Acesta sunt eu si acela esti tu - Doris Rubel - cdn4.libris.ro sunt eu si acela esti tu... · I T...

of 4 /4
T fitu pofiface asta? 'rl C Paula gi Lucian sunt prieteni. Paula tocmai i-a aritat lui Lucian cum se e taie cu foarfeca l$ Tiiatul hArtiei in bucitele mici i se t pare lui Lucian foarte amuzant. Paula picteazi cu plicere si gtie deja e si meargi cu tricicleta. Azi, de e exemplu, a reugit si se imbrace singuri. t e : : r-_ (P : i

Embed Size (px)

Transcript of Acesta sunt eu si acela esti tu - Doris Rubel - cdn4.libris.ro sunt eu si acela esti tu... · I T...

Page 1: Acesta sunt eu si acela esti tu - Doris Rubel - cdn4.libris.ro sunt eu si acela esti tu... · I T fitu pofiface asta? 'rl C Paula gi Lucian sunt prieteni. Paula tocmai i-a aritat

I Tfitu pofiface asta?

'rl

CPaula gi Lucian sunt prieteni. Paula

tocmai i-a aritat lui Lucian cum se etaie cu foarfeca l$Tiiatul hArtiei in bucitele mici i se tpare lui Lucian foarte amuzant.Paula picteazi cu plicere si gtie deja esi meargi cu tricicleta. Azi, de eexemplu, a reugit si se imbrace

singuri. t

e

:i:i

r-_(P

:i

il

Page 2: Acesta sunt eu si acela esti tu - Doris Rubel - cdn4.libris.ro sunt eu si acela esti tu... · I T fitu pofiface asta? 'rl C Paula gi Lucian sunt prieteni. Paula tocmai i-a aritat

e€

e€

eeeeteeee€

=ad

i

?

<i-d

i

a

Tot ce poli si faci, ai invilat exer-

sAnd: mai intAi si mergi de-a

buqilea, apoi si fugi; mai intAi sd

gAngureEti, apoi sd vorbegti. JucAn-

du-te, inveli in fiecare zi ceva nou., s.i Eopii ...

r ' t',ll

'iW' ,i.'*

si mi spil pe dinti

i-

=;.

t

eeFeeFe

Tu poti sA numeripAni la

Page 3: Acesta sunt eu si acela esti tu - Doris Rubel - cdn4.libris.ro sunt eu si acela esti tu... · I T fitu pofiface asta? 'rl C Paula gi Lucian sunt prieteni. Paula tocmai i-a aritat

lll111s

I

Cum se numesc pirgile corPului?

Pir

cap

gat

umir

mamelolr

brat

mAni

Drcroare

i vulvi

trgenunchi

laba

,i piciorului

/ , degetede lapicior

Fiecare om are un corp, un cap, douibrale gi doui picioare. Suntem cu

totii asemenetori, dar totugi fiecare

este diferit.

Unii sunt mari, allii sunt mici, uniisunt zvelti, altii sunt rotofei.

Unul are un nas mic gi altul mare.

l:

(

(

e

I

Page 4: Acesta sunt eu si acela esti tu - Doris Rubel - cdn4.libris.ro sunt eu si acela esti tu... · I T fitu pofiface asta? 'rl C Paula gi Lucian sunt prieteni. Paula tocmai i-a aritat

T k -{&&

g.i r

(nrir

t)t,]lltclotl

bral

mini

vulvi

gcnunch i

laba

,'piciorr-rlui, clcgctc

tlc lal)icior

Pir

( ill

t€

F

(

F

Ie

e

F

e

e

,a

'),a

'a,)

,.

,a

,)

't'a.,

,a)

,a

')

't,a

.)

'a,f't

,ll

,\l

'j

i,,ti j, ",,.,,*lffiffi ',i jif ,,i'{-' i'!.. . ':l'-dV

.itl$llrrii:;ttttl sl;rbi siallii sunt puternici. 'i';

f- ',-N. r lilcrt,rrt icnr gi prin culoarea pielii ';.,,.,i:' -'l ''

,,t,,

,;l[|t llli( i, r)ii

1 rrrl0lt'i.r.,r .r lr,rrrrlui.lrir.r.rrc onr t'stc unic in felul siu. {k uf

, N