alimenteaza consumatorii electrici uzuali ai

fabricii

d. Grupe de consumatori electrici : - Doua mori cu bile actionate de motoare alimentae la 6 KV, fiecare avand o putere de 250 KW.

- Diversi consumatori industriali alimentati la 400 V, avand o putere instalata insumata de 1300 KW (compresoare aer, poduri rulante, pompe slam, diverse instalatii)

Toate echipamentele sunt in stare de uzura avansata fizica si morala fiind din ani 1975. Sunt supradimensionate, fara circuite de protectie, existand unele improvizatii in instalatii ce pot pune in pericol personalul de exploatare. Exista pericol de incendiu prin supraincalzirea echipamentelor electrice . La transformatoarele de putere din statia electrica sunt efectuate legaturi directe la bornele acestora fara protectii , exista legaturi neconforme, etc.

002 Descrierea proiectului Proiectul propus are ca obiective: cresterea sigurantei in exploatare, scaderea consumurilor de energie electrica si diminuarea riscului de opriri accidentale ale fabricii cauzate de defectarea instalatiilor. Se va reproiecta intrega retea electrica astfel incat la final sa existe un transformator 20KV/6 V dedicat doar morilor, iar restul consumatorilor sa fie alimentati de la un singur transformator de 20/0,4 KV. Lucrarile vor consta in principal din: 1 Demontatea transformatoarelor de 20 kV existente 2 Montare transformator de putere 20/6 kV 3 Montare transformator de putere 20/0,4 kV 4 Inlocuit capete terminale la cabluri electrice 5 Livrarea si montarea tablouri electrice de distributie pentru transformatorul de 20/0,4 kV 6 Livrarea si montarea instalatiei de compensare pentru imbunatatirea factorului de putere

Page 33: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

33

7 Reamenajarea celulelor de trafo si a celor de masura 8 Cablarea dintre noile tablori de distributie si panourile electrice ale consumatorilor locali.

003 Cerinte tehnice* Ofertantii vor prezenta in detaliu urmatoarele categorii de lucrari:

3.1 Demontarea transformatoarelor existente in statie 3.2 Livrarea si montare transformatoarelor noi de 20/6 kV si 20/0,4 kV Constand din: - montarea pe pozitie - executarea probelor, emiterea de buletine de verificare - verificarea instalatiei de impamantare - montarea capete terminale si conexiunile la transformator - reamenajarea celulelor de trafo si masura pentru instalatia nou conceputa - alte operatii conexe: verificari, reparati mecanice, electrice, curatenie, decapari, vopsitorii, lucrari confectii metalice celule, probe si punerea in functiune a intregii instalatii. 3.3 Livrarea si montarea tablourilor de distributie Constand din: - executare racorduri, piese de separatie - verificarea circuitelor electrice - punerea in functiune si emiterea de buletine de verificare 3.4 Livrarea si montarea instalatiei de compensare pentru imbunatatirea factorului de putere Constand din: - montare echipamente si conexiuni - verificari si etalonari aleechipamentelor - probe - punerea in functiune a instalatiei de compensare a energiei electrice 3.5 Efectuarea conexiunilor electrice intre tablourile electrice generale si panourile locale Constand din: - executatea traseelor cu console si jgheaburi metalice - efectuarea capetelor terminale intre tablourile electrice - efectuarea probelor - punerea in functiune a instalatiei

3.6. Proiectare Include: Studii energetice si de oportunitate, proiect al noii relele electrice create. *Se va indica pentru fiecare echipament ofertat: producatorul si datele tehnice (putere, randament, fiabilitate, dimensiuni, etc.).

Page 34: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

34

Echipamentele si aparatajul propuse vor fi de la producatori recunoscuti in domeniu. Transformatoarele vor fi livrate impreuna cu uleiul necesar functionarii. Cablurile ofertate vor fi exclusiv din cupru.Se va indica sectiunea. Pentru fiecare categorie de lucrari se va indica lista de echipamente/aparataj ce se vor monta Dimensionarea si alegerea echipamentelor pentru noilor instalatii vor fi facute de ofertant, tinand cont de consumurile actuale ale fabricii si de regimul special de functionare(24/24 ore, 330 zile/ an) Se va indica, plecand de la un studiu minimal, economia de energie raportata procentual la actualele consumuri, rezultata in urma implementarii proiectului.

004 Limitele proiectului: 4.1. Oferta include livrarea si instalarea de echipamente intre urmatoarele limite: Alimentarea pe 20 KV a fabricii Tablourile electrice de alimentare a consumatorilor locali Intrerupatorul general pentru morile cu bile 4.2. Lucrari in sarcina beneficiarului: Beneficarul va pune la dispozitia ofertantului spatiile din statiile electrice in care se vor monta echipamentele Beneficiarul va asigura accesul ofertantului pentru lucrarile ce vor avea loc anterior opririi fabricii Beneficiarul pune la dispozitia ofertantului echipamentele sale de transport (2 stivuitoare de 4,5 tone) daca va fi necesar.

005 Servicii conexe proiectului: 5.1. Documentatia tehnica: Scheme electrice, proiect al instalatiilor. Documentatie tehnica (parametrii tehnici, manual operare, manual intretinere) pentru toate echipamentele din furnitura, in limba romana sau engleza.

5.2. Asistenta tehnica la punerea in functiune si instruire personal

Ofertantul va asigura asistenta tehnica la punerea in functiune a echipamentelor.

006 Termenul de livrare Livrarea echipamentelor nu se va face mai tarziu de 11 aprilie 2016 Echipamentele vor fi livrate si instalate in acord cu perioada de oprire a fabricii, care este programata in perioada 11.04.2016 – 13.04.2016 Toate lucrarile (montaj cabluri electrice, cabinete, etc) care pot fi efectuate inainte de perioada de oprire a fabricii, trebuie programate si executate, pentru a scurta perioada de oprire.

Page 35: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

35

007 Montajul, punerea in functiune si receptia 7.1 Punerea in functiune a instalatieie va avea loc in data de 13 aprilie 2016 astfel incat sa poata fi asigurata repornirea fabricii. 7.2 Conditii de acceptare a receptiei: - Instalatiile sunt complet functionale, in parametrii indicati in documentatiile tehnice - Echipamentele electrice sunt corect montate, fara improvizatii - Echipamentele sunt cele din oferta, pastrand producatorul indicat. - Toti consumatorii electrici pot functiona la parametrii nominali, fara a exista intreruperi ale

energiei electrice cauzate de noile instalatii

Page 36: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

36

2. Condiţii de garanţie, livrare, asistenţă tehnică valabile pentru toate echipamentele tehnologice:

2.1. Condiţii de garanţie și service:

Garantie: Minim 12 luni de la semnarea procesului verbal de receptie a lucrarilor Reactivitate privind mentenanţa în maxim 24 de ore de la notificarea transmisa de beneficiar catre

furnizor/societatea furnizoare de servicii de mentenanta* Servicii postgaranţie şi piese de schimb pentru o perioadă de minim 10 ani*

*Fiecare ofertant va indica in cadrul ofertei sale, datele de identificare ale societatii care va avea obligatia asigurarii de service-ul, conditiilor de garantie si post-garantie a produsului livrat. Datele de identificare vor cuprinde:

denumirea societatii sediul adrese punct/puncte de lucru date de contact societate nume specialist/specialisti disponibil/disponibili in cazul in care beneficiarul va solicita interventia lor

(alaturi de datele de contact ale acestora – nr. de telefon, adresa, e-mail, website, etc.) orice alte informatii sau elemente necesare unei bune identificari a societatii care se va ocupa de

garantie si post-garantie pentrum si a echipei acesteia.

2.2. Condiţii de livrare:

Conditie de livrare: DDP Adjud, strada Revolutiei nr. 17, judetul Vrancea, Romania (livrat cu taxe vamale incluse).

Echipamentele vor fi însoţite de următoarele documente: Aviz de insotirea marfii/ Packing list/ CMR Facturi conforme cu scadentele de plata din contract Certificat de calitate (CoQ) Certificat/Declaraţie de conformitate CE

2.3. Disponibilitatea de a asigura servicii post vânzare şi asistenţă tehnică

Se asigură instruirea personalului tehnic şi de operare Instruirea personalului trebuie asigurata inainte de punerea in functiune a echipamentelor Instruirea trebuie sa se refere la minim 2 aspecte: instruire legata de service si intretinere

tehnologica si elemente legate de programarea si controlul functionarii.

Page 37: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

37

IV. MODEL DE CLAUZE CONTRACTUALE GENERALE

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

..........................................................................., cu sediul în .................................................., telefon,

...................., fax ............................., e-mail ......................................., înregistrată în Registrul Comerţului

sub numărul........................ Cod fiscal ........................................, titulară a contului numărul

..................................., deschis la Banca ............................., Sucursală................................., Swift Code

..........................., reprezentată prin Director General .................................... şi Director Ecionomic

.............................., denumită în continuare FURNIZOR

şi,

SC SOMACO GRUP PREFABIRCATE SRL, cu sediul in strada Biharia, nr. 67-77, sector 1, Bucuresti, telefon

___________, fax 0____________, înmatriculată în Registrul Comerţului __________ sub numărul

___________, Cod unic de înregistrare __________, atribut fiscal RO, titulară a contului numărul

_______________, deschis la Banca ____________ – Agenţia Bancară __________, reprezentată prin

Director General -___________ şi Director Financiar __________________, în calitate de CUMPĂRĂTOR,

au convenit la încheierea prezentului contract.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

FURNIZORUL va furniza CUMPĂRĂTORULUI Produsul: … ……………………………, conform specificaţiilor

menţionate în Caietul de sarcini.

3. PREŢURI

3.1 Valoarea totală a contractului este de …................... Euro şi acoperă costul tuturor activităţilor aflate

în responsabilitatea Furnizorului pentru realizarea tuturor cerinţelor stipulate în acest contract.

3.2 Preţurile menţionate sunt ferme şi fixe, nerevizuibile şi valide pe toată durata contractului.

Page 38: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

38

4. LIVRAREA

4.1 Condiţia de livrare: DDP ADJUD, strada Revolutiei nr. 17, judetul Vrancea (livrat cu taxe vamale

incluse), România conform Incoterms 2010.

4.2 Data de livrare a maşinii la locatia Cumpărătorului: conform Ofertei (graficului de livrare propus de

Ofertant in cadrul ofertei sale).

4.3 Termen livrare: FURNIZORUL va trebui să respecte termenul de livrare din oferta depusă.

4.4 Produsul livrat va fi însoţit de următoarele documente:

Aviz de insotirea marfii Factura, defalcată pe componente şi preţurile acestora, separat pentru fiecare echipament Certificat de garanţie minim 12 luni Certificat de calitate (CoQ) Certificat/Declaraţie de conformitate CE Cartea tehnică a echipamentului: instrucţiuni privind siguranţa în exploatare, mentenanţă

şi protecţia muncii, carnet de service cu precizare interval de revizii Program PLC şi Parametri Maşina pe suport magnetic Manualele de exploatare şi mentenanţa în limba romană/engleză Alte documente adiţionale, care pot fi cerute din când în când de către Autorităţile din ţara

Cumpărătorului în astfel de practici comerciale. Altele........

5. Termeni si modalitati de Plată:

5.1. Plata 1 - Avansul

Se acorda 30% din valoarea contractului cu titlu de Avans: platibil la semnarea contractului prin transfer

bancar in contul furnizorului mentionat in prezentul contract.

Pentru toate platile ce vor fi facute cu tiltu de avans conform schemei de plata descrisa mai sus,

furnizorul va depune o scrisoare de garantie bancara in cuantumul valorii avansului inaintat de

cumparator, in contul acestuia din urma care trebuie sa fie valabila pana la finalizarea

furnizarii/tranzactiei.

Page 39: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

39

Astfel, dupa finalizarea procedurii de atribuire dar inainte de plata avansului de 30% din valoarea

contractului de catre beneficiar, furnizorul va depune o scrisoare de garantie bancara in favoarea

beneficiarului al carui cont este ……………………….. .

5.2 . Plata 2 - LC

Un cuantum de 40% din valoarea contractului se va efectua prin LC - letter of credit care se va deschide

cu o saptamana inainte de data livrarii de catre beneficiar in favoarea furnizorului.

Livrarea este confirmata prin semnarea documentelor de livrare (aviz de insotire, CMR, etc.).

Plata celor 40% se face cu LC in favoarea furnizorului si cu respectarea datei de livrare din oferta.

5.3. Plata 3- restul de plata

Un cuantum de 30% din valoarea contractului se vor plăti prin transfer bancar la finalizarea procesului

de instalare atunci când se va semna procesul verbal de instalare si punere în funcţiune a echipamentului

si dupa ce se va finaliza procesul de scolarizare/instruire a personalului achizitorului.

Dupa semnarea procesului verbal de punere in functiue, inainte de efctuarea platii finale de 30% , furnizorul va depune o scrisoare de garantie bancara de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului, pe o perioada de 12 luni, in favoarea beneficiarului. 5.4. Penalitati de intârziere a instalarii :

1 zi intarziere - penalizare 1% din valoarea contractului 2 zile intarziere - penalizare 2% 3 zile intarziere – penalizare 5% 4 zile intarziere – penalizare 10%

Perioadele de intarziere mentionate mai sus sunt calculate in raport de momentul la care marfa trebuia

instalata la locatia cumparatorului/achizitorului in acord cu cele asumate in oferta furnizorului si

prezentul contract.

5.5. Facturarea:

Facturile emise de catre furnizor trebuie trimise la adresa cumparatorului mentionata in prezentul

contract, prin posta/curier cu confirmare de primire si anticipat pe e-mail in format electronic la adresele

e-mail........, in atentia departamentului de contabilitate.

Page 40: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

40

5.6. Durata de valabilitate a ofertei:

Durata de valabilitate a ofertei va fi de cel putin 30 (treizeci) de zile de la data transmiterii ofertei.

5.7 Comisioane bancare:

Toate comisioanele bancare, aferente plăţilor din acest contract, cerute de banca Cumpărătorului, vor fi

suportate de Cumpărător. Comisioanele bancare cerute de banca Furnizorului, vor fi suportate de

Furnizor.

5.8 Garantia de buna executie :

In vederea eliberarii garantiei de 5% de catre beneficiar, dupa 12 luni de la punerea in functiune, se vor

lua in calcul urmatoarele criterii de performanta :

- Instalatiile au functionat in regim normal si nu au generat opriri ale productiei mai mari de 120

ore de functionare pe perioada de un an de la punerea in functiune

- Reducerile de consum energetic au fost de …%.. in acord cu reducerile asumate in

documentele ofertei

- Costurile cu intretinerea instalatiei nu au depasit 10% din valoarea contractului.

6. INSTALAREA

6.1. Execuţia instalării: Cumpărătorul va asigura toate facilităţile necesare instalării, în conformitate cu

recomandãrile Furnizorului dar nu mai mult de cele stipulate in caietul de sarcini. Conectarea

elementelor de legătură şi montarea produselor se vor realiza de către reprezentanţii Furnizorului cu

condiţia ca, în prealabil, produsul să fie plasat în locaţia potrivită şi pregătit pentru instalare conform

indicaţiilor Furnizorului.

Descarcarea se va face in prezenta unui reprezentant autorizat al furnizorului.

7. TITLU ŞI TRANSFERUL RISCULUI

Titlul de proprietate trece de la Furnizor la Cumpărător după plată integrală a produsului, Articolul 3.

8. RECEPŢIA PRODUSELOR

8.1 După verificarea şi acceptarea de către Cumpărător a utilajelor furnizate si a functionarii acestora

precum si dupa realizarea instructajului personalului cumparatorului, se va semna procesul verbal de

recepţie finală.

8.2 Data semnarii procesului verbal de receptie finala este si data la care se va face si plata finala,

moment la care titlul de proprietate trece de la furnizor la cumpator si de asemenea este considerata

data punerii in functiune a utilajului.

Page 41: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

41

9. Instruirea Personalului:

9.1. Furnizorul are obligatia de a prezenta un grafic de instruire al personalului cumparatorului. Acest

grafic trebuie sa contina cel putin 2 aspecte: instruire legata de service si intretinere tehnologica si

elemente legate de programarea si controlul functionarii., locul instruirii (.....................), nr. de ore

aferente instruirii precum si orice alte informatii pe care furnizorul le va considera necesare.

9.2. Oferta pentru serviciul de instruire şi asistenţa trebuie să fie inclusă în pretul total al ofertei.

10. GARANŢIA

10.1. Furnizorul garantează că produsul livrat este nou, fabricat în conformitate cu specificaţiile tehnice

ale Furnizorului, în condiţiile sistemului de asigurare a calităţii certificat, şi fără nici un defect rezultat ca

urmare a erorilor de proiectare, neconformităţilor şi/sau viciilor ascunse ale materialului şi greşelilor pe

fluxul de fabricaţie.

10.2. Această Garanţie se acordă pentru o perioadă de ….. luni ,de la data finalizării punerii în funcţiune a

produsului.

10.3. Toate costurile necesare reparatiei pe perioada de garantie vor fi suportate de furnizor.

11. SERVICII DE POST GARANŢIE

11.1. După expirarea perioadei de garanţie, Furnizorul va asigura Cumpărătorului servicii postgaranţie şi

piese de schimb la preţurile aplicate în momentul când serviciile şi piesele vor fi prestate/furnizate,

pentru o perioadă de minim 10 ani.

11.2 In urmatoarele randur vor fi inserate date de identificare (denumire/sediu social/adresa/punct-e de

lucru/, referinte, personae contact, nr. de telefon, adresa de e-mail precum si orice date relevante sau

necesare cumparatorului pentru contactarea acestora) pentru societatea imputernicita sa se ocupe de

serviciile de post-garantie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….. .

Page 42: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

42

12. Delegarea:

Subcontractarea unor lucrari din contractul aferent prezentei proceduri de achizitie este permisa cu

acordul prealabil al beneficiarului. Ofertantul isi asuma intreaga responsabilitate fata de indeplinirea

contractului.

13. FORŢĂ MAJORĂ

13.1. – Părţile sunt de acord ca în cazul producerii unor evenimente foarte severe, absolute

imperceptibile şi neaşteptate, cum ar fi epidemii, incendii, vreme deosebit de aspră, inundaţii sau orice

alte perturbaţii naturale neobişnuite, calamităţi naturale, acţiuni ale duşmanului public, orice revolte

civile, răscoale, embargo, blocade, insurecţii sau ostilităţi, restricţii datorate carantinei, dar care nu se

limitează la evenimentele care apar după încheierea contractului şi afectează sau fac ca una sau ambele

părţi să nu reuşească să realizeze contractul, va duce la scutirea imediată de responsabilitate a părţii care

invocă existent unei situaţii de forţă majoră.

Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

13.2. - Partea care nu poate să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale la timp din cauza evenimentului

de forţă majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 4 (patru) zile lucrătoare de faptul că a

devenit conştientă de apariţia unui astfel de eveniment şi de a dovedi evenimentul de forţă majoră, în

cel mult 14 zile (calendaristice). De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării cazului de forţă

majoră în termen de 4 zile calendaristice.

13.3. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

13.4. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a

prejudicia părţile asupra drepturilor ce li se cuveneau până la apariţia acesteia.

13.5. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi

în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care stau la dispoziţie în vederea limitării

consecinţelor.

13.6. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 2 (două)

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului

contract, fără că vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune - interese.

13.7. - În cazul în care partea afectată de evenimentul de forţa majoră , nu încearcă să anunţe cealaltă

parte, atunci ea va fi răspunzătoare pentru daunele produse din cauză că nu a anunţat cealaltă parte,

exceptând situaţia în care această înştiinţare nu a fost realizată din cauza forţei majore.

14. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ŞI LEGEA APLICATĂ

Page 43: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

43

14.1. Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice

neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

14.2. Dacă după 20 zile de la începerea acestor tratative Părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o

divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele

judecătoreşti din România (în cazul în care Furnizorul este firma înregistrată în România) sau o curte de

arbitraj dintr-o ţară neutră (în cazul în care Furnizorul este firma înregistrată într-o altă ţară).

14.3. Locul arbitrării va fi .................................. Procedurile vor fi confidenţiale iar limba în care se va

desfăşura proedura de arbitraj este .............................

14.4. Limba care guvernează contractul este limba romana.

Prezentul contract se redacteazã în 2 (două) exemplare originale, câte 1 (unul) pentru fiecare parte.

CUMPĂRĂTOR: FURNIZOR:

Page 44: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

44

ANEXA NR. 1

1. Evaluarea şi compararea ofertelor. Criterii de atribuire. Aspecte generale

Comisia de evaluare va analiza toate ofertele calificate conform criteriului “Oferta cea mai

avantajoasă din punct de vedere economic ” .

CRITERII DE ATRIBUIRE- FACTORI DE EVALUARE:

Nr. Crt. / Factori de evaluare Puncte

1. Preţul ofertei: 40

2. Conditii de garantie si conditii de service 20

3. Termenul de livrare si de instalare estimat 30

4 Reducerea consumului de energie asumata

prin contract 10

Total 100

2. Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

Metoda presupune clasificarea ofertelor în ordinea descrescătoare a punctajelor totale, având în

vedere ponderile pentru fiecare dintre factorii de evaluare menţionaţi. Punctajul total final al fiecărei

oferte va reprezenta media aritmetică a punctajelor acordate ofertei respective de către toţi

evaluatorii. Numărul de zecimale care va fi folosit va fi cel minim necesar pentru departajarea

ofertanţilor.

Ponderile pentru fiecare criteriu de evaluare au fost stabilite conform importanţei pentru proiectul

SOMACO GRUP PREFABRICATE în aşa fel încât să însumeze 100 de puncte.

Daca in urma aplicarii algoritmului de calcul prezentat in aceasta sectiune, doua sau mai multe oferte

vor avea acelasi numar de puncte, pentru stabilirea ofertei castigatoare se vor aplica urmatoarele

criterii de departajare, in ordinea prezentarii lor :

1. Oferta castigatoare va fi cea care prezinta pretul cel mai mic ; 2. Oferta castigatoare va fi cea care a obtinut cel mai bun punctaj la criteriul « Indeplinirea

cerintelor tehnice » ;

Page 45: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

45

3. Oferta castigatoare va fi cea care a obtinut cel mai bun punctaj la criteriul « Conditii de garantie si conditii de service >

4. Oferta castigatoare va fi cea care a obtinut cel mai bun punctaj la criteriul « Conditii plata >. Daca nici in urma aplicarii celor patru criterii suplimentare de departajare, nu se va putea stabili o

oferta castigatoare - se vor resolicita oferte de pret.

3. Preţul ofertei - maxim 40 puncte

a) Oferta cu prețul cel mai scăzut va primi punctaj maxim pentru acest factor de evaluare - 40 de

puncte;

b) Pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă un punctaj proportional mai mic, astfel: preţul

ofertei n = (preţ minim ofertat/ preţ ofertă evaluată) x punctajul maxim alocat.

Punctajul maxim acordat: 40 puncte

Exemplu: 3 oferte primite

Ofertantul A: 80.000 E Ofertantul B : 90.000 E Ofertantul C : 100.000 E

Punctaje conform formulei de mai sus

Ofertantul A: 40 puncte (cel mai scăzut preţ) Ofertantul B: 35.5 puncte = (80.000/90.000) x 40 Ofertantul C: 32 puncte = (80.000/100.000) x 40

Preţurile care vor fi comparate în vederea acordării punctajului sunt exprimate în Euro fără TVA şi vor

fi luate din oferta financiară

4. Conditii de garantie si conditii de service – maxim 20 puncte

Fiecare criteriu cu privire la conditiile de garantie, postgarantie si service din caietul de sarcini si

reflectat in grila de evaluare pentru acest factor de evaluare trebuie să fie cotat sau menţionat ca fiind

Page 46: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

46

inclus în preţul final al ofertei.

Ofertantul va specifica expres in oferta sa nr. de luni de garantie pe care il oferta pentru produsul

sau.

Punctajul pentru acest criteriu va fi acordat in acord cu urmatorul alogritm de calcul:

Pentru o perioada de 24 de luni de garantie sau mai mult, ofertantul va primi 20 de

puncte.

Pentru perioada minima de 12 luni de garantie ofertantul va primi 8 puncte.

Ofertantii a caror oferte sunt cuprinse in acest interval (12-24 luni) vor primi pentru fiecare

luna in plus de garantie fata de nivelul minim de 12 luni un punct in plus.

Exemplu pentru patru oferte primite avand perioade de garantie diferite:

Oferta A: 12 luni garantie

Oferta B: 16 luni garantie

Oferta C: 20 luni garantie

Oferta D: 24 luni garantie

Puncte allocate pentru cele patru oferte de mai sus:

Oferta A = 8 puncte (punctaj minim)

Oferta B = 12 puncte (16 luni = 12luni minim + 4 luni/ 8+4 = 12 puncte)

Oferta C = 16 puncte (20 luni = 12 luni minim + 8 luni/ 8+8=16 puncte)

Oferta D = 20 puncte

5. Termen de livrare si de punere in functiune - maxim 30 puncte

a) Pentru respectarea obiectivului estimat de punere in functiune – 13 aprilie 2016 - se va acorda

numărul maxim de puncte - 30 puncte

Pentru fiecare zi de intarziere la instalare se vor pierde 10 puncte

b) Ofertele care vor depasi termenul livrare , 11 aprilie 2016, vor fi punctate cu 0 (zero) puncte.

Page 47: ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU · PDF fileTransformator de putere 20/0,4 kV Capete terminale la cabluri electrice Tablouri electrice de distributie pentru transformatorul

47

6. Reducerea consumului de energie asumata prin contract - maxim 10 puncte

Ofertantului care isi asuma prin contract, cu posibilitatea de pierde garantia de 5%, reducerea

consumului de energie electrica cu 20%, fata de consumurile anului 2015, raporate la aceasi productie

lunara, i se vor acorda 10 puncte.

Proportional, pentru a-si asuma o reducere de 10% va primi 5 puncte.

Pentru reducere de 5% va primi 2,5 puncte, etc