7/26E, 7/31E, 7/41, 7/51 - DoosanPortablePower ... 3 GARAN¥¢IE 7/26E, 7/31E, 7/41, 7/51...

download 7/26E, 7/31E, 7/41, 7/51 - DoosanPortablePower ... 3 GARAN¥¢IE 7/26E, 7/31E, 7/41, 7/51 Ingersoll-Rand,

of 93

 • date post

  05-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 7/26E, 7/31E, 7/41, 7/51 - DoosanPortablePower ... 3 GARAN¥¢IE 7/26E, 7/31E, 7/41, 7/51...

 • Acest manual conţine informaţii importante despre siguranţă şi trebuie pus la dispoziţia personalului care utilizează şi întreţine acest utilaj.

  C.C.N. : 23116817 ro REV. : D DATA : OCTOMBRIE 2005

  7/26E, 7/31E, 7/41, 7/51 MANUAL DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE

  7/26E NUMĂR DE SERIE: 107000 ->

  7/31E NUMĂR DE SERIE: 318000 ->

  7/41 NUMĂR DE SERIE: 421500 ->

  7/51 NUMĂR DE SERIE: 442000 ->

  Doosan Date

  Doosan test stamp

 • 03/05

  Modelele de utilaje prezentate în acest manual pot fi folosite în diverse locaţii din toată lumea. Utilajele vândute şi expediate în ţările UE trebuie să afişeze marcajul CE şi să respecte diverse directive. În astfel de cazuri, specificaţia de proiectare a acestui utilaj a primit certificatul de conformitate cu directivele CE. Orice modificare, a oricărei componente, este strict interzisă şi produce anularea certificării şi marcajului CE. Urmează o declaraţie de conformitate CE:

  DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU DIRECTIVELE CE 98/37/CE, 93/68/CEE, 89/336/CEE, 2000/14/CE

  Noi Doosan International USA Inc P.O. Box 868 501 Sanford Avenue Mocksville, North Carolina 27028

  Reprezentată în CE de către: Doosan Trading Limited 170-175 Lake View Road Airside Business Park Swords County Dublin Ireland

  Declarăm, pe propria răspundere pentru fabricare şi furnizare, că produsul(ele)

  7/26E, 7/31E, 7/41, 7/51 la care se referă această declaraţie, este (sunt) în conformitate cu prevederile directivelor de mai sus şi

  respectă următoarele standarde principale

  EN29001, EN60204-1, EN1012-1, PN8NTC2 Emisă la Mocksville în data de

  01-01-2008

  Ric Lunsford Manager pentru controlul calităţii

  CONFORMITATEA CU DIRECTIVA PENTRU ZGOMOT 2000/14/CE Doosan International USA Inc declară că următoarele compresoare portabile au fost fabricate în conformitate

  cu directiva specificată

  Directiva Utilaj Gamă număr de serie Valoarea medie

  măsurată Nivelul garantat Organism notificatTip kW

  2000/14/CE Anexa VI Partea I

  7/26E 21,3 107000 - 109999 96 LWA 98 LWA A V Technology Stockport UK

  Nr. 1067

  7/31E 25,9 318000 - 319999 97 LWA 98 LWA 7/41 35 425100 - 427000 97 LWA 98 LWA 7/51 50 442000 - 449999 97 LWA 98 LWA

  Emisă la ...................Dobris 01-01-2008

  Tomas Hibs Manager inginerie

  Directiva CE pentru echipamente sub presiune şi reglementări asociate Declarăm că acest produs a fost evaluat în conformitate cu Directiva pentru echipamente sub presiune (97/23/CE) şi, în conformitate cu termenii acestei directive, a fost exclus din domeniul de aplicare al acesteia. Poate purta marcajul "CE" în conformitate cu alte directive CE în vigoare.

 • 02/04

  CALIFORNIA

  Avertisment declaraţia 65

  Gazele de eşapament provenite de la motoarele diesel şi de la unele din componentele acestora sunt recunoscute în statul California ca fiind o cauză a îmbolnăvirilor de cancer, ca provocând defecte de

  naştere şi alte probleme de reproducere.

 • 1 CUPRINS ŞI ABREVIERI

  7/26E, 7/31E, 7/41, 7/51

  1 CUPRINS

  2 CUVÂNT ÎNAINTE

  3 GARANŢIE

  10 AUTOCOLANTE

  16 ZGOMOT EMIS

  20 JURNAL DE ÎNTREŢINERE PENTRU CONTROLUL ZGOMOTULUI EMIS ŞI GARANŢIE EXTINSĂ

  21 SIGURANŢA

  24 INFORMAŢII GENERALE Dimensiuni Date

  31 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE Punerea în funcţiune Înainte de pornire Pornirea Oprirea Oprirea de urgenţă Repornirea Monitorizarea în timpul funcţionării Scoaterea din exploatare

  35 ÎNTREŢINERE Întreţinerea de rutină Lubrifierea Reglarea turaţiei şi presiunii Tabel de setări ale cuplului Lubrifierea compresorului

  46 SISTEMELE UTILAJULUI Sistemul electric Sistemul de conducte şi instrumentaţie

  56 DEPISTAREA DEFECTELOR

  58 OPŢIUNI

  Gresor Siguranţa Informaţii generale Instrucţiuni de operare Întreţinerea Depistarea defectelor

  Generatorul Siguranţa Informaţii generale Instrucţiuni de operare Întreţinerea Depistarea defectelor

  66 MANUALUL DE INSTRUCŢIUNI AL MOTORULUI

  ABREVIERI ŞI SIMBOLURI

  #### Luaţi legătura cu Ingersoll Rand pentru numărul de serie

  ->#### Până la nr. de serie ####-> De la nr. de serie

  * Neilustrat † Opţional AR După cum este necesar BR Brazilia CN China DE Germania DK Danemarca ES Spania FI Finlanda FR Franţa GB Marea Britanie (Engleză) HA Utilaj pentru temperaturi înalte IT Italia NL Olanda NO Norvegia PT Portugalia SE Suedia US Statele Unite F.H.R.G. Angrenaj cu funcţionare la înălţime fixă V.H.R.G. Angrenaj cu funcţionare la înălţime variabilă

 • CUVÂNT ÎNAINTE 2

  7/26E, 7/31E, 7/41, 7/51

  Conţinutul acestui manual este considerat proprietate şi material confidenţial ale companiei Ingersoll Rand şi nu trebuie reprodus fără permisiunea scrisă prealabilă a Ingersoll Rand.

  Informaţiile din acest document nu sunt destinate să extindă nicio promisiune, garanţie sau reprezentare, explicită sau implicită, cu privire la produsele Ingersoll Rand prezentate aici. Orice astfel de garanţii sau alţi termeni şi condiţii de vânzare a produselor vor fi în conformitate cu termenii şi condiţiile standard de vânzare pentru produsele de acest tip, termeni şi condiţii care sunt disponibile la cerere.

  Acest manual conţine instrucţiuni şi date tehnice pentru toate operaţiile de rutină şi operaţiile de întreţinere planificate efectuate de către personalul de exploatare şi întreţinere. Reparaţiile capitale sunt în afara scopului acestui manual şi trebuie adresate unui departament de service autorizat Ingersoll Rand.

  Specificaţia de proiectare a acestui utilaj a primit certificatul de conformitate cu directivele Comunităţii Europene. În consecinţă: a) Orice modificare a utilajului este strict interzisă şi va anula

  certificarea CE. b) Pentru SUA/Canada este adoptată o specificaţie unică, adaptată

  teritoriului.

  Toate componentele, accesoriile, conductele şi conectorii adăugaţi la sistemul de aer comprimat trebuie: • să fie de bună calitate, obţinute de la un producător recunoscut şi, unde este posibil, să fie un tip aprobat de Ingersoll Rand. • să aibă clar specificată o presiune nominală cel puţin egală cu presiunea de lucru maximă permisă a utilajului. • să fie compatibile cu lubrifiantul/lichidul de răcire a compresorului. • să fie însoţite de instrucţiuni pentru instalare, utilizare şi întreţinere în siguranţă.

  Date despre echipamentele aprobate sunt disponibile de la departamentele Ingersoll Rand Service.

  Utilizarea la reparaţii a unor piese / lubrifianţi / fluide altele decât cele incluse pe lista pieselor de schimb aprobate de Ingersoll Rand poate conduce la apariţia unor situaţii periculoase, pe care Ingersoll Rand nu le poate controla. Ca urmare, Ingersoll Rand nu poate fi făcută responsabilă pentru echipamentele în care sunt instalate piese de schimb neaprobate de companie.

  Ingersoll Rand îşi rezervă dreptul de a modifica şi îmbunătăţi fără notificare produsele şi fără a-şi asuma obligaţia de a transfera aceste modificări sau îmbunătăţiri la produsele vândute anterior.

  Posibilităţile de folosire a acestui utilaj sunt prezentate mai jos, şi sunt prezentate şi exemple de utilizare neaprobată, dar Ingersoll Rand nu poate anticipa toate aplicaţiile sau situaţiile de lucru care pot să apară.

  DACĂ AVEŢI NELĂMURIRI, LUAŢI LEGĂTURA CU SUPERVIZORUL.

  Acest utilaj a fost proiectat şi furnizat pentru a fi utilizat numai în următoarele condiţii şi aplicaţii specificate: • Comprimarea aerului ambiant care nu conţine alte gaze, vapori sau particule necunoscute sau nedetectabile • Funcţionarea în cadrul intervalului de temperaturi ambiante specificat în secţiunea INFORMAŢII GENERALE din acest manual.

  • Generarea electricităţii la 110 V (monofazat) cu împământare cu armătură centrală, 230 V (monofazat), 230 V (trifazat) şi 400 V (trifazat) / 230 V (monofazat) valori nominale la 50 Hz. (WDG)

  Utilizarea echipamentului în oricare dintre situaţiile prezentate în tabelul 1: a Nu este aprobată de către Ingersoll Rand, b) Poate pune în pericol siguranţa utilizatorilor şi a altor persoane

  şi c) Poate anula orice reclamaţii depuse împotriva companiei

  Ingersoll Rand.

  Compania nu acceptă niciun fel de responsabilitate pentru erorile de traducere a acestui manual din versiunea originală scrisă în limba engleză.

  © COPYRIGHT 2005 COMPANIA INGERSOLL-RAND

  TABELUL 1

  Utilizarea echipamentului la producerea aerului comprimat pentru: a) consum uman direct b) consum uman indirect, fără verificări corespunzătoare de filtrare

  şi puritate.

  Folosirea acestui utilaj în afara intervalului de temperaturi ambiante specificate în SECŢIUNEA INFORMAŢII GENERALE din acest manual.

  Acest utilaj nu este proiectat şi nu trebuie folosit în medii potenţial explozive, inclusiv situaţii în care pot fi prezente gaze sau vapori inflamabili(e).

  Utilizarea aparatului echipat cu componente / lubrifianţi / fluide neaprobate de Ingersoll Rand.

  Utilizarea aparatului având componente de siguranţă sau comandă care lipsesc sau sunt dezactivate.

  Utilizarea echipamentului pentru stocarea sau transportul materialelor în interior sau incinte, exceptând cazurile când aceste materiale sunt introduse într-o cutie