5 CUPRINS HOMO GEOPOLITICUS ............................................................... 9...

download 5 CUPRINS HOMO GEOPOLITICUS ............................................................... 9 ARGUMENT

If you can't read please download the document

 • date post

  17-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 5 CUPRINS HOMO GEOPOLITICUS ............................................................... 9...

 • Dr. GHEORGHE VĂDUVA

  GEOPOLITICA

  Teorii. Areale. Falii. Confluențe - excurs geopolitic -

  Geopolitica este o știință a conexiunilor, faliilor și

  presiunilor politice și geografice generate de oameni de stat pentru

  propriile lor temeri

  ISBN 978-973-8941-61-8

 • 3

  Dr. GHEORGHE VĂDUVA

  GEOPOLITICA

  Teorii. Areale. Falii. Confluențe

  - excurs geopolitic -

  Societatea Scriitorilor Militari

  București, 2013

 • 4

  ”Un caracter rău, când dobândește putere,

  produce poporului dezastre”

  Aeschines

 • 5

  CUPRINS

  HOMO GEOPOLITICUS ............................................................... 9

  ARGUMENT ................................................................................. 17

  CAPITOLUL 1 CÂTEVA ŞCOLI GEOPOLITICE EUROPENE . 30

  1.1. Unele caracteristici generale ale şcolilor geopolitice

  europene ................................................................................... 30

  1.2. Şcoala geopolitică germană .............................................. 31

  1.2.1. Fredrich Ratzel (1844-1904) ...................................... 31

  1.2.2. Karl Haushofer (1869-1946)

  şi problema hegemoniei ....................................................... 34

  1.3. Școala geopolitică anglo-saxonă ....................................... 40

  1.3.1. Halford J. Mackinder (1861-1947). Teoria heartland-

  ului şi a necesităţii contracarării puterii acestuia ............... 41

  1.3.2. Nicolas Spykman (1893-1943). Teoria rimland-ului . 44

  1.4. Şcoala geopolitică franceză ............................................... 47

  1.5. Şcoala geopolitică rusă. Alexandr Dughin ........................ 49

  CAPITOLUL 2 ŞCOALA GEOPOLITICĂ AMERICANĂ ............ 58

  2.1. Alfred Mahan (1840-1914). Sea Power ............................. 62

  2.2. Samuel P. Huntington. Războiul civilizațiilor ................... 76

  2.3. Curentul raționalist ........................................................... 89

  2.3.1. Neorealismul lui Waltz. Puterea nebalansată. ........... 97

  2.3.2. Brzezinski și șahul politic de pe tabla lumii ............. 116

  CAPITOLUL 3 ŞCOALA GEOPOLITICĂ ROMÂNEASCĂ ...... 124

  3.1. Caracteristici generale ale școlii geopolitice românești . 124

  3.2. Principalii reprezentanți ai școlii geopolitice românești 135

  3.2.1. Simion Mehedinţi (1869-1963)................................. 135

  3.2.2. Ion Conea (1902-1974) ............................................ 138

  3.2.3. Anton Golopenția (1909-1951) ................................ 159

  3.3. Spaţiul geopolitic românesc ............................................ 163

  3.4 Actualitatea geopoliticii româneşti................................... 174

 • 6

  CAPITOLUL 4 GEOPOLITICA RĂZBOIULUI RECE .............. 179

  4.1. Ce fel de determinism? ..................................................... 179

  4.2. Ce este Războiul Rece? .................................................... 180

  4.3. Politica și strategia îndiguirii. Planul Marshall. Războaiele

  de îndiguire ............................................................................. 198

  4.4. Efectul geopolitic al doctrinelor ...................................... 221

  4.5. Concluzie .......................................................................... 236

  CAPITOLUL 5 GEOPOLITICA TRANZIŢIEI

  POST-BIPOLARE ........................................................................ 245

  5.1. Analiza geopolitică ........................................................... 245

  5.2. Caracteristicile generale ale geopoliticii tranziţiei post-

  bipolare ................................................................................... 255

  5.3. Principalele etape ale geopoliticii tranziției

  post-bipolare ........................................................................... 264

  5.3.1. Triumviratul .............................................................. 267

  5.3.2. Unipolarismul ........................................................... 274

  5.3.3. Bipolarism, unipolarism, multipolarism ................... 280

  5.3.4. Controlul geostrategic și geopolitic al mediul de

  securitate............................................................................. 285

  CAPITOLUL 6 GEOPOLITICA DE AREAL ŞI CEA A ZONELOR

  DE FALIE .................................................................................... 299

  6.1. Caracteristicile generale ale geopoliticii arealelor şi

  zonelor de falie ........................................................................ 299

  6.2. Geopolitica arealelor ....................................................... 305

  6.2.1. Posibile categorii de areale. ..................................... 307

  6.2.2. Tipologii de zone geopolitice și geostrategice și de

  puncte-cheie ........................................................................ 328

  6.3. Geopolitica zonelor de falie ............................................. 329

  6.3.1.1. Faliile geopolitice islamice ............................... 330

  6.3.1.2. Faliile caucaziene .............................................. 331

  6.3.1.3. Crevasa sino-hindusă ........................................ 334

  CAPITOLUL 7 GEOPOLITICA ENERGIEI .............................. 337

  7.1. Caracteristici generale ale geopoliticii energetice .......... 338

 • 7

  7.2. Geopolitica zonelor, platformelor

  și arealelor energetice ............................................................ 340

  7.3. Principalele zone geoenergetice ...................................... 354

  CAPITOLUL 8 GEOPOLITICA RESURSELOR PRIMARE ŞI A

  MEDIULUI ................................................................................. 371

  8.1. Caracteristici ale geopoliticii resurselor primare ........... 371

  8.2. Geopolitica resurselor primare ....................................... 378

  8.2.1. Geopolitica populațiilor ........................................... 379

  8.2.2.Geopolitica apei ........................................................ 380

  8.2.4. Geopolitica hranei ................................................... 392

  8.3. Geopolitica mediului ....................................................... 395

  CAPITOLUL 9 GEOPOLITICA POPULAŢIILOR .................... 405

  9.1. Caracteristici generale ale geopoliticii populațiilor ...... 405

  9.2. Geopolitica structurii și distribuției populațiilor ............ 411

  9.3. Geopolitica dinamicii populațiilor ................................. 416

  CAPITOLUL 10 GEOPOLITICA SIMETRICĂ, DISIMETRICĂ ŞI

  ASIMETRICĂ A VIOLENŢEI, STĂRILOR DE TENSIUNE,

  CRIZELOR, CONFLICTELOR ŞI NOILOR RĂZBOAIE

  (NECONVENŢIONALE, GEOFIZICE, ASIMETRICE) .............. 426

  10.1. Caracteristici ale geopoliticilor simetrice, disimetrice și

  asimetrice ............................................................................... 426

  10.2. Geopolitici simetrice ...................................................... 429

  10.3. Geopolitici disimetrice .................................................. 434

  10.4. Geopolitici asimetrice .................................................... 438

  10.5. Geopolitici cu geometrie flexibilă ................................. 440

  10.6 Concluzii ......................................................................... 442

  BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ..................................................... 444

 • 8

 • 9

  HOMO GEOPOLITICUS

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

  1 Hans J.Morgenthau, Politica între națiuni, Collegium Polirom, 2007

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

  ARGUMENT

  ... Ce este geopolitica? Mai întâi, ar fi util să răspundem la

  întrebarea: Ce nu este geopolitica? Geopolitica nu este politică, aşa

  cum se crede adesea, ci metodă de analiză în folosul politicii. Mai

  exact, în afară de tot ce se crede că este şi de tot ce, de fapt, nu

  este, geopolitica are, în primul rând, calitatea de metodă de analiză

  în folosul politicii, de gândire politică raportată la spațiul

  geografic, în termeni de presiune, putere, areal, falii și conexiune.

  De asemenea, geopolitica nu este un concept militar şi nu

  face parte dintr-un concept militar. Nu este strategie, nici

  geostrategie, strategia fiind ştiinţa, experienţa şi arta de a pune în

  operă o decizie politică esenţială, iar geostrategia nefiind altceva

  decât un sistem de constrângeri geografice pentru un strateg sau

  pentru teoreticianul specializat în domeniul strategic.

  Geopolitica nu este politică geografică