48804789 Managementul La Foraj Sonde

of 24 /24
UNIVERSITATEA ‘‘Hermann Oberth’’ DIN SIBIU, FACULTATEA DE INGINERIE, SPECIALIZAREA INMAGAZINAREA SI MANAGEMENTUL GAZELOR NATURALE MANAGEMENTUL PROIECTELOR LA SC.FORAJ SONDE.SRL Profesor coordonator : Prof.Dr.Ing.Dumitrascu Dan Masterand : Dimboiu Ciprian Mediaş 2010

description

Managementul-la-Foraj-Sonde.pdf

Transcript of 48804789 Managementul La Foraj Sonde

Page 1: 48804789 Managementul La Foraj Sonde

UNIVERSITATEA ‘‘Hermann Oberth’’ DIN SIBIU, FACULTATEA DE

INGINERIE, SPECIALIZAREA INMAGAZINAREA SI

MANAGEMENTUL GAZELOR NATURALE

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

LA SC.FORAJ SONDE.SRL

Profesor coordonator :Prof.Dr.Ing.Dumitrascu Dan

Masterand :Dimboiu Ciprian

Mediaş2010

Page 2: 48804789 Managementul La Foraj Sonde

Anul universitar 2009 -2010

CUPRINS

CAPITOLUL I : PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII...................3 1.1. SCURT ISTORIC………………………………………………………………...……3 1.2.OBIECTUL DE ACTIVITATE.......................................................................................4 1.3. RESURSELE INTREPRINDERII..................................................................................6 1.3.1. RESURSELE FINANCIARE……………………………………………………..6 1.3.2. RESURSELE UMANE……………………………………………………………7 1.3.3. RESURSELE MATERIALE…………………………………………………….10 1.4. CARACTERIZAREA ECONOMICO-FINANCIARA A INTREPRINDERII……..11 CAPITOLUL II : STRATEGII ECONOMICE ALE INTREPRINDERII, PLANUL CA INSTRUMENT DE REALIZARE A LOR…………………………………………………14 2.1.IMPORTANTA STRATEGIILOR ECONOMICE PENTRU ACTIVITATEA INTREPRINDERII…………………………………………………………………………... 14 2.2ELABORAREA STRATEGIILOR ECONOMICE ALE INTREPRINDERII…….15 2.3. ELABORAREA PLANULUI ECONOMIC AL INTREPRINDERII…………..….19 2.4. ELABORAREA PLANULUI DE AFACERI AL INTREPRIDNERII....................21

Page 3: 48804789 Managementul La Foraj Sonde

CAPITOLUL I

PPREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII

1.1 SCURT ISTORIC

Isotria industriei de petrol in zona Muntenia incepe odata cu punerea temeliilor

industriei de petrol in Romania, respectiv in anul 1907, cand prin fuzionarea unor companii

petroliere mixte (TELEGA OIL BUSTENARI, ITALO-ROMANA) ia fiinta societatea

petroliera “Concordia”.

Activitatea societatii Concordia, inceteaza in anul 1944, controlul ei fiind preluat de

statul roman. Ulterior in anul 1948, se desprinde din aceasta, activitatea de fabricatie a

utilajului petrolier.

In perioada 1940-1950, societatea isi continua activitatea sub denumirea de

Intreprinderea de Stat Petroliera Muntenia, dupa care datoria conjuncturii politice existente la

acea data, fuzioneaza cu SOVROM PETROL (societate romano-sovietica) si functioneaza

astfel pana in anul 1955.

Dupa anul 1955 incepe reorganizarea industriei de petrol, ajungand in prezent la

structura actual cunoscuta.

Dupa anul 1990, datorita noilor conditii plotico-economice create, unitatile din

industria petrolului sunt privatizate si sunt organizate in Regii Autonome.

In anul 1956 se infiinteaza Intreprinderea de Foraj Ploiesti.

Initial raza de activitate a intreprinderii era foarte mare, cuprinzand judetele: Prahova,

Dambovita, Ialomita, Galati, Buzau.

In procesul de reorganizare a industriei petrolului din Romania, anterior anului 1990,

Intreprinderea de Foraj Ploiesti, denumita apoi Schelele de Foraj Liliesti se divizeaza in 4

schele, prin desprinderea si infiintarea unor noi unitati:

1) Schela de Foraj Moreni (1979)

Page 4: 48804789 Managementul La Foraj Sonde

2) Schela de Foraj Scaieni (1982)

3) Schela de Foraj Berca (1984)

4) Schela de Foraj Baicoi (1980

In baza Hotararii Guvernului Romaniei nr.309/05-06 1992 se desprinde din Petrom SA

Bucuresti si se infiinteaza Societatea Comerciala Foraj Sonde SA Ploiesti.

In anul 1999, datorita conditiilor politico-economice S.C Foraj Sonde SA Poiesti se

privatizeaza sub patronat american.

In anul 2003 Societatea Comerciala Foraj Sonde SA Ploiesti isi modifica structura si

actionarii.

Societatea Comerciala Foraj Sonde SA Ploiesti are sediul in orasul Baicoi, strada

Infratirii, nr.111, judetul Prahova este o persoana juridica romana cu forma juridica de

societate pe actiuni. Este inregistrata la Registrul Comertului sun nr.J29/3333/23.09.1992.

Societatea are atribut codul unic de inregistrare R.3349146

Are un capital social de 4.064.432,5 lei, divizat in 1.625.773 actiuni normative emise in

forma dematerializata prin inscriere in cont, fiecare actiune avand o valoare de 2,5 lei.

Actionarii acestei societati sunt:

1. BAYLINER OVERSEASS UMITED cu sediul in PALM GROVE HOUSE,

CASUTA POSTALA 438 ROAD TOWN, TORTOLA INSULELE VIRGINE BRITANICE,

inamatriculata cu nr.553362/21 iulie 2003 – principalul actionar detine un numar de 1.434.604

actiuni reprezentand 88,242% din capitalul social.

2. ACTIONARI PERSOANE FIZICE – salariati ai societatii comerciale FORAJ

SONDE SA PLOIESTI care detin 191.169 de actiuni, reprezentand 11,758 % din capitalul

social.

1.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE

Societatea comerciala Foraj Sonde SA, este o societate privata, specializata in

principal in forajul si extractia de petrol si gaze, alimentari cu apa si izolatii interioare de

conducte metalice.

Conform clasificarii CAEN societatea are prevazut in actul constitutiv urmatoarele

tipuri de activitate.

a) Activitati principale

1120 – activitati de servicii anexe extractiei petroliere si gazelor natural, exclusiv

prospectiunile

0910 – activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor natural ;

Page 5: 48804789 Managementul La Foraj Sonde

0610 – extractia petrolului brut ;

0620 – extractia gazelor natural;

b) Activitati cercetare-dezvolatare

7310 – cercetare –dezvolatare in stiinte fizice si natural

7312 – cercetare aplicativa

7421 – activitati de proiectare

1. FORAJ PENTRU PETROL SI GAZE

Societatea comerciala Foraj Sonde SA Ploiesti detine instalatii si personal specializat

pentru a for a si pune in productie sonde pentru extractia petrolului si gazelor la adancimi de

pana la 2200 m.

2.ALIMENTARI CU APA

Societatea poate executa lucrari de complexitati mari de alimentari cu apa, de la puturi de

orice constructii si adancimi pana la retelele de alimentare si distributie.

3.CONDUCTE IZOLATE INTERIOR CU MASA PLASTICA

Sub o tehologie noua Foraj Sonde Ploiesti realizeaza izolatii interioare cu masa

plastica a tevilor metalice noi sau recuperate. Conductele realizate astfel se adreseaza in

primul rand celor care transporta sub presiune, fluide corozive si/sau abrazive. Sunt

recomandate insa si pentru alimentari cu apa sau transport de gaze.

4.EXTRACTIA TITEIULUI SI GAZELOR

Foraj Sonde Ploiesti executa parcuri de stocare si separare a titeiului. Conceptia acestora

este originala si s-a dovedit eficienta in exploatarea zacamintelor petrolier de la Mislea .

5. EVACUAREA DE DESEURI LICHIDE IN STRATE DE MARE ADANCIME.

Punand in valoare legiferarea acestei metode de evacuare a deseurilor, Foraj Sonde

Poiesti executa instalatii complexe, in acest scop, constand in sonde si instalatii de suprafata.

Colaborarea cu un grup de profesori universitari (de la Universitatea Petrol si Gaze Ploiesti)

cu experienta in aceasta activitate asigura suportul stiintific al problemei.

Page 6: 48804789 Managementul La Foraj Sonde

Scopul final al lucrarilor de foraj ( de cercetare si de exploatare) il reprezinta executarea

unei sonde. O sonda reprezinta o constructi in pamant, deci este o investitie ce implica un

volum mare de munca si imp, care antreneaza numeroase resurse de energie, materiale si

utilaje.In procesul de realizare a unei sonde se disting mai multe faze, fiecare corespunzandu-i

o serie de metode de executie, dupa cum urmeaza:

- Lucrari de suprafata ;

- Montajul instalatiei si a anexelor, inclusive alimentarea cu apa si energie electrica ;

- Realizarea forajului propriu-zis ;

Pe langa aceste activitati SC Foraj Sonde Poiesti SA, desfasoara si activitati sociale

pentru salariati , oferind spatii de locuit , aprovizonare cu alimente, transport , etc

1.3. RESURSELE INTREPRINDERII

Resursele reprezinta potentialul natural, material, financiar, stiintifico-tehnic,

informational si uman de care dispune societatea la un moment dat, in calitate de mijloace

posibile pentru satisfacerea trebuintelor concrete.

1.3.1. RESURSELE FINANCIARE

Resursele financiare ale societatii sunt relflectate in pasivul bilantului. Aceste surse

pot fi grupate in functie de mai multe criterii : dupa destinatie – pentru constituirea mijloacelor

economice - ; sau dupa provenienta – surse proprii sau atrase.

Resursele financiare desemneaza potentialul intreprinderii sub forma mijloacelor

banesti, inclusiv valutare.

Resursele financiare sunt utilizate de intreprindere pentru achizitionarea factorilor de

productie si satisfacerea altor necesitati legate de fabricarea si comercializarea produselor.

Resursele financiare necesare desfasurarii normale a activitatii intreprinderii se obtin

astfel:

- Prin autofinantare

- Prin credite bancare

Page 7: 48804789 Managementul La Foraj Sonde

- Din profitul obtinut

Resursele financiare ale S.C Foraj Sonde S.A Ploiesti reprezinta o component vitala

pentru functionarea intreprinderii si pentru motivarea salariatilor pentru a da randament

maxim.

Datorita numeroaselor sale relatii de cooperare cu marile companii petroliere, din

domeniul prelucrarii petrolului din tara si din strainatate, societatea de Foraj Sonde S.A

Ploiesti dispun de de un capital financiar ce permite dezvoltarea continua a intreprinderii si

dotarea cu echipamnete tehnologice de ultima generatie

Conform raportului de activitate al Societatii Foraj Sonde S.A, in anul 2007 s-a

inregistrat un venit de 23 milioane lei ( ≈ 6,3 milioane euro) inregistrand o crestere de

aproximativ 100% comparativ cu anul 2006 cand a obtinut venituri de 12,1 milioane lei (3,33

milioane euro)

In anul 2007 a avut un profit brut de 4,7 milioane lei (1,29 milioane euro) iar profitul

net a atins valoarea de 3,8 milioane lei (1,05 milioane euro)

In primele 9 luni ale anului 2008 societatea a realizat un venit de 2,95 milioane euro,

ceea ce a permis modernizarea bazei materiale prin efectuarea unor lucrari de investitii.

1.3.2. RESURSELE UMANE

Resursele umane ale societatii cuprind oamenii cu capacitatea lor fizica, bilogica,

profsional-intelectuala si educatioanala, in masura sa fie disponibili pentru activitatile pe care

urmeaza sa le desfasoare.

S.C Foraj Sonde S.A Ploiesti. isi indeplineste obligatiile contractuale folosind angajati

permanenti si colaboratori. Pentru selectionare se va tine seama de urmatoarele criterii, cu

respectarea legislatiei muncii si a prevederilor articolului 19 si 20 din Legea nr.18/1996 :

- sa fie cetatean roman

- sa aiba stagiul militar satisfacut

- sa aiba aptitudini profesionale corespunzatoare functiei pe care o va ocupa

- sa fie sanatos fizic si psihic

- sa fie absolvent al scolii generale sau profesionale

- sa nu aiba antecedente penale privind infractiunile savarsite cu intentie

- sa aiba avizul organelor de politie

Angajarea personalului de paza (permanent sau temporar) se realizeaza pe baza unui

contract (de munca sau colaborare) din care sa rezulte :

Page 8: 48804789 Managementul La Foraj Sonde

- natura serviciilor prestate

- timpul de lucru

- salariul brut (net)

- sarcinile (atributiile) de serviciu

- drepturile si obligatiile

- conditii de reziliere a contractului

Lunar, pentru asigurarea perfectionarii personalului se vor executa testari privind

cunostintele profesionale , utilizarea mijloacelor moderne din dotare.

Gestiunea resurselor umane este executata de catre un compartiment specializat

denumit in structura organizatorica: “Serviciul personal specializat”.

Structura personalului evidentiaza mentinerea in limite acceptabile si constante a celor

doua categorii de personal:

a) personal direct de productie

b) personal indirect de productie

In societate sunt angajati 170 de salariati cu contract de munca pe durata nederminata.

Contractul colectiv de munca pe anul in curs nu are prevederi speciale care sa afecteze

transferul de proprietati.

Nu exista intarzieri in activitatea de achitare a drepturilor salariale.

Stabilirea salariului personalului se face in functie de studii, de munca prestata si de

calitatea ei. Astfel, salariul mediu pentru personalul S.C Foraj Sonde S.A Ploiesti. este de 850

lei , iar pentru personalul TESA 1.400.. Drepturile si obligatiile personalului sunt stabilite

prin contracte individuale de munca si in conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioara.

Pentru recrutari in vederea angajarii, Foraj Sonde S.A. Ploiesti cauta absolventi ale

urmatoarelor specializari:

- ingineri foraj- ingineri chimisti- ingineri proiectare- cercetare

Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti fiind un furnizor important al fortei de munca pentru aceasta societate.

Evolutia numarului de personal pe ultimii 5 ani se prezinta astfel:

Anul 2004 2005 2006 2007 2008Numar salariati 834 760 450 250 170

Page 9: 48804789 Managementul La Foraj Sonde

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2004 2005 2006 2007 2008

numar salariati

Se observa o scadere a numarului de personal datorita evolutiei economice a pietei

romanesti, ca urmare a restrangerii de activitate sau a reorganizarii intreprinderii.

Clasificare dupa domeniul de activitate:

Categoria Numar personal %Personal de conducere 4 2.4

Personal TESA 10 5.9Personal muncitor 156 91.7

Structura personalului

Page 10: 48804789 Managementul La Foraj Sonde

4 10

156

020406080

100120140160

personalde

conducere

personalTESA

personalmuncitor

personal de conducere

personal TESA

personal muncitor

Clasificare dupa studii:

Numar salariati %Studii superioare 10 5.9

Studii medii 107 62.9Studii generale 53 31.2

10

107

53

0

20

40

60

80

100

120

studiisuperioare

studii medii studii generale

studii superioare

studii medii

studii generale

5,9

62,9

31,2

0

10

20

30

40

50

60

70

superioare medii generale

superioare

medii

generale

Societatea Foraj Sonde S.A. Ploiesti ofera cursuri gratuite de pregatire pentru noii

angajati in urmatoarele domenii:

- Maistru electromecanic

- Maistru sondor la probe de producţie, intervenţii şi reparaţii sonde.

Page 11: 48804789 Managementul La Foraj Sonde

- Maistru la extracţia, transportul şi tratarea ţiţeiului

- Maistru mecanic la exploatarea, întreţinerea, repararea motoarelor şi compresoarelor

pentru petrol şi gaze

1.3.3. RESURSELE MATERIALE

Societatea Foraj Sonde Ploiesti dispune de o baza materiala moderna structurata pe

fiecare domeniu de activitate:

1. Activitatea de foraj petrolier

- 5 instalatii de foraj T50 (sarcina maxima de carlig 70 tf). Actionarea poate fi electrica sau

termica.

- 1 instalatie de foraj TD80, autotransportabila (sarcina maxima la carlig 80 tf). Actionare

termica (grup de forta CATER PILLAR – ALLISON).

- 4 instalatii F100

- 5 instalatii F320

- 1 instalatie F400

- instalatii de pistonat IFP – 50.

2. Activitatea de alimentare cu apa

- 1 instalatie FA 12.5 autotransportabila.

- 1 instalatie FA 12.5 remorcabila.

- 1 tractor cu incarcator hidraulic.

- 1 buldoexcavator.

3. Activitatea de izolatii tevi

- Dotari pentru izolarea interioara a conductelor.

- Instalatii pentru izolare exterioara a conductelor.

- Atelier mecanic dotat cu masini utile.

4. Utilaje grele

- 5 buldozere.

- 1 excavator P802.

5. Transporturi

- 3 autoremorchere

- 2 remorci 40 t

- 1 remorca 20 t

- 2 autoplatforme granic 16 t

- 2 autovidanje 10 mc

- 2 autocamioane RD 10215 LEA

Page 12: 48804789 Managementul La Foraj Sonde

- 2 autocamioane RD 8135

- 2 autobasculante TU 14D

- 1 autoizoterma ARO 320D

- 1 autotractor DAF

- 2 autoutilitare ARO 243, 244

- 2 tractoare rutiere U650.

Societatea a fost autorizata in conformitate cu urmatoarele standarde referitoare la

sistemul pentru Managementul Calitatii ISO 9001 : 200; E M ISO 9001: 2000.

1.4. CARACTERIZAREA ECONOMICO-FINANCIARA A ACTIVIATATII INTREPRINDERII

Ca mecanism de reglare al functionarii, piata are un impact decisiv in luarea deciziilor

de catre conducerea Societatea Foraj Sonde S.A. Ploiesti. privind optiunile in alocarea

resurselor, dimensiunea alocarii, marjei concurentiale a firmei.

Analiza economico - financiara are un caracter permanent indiferent daca se

efectueaza de un organism din interiorul firmei sau din afara ei si nu constituie un scop in sine

ci un mijloc pentru atingerea unui obiectiv. Analiza presupune o metoda de cercetare si

cunoastere bazata pe descompunerea sau desfasurarea unui obiect sau fenomen in partile sale

componente precum si pe stabilirea factorilor ce il determina.

Analiza economico - financiara cerceteaza activitatile sau fenomenele din punct de

vedere economic, respectiv al consumului de resurse umane si financiare si a rezultatelor

obtinute.Tipurile de analiza economico - financiara in activitatea practica a firmei sunt variate

si in functie de diferite criterii :

A. Dupa raportul intre momentul efectuarii analizei si momentul desfasurarii

fenomenului avem:

a). Analiza postfactum / postoperatorie a activitatii desfasurate;

b). Analiza previzionala.

B. Din punct de vedere al urmaririi insusirilor esentiale sau al determinarilor

cantitative ale fenomenelor:

a). Analiza calitativa;

b). Analiza cantitativa.

Page 13: 48804789 Managementul La Foraj Sonde

C. Dupa nivelul la care se desfasoara analiza:

a). Analiza microeconomica;

b). Analiza macroeconomica.

D. Dupa modul de urmarire in timp a fenomenelor:

a). Analiza statica;

b). Analiza dinamica.

E. Dupa orizontul de timp pe care se desfasoara analiza:

a). Analiza pe termen scurt;

b). Analiza pe termen lung.

F. Dupa criteriile de studiere a fenomenelor:

a). Analiza economica;

b). Analiza tehnico-economica;

c). Analiza socio-economica.

G. In functie de delimitarea obiectivului analizat:

a). Analiza pe ramuri;

b). Analiza pe unitati organzatorice;

c). Analiza pe probleme

Procesul de analiza are drum invers fata de evolutia fenomenului studiat adica

porneste de la rezultatele procesului incheiat catre elementele si factorii care il determina.

Functiile analizei economico – financiare :

1. informationala

2. de evaluare;

3. de fundamentare a deciziei;

4. de realizare a cerintelor gestionarii eficiente a patrimoniului ;

5. de realizare a conexiunii cu mediul exterior care presupune analiza relatiilor cu bancile,

furnizorii si companiile beneficiare a lucrarilor .

Cifra de afaceri a societatii Societatea Foraj Sonde S.A. Ploiesti este in continua

crestere: daca in anul 2005 aceasta era de 6.659.870 lei, un an mai tarziu atinge valoarea de

10. 140.504 lei, iar in anul 2007 23 milioane lei lei. Acest fapt este considerat pozitiv, dar

raportat la cheltuieli va reflecta situatia actuala a intreprinderii. Cresterea cifrei de afaceri s-a

realizat in general prin cresterea numarului de clienti si a extinderii activitatii .

In cursul anului 2008 societatea inregistreaza un volum de cheltuieli egal cu 19.3

milioane lei. Acestea se compun din:

- cheltuieli cu personalul: 6.713.600 lei

Page 14: 48804789 Managementul La Foraj Sonde

- cheltuieli materiale: 11.442.746. lei

- alte cheltuieli 1.143.654 lei

Cheltuielile cresc fata de anul 2006 cu aporximativ 46,7%, iar fata de 2005 cu

aporximativ 133%.

Conform raportului de activitate al Societatii Foraj Sonde S.A, in anul 2007 s-a

inregistrat un venit de 23 milioane lei ( ≈ 6,3 milioane euro) inregistrand o crestere de

aproximativ 100% comparativ cu anul 2006 cand a obtinut venituri de 12,1 milioane lei (3,33

milioane euro)

In anul 2007 a avut un profit brut de 4,7 milioane lei (1,29 milioane euro) iar profitul

net a atins valoarea de 3,8 milioane lei (1,05 milioane euro)

CAPITOLUL II : STRATEGII ECONOMICE ALE

INTREPRINDERII, PLANUL CA INSTRUMENT DE

REALIZARE A LOR

2.1. – Importanta strategiilor economice pentru activitatea intreprinderii

În economia de piaţă întreprinderea trebuie să facă faţă concurenţei, atât celei de pe

piaţa interna cât şi celei de pe piaţa externa. Strategia societăţii trebuie să fie bine

fundamentată atât din punct de vedere economic cât şi tehnic.

Prin aplicarea unei strategii corecte şi bine gândite întreprinderea poate depăşi

momentele dificile, cel mai grav fiind o cerere scăzută pentru produsele sale. Astfel, abordând

o strategie bună S.C FORAJ SONDE SA PLOIESTI a reuşit să fie o prezenţă activă atât pe

piaţa naţională cât şi pe pieţele externe. Societatea a reacţionat printr-o permanentă adaptare

la modificările mediului extern.

Conducerea si organizarea actitivatii întreprinderii pe baza unei strategii economice

capata o importanta crescanda ca urmare a faptului ca pe plan mondial s-au realizat mari

progrese în teoria managementului privind aplicarea unor concepte moderne si noi mutatii pe

piata interna si externa.

Importanta si necesitatea crescanda a adoptarii unei strategii economice este

determinata de actiunea puternica a unor factori dintre care cei mai importanti sunt:

Page 15: 48804789 Managementul La Foraj Sonde

1. accentuarea competitiei între firme pe pietele interne si externe, competitie în

care intra si firme apartinand tarilor în curs de dezvoltare;

2. aparitia si extinderea unor tehnologii moderne cum sunt sistemele flexibile si

robotizarea sistemelor tehnologice care au dus la cresterea calitatii produselor, reducerea

costurilor si la scurtarea termenelor de punere pe piata a unor noi produse;

3. cresterea considerabila a calitatii produselor oferite pentru piata, ceea ce a

condus la ridicarea exigentelor consumatorilor în ceea ce priveste calitatea;

4. aplicarea de catre unele întreprinderi a unor strategii avansate de prelucrare,

ceea ce a condus la cresterea productivitatii muncii si la reducerea costurilor;

5. extinderea folosirii calculatoarelor în cadrul managementului productiei, ceea

ce a dus la optimizarea deciziilor si la cresterea performantelor pe plan economic si tehnic.

Tinand seama de actiunea tot mai puternica a acestor factori, o strategie economica

are rolul dfe a defini prin obiective cat mai precise, directiile de desfasurare a activitatii

firmei, astfel încat aceasta sa realizeze o crestere a competitivitatii.

Stabilirea obiectivelor reprezintă o componentă de bază a strategiei. Obiectivul

strategic este componenta care stabileşte ceea ce îşi propune să realizeze firma la un anumit

nivel de atingere şi într-un anumit orizont de timp.

În raport cu orizontul de timp stabilit pot fi:

- pe termen scurt

- pe termen mediu

- pe termen lung

În raport cu nivelul şi influenţa pe care o exercită asupra activităţii pot fi:

- obiective stabilite pentru nivelul organizaţiei superioare (corporaţii, holding, grup

de întreprinderi)

- obiective cu caracter divizionar când se referă la o anumită latură de activitate a

unei întreprinderi (ex: obiective ale activităţii marketing)

- obiective cu caracter departamental – se referă la un anumit departament al firmei

(ex: departamentul comercial)

2.2. – Elaborarea strategiei economice a intreprinderii

Elaborarea stretegiei economice a S.C FORAJ SONDE SA PLOIESTI se face in mai multe

etape :

Page 16: 48804789 Managementul La Foraj Sonde

1.Analiza situatiei existente ; necesita identificarea misiunii intreprinderii iar in

raport cu aceasta o identificare a strategiei prezente si trecute , respectiv o diagnoza a

performantei prezente si trecute.Identificarea misiunii are rolul de a stabili masura in care

aceasta corespunde sau nu misiunii fixate , daca ea corespunde noilor conditii sau se impun

anumite corecturi.Prin identificarea stretegiei trecute si prezente trebuie sa se constate daca

acestea au fost aplicate corect si daca au corespuns sau nu obiectivelor stabilite.In mod similar

efectuarea diagnozelor performantei trecute si prezente trebuie sa permita a se aprecia in ce

masura performantele obtinute pe linia indicatorilor tehnologici , economici si de baza s-au

situat sau nu la nivelul cerintelor.

2.Examinarea perspectivelor pentru viitor ; permit stabilirea unui set de obiective pe

termen lung.In acest scop se face o analiza a factorilor din mediul inconjurator si o analiza a

situatiei interne care sa ofere informatiile necesare asigurandu-se pe aceasta baza desprinderea

setului de obiective pe termen lung prin precizarea serviciilor care urmeaza a fi prestate si

vandute pe piata.Factorii din mediul inconjurator pot fi grupati in factori ce se refera la

tendintele sociale , politice , economice la conditiile economice generale si factori ce exprima

mediul inconjurator de competitie , din randul acestora fac parte cei care se refera la

intreprinderea concurenta , la furnizori , clienti , actionari.

Efectuarea analizei situatiei interne are rolul de a evidentia aspectele pozitive si

negative din intreprindere.

S.C FORAJ SONDE SA PLOIESTI intenţionează să realizeze în următorii ani o

continuă îmbunătăţire a activităţii sale, astfel încât aceasta să corespundă nivelelor

standardelor internaţionale, iar din punct de vedere economic să fie din ce în ce mai eficientă.

Pentru îmbunătăţirea performanţelor economico-financiare, societatea va avea în

vedere următoarele măsuri:

a. Adaptarea structurii organizatorice la volumul şi specificul activităţii din perioada

următoare, inclusiv asigurarea personalului specializat.

b. Continuarea redistribuirii personalului existent în diferite sectoare de activitate în

funcţie de necesităţile sucursalei şi de aptitudinile salariaţilor.

c. Asigurarea unui program de investiţii corespunzător tuturor sectoarelor de

activitate, respectiv alocarea fondurilor necesare pentru procurarea de echipamente moderne

necesare tuturor compartimentelor de activitate .

d. Promovarea activităţii de comerţ, prevăzute în statut, dar cu o pondere mică, până

în prezent, în activitatea sucursalei.

Page 17: 48804789 Managementul La Foraj Sonde

e. Aplicarea unei politici salariale în strictă concordanţă cu nivelul calitativ şi

cantitativ al muncii desfăşurate de către salariaţi. Aplicarea acestei politici salariale va trebui

să contribuie decisiv la stabilizarea, în cadrul sucursalei, a personalului valoros şi să prezinte

ca atractivă activitatea în cadrul institutului pentru specialiştii care îşi desfăşoară activitatea în

alte societăţi.

Obiectivele stabilite de conducerea societatii sunt:

• atingerea unei prompte capacităţi de răspuns la evoluţia pieţei

• îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă şi a securităţii oamenilor şi

aparatelor vandute

• îmbunătăţirea continuă a „know-how-ului”

• scăderea continuă a costurilor

• lărgirea gamei de servicii

• dimensionarea resurselor necesare

• asigurarea unui nivel ridicat de calificare a personalului

• dezvoltarea continuă a funcţiunii de marketing

Obiectivele prezentate sunt în marea lor majoritate obiective pe termen lung.

Cel mai important obiectiv pe care S.C FORAJ SONDE SA PLOIESTI şi l-a propus spre

îndeplinire are în vedere scăderea costurilor şi mărirea cifrei de afaceri astfel încât societatea

sa stranga fondurile necesare activitatiide modernizare a tehnologiilor de extractie, care

consta in Dezvoltarea capacitatii de cercetare inovare prin imbunatatirea infrastructurii..

În fiecare an ce va urma, pentru îndeplinirea obiectului propus, trebuie să crească cifra

de afaceri cu cel puţin 10% mai mult faţă de creşterea actuală, avându-se în vedere că şi

costurile vor creşte. Pentru o mai bună satisfacere a acestor cerinţe societatea trebuie să aibă

în vedere şi redimensionarea personalului actual, astfel scăzând costurile salariale, care au

crescut cu 31%.Acesta este doar primul pas pentru obţinerea profitului.

3.Elaborarea unui set de alternative strategice pentru viitor si alegerea strategiei de

urmat ; presupune ca element de baza elaborarea unui set de alternative , compararea acestora

cu obiectivele fixate si adoptarea pe aceasta baza a strategiei de aplicat.Elaborarea setului de

alternative strategice pentru viitor presupune elaborarea in paralel a unui set de alternative

strategice la un nivel de organizare superioara si a unui set de alternative strategice la un nivel

de intreprindere ca centru de afaceri din analiza carora sa se desprinda directiile optime de

dezvoltare viitoare tinand seama de procesul concurential si de cerintele de rentabilitate ce

trebuie satisfacute la un anumit nivel.

Page 18: 48804789 Managementul La Foraj Sonde

În cadrul acestei etape avem, ca element de bază, elaborarea unui set de alternative

strategice posibile.

Creşterea capitalului la S.C FORAJ SONDE SA PLOIESTI se va efectua în

următoarele domenii:

• Îmbunătăţirea sistemului informaţional, sistem care va ajuta la scăderea costurilor şi

creşterea încrederii în societate.

• Creşterea eficientei masinilor si materialelor folosite pentru desfasurarea activitatii

de baza a societatii .

• Asigurarea unui nivel ridicat de calificare a personalului

4.Punerea strategiei economice adoptate in functiune ; necesita stabilirea strategiei

functionale ce urmeaza a fi adoptate si precizarea masurilor prin intermediul carora se va

actiona asupra factorilor de natura organizatorica pentru a se crea conditii optime de punere in

functiune a strategiilor adoptate.

Obiectivul principal al conducerii societăţii este obţinerea de profit, în acest sens

cum am mai amintit şi sus se vor lua o serie de măsuri.

În ceea ce priveşte optimizarea „know-how-ului” societatea trebuie să-şi asigure:

- materiile prime: Compartimentul de Cercetare şi Dezvoltare, la sesizarea celui de

Aprovizionare, trebuie să ţină seama de anumiţi factori care au influenţat în trecut activitatea

firmei. Spre exemplu: lipsa echipamentelor performante a constituit o constrângere importantă

până în prezent.

- baza tehnico-materială

- resursele financiare: Departamentul Financiar trebuie să găsească soluţii cât mai

eficiente şi cu o influenţă cât mai puţin negativă asupra rezultatului financiar, în ceea ce

priveşte găsirea de resurse financiare pentru a se putea respecta fiecare cerinţă din cadrul

strategiei economice.

- resurse umane necesare: Departamentul de Personal trebuie informat asupra paşilor

pe care implementarea strategiei economice îi presupune pentru ca să se poată asigura

necesarul de personal specializat prin: recalificări, noi angajări, sau orice altă metodă care

se dovedeşte a fi mai profitabilă. Tot acest departament va avea în vedere şi creşterea

productivitătii muncii mai rapidă decât cea a salariilor. Pentru anii ce urmează societatea

şi-a propus o creştere a WL cu 20%.

- resurse informaţionale.

Societatea se află momentan într-un proces de optimizare a „know-how-ului” de

care dispune, iar acesta dublat de o creştere a flexibilităţii în funcţie de oportunităţile sau

Page 19: 48804789 Managementul La Foraj Sonde

ameninţările mediului macro şi microeconomic fac ca S.C FORAJ SONDE SA PLOIESTI să

se situeze în elita partenerilor de afaceri din domeniu.

Pentru a-şi putea dimensionarea resurselor necesare mult mai bine conducerea

societatii trebuie să solicite din partea fiecărui compartiment o mai intensă implicare şi o

atenţie mai mare acordată desfasurarii activitatii in ansamblu.. Aceasta se poate realiza prin

intensificarea legăturilor dintre compartimente, prin cererea de analize mult mai vaste şi prin

creşterea implicării părţilor care au caracter preventiv. De asemenea creşterea facilităţilor din

domeniul comunicaţiilor/ informaţiilor din interiorul firmei (şi nu numai).

Asigurarea unui nivel ridicat de calificare a personalului se poate realiza prin:

- utilizarea corespunzătoare a resurselor umane prin dotarea acestora cu

mijloace de muncă performante (atât in munca de teren, cât şi la birouri)

- încadrarea salariaţilor corespunzător

- intensificarea controlului calităţii muncii

- realizarea unor programe de pregătire şi formare profesională pentru

specializare

- recalificarea sau calificarea acolo unde este cazul

Un rol important în aplicarea cu succes a strategiei economice adoptate îl are

activitatea de evaluare a strategiei şi de control.

5.Evaluarea strategiei si controlul ei ; un rol important in aplicarea cu succes a

strategiilor economice adoptate il are activitatea de evaluare a strategiilor si de

control.Evaluarea strategiilor trebuie sa se faca pe baza unor criterii obiective care sa

stabileasca :

• Compatibilitatea

• Consonanta

• Avantajul aplicarii

• Fezabilitatea

Strategia economica a S.C FORAJ SONDE SA PLOIESTI a fost adoptata astfel incat

sa satisfaca urmatoarele exigente:

1. sa permita o confruntare eficienta a întreprinderii cu altele similare în cadrul unui

proces economic concurential si în conditiile unui mediu în permanenta evolutie;

2. sa faca fata cu succes, prin produse noi sau modernizate, exigentelor sporite ale

consumatorilor sub raportul calitatii si al preturilor;

Page 20: 48804789 Managementul La Foraj Sonde

3. sa realizeze o perfectionare continua a structurilor existente astfel încat acestea sa

fie cat mai bine adaptate noilor exigente impuse demodificarile care survin în tehnologii, pe

pietele de desfacere si cerintele crescande ale consumatorilor.

2.3. – Elaborarea planului economic al intreprinderii

La nivelul unitatilor economice desfasurarea organizata a actiunilor prevazute si aplicarea cu

succes a strategiei economice adoptate necesita o anumita activitate de planificare.

Planificarea reprezinta o functiune de baza a managementului ce trebzuie efectuata la

un nivel stiintific corespunzator, folosind metode si tehnici de lucru adecvate.

A planifica înseamna a concretiza în documente scrise cu caracter imperativ

prevederile strategiei si politicii adoptate pentru o anumita perioda sub forma de indicatori

cantitativi si calitativi, termenele la care acestea trebuie realizate, resursele ce trebuie alocate

pentru îndeplinirea lor, sarcinile concrete care revin executantilor la nivel de conducere si

compartimente functionale, masurile ce trebuie aplicate pentru crearea conditiilor necesare si

modul de urmarire si control al felului cum sunt îndeplinite prevederile pe toate nivelele

ierarhice.

Planificarea economica se concretizeaza într-un ansamblu de planuri care devin

instrumente esentiale în activitatea de conducere si organizare.

Prin plan se întelege documentul elaborat sub o anumita forma scrisa pe baza unei

metodologii bine precizate, prin care se concretizeaza prevederile strategiei economice, luata

în ansamblul ei sau pe diferite componente si se precizeaza sarcinile care revin

compartimentelor de productie si functionale pe anumite perioade de timp.

Planificarea economica are un caracter complex iar definirea ei sub diferite aspecte

necesita o clasificare dupa mai multe criterii:

1. În raport cu gradul de institutionalizare si de formalizare:

- formala,

- informala.

2. Dupa orizontul de timp la care se refera:

- pe termen lung sau de perspectiva,

- curenta - ce poate fi pe termen scurt sau foarte scurt.

3. În raport cu nivelul la care se realizeaza:

- la nivel de organizatie superioara

- la nivel de întreprindere.

4. În raport cu gradul de importanta a indicatorilor stabiliti si cu orizontul de timp la

Page 21: 48804789 Managementul La Foraj Sonde

care se refera acestia se poate deosebi:

- strategica,

- tactica.

Prognoza strategica se realizeaza de regula la nivelul conducerii de varf pe termen

lung si concretizeaza obiectivele strategiei economice adoptate.

Prognoza tactica concretizeaza actiunile si activitatile la nivelul unei unitati

economice sunt reunite si definite prin termenul de planificare interna de întreprindere.

Aceasta planificare interna are doua componente aflate într-o stransa interdependenta:

- prognoza tehnico-economic, care are ca obiectiv stabilirea principalilor indicatori

cantitativi si calitativi pe toate domeniile de activitate;

- prognoza operativa - reprezinta acea parte a prognozei interne de întreprindere care are

ca obiectiv elaborarea programelor de activitate pe diferite verigi structurale si pe diferite

unitati de timp.

În conditiile unei economii de piata, întreprinderea îsi organizeaza activitatea fie dupa

sistemul productiei pe stoc, fie dupa sistemul productiei pe baza de comenzi.

În astfel de cazuri, punctul de plecare în elaborarea planului economic îl constituie

rezultatele obtinute pe baza efectuarii prognozelor de vanzari, prin studierea pe cale

probabilistica a cererii pentru produsul întreprinderii.

Pe baza rezultatelor programului pe termen scurt si lung se face o estimare a produsului ce

s-ar putea vinde, iar în functie de aceasta se determina indicatorii privind productia ce

urmeaza a fi realizata.

În functie de aceasta productie se calculeaza resursele de munca si de materiale necesare,

se dimensioneaza ansamblul indicatorilor economici si se fac ajustarile necesare tinand seama

de capacitatea de productie si de resursele de munca si materiale existente.

În conditiile în care întreprinderea actioneaza în cadrul economiei de piata, elaborarea

planului economic tine seama de un grafic de productie director, elaborat în prealabil, care

stabileste grupele de produse ce urmeaza a se executa, cantitatea si datele de executie, în

functie de comenzile existente si de rezultatele prognozelor cererii de produse.

2.4. ELABORAREA PLANULUI DE AFACERI

Planul de afaceri al societatii cuprinde următoarele etape:

1. Prezentarea generală a societăţii

Denumirea societăţii – S.C FORAJ SONDE SA PLOIESTI

Page 22: 48804789 Managementul La Foraj Sonde

Forma juridică – Societatea FORAJ SONDE SA PLOIESTI este

persoană juridică română având forma juridică de societate pe acţiuni.

Sediul societăţii – Sediul societăţii in orasul Baicoi, strada Infratirii,

nr.111, judetul Prahova, cod 105200, Romania

Data înmatriculării – inregistrata la Registrul Comertului sun

nr.J29/3333/23.09.1992.

Scopul societăţii - Scopul societăţii este in principal forajul si

extractia de petrol si gaze, alimentari cu apa si izolatii interioare de conducte

metalice.

Capitalul social Are un capital social de 4.064.432,5 lei, divizat in

1.625.773 actiuni normative emise in forma dematerializata prin inscriere in

cont, fiecare actiune avand o valoare nomainala de 2,5 lei.

Actionarii acestei societati sunt:

1. BAYLINER OVERSEASS UMITED cu sediul in PALM GROVE HOUSE,

CASUTA POSTALA 438 ROAD TOWN, TORTOLA INSULELE VIRGINE BRITANICE,

inamatriculata cu nr.553362/21 iulie 2003 – principalul actionar detine un numar de 1.434.604

actiuni reprezentand 88,242% din capitalul social.

2. ACTIONARI PERSOANE FIZICE – salariati ai societatii comerciale FORAJ

SONDE SA PLOIESTI care detin 191.169 de actiuni, reprezentand 11,758 % din capitalul

social.

Obiectul de activitate:

Conform clasificarii CAEN societatea are prevazut in actul constitutiv urmatoarele

tipuri de activitate.

a) Activitati principale

1120 – activitati de servicii anexe extractiei petroliere si gazelor natural, exclusiv

prospectiunile

0910 – activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor natural ;

0610 – extractia petrolului brut ;

0620 – extractia gazelor natural;

b) Activitati cercetare-dezvolatare

7310 – cercetare –dezvolatare in stiinte fizice si natural

7312 – cercetare aplicativa

7421 – activitati de proiectare

Page 23: 48804789 Managementul La Foraj Sonde

2. Piaţa

Segmentul de piaţă

a. Definirea pieţei – Piaţa căreia se adresează produsele societăţii este relativ stabilă

datorită faptului că foarte multe societăţi cu acelaşi profil nu au rezistat în timp. În

prezent societatea pune accent pe îmbunătăţire relaţiilor cu partenerii tradiţionali.

b. Localizarea pieţei produselor comercializate – Din nou avem partenerii

tradiţionali din ţară şi străinătate. Societatea presteaza servicii in proportie de 93 % catre

un singur beneficiar R.A.Petrom Bucuresti .

c. Tendinţe actuale ale pieţei – Conducerea societatii doreşte să-şi lărgească piaţa

produselor oferite şi să aibă capacitatea de a răspunde prompt la evoluţia pieţei

Prezentarea produselor – s-a făcut la punctul 1.

Clienţii – a se vedea capitolul 2.2. Clienţii

Furnizorii – a se vedea capitolul 2.2. Furnizorii

Concurenţa – a se vedea capitolul 2.2. Concurenţa

Cei mai importanţi dintre concurenţi ar fi S.C.VIDELE S.A Teleorman infiintata in

anul 1991 este o societate cu capital integral privat, specializata in principal in forajul si

extractia de petrol si gaze,alimentari cu apa si izolatii interioare de conducte metalice.

FSV deţine instalaţii şi personal specializat pentru a fora şi pune în producţie sonde

pentruextracţia petrolului şi gazelor la adâncimi de până la 2 200 m. Experienţa a peste două

5 milioane de metri săpaţi o recomandă ca pe una dintre cele mai experimentate societăţi în

forajul de mică şi medie adâncime. FSV poate executa lucrări de complexităţi mari de

alimentări cu apă, de la puţuri de orice construcţie şi adâncime până la reţelele de alimentare

şi distribuţie.

3. Organizarea şi conducerea

Serviciile vandute sunt indelung analizate si prelucrate pentru a satisface un

segment de piata cat mai intins. Conducerea societatii a elaborat numeroase oferte

si promotii pentru atragerea de noi clienti.

Conducerea întreprinderii – această parte a mai fost discutata în capitolul 3-

Structura de conducere.

4. Analiza economico-financiară a activităţii întreprinderii

În linii mari activitatea societăţii cunoaşte o evolutie ascendenta faţă de anii

anteriori. Datorita profesionalismului organizatoric si eficientei mijloacelor folosite in

Page 24: 48804789 Managementul La Foraj Sonde

desfasurarea activitatii, numarul clientilor este in continua crestere. Pentru urmatorii ani se

vizeaza investirea profitului acumulat intr-o lini tehnologica moderna

4.1. Venituri

Conform raportului de activitate al Societatii Foraj Sonde S.A, in anul 2007 s-a

inregistrat un venit de 23 milioane lei ( ≈ 6,3 milioane euro) inregistrand o crestere de

aproximativ 100% comparativ cu anul 2006 cand a obtinut venituri de 12,1 milioane lei (3,33

milioane euro)

In anul 2007 a avut un profit brut de 4,7 milioane lei (1,29 milioane euro) iar profitul

net a atins valoarea de 3,8 milioane lei (1,05 milioane euro)

In primele 9 luni ale anului 2008 societatea a realizat un venit de 2,95 milioane euro,

ceea ce a permis modernizarea bazei materiale prin efectuarea unor lucrari de investitii.

4.2. Cheltuieli

In cursul anului 2008 societatea inregistreaza un volum de cheltuieli egal cu 19.3

milioane lei. Acestea se compun din:

- cheltuieli cu personalul: 6.713.600 lei

- cheltuieli materiale: 11.442.746. lei

- alte cheltuieli 1.143.654 lei

Cheltuielile cresc fata de anul 2006 cu aporximativ 46,7%, iar fata de 2005 cu

aporximativ 133%.