65.Knjizica - Ateisti

download 65.Knjizica - Ateisti

of 80

Transcript of 65.Knjizica - Ateisti

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  1/80

  Ateisti

  Tematska knjiica

  br.65

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  2/80

  2

  Ova Tematska Knjiica sadri 50 Objava odabranih iz Opusa odnjih 9030 koliko ih je tijekom ivota (u periodu od 1937-1965), krozdjelovanje Bojeg Duha, tj. putem 'Unutarnjeg Glasa', primila

  neobrazovana velja Bertha Dudde.

  Knjiicu sam radio predano i sa velikom ozbiljnou, ne skidajuipri tom 'pogleda' sa mune sudbine koja nakon smrti oekujenijekaoce Boga, i zato je posveujem Ekipici, svima nama, uzmolitvu da nas Istine sadrane unutra potaknu na jo gorljivijeLjubav-no zauzimanje u molitvi za te izgubljene i obmanute

  due, tj. na jo veu upornost u nastojanjima oko njihovogizbavljenja i spasenja:

  'Svaka dua moe biti spaena ako je ona poduprta saLjubavlju... Ovo bi sve vas ljude trebalo zamisliti, jer svivi moete igrati iskupiteljsku ulogu samo ako su vaasrca sposobna i voljna ljubiti. Treba priznati, vaa

  Ljubav e biti nesposobna prihvatiti krivnju takvih duai dati nadoknade za nju, ipak ona moe dodijeliti snaguda promijene njihovu volju i zapute se stazom do IsusaKrista, do Kria, gdje e one nai spasenje To je zatozauzimanje s Ljubavlju nikada nee biti uzaludno, i nijedno ljudsko bie nikada ne moe zastraniti ako gaslijede Ljubavlju ispunjene misli, ako je on ukljuen umolitvu i povjeren Boanskom Iskupitelju IsusuKristu to nijedna koliina rasprava ne moe naovjean nain postii moe unato tome biti postignutokroz srdanu molitvu, ako je Ljubav za slabu izamraenu duu pokretaka sila da joj se priskrbi svjetloi snaga I ni jedno ljudsko bie nee trebati zastranitiako bi se Ljubav samo jednog njegovog blinjegljudskog bia saalila nad njime.'

  (BD 6582)

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  3/80

  3

  ................... SADRAJ.......................................................................

  Priroda i njezin Stvoritelj Bog 'govori' ovjeku kroz prirodno stvaranje

  'Jezik stvaranja Sutina Stvaralaka Sila', (BD 3648) . 4

  'Jezik prirode Stvaranje i Stvoritelj', (BD 2834) .. 5'Bog i priroda Samosvjesni rad na postignuu savrenstva', (BD 0240) 7'Da li je ivot na Zemlji sam po sebi cilj ili sredstvo do cilja', (BD 7100) . 9

  Vjerovanje u duin nastavak ivota nakon smrti, tj. besmrtnost due, je preduvjet za ivljenjesvrhovitog zemaljskog ivota ovjek e morati prihvatiti posljedice za njegov neodgovoran

  zemaljski ivot

  'Vjerovanje u duin ivot nakon smrti Boje milosre', (BD 2767) . 11

  'Vjera u besmrtnost due je nuna za rad na sebi samome', (BD 2544) .. 12'Vjera u nastavak ivota due', (BD 3299) .. 12'Vjerovanje u besmrtnost due Istina', (BD 3699) .. 14'Vjerovanje u duin nastavak ivota', (BD 8059) . 15'Vjerovanje u nastavak ivota Posljedice zemaljskog ivota u onostranom',(BD 2113) .. 16Besmrtnost, (BD 8790) ... 17

  Ateisti Njihovo razmiljanje o prirodi koja ih okruuje i vlastitom postojanju

  Razlog za njihov otpor prema Bogu Stvoritelju i sudbina koja ih oekuje

  'Zbunjeno razmiljanje Nevjerovanje Vjera Milost', (BD 1894) ... 19'Materijalisti Pojam Boga Vlastita volja', (BD 0993) ... 20'Ateisti', (BD 1363) .. 21('Nasrtaji podzemlja Okorjeli nijekaoci Boga' BD 0825) ... 22'Izvor snage Ateisti', (BD 1802a) .... 24'Posljedice nepriznavanja Boanstva kao Bia', (BD 1802b) . 25'Uinak ateizma u onostranom', (BD 5353) 25

  'Boja poruka racionalistima Ateisti', (BD 5744) ... 26('Postojanje Boga Svjetovni naunici Srce i razum' BD 4541) 27'Prepoznavanje i priznavanje Boga Ateisti', (BD 6481) ... 29'Slobodna volja Ateisti Ponovno prognanstvo', (BD 6714) .. 30'Sudbina ateista', (BD 8603) .. 32

  Razlog zato se ljudima ne smije dokazati postojanje Boga je ujedno i razlog zato su BoanskeObjave dane na nain da ostavljaju prostor za dvojbe u svezi njihova porijekla?!... Prisilna vjera je

  beskorisna Preduvjet za vjeru je da ovjek mora htjeti vjerovati

  Moe li se dokazati Boje postojanje?..., (BD 8265) .. 34

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  4/80

  4

  Slobodna volja iskljuuje dokaz vjere, (BD 6976) . 35Sposobnost da se vjeruje pretpostavlja htijenje da se vjeruje, (BD 6925) . 37

  Duhovno znanje i svjetovno znanje Nedovoljnost razumski steenog znanja

  'Mudrost e mudrih biti unitena', (BD 2375) 38'Stav intelektualaca spram duhovnih darova', (BD 5754) .. 40'Zemaljsko znanje nije ''mudrost''', (BD 6931) . 40('Otroumnost je prepreka za ispravno shvaanje' BD 8959) . 41'Zemaljsko znanje u onostranom', (BD 5331) ... 43

  Kako kod ateista postii smanjenje otpora i promjenu razmiljanja? 1

  'Oeve Rijei Iskrena molitva i zauzimanje za blinjega', (BD 1862) 44

  'Ropstvo due Zauzimanje u Ljubavi pomae izbavljenju', (BD 1468) 45'Zauzimanje za ljude koji su udaljeni od Boga', (BD 2172) . 46'Posrednici Zauzimanje', (BD 6341) .. 47'Mo zauzimanja za nespaene', (BD 6351) 48'Ljubavno zauzimanje za ovosvjetske ljude', (BD 6577) .. 50'Zauzimanje za blinja ljudska bia', (BD 6582) .. 51'Milostivo zauzimanje', (BD 7132) ...53'Blagoslov Ljubavnog zauzimanja', (BD 8101) . 54'Snaga Ljubavnog zauzimanja za nevjernike', (BD 8441) .. 56

  Pitanje: Da li moliti za Lucifera?!...

  'Zauzimanje za Lucifera', (BD 6459) .. 58

  Kako kod ateista postii smanjenje otpora i promjenu razmiljanja? 2

  'Unutarnje opiranje Bogu Skriveni otpor', (BD 1787) ... 61'Svrha grubih udaraca sudbine: Veza sa Bogom', (BD 8206) 62

  'Razlog za bolne udarce sudbine', (BD 7928) ... 63'Udarci sudbine Duhovna smrt', (BD 7853) ... 65

  Ateizam u svijetu openito, tj. vidljivo duhovno propadanje ovjeanstva, razlog je za

  'Ateizam Boanska intervencija', (BD 1066) . 66'Utjecaj princa lai na ljudsko razmiljanje', (BD 1580) ... 67'Duhovno nisko stanje Ateisti Pouavanje istih', (BD 2743) . 69

  Prednost onih koji primaju ove Objave iste Istine u usporedbi sa ateistima Obaveza

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  5/80

  5

  Prednost onih koji primaju Rije (Milost)u usporedbi sa ateistima, (BD 5394) .. 70

  Autobiografija Bertha Dudde, 72

  'Ali pitaj zvijeri, i pouit e te; ptice nebeske pitaj, i razjasnite ti. Guteri zemlje to e ti protumait', ribe u moruispripovjedit e ti. Od stvorenja sviju, koje ne bi znalo da jesve to Boja ruka stvorila?!'

  (Knjiga o Jobu 12:7-9)

  'Jer to se o Bogu moe spoznati, oito im je: Bog im

  oitova. Uistinu, ono nevidljivo Njegovo, vjena Njegovamo i Boanstvo, onamo od stvaranja svijeta, razumom sepo djelima razabire tako da nemaju isprike.'

  (Poslanica Rimljanima 1:19, 20)

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  6/80

  6

  Priroda i njezin Stvoritelj Bog 'govori ovjeku' krozprirodno stvaranje i tim putem otkriva Svoje postojanje

  Promatrajui red i svrhovitost u prirodi, ovjek vrlinom svojeg razumamoe i treba shvatiti kako njegov zemaljski ivot ima svrhu i cilj

  Bertha Dudde, br. 3648, 5 Sijeanj 1946

  JEZIK STVARANJA SUTINA STVARALAKA SILA

  Nauite razumjeti jezik stvaranja Bog Osobno vam govori kroz stvaranje, On vas

  neprestano suoava tako to vam otkriva Sebe u svim djelima koja nastaju izNjegove snage Ljubavi. I On vam je dao sposobnost da percipirate Njegovostvaranje, da stimulira va razum i stoga to je On Osobno koji vas misaonopoduava, pod uvjetom da ste voljni prihvatiti Njegove poduke kada gledate nastvaranje oko vas, kada promiljate o njegovom znaenju i svrsi, njegovom porijeklu iOnome Koji ga je doveo u postojanje. Svaka odgovarajua misao je pitanjeodgovoreno od strane Boga Osobno, pod uvjetom da ste ga vi uistinu eljeliodgovorenog Vjena stvaralaka sila ne moe biti zanijekana ako kontempliratepostanak djela stvaranja Vjena stvaralaka sila mora biti priznata od strane svakeosobe, ali njezino porijeklo, njezin izvor, je esto osporavan od strane ljudi. Oni neele uvijek priznati savreno Postojanje kao izvor stvaralake sile. Stvaranje njima jonije progovorilo dovoljno jasno, oni jo nisu razumjeli njegov jezik, i njihove mislinajprije trebaju smjerati u ispravnom pravcu kako bi doli do ispravnog zakljuka

  Stvaranje osobito i izrazito otkriva usklaenost sa zakonom, jednu REDovitost (tj.postojanje reda) koja ne moe biti nadmaena. Neto tako uREDno je uvijek rezultatsnane volje, jedne Sutine Koja polae pravo na ovu snanu volju. Nadalje, red

  takoer svjedoi o mudrosti Postojanja Koje ga je proizvelo dobro osmiljenizakoni koji eliminiraju svaku nerazboritost, mudrost koja nije nita dovela upostojanje bez znaenja i svrhe a koja takoer dozvoljava da se njezino znaenje isvrha upoznaju. Otud Bie, Koje bi bilo izvor stvaralake sile, mora biti inteligentno i,po vrlini Njegove volje i moi, sposobno dopustiti Njegovim mislima da uzmu oblik.Stoga to mora biti najvie savreno Bie Koje otkriva Sebe u svakom djelu stvaranja,Koje eli biti prepoznato u Njegovom savrenstvu Koje zauzvrat koristi Njegovusnagu da osigura drugim inteligentnim biima dokaz o Njegovom postojanju, budui

  je On u najbliem kontaktu sa ovim inteligentnim biima utoliko to su ona takoer

  proizala iz Njega, da su oni takoer proizvod Njegove stvaralake volje i Njegovestvaralake sile, koje On eli dovesti u stanje savrenstva kako bi ih isto tako uinio

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  7/80

  7

  nositeljima obilne snage, tako da oni takoer mogu biti stvaralaki aktivni za njihovuvlastitu sreu. Bliska veza Stvoritelja sa Njegovim ivim tvorevinama treba bitiprepoznata, ljudsko bie mora postati svjesno o odnosu izmeu sebe i stvaralakesile. Kao samostalno bie on treba priznati Silu, Koja je beskrajno snanija od njegasamoga, kao jedno Postojanje ili e on biti izgubljen u stvaranju kao jedinointeligentno pojedinano bie koje je u posjedu (slobodne)volje a ipak nesposobno za

  akcije za koje njemu nedostaje snage.

  Nadalje, apsurdno je pretpostaviti da bi Sila, Koja je uzrok postanka svega, dala ivotinteligentnim biima bez da je ona Sama inteligentna Isto se primjenjuje napriroenu volju ljudskog bia koja je, meutim, nijekana izvoru prirodne sile to bistvaranje bilo bez unutar njega prisutnih stanovnika kakvu bi svrhu imao ovajneprevazieni red ako on ne bi mogao biti prepoznat od strane bia, ako on nije daosvjedoanstvo o najviem Biu, Koje eli biti priznato to bi ljudsko bie bilo bezinteligencije i volje jedna nesavrena iva tvorevina kojoj ne bi trebalo postojanje

  zakonski ureenog stvaranja injenica da je ljudsko bie sposobno razmiljati i imaslobodnu volju je dokaz o Stvoritelju Koji je, u najviem savrenstvu, sposobanrazmiljati i, u skladu sa Njegovom voljom, koristi Njegovu sposobnost sa mudrou iu punom posjedu snage To je takoer dokaz da ljudsko bie nije bilo stvoreno bezrazloga i svrhe, i da su mu razmiljanje i volja bili dani kako bi prepoznao razlog isvrhu i stremio spram nje On treba shvatiti kako on ne gospodari zemaljskimivotom unato razmiljanja i volje, on treba prepoznati snanije Bie iznad sebe ija

  je volja odluujua, i on treba prihvatiti Njegovu mudrost i pokloniti se Njemu

  I Bog govori ljudima kroz stvaranje, On ih motivira kontemplirati ga i voljno nudiobjanjenja ako su ova najiskrenije eljena, ako ljudi, odriui se njihovog znanja,izrue sebe vjenoj stvaralakoj Sili Koja im je dala njihovu inteligenciju. Ondanjihove misli mogu biti voene u ispravnom pravcu tako da e oni takoer ivjeti uredu koji je iznutra prisutan u svakom djelu stvaranja ali kojeg osoba takoer moeponititi, budui je on u posjedu slobodne volje. Unato tome, ako bi on elio ivjetiunutar Bogom odreenog reda, onda e njegova volja biti uzeta u obzir I njemu ebiti dano znanje u svezi svega to eli znati. AMEN

  ***

  Bertha Dudde, br. 2834, 1 Kolovoz 1943

  JEZIK PRIRODE STVARANJE I STVORITELJ

  Neka vam priroda govori ona oslikava neopisiva udesna djela i neprestano vam

  otkriva Moju Ljubav i svemo Sluajte i gledajte Gledajte u svako stvorenje ipostanite svjesni Moje stvaralake volje i Moje snage i Mene Osobno u svim Mojim

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  8/80

  8

  djelima stvaranja. Vidite, kako jedinstveno prekrasne i raznolike su ove tvorevine ikako znaajno svaka ispunjava njezinu naumljenu svrhu i kako je svrha svakogstvaralakog djela ouvanje cijelog stvaranja Dozvolite Mi da vam govorim Osobnokroz prirodu i sluajte Moj glas, onda ete prepoznati Moju svemo, Ljubav i mudrosti pokloniti se pred njom, onda ete spoznati da ste najvee djelo stvaranja na Zemljiuinjeno Mojom rukom i razumjeti koliko beskrajno vie Ja brinem da ostanete

  unutar Mene Budui je svako djelo stvaranja jedino dolo u postojanje poradi vas,ono je samo prethodni stadij iz kojeg ste se vi razvili u ono to ste sada, u slobodne,nezavisne tvorevine koje mogu postati beskrajno vie nego su one to sada.

  Promatrajte prirodu i vidite njezin razvoj, njezino napredovanje, koje moe bitiprepoznato u svim tvorevinama prirode. Najsiunije bie je Moje djelo, najsitnijavlat trave je Moja misao koja je uzela oblik. I svako stvorenje je posluno Mojoj volji,ono ini to Sam Mu dodijelio uiniti i opet slui ljudskom biu omoguavajuinjegovo postojanje. Nita nije bez svrhe i cilja, nita se ne dogaa bez Moje volje, sve

  je utemeljeno na Mojoj mudrosti i Ljubavi. Ako vam Moja mudrost ne bi bilaoigledna budui ne poznajete odnos izmeu svih djela stvaranja onda prepoznajteMoju Ljubav, koja neprestano sebe izraava u udima prirode.

  Vidite kako sve oko vas raste i buja, kako sazrijeva i donosi plod, vidite, kako istiproces sebe ponavlja opet i iznova zbog vas da zatiti vas ljudska bia i ouva sveto je ivo na Zemlji Ja Sam oblikovao nebrojene tvorevine najrazliitijih veliina,najrazliitijih oblika i namjena, i ako otvorite vae oi i ui nita vam ne izmie i Mojabeskrajna Ljubav i mudrost vam moraju postati oigledni Budui Ja dajem tako davi moete primiti, Ja stvaram tako da vi moete imati koristi iz toga, Ja odravamstvaranje i brinem se za njega tako da vae srce moe uivati u tome i vi prepoznate ipriznate Mene Mene, Koji JESAM od vjenosti a ije postojanje vi dvojbite ijuvolju i bie elite iskljuiti i na ije tvorevine vi gledate kao da su se same od seberazvile.

  Vi slijepo mimoilazite sva uda stvaranja i ne razumijete jezik prirode, vi viditestvaranje ali ne Stvoritelja unutar njega; doista, vi vidite uinak ali ne uzrok, volju,

  koja je temelj svake tvorevine. Vi vjerujete za sebe kako ste puni mudrosti i sposobniotkriti porijeklo svih stvari ipak vae znanje je krparija sve dok ne priznate Mene kaoprvobitni izvor stvaranja. Ja vam se pribliavam u svakom djelu stvaranja, ono jeizraaj Mene Samog, ono je misao koja je uzela oblik u skladu sa Mojom voljom;svaka prirodna tvorevina je dokaz Mojeg postojanja budui nita ne bi postojalo bezMene, budui je Moja volja jedina pozvala u postojanje ono to vidite i to vasokruuje. I nita ne moe postojati ili postati bez Moje volje, nita ne moe postojatiako to Moja volja i Moja mudrost ne odobre. Ali Moja volja, Moja Ljubav, Mojamudrost i Moja mo vas takoer moraju nauiti vjerovati u jedan Identitet, onimoraju uiniti da shvatite da oni pripadaju Biu koje vam takoer eli govoriti kroz

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  9/80

  9

  uda prirode, koje eli biti blisko sjedinjeno sa vama poto ste vi, budui ste takoerNjegovo djelo stvaranja, jedini razlog za postanak svog stvaranja

  Ja elim da postanete svjesni ali onda vi trebate sluati jezik stvaranja, glas kojiizraava sebe u prirodi, vi trebate komunicirati sa Mnom, pravim Stvoriteljem svihstvari (smisao: Onime koji je sama unutarnja bitnost svih stvari; kome stvari pripadaju

  po samoj svojoj prirodi), i Ja u odgovoriti na vaa pitanja i dati vam u skladu sa vaomvoljom da traite Istinu, pod uvjetom da priznate Mene kao davatelja Istine. Ja Samvam blizu u svakom trenutku, im Me vi elite uti, im poaljete samo jednu misaoprema gore do Mene. I prema tome vi Me trebate pronai gdje god jeste, ali vievjerojatno ako Me traite u samoi, gdje vas sve uokolo podsijea na Stvoritelja, ijavolja je stvorila nebo i Zemlju, budui je Njegova Ljubav odluila dati (duhovnoj)sutini, koja se ranije bila odvojila od Njega, priliku da Mu se jo jednom priblii. Iznanje o ovome treba biti dano vama ljudskim biima, znanje o ovome vi samitrebate udjeti, i prema tome bi vi trebali sluati jezik prirode jer kroz njega Ja

  govorim onima od vas koji Me ele uti. AMEN

  ***

  Bertha Dudde, br. 0240, 28 Prosinac 1937

  BOG I PRIRODA SAMOSVJESNI RADNA POSTIGNUU SAVRENSTVA

  Moje dijete, zapii to je Gospod u Njegovoj Ljubavi pripremio za tebe ivot ucjelosti je utemeljen na slijedu zakonskih procesa smiljenih od strane Boga koje vi

  jednostavno opisujete kao prirodu svaki pojedini stadij razvoja je, tako reku,proces zakonskog smjera akcije koji bi trebao uiniti da prepoznate Stvoritelja, cijelaREDovitost mora biti podlona volji a posebice ivot u prirodi svjedoi oBoanskom utjecaju Sve to je bilo stvoreno oko vas jeste udo. To je jedanneprestano ka gore pokazujui dogaaj kojeg vi zemaljska ljudska bia prostoputate da vas neuinkovito mimoie jer, kao rezultat njegove uvijek opetovaneREDovitosti, vama nedostaje sveg razumijevanja za takva udesa.

  Boanska volja jedina oivljava sve i dosuuje da e se ova udesa neprestano zbivatiu svijetu, ipak, ljudsko bie, koje bi trebalo drhtati na pogled u ta udesa i svaki dan upotovanju podizati oi ka Stvoritelju svega ovoga, pokuava pronai objanjenjekoje je vie prikladno njegovom ivotu, njegovom razmiljanju i koristi rijepriroda namjesto Bog ipak znaenje je isto jedina razlika je da on priznaje saovom rijeju ono to vjeno sebe ponavlja u svemiru ali ne intervenciju vie Sile u

  sudbinu svakog pojedinanog bia i da povezanost moe biti uspostavljena izmeusvakog, ak najmanjeg, bia i ove vie Sile putem njezine vlastite volje Sve ovo nije

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  10/80

  10

  priznato od strane njih premda oni zauvijek promatraju dogaaje u prirodi i moraju ihpriznati

  Ovo takoer objanjava raznolikost u vjeri Osobna intervencija pomo pruenaod strane Boje Ljubavi kao rezultat srdane molitve opominjanje nevjerujuezemaljske djece sve ovo oni ne ele vidjeti Oni jedino vjeruju to mogu vidjeti

  svakog dana i prema tome ne mogu zanijekati jer u dnevnim dogaanjima izakonskom opetovanju svih prirodnih dogaaja oni ne mogu priznati da je via voljapokreta svega toga da je sve bilo ureeno na ovaj nain za posebnu svrhu i da jeova svrha jo jednom nita drugo do usavravanje svakog pojedinanog bia. Stoga,ljudsko bie jedino uvijek prepoznaje ono to moe vidjeti i dodirnuti, ali gdje bi muvjera trebala pomoi nadvladati njegov nedostatak znanja on to odbacuje. Unatotome, u REDovnim intervalima neprestani rast i izumiranje se mogu promatrati uprirodi i ljudsko bie moe oekivati potpuno isto Zar nije prema tome vievjerojatna misao da se Boansko Bie, Koje upravlja svim dogaajima u prirodi,

  takoer brine o ljudskom biu i da su njegov rast, njegov razvoj, isto tako ovisni oNjegovoj volji?... A ako je ljudsko bie rukovoeno od strane Boanske volje zatoonda on uva njegovo miljenje da je veza sa ovim Boanstvom za njeganemogua?...

  Jedino kada on samosvjesno trai ovu vezu e jedna tenja spram savrenstva bitizamisliva Ulaui svjesni napor kako bi napredovao vie je stvarna svrhazemaljskog ivota I ba ova svjesnost nedostaje u zemaljske djece. Iz ovog razlogaoni tako lako odbacuju dar s Neba Rije Boju iz ovog razloga oni nalaze takotekim priznati neto to odstupa od dnevnih dogaaja a ipak je tako lako zapovjerovati samo ako bi imali na pameti kako ni jedno jedino bie nije sposobnooblikovati njegov ivot od poetka do kraja njegovom vlastitom slobodnom voljomono hoe, s vremena na vrijeme, biti predmetom udaraca sudbine ono e uvijekosjetiti intervenciju vie Sile, ak ako pokuava zanijekati istu. Jer da li je ijednoljudsko bie sposobno sebe zatititi od takvih nesrea? Samo ako bi o tome razmislili,vi bi se morali pokolebati u vaem uvjerenju da ste vi jedini gospodar vae sudbineu tom sluaju vi morate takoer priznati vjeno Boanstvo, Koje dri va ivot i

  sudbinu u Njegovim rukama I onda vi morate takoer vjerovati jedino onda etebiti sigurni da ste ovisni o Boanskoj volji i takoer se osjeati kao djeca ovogBoanstva Vi ete nai pribjeite u molitvi koja sjedinjuje dijete sa Ocem itakoer doivjeti blagoslov molitve na vama samima i jedino onda etesamosvjesno raditi na postizavanju vaeg savrenstva. AMEN

  ***

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  11/80

  11

  Bertha Dudde, br. 7100, 22 Travanj 1958

  DA LI JE IVOT NA ZEMLJI SAM PO SEBI CILJILI SREDSTVO DO CILJA

  ivot ljudskog bia na Zemlji ne bi imao stvarnog razloga ako bi bio nita drugo osim

  sam po sebi cilj Drugim rijeima, vi ljudi bi nali tekim otkriti stvarni razlog zanjega budui moete jasno vidjeti golemu razliku izmeu ljudskih sudbina ineprestano bi ispitivali svrhu tekog, otunog, jadnog ivota. Ipak mogli bi pronaitrenutan odgovor da ste gledali na ivot ne kao na cilj sam po sebi nego kao nasredstvo do cilja. Ako bi sudbina svake osobe bila ista, ako bi se ivot svakog ljudskogbia sastojao od sklada, nikakvih problema, zadovoljstava i svjetovne sree, jedva serazlikujui od ivota drugih ljudi, onda bi vi zasigurno mogli vjerovati da nemanikakve dublje svrhe za zemaljski ivot osim samog (ivljenja) ivota.

  Ali im vi ozbiljno promislite u svezi toga vi neete biti zadovoljni sa ovimobjanjenjem vi ete traiti dublji razlog i sigurno ete ga pronai budui je jedinopotrebno pitanje s vae strane kako bi vam se dao odgovor. I sva ljudska bia bi sebetrebala pitati ovo pitanje jer doista ne ukazuje na inteligenciju ili razumskuaktivnost ako je osoba zadovoljena doivjeti ivot samo kao hir Stvoritelja. Svakaosoba koja za sebe tvrdi kako je inteligentna jedva da bi potroila svoje vrijeme inapor stvarajui sasvim beskorisne stvari niti bi on sebe elio smatrati za jednopotpuno beskorisno stvorenje sa jedinom svrhom da sebe odrava bez da je

  sposoban odrediti duinu njegovog postojanja

  Da li je zemaljski ivot sam po sebi cilj ili sredstvo do cilja?... Moglo bi biti vrlo korisnoza nekoga kome nedostaje vjere postaviti ovo pitanje. Od vas ljudi se ni u kojemsluaju ne oekuje da imate slijepu vjeru, jer takva slijepa vjera nije od nikakvevrijednosti. Ali vi moete iskoristiti vau inteligenciju, vi moete sagledati sa svihstrana ono to se od vas zahtijeva vjerovati. Ozbiljna misao vas moe voditi doprihvatljivog rezultata, i moete poivati sigurni da e takav umni napor bitiblagoslovljen ako je primjenjen na stjecanje vanog uvida na znanje o onome to jei dalje skriveno od vas ljudi ali to ne treba ostati skriveno od vas.

  Otkriti svrhu zemaljskog ivota kao ljudskog bia je jedan takav uvid, budui spada uoblast nedokazivog, ali moe unato tome biti nagraujue za osobu ako on toistinski eli. Jer im on shvati da je ljudski ivot samo sredstvo do cilja, rastue viepitanja e se pojaviti u njemu. On e pokuati otkriti istinsku svrhu i onda takoerpostati svjestan njegovog vlastitog zadatka, on vie nee biti zadovoljan time da

  jedino brine brigu oko zemaljskog ivota, on e nauiti gledati na sve kao odlueno

  od strane svrhe I onda e pronai i slijediti duhovni stav koji e ga kompletnozadovoljiti

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  12/80

  12

  Svjestan ivot ljudskog bia jedino zapoinje kada on razumije svrhu zemaljskogivota. Budui e onda njegove misli smjerati spram cilja kojeg e pokuati ostvariti.Jedino onda e on sam nastojati zapoeti poboljavati njegovu duu; jedino onda ezemaljske aktivnosti ii u pozadinu, premda e on takoer biti sposoban nadziratinjegov zemaljski ivot uz pomo Boga, Koji e blagosloviti ovaj pristup ivotu iopetovano uiniti nove aspekte pristupanim za njega to e ga nagnati razmiljati i

  voditi ga do uspona. Jedan zemaljski ivot u svjesnosti o svrsi nikada ne moe bitiivljen uzalud; on mora rezultirati u duhovnom napretku, dok osoba koja gleda naivot kao na cilj sam po sebi nee postii nikakvu duhovnu prednost.

  im je on voljan ljubiti, pitanja u svezi stvarne svrhe ivota na Zemlji e se takoerpojaviti i onda e se njegovo razmiljanje takoer promijeniti. Meutim, ako je onnevoljan ljubiti to je obino sluaj sa onima koji jo nisu prepoznali svrhu ivotane moe se govoriti o viem razvoju, ovjekova dua ostaje kakva je bila na poetkunjegovog utjelovljenja, ivot na Zemlji e biti uzaludan i onda e ogroman blagoslov,

  koji je mogao rezultirati u najveoj nagradi, biti izgubljen Ali svako ljudsko biemoe doi do shvaanja da on ivi na Zemlji za svrhu budui svako ljudsko bie imasposobnost razmiljati, budui on moe usporeivati miljenja i prema tome jesposoban formirati njegovo vlastito miljenje.

  A pri ozbiljnom promiljanju on bi definitivno doao do tog uvida, budui moeprepoznati izvjesnu svrhu zakonskog reda unutar stvaranja koju bi takoer trebaoprimjeniti na sebe samoga ili bi imao vrlo ogranien kapacitet razmiljanja, jedanstav koji bi se teko mogao nazvati inteligentnim. Ljudsko bie moe doi doshvaanja kako postoji svrha zemaljskog ivota ili se on ne bi mogao smatratiodgovornim za to kako je iskoristio ovaj zemaljski ivot. Ljudi koji ne ele prepoznatisvrhu zemaljskog ivota u stvari nijeu ovu odgovornost, ali dovoljno dokaza uprirodnom stvaranju moe biti pronaeno da se nijedan prirodan zakon, nijedanBoanski red, ne moe prekriti bez posljedica.

  Stoga ljudsko bie moe takoer prihvatiti izvjestan red za sebe samog; on takoermora osjetiti dio ovog zakona reda. Stoga on ne moe samovoljno oblikovati njegov

  ivot bez ikakve odgovornosti spram Boga, Koji je stvorio sve, nego on trebapokuati poduprijeti zakon Boanskog reda. On treba priznati Zakonodavca, i ondae se on takoer osjeati odgovornim ovom Zakonodavcu. Ako ovaj Zakonodavacnije priznat, onda se ljudsko bie nee osjeati odgovornim Gospodaru; onda je onsasvim jasno i dalje u vlasti Bogu-protivne sile, koja uvijek nastoji utjecati na osobutako da njegov zemaljski ivot nee biti od koristi, da bilo koje vjerovanje u svrhu i ciljzemaljskog ivota iezava, tako da ga ova sila moe iznova vrsto drati jednobeskrajno dugo vrijeme. AMEN

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  13/80

  13

  Vjerovanje u duin nastavak ivota nakon smrti, tj. besmrtnost due,je preduvjet za ivljenje svrhovitog zemaljskog ivota ovjek e

  morati prihvatiti posljedice za njegov neodgovoran zemaljski ivot

  Bertha Dudde, br. 2767, 7 Lipanj 1943

  VJEROVANJE U DUIN IVOT NAKON SMRTIBOJE MILOSRE

  Boje milosre vam ukazuje stazu koja e, ako hodate ovom stazom, neizbjeno

  rezultirati u napretku. Nijedan dar odGore nije tako koristan kao pruanje BoanskeRijei budui vam ona ukazuje vodei princip za va zemaljski nain ivota iobavijetava vas o Bojoj volji. Ostvariti (primjenjivati) Boansku Rije je duhovninapredak i stoga znaenje i svrha ivota na Zemlji. Duhovno siromatvoovjeanstva, njegov uznemiravajue niski emotivni stupanj zrelosti, nije priznat odstrane ljudi, oni ne vjeruju u duhovni vii razvoj na Zemlji budui su psiholoki i fiziki

  jedino priljubljeni uz Zemlju. Sve njihove namjere i napori isto tee spram stjecanjazemaljskih dobara, a savrenstvo due kao svrha zemaljskog ivota je smatrano zapuku fantaziju ili matariju koja proizlazi iz same ljudske volje i ne moe bitidokazana. Jedino nekolicina vjeruju u ivot nakon smrti ali jedino ovo vjerovanje inirazumljivim nunost za vii razvoj na Zemlji, budui jedino onda cijelo stvaranje imasmisla naime da slui viem razvoju duha Ali budui ovo vjerovanje nedostaje uljudima, budui oni nijeu duin ivot nakon smrti, oni isto tako ne prepoznajuduhovnu svrhu stvaranja, oni samo razmatraju sve sa gledita da je zemaljski ivotsam po sebi znaenje i svrha i da sve jednostavno postoji da bi sluilo tijelu kako bimu osiguralo najveu moguu lagodnost. I ovaj stav ne unapreuje ljudski stupanjzrelosti nego e ga vie vjerojatno umanjiti ako ljudsko bie ne primi pomo, ako

  Boja Ljubav ne intervenira sa Njegovim milosrem i prosvijetli ga. I ovo milosresada tee ka njima (u obliku ovih Objava iste Istine) a ipak ono nije shvaeno odstrane mnogih ljudi ili bi oni bili uvelike oduevljeni i sposobni obaviti njihovu borbuna Zemlji sa poveanim otporom. Ali ljudska bia su duhovno slijepa oni ne poznajunajiu Istinu sa neba i jedino imaju oi za svijet, oni razumiju sve svjetovne stvari aliim nedostaje unutarnjeg poriva da pogledaju iza ovih da upoznaju skrivene stvaribudui im nitko ne moe pruiti dokaz o ivotu nakon smrti (Prekid)

  ***

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  14/80

  14

  Bertha Dudde, br. 2544, 10 Studeni 1942

  VJERA U BESMRTNOST DUE JE NUNAZA RAD NA SEBI SAMOME...

  Ljudima mora biti jasno da je zemaljski ivot samo sredstvo za postizavanje svrhe, ali

  nikada svrha sama u sebi. Tek ta spoznaja podstie ih da streme postii cilj zbogkojega ovjek ivi na Zemlji. Prema tome, mora mu biti i preneena vjera u nastavakivota due nakon smrti, mora mu biti obrazloena besmrtnost due, iako to ovjekune moe biti dokazano. Mora mu se uiniti dostupnim znanje koje mu objanjavauenje o besmrtnosti, tako da mu onda bude lako vjerovati i bez dokaza. Tek tada onpromatra Zemlju kao sredstvo do cilja i on cijeli svoj ivot organizira s pogledom nanastavak ivota nakon smrti.

  Tek ta misao ini da zemaljska dobra vidi drugaijim oima, jer tad spoznaje njihovuprolaznost, i pogled usmjerava na stvari koje imaju vjeno trajanje. I ono to tad inipovezuje sa onostranim ivotom. Kad ovjek vjeruje u to da ivot nakon smrti neprestaje, on razmilja o tome kakav bi ivot nakon smrti mogao biti; dakle on svojduh die u visine, znai u podruja koja su dui boravite nakon prestanka zemaljskogivota. I u tim podrujima tad mu biva razjanjeno i to misaonim putem, tako da sadovjek pun uvjerenja sam sebe smatra zemaljskim putnikom iji ivotni tok je uskorozavren, i on se svoje kratko zemaljsko vrijeme trudi plodno iskoristiti.

  Tako da je vjera u besmrtnost nezaobilazno potrebna, ako e ovjek poeti rad nasvojoj dui, isto tako ta vjera ovjeka sprijeava da ivot ivi isto svjetovno. Noneoborivi dokaz o nastavku ivota due nemogue je dati. I ovo je jedno uenje kojenikada ne moe biti dokazano, meutim kroz marljivo promijanje moe postatinajdubljim uvjerenjem, kao to se ni sve duhovno ne moe dokazati, da slobodnavolja ovjeka ne bude ograniena, pa je vjera prema tome neprisiljena. AMEN

  ***

  Bertha Dudde, br. 3299, 18 u 19 Listopad 1944

  VJERA U NASTAVAK IVOTA DUE...

  Izvjesnost o tome da postoji ivot nakon smrti tijela, pomae ljudima da zemaljskupatnju puno lake podnose, jer oni tada zemaljski ivot smatraju samo kao pripremuza ulazak u blaenost, u stvarni ivot u duhovnom kraljevstvu. Njima zemaljski ivotne predstavlja ono najvie tj. krajnji domet, i stoga oni niti ne pridaju nesreama i

  patnji tako veliki znaaj, a isto tako zemaljska dobra i ari slabo cijene, poto znajuda su oni prolazni. ivot due nakon smrti za njih je radosna misao, a i sama smrt

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  15/80

  15

  gubi na uasu, poto se oni nje ne plae, nego je smatraju samo ulazom u duhovniivot.

  Stoga je onaj ovjek koji na Zemlji ivi u vjeri u nastavak ivota due, u svakomsmislu u prednosti u odnosu na onoga koji nijee besmrtnost due. Potonji se trudezemaljski ivot iskoristiti u zemaljskom smislu, i tee samo tome da dugo i dobro ive

  na ovoj Zemlji, poto smatraju da im je smru njihovog tijela doao kraj. No uvjerenuvjeru u daljnji ivot due ovjek moe zadobiti jedino putem vlastitog promiljanja,ona mu ne moe biti prenesena od strane drugih ljudi, ovjek moe jedino bitipotaknut na razmiljanje, a on sam mora doi do zakljuka da Boja djela stvaranjamoraju biti trajna, inae je Stvoritelj stvorio nepotpuno djelo.

  No sve to ovjek promatra, opet je jedno djelo stvaranja u savrenom obliku kao vepostojea djela stvaranja, dakle na tome se moe zamijetiti neprestani uspon (dosl.uzlazna kretnja), koji sa ovjekom ne moe prestati, nego se nastavlja u duhovnom

  kraljevstvu. No to ovjeku ne moe biti dokazano, ako ne uvai kao dokaz svojosjeaj koji rad(osn)ije prihvaa pomisao o daljnjem ivotu nakon smrti negopomisao na potpuni kraj sa zavretkom zemaljskog ivota .

  Dakle ovjek mora vjerovati ono to mu ne moe biti dokazano . i pored toga moeu to imati unutarnje uvjerenje, koje ini da tad bez dvojbe ivi savjesno. Jer ovjek savjerom u daljnji ivot nakon smrti skroz e drugaije urediti svoj zemaljski ivot negoovjek bez vjere u to, poto za svrhu zemaljskog ivota smatra duevni uspon, potoza cilj priznaje stanje duevne zrelosti, to je i preduvjet za blaeni ivot nakon smrti.On dakle vie obraa panju na duu, dok se ovjek bez te vjere samo trudi odratitjelesni ivot i tei jedino zemaljskim ciljevima. Njega dotie sve to se tie tijela, biloto radost ili tuga, jer on za to ne pronalazi ravnoteu u svom duevnom ivotu .

  On je dodue osjeajno i misaono isto tako u sferama koje se nalaze izvanzemaljskoga, no nije svjestan toga da je to potraga due, kojoj sami zemaljski ciljevinisu dovoljni. No uvijek e elje tijela prevladavati i vraati duu iz tih sfera, a iuspijevati e mu, sve dok se vjera u nastavatk ivota u njemu ne probudi i ona onda

  eljama tijela prui otpor. Muka nadolazeeg doba e biti stoga puno podnoljivija zaljude koji vrsto vjeruju u besmrtnost, dok e ove druge hvatati oajanje, poto esmatrati da im je doao kraj njihovog vremena i spoznaja toga u njima pobuujeparalizirajui uas.

  Jer vjera e uvijek biti izvor utjehe i snage, vjera nikada nee deprimirati, nego dizati,vjera nee biti slabost volje, nego jakost volje i takoer e prouzroiti snanu volju.Volja nije nita ljudsko, nego neto Boansko, pa i pored toga to nevjernik pokuavato omalovaiti . Njemu nedostaje snaga, koja struji iz jake vjere. I stoga bi se prijesvega trebalo boriti i zauzimati oko ove vjere, jer jednom kad se ovjek smatra

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  16/80

  16

  besmrtnim, on onda i radi na spasenju due, i ne zadovoljava se uspjesimazemaljskog ivota.

  No u neprolaznost njegove due ga je mogue uvjeriti tek onda kad se aktivira unesebinoj Ljubavi . inae prevladava samoljublje koje e vjeru u daljnji ivot nakonsmrti uvjek odbijati, jer je dua svjesna svog nedostatnog stanja i stoga se prije boji

  eventualnog daljnjeg ivota. I stoga uvijek i uvijek iznova treba biti prvopropovijedana Ljubav, kako bi se razmiljanje ovjeka preobrazilo, tako da se ondapriblii ispravnoj vjeri, kako bi zemaljski ivot nauio prepoznati kao prolaznu stanicui kako bi svjesno teio savrenstvu, da bi u onostrani ivot zakoraio u stanju koje bimu osiguralo vjeni ivot. AMEN

  ***

  Bertha Dudde, br. 3699, 27 Veljae 1946

  VJEROVANJE U BESMRTNOST DUE ISTINA

  Smrt tijela nije kraj due. Ljudi ovo podbacuju shvatiti i vjerovati i prema tome neprocjenjuju zemaljski ivot u skladu sa Mojom voljom. Oni vie ili manje jedino mareza potrebe njihovog tijela ali ne za njihove due oni se ponaaju neodgovornospram njihove due budui nisu posve sigurni u njezino postojanje i njezinubesmrtnost. Iz tog razloga oni najprije moraju biti podueni o besmrtnosti due ako

  e njihovi napori da izmijene njihov nain ivota biti uspjeni. Ali vjerovanje u ovotakoer zahtijeva njihovo vlastito razmatranje to zauzvrat zahtijeva njihovu voljukoja ne moe biti prisiljena. Besmrtnost due ini znaenje i svrhu zemaljskog ivotarazumljivom, i jedino onda je mogue za ljudsko bie promijeniti sebe, gledati naivot due kao vie vaan od ivota tijela.

  ovjeanstvo se suoava sa dvije glavne opasnosti nevjerovanje u duu i njezinubesmrtnost, i obmanjujua uenja. Potonje je prepreka za duhovni uspon ak za onekoji vjeruju u besmrtnost due, budui ona prikazuju pogrenu sliku o vjenom

  Boanstvu i budui ljudi obino zanemaruju izvriti jednu stvar ostvariti istinit(pravi)odnos sa Mnom bilo misaono ili posredstvom ispravne vrste molitve Jedinoovo e jamiti njihov duhovni uspon budui u onda Ja Osobno biti sposoban postatiuinkovit. Stoga se najvaniji rad Mojih slugu na Zemlji odnosi spram iskorjenjivanjaobmanjujuih uenja i buenja vjere u nastavak ivota nakon smrti I ljudi e moratisluati Moje sluge ako ele biti uspjeni tijekom kratkog vremena na Zemlji koje im jepreostalo prije Kraja. Oni e jedino biti sposobni dobiti kompletno istinitaobjanjenja gdje su takva poslana dolje sa nebesa; oni mogu biti podueni o duinom

  ivotu nakon smrti i uenju Krista jedino od strane Mene Osobno bilo neposredno iliposredno, ali onda njihova vjera moe postati uvjerena koja e stajati vrsto protiv

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  17/80

  17

  svih sukoba u raspravama, to osigurava duhovni uspon i dui donosi vjeni ivot ublaenoj srei. Inae je sudbina due nesrea, budui ona nikad nee prestatipostojati a ipak je u vjenosti u stanju kojeg je dobrovoljno stvorila za sebe zbognjezinog nevjerovanja i jednog zemaljskog ivota u protivljenju Mojoj volji.

  Svatko tko vrsto vjeruje u besmrtnost due e zapoeti rad unapreivanja njegove

  due puno skorije, ali osoba koja vjeruje da e njegov ivot dokonati sa smrunjegova tijela ostaje ravnoduna i letargina ili totalno nesposobna i nevoljna. Vi,Moje sluge, njima ne moete dovoljno ozbiljno objasniti (u smislu, nikad dovoljnotruda i ozbiljnog napora u tom pravcu) duin nastavak ivota, premda im ga nemoete dokazati. Ipak sa ozbiljnim razmiljanjem ljudsko bie moe doi dounutarnjeg uvjerenja da vi govorite Istinu budui u Ja Osobno njima pomoiprepoznati Istinu pod uvjetom da oni to iskreno ele i ne odbijaju vas sluati.Zemaljski ivot dobija jedno potpuno drugo znaenje za vjernika; on ga vie neepercipirati kao jedan cilj sam po sebi ve kao sredstvo do cilja i prekoravat e njegov

  vlastiti nain ivota kojeg e naknadno pokuavati unaprijediti, zavisno o njegovojsnazi volje. I im je njemu predstavljena ista Istina njegova vjera e biti osnaenadok e ga obmanjujua uenja samo unititi i dozvoliti da se nanovo povrati u tamuStoga Istina mora biti rairena da donese ivot svim duama, budui su obmanjujuamiljenja i lai duina smrt u duhovnom kraljevstvu ali ne njezino potpuno nestajanje,to jedino naznaava potpunu slabost i prema tome je stanje teke nedae koje bi Jaelio odvratiti od due tako to aljem Moje glasnike da donesem pomo prije nego

  je prekasno. AMEN

  ***

  Bertha Dudde, br. 8059, 9 Prosinac 1961

  VJEROVANJE U DUIN NASTAVAK IVOTA

  Kada bi ljudi samo vjerovali da je njihova dua njihovo stvarno Ja besmrtna, akobi oni samo vjerovali da dua kao ljudsko bie na ovoj Zemlji priprema njezinu

  vlastitu sudbinu u kraljevstvu onostranog kada naputa njezino zemaljsko tijeloJednog dana ljudi e gorko zaaliti njihovu ravnodunost spram njihove sudbineposlije, jer jednog dana oni e shvatiti to su bili zanemarili uiniti u njihovomzemaljskom ivotu, to su mogli postii da su vjerovali upozorenjima iopominjanjima koja su im bila neprestano davana na Zemlji. Ravnodunost spramnjihove budue sudbine je veliko zlo koje prijeti povui mnoge ljude u bezdan Iprema tome oni uvijek jedino trebaju biti obavijeteni o injenici da postoji nastavakivota nakon smrti, da oni ne mogu prestati postojati ak ako i moraju odbaciti

  njihovo zemaljsko tijelo njihove misli trebaju biti usmjerene spram ovog vremenakoje e doi onako izvjesno kao to e jedan dan slijediti iza drugog Ako bi samo

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  18/80

  18

  oni bili sposobni postii vjerovanje u nastavak ivota nakon smrti oni bi takoerivjeli vie odgovorno. Ovo im, takoer, ne moe biti dokazano, oni u njega jedinomogu vjerovati ali oni mogu stei uvjerenu vjeru ako razmiljaju o tome i pitaju se onjihovoj stvarnoj svrsi zemaljskog ivota Ba kao to bi duhovno usmjerena misaobila dovoljna za osobu da misaono primi odgovor iz kraljevstva koje je duin istinskidom Ipak takve upitne misli moraju biti odaslane od strane ljudskog bia njegovom

  vlastitom slobodnom voljom, jer on ne moe biti prisilno nagnan na takvo duhovnorazmiljanje. Ali najmanji impulsi su dovoljni za njega da sebe zapita, i to edefinitivno jedino donijeti blagotvorne rezultate. Otud e ljudsko bie esto moratiotrpjeti teke gubitke koji mogu pogoditi sve to on voli zemaljska vlasnitva ili akljude koji su mu dragi, gubitak kojih njega moe motivirati na takvo razmiljanje Ionda e ak grubi udarci sudbine postati blagoslov za njega ako uvedu osobu uduhovni slijed misli i tako omogue duhovnim silama intervenirati, pokuavajui gapoduiti. I ako se osobu upita da li vjeruje u daljnji ivot due nakon smrti, obino e uto sumnjati, ak iako je od strane crkve tome bio poduavan i jo se nije javno

  (us)protivio.Ali njemu nedostaje unutarnjeg uvjerenja i ovo ga ini ravnodunim unjegovom ponaanju, koje bi trebalo stremiti spram ovog ivota u duhovnomkraljevstvu. Ali opet i iznova ljudsko bie e se trebati suoiti sa doivljajima kojimogu i trebaju usmjeriti njegove misli do kraja koji je za njega izvjestan a ipak neeznaiti kraj za njegovu duu. I esto e on takoer primiti poduke putem razgovora ilikao printani materijal, premda ih on moe prihvatiti ili odbaciti njegovom vlastitomslobodnom voljom I ak gubitak zemaljskih dobara moe dovesti do toga da seljudsko bie zamisli i zapita da li posjedovanje ovih jeste stvarna svrha zemaljskogpostojanja Onda je mogue da e on promijeniti njegov nain razmiljanja; onda jemogue da on nee smatrati kako je nastavak ivota nakon smrti van pitanja i nakontoga e voditi s(a)vijestan nain ivota, budui vjeruje da e jednog dana morati bitiodgovoran za njega. I onda e izvjesnost da smrt njegovog tijela nije kraj postojanorasti, jer gdjegod postoji najmanja volja da se na Zemlji ivi prikladno ljudsko e bietakoer primiti pomo i on nee zalutati. AMEN

  ***

  Bertha Dudde, br. 2113, 14 Listopad 1941

  VJEROVANJE U NASTAVAK IVOTA...POSLJEDICE ZEMALJSKOG IVOTA U ONOSTRANOM

  Zabrinutost za spasenje due se ne uzima ozbiljno a ipak to bi trebala biti najvanijastvar, jer ovo je ljudskom biu jedina svrha u ivotu. Unato tome, ljudsko bie nemoe biti prisiljeno to initi, njemu jedino uvijek moe iznova biti prikazano da e

  morati prihvatiti posljedice njegove aktivnosti na Zemlji nakon njegovog zemaljskogivota, da e on, ako zanemari njegovu duu, morati otrpjeti daleko vie siromano i

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  19/80

  19

  agonije puno postojanje nego to to najosiromaeniji i najtegobnije bolan zemaljskiivot moe biti. Ljudsko bie jedino ivi za sadanjost, i on vjeruje da e ovasadanjost dokonati sa njegovom fizikom smru. I prema tome se on neepotruditi priskrbiti ita za budunost. A ipak on je jedino na Zemlji radi ovebudunosti

  Vjerovanje u nastavak ivota nakon smrti mu ne moe biti nametnuto, posljedinotome ne moe mu se ponuditi nikakav oigledan dokaz iz onostranog tako da se nebi ograniila njegova sloboda volje (Luka 16:19-31, naglasak na 27-31!). Ali ako biljudsko bie samo imalo dobru volju (upo)znati Istinu, duhovni svijet bi mu sebeuinio perceptibilnim, onda bi on obratio panju i na najmanji znak, i vjerovanje uonostrano bi u njemu oivjelo. Ali ljudsko bie openito nije ni najmanjezainteresirano za ita u svezi poslije. On ivi na Zemlji i zadovoljan je sa ovomizvjesnou, uvijek pod uvjetom da on nee znati ili osjeati nita vie nakon njegovefizike smrti. I on ne uzima u obzir da je jedino izvanjska forma postala beivotna,

  budui je duh istinski ivot izaao iz nje. On podbacuje uzeti u obzir da jenesposoban umrijeti, da je besmrtan, da jedino ostavlja njegov izvanjski pokrov izasebe na Zemlji kako bi uao u njegov istinski dom. I on podbacuje uzeti u obzir da naZemlji oblikuje duhovno kraljevstvo za sebe, ili da e se ono podudarati sanjegovim zemaljskim ivotom da ono (znai kraljevstvo koje priprema za sebe uonostranom) moe biti mrano, neprijateljsko i depresivno ili blistavo sjajno i radosnookruenje za duu ljudskog bia. On ne uzima u obzir da e se prisjetiti njegovogneiskoritenog zemaljskog ivota sa nepodnoljivim aljenjem budui on neenikada biti sposoban rei da mu znanje o njemu nije bilo komunicirano.

  Svaka osoba e primiti poduke u svezi ovoga, ipak nee svatko prihvatiti ove podukebudui je on nevoljan, a njegova volja ne moe biti prisiljena. Onda e oni jedino bitinaklonjeni njihovom tijelu, oni e jedino obraati panju na njegovo blagostanje, doke dua ostati zanemarena. Nevolja ovjeanstva je golema, i posljedino tomefizika nedaa mora takoer biti opsena, tako da e se ljudsko bie zagledati unutarsebe i postati svjestan nevanosti svih zemaljskih stvari i takoer njegovog tijela,tako da e on onda naposlijetku odaslati njegova pitanja u beskonanost i kao

  rezultat biti voen u drugaije razmiljanje. AMEN

  ***

  Bertha Dudde, br. 8790, 25 Oujak 1964

  BESMRTNOST

  Moete uzeti kao apsolutnu Istinu da vi neete nikada biti sposobni iznova ieznuti,budui e Moja snaga biti zauvijek neunitiva a vi ste, naposlijetku, zraenje iz Mene

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  20/80

  20

  Samoga. I ako ovo znate vi bi trebali takoer uiniti sve kako bi pripremili sretnusudbinu za ovaj besmrtni dio vas, poto je to u cjelosti preputeno vaoj snazi i vaojvolji. Jer vi ste osjetna iva bia koja e prema tome osjeati i bol ba kao i blaenstvoali koji mogu biti ili uveani ili umanjeni, to je va vlastiti posao tijekom vaeg ivotana Zemlji. Budui vi nemate preciznog znanja u svezi vaeg stanja nakon vae fizikesmrti, budui niste uvjereni ak ni u va duin ivot nakon smrti, vi zanemarujete

  uiniti najvaniju stvar u zemaljskom ivotu i ne uzimate u obzir (ono)to e nastavitiivjeti vau duu koju dakle vi moete i trebali bi postaviti u blaeno stanje ako biispunili svrhu vaeg ivota na Zemlji. injenica nastavljanja ivota nakon smrti vamane moe biti dokazana da se vae ponaanje u ivotu ne bi iznudilo a ipak, sa dobromvoljom, vi moete stei jedno unutarnje uvjerenje da ste besmrtni, to jest, jedino akovjerujete u Boga i Stvoritelja Koji je doveo sve vama vidljivo u postojanje Jer akopoblie promatrate svako pojedinano djelo stvaranja sa otvorenim srcem vi vemoete prepoznati da su to mala udesna djela stvorena od strane izuzetno mudreStvaralake Sile. I obino vi moete takoer percipirati njihovu svrsishodnost to

  iznova svjedoi o Njegovoj mudrosti i Ljubavi Stoga vi moete pretpostaviti kakopostoji savreno Boanstvo iz Kojeg su sva djela stvaranja proizala. Ali savrenstvone poznaje granica, niti su za savrenstvo vrijeme i prostor podloni ogranienjima, istoga proizvodi stvaralake volje (te) Stvaralake Sile se takoer podudaraju saMojim Boanskim Zakonom Oni e, takoer, biti bezgranini, oni nee imatikraja ali ovo se uvijek odnosi na duhovne tvorevine, kojima ljudska dua pripadaVidljive tvorevine su takoer duhovne supstance koje jedino privremeno ostajuvidljive, unato tome, nakon to se razloe one nastavljaju postojati duhovno, to jesamo zbog Moje volje da izvanjska forma prestaje postojati, ba kako bi oslobodilaono to je zaklonjeno unutra I stoga vi takoer morate sebe smatrati, vae fizikotijelo, jedino kao privremenu izvanjsku formu koja daje utoite dui, vaemstvarnom Ja sve dok smrt ne razloi izvanjski okvir i oslobodi duu koja je unutra,ali ova jeste i ostaje vjena. U zemaljskom ivotu vi ljudi ve moete zamjetiti i pratitineprestane promjene u djelima stvaranja, jedna stvar e uvijek nastati iz druge, i sveto vidite je duhovno oivljeno, siuna estica duhovne supstance je zaklonjenaunutra koja neprestano raste veom i time se zaklanja u rastue veim djelimastvaranja sve dok se, konano, sve estice nisu sakupile zajedno u ljudskoj dui, koja

  je jednom bila stvorena od strane Mene kao samo-svijesno bie i prema tome jetakoer vjeno neunitiva.

  Kada bi vi ljudi bili sposobni stei uvjerenu vjeru u besmrtnost vae due, u ivotnakon smrti, onda bi takoer vodili siguran ivot, vi bi eljeli pripremiti podnoljivu iliak blaenu sudbinu za vau duu i ne bi ivjeli va ivot neodgovorno Meutim, uvremenu Kraja ljudi su potpuno ravnoduni, to ne znaju oni isto tako ne ude znati izadovoljni su sa zemaljskom smru, oni jedino obraaju panju na zemaljske stvari ine streme za duhovnim znanjem, u kojem sluaju dua moe jedino biti u bijednomstanju nakon smrti tijela i mora otrpjeti ogromnu bol u kraljevstvu onostranog Ja

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  21/80

  21

  bih vas elio potedjeti ove boli i prema tome vas elim prosvijetliti opet i iznova usvezi vae besmrtnosti, to objanjava sve to vam se dogaa, budui Ja elim darazmiljate o tome odakle ste doli i gdje idete. I ako iznenada morate napustitiZemlju, ako je vaa dua neoekivano rastavljena od vaeg tijela, ona e tekoshvatiti da je ula u onostrano, jer ona sebe jedino nalazi na drugaijoj lokaciji bezznanja da vie nije iva I to se je vie neodgovorno ona bila ponaala na Zemlji, to

  e mranije njezino stanje biti. Unato tome, ona postoji i nikada opet vie ne moenestati. Ali ona e i dalje morati putovati jednu beskrajno dugu stazu kako bi postalamalo duhovno prosvijetljena, tako da e dobiti mali traak shvaanja, sve zavisno onjezinom stavu u duhovnoj oblasti po pitanju Boanske zapovijedi Ljubavi, kojatakoer mora biti ispunjena u onostranom prije nego joj moe biti podaren laganinapredak i mala koliina znanja. Ako je, meutim, ona ve stekla vjeru na Zemlji uduin nastavak nakon fizike smrti ona e takoer voditi vie odgovoran nain ivotai uzlaz se moe odvijati bre i lake. AMEN

  Ateisti Njihovo razmiljanje o prirodi koja ih okruuje i vlastitompostojanju Razlog za njihov otpor prema Bogu Stvoritelju i

  sudbina koja ih oekuje ako umru u takvom stanju

  Bertha Dudde, br. 1894, 21Travanj 1941

  ZBUNJENO RAZMILJANJE NEVJEROVANJEVJERA MILOST

  Objanjenje za njihovo nevjerovanje poiva u ljudskom zbunjenom razmiljanju.

  Kada se ljudi pridrue koli razmiljanja koja moe biti nazvana potpuno pogrenomporedbeno sa istim uenjem Krista, to je obmanjujue razmiljanje, i to manje seono podudara sa Istinom, to su ozbiljnije posljedice. Misli koje su protivne Istini,moraju, razumljivo, oduzimati od istinitog vjerovanja i pripremiti tlo za nevjerovanje.Meutim, osoba e biti nesposobna razumjeti jasnu misao ve e napreskok vjerovati

  jedan trenutak ovo a drugi ono, to jest on e to smatrati za Istinu. I stoga je njegovslijed razmiljanja pobrkan, on e teko prepoznati ono to je ispravno kao Istinu iovo stanje je jedva zadovoljavajue. Ono ne moe rezultirati u ovjekovomduhovnom napretku nego e mu namjesto toga uzrokovati neprestanu tjeskobu i on

  e nastaviti inzistirati na njegovom gleditu jedno dugo vrijeme. On e mimoii istuIstinu budui iskljuuje Boga. Otud e pokuati, pomou njegova vlastitog

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  22/80

  22

  razmiljanja, njegove vlastite snage, dokuiti to je za njega neshvatljivo, i njegovee misli prema tome biti zavedene. Ili njegova volja za Istinom nije snana,posljedino tome, ona mu isto tako ne moe biti ponuena, dok e osoba koja udiznanje samog znanja radi primiti najblistaviju mudrost. Vjerovanje i nevjerovanje suutemeljeni na suprotnim uvjetima. Kako bi imao vjeru, ljudsko bie mora imati djejiodnos sa Bogom. On mora sebe totalno izruiti vjenom Boanstvu... on mora sebe

  vidjeti kao malenog i beznaajnog i prepoznati u vjenom Boanstvu Bievrlodubokog savrenstva... Jer to je vjera... Ateista, meutim, nijee sve, on smatrasebe inteligentnim i mudrim i nikakva poduka se ne probija do njega. On nee nikadasebe podrediti viem Biu budui nijee Njegovo postojanje. Time on je ohol;posljedino tome, preduvjeti su u potpunosti drugaiji... vjernikove misli su jasne iispravne, dok mislima nevjernika nedostaje reda i prema tome ne moe isto takodoi do ispravnog zakljuka. Duhovna jasnoa nikada ne moe biti dana arogantnojosobi budui on ne moli za milost, prema tome ju on ne moe primiti. Bez Boanskemilosti, meutim, ljudsko bie ne moe razmiljati ispravno. Ali volja ljudskog bia je

  esto preslaba kako bi traio pomo od Boga Osobno, i stoga e on ivjeti u neznanjusve dok ne moli za duhovnu jasnou i onda ponizno eka na Boansku milost. AMEN

  ***

  Bertha Dudde, br. 0993, 4 Srpanj 1939

  MATERIJALISTI... POJAM BOGA... VLASTITA VOLJA...

  Ono protiv ega se ovjek najee buni je priznavanje Sile koju ne vidi niti bilo kakoosjetno moe primjetiti. ovjek koji se i sam jo nalazi u materiji je toliko materijalanda moe pojmiti samo ono to moe vidjeti ili ono ije se postojanje na neki nainmoe dokazati. No sve drugo on odbacuje kao nevjerojatno sve dok je zatoen umateriji. Tek u trenutku kad ona za ovjeka pone gubiti na vrijednosti, postaje murazumljiv pojam Boga, pa on tad ipak pone vjerovati u jedno Bie, jednu Silu, bez daNjezino postojanje moe dokazati. No do pune spoznaje nee doi sve dok i sam nijedoao u dodir s vjenim Boanstvom, pa ak nesvjesno.

  Ve sama pomisao na to da cijeli svemir mora da je upravljan od strane vieg Bia,daje poticaj za ee razmiljanje, i ovjek se u duhu zaokuplja sa najviim Biem, ipoinje u svim djelima stvaranja prepoznavati Upravljaa svemira . Od tad on imadaleko vie zanimanja za sve to upuuje na Boanskog Stvoritelja nego za materiju,koja mu se sad ak ini smetnjom i stoga od njega vie nego ikad biva potiskivana.Lako je za razumjeti koliko se bezuspjeno materijalisti moe priati o duhovnimstvarima, jer mu se ini upitno i nevjerojatno sve to ne moe rukama opipati niti

  ikako osjetiti . I svi razgovori glede toga su uzaludni sve dok ga materija oarava ilion putem munih dogaaja bude oito upuen na djelovanje vjenog Boanstva.

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  23/80

  23

  Nedostatak duhovnih znanja esto nije toliko tetan za takvog jednog ovjeka, jer onbi ih 'glatko' zanijekao ili ih smatrao matarijama jednog zanesenjaka, i stoga takav

  jedan ovjek treba biti ostavljen u svom neznanju, sve dok sam ne osjeti elju za tim ito izrazi putem zamiljenosti i spremnosti da se oslobodi od svega svjetovnoga .vezano uz rastuu potrebu za duhovnim istinama. Takav jedan ovjek moe daleko

  dublje prodrijeti u duhovno podruje, jednom kad je dolo do transformacije unjegovoj unutranjosti, no ta transformacija mora se dogoditi iz slobodne volje, nesmije biti vren utjecaj od ljudske strane, jer upravo takvi, u poetku nijekaoci Boga*(ateisti), su neobino misaono ivahni, i u sluaju da se uope pozabave saproblemom Boanstva, putem misaonog utjecaja duhovnih sila sigurno dolaze napravi put, dok bi utjecaj od strane ljudi samo pojaao njihovu odbojnu volju i time sedakle samo otealo postizanje cilja. No nije na odmet razmiljanje takvih ljudinavoditi na podruja koja su im do tada bila strana, kako bi im bila pruena prilika dase sami odlue no slobodna volja ini sve ostalo. AMEN

  *Rije koja se ovdje i u cijeloj Knjiici prevodi kao ateisti je Njemaka rijeGottesleugner i doslovno znai nijekaoci Boga.

  ***

  Bertha Dudde, br. 1363, 31 Oujak 1940

  ATEISTI...U golemi ponor propada dua ovjeka ija udaljenost od Boga je toliko oigledna. On

  je na sebe uzeo zemaljsko postojanje* kako bi okonao beskrajno dug prolaz krozformu**, a nazaduje, jer nedostaje mu jedna stvar, a to je Boga nai i eljeti Gaspoznati. I njegova volja neprestano e nijekati sve to bi Boga dalo prepoznati ipotvrditi. Tako je njegov ivot na Zemlji samo prijelaz u novi oblik izopenog stanja,u beivotnost u onostranome, koja isto tako od strane sila koje ele Bogu sluiti bivakoritena kako bi mu transformirala razmiljanje, kako bi neizrecivo muan prolazak

  kroz svu materiju .... ponovni odgojni put*** . sprijeile, i duu privele njezinojpravoj sudbini.

  No, to nastojanje daleko je tee u onostranome, poto svjetla lieno stanje sa sobompovlai otvrdnue vlastite volje i svaki pokuaj zbog te volje moe propasti. Jedinomolitva ovjeka na Zemlji moe ga spasiti od krajnje propasti (u svezi molitve zaumrle-nespaene vidi Knjiicu br. 29), jer mu ona osjetno dolazi do svijesti i moe mubiti prvi i jedini povod za preobraenje. Na Zemlji mu je u dui u neku ruku

  nastanjena jedna sila koja ga prisiljava protiviti se svemu Boanskome, a koja svojeizvorite ima u podruju tame. Ona ga pojaava u osjeaju vlastite oholosti, ona ini

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  24/80

  24

  da njegove misli neprestano opet idu u onom pravcu koji vodi do rijeenja koja ne-prihvaaju Boga; ona ga zarobljava tako da svaka protusila ostaje bezuspjena,jerje vlastita volja u otporu protiv te sile i podaje se onoj drugoj sili

  Bertha Dudde, br. 0825, 23 Oujak 1939

  NASRTAJI* PODZEMLJA... OKORJELI NIJEKAOCI BOGA...

  I dalje prima rijei Ljubavi, i pridruuju ti se bia koja su ti dobronamjerno naklonjena,kako bi te uinila prijemivom za primanje uenja odGore.Tako da i danas slua jako vano uenje, koje bi ti trebalo dati objanjenje

  nasrtaja podzemlja, pod im se podrazumijeva sve to se protivi dobrim duhovnimbiima i nastojanje da se djeluje protiv njih (znai protiv tih dobrih duhovnih bia). Tastvorenja pogotovo izbjegavaju sve mogunosti koje bi im mogle sluiti za razvoj kagore, i njihovo neprestano nastojanje je sve ono to se jo ne nalazi u mrkloj noipovui u 'podruje svoje oblasti' i time poveati mnotvo onih koji su se odmetnuli odBoga. ime se ini da broj mranih bia raste neizmjerno, jer Zemlja i njezini stanovnicidobrim duhovnim biima pruaju otpor i od Boga se sve vie i vie odvraaju.

  No toj mranoj sili istovremeno je stavljena granica gdje njezina sila ne moe

  vie djelovati, a to je uvjek sluaj kad se duhovno zrela bia s posebno mnogo Ljubavizauzmu za ljude, tako da se nastojanju loih sila suprotstavljaju isto tako jake dobre silei njihovo djelovanje na ljude je osjetno, iako ne skroz uspjeno no ipak ublaava zlekretnje. Dakle radi se o posebno estokoj borbi izmeu dobrih i loih duhovnih bia usadanjem vremenu duevne patnje, no snaga Ljubavi nadvladava snagu mrnje. A toje za zbunjene, prevarene i zalutale due blagoslov...

  Tako da je ovjek, koji u trenutku neznanja poklekne u duhu, s posebnomLjubavlju tien od njegovih duhovnih prijatelja, pa protivniku nee biti lak posao njegapridobiti na svoje podruje, nasuprot tome, okorjeli ateista (nijekaoc Boga)... koji jebezbroj puta imao mogunost prisvojiti znanje o duhovnim istinama, biti e u najveojopasnosti, jer njega mrane sile obuzimaju sa svom lukavtinom i trude se njegovu

  volju odbijanja u njemu jo pojaati i oduzeti mu ikakvo razumjevanje za duhovneistine, kako bi ga to vre uzele pod svoju vlast.

  I stoga e ovjek, koji zemaljski nije ba posebno u znanju, uvelike lake'uspjeti' do Boga i do spoznaje nego prepotentni zastupnik bezbonika (ateista)koji jeuvjeren u svoje znanje (u smislu, koji uvjereno zastupa svoj bezboni stav), a koji kriBoje zapovijedi... Njega neprijatelj eli zaposjednuti, a tu je i dobri duhovni svijetnemoan, jer takav se ovjek svojevoljno predaje u vlast zla i time duhovnim silamakoje ele pomoi ne daje dozvolu da se za njega zauzmu i brinu, a bez ovjekovogsudjelovanja putem njegove volje pokuaj spaavanja nije mogue izvesti, tako da tajovjek mora sam snositi duhovnu patnju On se ili mora potruditi osloboditi iz okovaneprijatelja, ili mu je bez spasenja potpao nezamislivo dugo vremena. AMEN

  *Rije koja je prevedena kao nasrtaji je Njemaka rije treiben, koja imajako irok spektar znaenja pa takoer znai: uzdizanje, nagonjenje, pokretanje,navaljivanje, tjeranje, ubadanje, iskaljivanje (bijesa) itd.

  Time se opet namee primjedba zato je Bog ljude stvorio ba tako a ne drugaije .ovjek nad sobom i svojim razmiljanjem ima pravo odluke, i svakome se pruaprilika da promijeni nain razmiljanja. No pri tome vlastita volja mora biti aktivna .u sluaju da je ona jaa i da dakle nije spremna preispitati dotadanje razmiljanje,

  svako nastojanje dobrih duhovnih sila bezuspjeno je. Pojam Boga kod takvog

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  25/80

  25

  jednog ovjeka u neku ruku je iskljuen iz njegovog razmiljanja, poto mu se nesvia priznati Silu Kojoj bi se morao podrediti.

  U njegovoj predstavi svijet je rezultat sile koja je i ovjeka stvorila sluajno kaoproizvod uvijek konstantnih prirodnih sila, no tom ivom biu on ne priznaje nikakavdublji smisao. Po tome on vrijeme na Zemlji na odreeni nain doivljava neplanski,

  bez ikakvog odreenja u svjetovnom smislu, no koje se ovisno o inteligenciji svakogpojedinog ovjeka ve s obzirom na sposobnosti dakle samovoljno svladava. I stogasvako nastojanje takvog ovjeka tei samo svjetovnom napretku; on tei unaprijeditiudobnost ivljenja i naziva to djelovanjem u ljubavi, no ta ljubav slui jedino tjelesnimpotrebama, i to jedino praena motivom poboljanja zdravlja.

  Jer sve ono to prolaz kroz zemaljski ivot ini podnoljivijim ini mu se dragocjeno, sdruge strane vjeruje da sam ovjek moe prouzroiti poboljanje zemaljskogpostojanja putem ispravog stava prema istome. No koliko je pogreni duhovni stav

  uzronikom oteanog zemaljskog ivota, s tim nije upoznat, to znai, on to ne elirazumjeti, jer bi priznavanje toga od njega zahtijevalo drugi nain ivota, koji opetnije u skladu sa njegovom potrebom za svijetom i njegovim nainom razmiljanja.

  A takvi ljudi u svome duevnom razvoju daleko zaostaju, jer svi ispiti, sva patnja i svaostala inae im upuena pomo ne proizvode preokret pogrenog nainarazmiljanja, sve dok tenja za Istinom u njemu ne postane snana i dok mu dosvijesti ne dopre prolaznost svega zemaljskoga . Tek tada bi bilo mogue da i voljapostane podatnija i da se ponaa manje odbojno. Stoga borba i molitve za takvedue ne bi trebale prestajati, jer sve dok ovjek boravi na Zemlji, pomo mu moe bitipruena, i na kraju prihvaena, dok mu u onostranome za to nedostaje sva snaga isamo mu molitva ovjeka moe olakati, ako mu volja ne stremi prema gore. AMEN

  *Svakoj je dui prije utjelovljenja ukazan njezin zemaljski ivot, i ona gasvojom voljom uzima na sebe u spoznaji da joj ba takva sudbina moedonijeti potpuno oslobaanje od svakog ogranienja materije, tj. forme (vidiBD 7146, 7265, 7669).

  **Misli se na putovanje palog bia u rastavljenom stanju kroz sva trikraljevstva prirode, putovanje koje je trajalo vjenostima (vidi Knjiice br. 15 &

  39).***Misli se na obnovljeno prognanstvo u materiju, tj. ponovno rastavljanjecjelovitog bia, ljudske due, na duevne estice i slanje kroz materiju u novi

  period iskupljenja, u sluaju da je ona potpuno promaila svoje konanoutjelovljenje, tj. u sluaju da ona na Zemlji nije nala osloboenje kroz IsusaKrista (vidi Knjiicu br. 44).

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  26/80

  26

  Bertha Dudde, br. 1802a, 5 Veljae 1941

  IZVOR SNAGE ATEISTI

  Nita na svijetu ne moe se odvojiti od sile koja sve odrava. Jer bez te sile nema nipostojanja. Odvajanje od te sile koja sve odrava bilo bi dakle istoznano sa

  "prestankom postojanja". Tako da sve to postoji mora svjedoiti o sili koja nemanikakav drugi izvor nego Samoga Boga. Jer mora postojati neto odakle sila proizlazi. mora postojati Izvor te sile. Kako se naziva Izvor sile, nevano je, samo ako Ga sepriznaje. Zamisliti sebi jedno Bie kao Izvor sile tek je posljedica priznavanja Istoga.

  Sve dok je ovjek u svojoj najdubljoj unutranjosti svjestan sile koja odrava svjetovei tvorevine, on ni ne nijee vjeno Boanstvo, poto on tu silu spoznaje kao netoBoansko, iako ju ne 'zaodijeva' u odreenu formu. Sve to treba je uvijek potvrditivezu sa svim djelima stvaranja a i sebe samoga doivljavati kao takvo jedno djelo

  stvaranja, koje se u neku ruku nalazi u najuoj vezi sa tom sve-odravajuom Silom.

  No ako on vezu stvaralake Sile sa stvorenim stvarima, u koje spada i ovjek, nijee(u smislu, 'bori se protiv') . Dakle, ako stvorene stvari, kao jednom nastale, smatraneovisnima o stvaralakoj Sili, on tada nijee Boga, sasvim svejedno to on sebipredstavlja pod pojmom 'Boga'. Pa tako tvrdi da je sve to je u svemiru, jedno samo-uvjetovano zbivanje, koje je eto nastalo bez plana, bez smisla i bez svrhe. On tadacijelom djelu stvaranja porie njegovo pre-mudro obrazloenje, meupovezanost

  pojedinanih tvorevina i njegovo odreenje.

  Tad on ne priznaje svrhu onoga to vidi, ve sve vidi kao proizvod procesa koji seneprestano ponavlja, no koji ne bi trebao dublje procjenjivati, to znai koji za temeljnema niti obrazloenje niti svrhovitost. Ono to jeste, po njegovom je miljenju takonastalo samo iz sebe, te niti ima Konstruktora niti Upravljaa nad sobom; po tomeniti ima dublji smisao niti odreenu svrhu osim one koju mu je ovjek sam dao. Svakumeu-povezanost jednog stvorenja sa drugim on nijee (u smislu, 'bori se protiv'), iovjek kao takav za njega je samo jedno potpuno izolirano stvorenje, koje se ve s

  obzirom na svoju sposobnost uklapa u cijelo stvaranje i koje iz onoga to ga okruujetreba izvui najveu moguu korist.

  I tad on svakom djelu stvaranja, pa tako i ovjeku, daje ba samo taj kratki vremenskirok svog postojanja i uvjeren je da se nakon tog kratkog postojanja na Zemlji ponovoraspada u nita i propada . Takvo jedno shvaanje dakle skroz je krivo. Kad bivjeno Boanstvo obdarivalo stvaranje Svojom silom u skladu sa ovim shvaanjem,to e rei, kad bi prekinulo povezanost sa djelima stvaranja tako kako sebi to (takav)

  ovjek zamilja, odjednom nita vie ne bi postojalo, jer kad bi sila koja sve odravabila povuena od stvorenja, njegovo postojanje bi se okonalo. Tako dakle Bog, bez

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  27/80

  27

  da Je priznat, i dalje dostavlja Svoju silu ovjeku koji Ga nijee . Krivo shvaanjezemaljski nije toliko tetno, no duhovno je teta nezamisliva (Prekid).

  ***

  Bertha Dudde, br. 1802b, 5 Veljae 1941

  POSLJEDICE NEPRIZNAVANJA BOANSTVA KAO BIA

  to je ovjek uporniji u svom gleditu da svemir otkriva prirodnu silu, a ne djelovanjejednog sasvim savrenog Bia, utoliko vie se duhovno u njemu nastoji osloboditi iodvojiti od te sve-odravajue Sile, a volja za udaljavanjem umanjuje i dotok sile,tako da to duhovno ostaje nespaeno. Ne eljeti priznati Boanstvo kao biepredstavlja odbijanje sile koju Bog eli prenijeti ljudima.

  ovjek je izgubio svaki osjeaj srodnosti i pripadnosti Bogu, on je i pored svojegranijeg dugog zemaljskog prolaza (kroz materiju)jo u najstranijoj odbojnosti premaNjemu; on Ga ne priznaje, zato to Ga njegov duh ne eli priznati, to onda nalazisvoj izraaj u potpuno krivom miljenju o djelu stvaranja (svemiru, svijetu) i njegovomnastanku. Onaj tko se smatra potpuno nezavisan od stvaralake Sile, to znai, tkose ne osjea usko povezan sa tom Silom, on to i nije, kad si prokocka dotok sile kojakao rezultat ima duhovnu spoznaju.

  Nijekati Boga mora za sobom povlaiti duhovno propadanje, poto se ovjek uzoholi(tj. previe pouzda u sebe,) ako vjeruje da moe potpuno nezavisno oblikovati svojzemaljski ivot . Boji e protivnik ('Sotona' na hebrejskom znai 'protivnik') takveljude neprestano podupirati, time to se trudi takve krive stavove jo potkrijepiti iuvrstiti i time dakle ovjeka eli opredijeliti da se opire protiv miljenja da Bog kaoBie upravlja svemirom i odreuje sudbinu pojedinca. Takav ovjek dakle takvumisao doivljava kao teret i tlaenje, pa je zato odbija i vjeruje da se od Boanstvamoe osloboditi, ako Ga odbija. I on se iznova ogrjeuje protiv Boga, jer ne koristimilost utjelovljenja kao ovjek, i dakle teko da moe uspostaviti vezu sa Bogom, i

  time dakle uzaludno ivi svoj zemaljski ivot. AMEN

  ***

  Bertha Dudde, br. 5353, 6 Travanj 1952

  UINAK ATEIZMA U ONOSTRANOM...

  Kako li su siromani ljudi koji nemaju vjeru u Boga kao Stvoritelja i Oca od vjenosti,Koji je ostvario in Spasenja u Isusu Kristu kako bi oslobodio Njegove ive tvorevine

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  28/80

  28

  od ponizujuih okova koje su oni dozvolili da budu postavljeni na njih njihovomvlastitom pogrekom. Kako li su siromani oni koji idu kroz zemaljski ivot bez vjere,

  jer oni ne posjeduju nita nego prolazna vlasnitva predviena (dodijeljena) imsudbinom kako bi bili sposobni ostvariti njihov zadatak u zemaljskom ivotu a koja susada njima najvanija, koja oni gorljivo pokuavaju uveati namjesto da nadvladajumateriju. Ispravna vrsta vjere bi dala njihovom ivotu drugaiju svrhu, jer oni bi radili

  za vjenost, za duin ivot nakon smrti; meutim, bez vjere oni jedino razmiljaju ozemaljskom ivotu, to je stanje neprestane zabrinutosti za prolazne stvari... Ljudistvaraju za smrt, ne za ivot... Oni su ve siromani na Zemlji i ulaze u kraljevstvoonostranog, u kojeg ne ele vjerovati na Zemlji, ak jo siromaniji... oni pristiu goli ibijedni u onostrano i neizmjerna bol i tama je njihova sudbina. Ipak oni su stvorilinjihovu vlastitu sudbinu, jer oni nisu ostali bez znanja u svezi Boga kao Stvoritelja iOca, u svezi Isusa Krista kao Iskupitelja... Oni su odbili prihvatiti uenja o tomepremda su to mogli napraviti da su bili voljni primiti razjanjenje u svezi svrhe njihovazemaljskog ivota. Ova volja je temelj vjere... ljudsko bie najprije mora eljeti

  vjerovati i onda e on takoer biti sposoban to uiniti

  Znanje o Bogu je uinjeno dostupnim svakoj osobi prije ili poslije, i ako on razmilja otome koji bi razlog i svrha ovog ljudskog postojanja mogli biti on e sigurno bitipomognut od strane Boga da doe do ispravnog shvaanja, jer to otkriva njegovuvolju da upozna Istinu... Svaka osoba zna da on ne moe osigurati dokaz za protivno ine bi prema tome sebe trebao smatrati ovlatenim odbaciti to mu je proglaeno usvezi Boga, u svezi Njegova ina Spasenja, u svezi Njegove neograniene sile,mudrosti i Ljubavi. Otud bi on trebao pokuati primiti razjanjenje, i ovaj napor enjemu biti nagraen budui se Bog Osobno brine za onog koji alje njegove upitnemisli u beskonanost... On e biti sposoban vjerovati i kroz njegovu vjeru steigolema bogastva, dok e osoba bez vjere ak izgubiti njegova zemaljska vlasnitva.On je siromaan u istinskom znaenju rijei, jer nita mu nee dati nadu i pouzdanje;nita mu nee dati snagu kada trpi nedau ako ne moe vjerovati u Boga kao Oca, uIsusa Krista kao Iskupitelja, Kojem on mora stremiti kako bi postao vjeno blaen.AMEN

  ***

  Bertha Dudde, br. 5744, 11 Kolovoz 1953

  BOJA PORUKA RACIONALISTIMA ATEISTI

  Ja se elim obratiti onima koji jo nisu sposobni donijeti ispravnu odluku, koji nisunevoljni vjerovati a ipak Me isto tako ne mogu priznati sa uvjerenjem; onima koji se

  sa njihovim razumskim znanjem suprotstavljaju znanju kojeg im Moji predstavnici naZemlji ele uiniti dostupnim onima, koji najprije ele da im je sve dokazano i

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  29/80

  29

  vjeruju kako oni to mogu razumjeti ili pobiti sa njihovim otrim razumom. Njihovoznanje ubija duh to je opisano kao via Istina, to ne moe biti dokazano na jedanzemaljski nain, budui prisilna vjera ne smije biti primjenjivana u zemaljskom ivotu,ne moe biti dokueno nauno i ak najotriji ljudski razum nije jamstvo zaispravno razmiljanje na duhovnoj razini

  Bertha Dudde, br. 4541, 15 Sijeanj 1949

  POSTOJANJE BOGA SVJETOVNI NAUNICI SRCE I RAZUM

  Svjetovni naunik esto nalazi tekim vjerovati u Boanstvo budui je njegov razumprisiljen zakljuiti drugaije zbog znanja koje se, meutim, ne podudara u cjelosti saIstinom. isto pogrean pogled u svezi evolucije Zemlje vodi do krivih ideja, i onda jeteko priznati vjenog Stvoritelja, Bie koje bi zasigurno moglo biti prepoznato posvojem izraaju sile (Rimljanima 1:19, 20), ali ije prepoznavanje obino nije poeljno.Nauka pokuava dokazati sve. Meutim, gdje ovo nije mogue ona ne priznaje svojunesposobnost i nemo nego jednostavno odbija priznati to je izvan dometa njezina

  istraivanja. I stoga je ona utemeljena na pogrenoj ideji (konceptu), i stazu do vjenogBoanstva je konano jako teko pronai, ak ako postoji volja za to napraviti.Svakojake vrste istraivake aktivnosti bi trebale zapoeti otkrivanjem i

  pokazivanjem Bojeg postojanja, koje treba priznati ne moe biti dokazano ali u koje semoe vjerovati sa potpunim unutarnjim uvjerenjem. Takvo istraivanje bi ondanapredovalo brzo i uspjeno. Ali da bi se ostvarilo ovo izvjesno vjerovanje ljudsko bie,unato njegovom otrom razumu, treba potonjeg izostaviti za izvjesno vrijeme i sebeposvetiti osjeaju njegovog srca, on mora ostaviti na jednoj strani svu nauku i, poputdjeteta, dozvoliti sebi da bude poduen iznutra, to jest on treba prihvatiti to njegovosjeaj zamilja ili eli kao Istinu. U stvarnosti, on mora sanjati sa otvorenim oima.Onda e on uvijek pronai Boanstvo, Koje usmjerava i vodi sve, i on e znati da je

  podupiran s Njegove strane.Najunutarnija udnja ljudskog bia jeste i ostaje snana sila iznad njegasamoga; meutim, svjetovni razum pokuava ovu uguiti budui mu se takoer obraaonaj koji eli istisnuti i nadomjestiti Boanstvo ali koji je nesposoban ui u ljudsko srce inamjesto toga pokuava utoliko vie utjecati na ljudski razum. Bog izraava Sebe krozsrce, Njegov protivnik izraava sebe kroz razum, ukoliko srce nije snanije i uvjeri razumda bude na njegovoj strani. U tom sluaju takoer je mogue Boga prepoznati razumski,srce i razum e teiti ka vjenom Boanstvu i onda e nauka takoer graditi nadrugaijim temeljima, ona e izvlaiti drugaije zakljuke koji definitivno nee biti lani.Jer jednom kada zapone istraivanje sa vjerovanjem u Boanstvo ono e prije ilikasnije ostvariti uspjeh i takoer se pribliiti Istini, bez obzira kojem se polju

  primjenjuje. Onda nauka i vjerovanje vie nee proturjeiti jedno drugome nego samonadopunjavati jedno drugo, i jedino onda e znanje biti osloboeno od pogreke, kadaje ono u skladu sa vjerovanjem u Boga kao svemogue, mudro i Ljubavi puno Bie Kojerukovodi sve to je bilo, jeste i ostaje u vjenosti. AMEN

  Ja elim vama ljudima postaviti ovo pitanje: u koju kategoriju djela stvaranja visebe svrstavate? Zar ne shvaate da ste vi jedina bia koja razmiljaju i zakljuuju,dok su sva druga djela stvaranja nesposobna prikazati ovu sposobnost razmiljanja islobodu miljenja?

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  30/80

  30

  Ve samo iz ovog moete zakljuiti da ste bili stvoreni od strane Sile koja je jednakosposobna razmiljati, koja je pak beskrajno mona, jer unato vaoj sposobnostirazmiljanja vi ste nesposobni stvoriti iva bia sa istom sposobnou razmiljanjaVi ovdje ne moete kao dokaz navesti vae potomke, budui ih vi ne stvarate saminego se samo uklapate u ve postojee prirodne zakone to vam takoer osiguravadokaz Zakonodavca. Nadalje uzmite u obzir: Da li je prirodna sila sposobna

  razmiljati?... To jest, da li je sposobna dovesti u postojanje bia iji organizamsvjedoi o najvioj mudrosti? Ne bi li sama ova prirodna sila trebala biti prepoznata ipriznata kao Bie sa sposobnou razmiljanja i volje i time biti sposobna stvarati idavati ivot formama koje su prikladne za ostvarivanje odreene svrhe? I nije li djelostvaranja samo po sebi dovoljan dokaz ak za razumski najvie pronicljivije filozofe?Doista, da li bi vi bili sposobni potkrijepiti dokazima nepostojanje Bia kad bistesamo priblino mogli navesti neku poredbu kao dokaz da neka sila moe proizvestiureene tvorevine ako ta sila svog majstora ne nalazi u volji ovjeka (tj. ako voljaovjeka nije njezin pokreta)

  Neka sila postane nekontrolirano aktivna i doivjet ete strano iskustvo ali vi neetebiti sposobni proizvesti tvorevine ijoj prikladnosti za ostvarivanje svrhe i ureenju semoete diviti Stoga, samo po vrlini vaeg razuma vi ste sposobni priznati NajvieBie Koje trebate gledati kao Stvoritelja od vjenosti I doista vam ne slui na astto to elite nijekati ovo Bie, da vi elite objasniti Njegovu aktivnost, koja je vidljivaza vas u Njegovom stvaranju (Rimljanima 1:19, 20), samo kao uinak jedneneupravljane sile, da vi stoga elite utemeljiti nastanak stvaranja na jednomnesvjesnom i slijepom procesu. Takvo objanjenje doista nije dokaz ispravnoupotrebljenog razuma (Psalmi 14:1; 53:1), tovie, to je prkosno izbjegavanje(izgovaranje) kojem pribjegavate jer ne elite priznati Boga jer ak i sa samoslabom voljom obadvije mogunosti su najprije razmatrane, i onda e osoba radijeodluiti prihvatiti nego odbaciti duhovno odreenu i shvatljivu Silu koja sebe otkrivau stvaranju.

  Ako bi vi ljudi samo znali koji ozbiljan uinak odbacivanje, nijekanje duhovnoodreenog i shvatljivog Boanstva ima na vau duu vi bi takoer razumjeli zato vas

  elim prosvijetliti, zato vas elim stimulirati da ozbiljno o tome razmislite tako daete vaim obmanjujuim mislima dati ispravan smjer svojom vlastitom voljom, takoda ete biti sposobni vjerovati to vam izgleda neprihvaljitvo sve dok donosite samo

  jednostrane prosudbe, sve dok vjerujete da moete razumski ustanoviti Istinu. Alivjerovanje u Boga i Stvoritelja je nuno kako bi se uspostavio kontakt sa ovim Bogomi Stvoriteljem I ova veza sa Njime je stvarna svrha i cilj zemaljskog ivota inaevama doista ne bi bilo dozvoljeno utjeloviti sebe na ovoj Zemlji, koja je jedino bilastvorena u svrhu toga da Moja iva tvorevina bude sposobna iznova uspostaviti

  jedinstvo sa Bogom koje je jednom dobrovoljno raskinula. Ako, meutim, vi nijeete

  Boga onda to naznaava da ste i dalje jako udaljeni od Mene, to predstavljaobnovljeno protivljenje Meni vaom vlastitom slobodnom voljom to e dovesti (u

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  31/80

  31

  smislu, tako ovjek za sebe priprema) do uasne sudbine u onostranom iliobnovljenog prognanstva u materiju kada je pristigao Kraj ove Zemlje (vidi Knjiicubr. 44). Prema tome Ja bi vam se elio obratiti i ohrabriti vas da o tome detaljnopromislite prije nego je prekasno, i ak ako je vae zemaljsko znanje opseno viete sa sigurnou prodrijeti u daleko vie dubokoumno znanje ako sebe povjeriteOnome Koji vas je stvorio i Koji eli biti prepoznat kao va Bog i Stvoritelj od

  vjenosti kako bi vam onda korisno bio od pomoi. AMEN

  ***

  Bertha Dudde, br. 6481, 20 Veljae 1956

  PREPOZNAVANJE I PRIZNAVANJE BOGA ATEISTI

  Vi gledate na sebe kao na neovisna bia sve dok ne vjerujete u Boga Kojem dugujete

  vae postojanje i va ivot... jer vi ne elite znati (tj. na sebe gledati kao) da ste voeniNjegovom voljom, o kojoj zavisi vae postojanje... A ipak znate da ste saminesposobni oblikovati va ivot kako vama odgovara, da ste takoer nesposobniproduiti va ivot ak za jedan dan. Time vi znate da ste zavisni o Sili... ili, akonijeete ovu Silu... o zakonu kojem ste dakle podloni po prirodi... Vi morateprihvatiti ovaj prirodan zakon, ali odbijate priznati Bie kao Zakonodavca... viodbijate priznati svrhu ili uredbu za vae postojanje, budui i dalje imate previezajednikog stava sa onime (Luciferom) koji se jednom odrekao njegovog Stvoritelja i

  prikazao sebe kao onog koji odluuje i djeluje nezavisno svim biima koje je onstvorio u ovom pogrenom stavu... Vi ste ta duhovna bia koja je on stvorio, i vidijelite ista miljenja poput njega, vi isto tako ne priznajete njegovo postojanje, viudomaujete iste osjeaje u vama koji su ga ispunjavali i nagnali da ostavi Boga.

  Sve dok ne priznate i prepoznate Boga vi ste puni sotonskog duha... arogantno seoslanjate na vau vlastitu snagu i kao dodatak tome puni ste sebine ljubavi, toobjanjava zato je vae razmiljanje pogreno naklonjeno i vi ivite u jednomneprosvijetljenom duhovnom stanju na Zemlji. Mudrost za koju smatrate kako je

  posjedujete vas ini rastue vie arogantnima i samo-uvjerenima, a ipak to jekompletno beskorisno znanje, budui se ono jedino tie stvari koje za vas nestaju utrenutku smrti.

  Svatko tko nijee Boga, koji ne vjeruje kako je on sam povezan sa Silom, je izoliranod Boga, i on e ostati izoliran nakon njegove smrti, unato tome, on postoji... Smrtga ne unitava, kako on pogreno pretpostavlja tijekom njegova ivota na Zemlji, onostaje samo-svjestan kao bie, jedino to prepoznaje sebe da je slab kada eli izvritiiste stvari kako ih je inio u zemaljskom ivotu... I onda e on esto zaposjednutisnagu ljudi koji dijele isto miljenje i ak ohrabriti njihovo pogreno razmiljanje. Jer

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  32/80

  32

  sva Bogu-protivna bia ostaju udruena... i meusobno ba kao i sa biem(Luciferom)koje je prvo ostvarilo razdvajanje od Boga.Bog je zasigurno prikazao izvan Sebe u vanjskom obliku sva duhovna bia kaonezavisna tako da bi oni mogli sebe prepoznati kao pojedinana bia, meutim, OnSam nije raskinuo vezu sa ovim pojedinanim biima nego ih je neprestano proimaosa Njegovom snagom Ljubavi... I sve dok su oni prihvatili Njegovu snagu Ljubavi oni

  su bili blaeno sretni... ali kada je prvo-stvoreno bie odbacilo Boje zraenjeLjubavi... kada je ono vjerovalo u njegovom vlastitom oholom razmiljanju, da ono tovie nije potrebovalo, ono je istovremeno odbacilo Boga i totalno sebe izolirao odNjega i na taj je nain postao bijedan i duhovno neprosvijetljen (vidi Knjiicu br. 15). Izato je nijekanje Boanstva uvijek nepogreivi dokaz sljedbenika onoga (Lucifera)koji je jednom revoltirao protiv Boga

  U zemaljskom ivotu ljudsko bie moe lagano doi do shvaanja da on zavisi o voljiSile koja je u kontroli nad njime, budui prima previe dokaza za to njega samoga to

  se tie ba kao i njegovog okruenja... Ipak Bog nikada ne odluuje da volja ljudskogbia razmilja u skladu sa Boanskim Redom, ali On e podariti svjetlo svakome tkoudi svjetlo... Nema opravdanja za osobu koja nijee Boga, jer svatko Ga moeprepoznati ako odbaci njegov duhovni ponos, nasljedno zlo... ako on krotko iponizno pita pitanja u njegovom umu koja e mu sasvim izvjesno biti odgovorena ito mu moe podariti vjerovanje u Boga.

  Svaki ateist je duhovno arogantan, i ova arogantnost ga takoer sprijeava od togada pita pitanja budui on ponosno tvrdi da zna gdje je u potpunosti neupuen. Isvaki je ateist u kontaktu sa ljudima koji vjeruju u Boga i vjenog Stvoritelja, Kojiodluuje njihovo postojanje... I kroz ove on e opet i iznova biti motiviran da o tomerazmilja... ako, meutim, on iznutra odbija to uiniti onda on jo nije odustao odnjegovog prolog protivljenja, i on e isto tako teko prihvatiti objanjenje uonostranom ako ga se (ljudi na Zemlji) ne prisjeaju u Ljubav-nom zauzimanju...Svatko tko nijee Boga je i dalje beskrajno daleko od vjenog doma. AMEN

  ***

  Bertha Dudde, br. 6714, 13 Prosinac 1956

  SLOBODNA VOLJA... ATEISTI... PONOVNO PROGNANSTVO...

  Nikad se neete moi odvojiti od Mene, ak i ako Me ne elite priznati. A vaepostojanje dokazuje vezu izmeu Mene i vas, inae vie ne biste mogli postojati.Odvajanje od Mene istoznano je dakle sa potpunim prestankom postojanja, i poto

  sve to je proizilo iz Mene opstaje vjeno, tako je i odvajanje od Mene nemogue .elite li Me priznati ili ne odreuje samo vrstu vaeg postojanja, odreuje samo

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  33/80

  33

  mjeru svjetla i snage u kojoj se nalazite, i nadalje odreuje i stupanj blaenstva, daklevae stanje, koje moe biti muno, u sluaju da vam nedostaje svjetla i snage.Tijekom zemaljskog ivota kao ovjek, vi koji Me odbijate niste svjesni nedostatkasvjetla i snage pa stoga i ostajete pri vaem tvrdoglavom odbijanju Mene Samoga .Bia Koje se nalazi u najveem savrenstvu i iz ije snage ste vi jednom proizali. Nonakon vae tjelesne smrti taj nedostatak osjeat ete kao muku pa ete jo i onda

  najee ustrajati u odbijanju, poto vam ne svijetli svjetlo, na ijem sjaju bi se vaerazmiljanje moglo razbistriti.

  No kako Sam vas Ja stvorio kao slobodna bia i tako vas dakle slobodne postaviokako biste izdvojeni od Mene postali samostalna bia, koja bi i u slobodnoj voljiostala u svojoj od Meni im danoj savrenosti, tu slobodnu volju Sam morao potovatii pustiti da idete svojim putem u skladu s vaom voljom. I vi ste po vlastitomnahoenju izabrali tamu, al Moja volja vas nije zadravala. Pa i pored toga moete seu svakom trenutku vratiti nazad ka svjetlu .

  I poto jeste, a i ostati e Moja volja, da vas se otrgne tami i ponovo privede k svjetlu,neu ni zanemariti da za vas uvijek iznova upalim jedno svjetlo, koje bi vas trebaloprivui da stupite na njegov sjaj. Na Zemlji se to dogaa, a isto tako i u onostranompodruju nastavljam Moje nastojanje . no uvijek bez prisile volje . i stoga estobezuspjeno .

  Mene ne priznati, vjerovati u potpunu nezavisnost od vie Sile, dakle Mene javnonijekati, dokaz je najdublje tame, poto je razmiljanje takvog jednog ovjekapotpuno lieno svakog svjetla spoznaje, zato to je zdanje njegovog razmiljanja'potpuno bez temelja i moralo bi se sruiti, kad bi u ovjeku postojala ozbiljna volja dase dobije razjanjenje o uzroku i o svrsi postojanja . kad bi 'dobre volje' o tomerazmislio.

  No gdje ta volja nedostaje, niti e se obratiti panja na svjetlo koje pred njim estozabljesne . I isto tako e se izbjegavati i svjetlo u onostranom kraljevstvu, i tamaostaje neprobojna, a i stanje patnje biva sve gore, poto bi se trebalo teiti promjeni

  . ili u povoljnom ili pak u nepovoljnom smislu, jer sve vea tama za posljedicu imaotvrdnue, koja opet vodi do prognanstva u materiju.

  Jednom stvorenje mora doi do svjetla spoznaje, i jednom Mi se mora predati, moraMe u slobodnoj volji priznati i Meni teiti . No ovjek koji odbija Boga, ima maloizgleda da vrlo brzo dospije do svjetla spoznaje, poto se on voljno od Mene odvojio.On se jo potpuno nalazi u vlasti Mojeg protivnika (Sotone), kojega dodue isto tolikomalo priznaje, no koji je svoje 'usmjerenje' prenio na ovjeka, tako da ovaj uvjerenozastupa gledite i jedino jako rijetko moe biti pouen drugaije.

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  34/80

  34

  A opet, na Zemlji bi mogao doi do svjetla, samo kad bi se pitao, a ne se praviopametan . Tada bi i slijedio svjetlo, koje i za njega palim, kako bi mu pomogao naputu povratka k Meni. No slobodna volja i njemu je potovana, koliko god da je onpogreno usmjerava . Jer, on je neko u svoj slobodi proizaao iz Mene, u slobodnojvolji se od Mene okrenuo, i on sad isto tako mora u slobodnoj volji krenuti prema

  Meni, to meutim moe trajati beskrajno dugo vremena, no to e se jednom ipakdogoditi. AMEN

  ***

  Bertha Dudde, br. 8603, 1 Rujan 1963

  SUDBINA ATEISTA...

  Najvei je trijumf protivnika (Sotone) ako on totalno odvrati ovjeka od toga da imavjeru u Boga Koji je svijet doveo u postojanje i takoer stvorio njega samoga... Onda

  je on postigao to je elio, da istisne Boga potpuno iz misli ljudskoga bia. Onda seon vie ne mora bojati da e ga izgubiti. Pa ipak ovjek koji potpuno nijee Boga jeopenito u ivotu takoer jedna nemilosna osoba, prema tome je protivnik sposobanvriti utjecaj na njega, dok ovjek sa preostalom samo iskricom Ljubavi moezadobiti shvaanje kako postoji duhovno odreena i shvatljiva Sila Koja odluujenjegovu sudbinu i o Kojoj je on ovisan. Prijanji je, meutim, cijelim svojim srcem

  priljubljen uz svijet. Nita drugo za njega ne postoji mimo ovog zemaljskog svijeta, ion vjeruje kako e prestati postojati i povratiti se opet u nitavilo nakon njegovefizike smrti, i kao rezultat e on uzeti togod mu zemaljski ivot ponudi.

  I premda takva osoba moe posjedovati otar razum on e biti zaveden od straneBojeg protivnika, on e ak sebi nepravedno prisvojiti pravo da citira dokaze koji sunaumljeni raspriti vjeru u Boga. On e pokuati objasniti kako su sve tvorevinepotekle od prirodne sile... Meutim, on e odbiti prihvatiti injenicu da ova prirodnasila mora biti jedno inteligentno Bie u posjedu volje, i njegovo razmiljanje e

  nastaviti biti pogreno i zbrkano sve dok on podbacuje zapaliti malo svjetlo unutarsebe kroz blagonaklone akcije... koje su, meutim, njemu potpuno strane. Time eon i dalje biti sasvim okovan od strane protivnika.

  I prema tome e se ateista skoro sigurno pribliavati obnovljenom prognanstvu(Knjiica br. 44), jer on e potpuno zakazati u njegovoj posljednjoj odluci na Zemlji(Knjiica br. 48). On e i dalje biti isto tako protivan Bogu kao to je bio kada sepobunio protiv Boga, on e pripadati neprijatelju i na kraju e takoer morati dijeliti

  njegovu sudbinu... Takva se osoba takoer ne moe razumski prosvijetliti budui on

 • 7/25/2019 65.Knjizica - Ateisti

  35/80

  35

  ne eli vjerovati i prema tome e takoer odbaciti svo duhovno znanje kaoimaginaciju i matariju...Pokuati dostaviti duhovno znanje ovoj osobi bilo bi potpuno uzaludno, jer Bojiprotivnik je njegov gospodar i on mu nee nikada dopustiti da postane prosvijetljen,on e ga uvijek drati u vrlodubokoj tami i pustiti da svjetovna obmanjujua svjetlanjemu izgledaju vie blistava, tako da e osoba biti potpuno nesposobna prihvatiti

  duhovno znanje. Protivnik e ga u potpunosti zaposjednuti i vie ga isto tako nee nipustiti.

  Ali u zemaljskom ivotu je jedino vano da e jednom pali duh sada priznati Boga ustadiju ljudskog bia... da e njegov izvorni grijeh biti od njega oduzet, to se jedinomoe dogoditi kroz Isusa Krista, Kojeg On mora priznati i ije djelo Spasenja onmora ispovjediti, onda e takoer priznati samoga Boga Koji je, u Isusu, ostvariodjelo okajanja za njegov prvobitni grijeh... Ali sve dok ljudsko bie ivi njegovzemaljski ivot potpuno bez vjere on e ostati optereen sa njegovom krivnjom i

  nikada nee biti u stanju ui u duhovno kraljevstvo nego e iznova morati otrpjetiproces razvoja kroz tvorevine Zemlje u groznoj boli jedno beskonano dugo vrijeme.Jer ak u kraljevstvu onostranog nee biti mogue promijeniti um jednog ateista iuvjeriti ga da odustane od svoga otpora spram Boga jer, kao i na Zemlji, on ostajezatvoren za sve poduke, i ne moe biti prosvijetljen protivno njegovoj volji.

  Meutim, kada bi samo ovjek na Zemlji koji vjeruje za sebe kako e biti nesposobanimati vjeru ozbiljno bio zainteresiran za stjecanje Istine po pitanju toga da li duhovnoodreeni i shvatljivi Bog i Stvoritelj postoji... onda napori uistinu ne bi bili uzaludni,

  jer onda bi nastavio razmiljati o tome i takoer bi postigao drugaije rezultateputem razumskih sredstava, jer dovoljno dokaza postoji unutar Stvaranja koji bimogli promijeniti