Abilitati de comunicare

of 23 /23
Abilităţi de comunicare DR.LEOVEANU T.IONUT HORIA

Embed Size (px)

description

-

Transcript of Abilitati de comunicare

Page 1: Abilitati de comunicare

Abilităţi de comunicare

DR.LEOVEANU T.IONUT HORIA

Page 2: Abilitati de comunicare

OBIECTIVE DE ÎNVĂŢARE

La sfârşitul sesiunii participanţii vor fi capabili:

• să explice ce este comunicarea şi de ce este importantă

• să descrie abilităţile de comunicare non-verbală şi verbale

• să demonstreze capacitatea de ascultare activă

Page 3: Abilitati de comunicare

Comunicarea = abilitate clinică fundamentală

• “Doctorii şi asistentele din paliaţie comunică cu pacienţii şi familiile acestora mult mai frecvent decât fac orice altă procedură medicală sau de nursing.”

Fallowfield L. Jenkins V. “Effective communication skills are the key to good cancer care” Eur. J. Cancer 35(11) Oct. 1999 1592-1597

Page 4: Abilitati de comunicare

• EXERCIŢIU ÎN PERECHI

Page 5: Abilitati de comunicare

Ce este comunicarea?

Page 6: Abilitati de comunicare

COMUNICAREA

1. DEFINIŢIE

Comunicarea reprezintă un ansamblu de cuvinte şi gesturi prin intermediul cărora se transmit şi primesc mesaje.

Page 7: Abilitati de comunicare

Eu vorbesc Tu asculţi

Eu ascult Tu vorbeşti

Page 8: Abilitati de comunicare

ELEMENTELE COMUNICĂRII

1. EMITĂŢOR (claritate, structură, dimensiunile informaţiei , conţinutul , defecte de vorbire )

2. RECEPTOR (hipoacuzie, motivaţie, nivel de înţelegere, alte probleme, suferinţa )

3. MESAJ4. CALE DE TRANSMITERE 5. FEED-BACK

Page 9: Abilitati de comunicare

OBIECTIVELE COMUNICĂRII

1. Receptarea mesajului

2. Înţelegerea mesajului (decodificarea)

3. Acceptarea mesajului

4. Schimbarea comportamentului(ex feedback)

Page 10: Abilitati de comunicare

De ce e comunicarea importantă?

Brainstorming în grup de 3

Page 11: Abilitati de comunicare

O bună comunicare:• Creează relaţii• Acordă valoare celeilalte persoane• Reduce izolarea• Permite colectarea cu acurateţe a

informaţiilor• Permite informarea adecvată a

pacientului • Permite exprimarea sentimentelor• Reduce incertitudinea• Ofera satisfacţii

Page 12: Abilitati de comunicare

Oricine poate învăţa şi exersa abilităţile

de comunicare!

Page 13: Abilitati de comunicare

Abilităţi verbale• Utilizarea întrebărilor (închise,

deschise,etc)• Clarificare – să fii sigur că ai înţeles

pacientul, prin întrebări potrivite (ex. Aţi spus că aveţi febră frecvent. Se întâmplă o dată pe zi sau mai des?”)

• Rezumarea – evidenţierea celor mai importante aspecte din povestea pacientului, pt a verifica dacă aţi înţeles.

Page 14: Abilitati de comunicare

Comunicarea non verbală• Păstraţi contactul vizual, acordaţi

atenţie• Poziţia :Aşezaţi-vă lângă pacient, la

nivelul lui, postura relaxată, staţi uşor aplecat în faţă şi liniştit

• Ascultaţi: Permiteţi tăcerea, nu întrerupeţi

• Gesturi: Încurajaţi răspunsurile (ex. daţi aprobator din cap, mici zgomote/fraze)

• Expresia facială• Atingerea (discutaţi ce este potrivit sau

nu în cultura respectivă)

Page 15: Abilitati de comunicare

Ascultarea activă

A-i asculta pe pacienţi este la fel de important ca şi a

vorbi cu ei!

Page 16: Abilitati de comunicare

Ascultarea activăNecesită un mediu liniştit/intimitatePoziţionare adecvatăAscultaţi• Cuvintele folosite • Problemele exteriorizate• Sentimentele/emoţiile exprimate

Page 17: Abilitati de comunicare

Nu întrerupeţi!Toleraţi pauzele din timpul conversaţiei• Pacienţii au nevoie să se reculeagă

înainte de a spune ceva important sau dureros

Clarificaţi şi rezumaţi

Page 18: Abilitati de comunicare

Abilităţi de comunicare- conversaţia• Totdeauna fiţi respectuos şi politicos• Evitaţi folosirea de termeni medicali pe

care pacientul s-ar putea să nu-i înţeleagă

• Daţi informaţie mai degrabă decât sfaturi – astfel vor putea decide ei înşişi ce să facă

• Daţi doar informaţie corectă. Nu e nici o problemă să spuneţi ca nu ştiţi.

• E bine să verificţti că pacientul v-a înţeles. Dacă le-aţi dat instrucţiuni, rugaţi-i să vă explice ce au de făcut sau cum vor explica acest lucru familiei. Verificaţi dacă mai au alte întrebări.

Page 19: Abilitati de comunicare

Demonstraţie prin joc de rol şi exerciţii!

Page 20: Abilitati de comunicare

Sumarizare

• Ce a fost greu?

• Ce a fost neaşteptat?

• Ce trebuie să mai practicaţi?

Page 21: Abilitati de comunicare

Concluzii• Comunicarea înseamnă

– A recepta şi oferi mesaje– A vorbi, a asculta şi a oferi feedback

• Comunicarea este un procedeu terapeutic• Comunicarea verbală şi non verbală trebuie

să fie congruente• Ascultarea este la fel de importantă ca şi

transmiterea de informaţii• Ascultarea trebuie să fie activă folosim :

– Ochii: observăm non verbalul pacientului– Urechile: ascultăm cuvintele, termenii folosiţi– Mintea: integrăm informatţile şi formulăm

răspunsurile adecvate

Page 22: Abilitati de comunicare

• Notaţi în caiet care a fost lucrul cel mai important pe care l-aţi învăţat din această sesiune şi ce veţi aplica în practică

Încurajaţi participanţii să alcătuiască pe parcursul cursului de paliaţie o listă cu principalele aspecte pe care le-au învăţat

Page 23: Abilitati de comunicare