51413530 31135463 Kine Tot Era Pie Physiotherapy

of 258 /258
 1  KINETOTERAPIE/PHYSIOTHERAPY Coordonatori: Vasile Marcu Mirela Dan Autori: Radu Bogdan Angela Bucur Mircea Chiriac Doriana Ciobanu Dana Cristea Mirela Dan Ianc Dorina Isabela Lozinc Vasile Marcu Petru Mrcu Corina Matei Zoltan Pasztai Elisabeta Pasztai Vasile Pâncotan Petru Pean Valentin Serac Carmen erbescu Emilian Tarcu Contribuie or dean la realizarea proiectului 2004 Ro/04/b/P/PP 17 5006 Centru de pregtire pentru oferirea unor servicii medicale, profilactice i de recuperare / Training Center for Health Care, Prophylactic and Rehabilitation Services EDITURA UNIVERSITII DIN ORADEA, 2006

Embed Size (px)

Transcript of 51413530 31135463 Kine Tot Era Pie Physiotherapy

KINETOTERAPIE/PHYSIOTHERAPYCoordonatori: Vasile Marcu Mirela Dan

Autori: Radu Bogdan Angela Bucur Mircea Chiriac Doriana Ciobanu Dana Cristea Mirela Dan Ianc Dorina Isabela Lozinc Vasile Marcu Petru M rcu Corina Matei Zoltan Pasztai Elisabeta Pasztai Vasile Pncotan Petru Pe an Valentin Serac Carmen erbescu Emilian Tarc u

Contribu ie or dean la realizarea proiectului 2004 Ro/04/b/P/PP 17 5006 Centru de preg tire pentru oferirea unor servicii medicale, profilactice i de recuperare / Training Center for Health Care, Prophylactic and Rehabilitation Services

EDITURA UNIVERSIT

II DIN ORADEA, 2006

1

DESPRE AUTORI: 1. RADU BOGDAN asistent univ. medic. Domenii de competent , anatomie, fiziopatologie, semiologie, E-mail : [email protected] 2. ANGELA BUCUR lector univ.doctorand medic. Domenii de competen : fiziologie fiziologia efortului. E-mail : [email protected] 3. MIRCEA CHIRIAC lector univ.doctorand. Domenii de competen : bazele kinetoterapiei, tehnici i metode n kinetoterapie, obiective n kinetoterapie, E-mail: [email protected] 4. DORIANA CIOBANU asistent univ.doctorand. Domenii de competen : electroterapie, kinetoterapie n afec ini cardio-vasculare, kinetoterapia n afec iuni obstretico-ginecologice, kinetoprofilaxie E-mail : [email protected] 5. DANA CRISTEA asistentent univ.doctorand. Domenii de competent : educa ie fizic i sport, exerci iul fizic, E-mail: [email protected] 6. MIRELA DAN lector univ.dr. Doctor n tiin din anul 2005, Domenii de competen : terapie ocupa ional , activit i motrice adaptate, hidroterapie, termoterapie, E-mail : [email protected] 7. DORINA IANC asistent univ. doctorand. Domenii de competen : biomecanic , tehnici i metode n kinetoterapie, E-mail: [email protected] 8. IZABELA LOZINC conf univ.dr. Doctor n tiin din 2004, Domenii de competent : chirurgie, kinetoterapie n afectiunile aparatului respirator, metobolico-digestive i cardiovasculare, Psihologie, E-mail: [email protected] 9. VASILE MARCU prof.univ.dr. Doctor n tiin din 1981. Domenii de competen : psihologia sportului, psihologie educa ional , kinetoterapie, pedagogie general , psihopedagogie special , asisten a persoanelor aflate n dificultate, E-mail: [email protected] 10. PETRU M RCU lector univ. Doctorand, Domenii de competen : educa ie fizic i sport, exerci iul fizic, E-mail: [email protected] 11. CORINA MATEI asistent univ.doctorand.Domenii de competen : kinetoterapie n afec iuni neurologice, E-mail: [email protected] 12. ZOLTAN PASZTAI lector univ.dr. Doctor n tiin din 2006. Domenii de competen : kinetoterapia n afec iunile aparatului locomotor, activit i sportive, pediatrie metode n kinetoterapie i hidroterapie, E-mail: [email protected] 13. ELISABETA PASZTAI kinetoterapeut. Domenii de competen : metode n kinetoterapie, Email: [email protected] 14. VASILE PNCOTAN lector univ.doctorand. Domenii de competen : kinetoterapia n afec iuni reumatismale, obiective n kinetoterapie, E-mail: [email protected] 15. PETRU PE AN lector univ.doctorand. Domenii de competen : educa ie fizic i sport, exerci iul fizic, E-mail: [email protected] 16. VALENTIN SERAC asistent univ.doctorand. Domenii de competen : masaj, kinetoterapia n afec iunile geriatrice, E-mail: [email protected] 17. CARMEN ERBESCU lector univ.doctorand. Domenii de competen : masaj, kinetoprofilaxie, E-mail: [email protected] 18. EMILIAN TARC U asistent univ.doctorand. Domenii de competen : evaluare n kinetoterapie, kinetoterapia n afec iunile aparatului locomotor, E-mail: [email protected]

2

CUPRINSINTRODUCERE 1.BAZELE KINETOTERAPIEI 1.1.Bazele anatomice ale kinetoterapiei 1.1.1.Anatomia i biomecanica aparatului locomotor 1.1.2.Anatomia sistemului nervos central 1.1.3. Anatomia organelor interne 1.2.Bazele fiziologice ale kinetoterapiei 1.2.1.Fiziologie general 1.2.2.Fiziologia efortului 1.3.No iuni de kinetologie 1.3.1. No iuni; terminologie 1.3.2. Bazele generale ale mic rii 2.MIJLOACELE KINETOTERAPIEI 2.1.Mijloace fundamentale ale kinetoterapiei 2.1.1. Exerci iul fizic 2.1.2. Masajul 2.2.Mijloace ajut toare kinetoterapiei 2.2.1.Termoterapia 2.2.2. Electroterapia 2.2.3. Hidroterapia 2.2.4. Terapia ocupa ional 2.2.5. Activit i fizice adaptate 2.3.Mijloace asociate kinetoterapiei 2.3.1.Factorii naturali: apa, aerul ,soarele 2.3.2.Factorii igienici i alimenta ia 3.TEHNICI I METODE N KINETOTERAPIE 3.1. Tehnici kinetologice de baz 3.1.1 Tehnici akinetice 3.1.2 Tehnici kinetice 3.2. Stretchingul 3.3. Tehnici de transfer 3.4. Tehnici de facilitare neuroproprioceptiv (FNP) 3.4.1 Tehnici FNP generale 3.4.2 Tehnici FNP specifice 3.4.2.1 Tehnici pentru promovarea mobilit ii 3.4.2.2 Tehnici pentru promovarea stabilit ii 3.4.2.3 Tehnici pentru promovarea mobilit ii controlate 3.4.2.4 Tehnici pentru promovarea abilit ii 3.5. Metode n kinetoterapie 3.5.1. Metode de relaxare 3.5.1.1 Metoda Jacobson 3.5.1.2 Metoda Schultz 3.5.2. Metode de educare/reeducare neuromotorie 3.5.2.1 Conceptul Bobath 3.5.2.2 Metoda Brnngstrom 3.5.2.3 Conceptul Vojta 3.5.2.4 Conceptul Castillo Morales 3.5.2.5 Metoda Frenkel 3

3.5.3. Metode de facilitare neuro-proprioceptiv 3.5.3.1 Metoda Margaret Rood 3.5.3.2 Metoda Kabat 3.5.4. Metode de reeducare postural 3.5.4.1 Metoda Klapp 3.5.4.2 Metoda von Niederhoeffer 3.5.4.3 Metoda Schroth 3.5.5. Metode de recuperare a afec iunilor lombare 3.5.5.1 Metoda Williams 3.5.5.2 Metoda McKenzie 4.OBIECTIVE N KINETOTERAPIE 4.1.Finalit i ale programelor kinetice 4.2.Obiective generale n kinetoterapie 4.3.Opera ionalizarea obiectivelor din programele i activit ile kinetice 5.EVALUARE N KINETOTERAPIE 5.1.Evaluare no iuni generale 5.2.Cteva caracteristici ale evaluarii 5.3.Evaluarea mijloc de baz n stabilirea diagnosticului func ional 6.APLICA II ALE KINETOTERAPIEI 6.1. KINETOTERAPIA N AFEC IUNILE PEDIATRICE 6.1.1.Bazele generale ale mic rii 6.1.2.Tulbur ri, disfunc ii n formarea, dezvoltarea i creterea copilului 6.1.3.Boli ereditare 6.1.4.Bolile reumatismale ale copilului 6.1.5.Afec iuni respiratorii 6.1.6.Traumatologie infantil 6.2. KINETOTERAPIA N CHIRURGIE 6.2.1. Chirurgie pulmonar 6.2.1.1. Diagnostice care necesit interven ie chirurgical 6.2.1.2. Interven ii chirurgicale 6.2.1.3. Deficite postoperatorii 6.2.1.4. Kinetoterapia 6.2.2. Chirurgie cardiac 6.2.2.1. Diagnostice care necesit interven ie chirurgical 6.2.2.2. Angioplastia coronarian transluminal percutan (PTCA) 6.2.2.3. Recuperarea kinetic post angioplastie 6.2.2.4. By-pass-ul i Pacemakerii 6.2.2.5. Recuperarea kinetic n interven iile cardiace 6.2.3. Chirurgie abdominal 6.2.3.1. Diagnostice care necesit interven ie chirurgical 6.2.3.2. Interven ii chirurgicale 6.2.3.3. Recuperarea kinetic n chirurgia abdominal 6.2.3.4. Opera ia cezarien 6.2.3.5. Kinetoterapia lehuzei dup natere prin opera ie cezarian 6.3.ASISTEN A KINETIC N ORTO-TRAUMATOLOGIE 6.3.1.Recuperare n traumatologie no iuni generale; 6.3.2.Recuperarea afec iunilor traumatice pe regiuni; 6.3.3.Traumatismele n activitatea sportiv i inciden a lor pe ramuri de sport 6.4.KINETOTERAPIA N BOLILE REUMATISMALE 4

6.4.1.Descrierea bolilor reumatismale dup criteriul regiunilor anatomice afectate, organelor i sistemelor 6.4.1.1.Afec iuni reumatismale ale membrului superior 6.4.1.2Afec iuni reumatismale ale coloanei vertebrale 6.4.1.3Afec iuni reumatismale ale membrului inferior 6.5. KINETOTERAPIA N AFEC IUNILE CARDIOVASCULARE 6.5.1. Kinetoterapia n cardiopatia ischemic (CI) 6.5.2. Recuperarea n infarctul miocardic acut (IMA) 6.5.3. Kinetoterapia n angina pectoral stabil de efort 6.5.4. Kinetoterapia bolnavilor cu disritmii 6.5.5. Kinetoterapia n cardiopatia ischemic silen ioas 6.5.6. Kinetoterapia n insuficien a cardiac 6.5.7. Kinetoterapia n hipertensiunea arterial (HTA) 6.5.8. Kinetoterapia n hipotensiunea arterial 6.5.9. Kinetoterapia bolnavilor valvulari 6.5.10. Kinetoterapia n arteriopatiile periferice 6.5.11. Kinetoterapia n afec iunile venoase 6.5.12. Kinetoterapia posttransplant cardiac 6.6. KINETOTERAPIA N RECUPERAREA AFEC IUNILOR RESPIRATORII 6.6.1. Kinetoterapia n disfunc ia ventilatorie obstructiv (DVO) 6.6.2. Kinetoterapia n disfunc ia ventilatorie mixt (DVM) 6.7.KINETOTERAPIA N AFEC IUNILE NEUROLOGICE 6.7.1. Evaluarea neurologic 6.7.1.1. Inspec ia 6.7.1.2. Mic rile involuntare (diskineziile) 6.7.1.3. Micarea activ (motricitatea activ /voluntar ) 6.7.1.4. Tonusul muscular 6.7.1.5. Reflexele 6.7.1.6. Coordonarea 6.7.1.7. Sensibilitatea 6.7.1.8. Tulbur rile trofice i vegetative 6.7.1.9. Tulbur rile de limbaj i comunicare 6.7.2. Kinetoterapia n sindroamele neurologice 6.7.2.1. Sindromul de neuron motor central (SNMC) 6.7.2.2. Sindromul de neuron motor periferic (SNMP) 6.7.2.3. Sindromul extrapiramidal 6.7.2.4. Sindromul cerebelos 6.7.2.5. Scleroza n pl ci 6.7.2.6. Traumatismele vertebro-medulare (TVM) 6.7.2.7. Accidentele vasculare cerebrale (AVC) 6.7.2.8. Polineuropatii i Poliradiculoneuropatii 6.7.2.9. Paralizia facial periferic 6.8. RECUPERAREA KINETIC N AFEC IUNILE DIGESTIVE I METOBOLICE 6.8.1. Kinetoterapia n afec iuni digestive 6.8.1.1. Tulbur ri de degluti ie 6.8.1.2. Recuperarea timpului bucal al degluti iei 6.8.1.3. Recuperarea timpului faringian al degluti iei 6.8.1.4. Gastrita cronic 6.8.1.5. Kinetoterapia n gastrita simpl , atrofic , hipoacid i hiposecretorie 5

6.8.1.6. Kinetoterapia n ptoza i atonia gastric 6.8.1.7. Boala ulceroas 6.8.1.8. Dischineziile biliare 6.8.1.9. Dispepsia 6.8.1.10. Colonul iritabil 6.8.1.11. Tratamentul nevrozelor cu predominan a dischineziilor intestinale 6.8.1.12. Constipa ia 6.8.1.13. Defeca ia 6.8.2. Kinetoterapia n afec iuni metabolice 6.8.2.1. Diabetul zaharat 6.8.2.2. Guta 6.8.2.3. Obezitatea 6.9.KINETOTERAPIA N OBSTETRIC -GINECOLOGIE 6.9.1. Kinetoterapia dup o natere normal cu epiziotomie 6.9.2. Kinetoterapia l uzei cu simfizioloz 6.9.3. Kinetoterapia l uzei dup opera ie cezarian 6.9.4. Incontinen a urinar de efort 6.9.5. Kinetoterapia n sarcina extrauterin postoperator 6.9.6. Recuperarea kinetic dup interven ii chirurgicale n afec iuni ginecologice 6.10.KINETOTERAPIA N AFEC IUNI GERIATRICE 6.10.1. Problematica general a mb trnirii 6.10.1.1.Teoriile mb trnirii; 6.10.1.2.Criterii ale mb trnirii 6.10.1.3.mb trnirea aparatului respirator 6.10.1.4.mb trnirea aparatului locomotor 6.10.1.5.mb trnirea sistemului nervos 6.10.1.6.mb trnirea aparatului cardiovascular 6.10.1.7.Clasificarea persoanelor n vrst n func ie de nivelul condi iei fizice 6.10.2.Probleme ale asisten ei kinetice la vrstnici 6.10.2.1.Evaluarea capacit ii de efort 6.10.2.2.Modalit i de antrenament la vrstnici 6.11. KINETOPROFILAXIE 6.11.1.Kinetoprofilaxia femeii 6.11.2.Kinetoprofilaxia copilului de la 0 la 3 ani 6.11.3.Incontinen a urinar de efort 6.11.4.Prevenirea osteoporozei 6.11.5.Kinetoprofilaxia vrstnicului

6

INTRODUCEREProgramul Leonardo da Vinci, ini iat i lansat de Uniunea European n 1994, este un program de cooperare transna ional n domeniul form rii profesionale a for ei de munc , pentru mbun t irea calit ii sistemelor de formare profesional i implementarea unor politici armonizate n statele membre, n contextul realiz rii EUROPAS. Ca partener, Romnia particip la Proiectul Leonardo da Vinci ncepnd cu 1 septembrie 1997, avnd ca responsabil na ional Ministerul Educa iei i Cercet rii prin Agen ia Na ional pentru Programe Comunitare n Domeniul Educa iei i Form rii Profesionale. Proiectul RO/04/B/P/PP 17 5006, Centru de preg tire pentru oferirea unor servicii medicale, profilactice i de recuperare, avnd ca promotor Universitatea din Craiova (Facultatea de Educa ie Fizic i Sport persoana de contact fiind Avramescu Taina, conferen iar univ.dr., [email protected]), iar ca parteneri Prefectura jude ului Dolj (Romnia), Funda ia Universitar pentru Kinetoterapie din Oradea (Romnia; Dan Mirela lector univ. dr. [email protected]), Universitatea din Oradea (Facultatea de Educa ie Fizic i Sport, Marcu Vasile profesor univ. dr. [email protected]), Universitatea Profesional West Vlaanderen (Belgia), Entente UK, Oficiul de consultan pentru integrare n Uniunea European (Italia), Universitatea Tehnic din Creta (Grecia). Programul i propune creterea calit ii, a caracterului novator i implementarea dimensiunii europene n sistemele i practicile de formare profesional a kinetoterapeu ilor prin realizarea n comun a urm toarelor obiective: - oferirea unui centru bine echipat n cadrul c ruia asisten ii, studen ii i tinerii absolven i de kinetoterapie, i pot dezvolta abilit i practice pentru procesul de recuperare, prin aplicarea unor proceduri i standarde specifice, lucrnd direct cu bolnavul sub supravegherea i ndrumarea cadrelor medicale. Acesta va oferi noi forme de nv are i dezvoltare a abilit ilor de baz necesare n procesul educa ional i voca ional n kinetoterapie (mbun t irea calit ii procesului de preg tire). Prin posibilitatea oferit tinerilor absolven i de a lucra i ctiga experien n acest centru num rul kinetoterapeu ilor va crete, permi nd i n Romnia atingerea standardelor europene n domeniile profilaxiei i recuper rii (mbun t irea aspectelor cantitative ale procesului de preg tire); - accesul i utilizarea noilor cunotin e, echipamente i tehnologii ce vor asigura o folosire optim a componentelor n scopul dezvolt rii i adapt rii celor mai eficiente proceduri n prevenirea i recuperarea unor patologii variate, oferind c i noi n realizarea preg tirii specifice; - oferirea unui centru specializat unde persoanele cu nevoi speciale din regiunea Olteniei vor putea fi tratate i recuperate gratuit, oferind astfel protec ia social ; - creterea posibilit ilor de angajare a beneficiarilor prin creterea experien ei i a gradului de preg tire al acestora; - implementarea unor strategii de nv are pentru toat durata vie ii prin elaborarea unei curriculae adaptat la standarde europene i crearea unui centru virtual; - crearea de material didactic (manuale, CD-uri) cu informa ii specifice care s contribuie la continuarea preg tirii voca ionale i dup terminarea proiectului i la diseminarea acestuia; - oferirea posibilit ii de a afla mai multe despre sta iunile balneo-climaterice pentru partenerii str ini, inten ia noastr fiind aceea de a extinde procesul de nv mnt prin organizarea de stagii practice n sta iunile vecine (Herculane, Govora, C lim neti). Consider m c manualul nostru poate constitui un prilej de discu ii i dezbateri, poate oferi o baz interesant privind ndeplinirea finalit ilor proiectului. Suntem recunosc tori tuturor partenerilor pentru viitoarele sugestii i-i invit m pe to i s participe la completarea prezentului volum, astfel nct n final s putem oferi un veritabil manual de kinetoterapie, conform standardelor europene.

7

1. BAZELE KINETOTERAPIEIObiective: Studiind acest capitol un kinetoterapeut trebuie: s cunoasc structura i func iile aparatelor i sistemelor organismului uman; s n eleag rela iile morfo-func ionale i mecanismele care genereaz i sus in capacitatea de micare ca factor de rela ionare cu mediul; s fie n m sur s formuleze o explica ie i o descriere coerent , tiin ific i n detaliu a oric rui act motric. Con inut: 1.1. Bazele anatomice i biomecanice ale kinetoterapiei 1.1.1.Anatomia aparatului locomotor 1.1.2. Biomecanica aparatului locomotor 1.1.3. Anatomia sistemului nervos central 1.1.4. Anatomia organelor interne 1.2. Bazele fiziologice ale kinetoterapiei 1.2.1.Fiziologia general 1.2.2.Fiziologia efortului 1.3. No iuni de kinetologie 1.3.1. No iuni. Terminologie 1.3.2. Bazele generale ale mic rii Cuvinte cheie: anatomie, fiziologie, biomecanic , kinetologie. 1.1. Bazele anatomice i biomecanice ale kinetoterapiei 1.1.1. Anatomia aparatului locomotor Referitor la ac iunile unui singur muchi se vizeaz : - ac iunea sa principal i ac iunile secundare; - dac e uni-, bi- sau pluriarticular cu posibilitatea de a fi ntr-una din articula ii muchi motori principali, iar n alte articula ii muchi motori secundari; - ac iunea dinamic a muchiului cu posibilitatea invers rii punctului fix (se specific contrac ia dinamic cu punct fix pe unul din oasele articulare i ce anume ac iune se realizeaz prin aceast contrac ie); - vizualizarea ac iunii muchiului n lungul axului de micare (Ex: dorim s stabilim dac muchiul este flexor sau extensor; se privete articula ia/articula iile respectiv n lungul axului transversal - din lateral n acest caz; se stabilete punctul fix i implicit segmentul liber; se scurteaz muchiul i se stabilete sensul de deplasare a segmentului liber). Ca metode de abordare sintetico-analitice recomand m ntocmirea schemei de ac iune a muchiului o dat n varianta descriptiv i apoi n varianta superschematic (segmente reprezentate prin drepte, segmentul fix, axe articulare prin vectori, punctul fix i direc ia de scurtare). Pe baza schematiz rii se ofer posibilitatea realiz rii prghiei osteomusculare cu analiza elementelor acestei prghii. Aceast analiz va permite deducerea clar a motivelor pentru care un muchi este mai bun flexor, extensor, abductor etc, ntr-o anumit articula ie dect un alt muchi cu aceeai ac iune sau de ce un muchi este motor principal i nu secundar precum i a particularit ilor biofunc ionale ce diferen iaz muchii motori principali de cei secundari cu aceeai ac iune; se permite astfel o ierarhizare chiar n cadrul muchilor motori principali sau secundari cu aceeai ac iune. Odat cu asimilarea ac iunilor musculare apare evident no iunea de muchi sau grupe musculare agoniste sau antagoniste, dar se subliniaz aspectul conform c ruia doi muchi antagoniti pot ac iona sinergic n realizarea unei anumite ac iuni, acest sinergism fiind dat de finalitatea ac iunii pentru care cei 8

doi muchi antagoniti ac ioneaz , fapt uor eviden iabil n cazul activit ii statice. n cazul muchilor cu inciden e variabile fa de axele de micare exist posibilitatea ca doi muchi s ac ioneze n acelai sens ntr-un plan, dar s fie antagoniti n ceea ce privete cuplurile de mic ri executate ntr-un alt plan de aceti doi muchi (Ex: ambii muchi sunt flexori dar unul este adductor, iar altul abductor). Urmeaz apoi ac iunea static a muchiului ce se realizeaz prin contrac ia izometric a acestuia i importan a acestei ac iuni: Ce se realizeaz ? Ce stabilizeaz ? Ce postur fixeaz ? Cnd se ntmpl ? Finalitatea acestui tip de abordare, dup parcurgerea tuturor articula iilor i a muchilor motori, este de a se avea o imagine de ansamblu clar asupra posibilit ilor de realizare a mic rilor n articula ii, a muchilor motori principali i secundari, a posibilit ii suplinirii ac iunii muchilor efectori principali de c tre muchii secundari, a rolului acestor muchi n dinamic , locomo ie, static i postur cu ansa elabor rii prin modelele schematice ar tate mai sus, a lan urilor cinematice, a implic rii musculoarticulare n realizarea pozi iilor, mic rilor, exerci iilor, etc. Ca modalitate de asimilare recomand m studierea pe segmente (nu topografic ): oasele ce formeaz suprafe ele articulare, articula iile dintre oase i muchii ce ac ioneaz n acea articula ie. 1.1.1.1. Osteologie situarea osului, tipul s u, orientarea lui, elemente descriptive insistndu-se pe suprafe ele articulare i pe elementele articulare ce servesc ca inser ie de origine sau termina ie pentru muchi, raporturile vasculo-nervoase importante n traumatisme. 1.1.1.2. Miologie regiunea din care face parte muchiul, inser ia de origine, direc ia fibrelor musculare fa de principalele axe de micare, articula ia sau articula iile peste care trece, inser ia terminal , ac iunile muchiului rezultate din direc ia sa fa de axe cu ntocmirea schemei de ac iune i analiza prghiei, inerva ia muchilor (nerv, plex, neuromer). Se specific raporturile cele mai importante. Suger m abordarea dual : o dat cu regiunea din care face parte i apoi prin prisma ac iunilor sale (Ex: muchiul adductor mare ca muchi al regiunii mediale a coapsei apoi ca extensor principal, adductor principal, flexor secundar, rotator etc). Ac iunea muchilor se interpreteaz nu numai ca micare de rota ie n jurul axelor, fiind important i momentul n care intervine contrac ia static sau dinamic cu punctul fix pe unul din oase (segmente) n locomo ie, static , postur , precum i finalitatea acestei mic ri (Ex: contrac ia dinamic a gluteului mijlociu i mic cu punct fix pe femur realizeaz abduc ia pelvisului, adic nclinarea sa de partea membrului de sprijin cu importan n mers i deducerea posibilit ilor de suplinire a acestei mic ri prin ac iunea altor muchi abductori ai coapsei: poate tensorul? poate fasciculele superioare ale gluteului mare?). n abordarea regional a musculaturii un plus de n elegere i gndire analitic aduce prezentarea tabelar a muchilor incluzndu-se n aceste tabele denumirea muscular , regiunea din care fac parte, originea, termina ia, ac iunile muchilor i inerva ia. 1.1.1.3. Artrologie cuprinde denumirea articula iei i ce oase sunt articulate. Tipul articula iei din punct de vedere func ional (sinartroze, amfiartroze sau diartroze precum i dup esutul de leg tur n cazul sinartrozelor). Diartrozele vor fi clasificate dup num rul gradului de libertate i dup forma suprafe ei articulare (trohlear , trohoid , condilian , elar , sferoidal ). Urmeaz descrierea suprafe elor articulare, a mijloacelor de unire, congruen i alunecare. Submp r irea func ional a unor articula ii unitare ca morfologie i localizare este un element important pentru abordarea prin prisma mic rilor. 1.1.1.4. Angiologie i nervi consider m util cunoaterea arterelor i venelor ce nutresc muchii i articula iile, iar n ceea ce privete inerva ia este esen ial cunoaterea organiz rii sistemului nervos periferic: plexurile (cervical, brahial, lombar i sacral - sub aspectul modului de constituire), a ramurilor colaterale i terminale cu teritoriu motor i senzitiv mergndu-se retrograd de la un muchi la neuromerele de origine a nervilor. Astfel se pot identifica i nivelul medular al posibilei leziuni i se pot explica modific rile particulare din parezele periferice i eventualele variante de suplinire a muchilor paraliza i cunoscndu-se muchii sinergici. 9

Util este cunoaterea circula iei limfatice cunoscndu-se principalele grupe de ganglioni limfatici i traiectul drenajului limfatic al membrelor, trunchiului, regiunii cervicale i a capului. 1.1.2. Biomecanica aparatului locomotor 1.1.2.1. Principiile mecanicii newtoniene Principiul iner iei (Kepler): un corp i men ine starea de repaus sau de micare rectilinie uniform atta timp ct asupra lui nu ac ioneaz alte corpuri care s -i schimbe aceast stare. Dificultatea de a mica un obiect depinde att de masa obiectului, ct i de viteza pe care dorim s o atingem. Produsul acestor doi parametri reprezint cantitatea de micare sau impulsul (p). Formula varia iei impulsului este p = m x v, unde m = masa corpului, v = varia ia vitezei, respectiv vfinal vini ial ) For a este cauza modific rii st rii de repaus sau micare a unui corp. Dup efectele induse, putem vorbi despre for e statice sau dinamice. A doua lege a lui Newton sau principiul fundamental al dinamicii: dac o for (F) ac ioneaz asupra unui corp, ea imprim acestuia o accelera ie (a), a c rei m rime este propor ional cu for a, avnd aceeai direc ie i acelai sens (F = m x a). Unitatea de m sur este Newtonul (N); un newton este egal cu m rimea for ei care aplicat unui corp cu masa de 1 kg i imprim acestuia o accelera ie de 1 m/s2. n kinetologie se folosete i unitatea de m sur pentru for de kilogram for (1 kgf = 9,81 N). For a este egal cu varia ia impulsului raportat la intervalul de timp. Rezult deci c micarea corpului depinde nu numai de for a aplicat asupra lui, ci i de durata de aplicare a acestei for e. Impulsul este m rimea fizic ce arat efectul for ei aplicate n timp (p = F x t). Principiul ac iunii i reac iunii: dac un corp ac ioneaz asupra altui corp cu o for , numit ac iune, cel de-al doilea corp ac ioneaz asupra primului cu o for egal n modul i opus ca sens, numit reac iune (Ex: dac facem o s ritur am exercitat o for -ac iune asupra solului-, iar acesta va r spunde cu o reac iune). 1.1.2.2. Caracteristicile unei for e For a este un vector i are: m rime, direc ie, sens, punct de aplica ie. O for este reprezentat printr-o s geat care indic direc ia i sensul ei de ac iune i cteodat i m rimea ei. Ca orice vectori, for ele pot fi compuse sau descompuse. Dac dou sau mai multe for e ac ioneaz simultan asupra unui punct material, efectul lor asupra acelui punct este acelai cu al unei for e unice, numite rezultanta lor. Descompunerea unei for e se realizeaz invers compunerii sale. Este ntotdeauna posibil s nlocuim o for prin dou componente care produc acelai efect. Asupra oric rui sistem pot ac iona for e externe (din exteriorul sistemului) i for e interne (din interiorul sistemului). For ele externe - sunt for ele ce ac ioneaz asupra unui sistem din exteriorul sistemului; cele de care se ine cont n activitatea fizic sunt: gravita ia, reac ia solului, for a de frecare, rezisten a mediului, for a de iner ie. For e interne - sunt for ele ce ac ioneaz asupra unui sistem din interiorul s u; cele de care se ine cont n activitatea fizic sunt: for a de contact articular, for ele tendoanelor i a ligamentelor, for a muscular , presiunea intraabdominal , for a elastic . 1.1.2.3. Prghii n fizic , prghia este o bar rigid , care se poate roti n jurul unui punct de sprijin (S) i asupra c reia ac ioneaz : for a care trebuie nvins (for rezisten - R) i for a cu ajutorul c reia este nvins for a rezistent (for a activ - F). Muchii ac ioneaz ca for e active n cadrul aparatului locomotor, producnd mic rile prin deplasarea oaselor pe care se inser . Astfel, muchii i oasele alc tuiesc n biomecanic lan uri mobile, care se comport ca sisteme complexe de prghii. Prghiile osoase, biologice, sunt formate de dou oase vecine, articulate mobil i legate printr-un muchi. La o prghie, se disting trei elemente: 10

punctul de sprijin (S) sau fulcrum-ul (F) reprezint axa biomecanic a mic rii; for a de rezisten (R) este dat de greutatea corpului sau a segmentului care se deplaseaz i la care se poate ad uga greutatea sarcinii de mobilizat; - for a activ (F) este dat de muchiul care realizeaz micarea. Dreptele perpendiculare pe vectorii for i rezisten i care trec prin punctul de sprijin - fulcrum (S) reprezint distan ele directe i se numesc bra e (ale for elor respective). Din punct de vedere F mecanic, o prghie este n echilibru cnd: F x a = R x b , unde F = for a activ . a = bra ul for ei, Fulcrum R = rezisten a, b = bra ul rezisten ei. b Prghiile au rolul de a transmite micarea, m rind eficien a ei (adic amplificarea for ei, vitezei sau deplas rii, eventual schimbarea direc iei mic rii sau contrabalansarea ei). Fig. 1. Elementele unei prghii a R Prghiile de gradul I prghii de echilibru; F i R sunt aplicate de o parte i de alta a axei de rota ie i ac ioneaz n acelai sens. (Ex: capul n echilibru pe coloana vertebral ) Prghiile de gradul II prghii de for ; F i R sunt aplicate de aceeai parte a axei de rota ie; F F este aplicat la mai mare distan fa de axa de rota ie dect R; F i R ac ioneaz n sensuri opuse; n general, toate mic rile n care p r ile distale sunt fixate n exterior folosesc avantajele prghiilor de gradul II: (Ex: ridicarea pe vrfuri din stnd). Prghiile de gradul III prghii de vitez ; F i R sunt aplicate de aceeai parte a axei de rota ie; F este aplicat mai aproape fa de axa de rota ie dect R; F i R ac ioneaz n sensuri opuse (Ex: flexia cotului). 1.1.2.4. Statica articular Importante i esen iale probleme de static sunt la nivelul coloanei vertebrale, genunchiului, piciorului, iar n general la nivelul tuturor articula iilor portante. La nivelul coloanei vertebrale se doresc cunoscute: tipurile de inut , echilibru intrinsec i extrinsec, rolul componentelor musculare n func ia static dar i dinamic a coloanei vertebrale i eviden ierea rolului discurilor intervertebrale i a ligamentelor anterioare i posterioare a coloanei vertebrale. Se impune cunoaterea axelor biomecanice de transmitere a for elor, care pot diferi de axele anatomice. La nivelul genunchiului se ridic problemele legate de modul de reparti ie a greut ii pe cele 2 glene tibiale, de presiunile i contrapresiunile exercitate asupra platoului tibial i asupra condililor femurali, interes prezentnd i prghiile formate la nivelul genunchiului i nchise de ligamentele colaterale. Stabilitatea articula iei talo-crurale trebuie n eleas prin rolul diferit ce revin n realizarea acesteia, pe de o parte morfologiei structurilor osoase, iar pe de alt parte ligamentelor articulare. La nivelul piciorului, statica poate fi aprofundat cunoscnd modul de formare i structura bol ii plantare, stlpii i arcurile acesteia, modul n care arcurile sunt sus inute, precum i modul de distribu ie a greut ii la nivelul piciorului, f cndu-se apoi distinc ia din punct de vedere static i dinamic dintre antepicior i postpicior. 1.1.2.5. Biodinamica articular survine ca un corolar dup parcurgerea n ordine a capitolelor osoase, articula ii, muchi i con ine: mic rile posibile prin structura articula iei, definirea axelor de micare pe unde trec ele i eventualele repere anatomice, definirea mic rilor la modul general i inndu11

-

se cont de segmentele articulare ce se deplaseaz , amplitudinea mic rii - condi ionat n principal de forma suprafe ei articulare. Analiza biomecanic a mersului Dei obinuit pentru om, aceast micare este foarte complex , realizndu-se cu un randament maxim i cu un consum energetic minim. Mersul, ca bipedalism alternativ, este o micare ciclic , realizat prin ducerea succesiv a unui picior naintea celuilalt, fiecare dintre cele 2 membre inferioare avnd pe rnd func ia de propulsor i de suport (exist un sprijin permanent al corpului pe sol, fie prin intermediul unui picior - perioada sprijinului unilateral fie cu ambele picioare- perioada sprijinului bilateral). n timpul sprijinului unilateral, un picior sus ine greutatea corpului i este numit picior de sprijin, iar cel lalt se numete picior oscilant sau pendulant. n mersul normal, pentru un membru, 60% din durata unui ciclu de mers este reprezentat de sprijin i 40% de balans. Momentul n care piciorul oscilant se afl n dreptul celui de sprijin se numete momentul verticalei i el mparte pasul n: pas posterior i pas anterior. Unitatea func ional n mers este reprezentat de pasul dublu (ciclu de pai) totalitatea mic rilor efectuate ntre dou sprijiniri succesive ale aceluiai picior; el este alc tuit din 2 pai simpli. Lungimea pasului dublu se m soar de la c lciul primului pas la vrful celui de al doilea pas, iar cea a pasului simplu de la c lciul piciorului de contact cu solul la vrful piciorului de impulsie. Num rul de pai executa i pe unitatea de timp (minut) se numete caden (frecven ). Kinematica mersului este n strns corela ie cu consumul energetic; acesta determin apari ia oboselii n mers, fiind n raport de propor ionalitate direct cu amplitudinea mic rilor centrului de greutate pe vertical i pe orizontal . Mic rile determinante ale mersului sunt: rota ia pelvisului, nclinarea pelvisului, flexia genunchiului, micarea piciorului, deplasarea lateral a pelvisului. Desigur c n mers se produc i alte mic ri, ale trunchiului, capului, balansul bra elor, dar acestea nu determin kinematica mersului, ci doar o urmeaz . n func ie de momentele de sprijin i balans se disting 4 faze ale mersului (n fiecare din ele analizndu-se situa ia unghiurilor articulare n care se afl ambele membre inferioare): - Faza 1: faza de amortizare compus din contactul ini ial (atacul cu talonul) i nc rcarea ine pn la momentul verticalei. - Faza 2: momentul verticalei piciorului de sprijin sau sprijinul median; dureaz foarte pu in; centrul de greutate are pozi ia cea mai nalt i se deplaseaz uor spre piciorul de sprijin. - Faza 3: desprinderea de pe sol a piciorului sau faza de impulsie; dureaz pn la ridicarea piciorului de pe sol; centrul de greutate este la nivelul cel mai cobort; spre sfritul fazei, datorit impulsului dat de piciorul de sprijin, corpul este mpins spre nainte i n sus, iar membrul de sprijin va deveni picior oscilant. - Faza 4: oscila ia sau balansarea; cunoscut i sub denumirea de al doilea sprijin unilateral este submp r it n oscila ia ini ial (posterioar ), oscila ia de mijloc i cea terminal (anterioar ). Kinetica mersului - studiaz for ele musculare care realizeaz mic rile corpului necesare acestei activit i. 1.1.3. Anatomia sistemului nervos central 1.1.3.1. M duva spin rii este gazda neuronilor motori periferici, efectorii motilit ii reflexe voluntare i automate; deci indiferent de nivelul de unde pornete impulsul motor (receptor, cortex motor sau respectiv structuri extrapiramidale) aceasta i g sete finalitatea pe neuronul somatomotor n coarnele anterioare, de unde prin r d cina anterioar a nervilor spinali determin contrac ii musculare de diferite tipuri.

12

M duva spin rii este cale de trecere pentru c ile ascendente - la acest nivel excita ia senzitiv putnd fi integrat n arcul reflex sau transmis spre etapele superioare, precum i pentru c ile descendente sau subcorticale. n contextul func ionalit ii m duvei spin rii ca centru reflex - cu cele dou tipuri fundamentale de arcuri i acte reflexe (mono i polisinaptice), se impune cunoaterea: tipurilor de neuroni medulari (somatomotori, senzitivi- simpatici i parasimpatici, visceromotori) i a nervilor spinali., situa iilor n care organismul folosete aceste tipuri de reflexe, buclei gama, fasciculelor ascendente i descendente - al c ror traiect se va urm ri n etajele superioare. 1.1.3.2. Trunchiul cerebral se dorete ntr-adev r privit ca o prelungire a m duvei spin rii nu numai att sub aspect morfologic ct i ca func ionalitate. El continu pe de o parte s dea trecere c ilor ascendente i descendente, iar pe de alt parte func ioneaz reflex (pe baza unor arcuri reflexe ce implic nervii cranieni) ca centri de comand pentru efectori (muchi, glande, func ii metabolice) i ca centri de integrare a aferen elor senzitive (care la fel ca i n cazul m duvei pot fi ncadrate n arcuri reflexe sau pot fi transmise etajelor superioare). La fel ca i n cazul neuronilor somatomotori medulari i neuronii din nucleii somatomotori a trunchiului cerebral sunt unicii beneficiari ai impulsurilor motorii voluntare, automate sau reflexe (n acest ultim caz, datorit conexiunilor realizate n mare m sur prin fasciculul de asocia ie longitudinal medial,.exist posibilitatea ca aferen a s se realizeze prin fibrele senzitive ale unui anume nerv cranian, iar eferen a prin fibrele motorii ale altui nerv cranian). Nucleii proprii ai trunchiului se raporteaz la semnifica ia lor func ional , dat n principal de conexiunile lor, putnd fi: - deutoneuroni ai c ii sensibilit ii proprioceptive contiente (nucleii gracili i cuneat); - cale de leg tur cu cerebelul (nucleul cuneat accesor) sau cu cerebelul i m duva (complexul olivar) realizndu-se interconexiunea ntre sistemul extrapiramidal i cerebel, intervenind astfel n reglarea tonusului muchilor de ac iune i a celui postural; - cale motorie secundar (nucleii pontini); - sta ie de releu a c ii acustice (corpul trapezoid); - reglatori ai mic rii voluntare i a tonusului muscular (substan a neagr ); - reglatori ai mecanismelor de feed-back cerebelos (nucleul rou); - realizatori ai reflexelor oculo- i cefalogire n leg tur cu excita iile vizuale i acustice i ai coordon rii mic rii sinergice oculare (lama tectal ). Apartenen a unor nuclei proprii la c ile extrapiramidale este evident , ns subliniem c aceti nuclei nu numai c constituie punctul de plecare a unor fascicule extrapiramidale, ci sunt conecta i cu structurile superioare extrapiramidale i chiar corticale (vezi nucleii pontini i cele trei fascicole corticopontine). La nivelul trunchiului cerebral se impune aprofundarea nucleilor echivalen i somatomotori, somitici i branhiali, somatosenzitivi visceromotori i viscerosenzitivi cu aferen ele i eferen ele lor, cunoatere ce permite dup stabilirea originii reale i aparente, asimilarea nervilor cranieni cu origine la nivelul trunchiului cerebral (III XII). Fasciculele senzitive ale trunchiului cerebral sunt fie continuare a celor medulare, fie cu origine n trunchi, constituind c i ale sensibilit iilor extero i proprioceptiv cu destina ie talamus i apoi scoar cerebral prin lemiscul medial. Fibrele descendente ale trunchiului cerebral au n principal origine cortical conducnd motilitatea voluntar , fasciculul piramidal (direct i ncruciat) i geniculat precum i motilitatea involuntar fiind vorba de fibre ce se termin pe nucleii proprii de unde pleac apoi alte fibre spre cerebel i retrograd spre scoar a cerebral sau spre m duv i apoi muchi sau spre nucleii somatomotori i apoi muchi. 1.1.3.3. Cerebelul studiul s u implic cunoaterea configura iei externe, n elegnd prin aceasta pun ile constitutive (vermis, emisferele cerebeloase, incizuri), fe ele cerebelului i mai ales pedunculii cerebeloi - ce reprezint c ile de leg tur aferente i eferente cu regiunile nvecinate. 13

Configura ia intern este important sub 2 aspecte: structura macroscopic a substran ei cenuii (respectiv cei 4 nuclei cenuii) i albe, iar pe de alt parte structura microscopic a substan ei albe (straturile molecular, ganglionar i granulos). Complexitatea func ional a diferitelor forma iuni cerebeloase se coreleaz direct cu conexiunile acestora i cu apari ia lor pe scara filogenetic : arhicelebelul - locul unde ajung excita iile din sistemul vestibular; paleocerebelul - locul unde ajung excita iile din mezencefal i hipotalamus; neocerebelul legatura cu emisferele cerebrale i olivele bulbare. 1.1.3.4. Diencefalul - importan a acestei regiuni rezid , la fel ca i n cazul altor regiuni ale S.N.C.-ului, din conexiunile nucleilor talamici i hipotalamici cu regiunile asociate acestor regiuni, realizate prin c i aferente i eferente. 1.1.3.5. Scoar a cerebral implic cunoaterea configura iei externe (an uri, fisuri, girusuri) studiate pe fe e, structura microscopic i mai ales cmpurile corticale, cu accente pe cmpurile piramidale i pe ariile extrapiramidale ale neopaliumului i pe zona sensibilit ii din girul postcentral al lobului parietal. Importante sunt i cunoaterea nucleilor cenuii ai telencefalului, regiunea sublenticular i subtalamic alb a telencefalului (sistemul comisural). Vasculariza ia encefalului cuprinde: circula ia arterial , sistemul carotidian, sistemul membranobazilar i poligonul Willis, distribu ia arterial la nivelul encefalului, arterele bulbului, pun ii i a emisferelor cerebrale, circula ia venoas i sistemul capilar. Un alt capitol de studiat este circula ia lichidului cefalorahidian i spa iile sale anatomice (pnzele i plexurile coroide i sistemul ventricular). C ile de conducere din sistemul nervos cerebrospinal reprezint corolarul S.N.C., studiat ini ial pe etape, dorindu-se o vedere de ansamblu de la receptori la scoar a senzitiv i de la cortexul motor la efectorii musculari - pentru mobilitatea voluntar i automat . 1.1.4. Anatomia organelor interne Se are n vedere o abordare pragmatic , sintetic i analitic , insistndu-se asupra problemelor de lobula ie i segmenta ie (a organelor gen pl mni, ficat), structurii i func ionalit ii inimii (sensul circula iei intracardiace, sistem valvular, excitoconductor) marii i micii circula ii, topografiei peretelui abdominal i perineului, drenajului limfatic, inerva iei i vasculariza iei organelor. Scopul este de a privi n ansamblu asupra splanhnologiei, punnd accent pe func ionalitate, localizare i raporturi i nu att pe structura histologic a diferitelor organe, aparate i sisteme. 1.2. Bazele fiziologice ale kinetoterapiei 1.2.1. Fiziologia general 1.2.1.1. Aparatul cardio-vascular asigur transportul sngelui n organism. Din punct de vedere al sngelui intereseaz : elemente constitutive, propriet ile fizice (culoare, temperatur , densitate, vscozitate, gust, miros), propriet ile chimice (pH-ul, presiunea osmotic , presiunea coloidosmotic ), func iile (nutritiv , excretorie, respiratorie, de termoreglare, imunitar , men inerea echilibrului acido-bazic i men inerea echilibrului osmotic). Se insist asupra aspectelor de: Coagulare a sngelui proces biochimic complex n cursul c ruia sngele trece din starea lichid ntro stare semisolid ; are 4 faze i se produce doar n cazuri patologice. Hemostaz proces de oprire al sngerarii, atunci cand arborele vascular a fost lezat; n acest proces particip pe lng snge, vasele sanguine i sistemul nervos. Grupe sanguine n func ie de prezen a aglutininelor sau aglutinogenilor pe membrana hematiei sau n plasma sanguin se disting patru grupe (0, A, B i AB); importan deosebit n transfuziile de snge. Factor Rh spre deosebire de sistemul AB0 nu este prezent n plasm n mod normal; persoanele care au factorul Rh sunt Rh+ (85%) iar cele care nu au, sunt Rh- (15%). Circula ie a sngelui asigurat prin activitatea inimii i sistemul circulator (artere, vene, capilare). 14

Ciclu cardiac ansamblul fenomenelor mecanice care duc la expulzarea sngelui din cavit ile cardiace. Zgomote cardiace fenomene mecanice produse de deplasarea sngelui, micarile pere ilor cardiaci i ale valvulelor cardiace; pot fi auzite aplicnd urechea pe peretele toracic sau cu ajutorul stetoscopului. Electrocardiogram nregistrarea grafic a activit ii electrice a inimii; este alcatuit din unde (P, Q, R, S, T), segmente (PQ, ST, TP) i intervale. Presiune sau tensiune arterial presiunea cu care este expulzat sngele n artera aorta i ramurile sale;. m surat prin nregistrarea diferen ei de presiune a sngelui din artera humeral i aerul introdus n maneta tensiometrului; ea depinde de debitul cardiac, for a de contrac ie a miocardului, elasticitatea peretelui arterial, rezisten a periferic arterial ; valorile normale ale presiunii arteriale sistolice sunt cuprinse ntre 120-150 mm.Hg.) iar cele ale presiunii arteriale diastolice cuprinse ntre 60-90 mm.Hg (variaz func ie de vrst , condi ii meteo, altitudine, pozi ie corporal , sex); creterea constant a tensiunii peste valorile normale duce la suspiciunea de hipertensiune arterial . Puls arterial expansiuni (vibra ii) ritmice ale pere ilor arterelor cauzate de coloana sanguin , urmare a expulziei sngelui din inim ; se consider normal un puls amplu, bine b tut i ritmic, de 62-72 b t i/min. la b rbat i 68-78 b tai/min. la femei. Vase limfatice situate n spa iile libere ale sistemului lacunar (intersti ial) i au originea n capilarele limfatice; circula ia limfatic se desfaoar ntr-un singur sens - de la periferie spre centru; ganglionii limfatici sunt interpui pe c ile limfatice i au rolul de a opri invadarea organismului de corpuri str ine. Activitatea inimii i a vaselor sanguine se gasete sub influen a SNC. 1.2.1.2. Respira ia realizeaz schimburile gazoase dintre organism i mediul nconjur tor prin 3 procese fiziologice: respira ia extern (pulmonar ) alc tuit la rndul ei din ventila ia pulmonar (prin care se realizeaz inspira ia i expira ia) i schimburile gazoase la nivelul alveolelor pulmonare (pe baza diferen ei de presiune a gazelor din capilarele sangvine i acinii pulmonari); transportul gazelor prin snge se face sub forma leg turilor labile cu hemoglobina: oxihemoglobina (oxigen legat) i carbohemoglobina (dioxid de carbon legat) respira ia intern sau tisular prin care esuturile absorb din snge cantitatea de O2 necesar i cedeaza surplusul de CO2; cantitatea de O2 absorbit , respectiv de CO2 cedat , pe unitatea de timp depind de fluxul sanguin prin esutul respectiv i de diferen a de presiune par ial a acestor gaze (din snge i esuturi). Reglarea respira iei se realizeaz pe cale nervoas , reflex i umoral . 1.2.1.3. Termoreglarea func ia fiziologic de p strare constant a temperaturii corpului; se realizeaz prin termogenez (producere de caldur ) i termoliz (pierdere de caldur prin: conduc ie, convec ie, radia ie i evaporare). 1.2.1.4. Digestia realizat la nivelul tubului digestiv, const n descompunerea substan elor alimentare complexe n unele mai simple (care pot fi metabolizate de organism), prin ac iunea mecanic i chimic asupra alimentelor. Digestia ncepe n cavitatea bucal , unde alimentele sunt sf rmate (triturate) i amestecate cu saliva. Aici se formeaza bolul alimentar care este nghi it (degluti ia - cu cele 3 faze: bucal , faringian i esofagian ) i ajunge n stomac. La nivelul stomacului se secret sucul gastric care ac ioneaz asupra bolului alimentar pe care l descompune n substan e uor absorbabile. Prin activitatea mecanic asigurat de muchii netezi ai peretelui stomacului, aceste substan e sunt mpinse n intestinul sub ire - organul prin care se face absorb ia alimentelor n snge. Resturile nedigerate trec n intestinul gros i apoi sunt eliminate prin actul defeca iei. Glandele anexe ale tubului digestiv, ficatul i pancreasul, secreta bila, respectiv sucul pancreatic, ce con in enzime i fermen i care ajuta la digestie. 15

1.2.1.5. Metabolismul asigur schimbul permanent de materie i energie ntre organism i mediul nconjur tor. Are 2 laturi (care n organismul s n tos sunt n echilibru): descompunerea i degradarea substan elor complexe pn la pietrele de constitu ie, simple (dezasimila ie sau catabolism); asimila ia/anabolismul, orientat spre sinteze complexe, care duc la compui macromoleculari proprii organismului uman. Metabolismul bazal reprezint cantitatea minima de energie necesar ntre inerii func iilor vitale, valoarea lui fiind de aproximativ 40 Kcal/m2/or (Ex.: b rbat, cu o suprafa corporal medie, n 24 ore = 1600-1700 kcal). Metabolismul bazal sufer varia ii n func ie de vrst , n l ime, greutate, sex, graviditate, activitate sportiv , condi ii de climat i presiune barometric . Metabolismul energetic reprezint cheltuielile energetice propor ionale cu activitatea muscular . 1.2.1.6. Excre ia func ia prin care se elimin din organism produsele de dezasimila ie, substan ele n exces i cele str ine organismului (medicamentele, etc.). Se realizeaz cu ajutorul rinichilor care sunt organele principale de epurare a organismului i men inere a homeostaziei mediului intern. Unitatea morfologic i func ional a rinichiului este nefronul, alc tuit din glomerulul renal (realizeaz filtrarea) i tubul urinifer (unde au loc secre ia i reabsorb ia selectiv a apei, glucozei, clorurii de sodiu). n urma acestor procese se formeaza urina care este depozitat n vezica urinar i eliminat din organism prin procesul mic iunii. 1.2.1.7. Glandele cu secre ie intern secret n fluxul sanguin substan e cu ac iune specific (hormoni) care accelereaz sau frneaz ritmul activit ii majorit ii organelor corpului. La nivelul hipofizei se secret : n adenohipofiz hormonii de cretere (somatotrop), de stimulare a produc iei de hormoni corticosuprarenali (ACTH adrenocorticotrop), de stimulare a secre iei hormonului tireotrop (TRH), de stimulare a secre iei de hormoni gonadotropi; n lobul posterior (neurohipofiz ) ocitocina i vasopresina (adiuretina - ADH). Glanda tiroid secret hormoni care intervin n stimularea proceselor metabolice din organism. Glandele paratiroide secret parathormonul, cu rol n metabolismul calciului i al vitaminei D. Glandele suprarenale secret : n corticosuprarenal : mineralocorticoizi (men in echilibrul hidromineral), glicocorticoizi (ac ioneaz asupra metabolismului glucidic), androgeni sau steroizi (confer caracterele sexuale secundare). n medulosuprarenal : adrenelina (epinefrina), noradrenalina (norepinefrina) i izopropilnoradrenalina, toate ac ionnd asupra muchilor netezi ai pere ilor vaselor (produc constric ie), asupra inimii (cresc for a, amplitudinea i frecven a contrac iilor), asupra pl mnilor (inhib musculatura bronhiilor i m resc diametrul c ilor respiratorii), asupra glicemiei (o cresc), asupra nivelul muchilor scheletici (prelungesc contrac ia), asupra centrilor vegetativi superiori (m resc tonusul). Pancreasul endocrin secret insulina (efect hipoglicemiant) i glucagonul (efect hiperglicemiant). Timusul (glanda copil riei) are rol n imunitatea organismului. Activitatea tuturor glandelor cu secre ie intern se afla sub controlul SNC, respectiv al hipotalamusului. 1.2.1.8. Muchii din punct de vedere al func iei pot fi clasifica i n 3 categorii: scheletici sau stria i (asigur configura ia extern a organismului, men inerea posturii normale i deplasarea lui); netezi (asigur motricitatea organelor interne); miocardul (muchiul inimii) este o form intermediar , asem n toare structural cu muchii scheletici i func ional cu cei netezi.

16

Contractia muscular st la baza mic rii i se realizeaz datorit prezen ei n structura fibrei scheletice a proteinelor contractile - actina i miozina., iar n secundar - actomiozina i tropomiozina. Ionii de calciu favorizeaz activitatea ATP (acid adenozintrifosforic), iar ionii de magneziu o inhib . n urma aplic rii unui excitant cu valoare prag (liminal ) muchiul va r spunde cu o contrac ie unic numit secus muscular . Excitarea unui muchi scheletic cu doi sau mai mul i stimuli supraliminali poate avea efecte diferite, n func ie de intervalul de timp dintre stimuli, producndu-se o contrac ie tetanic incomplet sau complet . Bioenergetica contrac iei musculare cuprinde principalele transform ri metabolice care au loc n timpul contrac iei i duc la eliberarea de energie necesar tuturor celulelor. Contrac ia muscular are 2 componente: creterea tensiunii interne a fibrelor musculare (component obligatorie) contrac ie izometric ; scurtarea fibrei musculare contrac ie izotonic . n urma contrac iilor izotonice sau izometrice efectuate sistematic, se dezvolt fibrele musculare att prin creterea lor n volum (hipertrofie), ct i prin influen area raportului dintre fibrele roii i cele albe (i implicit a caracteristicilor de contrac ie ale muchiului respectiv). 1.2.1.9. Sistemul nervos are dou func ii fundamentale: reflex i de conducere. Excita ia ap rut la nivelul receptorilor se transform n influx nervos, care este apoi transmis ca informa ie spre centrii nervoi, unde va fi prelucrat i analizat pentru a se rentoarce la organele efectoare sub form de comand . Conducerea influxului nervos se desfasoar dup anumite legi (legea integrit ii fiziologice a nervului, legea conducerii izolate, legea conducerii bilaterale, legea ac iunii polare a lui Pflger). Parametrii excitabilit ii sunt: tensiunea prag (intensitatea curentului m surat n miliamperi - reobaza), timpul necesar trecerii curentului prin esut i brusche ea curentului excitant. Fenomenele electrice ale activit ii nervoase activitatea nervilor este nso it de modific ri ale poten ialului electric de la suprafa a extern i intern a membranei celulare. Astfel, n timpul repausului exist o diferen de poten ial permanent denumit poten ial de repaus (PR). Prezen a lui se explic prin faptul c , la nivelul celulelor, membrana are o permeabilitate selectiv pentru diveri ioni, fiind chiar impermeabil pentru unii dintre ei. n timpul activit ii neuronului, suprafa a care se g sete n stare de excita ie este electronegativ , fa de restul celulei aflate n repaus. n acest caz diferen a de poten ial ntre cele dou suprafe e se numete poten ial de actiune (PA). Sinapsele (leg turile ntre neuroni), dup locul de contact, sunt: axosomatice (axon - corp celular), axodendritice (axon - dendrite), axoaxonale (axon - axon). Reflexul este un r spuns involuntar i stereotip la un stimul particular. Efectele complexe ale reflexelor polisinaptice produse de stimuli exteroceptivi au fost demonstrate de Flger i poart numele de Legile reflexelor exteroceptive. 1) Legea unilateralit ii reprezentat de flexia homolateral ; 2) Legea iradierii reprezentate de: - extensia heterolateral , flexia homolateral ; 3) Legea iradierii longitudinale: reac ia n oglind a membrelor superioare la r spunsul celor inferioare prin ncruciare; 4) Legea generaliz rii: contrac ia tuturor grupelor musculare. Dup mai multe repeti ii ale reflexului apare fenomenul de oboseal datorat epuiz rii neurotransmi torilor sinaptici. Ca urmare a acestei oboseli apare fenomenul de rebound (revenire) un al doilea reflex determin un r spuns crescut al antagonistului. 1.2.2. Fiziologia efortului Reprezint o parte a fiziologiei care se ocup cu modific rile care au loc la nivelul aparatelor i sistemelor n timpul efortului i la distan . 1.2.2.1. Forma sportiv stare fiziologic calitativ i cantitativ superioar caracterizat prin: nivel ridicat al sanogenezei, stare de nutri ie corespunz toare, dezvoltare fizic i a capacit ii de efort foarte bun , capacitate de refacere natural foarte bun . Forma sportiv include starea de start cu cele 3 forme ale ei: 17

gata de start stare pozitiv , n care sportivul este dornic de a ncepe competi ia, se simte preg tit fizic i psihic, are o dorin mare de victorie; - febra de start stare negativ , n care sportivul este agitat, pentru el competi ia a nceput deja, nu se poate concentra; - apatia de start stare negativ , cu sportiv nep s tor, obosit. Forma sportiv se poate atinge de 2 maximum 3 ori pe an, cu condi ia efectu rii unui antrenament tiin ific condus i o refacere adecvat . 1.2.2.2. Antrenamentul la altitudine medie (1800 - 2400 m) este benefic n special pentru sporturile de anduran , n condi iile n care durata antrenamentului este cuprins ntre 14-28 zile. n condi ii de altitudine are loc sc derea presiunii atmosferice (hipobarism), sc derea presiunii par iale a oxigenului (hipoxie), intensificarea fenomenelor electrice i a curen ilor de aer, creterea cantit ii ionilor negativi i n special a cantit ii de ozon din atmosfer , condi ii ce duc la urm toarele modific ri adaptative: usc ciunea mucoaselor, senza ia de urechi nfundate, tahicardie, creterea frecven ei respiratorii, senza ia de oboseal . Aceste fenomene persist 7-10 zile dup care intervine adaptarea sau aclimatizarea la noile condi ii prin creterea cantit ii de hemoglobin i a num rului de hematii din snge (rezultnd mbun t irea capacit ii de efort aerobe). 1.3. No iuni de kinetotolgie 1.3.1. No iuni. Terminologie. Recuperarea medical activitate complex medical , educa ional i profesional prin care se urm rete restabilirea ct mai deplin a capacit ilor func ionale reduse sau pierdute de c tre o persoan , n urma unor boli congenitale sau dobndite ori a unor traumatisme, precum i dezvoltarea nervoas compensatorie i de adaptare, respectiv "o via activ cu independen economic i/sau social " (Academia Romn de tiin e). Dup OMS, coincide cu debutul bolii i cuprinde m surile terapeutice, medicale, ortopedice, etc. adecvate fazei bolii ct i procedeele menite s previn sau s limiteze sechelele. n convalescen se urm rete reabilitarea func iei pierdute (par ial sau total) prin utilizarea diverselor mijloace terapeutice. n postconvalescen se urm rete men inerea rezultatelor (etapa de stabilizare complet a leziunilor, bolii) i lichidarea deficien elor func ionale restante. Recuperarea profesional (voca ional ) etap a recuper rii axat pe problema orient rii profesionale; se realizeaz prin efectuarea bilan urilor: a) de aptitudini ale bolnavului (examen psiho-tehnic) tr s tura personalit ii bolnavului; aptitudini fiziologice (test de efort i rezisten ); abilitate gestual . b) de lucru, ce aduce date referitoare la locul de munc (pozi ii, solicit ri de micare, surmenare, etc.); de aici se desprind concluziile: dac se ntoarce sau nu la locul de munc (trebuie f cute adapt ri?, schimb definitiv sau temporar, recomand ri pentru alte meserii). Recuperarea social etapa recuper rii axat pe rezolvarea problemelor vie ii cotidiene (toalet , alimenta ie, deplasare, etc.); se utilizeaz n acest scop orteze, proteze, dispozitive corective, etc. Termenul Kinetologie introdus n 1857 de c tre Dally, desemneaz tiin a ce studiaz mic rile organismelor vii i a structurilor ce particip la aceste mic ri. Kinetologia medical obiectul de studiu al medicinii fizice; ea cuprinde trei componente: a) kinetologia medical profilactic se ocup de studiul mic rii ce vizeaz men inerea i nt rirea st rii de s n tate; b) kinetologia medical terapeutic are metode ce vizeaz terapia n sine;

-

18

c) kinetologia medical de recuperare are metode n scopul trat rii deficien elor func ionale din cadrul bolilor cronice. 1.3.2. Bazele generale ale mic rii 1.3.2.1. C ile motorii involuntare (tonice) cuprind: fusul neuromuscular (cu fus i lan nuclear), organul tendios Golgi, calea aferent , celule Renshaw, neuronii intercalari, motoneuronii alfa (tonic i fazic) i gama (statici, dinamici), calea eferent , fibre musculare. Schematic, mecanismul de reglare a tonusului muscular, cunoscut sub denumirea de bucla gama are urm torul traseu: motoneuron gama fibre Agama termina ie anulospiral fibre A1 motoneuron senzitiv spinal motoneuron alfa tonic. Complexul neuromuscular este reprezentat de unitatea motorie totalitatea fibrelor musculare inervate de (la care ajung) termina iile unui axon (neuron). neuron Raportul = coeficient de inerva ie al unit ii motorii. fibre musculare Afec iunile SN pot influen a reflexele n unul din urm toarele trei moduri: 1) Reflexele diminuate => hiporeflexe sau areflexe Orice proces care ntrerupe (organic sau func ional) conducerea ntr-o por iune a arcului reflex are drept rezultat hipoactivitatea acestui reflex (n raport cu nivelul afect rii). Leziunea se poate afla la nivelul c ii aferente (Ex: tabesul dorsal - sifilisul coloanei medulare) sau eferente (Ex: poliomielita anterioar acut ). Afectarea trunchiurilor nervoase intereseaz n mod obinuit att segmentul aferent ct i pe cel eferent al actului reflex. Excitabilitatea neuronului motor este condi ionat de c ile descendente ce ajung la m duva spin rii de la nivelele suprasegmentare. 2) Reflexe hiperactivate => hiperreflexivitate Provine uneori de la leziuni inflamatorii ale arcului reflex segmentar (Ex: n fazele precoce al polinevritei). Persisten a hiperreflexivit ii reflexelor profunde indic aproape ntotdeauna distrugerea c ilor descendente inhibitorii ale mecanismului segmentar al reflexului (Ex: inhibarea reflexului de ntindere n hemipareza spastic ). Atunci cnd excitabilitatea neuronului motor este crescut , desc rcarea recurent de impulsuri poate s stimuleze neuronii motorii care n mod normal sunt numai facilita i (Ex: semnul Hoffman la b trnii cu ateroscleroz cerebral ). Clonusul apare atunci cnd asincronismul desc rc rii neuronilor motorii ntr-un reflex de ntindere este pierdut; n acest caz urmeaz o serie de contrac ii fazice repetate, n mod regulat suprapuse peste o contrac ie tonic (Ex: clonusul piciorului n hemipareza spastic ). 3) Tipul r spunsului reflex la o excita ie standard se poate transforma ntr-un nou r spuns => reflexe patologice. Se consider reflexe patologice r spunsurile care nu apar la subiec ii normali (Ex: semnul Babinski n afectarea c ilor piramidale). Controlul involuntar al motricit ii se face la dou nivele: medular prin urm toarele reflexe medulare: miotatic (dinamic, static, negativ), de greutate, de acomodare, de tendon, flexor (extensor ncruciat pin mecanismul de inerva ie reciproc ). ntreaga activitate reflex de la nivel medular este n conexiune i n control permanent al zonei supramedulare. supramedular prin reflexe posturale i reflexe de locomo ie (Ex: reac iile de redresare, de echilibrare, de stabilitate). Reflexele supraspinale ac ioneaz prin modificarea reflexelor spinale (Ex: reflexele tonice cervicale simetrice-asimetrice; reflexele labirintice statice-kinetice) 1.3.2.2. C ile motorii voluntare descriu reglarea cerebral a activit ii motorii prin: Teoria regl rii directe, voli ionale, prin tractul piramidal (pornit direct din cortex); 19

Teoria patternurilor, eviden iaz faptul c activitatea muscular decurge dup patternuri motorii, adic se dezvolt n copil rie pe m sur ce SN se mielinizeaz , devenind din ce n ce mai precise odat cu vrsta; aceste patternuri de activitate par s se dezvolte n engrame la nivelul sistemului extrapiramidal i nu depind ce cortexul voluntar. Orice activitate motorie declanat supraspinal este ni iat n forma iunile piramidale i extrapiramidale. Aceste forma iuni emit impulsuri depolarizante ce se transmit neuronilor medulari alfa i gama, desc rcarea acestora ducnd la contrac ii ale musculaturii striate. 1.3.2.3. Controlul motor reprezint att reglarea mic rii propriu-zise, ct i ajust rile dinamice posturale. Dezvoltarea controlului motor presupune urm toarele 4 etape: Mobilitatea capacitatea de a ini ia o micare voluntar i de a o executa pe ntreaga amplitudine de micare articular posibil ; Stabilitatea capacitatea de cocontrac ie eficient n posturi de nc rcare articular ; Mobilitatea controlat capacitatea de a efectua mic ri n lan kinetic nchis, cu amplitudine i for func ional , n condi ii de men inere a echilibrului corporal; Abilitatea capacitatea de a efectua mic ri n lan kinetic deschis. Schemele de micare, formate pe baza sistemului ncerc ri i erori, se memorizeaz (neurologic vorbind) sub forma engramelor senzitivo-senzoriale ale mic rilor motorii. Rapiditatea mic rii voluntare este determinat de existen a engramelor (scheme de micare imprimate senzitivo-senzorial prin antrenament, ncepnd din copil rie, la nivelul cortexului senzitiv). Pentru abilitatea mic rii sunt necesare ns engrame imprimate direct n cortexul motor, unde micarea voluntar se desf oar dup un program preexistent, iar contribu ia voluntar const doar n ini ierea, sus inerea i oprirea mic rii (restul se face numai dup engram ). n dezvoltarea mic rii umane, de la natere pn la vrsta cronologic actual , se disting urm toarele stadii: I. 0-3 luni. Stadiul mic rilor neorganizate (primul model de flexie); II. 4-6 luni. Stadiul mic rilor necoordonate (primul stadiu de extensie); III. 7-10 luni. Stadiul de debut al coordon rii (al doilea stadiu de flexie); IV. 1-24 luni. Stadiul coordon rii par iale (al doilea stadiu de extensie); V. 2-5 ani. Stadiul controlului total al corpului. n cadrul stadiilor de dezvoltare neuromotorie se descriu posturile caracteristice, reflexele i reac iile motorii, capacit ile de micare i principalele caracteristici psiho-motorii, comportamentale i senzitivo-senzoriale. Dezvoltarea neuromotorie normal a copilului se poate mp r i n 3 tipuri de reflexe motorii principale: Reflexe de atitudine programate n trunchiul cerebral (Ex: reflexele tonice cervicale, labirintice) Reac ii de rectitudine formate n mezencefal, prin care se men ine corpul drept n spa iu (Ex: reac ia optic /labirintic de ndreptare a capului/corpului) Reac ii de echilibru programate n cortex, prin care se controleaz men inerea centrului de greutate n interiorul bazei de sus inere. n prezentarea fiec rui reflex sau reac ii se men ioneaz vrsta la care apare (i eventual dispare), modul de provocare, r spunsul ateptat i semnifica ia func ional (Ex: Reac ia Landau nu este o schem izolat , ci de fapt urmarea altor reac ii: de redresare labirintic , optic , corp pe corp, corp pe cap i corp pe redresare cervical . Apare la 3-4 luni i persist pn la 12-24 luni. Mod de provocare se pozi ioneaz copilul n suspendare orizontal , sus inut cu o mn de sub toracele inferior. R spuns capul se extinde, apoi spatele, oldurile, ambele membre superioare se abduc din umeri. Semnifica ie: aceast schem rupe complet pozi ia fetal ; o proast reac ie arat hipotonie sau probleme congenitale). Etapele mic rii voluntare 1) Motiva ia informarea SNC asupra unei necesit i, ce este analizat , integrat i transformat n cortex n idee;

20

2) Programarea transformarea idei (n cortex, cerebel i ganglionii bazali) n program de micare; 3) Luarea deciziei de a face o micare reprezint un act cortical contient; 4) Execu ia intrarea n ac iune a sistemului piramidal i extrapiramidal, ca sisteme motorii ce transmit comanda motric neuronilor medulari (alfa i gama) i de aici aparatului efector (muchi-articula ie), ce realizeaz micarea voluntar conform planului elaborat i transmis de cortex; 5) Ajustarea permanent tonico-fazic a mic rii prin receptorii proprioceptivi, vizuali, vestibulari, etc (feed-back-ul). Din punct de vedere cibernetic, n contextul mic rii intervin trei sisteme: A) Sistem informa ional format din: aferen e proprioceptive i somestezice contiente ce urmeaz mai multe c i: - ajung la nivelul r d cinii posterioare din m duv , de unde, f r sinaps , formeaz c ile ascendente Goll i Burdach, ce se ndreapt apoi spre bulb, talamus, cortex parietal; - fac sinaps n m duv cu motoneuronul cornului anterior, intervenind n reflexele senzitivomotorii; - spinocerebeloas direct ori prin substan a reticulat ascendent , ajungnd la cerebel. aferen e proprioceptive incontiente pornesc de la fusul muscular i organul Golgi, se transmit prin intermediul c ii spinocerebeloase spre cerebel i nucleii bazali; se pot transmite n mod direct i spre cortexul motor. aferen e vestibulare au receptori n ampulele canalelor semicirculare, n utricul i sacul ; ajung la nucleii vestibulari din planeul ventriculului al IV-lea, de unde pornesc conexiuni spre cerebel, talamus, cortex; asigur echilibrul static i dinamic al corpului. aferen e senzoriale de la nivelul organelor de sim care se integreaz n cortex; v zul are un rol deosebit n supravegherea mic rii voluntare, putnd nlocui par ial proprio- i exterocep ia. B) Sistem reglator, cu dou componente: spinal prin intermediul buclei gama; supraspinal cu rol n controlul mic rii (substan a reticulat , cerebel, talamus, cortex). C) Sistem efector - reprezentat de unitatea func ional muchi-articula ie.Bibliografie 1. Baciu, I. (1979) Fiziologie, Editura Didactic i Pedagogic , Bucureti 2. Caplan, L.B. (1985) Handbook of Clinical Neurology vol.I, Amsterdam, The Netherland, Elsevien 3. Cordun, M. (1999) Kinetologie Medical , Editura AXA, Bucureti 4. Demeter, A. (1967) Fiziologie, Editura C.N.E.F.S., Bucureti 5. Dragan, I. (1994) Medicina sportiv aplicat , Editura Editis, Bucureti 6. Dragan, I. (2002) Medicina sportiv , Editura medical , Bucureti 7. Enoka R. (1994) Neuromechanical Basis of kinesiology, Editura Human Kinetics SUA 8. Flora, D. (2002) Tehnici de baz n kinetoterapie, Editura Universit ii din Oradea 9. Groza, P. (1991) Fiziologie, Editura Medical , Bucureti 10. H ulic , I. (1996) Fiziologie uman , Editura Medical , Bucureti 11. Kolb, B., Whishawi, I. (1990) Fundamentals of Human Neuropsychology, N.Y., W.H. Freeman 12. Kretschmann, H., Wenirich V. (2006) Cranial Neuroimaging and Clinical Anatomy, 2nd Ed. Stutgard Thieml, Germany 13. Matc u, L., Matc u D. (2001) Diagnosticul neurologic n practica medicului de familie, Timioara 14. Marcu, V i colab. (2003) Psihopedagogie pentru formarea profesorilor, Ed. Universit ii din Oradea 15. Mogo, Gh. (1985) Compendiu de anatomie i fiziologie, Editura tiin ific , Bucureti 16. Papilian, V. (1982) Anatomia amului, - vol.II Splanhnologia, Ed. Didactic i Pedagogic Bucureti 17. Sbenghe, T. (2002) Kinesiologie. tiin a mic rii, Editura Medical , Bucureti 18. Schmid, G.R. (1993) Anatomia sistemului nervos central, Litografia UMF, Cluj-Napoca

21

2. MIJLOACELE KINETOTERAPIEIObiective: S cunoasc no iunilor teoretice privind procedele i manevrele din cadrul mijloacelor kinetoterapiei. S cunoasc principiilor, condi iilor, indica iilor i contraindica iilor aplic rii acestora. S cunoasc influen elor fiziologice i terapeutice ale fiec rui mijloc terapeutic. S fie capabil s aleag cele mai bune metode care apar in mijloacelor kinetoterapiei S fie capabil s adapteze i eventual s readapteze mijloacele kinetoterapiei la stabilirea programelor kinetice. Con inut: 2.1.Mijloace fundamentale ale kinetoterapiei 2.1.1. Exerci iul fizic 2.1.2. Masajul 2.2.Mijloace ajut toare kinetoterapiei 2.2.1.Termoterapia 2.2.2. Electroterapia 2.2.3. Hidroterapia 2.2.4. Terapia ocupa ional 2.2.5. Activit i fizice adaptate 2.3.Mijloace asociate kinetoterapiei 2.3.1.Factorii naturali: apa, aerul ,soarele 2.3.2.Factori de igien i alimenta ie Cuvinte cheie : Exerci iu fizic, masaj, fizioterapie, electroterapie, terapie ocupa ional ,, factori naturali 2.1. MIJLOACE FUNDAMENTALE ALE KINETOTERAPIEI 2.1.1. Exerci iul fizic Ac iune fizic f cut sistematic i repetat, n scopul dobndirii sau perfec ion rii unor deprinderi sau ndemn ri. Instruire a militarilor pentru mnuirea armelor i executarea ac iunilor de lupt . Din fr. exercice, lat. exercitium. (DEX 98) n sens etimologic, exerci iul presupune repetarea unei activit i de mai multe ori pn la ctigarea uurin ei sau ndemn rii n efectuarea unei mic ri. Se pot exersa i anumite func ii, n sensul activ rii repetate a acestora n scopul dezvolt rii. n acest sens dictonul func ia creaz organul devine ilustrativ. Prin aceasta dorim s scoatem n eviden , pe de o parte func ia didactic a exerci iului i pe de alt parte, func ia sa organic . Cu alte cuvinte, exerci iul fizic fa de exerci iu, n general, cap t valen e deosebit de complexe: adaptative(n sens biologic), de dezvoltare, nv are intelectual . Defini ia exerci iului fizic, datorit concep iilor specialitilor domeniului, a suportat n timp urm toarea evolu ie: - ac iune preponderent corporal , efectuat sistematic i contient n scopul perfec ion rii dezvolt rii fizice i a capacit ii motrice a oamenilor (iclovan Ioan, 1979). - ac iune (fizic sau intelectual ) f cut sistematic pentru a dobndi o deprindere sau o ndemnare. (Baciu Cl. - 1981).

22

- o activitate static i dinamic , executat i repetat n limitele anatomice i fiziologice normale n vederea ob inerii unor efecte utile organismului.(Fozza Cristina, Nicolaescu Viorica, 1981). - ac iune motric cu valoare instrumental , conceput i programat n vederea realiz rii obiectivelor proprii diferitelor activit i motrice (Bota, Dragnea, 1999). - este nu numai o form de repetare preponderent corporal ci i un complex ideatico-motric, cu reguli particulare de aplicare, de verificare i clasificare (Bota, Dragnea, 1999) - act motric repetat sistematic i contient care constituie mijlocul principal de realizare a obiectivelor educa iei fizice i sportului, avndu-i originea n actul motric al omului. Tinde spre perfec ionarea omului sub aspect bio-psiho-motric (Brata Maria, 1996). Propunerea noastr pentru defini ia exerci iului fizic: Exerci iile fizice sunt structuri psihomotrice create i folosite sistematic, ce presupun deplas ri ale corpului omenesc i ale segmentelor lui n aceleai sau diferite planuri i axe, din i n pozi ii definite, efectuate cu amplitudini, pe direc ii i traiectorii bine precizate, cu doz ri ale efortului prestabilite, n scopul: - nv rii, renv rii i perfec ion rii priceperilor i deprinderilor motrice; - dezvolt rii capacit ilor condi ionale i coordinative; - redobndirii i perfec ion rii func iilor aparatului neuro-mio-artrokinetic i a celorlalte aparate i sisteme; - amelior rii calit ii vie ii; - supuse continuu procesului de feed-back. Clasificarea exerci iilor fizice Clasificarea exerci iilor fizice, datorit diversit ii mic rilor din care sunt alc tuite, se face lund n considerare urm toarele criterii: 1. Dup structurile anatomice ale corpului poart denumirea segmentului(-lor), articula iei(-lor) sau muchiului/grupelor musculare implicate. 2. Dup complexitatea mic rilor efectuate: - exerci ii simple se adreseaz unui singur segment/articula ie/muchi i se efectueaz n jurul unui singur ax, pe o direc ie (dar putnd fi pe ambele sensuri i cu amplitudini diferite) i deci implicit ntr-un singur plan; - exerci ii compuse includ mic rile, n cadrul timpilor succesivi ai unui exerci iu, efectuate de acelai segment/articula ie/muchi, dar n diferite planuri; - exerci ii combinate cuprind mic rile, n cadrul aceluiai timp al exerci iului, efectuate cu dou sau mai multe segmente/articula ii/muchi dar n acelai plan; - exerci ii complexe cuprind mic rile, n cadrul aceluiai timp al exerci iului, efectuate cu dou sau mai multe segmente/articula ii/muchi dar n planuri diferite. 3. Dup gradul de implicare al executantului n efectuarea exerci iilor: - exerci ii pasive mic rile sunt efectuate n totalitate prin eforturi externe depuse de alte persoane sau de aparatur i instala ii speciale; - exerci ii semiactive: - pasivo-active, n care prima secven motric este realizat cu ajutor extern, iar urm toarea de c tre executant; activo-pasive, n care prima secven motric este realizat de c tre executant, iar urm toarea cu ajutor extern. - exerci ii active mic rile sunt efectuate n totalitate prin depunerea unor eforturi interne: - libere rezisten a este dat de greutatea proprie a segmentelor corpului; - cu rezisten : - n perechi mic rile sunt efectuate cu rezisten a opus de un partener; - cu obiecte mic rile sunt efectuate cu rezisten a opus de greutatea diferitelor obiecte (bastoane, mingi, coard , gantere etc.); - cu i la aparate mic rile sunt efectuate cu rezisten a dat att de greutatea segmentelor corpului, ct i de greutatea aparatelor (masa de kinetoterapie, scara fix , banca de gimnastic , scaunul, haltere, bara de perete, cadrul metalic, etc). 23

4. Dup felul activit ii musculare: - exerci ii dinamice activitatea muscular are caracter izotonic; deplasarea segmentelor se efectueaz prin contrac ii cu alungirea fibrelor musculare (excentrice) sau scurtarea fibrelor musculare (concentrice); - exerci ii statice activitatea muscular are caracter izometric; - exerci ii mixte activitatea muscular are ori caracter auxotonic (combinat izotonic-izometric, ca i n contrac iile pliometrice), ori include i activitate de relaxare muscular voluntar . 5. Dup scopul urm rit: - exerci ii pentru nsuirea bazelor generale ale mic rilor; - exerci ii pentru influen area selectiv i analitic a aparatului locomotor (dezvoltare fizic armonioas ); - exerci ii pentru adaptarea organismului la efort; - exerci ii metodice (pentru nv area/consolidarea/perfec ionarea priceperilor i deprinderilor motrice); - exerci ii pentru dezvoltarea capacit ilor motrice (for , rezisten , control, coordonare, echilibru, mobilitate, vitez ); - exerci ii pentru prevenirea efectelor negative ale inactivit ii motrice; - exerci ii pentru corectarea deficien elor fizice; - exerci ii pentru readaptarea func iilor organismului (cardio-respiratorii, endocrino-metabolice, digestive, obstetrico-ginecologice, psihice) i a posibilit ilor de micare (aparat neuro-mio-artro-kinetic); - exerci ii pentru ameliorarea calit ii vie ii (loasir) 6. Dup efectul lor asupra organismului din punct de vedere medical: - exerci ii profilactice asigur nt rirea/dezvoltarea s n t ii organismului: - pentru kinetoprofilaxie primar (atunci cnd nc nu s-a instalat n organism nici un proces patologic adev rata profilaxie) - pentru kinetoprofilaxie secundar (atunci cnd exist n organism un proces patologic local, dar se are n vedere men inerea nivelului func ional maxim n structurile neafectate) - pentru kinetoprofilaxie ter iar (atunci cnd procesul patologic a fost rezolvat, cu sau f r sechele, urm rindu-se ca patologia s nu recidiveze). - exerci ii terapeutice tratarea afec iunii diagnosticate medical, n timpul perioadei acute. - exerci ii de recuperare a func iilor afectate n urma mboln virilor, traumatismelor sau interven iilor chirurgicale, precum i readaptarea persoanelor pentru via a profesional i social .. Efectele exerci iilor fizice sunt: locale - generale, imediate - tardive, trec toare - de lung durat , morfogenetice (plastice), fiziologice, educative-reeducative. Toate exerci iile fizice au un con inut i o form specifice mic rilor din care sunt alc tuite. Con inutul exerci iului fizic reprezint totalitatea proceselor psihice, neuro-musculare i energetice ale organismului care intr n desf urarea unui exerci iu. Aceste procese complexe sunt subordonate obiectivului(-lor) vizat(-e) i n acelai timp, tot ele sunt cele care realizeaz aceste obiective prin influen area somatic , func ional i psihic a organismului. Forma exerci iului fizic este determinat de totalitatea aspectelor externe ale mic rilor (ceea ce se vede din exterior), raportate la caracteristicile spa io-temporale n care se efectueaz exerci iul. Forma exerci iului este dat de succesiunea n care se deplaseaz n timp i spa iu elementele componente ale fiec rei mic ri pozi ia corpului i a segmentelor sale, succesiunea secven elor motrice ale ntregului exerci iu (timpii exerci iului), traiectoria, direc ia, ritmul, tempoul i m rimea for ei contrac iilor musculare. Dup coala de kinetoterapie de la Boston (Sullivan P., Markos P., Minor M.), un exerci iu fizic terapeutic este structural format din trei p r i; prima parte denumit activitate, pe cea de-a doua tehnic i pe ultima elemente, considerndu-le ntr-un sistem unitar ATE. 1. Pozi ia de start i mic rile efectuate n cadrul acestei posturi; 2. Tipul tehnicii kinetice efectuate de c tre structurile aparatului locomotor sau a altor aparate i sisteme ale organismului n func ie de obiectivul(-ele) urm rite; 24

3. Elementele declanatoare ale unui stimul senzorial, cu scop de facilitare sau inhibare a r spunsului, la care se adaug elementele de dozare a efortului i eventualele indica ii metodice. Kinetoterapeutul n activitatea lui trebuie s comunice att cu pacientul cu care lucreaz , ct i cu ceilal i specialiti componen i ai echipei de recuperare (medici, fizioterapeu i, asisten i medicali, psihologi, terapeu i ocupa ionali, orteziti-proteziti, asisten i sociali). Pentru a uura aceast comunicare el trebuie s st pneasc cele dou terminologii: - terminologia educa iei fizice i sportului; - terminologia specific kinetoterapiei. Activit i (A) - descrierea pozi iilor + mic rilor (nafara utiliz rii foto/video) folosete dou procedee: procedeul descriptiv prezentarea pozi iilor i mic rilor prin cuvinte - oral i scris; procedeul grafic prezentarea pozi iilor i mic rilor prin imagini desenate. Cele dou procedee se pot folosi fie separat, fie mpreun , ele complectndu-se reciproc. Regulile de descriere a pozi iilor Nota: Descrierile efectuate cu caractere italice se refer la terminologia n kinetoterapie. A) Procedeul descriptiv Pentru descrierea pozi iilor, cuvintele se folosesc n urm toarea succesiune: denumirea pozi iei fundamentale, denumirea segmentului a c rei pozi ie trebuie de descris, denumirea pozi iilor derivate ale segmentelor corpului. Pozi ia fundamental se descrie ncepnd cu liter mare, restul pozi iilor se descriu cu litere mici. a. Denumirea pozi iei fundamentale. Se folosesc ase pozi ii fundamentale ale corpului: Stnd / Ortostatism, (Stnd) pe genunchi* / Pe genunchi *, Aezat / Aezat, Culcat / Decubit, Sprijin / Sprijin, Atrnat / Atrnat * n unele lucr ri pozi ia se mai descrie i ca o pozi ie derivat a pozi iei Stnd: Stnd pe genunchi n practic se folosete foarte des, nafara celor ase pozi ii fundamentale urm toarele pozi ii derivate (ob inute prin omiterea denumirii pozi iei fundamentale): Fandat / Fandat ; Ghemuit / Ghemuit; - * / Unipodal; Cump na / Cump na ; - * / Cavaler; Sfoara , Semisfoara / - *; Aezat / Aezat alungit; - * / Aezat scurtat; Aezat echer / - *; Aezat turcete / Aezat turcete; Pozi ia gardistului / Pozi ia gardistului; - * / P pua nalt ; - * / P pua joas ; - * / Pozi ia fetal ; Sprijin echer / - *; Sprijin pe genunchi / Patrupedie; - * / Pozi ia mahomedan ; Sprijin ghemuit / Sprijin ghemuit; Sprijin culcat nainte / Sprijin decubit ventral; Sprijin culcat napoi / Sprijin decubit dorsal; Sprijin culcat lateral / Sprijin decubit lateral... * Nu au corespondent uzual n terminologia respectiv , dar ele se pot descrie conform regulilor generale. b. Denumirea segmentului a c rei pozi ie trebuie descris . Se descriu toate segmente corpului care adopt o alt pozi ie, diferit de pozi ia fundamental . n acest caz (atunci cnd sprijinul nu se efectueaz pe aceste segmente) succesiunea descrierii segmentelor este urm toarea: picioare/membre inferioare, trunchi, bra e/membre superioare, cap-gt. Pentru fiecare segment descrierea modific rilor pe articula ii se face de la articula ia proximal spre cea distal . Not : n cazul n care se descrie pozi ia unui singur bra /membru superior sau picior/membru inferior se specific pe care parte (lateral ) a corpului se afl segmentul/membrul respectiv, stnga sau dreapta. c. Denumirea pozi iilor derivate ale segmentelor corpului. Dac trebuie s se descrie pozi ia mai multor segmente, se ncepe ntotdeauna cu segmentul/segmentele pe care se afl greutatea corpului sau cea mai mare parte a acesteia, respectiv cu cel(-e) apropiat(-e) de suprafata de sprijin i se continu spre partea opus (liber ) a corpului, p strnd regula de descriere a succesiunii modific rilor articula iilor pentru segmentul(-ele) respectiv(-e), de la proximal la distal. Astfel, din pozi iile Stnd/Ortostatism, Pe genunchi, Aezat i Culcat/Decubit, descrierea ncepe de la picioare/membre inferioare i se continu cu trunchiul, bra ele/membrele superioare i capul. 25

Atunci cnd corpul se g sete n pozi ia sprijin sau atrnat, descrierea ncepe de la priz spre partea opus [spre proximo-caudal]. Reguli specifice terminologiei educa iei fizice Pozi ia Stnd este pozi ia de referin pentru toate pozi iile segmentelor corpului. Indiferent n ce pozi ie se afl corpul, toate pozi iile picioarelor, bra elor i capului se descriu n func ie de orientarea lor fa de trunchi, cnd acesta se afl n pozi ia Stnd. Reguli specifice terminologiei kinetoterapiei Descrierea pozi iilor derivate, dup specificarea pozi iei fundamentale, se poate face prin dou procedee: prin specificarea nivelului articular modificat, prin specificarea modific rilor ap rute ntre cele dou segmente nvecinate. Not : n varianta scrupuloas se pot combina (prin alipire) cele dou posibilit i de descriere, for ndu-se dup p rerea noastr o exprimare ce se apropie de pleonasm. B) Procedeul grafic Pentru redarea imaginii pozi iilor corpului omenesc, se folosesc desene simple, formate din linii, drepte i curbe, uor de reprodus i de c tre cei care nu au talente artistice. Imaginea corpului se deseneaz ntotdeauna pe o linie orizontal , ce reprezint linia solului. Pentru ca desenul s reprezinte ct mai fidel corpul, n realizarea lui, trebuie s se in cont de propor iile corpului. Numai astfel desenul va ap rea real i estetic. Aceste propor ii sunt urm toarele: capul = 1/8 din lungimea corpului; trunchiul = 1/3 din lungimea corpului, m surat de la linia umerilor la sol; picioarele/membrele inferioare = 2/3 din lungimea corpului, m surat de la linia umerilor la sol; bra ele/membrele superioare = 1/2 din lungimea corpului, m surat de la linia umerilor la sol. descrierea complet a pozi iei subiectului/pacientului, se va descrie pozi ia Dup kinetoterapeutului (n cazul n care acesta are o interven ie n cadrul exerci iului kinetic), att unde se afl el fa de pacient, ct i contactele pe care le are cu pacientul. Pozi ia kinetoterapeutului trebuie s fie ct mai favorabil efectu rii exerci iului, dar n acelai timp s fie ergonomic pentru el. Contrapriza are rolul de a stabiliza-fixa un segment, n timp ce priza poate avea roluri multiple: mobilizeaz un segment, l sus ine sau opune rezisten mic rii. Prizele i contraprizele pot fi efectuate de c tre specialist sau se pot folosi diverse aparate, instala ii i chingi speciale. Aceastea se descriu pentru pozi ia ini ial , iar n cazul modific rii lor n cadrul exerci iului se vor preciza, dscriindu-le n dreptul timpului respectiv. Regulile de descriere a mic rilor A. Procedeul descriptiv Reguli specifice terminologiei educa iei fizice Ordinea cuvintelor folosite n descrierea mic rilor este urm toarea: - Cuvntul ce denumete micarea (ce se va efectua); pentru descrierea mic rilor efectuate de segmentele corpului n plan orizontal, indiferent n ce pozi ie se afl ele, se folosete termenul de ducere; - Denumirea segmentului care efectueaz micarea; - Direc ia de deplasare a segmentului care efectueaz micarea; se folosete numai atunci cnd exist mai multe posibilit i de deplasare a segmentului pentru a ajunge n pozi ia dorit ; - Pozi ia final n care ajunge segmentul care efectueaz micarea. Reguli specifice terminologiei kinetoterapiei n descrierea mic rilor se folosesc dou variante: n cazul variantei cu descrierea mic rii pe articula ii ordinea cuvintelor folosite este urm toarea: - Cuvntul care denumete micarea (care se va efectua); - Op ional cuvintele din articula ia; - Denumirea anatomic a articula iei din care se efectueaz micarea; dac micarea nu este efectuat simetric se denumete partea, stng /dreapt , care va efectua micarea; - Dac se dorete ca micarea s se opreasc ntr-o anumit pozi ie se folosesc expresiile: pn n/la pozi ia i se denumete pozi ia final sau pn la (un unghi de) se denumete cifra reprezentnd unghiul goniometric articular urmat de cuvintele de grade i dac este necesar se ncheie denumindu-

26

se pozi ia final n care se g sete articula ia; dac nu se specific o pozi ie final se subn elege c micarea se va efectua pe toat amplitudinea articular posibil . n cazul variantei cu descrierea mic rii unui segment fa de alt segment (al turat, considerat static-fixat) ordinea cuvintelor este urm toarea: - Cuvntul care denumete micarea (care se va efectua); - Denumirea segmentului care se deplaseaz ; - Cuvntul pe; - Denumirea segmentului care r mne fixat/stabilizat; - Dac se dorete ca micarea s se opreasc ntr-o anumit pozi ie se folosesc expresiile: pn n/la pozi ia i se denumete pozi ia final sau pn la (un unghi de) se denumete cifra reprezentnd unghiul goniometric articular urmat de cuvintele de grade i dac este necesar se ncheie denuminduse pozi ia final n care se g sete articula ia; dac nu se specific o pozi ie final se subn elege c micarea se va efectua pe toat amplitudinea articular posibil . Reguli comune descrierilor n terminologiile educa iei fizice i kinetoterapiei: Dac ntr-un singur timp al exerci iului se efectueaz mic ri la care particip deodat mai multe segmente corporale, ordinea n care se descriu segmentele ncepe de la segmentul(-ele) de sprijin. Dac mic rile prin care se ajunge de la o pozi ie a corpului la alta (efectuate n doi timpi succesivi ai exerci iului) se desf oar ntr-o succesiune logic din punct de vedere biomecanic (sunt fireti, obinuite), atunci se poate omite denumirea mic rilor. Atunci cnd descriem un timp al exerci iului folosind expresiile trecere n (pozi ia de) sau revenire n (pozi ia de) dar segmentele corpului pot ajunge prin mai multe direc ii n pozi ia respectiv , dup folosirea cuvintelor i prin, se va descrie (conform regulilor de descriere a mic rilor prezentate anterior) modalitatea particular de micare, ncheindu-se cu descrierea pozi iei finale. Comunicarea cu pacientul se face sub forma comenzilor date de c tre specialist n vederea transmiterii clare i concise a sarcinilor planificate, a regl rii efortului. Fiecare timp al exerci iului necesit o comand , ce se adapteaz nivelului de n elegere al pacientului, pe un ton cu nuan e variabile - ce depinde de sarcina imediat . Ca i descriere, n dreptul fiec rui timp, se va indica (ntre ghilimele i cu semnul exclam rii la final) formula de comand . B.Procedeul grafic Se deseneaz imaginea corpului aflat n pozi ia ini ial , conform regulilor de alc tuire a desenelor pentru reprezentarea pozi iilor. Sub linia solului se scriu dou litere de tipar P.I. pozi ia ini ial . n continuare, pe aceeai linie care reprezint solul, se deseneaz imaginea pozi iei n care a ajuns corpul dup efectuarea mic rilor. Sub linia solului se scriu dou litere de tipar P.F. pozi ia final . Pentru a reda mic rile prin care s-a ajuns la aceast pozi ie se traseaz s ge i pe desenul ce repezint pozi ia final . S ge ile se traseaz n dreptul segmentelor care s-au deplasat din pozi ia ini ial , avnd originea n locurile de unde au pornit mic rile, iar vrfurile n locurile n care se termin mic rile. Ele indic traiectoriile pe care se deplaseaz extremit ile dep rtate/distale ale segmentelor, avnd lungimi i forme diferite n func ie de amplitudinea, direc ia i sensul de deplasare a segmentelor. n general mic rile segmentelor corpului se efectueaz pe o traiectorie circular deoarece ele se produc n jurul unor axe de rota ie aflate la nivelul articula iilor. Aceste mic ri se reprezint prin s ge i care au form de arc de cerc sau de cerc. Pentru ca s nu se aglomereze desenul cu prea multe s ge i, se traseaz numai s ge ile care arat mic rile esen iale ce conduc la ob inerea pozi iei dorite; cele care se deduc sugestiv prin modificarea pozi iilor desenate (pozi ia final fa de pozi ia ini ial ), se pot omite. Tehnici (T). Tehnicile kinetologice prin ele nsele sunt lipsite de finalitate, exerci iul fizic fiind structura complet ca descriere i execu ie procedural , ce are i un sens terapeutic. Tehnicile de baz reprezint elementele constitutive ale unui exerci iu fizic, dup cum literele ordonate ntr-un anumit mod formeaz un cuvnt care are un sens. n descrierea exerci iului fizic, la partea de Tehnici se face coresponden a dintre obiectivul exerci iului i cu ce tehnici se efectueaz timpii exerci iului - din partea de 27

Activit i. Tipurile de tehnici de efectuare a unui exerci iu kinetic sunt descrise la capitolul 4 - Tehnici i metode n kinetoterapie Elemente (E). n aceast parte se descriu manevrele care declaneaz stimuli senzitivi meni i s m reasc sau s reduc r spunsul motor, elementele de dozare a efortului i eventualele indica ii metodice. Elementele facilitatorii sau inhibitorii se vor clasifica n func ie de receptorii pui n ac iune, de unde pornesc semnalele senzitive. A. Elementele proprioceptive a. ntinderea (stretch) este o manevr care se poate executa n 2 modalit i: - ntinderea rapid faciliteaz sau amplific micarea. - ntinderea prelungit efect inhibitor pentru agoniti (mai accentuat pe muchii tonicii). b. Rezisten a unei mic ri crete recrutarea de motoneuroni alfa i gama. Aplicarea rezisten ei trebuie tatonat , i dac nu se ob ine un rezultat pozitiv se trece la o rezisten minim . Cei mai sensibili la acest element sunt muchii posturali extensori. c. Vibra ia efect facilitarea muchiului vibrat (cea mai favorabil frecven este de 100-200Hz.)i inhibi ia muchiului antagonist (dar nu datorit leziunilor de neuron motor central). d. Telescoparea (compresiunea) efect creterea