”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie...

30
Actiune de valorificare Decembrie 2012 proiecte ToI ”A web-based e-training Platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics” Beneficiar: Universitatea din Craiova Proiect 2011-1-RO1-LEO05-15321

Transcript of ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie...

Page 1: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

”A web-based e-training

Platform for Extended Human Motion Investigation in

Orthopedics”

Beneficiar:

Universitatea din Craiova

Proiect 2011-1-RO1-LEO05-15321

Page 2: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

SCOP Rata de succes în diagnosticarea și tratarea medicală este direct

proporțională cu experiența clinică acumulată. Acest principiu se aplică şi

domeniului de ortopedie, în care este necesară o pregătire intensivă cu

noile tehnologii. Între timp ingineria se confruntă cu o provocare legată

de dezvoltarea unui nou domeniu, ingineria biomedicală. Proiectul de față

își propune să dezvolte o “punte” între inginerie și medicină, prin crearea

unui nou mediu de e-learning pentru analiza mișcării umane. Din acest

motiv, proiectul își propune să ofere medicilor ortopezi și inginerilor

interesați de domeniul medical, un instrument de învățare în comun, cu

abordări interdisciplinare folosind metodologii de învățare și experiența

unui proiect european anterior (e-MedI).

Page 3: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

Obiective generale

Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea unei platforme de

instruire on-line. Platforma de instruire va oferi cursanţilor materiale de

instruire, cu studii de caz reale, clinice, care vor utiliza imagini digitale şi

explicaţii însoţitoare, un sistem interactiv de baze de date multimedia

care conține rapoarte complete privind pacienţii care au primit tratament

ortopedic.

Proiectul va permite formarea continuă a ortopezilor şi inginerilor prin

dezvoltarea unei platforme inovatoare de formare on-line, care este în

măsură să le ofere o serie de studii de caz și un curriculum de instruire

avansată.

Page 4: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

Obiective specifice Adaptarea platformei proiectului e-MedI şi elaborarea unei noi platforme e-learning

care să permită accesibilitate şi independenţă.

Oferirea unui instrument de învăţare comun pentru ortopezii şi inginerii interesati de

domeniul medical, cu o abordare interdisciplinară, bazat pe metodologiile de învăţare

dezvoltate şi experienţa acumulată în proiectul anterior.

Dezvoltarea unei curricule interdisciplinare care să permită o învăţare eficientă.

Elaborarea unui conţinut interdisciplinar, interactiv şi atractiv pentru dezvoltarea

unor studii de caz realistice.

Oferirea unor standarde unitare de calitate în bioinginerie şi biomedicină la nivel

european.

Însuşirea de competenţe cheie pentru grupul ţintă.

Page 5: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

Universitatea din Craiova (România) - UCV

National Center for Scientific Research “Demokritos” (Grecia) - NCSR

Biomechanics Institute of Valencia (Spania) – IBV

Spitalul Clinic de Urgenţă din Bucureşti (România) – SCUB

Democritus University of Thrace (Grecia) - DUTH

Parteneri

Page 6: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

• Consorţiul proiectului este format din două instituţii de învăţământ

superior (o universitate din România şi una din Grecia), două centre

de cercetare (unul din Grecia şi unul din Spania) şi un spital de

urgenţă (din România), toate instituţiile având o experienţă foarte

bună specifică domeniului ortopediei sau ingineriei biomedicale, cu

expertiză recunoscută şi competenţe demonstrate, pentru a realiza

obiectivele proiectului sub toate aspectele.

Page 7: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

Grup ţintă / Stakeholderi

Grupul ţintă va fi format din ingineri, bioingineri, ingineri biomedicali,

specialişti în fizică medicală, rezidenti, medici şi specialişti în

ortopedie, angajaţi şi personal cu funcţii de conducere din spitale

publice sau private, organizaţii profesionale, universităţi, instituţii

medicale, firme specializate în echipamente medicale specifice

ortopediei.

Page 8: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

Rezultate propuse Rezultate obţinute până la

data curentă

Documente şi rapoarte de management Manual de management al proiectului

Materiale de diseminare a rezultatelor

proiectului (6 newsletters, 4 flyers, 4

afişe, 6 articole tehnico-stiinţifice, 2

participări la evenimente ştinţifice şi

conferinţe, 4 evenimente mass media)

2 Newsletters, 2 flyers, 2 afişe, 3 articole

tehnico-ştiinţifice, 4 participări la evenimente

ştinţifice şi conferinţe, diseminare prin mass

media (2 evenimente)

Rapoarte de asigurarea calităţii Plan de asigurarea calităţii

Chestionare de evaluare

Page 9: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

Rezultate propuse Rezultate obţinute până la

data curentă

Rapoarte

• Rapoarte naţionale (România, Spania, Grecia) – analiza nevoilor de instruire • Raport privitor la bioinginerie şi inginerie biomedicală – Prezentare generală, educaţie, standarde şi competenţe profesionale • Raport privitor la învăţarea on-line (e-learning) în ingineria biomedicală

Rapoarte

• Rapoarte naţionale (România, Spania, Grecia) – analiza nevoilor de instruire • Raport privitor la bioinginerie şi inginerie biomedicală – Prezentare generală, educaţie, standarde şi competenţe profesionale • Raport privitor la învăţarea on-line (e-learning) în ingineria biomedicală

Raport privitor la principiile de adaptare a

platformei de instruire e-MedI

Raport privitor la principiile de adaptare a

platformei de instruire e-MedI

Page 10: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

Rezultate propuse Rezultate obţinute până la

data curentă

Curricula pentru analiza mişcării umane Curricula pentru analiza mişcării umane

ORTHO-eMAN web site ORTHO-eMAN web site; Ghid de utilizare

Platforma de e-learning ORTHO-eMAN Mediu software de realizare a studiilor de

caz pe platforma de instruire

Module de instruire pentru doctori ortopezi

şi pentru ingineri

3 tipuri de studii de caz încarcate pe

platformă de instruire pentru testarea pilot

O metodologie nouă de pregătire a

cursanţilor

Rezultatele obţinute se regăsesc pe website-ul proiectului (în zona publică sau în

zona privată) sau pe platforma de instruire on-line.

Page 11: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

Rapoarte naţionale

Rapoartele naţionale realizate în România, Spania şi Grecia privitor la

analiza nevoilor de instruire în domeniul analizei mişcării umane au

scos în evidenţă utilizarea destul de redusă a tehnicilor de analiză a

mişcării umane în unităţile sanitare din cele trei ţări, ponderea scăzând

de la Spania, la Grecia şi apoi România.

Rapoartele au scos în evidenţă dorinţa grupului ţintă de a beneficia de

platforme de instruire on-line (la distanţă, prin intermediul unui

calculator conectat la Internet) în domeniul analizei mişcării umane,

atât pentru ortopezi cât şi pentru ingineri.

Page 12: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

Raport privitor la învăţarea on-line în ingineria biomedicală

• În ceea ce priveşte educaţia în domeniul ingineriei biomedicale, soluţiile de e-

learning nu sunt dezvoltate în România. Deşi există programe de studii

dedicate (de exemplu cel oferit de Facultatea de Bioinginerie Medicală de la

Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ

tehnologii avansate de instruire sau servicii de e-learning.

• În schimb în Spania există o serie de furnizori (universităţi publice sau private)

de “web-based learning” în domeniul ingineriei biomedicale şi medicale.

• Numărul furnizorilor (universităţi publice) de “web-based learning” în

domeniul ingineriei biomedicale şi medicale în Grecia este mai mic ca în

Spania, dar mai mare ca în Romania.

Page 13: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

Raport privitor la principiile de adaptare a platformei de instruire e-MedI (RPA)

Transferul rezultatelor precedentului proiect (e-MedI) s-a făcut

astfel încât să asigure ca platforma de instruire să corespundă

cerinţelor impuse de implementarea noilor module educaţionale şi

să ofere soluţii optime cursanţilor, profesorilor şi persoanelor de

decizie privind oportunităţile de învăţare, dezvoltarea de abilităţi,

accesul la informaţii.

Page 14: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

RPA- Principii de adaptare a platformei

• Analiza fezabilităţii transferului

• Includerea unor date adiţionale furnizate de metodele de investigaţie ce urmează a fi utilizate în cadrul proiectului ORTHO-eMAN, respectiv imagistica medicală, imagini video de analiză a mişcării, grafice ale forţelor, date numerice, diagrame ale presiunilor de contact ale piciorului.

Page 15: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

RPA -Diferenţe între e-MedI şi ORTHO-eMAN

Cadrul general este acelaşi, diferenţele fiind reprezentate

de aspectele de implementare în următoarele sectoare:

• Schema XML

• Mediul software de implementare a studiilor de caz

(Authoring Tool)

• Mediul software de prezentare a studiilor de caz

(Display Tool)

• LMS (sistemul de management al învăţării)

• Sistemul de operare

• Sistemul de căutare după cuvinte-cheie (Web based

keyword search tool)

Page 16: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

RPA – Adaptarea platformei e-MedI

1. Mediul software de implementare a studiilor de caz

Mediul software de implementare a studiilor de caz a fost reimplementat

utilizând GWT (Google web toolkit) ca o Aplicaţie Web (webapp).

2. Mediul software de prezentare a studiilor de caz

Mediul software de prezentare a studiilor de caz a fost implementat în limbajul HTML5.

3. Sistemul de management al învăţării (LMS) Sistemul de management al învăţării ales pentru proiectul ORTHO-eMAN este Moodle, care este o soluţie “open source” scrisă în PHP.

Page 17: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

Curricula pentru analiza mişcării umane

Capitole:

• Fizica mişcării corpului uman.

• Cunoştinţe generale despre proprietăţile materialelor şi

biomaterialelor utilizate în medicina (ortopedie).

• Cunoştinţe generale despre anatomia mişcării corpului uman.

• Tehnici moderne de analiză a mişcării umane.

• Studii de caz.

Page 18: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

Curricula pentru analiza mişcării umane

Structura materialelor educaţionale:

1. O parte teoretică ce include toate aspectele legate de analiza mişcării

(anatomie, biomecanică, principii şi abordări tehnice);

2. Studii de caz din practica clinică ortopedică;

3. Studii de caz utilizând diferite metode de investigare (achiziţii şi analize

de date utilizând tehnici diferite, etc.).

Page 19: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

Web-site ORTHO-eMAN http://ortho-eman.ro/

Website-ul

proiectului (cu

variante în engleză,

română, spaniolă şi

greacă) are două

zone:

- o zona publică;

- o zona privată.

Page 20: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

Platforma e-learning ORTHO-eMAN A. Sistem de management al învăţării

(LMS);

B. Instrument de autorizare vizuală (software de implementare a studiilor de caz)

C. Mediul interactiv e-learning;

D. Sistem de căutare al cazurilor clinice după cuvinte-cheie

Page 21: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

Mediu software de implementare a studiilor de caz pe platforma de instruire

Reprezintă o aplicaţie bazată pe web

care ajută autorii/profesorii să

creeze/editeze o lecţie compatibilă

ORTHO-eMAN.

Platforma e-learning ORTHO-eMAN

Page 22: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

• Lecţia = colecţie de pagini.

• Fiecare pagină are un titlu şi două câmpuri care trebuie să fie editate şi completate cu conţinutul autorului.

• Panelul din stânga aplicaţiei permite managementul paginilor (adăugare, eliminare)

• Conţinutul câmpurilor poate fi de următorul tip:

– Text - Imagine

– Video - Grile

– Valoare numerică într-un domeniu

** combinaţii

Metoda de dezvoltare a unui studiu de caz

Page 23: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

Tipuri de studii de caz dezvoltate

1. Studii de caz pentru medicii ortopezi (prezentarea patologiei

specifice prin imagistica medicală - CT/RMN/Rx);

2. Studii de caz pentru medicii ortopezi şi bioingineri (evaluarea

mersului prin interpretarea presiunii de contact a piciorului măsurată

prin platforme de forţă şi presiune);

3. Studii de caz pentru bioingineri (sisteme de achiziţie de imagine

şi evaluare a mişcării).

Page 24: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

Studii de caz pentru ortopezi

Patologie: - Pacienţi cu osteortroze ale soldului sau genunchiului; - Pacienţi după intervenţii chirurgicale la care se păstrează o afectare funcţională importantă. Authoring Tool oferă un instrument simplu de marcare a zonelor de interes pe radiografie prin desenarea unor forme geometrice simple (dreptunghiuri, elipse, poligoane). **grile cu răspuns multiplu Un exemplu de

dezvoltare/implementare a unui studiu de caz.

Page 25: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

Studii de caz pentru ortopezi - exemplu

Eroare de implant după o fractură de platou tibial

• Cursantul trebuie să recunoască locaţia deplasării secundare, impactul său asupra anatomiei locale şi funcţionale, raţiunile mecanice pentru eroare. După recunoaşterea acestor aspecte cursantul va fi îndrumat spre tratamentul corect.

• O recunoaştere incompletă sau incorectă nu va permite cursantului să finalizeze analiza cazului.

Page 26: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

Studii de caz pentru medicii ortopezi şi bioingineri

Dezvoltarea unui studiu de caz pentru o măsurătoare

statică.

S-a utilizat o platformă de presiune Footscan de 0,5 m.

Page 27: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

Dezvoltarea unui studiu de caz pentru centrul de

presiune

Dezvoltarea unui studiu de caz pentru date numerice

Dezvoltarea unui studiu de caz pentru grafice de forţe

Page 28: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

Studii de caz pentru bioingineri

Acest tip de cazuri se referă la analiza mersului prin utilizarea unor sisteme de achiziţie de imagine. Pentru analiza cinematică a mişcării s-a utilizat sistemul SIMI Motion.

Page 29: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

Motivarea proiectului În ortopedie numărul și complexitatea metodelor de investigare au crescut mult,

cu integrarea de tehnici non-invazive de investigare biomedicală. Prin aceasta,

munca ortopezilor este din ce în ce mai complexă, cu cerinţe tot mai mari privind

abilităţile tehnice. Gama de sarcini pe care trebuie să le îndeplinească a crescut

de asemenea. Dar profesia medicală se confruntă în mod regulat cu problema

menținerii la curent cu cunoştinţe medicale într-un domeniu cu dezvoltare rapidă,

adăugând astfel noțiuni de frontieră, ca evaluarea mersului prin utilizarea de

platforme de presiune sau forță, modele de calcul pentru analiza mişcării virtuale,

analiza video a mişcării umane. Această instruire este foarte dificil de realizat în

mod individual. Mai mult, această cunoaştere trebuie să fie realizată prin

colaborare profesională cu inginerii.

Page 30: ”A web-based e-training Platform for Extended Human … · Universitatea de Medicina şi Farmacie G.T. Popa din Iaşi), acestea nu includ ... – Video - Grile – Valoare numerică

Actiune de

valorificare Decembrie 2012

proiecte ToI

Motivarea proiectului Proiectul propune formarea de specialişti care vor aplica principiile sistematice ale

ştiinţelor medicale şi ingineriei biomedicale pentru utilizarea, adaptarea, evaluarea,

proiectarea şi/sau distribuţia de soluţii tehnologice şi medicale, care să conducă la

îmbunătățirea sănătăţii pacienţilor.

Capacitatea de a face măsurători şi de a interpreta datele din analiza mişcării prin

tehnici de inginerie medicală ar trebui să fie asociată cu capacitatea de a identifica,

formula şi rezolva problemele cu care se confruntă pacienții şi stabilirea

tratamentului cel mai adecvat. Acest lucru poate fi realizat numai prin înţelegerea

conceptelor de bază, principiilor tehnologice şi aplicarea lor interdisciplinară.

Numai printr-o abordare interdisciplinară şi acumularea de cunoştinţe de frontieră

din domeniile implicate (medicină şi inginerie biomedicală) va fi posibilă

îmbunătățirea calităţii îngrijirii pacienţilor.