3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

of 100 /100
Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie CURS STUDII DE LICENŢĂ Autor Manole Vasile Editura Alma Mater Bacău – anul

Embed Size (px)

description

natatie

Transcript of 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

Page 1: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

Nataţie şi aplicaţiile înotului în

kinetoterapie

CURS STUDII DE LICENŢĂ

Autor

Manole Vasile

Editura Alma Mater

Bacău – anul

Page 2: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

Referenţi ştiinţifici Prof. Univ. Dr. Şalgău Silviu

Conf. Univ. Dr. Mârza Dănilă Dănuţ Nicu

Caseta CIP

ISBN

Page 3: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

3

Cuprins

Cuvânt înainte ........................................................................................................... 5

Capitolul I. Hidrokinetoterapia mijloc important al kinetoterapiei ........................... 6

Scop .............................................................................................................................................. 6

Obiective operaţionale .................................................................................................................. 6

1.1. Obiectivele şi finalităţile practicării înotului ...................................................... 7

1.2. Caracteristici generale privind hidrokinetoterapia ............................................. 7

1.3. Principii fizice aplicate corpurilor scufundate în apă ......................................... 8

1.4. Influenţa apei asupra organismului .................................................................. 12

Bibliografie ................................................................................................................................. 16

Capitolul II. Condiţii tehnice de desfăşurare a hidrokinetoterapiei ........................ 17

Scop ............................................................................................................................................ 17

Obiective operaţionale ................................................................................................................ 17

2.1. Localul .............................................................................................................. 18

2.2. Bazine şi piscine ............................................................................................... 18

2.3. Condiţii de aplicare a hidrokinetoterapiei ........................................................ 20

2.4. Desfăşurarea tratamentului ............................................................................... 23

2.5. Dozarea exerciţiilor în funcţie de dificultate .................................................... 24

2.6. Indicaţii şi contraindicaţii ................................................................................. 25

2.7. Probleme de igiena, profilaxie şi alimentaţie specifice activităţilor desfăşurate în bazine 26

Bibliografie ................................................................................................................................. 29

Capitolul III. Băile şi duşurile terapeutice .............................................................. 30

Scop ............................................................................................................................................ 30

Obiective operaţionale ................................................................................................................ 30

3.1. Băile terapeutice ............................................................................................... 31

3.2. Duşurile reci ..................................................................................................... 34

Bibliografie ................................................................................................................................. 35

Capitolul IV. Bazele generale ale tehnicii procedeului craul .................................. 36

Scop ............................................................................................................................................ 36

Obiective operaţionale ................................................................................................................ 36

Page 4: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

4.1. Formarea deprinderii de a înota ........................................................................ 37

4.2. Învăţarea tehnicii de înot şi elaborarea unul model conţinând mijloace de învăţare şi

perfecţionare ............................................................................................................ 38

4.3. Tehnica procedeului craul ................................................................................. 43

Bibliografie ................................................................................................................................ 52

Capitolul V. Bazele generale ale tehnicii procedeului spate ................................... 53

Scop ........................................................................................................................................... 53

Obiective operaţionale ............................................................................................................... 53

5.1. Tehnica procedeului spate ................................................................................ 54

5.2. Exerciţii pentru învăţarea procedeului spate ..................................................... 60

Bibliografie ................................................................................................................................ 62

Capitolul VI. Bazele generale ale tehnicii procedeului bras .................................... 63

Scop ........................................................................................................................................... 63

Obiective operaţionale ............................................................................................................... 63

6.1. Tehnica procedeului bras .................................................................................. 64

6.2. Tehnica procedeului bras .................................................................................. 69

Greşelile principale întâlnite în procedeul bras ....................................................... 71

Bibliografie ................................................................................................................................ 72

Capitolul VII. Exemple practice ale hidrokineto-terapiei........................................ 73

Scop ........................................................................................................................................... 73

Obiective operaţionale ............................................................................................................... 73

7.1. Exerciţii efectuate în apă pentru dezvoltarea forţei şi mobilităţii membrului superior 74

7.2. Program de exerciţii efectuate în bazine cu apă mică, pentru copii cu infirmitate motorie

cerebrală (IMC) ....................................................................................................... 89

7.3. Aquagym, aquafitness gimnastica acvatică ...................................................... 93

7.4. Procedeele de înot utilitar şi salvarea de la înec ................................................. 96

Bibliografie .............................................................................................................................. 100

Page 5: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

5

Cuvânt înainte

Folosirea apei în tratarea maladiilor sau a infirmităţilor datează din vremuri străvechi.

Chinezii, prin doctrina atitudinilor şi mişcărilor (Confucius), şi mai târziu grecii şi romanii au

pus bazele indicaţiilor şi aplicaţiilor benefice ale exerciţiului fizic practicat în apă (Euripide,

Galenus şi Aurelianus).

Începând cu secolul al XVIII-lea, cercetările în domeniul hidrokinetoterapiei se intensifică,

anglo-saxonii (Hoffman, 1712; Pressnitz, 1830 şi puţin mai târziu Kneipp) impulsionând

preocupările pentru folosirea apei în scopuri terapeutice.

Dar hidrokinetoterapia se va organiza ca ştiinţă abia în secolul al XIX-lea şi mai ales în

secolul XX, prin tratarea sechelelor poliomielitei.

Astfel, în 1924, C. Lowmann prezintă o metodă de tratare a paraliziilor, iar în 1931, Lausson

publică un tratat pe tema utilizării hidro-gimnasticii în poliomielită.

În Franţa, Leroy pune bazele tehnice şi terapeutice ale Kinetobalneoterapiei, termen ce

defineşte toate exerciţiile executate în apă.

Luând în considerare efectele mecanice ale apei, precum şi forţele vectoriale prezente în apă,

aria de aplicabilitate a apei în recuperare se poate extinde la un grup mai larg de afecţiuni, nu doar

la cele amintite de aceşti autori.

Page 6: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

6

Capitolul I. Hidrokinetoterapia mijloc important al

kinetoterapiei

Scop

Cunoaşterea şi însuşirea unor cunoştinţe despre principalele finalităţi ale practicării înotului, despre

caracteristicile generale ale hidrokinetoterapiei, efectele apei şi înotului asupra organismului, pentru

utilizarea lor în activităţile de recuperare şi profilaxie a unor afecţiuni.

Obiective operaţionale

După ce va studia această unitate de curs, studenţii vor putea să:

Să menţină un nivel ridicat de cunoştinţe despre influienţa apei asupra organismului uman, de

adaptare a efortului fizic şi psihic specific activităţilor fizice desfăşurate în apă.

Să ducă la învăţarea şi aprofundarea corectă a funcţiilor şi aparatelor organismului uman care

suferă anumite modificări în activităţilor desfăşurate în apă.

Page 7: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

7

1.1. Obiectivele şi finalităţile practicării înotului

O primă finalitate vizează ridicarea calităţii vieţii, ca urmare a asigurării unei stări optime a

sănătăţii întregii populaţii, exprimată prin robusteţe şi vigoarea fizică, prelungirea duratei vieţii

active.

Importanţa acestei activităţi în planul sănătăţii publice este considerabilă dacă ţinem esama de

faptul că înotul contribuie ,în cel mai înalt grad la creşterea şi dezvoltarea fizică armonioasă, la

îmbunătăţirea funcţiilor vitale ale organismului. De asemenea, înotul sub forma lui analitică, are un

rol activ în prevenirea şi creşterea activităţilor corporale vicioase şi ale deficienţelor fizice, mai ales

în timpul perioadei de creştere.

Menţinerea unui nivel ridicat de funcţionalitate optimă şi adaptarela efortul fizic şi psihic

specific înotului, indiferent de vârstă şi sex, determină o stare de echilibru biologic şi sufletesc, cu

alte cuvinte, aşa- numita homeostazie

A doua finalitate din care derivă o suită de alte obiective, vizează formarea unei capacităţi

fizice ridicate a omului, exprimată prin dezvoltarea la un nivel superior a calităţilor motrice de bază

(forţa, viteză, rezistenţa, îndemânare, mobilitate), care reprezintă suportul formării măiestriei

motrice.

A treia finalitate se referă la psihicul uman, care este şi el profund angajat în efortul fizic.

Calităţile psihice din sfera cognitivă (senzaţii, percepţii, reprezentări, gândiri, imaginaţie, etc.),

volitivă (curaj, spirit de iniţiativă, hotărâre, perseverenţă, etc.), afectivă (sentimente, emoţii) şi

estetică (simţul ritmului al armoniei, al coordonării mişcărilor, expresivitatea combinată cu

exactitatea actului motric tot mai rafinat), precum şi trărăturile de personalitate (caracter, aptitudine,

conştiinţă), sunt stimulate şi educate în acest context, conturând o fiinţa umană echilibrată, cu o

personalitate armonios dezvoltată.

Menţinerea unei bune funcţionalităţi a organismului uman reprezintă o consecinţa a practicării

sistematice a activităţii de înot, cu rol recreativ şi compensator.

1.2. Caracteristici generale privind hidrokinetoterapia

Folosirea apei în tratarea maladiilor sau a infirmităţilor datează din vremuri străvechi.

Chinezii, prin doctrina atitudinilor şi mişcărilor (Confucius), şi mai târziu grecii şi romanii au

pus bazele indicaţiilor şi aplicaţiilor benefice ale exerciţiului fizic practicat în apă (Euripide,

Page 8: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

8

Galenus şi Aurelianus).

Începând cu secolul al XVIII-lea, cercetările în domeniul hidroterapiei se intensifică, anglo-

saxonii (Hoffman, 1712; Pressnitz, 1830 şi puţin mai târziu Kneipp) impulsionând preocupările

pentru folosirea apei în scopuri terapeutice.

Dar hidroterapia se va organiza ca ştiinţă abia în secolul al XIX-lea şi mai ales în secolul XX,

prin tratarea sechelelor poliomielitei.

Astfel, în 1924, C. Lowmann prezintă o metodă de tratare a paraliziilor, iar în 1931, Lausson

publică un tratat pe tema utilizării hidro-gimnasticii în poliomielită.

În Franţa, Leroy pune bazele tehnice şi terapeutice ale Kinetobalneoterapiei, termen ce

defineşte toate exerciţiile executate în apă.

Luând în considerare efectele mecanice ale apei, precum şi forţele vectoriale prezente în apă,

aria de aplicabilitate a apei în recuperare se poate extinde la un grup mai larg de afecţiuni, nu doar

la cele amintite de aceşti autori.

Deoarece dl. Prof. Univ. Dumitru Moţet defineşte balneologia drept ştiinţa care se ocupă cu

studiul şi aplicarea în terapeutică a apelor minerale şi a nămolurilor, iar balneoterapia drept

terapeutica prin ape minerale (în cură internă şi externă) şi nămoluri (Îndrumător terminologic

pentru studenţii secţiilor de Kinetoterapie, Bacău 1997), consider că denumirea cea mai în măsură

pentru definirea exerciţiului fizic terapeutic executat în apă este cea de hidrokinetoterapie.

1.3. Principii fizice aplicate corpurilor scufundate în apă

Hidrostatica – elemente componente

1. Masa (m) - reprezintă cantitatea de materie a substanţei avute în vedere.

2. Greutatea (G) - este o forţă constând în acţiunea acceleraţiei gravitaţionale (g) asupra

masei într-un punct dat.

Relaţia masă-greutate:

G = m x g

3. Densitatea (d) - reprezintă raportul dintre masă (m) şi volum (V):

d = m/V

Page 9: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

9

4. Greutatea specifică - reprezintă raportul dintre masa unui anumit volum dintr-o substanţă

şi masa unui volum egal de apă.

Greutatea specifică a apei este egală cu unitatea. Dacă greutatea specifică a unei substanţe este

mai mare decât 1 substanţa se scufundă; dacă este egală cu 1 substanţa rămâne imobilă în locul

unde a fost pusă; iar dacă este inferioară lui 1, substanţa pluteşte la suprafaţa apei.

5. Legea lui Arhimede – un corp scufundat total sau parţial într-un lichid în repaus este

împins cu o forţă verticală, orientată de jos în sus şi egală cu greutatea volumului de lichid dezlocuit

de corp.

F = d x V, unde:

F – forţa lui Arhimede ,

d – densitatea volumului de lichid dezlocuit,

V – volumul de lichid dezlocuit.

6. Presiunea hidrostatică – presiunea exercitată de un lichid într-un punct oarecare al unui

corp scufundat în el este acelaşi indiferent de direcţie, neavând deci nici un efect asupra

respectivului corp (Fig.1).

Ea este direct proporţională cu adâncimea la care se găseşte punctul avut în vedere, depinzând

şi de densitatea lichidului în care este scufundat obiectul (de exemplu, presiunea este mai mare în

ulei decât în alcool).

Ca toate lichidele apa este caracterizată şi de:

- Forţa de coeziune – forţă de atracţie (cu valori reduse) între moleculele aceleiaşi materii;

- Forţa de adeziune: - forţe de atracţie moleculară (cu valori reduse) între moleculele a două

materii diferite. Percepţia acestor presiuni nu este resimţită în mod obiectiv de subiecţii aflaţi în

imersiune.

Fig. 1- Presiunea hidrostatică

Page 10: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

10

7. Tensiunea de suprafaţă: - proprietate a fluidelor care reprezintă rezultanta forţelor de

coeziune dintre molecule.

La suprafaţa apei se formează un fel de peliculă care opune rezistenţă oricărei deplasări.

Această forţă se poate evidenţia prin mobilizarea orizontală a unui membru aflat în imersiune

totală care este mai uşor de realizat decât dacă membrul respectiv se găseşte în imersiune parţială

(la aceeaşi viteză), deoarece trebuie spartă pelicula de rezistenţă.

8. Viscozitatea – apare datorită forţelor de frecare existente între moleculele unui fluid,

frecări care dau naştere la o anumită rezistenţă, la o anumită frânare în calea curgerii fluidului.

Viscozitatea apei are o valoare scăzută.

Viscozitatea scade pe măsură ce temperatura fluidului creşte.

Viscozitatea se poate evidenţia astfel:

- În cazul unei mişcări executate în aceleaşi condiţii de temperatură şi la aceeaşi viteză în

ulei, apoi în apă, forţele de frecare sunt mai scăzute în apă, din cauza viscozităţii mai mari a

uleiului.

Hidrodinamica

A. Rezistenţa: - se stabileşte astfel:

R = K S sin a v2,

unde:

R – rezistenţa (forţa exprimată în Kg f)

K – coeficientul de formă

S – suprafaţa cuplului-maestru (exprimată în m2)

v – viteza (exprimată în m/s)

- Coeficientul de proporţionalitate K depinde de natura mediului şi se află în raport cu

viscozitatea, densitatea, forţa de coeziune şi forţa de aderenţă.

Prin urmare, este o mărime constantă în condiţii de temperatură şi mediu identice.

- Suprafaţa cuplului-maestru S sau a corpului atacant este reprezentată de suprafaţa

ortogonală a proiecţiei corpului considerat în deplasare pe un plan perpendicular pe axa sa de

deplasare.

Această proiecţie are următoarea formulă:

S sin a,

Unde : a – unghiul de atac.

Page 11: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

11

Fig. 2 - Depresiune creată în spatele unui obiect în mişcare datorită

aspiraţiei şi fenomenelor de turbulenţă

Dacă suprafaţa de atac se înclină pe orizontală, suprafaţa cuplului-maestru se diminuează

proporţional cu sinusul unghiului.

Dacă a = 900, sin a = 1, prin urmare rezistenţa la înaintare este maximă.

- Viteza v este în realitate diferenţa dintre viteza apei şi cea a corpului considerat în

deplasare.

Dat fiind că în piscina de recuperare apa este considerată a fi imobilă, v reprezintă viteza

segmentului de corp aflat în deplasare.

Se constată că rezistenţa la deplasare este proporţională cu pătratul vitezei.

B. Turbulenţa: - fenomenele de turbulenţă apar începând cu o viteză de prag care variază în

funcţie de viscozitatea fluidului avut în vedere. La o viscozitate mare, declanşarea

turbulenţelor presupune un nivel ridicat al vitezei.

Moleculele de lichid aflate în proximitatea obiectului care se deplasează se mişcă mai repede

decât cele îndepărtate, deoarece forţa de deplasare trebuie să învingă forţele interpeliculare şi forţele

de fricţiune moleculară.

Turbulenţa reprezintă o mişcare neregulată a fluidului, diferită de la un punct la altul al

acestuia. Fenomenele de turbulenţă dau adesea naştere la vârtejuri.

Un obiect care se deplasează creează un curent liniar direct proporţional cu viteza sa. În ceea

ce priveşte turbulenţele, acestea sunt proporţionale cu pătratul vitezei.

În timpul deplasării unui obiect, între partea din faţă a acestuia şi cea din spate se creează o

diferenţă de presiune. Presiunea este maximă în faţă şi mai slabă în spate, de unde rezultă o mişcare

a apei spre înapoi, însoţită de un fenomen de depresiune şi de aspiraţie. Vârtejurile se formează în

timpul aspiraţiei, parţial în lateral, parţial în spatele obiectului.

Dacă sensul deplasării este brusc schimbat, rezistenţa care trebuie contracarată devine şi mai

importantă, datorită forţei de inerţie a aspiraţiei şi fenomenelor de turbulenţă (Fig. 2).

Page 12: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

12

Fig. 3 - Variaţia hidrodinamismului unui obiect

Obiectele hidrodinamice sunt uşor de pus în mişcare (Fig. 3). Dimpotrivă, obiectele care nu

sunt hidrodinamice opun o rezistenţă mai mare la deplasare tocmai din cauza formei obiectului, a

suprafeţei cuplului-maestru şi a orientării suprafeţelor de atac.

În practica reeducării, aceşti diferiţi factori de rezistenţă pot fi exploataţi în diferite tipuri de

exerciţii simple, sau mai complexe (dus-întors, etc.).

C. Refracţia. Reflecţia.

La trecerea dintr-un mediu în altul, cu indice de refracţie diferit (de exemplu aerul şi apa),

fasciculul luminos suferă o deviaţie. Acest fenomen de iluzie optică nu trebuie să-l inducă în eroare

pe terapeut sau pe pacient în privinţa poziţiei exacte a segmentului de membru aflat în imersiune.

Începând cu o anumită zonă, perceperea acţiunilor care au loc sub apă devine imposibilă,

deoarece suprafaţa apei seamănă cu o oglindă.

O lumină prea puternică şi prost orientată provoacă orbirea momentană a persoanelor implicate şi

sporeşte fenomenul de reflecţie.

1.4. Influenţa apei asupra organismului

Efecte mecanice

a) Forţa lui Arhimede şi adâncimea scufundării.

Efectul cel mai evident al scufundării este diminuarea aparentă a greutăţii corpului.

b) Presiunea hidrostatică.

Presiunea hidrostatică şi viscozitatea se află la originea stimulărilor senzoriale.

Corpul scufundat în apă, suportă pe toată suprafaţa de contact cu apa, o presiune mecanică

hidrostatică. Valoarea acestei presiuni este de 0,1 atm. la adâncimea de 1m. Toracele suportă în

Page 13: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

13

permanenţă o presiune de aproximativ 30 Kg./ forţă, acest lucru având implicaţii asupra funcţiei

respiratorii. Această presiune este permanentă şi constantă.

Unii autori consideră că învelişul de apă asigură o mai bună percepţie a poziţiei membrelor şi

îmbunătăţeşte echilibrul.

Drenajul circulator va putea fi influenţat de acţiunea mecanică directă a presiunii hidrostatice.

c) Viteza de deplasare în apă.

Rezistenţa apei este de 900 de ori mai mare decât cea a aerului, de unde şi dificultatea cu care

se execută mişcările rapide.

În opinia unor autori, viteza cu care are loc deplasarea asigură o mai bună decontracţie şi

inhibă reflexele de încordare ale antagoniştilor.

Efecte termice

a) Clasificare.

Efectele diferă în funcţie de temperatura utilizată.

Clasificarea lui Rostan:

2 – 120C - baie foarte rece;

12,5 – 18,750C - baie rece;

18,75 – 250C - baie răcoroasă;

25 – 31,250C - baie călduţă;

31,25 – 37,50C - baie caldă;

37,5 – 450C - baie fierbinte.

Clasificarea lui Boigey:

0 – 260C - baie rece, care scade temperatura corpului;

26 – 350C - baie neutră, fără efecte notabile asupra temperaturii corpului;

peste 350C - baie caldă.

a) Termoliza şi schimbul caloric.

Temperatura apei este mai mică decât temperatura corpului omenesc, ceea ce produce

termoliza. Conductibilitatea termică a apei este de patru ori mai mare decât cea a aerului. La o

temperatură a apei de aproximativ 300 C într-un timp efctiv de 4 minute, se pierd aproximativ 50

Kcalorii, iar în aceleaşi condiţii de temperatură dar în aer, aceiaşi cantitate de Kcalorii se pierde

într-o oră.

Temperatura corpului la nivelul pielii este de cca. 33,50C. Pentru băile terapeutice se

Page 14: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

14

utilizează temperaturi de 32 – 380C. Căldura de conducţie şi suprafaţa mare a pielii (1,5 – 2 m

2),

caracterizată printr-o inervaţie bogată, asigură creşterea schimburilor termice într-un timp foarte

scurt (răcire sau încălzire).

b) Efectele băilor calde.

Opiniile autorilor concordă în privinţa ideii că băile calde provoacă:

O vasodilataţie periferică ce se concretizează prin înroşirea tegumentelor; un mecanism de

apărare declanşat de sistemul hipofizo-corticosuprarenal şi care se exteriorizează prin

tahicardie, scăderea tensiunii şi solicitarea capilarelor neutilizate;

O activitate sedativă generală, însoţită de senzaţia subiectivă de bine;

O relaxare a tonusului muscular;

O creştere a pragului de sensibilitate la durere şi scăderea sensibilităţii periferice.

Dacă este prea fierbinte (peste 380C), apa poate avea efecte nocive, provocând în special o

astenie incompatibilă cu activitatea dinamică.

Tot astfel, nici apa prea rece nu asigură o activitate confortabilă, deci optimă.

Efecte psihologice

În afară de confortul datorat căldurii băii, sunt fără îndoială importante de semnalat alte două

aspecte:

- persoanele cu dizabilităţi severe sever au în apă posibilitatea de a face mişcări active, care

nu se pot efectua în alte condiţii;

- persoanele hidrofobe pun probleme majore kinetoterapeuţilor.

Prin urmare, apa nu este întotdeauna un suport psihologic infailibil.

Influenţele înotului asupra organismului

a) Influenţe asupra aparatului locomotor

Faptul că efortul se desfăşoară cu corpul în poziţie orizontală, articulaţiile şi oasele sunt

scoase de sub acţiunea gravitaţiei, favorizând creşterea.

Mişcările pe care sunt executate în timpul înotului sunt lipsite de eforturi musculare

maximale, aspect care favorizează dezvoltarea fusiformă a musculaturii.

Caracterul simetric al mişcărilor din înot exclude instalarea unor deviaţii ale coloanei

vertebrale, aşa cum se întâmplă la alte sporturi.

Mişcările ample ale membrelor superioare influenţează benefic calitatea şi amplitudinea

mobilităţii articulare.

Page 15: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

15

Mişcările efectuate de jos în sus (în sensul acţiunii presiunii hidrostatice a apei) vor facilita

execuţia, adresându-se în principal dezvoltării mobilităţii.

Mişcările efectuate de sus în jos (impotriva sensului acţiunii presiunii hidrostatice a apei) vor

fi îngreuiate adresându-se în principal dezvoltării forţei musculare. Rezistenţa apei creşte direct

proporţional cu secţiunea segmentului şi cu viteza de execuţie a mişcării.

b) Influente asupra aparatului respirator

Funcţia respiratorie este îngreunată de mai mulţi factori cum ar fi:

presiunea hidrostatică -care acţionează asupra toracelui înotătorului, solicitând în mod

deosebit atât contracţia muşchilor respiratori care trebuie să depună un efort suplimentar de a

învinge această presiune superioară petru a putea introduce şi elimina aerul din plămâni.

Incoordonarea mişcării membrelor superioare cu răsucirea corpului în vederea executării

respiraţiei. Acest factor limitează posibilităţile schimburilor gazoase, astfel inspiraţia este de scurtă

durată, iar expiraţia foarte activă.

Un alt factor îl reprezintă tempoul şi fercvenţa mişcării braţelor executată în cursa. Cu cât

viteza de deplasare este mai mare, cu atât timpul afectat respiraţiei este mai scurt.

Frecvenţa respiraţiei este legată de tehnica de înot şi poate avea valori de 30-40 de respiraţii

pe minut înotul influienţează creşterea perimetrului toracic, a capacităţii vitale, a debitului respirator

şi a consumului maxim de oxigen.

c) Influenţe asupra aparatului circulator

Circulaţia în timpul înotului se desfăşoară în condiţii favorizante, datorită poziţiei orizontale a

corpului în apă, datorită presiunii hidrostatice, precum şi datorită contracţiilor ritmice ale muşchilor

membrelor superioare şi inferioare.

Temperatura scăzută a apei şi conductibilitatea mai mare a acesteia, creează condiţii

nefavorabile, mai ales pentru circulaţia periferică.

Volumul sistolic şi debitul cardiac cresc datorită poziţiei orizontale a înotătorului în apă. La

începutul efortului, volumul sistolic creşte, iar pe parcursul efortului, debitul cardic creşte

considerabil, ajungând până la valori de 30 de litri pe minut, asta în funcţie de efort şi de individ.

Volumul şi greutatea inimii cresc datorită fenomenului de hipertrofie de adaptare. Sângele, de

asemeni, prezintă modificări importante legate de adaptarea la efort. Numărul hematiilor creşte în

timpul efortului precum şi ca efect tardiv, în repaus. Cantitatea de hemoglobină creşte de la la

18,5%.

d) Influenţe asupra aparatului excretor

În timpul efortului pe care îl face înotătorul, organismul nu are posibilitatea să se detoxice

prin transpiraţie, datorită faptului că presiunea hidrostatică a apei acţioneayă asupra porilor

închizându-i, în consecinţă această funcţie fiind preluată integral de rinichi.

Page 16: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

16

Solicitarea intensă a funcţiei renale se reflectă în acidificarea urinii a cărui PH scade la valori

de 4,8- 5,2 şi prin creşterea cantităţii de albumină eliminată, aceasta atingând valori de peste 50 mg

la un litru.

d) Influenţe asupra metabolismului

Procesele de producere metabolică a substanţelor energetice devin eficiente prin antrenament

sistematic.

Astfel atunci când efectuăm eforturi aerobe de lungă durată, procesele metabolice vor produce

energie prin transfomarea glicogenului muscular şi hepatic, iar când acestea se vor epuiza, energia

va fi produsă prin transformarea lipidelor favorizând astfel diminuarea ţesutului adipos.

Dieta trebuie atunci când efectuăm activităţi fizice în apă trebuie să conţină atât proteine cât şi

glucide, dar şi lipide.

De asemenea nu trebuie neglijate vitaminele şi sărurile minerale deosebit de importante în

susţinerea efortului şi în procesele de refacere după efort.

Bibliografie

1. OLARU, M., (1984), Înot, Ed. Sport-Turism, Bucureşti;

2. PLAS, F., HAGRON, E., (2001), - Kinetoterapie activă, Ed. Polirom, Iaşi;

3. ŞALGĂU, S., GALERU, O., (2000), Nataţie – Curs -ID, F.E.F.S., Universitatea din Bacău;

EVALUARE

Care sunt cele mai importante obiective ale practicării înotului?

Care sunt elementele componente ale hidrostaticii?

Cum acţionează presiunea hidrostatică asupra organismului?

Din ce se compune rezistenţa la înaintare?

Care sunt efectele termice ale apei asupra organismului?

Cum sunt influenţate elementele aparatului locomotor în timpul înotului?

Cum este influenţată respiraţia în timpul înotului?

Cum se desfăşoară circulaţia sangvină în timpul înotului şi de ce?

Care este rolul excreţiei în timpul activităţilor desfăşurate în apă?

Cum este influenţat metabolismul în timpul efortului din înot?

Page 17: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

17

Capitolul II. Condiţii tehnice de desfăşurare a

hidrokinetoterapiei

Scop

Însuşirea unor cunoştinţe privind condiţiile tehnice de desfăşurare a hidrokinetoterapiei, pentru

utilizarea lor în activităţile de recuperare şi profilaxie a unor afecţiuni.

Obiective operaţionale

După ce va studia această unitate de curs, studenţii vor putea să:

Să menţină un nivel ridicat de cunoştinţe despre condiţiile tehnice pe care trebuie să le aibă

bazinele în care se desfăşoară şedinţele de hidrokinetoterapie.

Să favorizeze învăţarea şi aprofundarea corectă a cerinţelor care se impun pentru desfăşurarea

unei şedinţe de hidrokinetoterapie.

Să capaciteze cu abilităţi privind utilizarea optimă a presiunii hidrostatice a apei în timpul

lucrului.

Page 18: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

18

Fig. 4 – Pereţii bazinului cu acces

din partea dreaptă

2.1. Localul

Sălile de aşteptare, vestiarele, precum şi culoarele şi spaţiile de acces spre bazin trebuie să fie

spaţioase.

Sala în care se găseşte piscina trebuie să aibă o suprafaţă suficientă pentru a permite

apropierea şi manevrarea fotoliilor rulante şi a paturilor.

Un scripete şi orice alt sistem de ridicare plasat pe una dintre laturile bazinului permite

personalului să-i introducă mai uşor în apă pe indivizii cu handicap sever. Vestiarele şi sălile

destinate odihnei trebuie să fie dotate cu un sistem de uscare rapidă şi completă.

2.2. Bazine şi piscine

Există două categorii principale de bazine interioare

(acoperite):

a) Bazine de capacitate redusă: recipiente pentru

picioare sau pentru mâini, destinate reeducării localizate şi de

cele mai multe ori analitice.

La acestea se adaugă tancurile sau cuva lui Hubbard în

formă de trifoi, care sunt căzi de mari dimensiuni, lărgite pe

lateral la nivelul membrelor. Acest tip de bazine permit o

reeducare individuală.

b) Bazine de mare capacitate: dimensiunile acestor

bazine de formă rectangulară variază între 2 x 3 m şi 6 x 8 m.

Adâncimea apei este de 1,5m până la 0,9m pentru adulţi, iar pentru copii, de 1,5 m până la

0,7 m.

Înclinaţia solului este de aproximativ 70.

Uneori piscinele prezintă o denivelare în scări, care permite varierea adâncimii de scufundare.

Unele piscine fără această denivelare dispun de o pardoseală reglabilă în înălţime.

Piscinele pentru reeducare (inclusiv marginile lor) sunt acoperite cu un material antiderapant.

Pereţii bazinelor se ridică la 0,75 – 0,90 m în raport cu nivelul unde evoluează terapeutul şi

pot prezenta în partea lor inferioară un intrând pentru picioarele kinetoterapeutului, ceea ce

îmbunătăţeşte confortul acestuia şi reduce riscurile de alunecare (fig. 4).

Mijloacele de a intra în bazin sunt diverse:

Page 19: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

19

- scări cu trepte şi bară de susţinere;

- plan înclinat care permite intrarea în apă a unui pacient aşezat într-un fotoliu rulant;

- scripete care se deplasează pe o grindă fixată în plafon;

De jur-împrejurul bazinului sunt fixate bare de susţinere situate la nivelul apei şi suficient de

departe de perete pentru a permite o prindere eficientă.

În funcţie de dimensiuni şi de profilul arhitectural, orice piscină poate fi destinată unei

anumite forme de activitate:

- piscină pentru mers;

- piscină pentru activităţi analitice;

- piscină pentru reeducarea membrelor.

Piscinele clasice de nataţie pot fi incluse şi ele în cadrul listei bazinelor destinate reeducării.

c) Apa: cel mai adesea se utilizează apa din reţeaua generală de alimentaţie.

Apele de izvor din staţiunile termale şi apa de mare au anumite proprietăţi corozive care

implică luarea unor precauţii speciale în instalarea ţevilor de alimentare şi evacuare.

d) Filtrarea şi sterilizarea: bazinele de mare capacitate presupun instalarea unui sistem de

filtrare şi de regenerare în circuit închis, ceea ce permite realizarea unor economii de încălzire şi de

apă.

Există diverse sisteme de filtrare (cu nisip, cu diatomee, etc.).

Pentru sterilizare, cea mai veche metodă constă în adăugarea de apă de Javel conţinând două

milionimi de clor liber. Oricum, examenul periodic bacteriologic al apei este indispensabil.

e) Accesorii: în hidrokinetoterapie sunt considerate accesorii toate materialele fixe sau

mobile care îl ajută pe pacient, facilitându-i sau îngreunându-i activitatea:

- rampă fixată pe marginea bazinului;

- colac de cauciuc care împiedică scufundarea capului;

- bare paralele, reglabile în înălţime şi lăţime (de care subiectul se prinde cu mâna la

minimum 0,25 m sub apă);

- placă sau masă de lucru reglabilă, care să permită adoptarea poziţiilor iniţiale;

- bancă sau scaun sub apă;

- treaptă;

- chingi mobile care pot fi fixate de barele de pe marginea bazinului sau de masa de lucru;

- elemente cu flotabilitate mare: material gonflabil, cauciuc, spumă poliuretanică, lemn şi

plută, toate sub formă de colaci şi rondele;

- labe de scafandru (pentru picioare şi pentru mâini) de diferite mărimi;

- palete, baghete, atele uşoare (din lemn sau plastic);

- cizme, tălpi şi centură de plumb;

Page 20: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

20

- cârje dotate cu flotor, pentru a evita scufundarea lor.

f) Materialul de securitate: utilizarea covoarelor antiderapante şi a barelor de sprijin în

duşuri (la 0,90 m de sol) este obligatorie, evitându-se astfel căderile şi alunecările.

Ridicarea trebuie să aibă loc cu multe precauţii, terapeutul asigurându-se permanent că

bolnavul se află în echilibru în locul unde se odihneşte.

Punctul de prim ajutor, complet utilat, trebuie să poată fi utilizat oricând în caz de înec.

2.3. Condiţii de aplicare a hidrokinetoterapiei

Bilanţurile

Notate pe o fişă învelită cu un material impermeabil, bilanţurile punctează anamneza,

diagnosticul şi datele necesare pentru stabilirea tratamentului kinetoterapeutic (amplitudinea

mişcării articulare, forţa musculară, starea pielii, etc.).

La fiecare şedinţă, kinetoterapeutul înregistrează data la care se desfăşoară aceasta, precum şi:

temperatura apei;

exerciţiile practicate;

durata şedinţei;

progresele înregistrate;

reacţiile pacientului la tratament;

durata pauzei.

Factorii ambientali

Temperatura aerului: în vestiare, în sala de tratament şi în spaţiul de odihnă, temperatura

mediului ambiant este reglată între 20 – 240C.

Gradul higrometric: este menţinut în jurul valorii de 50 – 60 %.

Unii autori propun un sistem de ventilaţie continuă cu aer uscat la nivelul plafonului.

Pe pereţii sălii de tratament nu trebuie să existe picături de condens.

Temperatura apei: în practică, temperatura folosită variază între 34 – 370C, dar depinde în

primul rând de diagnostic.

Page 21: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

21

Fig. 6 - Sprijin dorsal parţial cu membrele

inferioare libere

Poziţia iniţială şi stabilizarea pacientului

Pacientul se află în imersiune într-un mediu la care se raportează cu dificultate. Pentru el este

vorba pur şi simplu despre un alt “spaţiu” – ca urmare, trebuie să găsească unul sau mai multe

puncte fixe de referinţă.

Pentru a se stabiliza, pacientul se foloseşte de senzaţiile vizuale şi de percepţiile

exteroceptive, aflate în relaţie cu proprietăţile fizice ale apei.

În plus, se poate recurge la un material auxiliar cuprinzând:

- suporturi fixe, plăci, mese, scaune;

- colaci de salvare ficşi;

- chingi fixe;

- chingi şi curele de susţinere;

- imobilizarea pacientului de către terapeut.

Poziţiile fundamentale iniţiale justifică folosirea acestui material complementar.

a) Poziţia în decubit pe suport complet

Este o poziţie care presupune existenţa unei

plăci sau a unei tărgi fixate pe bara ce înconjură

piscina.

Pentru a evita plutirea, pacientul este fixat în

chingi, iar capul acestuia se sprijină pe o pernă (fig.

5). Poziţia descrisă limitează mobilizarea

genunchiului, a şoldului şi a trunchiului.

Poziţia în decubit pe ½ de suport

Materialul auxiliar principal este un suport de

dimensiuni mai reduse, fixat de bara ce înconjură

piscina.

Capul pacientului este menţinut la suprafaţa

apei. Pentru sprijinire membrelor inferioare pot fi

folosite flotoare sau colaci.

Este o poziţie confortabilă (sprijin solid şi fixare bună), care permite mişcări mai libere sau

mai imitative ale genunchiului şi ale şoldului (fig. 6.)

Fig. 5 - Sprijin dorsal pe un suport complet

Page 22: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

22

Fig. 7 – Decubit flotant

Fig. 8 - Decubit ventral cu sprijin parţial

Fig. 9 – Poziţia şezând

b) Poziţia în decubit flotant

Pentru a asigura plutirea pacientului se utilizează

flotoare care se repartizează la gât, la şolduri, la glezne

şi la încheieturile mâinilor.

Este o poziţie confortabilă pentru pacienţii cu

deviaţii ale coloanei, totuşi stabilitatea este oarecum

problematică, iar fixarea pacientului se asigură mai

greu (fig. 7).

O variantă care poate fi adoptată cu încredere se caracterizează prin sprijinirea capului

pacientului pe umărul terapeutului, aflat şi el în apă.

d) Poziţia în decubit ventral pe ½ de suport

Suportul îl reprezintă o placă fixă sau un

flotor; un element de sprijin la nivelul bărbiei sau al

frunţii permite menţinerea feţei la suprafaţă (fig. 8).

e) Poziţia aşezat

Ppacientul aste aşezat pe un taburet greu sau pe un scaun cu spătar.

Este o poziţie care permite activitatea în imersiune a membrelor

inferioare. Scaunul trebuie să fie suficient de jos pentru ca umerii să fie în

întregime acoperiţi de apă. Spătarul se constituie într-un ajutor

suplimentar pentru pacient, care îl poate folosi ca punct de sprijin.

Pacientul se poate aşeza pe o treaptă a scării de acces la bazin (fig. 9).

Page 23: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

23

Fig. 10 – Poziţia stând cu sprijin

ventral pe bara de pe marginea

bazinului

f) Poziţia stând

Pacientul se poate ţine de bara care înconjură piscina, de

barele paralele sau de alte elemente de sprijin (fig. 10).

Adâncimea poate varia în funcţie de scopul vizat:

facilitarea mişcării sau rezistenţă.

2.4. Desfăşurarea tratamentului

Kinetoterapeutul trebuie să prevadă desfăşurarea tratamentului, să-l dirijeze şi să-l ţină sub

observaţie, fiind prezent în fiecare moment al şedinţei de reeducare, ce variază în funcţie de starea

patologică, de vârsta şi de stadiul de recuperare a pacientului.

Pregătirea: înainte de a intra în bazin, pacientul va face un duş complet. În plus, putem să-i

recomandăm să-şi clătească picioarele într-o soluţie fungicidă.

Introducerea pacientului în apă: în majoritatea cazurilor, bolnavul intră în apă singur,

utilizând scara şi ţinându-se de barele de acces. Pacientul care se deplasează în fotoliu rulant poate

intra în apă fără a se ridica, cu ajutorul unui plan înclinat. În cazul pacienţilor transportaţi cu

căruciorul sau cu scripetele, contactul cu apa trebuie să fie progresiv. Kinetoterapeutul trebuie să

poată interveni rapid în orice situaţie, pentru a preîntâmpina manevrele defectuoase.

Durata: poate fi de 5 până la 45 min., în funcţie de vârsta şi starea generală a pacientului,

precum şi de temperatura apei. Media general admisă este de 15 până la 25 min.

Ritmul: ritmul mediu este de 12-16 mişcări pe minut.

Frecvenţa: între două şedinţe săptămânal şi una-două şedinţe zilnic. Şedinţele trebuie să fie

fixate la o distanţă apreciabilă de orele de masă. Şedinţele de lucru pot fi individuale sau colective,

în funcţie de caz şi de tipul de bazin disponibil.

Odihna: pacientul intră în sala de odihnă după ce face un duş la temperatura de 32-330C.Este

necesar ca subiectul să se usuce rapid şi complet, învelindu-se într-un prosop uscat şi stând întins

Page 24: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

24

Fig. 11 - A

cel puţin o jumătate de oră. Prosopul îi permite pacientului să-şi adapteze treptat temperatura de la

nivelul pielii la mediul ambiant, fără a risca să răcească. Unii autori sunt de părere că este indicat un

pahar de băutură caldă pentru a compensa deshidratarea din timpul şedinţei de lucru.

Precauţii: majoritatea incidentelor care se petrec în mediul lichid sunt în gravitate redusă,

totuşi se recomandă intensificarea sfaturilor şi o supraveghere atentă, evitându-se astfel accidentele

grave. Înainte de introducerea bolnavului în apă, specialistul în reeducare trebuie:

să prevină căderea pacienţilor (în apă sau în afara ei);

să prevadă spaţiul de tratament cu un personal în număr suficient pentru transportul şi

introducerea pacienţilor în apă, precum şi pentru a da alarma în caz de accident sau de

scufundare bruscă;

să cunoască temperatura apei;

să avertizeze pacientul în legătură cu problemele de vizibilitate cauzate de refracţie şi de

reflecţie;

să-l avertizeze în legătură cu riscul de dezechilibrare;

să-şi întărească precauţiile dacă numărul de pacienţi este mai mare.

2.5. Dozarea exerciţiilor în funcţie de dificultate

Exerciţiile în apă pot fi realizate mai dinamic şi cu un grad sporit de dificultate prin creşterea

duratei şi a numărului exerciţiilor.

În plus hidrokinetoterapia permite stabilirea progresiei apelând la rezistenţe de ordin manual

sau mecanic şi folosind proprietăţile prsiunii hidrostatice şi ale flotoarelor.

Presiunea hidrostatică utilizată pentru efectul ei de facilitare a mişcării

Cu cât membrul se apropie de orizontală, cu atât forţa

presiunii hidrostatice creşte, facilitând mişcarea (Fig. 11-A).

În acest caz, segmentul trebuie să fie complet cufundat în

apă.

Page 25: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

25

Fig. 11 - B

Fig. 11 - C

Presiunea hidrostatică utilizată ca element de sprijin

Membrul aflat în poziţie orizontală este susţinut de forţa

presiunii hidrostatice care acţionează de jos în sus şi care atinge aici

valoarea maximă (Fig. 11 - B).

Presiunea hidrostatică utilizată ca element de rezistenţă

Pentru a utiliza presiunea hidrostatică ca element de rezistenţă, exerciţiul se execută

perpendicular pe suprafaţa apei, adică de sus în jos (Fig. 11

- C).

Rezistenţa opusă mişcării este maximă atunci când

membrul se află în poziţie orizontală, scăzând pe măsură ce

membrul coboară şi devenind apoi nulă când acesta ajunge

la verticală.

În această poziţie se poate adăuga ezistenţa suplimentară a

tensiunii de suprafaţă, prin scoaterea parţială a segmentului

din apă.

2.6. Indicaţii şi contraindicaţii

Indicaţiile hidrokinetoterapiei în patologia aparatului locomotor sunt foarte largi, tehnicile

specifice fiind puse în aplicare abia după explorarea clinică, radiologică şi de multe ori chiar

biologică a pacientului.

În general, efectele urmărite sunt:

dobândirea parţială şi progresivă a independenţei;

creşterea mobilităţii articulare;

facilitarea mişcărilor şi a gesturilor la persoanele cu handicap sever;

relaxarea musculară;

Page 26: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

26

calmarea durerilor;

vasodilataţia secundară în urma unor băi calde;

reeducarea funcţională motorie a unui segment;

reantrenarea segmentară sau globală la efort.

Contraindicaţiile sunt puţin numeroase şi destul de simplu de stabilit. Acestea sunt:

orice boală în faza ei acută;

hipertermia;

incontinenţele sfincteriene;

cardiopatiile decompensate;

hipertensiunile arteriale;

insuficienţele respiratorii, în condiţiile unei capacităţi vitale foarte reduse;

bolile active (tuberculoza);

plăgile infectate sau necicatrizate, ulcerele, orice boală de piele contagioasă;

hidrofobia.

2.7. Probleme de igiena, profilaxie şi alimentaţie specifice activităţilor

desfăşurate în bazine

Generalităţi

Efortul desfăşurat în apă reprezintă solicitarea biologică aneuromusculară şi a elementelor

aparatului locomotor care sunt direct implicate şi realizează adaptarea organismului la condiţiile

impuse.

Pornind de la premisa că înotul este o ramură a sportului care se practică într-un mediu străin

de adaptare a organismului uman, întreţinerea unei stări de sănătate perfectă, ca şi prevenirea

îmbolnăvirilor, vor îmbrăca aspecte particulare, determinate de specificitatea mediului acvatic.

Igiena bazinelorlor.

Bazinele în care se desfăşoară activitatea trebuie să îndeplinească normele igienico-sanitare de

bază. În bazinele special amenajate este obligatoriu să existe următoatele utilităţi:

Vestiare cu duşuri, grupuri sanitare şi cabine de schimb;

Circuitul destinat respectării igienei personale: dezechipare - duş - bazin -duş - echipare.

Cabinet medical utilat corespunzător;

Page 27: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

27

Un sistem practic de filtrare şi dezinfectare a apei;

Alte anexe: tribune, sauna, materiale ajutătoare destinate activitălor.

Igiena apei.

Apa din bazinele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

Să fie filtrată şi dezinfectată prin clorinare, cantitatea de clor fiind de 0,5 mg la un litru de

apă;

Temperatura apei în bazinele descoperite trebuie sâ fie de aproximativ 28°-29°C, iar în

bazinele acoperite de aproximativ 30°-33°C.

Igiena subiectului.

Subiectul trebuie să ţină seama de o serie de indicaţii de o importanţă majoră cum ar fi:

Starea generală de sănătate trebuie să permită efectuarea efortului specific;

Echipamentul obligatoriu -costum de baie sau slip, cască de înot, papuci, prosop, halat;

Spălarea pielii cu apă şi săpun, efectuarea spălaturilor oculare cu ceai de muşeţel sau soluţie

slabă de acid boric (400g acid boric la un litru de apă) este obligatorie la terminarea activităţii,

apa clorinată având o acţiune iritantă asupra pielii;

Dezinfectarea periodică a mucoasei nazale cu soluţie de cor algol (2-3 picături de 2-3 ori pe

zi). În cazul răcelilor însoţite de guturai, în special le înotători, se mai poate folosi pentru

dezinfecţia nazo-faringiană, şi soluţie de sulfatizol.

încălzirea pe uscat înainte de intrarea în apă este obligatorie, ea având o dublă semnificaţie:

angrenarea organismului la efort şi pregătirea organismiîui pentru contactul cu apa.

Nu se recomandă intrarea în apă imediat după masă, ci aproximativ după două ore de la

servirea mesei, explicaţia fiziologică fiind că în primele ore ale digestiei, o bună parte a

volumului sangvin este dirijat spre viscerele abdominale, deci adaptarea cardiovasculară la

efort se va realiza mai dificil şi la un nivel mai scăzut;

Odihna trebuie să fie corespunzătoare sub aspect cantitativ şi calitativ.

Alimentaţia subiectului

Categoriile de substanţe cu valoare nutritivă ce trebuie incluse în regimul alimentar al unui

individ care efectuează regulat activităţi specifice înotului sunt următoarele:

Substanţele cu rol energetic (proteinele), şi cu rol plastic (glucide, lipide);

Biocatalizători exogeni (vitaminele);

Săruri minerale;

Page 28: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

28

Apă;

Aportul alimentar necesar desfăşurării activităţii de înot este determinat în rezolvarea

necesităţilor energetice ale organismului supus la efort.

De aceea sunt necesare câteva recomandări esenţiale cu privire la alimentaţia acestora:

alimentaţia trebuie să fie suficientă din punct de vedere energetic, ea trebuind să acopere

cheltuielile de energie impuse de efort;

principalele alimente de care trebuie să se ţină seama în alcătuirea raţiei, se vor încadra în

următoarele procente:

proteine 20-25%

hidrocarbonate 50-60%

lipide 15-20%

alimentele prevăzute în regimul alimentar să posede o valoare biologică ridicată,

preferându-se proteinele de origine animală, lipide de origine vegetală, glucide simple, mono

şi dizaharide, deci alimente mai uşor digerabile, aprobate ca structură a substratului energetic

al efortului fizic specific.

alimentele să fie proaspete, se vor evita conservele;

alimentele să fie cât mai variate şi mai apropiate de starea lor naturală.

supraalimentarea cu vitamine să nu se realizeze în doze exagerate.

prânzul înainte de efort să fie uşor digerabil, mai puţin abundent, semilichid, cu alimente de

valoare biologică.

EVALUARE Care sunt caracteristicile tehnice ale bazinelor şi piscinelor utilizate?

Ce cuprinde bilanţul efectuat la începutul fiecărei şedinţe?

Care sunt materialele ajutătoare utilizate pentru stabilizarea subiecţilor?

Care sunt poziţiile subiecţilor în timpul lucrului?

Care sunt etapele desfăşurării unei şedinţe de hirokinetoterapie?

Care sunt variantele utilizării presiunii hidrostatice a apei?

Care sunt indicaţiile hidrokinetoterapiei?

Care sunt contraindicaţiile hidrokinetoterapiei?

Care sunt elmentele principale ale igienei specifice tipologiei activităţilor desfăşurate în

bazine?

Care sunt aspectele principale legate de alimentaţia celor care practică sistematic şi regulat

activităţi specifice mediului acvatic?

Page 29: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

29

Bibliografie

1. DAIL, C., THOMAS, C., (1999), Hidroterapie,- Tratamente simple pentru afecţiuni

obişnuite, Ed. Viaţă şi sănătate, Bucureşti;

2. PLAS, F., HAGRON, E., (2001), Kinetoterapie activă, Ed. Polirom, Iaşi;

3. THOMAS, D., G., (1996), Înot - Trepte spre succes, Ed. Teora, Bucureşti.

Page 30: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

30

Capitolul III. Băile şi duşurile terapeutice

Scop

Cunoaşterea şi însuşirea unor cunoştinţe, efectele termice ale apei asupra organismului, însuşirea

principalelor indicaţii privind modul de aplicare a băilor, pentru utilizarea lor în activităţile de

recuperare şi profilaxie a unor afecţiuni.

Obiective operaţionale

După ce va studia această unitate de curs, studenţii vor putea să:

Să menţină un nivel ridicat de cunoştinţe despre efectele termice ale apei asupra

organismului.Să favorizeze învăţarea şi aprofundarea corectă a cerinţelor care se impun

pentru desfăşurarea unei şedinţe de hidrokinetoterapie.

Să favorizeze învăţarea şi aprofundarea corectă a funcţiilor şi aparatelor organismului uman

solicitate în timpul aplicării băilor şi duşurilor terapeutice.

Page 31: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

31

3.1. Băile terapeutice

Aceste băi sunt proceduri larg raspindite în cadrul tratamentului balnear.

Băile pot fi generale sau locale. În baile generale procedura vizează întregul corp şi pacientul

se cufundă (până la gât sau până la piept) în apă, iar în cele locale se cufunda în apă numai părţile

afectate (mâini, braţe, picioare etc.).

Din punctul de vedere al temperaturii apei, băile terapeutice pot fi:

• băi reci - sub 200 C

• băi răcoroase - la 20-300 C

• băi intermediare - 34-370 C (numite şi la temperatura corpului)

• băi calde - la 38-390 C

• băi fierbinţi - la 400 C şi peste.

Compoziţia apei pentru băile terapeutice este, de asemenea, variată. Se poate folosi apa dulce

(obişnuită), apă minerală, gazeificată (cu bule), aromatizată sau medicinală (cu diferite adaosuri de

substanţe sau plante aromate sau medicinale).

Există câteva reguli privind băile terapeutice. Spre exemplu:

- se interzice să se facă băi după mese copioase sau imediat după ce s-a luat masa.

- băile calde şi cele fierbinţi, mai cu seama, trebuie să se incheie cu un duş mai rece.

- durata unei băi este de 10-15 minute, iar după aceea se impune o scurtă odihna de

aproximativ 15 minute.

- băile terapeutice se fac, totdeauna, numai la recomandarea sau prescripţia medicului.

Acesta indică temperatura apei, durata băii, frecvenţa şi numarul total de bai în cadrul unei cure. De

asemenea, medicul va hotărâ şi reluarea tratamentului după un interval de 6 sau 12 luni, precum şi

combinarea băilor cu alte proceduri.

Page 32: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

32

Efectele terapeutice ale băilor

Băile reci şi cele răcoroase au un efect excitant asupra sistemului nervos şi stimulează

eliminarea excesului de temperatură din organism. Asemenea proceduri sunt recomandate

persoanelor sănătoase şi antrenate, cu un organism rezistent şi bine călit.

Băile cu temperaturi inter-mediare, cu apă obişnuită (dulce), se recomandă pentru efectul lor

reconfortant.

Băile calde au un efect calmant şi sunt recomandate în insomnii.

În răceala este recomandată baia fierbinte, dar numai dacă bolnavul nu are febra. Aceasta baie

provoacă sudaţie, o încălzire generală a organismului şi stimulează procesele metabolice, cu

eliminarea intensă a toxinelor şi relaxarea muşchilor.

Băile fierbinţi (hipertermice)

Sunt o procedură destinată, ca să ne exprimăm mai plastic, "păcălirii bolii". Cum? Prin

mărirea temperaturii corpului cu ajutorul apei fierbinţi, mimând un acces de febră. (Atunci când

avem febră - de regulă la 38,50 C - anumite celule ale sistemului imunitar au un maximum de

activitate, microorganismele care produc bronşita, pneumonia, cistita, au o rezistenţă foarte scazută,

iar multiplicarea lor este oprită.)

Când şi cui îi sunt indicate băile fierbinţi - în primul rând, sunt recomandate persoanelor care

dintr-un motiv sau altul au fost nevoite sa se expună la frig (dar nu până în faza de degerături, când

este indicată într-o primă fază tot apa rece). De asemenea, sunt foarte eficiente băile fierbinţi atunci

când simţiţi că sunteţi pe cale să răciţi, având o senzaţie persistentă de frig, de ameţeală, dureri în

zona spatelui şi a membrelor, senzaţie neplăcută (ca atunci când ne-ar zgâria hainele) la nivelul

pielii. Cu condiţia să nu fie sub incidenta vreuneia dintre contraindicaţiile de mai jos, aceasta

metodă poate fi aplicată de oricine, fiind deopotrivă indicată constituţiilor mai firave şi celor mai

robuste. Cu precizarea că după această baie trebuie sa ne odihnim suficient timp şi să nu ne

expunem la frig, procedura poate fi aplicată oricând simţim nevoia, în timpul zilei. Cel mai bun

moment este însă seara, înainte de culcare, deoarece are şi un efect somnifer excelent.

Cum se fac baile fierbinti - înainte de a intra în cada de baie, apa va fi adusă aproape de

temperatura normala a corpului (36-37 C), aşa încât să ne acomodam rapid. Apoi, prin adaugarea

continuă de apă fierbinte, se va ajunge la o temperatură de 39-40 C, având grijă să nu forţăm, dacă

simţim o senzaţie de ameţeală sau disconfort. Vom rămâne în apă la această temperatură vreme de

15-20 de minute, după care ne vom şterge şi ne vom odihni vreme de măcar o ora în pat, la căldură,

evitând apoi alte 4-5 ore orice contact cu frigul sau cu curenţii de aer.

Efectele terapeutice ale bailor fierbinti: mărirea temperaturii corpului are drept efect imediat o

intensificare a activităţii sistemului imunitar, care va lucra foarte eficient, existând şanse mari să

Page 33: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

33

înăbuţim în faşă un guturai, o gripă sau o cistită care apar pe fondul unei expuneri îndelungate la

frig.

Dacă duşurile reci stimulează şi mobilizează resursele organismului, băile fierbinţi ajută la

regenerarea şi conservarea acestor resurse, fiind extrem de indicate în momentele în care ne simţim

obosiţi şi cu rezistenţa scăzută. De asemenea, sunt foarte eficiente în cazul reumatismului,

nevralgiilor, stărilor de contractură musculara care se agravează la frig şi curent.

Cât de des este bine să recurgem la baile fierbinţi - acest procedeu este extrem de eficient

aplicat ocazional, la nevoie, eficienţa scăzându-i dacă este aplicat prea des. Din acest motiv, băile

fierbinţi nu vor fi făcute zilnic, ci mai degrabă în momente critice (când simţim iminenţa unei răceli

sau profilactic, în timpul epidemiilor gripale).

Precautii: atunci când facem băi fierbinţi va fi necesar să fim foarte atenţi ca temperatura apei

să nu depaşească limita suportabilităţii, care variază de la om la om. La 390 C există persoane care

deja ameţesc şi au o senzaţie de sufocare, în timp ce alţii pot urca temperatura la 410 C, fără să

simtă cel mai mic disconfort. Aşadar, este extrem de necesar pentru a ne doza temperatura la

această procedură, altfel existând posibilitatea de a apărea efecte extrem de neplacute şi chiar

nocive.

Contraindicaţii ale acestei proceduri: persoanele care suferă de boli cardiovasculare

(hipertensiune, aritmie cardiacă, ischemie cardiacă, accident vascular, tromboză etc.) nu vor face

băi fierbinţi. Aceeaşi interdicţie este valabilă şi în cazul persoanelor la care bolile infecţioase, mai

ales însoţite de accese de febră, s-au instalat deja, precum şi cele cu o constituţie foarte sensibilă.

Un mic secret: dacă la apa de baie fierbinte vom adăuga 10-20 de picături de ulei volatil de

mentă sau 30-40 picături de ulei de brad (se găsesc în magazinele naturiste), efectul benefic al

acestei metode contra bolilor respiratorii se va dubla sau chiar tripla. Contra nevralgiei şi

reumatismului se vor adauga în apa de baie 20 de picaturi ulei de cimbru şi/sau ienupar. În fine,

pentru un somn odihnitor şi vise plăcute vom pune în apa de baie 40 de picături de ulei volatil de

lavandă sau de portocal.

Băi cu diverse săruri

Aceste băi sunt folosite în tratarea afecţiunilor aparatului locomotor, ale sistemului nervos, ale

aparatului cardio-vascular sau ale pielii. Ele sunt foarte simple şi uşor de pregătit. În cada cu apa

mai caldă sau mai rece se dizolvă 250-500 g sare marina sau sare de bucatarie (se pot folosi si alte

tipuri de saruri), cernuta in prealabil sau aşezată într-un săculeţ de pânză. Băile se fac o dată la două

zile, o cură fiind de 12-15 băi.

Alte tipuri de băi curative

Există numeroase feluri de a pregăti băile pentru tratarea diverselor afecţiuni. Astfel, se fac

băi cu plante medicinale, folosind salvie, muşetel, tei, rozmarin, pelin, hamei, nuc, mentă, muguri şi

Page 34: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

34

frunze de plop, scoarţă de stejar, soc, tărâţe sau muştar (făina sau boabe). Fiecare dintre aceste băi

are o serie de recomandări şi mare parte dintre ele se pot face şi acasă (desigur, după consultarea

medicului specialist).

3.2. Duşurile reci

Sunt o procedură de hidroterapie derivată din clasicele "afuziuni" ale preotului german

Sebastian Kneipp, părintele medicinii naturiste, care a redat cu ajutorul apei reci sănătatea multor

oameni, intemeind o adevarată şcoală de vindecare. Principiul de funcţionare al acestor duşuri reci

este oarecum asemanator celui din homeopatie: o doza de frig mică ne face imuni la afecţiunile

provocate de "frigul mare" din anotimpul rece.

IMPORTANT:

Duşurile reci vor fi făcute numai de către persoanele care nu sufera de nici o boală în faza

acută, care nu sunt în convalescenţă şi nu prezintă o stare de slăbiciune fizică accentuată.

Când şi cum se fac duşurile:

Cel mai bun moment pentru duşul rece este dimineaţa, la puţin timp după trezire. Se va folosi

de preferinţă o apă ceva mai calduţă la început, care va fi răcită gradat (pentru a nu produce şocuri

cardiovasculare).

După duş, trupul trebuie frecat pe toata suprafaţa cu un prosop de cânepă sau iută, pentru

activarea circulaţiei, evitând însă să ne udăm pe cap. Urmează ştergerea cu prosopul uscat şi

îmbracarea cu haine şi şosete călduroase. Cel mai bine este să facem şi puţină gimnastică de

încălzire, după acest procedeu, pentru a ne mări temperatura corporala rapid.

Durata duşurilor reci.

În primele zile, duşul rece nu va dura mai mult de un minut, mai ales dacă sunteţi o persoană

friguroasă, care suportă greu temperaturile scăzute sau dacă nu aveti o constitutie prea robustă.

Apoi, durata acestor duşuri se prelungeşte pe măsură ce organismul se căleşte, ajungand la o durată

de maximum trei minute. O cură completă de stimulare a sistemului imunitar presupune să facem

zilnic, dimineaţa, câte un duş rece, vreme de trei-patru săptămâni, dar ne putem creea din acest

procedeu şi un obicei zilnic, pe toată durata vieţii.

Efectele dusurilor reci

Primul efect, care apare la 5-15 minute după ce am facut un duă rece, este o încălzire

puternică şi extrem de placută a întregului corp, care se explică printr-o activare a circulaţiei

sângelui.

Page 35: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

35

Apoi vom remarca o înviorare a tonusului psihic, apariţia unei stări de bună dispoziţie.

Vom sesiza, de asemenea, o acomodare mult mai rapidă la variaţiile de temperatură şi o

reducere a sensibilitatii la frig şi la curenţii de aer.

Prin mecanisme înca puţin cunoscute, după o săptămâna de cură externă cu apă rece se

remarcă deja şi o intensificare a activităţii imunitare. Ca atare, sensibilitatea la răcelile de tot felul

va fi redusă, anumite afecţiuni cronicizate vor ceda gradat sub acţiunea acestei proceduri şi a

celorlalţi factori terapeutici conjugaţi.

Precauţii: acest procedeu efectuat în momente nepotrivite, atunci când suntem infriguraţi,

când ne simţim foarte slăbiţi sau deja bolnavi, ori am practicat cu exces de zel (expunerea prea

îndelungată la apă rece sau omiterea îmbrăcării în haine călduroase) are efecte inverse celor

scontate. Este bine să reţineţi faptul ca expunerea la apa rece se va face gradat, aşa încât sistemul

cardiovascular să nu fie expus la şocuri, care-i vor dauna mai târziu sau chiar în acel moment.

Contraindicaţii ferme la această procedură: bolile cardiovasculare grave (ischemie cardiacă,

accident vascular, arteriopatii etc.), infecţiile respiratorii, urinare şi intestinale în faza acută,

nevralgia, reumatismul în faza acută.

Bibliografie

1. DAIL, C., THOMAS, C., (1999), Hidroterapie, Tratamente simple pentru afecţiuni

obişnuite, Ed. Viaţă şi sănătate, Bucureşti;

2. DRĂGAN, I., şi colab., (1994), Medicina sportivă aplicată, Ed. Editis, Bucureşti;

3. MOGOŞ, V., T., (1990), Apa, agent terapeutic, Ed. Sport-turism, Bucureşti;

EVALUARE De câte tipuri sunt băile şi duşurile terapeutice?

Care sunt caracteristicile băilor şi duşurilor terapeutice?

Când şi cui îi sunt indicate băile fierbinţi?

Care este frecvenţa băilor fierbinţi?

Care sunt precauţiile şi contraindicaţiile băilor fierbinţi?

Care este durata duşurilor reci?

Care sunt efectele duşurilor reci?

Care sunt precauţiile şi contraindicaţiile duşurilor reci?

Page 36: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

36

Capitolul IV. Bazele generale ale tehnicii procedeului craul

Scop

Cunoaşterea amănunţită a etapelor şi conditiilor utilizate în formarea deprinderii de a înota, a

tehnicii procedeului craul, în vederea utilizării a unor elemente în activităţile de recuperare şi

profilaxie.

Obiective operaţionale

După ce va studia această unitate de curs, studenţii vor putea să:

Să-şi formeze abilităţile necesare activităţilor de învăţare corectă a elementelor procedeului

craul

Să-şi formeze deprinderea de a analiza biomecanic tehnica mişcării membrelor inferioare, a

membrelor superioare, a respiraţiei specifice procedeului craul în vederea utilizării eficiente a

acestora în activităţile de recuperare şi profilaxie.

Page 37: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

37

4.1. Formarea deprinderii de a înota

Generalităţi

Poziţia de plutire (fundamentală) presupune renunţarea la orice sprijin din partea mediului

terestru, ceea ce dă impresia unui pericol, dar dacă rezistenţa acesteia este folosită corect, se poate

conta pe o prelungire a duratei imersiei, în plus, greutatea corpului devine mai mică în comparaţie cu

greutatea măsurată pe uscat (Arhimede).

Elementele noi de motricitate cu care se va obişnui subiectul, în cazul unei bune adaptări la

mediu şi a obişnuirii cu poziţia corectă a corpului în înot, poate fi învăţată şi perfecţionată pe multiple

căi, astfel:

Învăţarea mişcării de înaintare cu membrele inferioare, fapt ce perfecţionează capacitatea de

a pluti cu uşurinţă fără a beneficia de o perfectă adaptare cu apa;

Învăţarea mişcărilor de înaintare cu membrele superioare, care întăreşte capacitatea de a

înainta în relaţii optime cu adaptarea la mediu, dar cu minusuri în ceea ce priveşte adapatrea celor mai

bune poziţii de plutire.

Formarea deprinderii de înot, parcurge câteva trepte care se cer înţelese a fi trecute progresiv:

- Adaptarea la mediul acvatic;

- Obişnuirea cu plutirea şi alunecările pe apă;

- Învăţarea structurilor defalcate ale mişcărilor de înot, începând cu învăţarea mişcării

membrelor inferioare, urmată de cea a membrelor superioare;

- Învăţarea coordonării simplificată, combinaţii de mişcări defalcate din cât mai multe

procedee;

- Învăţarea până la perfecţionare şi măiestrie a coordonării globale a mişcărilor, a starturilor şi

întoarcerilor specifice fiecărui procedeu.

Prezentarea celor cinci stagii de pregătire a fost făcută cu intenţia de a oferi celui interesat

imaginea de ansamblu a drumului parcurs de înotător în activitatea de pregătire în care este regăsită şi

evoluţia deprinderii de a înota.

Metodica învăţării înotului trebuie să respecte această schemă având în vedere că ea ghidează

profesorul(antrenorul, instructorul) către atingerea unui obiectiv superior, învăţarea a cât mai multor

procedee de înot, cerinţele adaptării la mediu fiind aceleaşi pentru toate procedeele.

În funcţie de scop, a condiţiilor de bază materială, a calităţii cadrelor, se va putea opta pentru

folosirea în procesul de învăţare (iniţiere) a metodei de învăţare simultană (mixtă), a celor trei

procedee de înot sau a metodei învăţării succesive a unui procedeu. Timpul afectat unui curs sau ciclu

Page 38: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

38

de învăţare este limitat şi abia permite însuşirea cunoştinţelor necesare însă, trebuie spus că scopul şi

condiţiile, determină metoda cea mai bună, adecvată situaţiei în ansamblu.

Indiferent de metoda ce urmează a fi folosită, ne permite să sugerăm câteva cerinţe şi câteva

dintre principalele indicaţii metodice ce asigură condiţii optime desfăşurării procesului învăţării şi

după caz, a perfecţionării procedeelor de înot.

Indicaţii metodice:

a) Metodele folosite sunt: demonstraţia, materialele intuitive, planşe, chinograme, afişe, imagini

video, filme didactice, imagini ale tehnicii folosite de marii înotători, în care sunt prezentate modelele

optime de mişcare;

b) Sensul parcurgerii elementelor de tehnică se vor subordona principiului instruirii programate,

trecerea la o treaptă superioară să se facă pe baza însuşirii temeinice a celei anterioare;

c) Accesibilitatea exerciţiilor de învăţare, de la uşor la greu, de la simplu la complex etc.;

d) Exersarea să fie abandonată în cazul unor exerciţii greşite, întreruperea poate fi comandată de

istructor dar şi de subiect (din propie iniţiativă), ca o consecinţă a calităţii autocontrolului, astfel:

când se indică parcurgerea unui număr mai mare de repetări sau o durată mai mare a efortului,

subiectului trebuie să i se spună că ori de câte ori oboseşte să se oprească un timp pentru a se odihni

ca apoi să poată executa mişcările corect.

e) Treptat, instructorul va obişnui subiectul cu nu anumit "cod" de gesturi care indică poziţia sau

mişcarea spre care acesta trebuie să-şi sporească atenţia de execuţie, se recomandă evitarea lansării

comenzilor cu strigăte disperate.

f) Permanent, principala preocupare a instructorului este de a-i atrage atenţia subiectului despre

importanţa felului cum respiră, mai bine spus cum expiră, deteriorarea respiraţiei conduce la forme

acute de oboseală care nu ajută la învăţarea corectă a mişcărilor de înot.

g) Mediul ambiant în care se desfăşoară lecţia trebuie să ofere condiţii optime de lucru;

funcţionalitatea bună a bazinului, evitarea altor activităţi, numărul cursanţilor într-o grupă nu trebuie

să depăşească 15, luminozitatea bună, trebuie să preocupe pe fiecare instructor.

Să se acorde atenţie mărită pregătirii teoretice pentru conştientizarea învăţării.

4.2. Învăţarea tehnicii de înot şi elaborarea unul model conţinând

mijloace de învăţare şi perfecţionare

Iniţierea poate începe în bazine cu apă mică sau adâncă, cu materiale ajutătoare. Acolo unde se

poate, este indicat a se folosi de la început bazinul cu apă adâncă, deoarece acomodarea se face direct

Page 39: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

39

şi nu mai implică încă o perioadă de acomodare de la apă mică la apă adâncă. Vom descrie o serie de

avantaje şi dezavantaje ale desfăşurării iniţierii şi într-un caz şi în celălalt.

Bazine cu apă adâncă

Avantaje:

• adaptarea directă cu adâncimea;

• obişnuirea din primele lecţii cu poziţia orizontală a corpului pe apă;

• învăţarea cât mai rapidă a propulsiei;

Dezavantaje:

• varietatea mijloacelor de învăţare este mai mică;

• scade densitatea elementelor învăţate atunci când nu se folosesc materiale şi obiecte

ajutătoare;

• primul contact cu apa adâncă este dificil;

• atenţia este mai mare din partea instructorului;

• subiecţii nu se pot juca aşa cum o fac în bazinele cu apă mică;

Bazine cu apă mică

Avantaje:

• varietate mare de mijloace de învăţare şi jocuri dinamice;

• adaptarea uşoară şi rapidă cu apa;

• instructorul este aproape de subiecţi;

• pe lângă explicaţie şi demonstraţie, poate fi dat ajutorul direct;

Dezavantaje:

• subiecţii nu sunt atenţi, au tendinţa de a se juca;

• coordonarea dintre elementele de tehnică se realizează mai greu;

• necesită o mare readaptare cu apa la trecerea în apă adâncă;

Iniţierea fără obiecte ajutătoare

Avantaje:

• este în deplină concordanţă cu principiile generale de adaptare la mediu pentru că permite

subiecţilor însuşirea directă a legilor plutirii;

• se simt imediat consecinţele flotabilităţii naturale şi ale echilibrului corpului în apa;

• sunt avantajaţi copii cu o flotabilitate bună;

Page 40: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

40

• progresul în tehnica înotului este mai lent dar oferă marele avantaj al unei însuşiri corecte a

elementelor tehnicii de înot, încă de la începutul iniţierii şi nu se pierde timpul mai târziu cu

corectarea elementelor greşit învăţate;

Dezavantaje:

• varietatea exerciţiilor este mai mică;

• durata învăţării şi iniţierii în înot este mai lungă;

• omogenitatea grupei este influenţată de gradul diferit de flotabilitate al fiecărui subiect în

parte;

• monotonia lecţiilor;

Iniţierea cu ajutorul materialelor ajutătoare

Obiectele ajutătoare sunt următoarele: colaci, veste, camere de bicicletă, plute, mingi, bastoane,

centuri, flotoare, palmare, labe sau înotătoare pentru picioare, etc.

Avantaje:

• încrederea pe care o asigură aceste obiecte ajutătoare;

• securitatea mai mare în apă;

• este rezolvată problema flotabilităţii;

• densitatea exerciţiilor în lecţie este mult mai mare;

• exerciţiile cu obiecte ajutătore sunt numeroase şi foarte accesibile mai ales pentru cei cu frică

de apă;

• lecţiile sunt dinamice, lipsite de monotonie şi plictiseală;

• unele elemente de tehnică considerate grele se învaţă rapid;

Dezavantaje:

• utilizarea obiectelor ajutătoare intră în contradicţie cu principiile generale de adaptare la

mediu (flotabilitate, echilibru în apă);

• un favorizează învăţarea corectă a tehnicii de înot;

• în momentul înlăturării acestor obiecte ajutătoare, timpul afectat pentru readaptarea la noile

condiţii este mult mai mare;

Obiecte ajutătoare folosite în procesul de iniţiere

Colacii

Avantaj:

• asigură o flotabilitate bună, putând fi folosiţi şi ca plute.

Dezavantaje:

• scoaterea lor produce frică;

Page 41: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

41

• îngreunează lucrul membrelor inferioare;

• împiedică mişcarea membrelor superioare;

• apare pericolul rostogolirii în apă.

Centura sau camera de bicicletă:

Avantaje:

• asigură un bun echilibru pe apă;

• dă posibilitatea de însuşire corectă a tehnicii braţelor;

• permite un număr mare de exerciţii.

Nu are dezavantaje.

Pluta de antrenament

Avantaje:

• pune în evidenţă flotabilitatea naturală;

• permite un număr mare de exerciţii;

• dă o foarte mare încredere în executarea diferitelor elemente de tehnică;

• ajută şi asigură o poziţie orizontală pe apă.

Dezavantaje:

• este grea pentru copii de vârste mici;

• împiedică înaintarea pe apă.

Labele de cauciuc:

Avantaje:

• măresc flotabilitatea;

• facilitează mişcarea membrelor superioare

• dezvoltă o viteză de deplasare mai mare.

Dejavantaj:

• scoaterea lor, îngreunează actiunea membrelor inferioare.

Palmarele

• nu se folosesc în procesul de învăţare şi iniţiere.

Exerciţii pentru acomodare cu apa (apă adâncă)

1. Şezând pe marginea bazinului cu picioarele în apă, subiectul se spală pa faţă cu multă apă

folosind amândouă mâinile;

Page 42: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

42

2. Din aceeaşi poziţie subiectul îşi udă cu multă apă toate părţile corpului care nu se află în

imersie, folosind amândouă mâinile;

3. Intrări succesive în apă cu sprijinul mâinilor pe marginea bazinului până când apa ajunge la

nivelul bărbiei;

4. Deplasări de-a lungul marginei bazinului, cu mâinile pe "sparge val" sau pe marginea

bazinului;

5. Cu sprijinul mâinilor pe marginea bazinului, scufundarea feţei şi capului sub apă;

6. Acelaşi lucru de mai sus, dar fără sprijin pe braţe;

7. Cu sprijinul mâinilor pe marginea bazinului, executarea unor mişcări ale membrelor

inferioare sub formă de forfecare, cu flexia uşoară a articulaţia genunchiului;

8. Cu ajutor din partea instructorului, scufundări până se atinge fundul bazinului.

Exerciţii pentru învăţarea scufundării

1. Scufundarea sub apă şi privirea unor obiecte aflate sub apă (degetele de la mâini);

2. Scufundarea pe o ştechetă ţinută de profesor şi atingerea fundului bazinului cu mâna;

3. Sărituri de pe marginea bazinului cu atingerea cu mâinile a ştachetei ţinută de instructor;

4. Căderi înapoi de pe marginea bazimului.

Exerciţii pentru învăţarea plutirii şi a poziţiei pe apă

1. Din sprijin cu mâinile pe sparge val, menţinerea corpului la suprafaţa apei prin bătaia

picioarelor;

2. Întins la suprafaţa apei, cu ajutorul profesorului, alunecare cu mâinile întinse spre înainte şi

cu capul în apă;

3. Din sprijin cu mâinile pe marginea bazinului, menţinerea corpului la suprafaţa apei cu

ajutorul picioarelor concomitent cu scufundarea capului în apă şi suflarea aerului în apă;

4. Acelaşi exerciţiu, dar cu oprirea picioarelor din bătaie în momentul în care capul este

scufundat sub apa, şi menţinerea respiraţieicât mai mult;

5. Împingerea de la perete în pluta pe piept cu trecerea în plută pe spate;

6. Acelaşi exerciţiu executat cu lucrul membrelor inferioare

7. Alunecare cu ajutorul bătăilor din picioare cu sprijin pe plută;

Alunecare în plută pe piept cu lucru de picioare, mişcarea simultană a braţelor dinspre înainte

spre înapoi prin apă, cu ajutorul plutei.

Page 43: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

43

4.3. Tehnica procedeului craul

Scurt istoric

Denumirea a fost dată de către antrenorul american George Fonnan, care urmărind cum înoată

sportivul australian Alik Wickhan, a exclamat: "Priviţi cum se târăşte acest copil!"-(cum craulează, în

limba engleză: to crawl = a se târâ), în unele lucrări mai vechi este denumit şi craul pe piept iar în cele

prelucrate din limba engleza, liber.

Tehnica de înot craul apare în anul 1897, fiind demonstrată pentru prima oara la înotătorii

australieni. Mai târziu, în anul 1922, a apărut tehnica de înot craul a lui Weissmuller, care a reuşit

pentru prima data să înoate 100 de metri sub un minut, tehnica lui fiind considerată clasică,

coordonarea fiind de 6 mişcări de picioare la un ciclu de braţe.

Prin anii 1930, procedeeul craul a fost perfecţionat de înotătorii japonezi care înotau cu 10

mişcări de picioare la un ciclu de braţe. Tendinţa actuală a tehnicii de înot în procedeeul craul este cea

utilizată de Weissmuller, adică coordonare 6-2, binenţeles cu o poziţie adecvată a capului.

Utilizarea procedeului

În competiţii

Procedeul craul se înoată în probele de liber, probe olimpice: 50m, l00m, 200m, 400m, 800m,

(feminin) 1500m, (masculin), în probele de ştafetă, 4x50m, 4xl00m,4x200m, ultimii schimb în ştafetă

de 4xl00m mixt, precum şi ultimul procedeu înotat în probele individuale de 200m mixt şi 400m mixt.

Utilitar şi de agrement:

Este procedeul cu cea mai mare utilizare pentru scopuri utiltare (salvare de la înec, aplicaţii

militare, curse de mare fond, triatlonuri, traversări de cursuri de apa, etc.).

Pentru tratamentul unor afecţiuni prin utilizarea unor elemente ale procedeului suţinute de unele

obiecte ajutătoare,

Pentru agrement, este unul din cele mai utilizate, mai ales datorită vitezelor pe care le poate

dezvolta, (este utilizat frecvent şi sub forme tehnice mai puţin perfecţionate - voiniciasca, ower).

Procedeul craul a evoluat devenind cel mai rapid dintre procedeele înotului sportiv.

Tehnica acestui procedeu implică următoarele:

Mişcarea membrelor superioare;

Mişcarea membrelor inferioare;

Coordonarea membrelor superioare;

Coordonarea dintre membrele inferioare şi superioare;

Coordonarea membrelor superioare cu respiraţia;

Startul şi întoarcerea la capătul bazinului

Page 44: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

44

Mişcarea braţelor

Din punct de vedere biomecanic, în procedeul craul membrele superioare lucrează alternativ

ciclic. Alternanţa presupune că atunci când un membru superior vâsleşte, celălalt revine prin aer la

locul de unde a plecat. Parcurgerea completă cu fiecare membru superior a unui drum acvatic şi a

ununia aerian, constituie un ciclu.

Vâslitul acvatic cu membrele superioare se compune din următoarele mişcări: intrarea

membrului superior în apă, apucarea apei, întinderea şi revenirea.

Întrarea membrului superior în apă

Trebuie făcută în faţa capului, membrul trebuie sa fie uşor îndoit, cu cotul mai sus decât mâna în

aşa fel încât vârfurile degetelor să fie primele care pătrund în apă, locul de intrare în apă trebuie să fie

la 5 cm în spatele punctului care poate fi atins cu membrul superior întins complet.

Mâna trebuie să alunece în apă, cu palma orientată spre în afară la 30°- 40° fată de poziţia

orizontală. O tehnică foarte bună şi eficientă este atunci când articulaţia mâinii, cotului şi a umărului

se introduc în apă printr-un singur punct.

După introducerea intrarea membrului superior în apă, următoarea mişcare este de întindere a

acestuia spre înainte favorizând astfel alunecarea pe apă.

Apucarea apei

După terminarea fazei de alunecare a braţului în apă, urmează tracţiunea acvatică prin apucarea

apei cu palma întinsă spre în afară, urmată de răsucirea palmei din articulaţia pumnului spre înăuntru.

Urmează mişcarea de tracţiune spre în jos sau de apăsare a apei concomitent cu flexia din articulaţia

cotului, schimbarea direcţiei de tracţiune spre înăuntru până când mâna ajunge în dreptul pieptului, cu

flexia cotului până la un unghi de 100°- 110°.

În acest moment al vâslirii, vârful palmei este orientat în direcţia umărului opus. Vâslirea este

uniform accelerată şi se realizează cu "cotul înalt", peste nivelul mâinii.

Pe durata vâslirii este descris un parcurs sinusoidal, asemănător literei "S".

Întinderea

După depăşirea momentului maxim de flexie din articulaţia cotului, urmează tracţiunea spre în

jos concomitent cu extensia cotului şi orientarea palmei spre înapoi până la punctul maxim de

întindere a acestuia.

Revenirea

Este mişcarea pe care o execută membrul superior pe deasupra apei până la intrarea în apă. Dupâ

terminarea tracţiunii, membrul superior execută o mişcare de rotaţie spre înainte, din articulaţia

umărului, cu flexia progresivă a cotului până la un unghi cuprins între 130°-150° la sprinteri şi 130°-

100° la fondişti, în punctul maxim situat în dreptul capului. Mişcarea se continuă prin ducerea

Page 45: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

45

membrul superior spre înainte concomitent cu extensia din articulaţia cotului aşa încât, la momentul

contactului cu suprafaţa apei, unghiul format la nivelul articulaţiei cotului să fie de aproximativ 170°.

Greşeli

a) La intrarea membrului superior în apă

Pătrunderea mâinii uşor în exterior- modifică aliniamentul lateral.

Introducerea mâinii lângă cap - produce o contraforţă la extinsia cotului sub apă şi scurtează

tracţiunea.

Plesnirea braţului sau a mâinii pe apă- creşte turbulenţa de suprafaţă şi rezistenţa valurilor,

determinând şi dragarea unei cantităţi inutile de aer.

Întinderea pronunţată a membrului superior înainte, sau introducerea sa în interior, peste

mediana corpului - modifică aliniamentul prin deplasarea în lateral a bazinului şi a picioarelor,

generând o înaintare şerpuită.

b) La vâslire:

Relaxarea articulaţiei pumnului - mâna nu exercită presiune pe apă, ea fiind în uşoară extensie.

Coborârea cotului - antebraţul şi palma nu vâslesc.

Vâslirea cu cotul în extensie - modifică aliniamentul orizontal, determinând înălţarea şi apoi

coborârea corpului.

Scoaterea membrului superior prea devreme din apă - scurtează împingerea şi, în compensaţie,

măreşte ritmul mişcărilor.

Orientarea palmei în sus la finalul împingerii -coboară bazinul .

c) Pe drumul aerian

Extensia cotului - corpul se scufundă.

Mişcarea membrelor inferioare

Aceste structuri motrice, numite şi lovituri sau bătăi, permit înălţarea subiectului pe apă,

facilitând înaintarea. De asemenea, menţin echilibrul corporal şi aliniamentul lateral, corectând

deplasările în plan orizintal generate de alternanţa mişcărilor membrelor superioare.

Bătaia picioarelor asigură într-o oarecare măsura şi propulsia. Deşi picioarele nu sunt plasate

într-o poziţie de împingere a apei spre înapoi, ele asigură în acelaşi fel portanţa ca şi coada unui

delfin. Cu toate că mişcările cozii la delfin sunt realizate pe verticală, ele creează o diferenţă de

presiune (pozitiv dedesupt şi negativ deasupra), care generează portanţa, propulsând delfinul înainte.

Având în vedere consumul energetic de patru ori mai mare al membrelor inferioare decât cel al celor

superioare, această sarcină propulsivă este preluată preponderent de segmentele superioare. Actiunea

Page 46: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

46

membrelor inferioare este alternativă şi se realizează în plan vertical, sub forma unei mişcări de

forfecare, având două faze distincte: faza descendentă şi faza ascendentă.

Faza descendenta, cu rol în înălţare se desfăşoară prin flexia activă a şoldului (m. iliopsoas,

drept anterior şi sartorius), flexia pasivă a genunchiului şi extensia gleznei (prin presiunea apei). În

punctul final, când coapsa începe deplasarea în sus, gamba continuă mişcarea spre fundul bazinului

prin extinderea genunchiului şi "biciuirea" apei, în principal cu partea dorsală a labei piciorului. În

punctul maxim de flexie a genunchiului, unghiul dintre coapsa şi gambă nu depăşeşte 140°-150°, iar

adâncimea maxima pe care o aitinge vârful labei piciorului nu depăşeşte 40 cm.

Faza ascendentă, sau pregătitoare, are rol în învingerea inerţiei loviturii descendente, prin

schimbarea direcţiei de mişcare în sus, fară efort muscular excesiv. Se execută prin extinderea

simultană a şoldului şi genunchiului, mişcări ajutate de presiunea hidrostatică a apei. Finalul acţiunii

presupune "spargerea" suprafeţei apei cu călcâiul.

Dacă întâlnirea membrelor inferioare se realizează în axul longitudinal al corpului, presiunea

apei se exercită chiar asupra centrului de greutate al corpului, asigurând portanţa. Amplitudinea

mişcărilor variează între 30-40 cm, fiind determinată de constituţia înotatorului şi de ritmul loviturilor.

Mişcările se realizează cu gleznele relaxate şi picioarele în uşoară inversie (adducţie, supinaţie,

extensie).

Faza descendentă este accentuată, reprezentând principalul element al propulsiei şi al alunecării

înotătorului pe apă.

Greşeli:

a) Faza descendentă:

Flexia dorsală a gleznei -limitează suprafaţa de presiune pe apă.

Hiperextensia şoldului -coapsa se deplasează spre verticală.

b) Faza ascendentă:

Flexia pronunţată a genunchiului - gamba este scoasă din apă, lovitura descendentă

consecutivă fiind realizată parţial în aer.

c) Mişcarea în ansamblu:

Executarea mişcării la o adâncime prea mare.

Mişcări cu frecvenţă mare şi cu amplitudine mică.

Mişcări neregulate sau sacadate.

Acţiuni iniţiale din articulaţia genunchilor -se depărtează doar gambele în plan sagital.

Menţinerea genunchilor în extensie -determină încordarea întregului membru inferior.

Coordonarea membrelor superioare

Page 47: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

47

Coordonarea apucării presupune ca în timp ce un membru superior se întinde relaxat, alunecând

spre înainte pe sub apă, celălalt execută vâslirea.

Coordonarea continuă este net superioară şi semnifică o suprapunere mai scurtă a drumurilor

acvatice. În timp ce un membru superior intra în apa şi alunecă, celălalt realizează împingerea (ultima

parte a vâslirii).

Mişcarele sunt sincronizate astfel încât, extinderea cotului avansat sub apă spre înainte, coincide

temporar apropierii de corp a membrului superior care finalazează vâslirea. Este greşită afirmaţia că

un braţ intră în apa în momentul în care celălalt braţ iese din apă.

Coordonarea dintre membrele superioare şi cele inferioare

Numărul bătăilor de picioare la un ciclu de mişcări ale membrelor superioare (două mişcări de

braţe) este variat, 2,4,6,8, chiar şi 10 bătăi de picioare. În general se execută 6 bătăi de picioare la un

ciclu de braţe, fiecărei mişcări de braţ corespumzandu-i trei bătăi de picioare. În probele de fond se

utilizează coordonarea la 2 şi 4 bătăi de picioare la un ciclu de braţe.

Pentru procedeul craul cu 6 bătăi de picioare la un ciclu de braţe, coordonarea este după cum

urmează: mişcarea în jos a braţului stâng are loc simultan cu bătaia în jos a piciorului stâng, mişcarea

spre înăuntru a braţului stâng este simultană cu bătaia în jos a piciorului drept, şi mişcarea în sus a

braţului stâng concomitent cu a doua bătaie a piciorului stâng. Astfel, la o singură mişcare de braţ, se

execută trei mişcări de picioare ceea ce rezultă că la cealaltă mişcare cu braţul care compune un ciclu

complet de braţe se execută alte trei bătăi ale picioarelor.

Aplicarea simultană a forţei membrelor superioare cu cea a membrelor inferioare, trebuie să

mărească viteza de înaintare şi de propulsie.

Sportivii care revin cu superioare prin lateral preferă o coordonare cu două bătăi încrucişate la

un ciclu de braţe. Astfel sunt diminuate pendulările laterale ale şoldurilor, generate de modificările

aliniamentului lateral. Amplitudinea loviturilor este mare şi favorizează răsucirea corpului.

Coordonarea membrelor superioare cu respiraţia.

Se expiră în timp ce un membru superior pătrunde în apă şi celălalt efectuiază împingerea.

Capul este scufundat, iar privirea orientată înainte jos. Continuând expiraţia, capul se răsuceşte şi

bărbia urcă spre membrul superior care finalizează vâslirea.

Prin răsucirea umerilor, faţa este degajată în depresiunea produsă la înaintarea capului. Gura se

întredeschide şi inspirul se realizează sub valul format. El continuă până când membrul superior aflat

în revenire are mâna, cotul şi umărul în acelaşi plan.

În acest moment, axa umerilor se răsuceşte în sens contrar, iar membrul superior îşi continuă

drumul spre înainte, iar celălalt sfârşeşte tracţiunea. Faţa se scufundă şi ciclul se reia.

Page 48: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

48

Se recomandă respiraţie alternantă, care presupune inspirul aerului şi pe o parte şi pe cealaltă a

corpului. Aceasta asigură echilibrul corpului, a vâslitului şi revenirea membrelor superioare cu cotul

ridicat. Fiziologii consideră că, spre deosebire de respiraţia convenţională, cea alternantă măreşte

capacitatea pulmonară de difuzie a oxigenului.

Cantitatea de aer inspirată este medie, şi este inhalat rapid pe gură, şi expirat profund pe nas şi

pe gură. Când faţa revine în apă nu se recomandă apneea. Nu se inspiră imediat după revenirea la

suprafaţă, la start sau la întoarcere, deoarece scade mult viteza de înaintare.

Greşeli

Capul se răsuceşte odată cu umerii - scade eficienţa vâslirii.

Capul se ridică - trenul inferior se scufundă.

Expiraţia continuă la ieşirea capului din apă - scurtează durata inspirului, şi apar senzaţiile de

sufocare şi epuizare.

Startul în procedeul craul

Plonjarea în apă, startul, este un element de tehnică spectaculos, care a apărut odată cu

întrecerile sportive. De-a lungul timpului, întoarcerile au fost perfecţionate continuu pentru a

îmbunătăţi performanţele sportivilor, iar startul pentru scurtarea timpului dintre semnalul de pornire şi

desprinderea din blocstartul competiţional.

Până în anii '60 startul se desfăşura cu balansarea membrelor superioare pe un arc de cerc de

aproximativ 360°. De atunci,"avântarea" lor s-a realizat cu o amplitudine de numai 180°, sau chiar

mai mică, până la 30°.

De exemplu, startul "smuls" se realizează cu o balansare a membrelor superioare de amplitudine

medie, aproximativ 120°. Acest start presupune scurtarea elanului, ceea ce a contribuit în timp la

doborârea recordurilor.

Structura startului, din punct de vedere al fazelor care îl alcătuiesc, este următoarea:

poziţia în blocstart;

elanul;

drumul aerian;

pătrunderea în apă;

lucrul în imersie şi revenirea la suprafaţa apei.

Poziţia în blocstart

Este cu faţa spre piscină şi corpul înclinat. Genunchii sunt semiflexaţi, picioarele depărtate la

lăţimea umerilor şi în uşoară adducţie (vârfurile apropiate -călcâiele depărtate), iar degetele prind cu

Page 49: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

49

suprafaţa plantară marginea anterioară a blocstartului. Braţele sunt relaxate lângă corp sau orientate

înainte -jos. Privirea este îndreptată spre apă şi bărbia uşor coborâtă.

Elanul

Se realizează prin extensi energică a trunchiului şi avântarea membrelor superioare înainte -sus

lângă cap. Se împinge în marginea blocstartului, proiectând corpul spre înainte.

Drumul aerian

Se execută menţinând coloana vertebrală în rectitudine. Pentru a plonja în arc este necesară

coborârea bărbiei şi uşoara flexie a şoldurilor după atingerea celui mai înalt punct al zborului. Zborul

trebuie să fie uşor ascendent pe prima parte, urmat de o flexie energică a trunchiului pe coapsă până la

un unghi de aproximativ 140° - 160° . Traiectoria centrului de greutate nu mai poate fi modificată, se

poate schimba doar poziţia segmentelor, însă cu efecte negative asupra lungimii zborului. În

concursul preolimpic desfăşurat la Moscova(1890), înotătorii ruşi au încercat accelerarea zborului

prin mişcarea picioarelor în aer, dar această execuţie nu şi-a dovedit eficienţa.

Pătrunderea în apă

Se realizează sub un unghi cât mai mic faţă de suprafaţa apei, aproximativ 30°- 40°. În locul

unde pătrund mâinile trebuie să intre întregul corp, cu braţele cât mai apropiate unul de celalalt pentru

a învinge uşor rezistenţa apei, iar suprafaţa de contact cu apa trebuie să fie cât mai mică pentru a

elimina forţa de frecare a corpului cu apa.

Lucrul în imersie şi revenirea la suprafaţă

După o scurtă alunecare, picioarele încep să bată pentru a asigura înălţarea corpului spre

suprafaţa apei. Urmează o vâslire cu un singur membru superior şi ridicarea capului pentru a atinge

nivelul apei. Acest lucru pe sub apă se poate realiza prin mişcări ale membrelor inferioare specifice

procedeului craul sau prin mişcări ondulatorii specifice procedeului delfin.

Greşeli la start

a) La poziţia iniţială:

Extensia sau flexia pronunţată a genunghilor - reacţie musculară necorespunzătoare la

semnalul de start

Degetele picioarelor nu prind marginea blocstartului - posibilă dezechilibrare sau alunecare.

b) La elan:

Mişcări inutile cu braţele - întârzie desprinderea.

c) În zbor:

Extinderea trunchiului sau a gâtului - coboară trenul inferior, intrarea în apă realizându-se pe

abdomen.

d) Intrarea în apă:

Page 50: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

50

Suprafaţa mare de contact cu apa, atunci când membrele, pieptul şi bazinul pleznesc apa în

locuri diferite -creează tulburenţă de suprafeţă şi reduc viteza.

e) În faza lucrului sub apă şi la revenire:

Mişcări de picioare executate prea devreme sau prea târziu - nu este valorificată alunecarea în

imersie.

Vâslirea prematură cu primul braţ -scade viteza iniţială.

Exerciţii pentru învăţarea procedeului craul

Înaintea începerii învăţării procedeului craul, este bine ca instructorul să facă o demonstraţie a

procedeului, cu accent pe momentele cheie; să dea explicaţii privind mişcarea membrelor inferioare, a

celor superioare, respiraţia şi coordonarea acestora.

Învăţarea mişcării membrelor inferioare

Pe uscat, din culcat ventral pe o bancă, cu bazinul înafara suprafeţei de sprijin, învăţarea

mişcării membrelor inferioare specifică procedeului craul (mişcări în plan vertical) şi corectarea

de către instructor.

Din şezând pe marginea bazinului, picioarele scufundate în apă până la nivelul genunchilor,

mişcarea alternativă a picioarelor.

Din culcat ventral pe marginea bazinului, cu membrele inferioare înafara sprijinului spre apă,

se execută lovirea apei de sus în jos simulând mişcări specifice procedeului craul

Executarea mişcării cu membrele inferioare, atingând cu mâinile fundul bazinului (bazine cu

apă mică).

Din sprijin cu mâinile pe marginea bazinului, executarea mişcărilor cu membrele inferioare

din plută pe piept cu capul în apă. Respiraţia se execută la 6 bătăi de picioare sau la 9 bătăi de

picioare.

Executarea mişcărilor cu membrele inferioare, subiectul fiind tractat de pe marginea

bazinului cu ajutorul unui băţ, sau din apă de către instructor.

Executarea mişcărilor membrelor inferioare cu ajutorul plutei.

Executarea mişcărilor membrelor inferioare, membrele superioare fiind întinse în prelungirea

corpului.

Executarea mişcării membrelor inferioare pe o parte.

Indicaţii metodice:

Se acordă o atenţie mărită asupra poziţiei piciorului în apă: vârful piciorului foarte bine întins;

picioarele apropiate unul de celălalt; distanţa dintr picioare (pasul),în momentul forfecării să nu fie

prea mare, etc.;

Page 51: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

51

Toate exerciţiile se pot executa cu ajutorul labelor de cauciuc.

Învăţatea mişcării membrelor superioare

Pe uscat, demonstrarea mişcării membrelor superioare şi executarea acestora mişcări în

oglindă.

Executarea mişcării membrelor superioare din stând cu trunchiul îndoit la un unghi de 90°,

învăţând totodată întoarcerea capului într-o parte, pentru executarea inspirului.Răsucirea capului

se execută la fiecare membru superior, pentru a facilita mişcarea.

Acelaşi exerciţiu, cu răsucirea capului la trei braţe.

În apă, cu sprijin pe marginea bazinului, menţinându-se poziţia orizontală a corpului pe apă,

executarea mişcării membrelor superioare (vâslirea).

Cu picioarele în sprijin pe marginea bazinului, sau pe culoarele delimitatoare, executare

mişcării membrelor superioare specifică procedeului craul.

Sprijinul picioarelor într-un colac, executarea mişcării membrelor superioare cu ajutorul

plutei. Mişcările se asociază cu respiraţie la fiecare mebru superior.

Coordonarea mişcării membrelor superioare cu respiraţia.

Învăţarea coordonării mişcării membrelor superioare cu cele inferioare şi cu respiraţia

Pe uscat, din stând cu membrele superioare întinse înainte, se execută mişcarea specifică

procedeului craul concomitent cu joc de glezne şi răsucirea capului pentru efectuarea inspirului

Executarea mişcării membrelor superioare din stând, cu trunchiul îndoit la un unghi de 900,

cu răsucirea capului pentru executarea respiraţiei la trei mişcări.

Coordonarea răsucirii capului odată cu executarea mişcării membrului superior de pe partea

respiraţiei: capul se răsuceşte în momentul începerii vâslirii şi revine în momentul terminării

mişcării de tracţiune.

Alunecare craul cu sprijin pe plută, cu respiraţie la fiecare mişcare a membrului superior.

Acelaşi exerciţiu, cu respiraţie la două şi trei mişcări.

Alunecare craul fără sprijin pe plută, cu respiraţie la fiecare mişcare, la două şi la trei mişcări.

Alunecare sau procedeu craul, vâslind numai cu un singur membru superior, cu respiraţie la

două mişcări.

Executarea unui ciclu de braţe la patru bătăi de picioare, la şase bătăi de picioare şi la opt

bătăi de picioare.

Indicaţii metodice:

Diversificarea exerciţiilor impune însuşirea corectă a tehnicii în procedeul craul;

Page 52: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

52

Introducerea exerciţiilor se face gradat pentru o mai bună execuţie din partea subiecţilor;

Majoritatea exerciţiilor de coordonare a mişcării membrelor superioare se execută la început cu

cotul întins, urmând ca pe parcurs să se efectueze o uşoară flexie a cotului;

Exerciţiile se pot executa în trei serii: libere, cu palmare şi cu labe şi palmare.

Învăţarea startului în procedeul craul.

Sărituri de pe marginea bazinului în picioare.

Sărituri de pe blocstart în picioare.

Şezând pe genunchi la marginea bazinului, pe o plută, cădere în apă cu capul înainte.

Banca înclinată aşezată pe marginea bazinului, culcat facial cu capul şi membrele superioare

spre înainte, intrarea în apă cu capul înainte.

Din stând pe marginea bazinului, corpul îndoit spre înainte cu mâinile deasupra capului,

cădere în apă cu capul spre înainte.

Acelaşi exerciţiu executat de pe blocstart.

Sărituri de pe blocstart, cu capul înainte.

Bibliografie

1. COUNSILMAN J., E., (1977), The sciences of Swimming Ed. Counsilman CD, Indiana –

SUA;

2. DOBOŞ, AL., (1994), Tainele marii respiraţii, Ed. Nirvana, Bucureşti;

3. MUREŞAN, E., (2002), Curs de înot, Ed. Fundaţia România de mâine, Bucureşti;

4. OLARU, M., (1982), Înot, Ed. Sport-Turism, Bucureşti;

5. ŞALGĂU, S., GALERU, O., (2000), Nataţie – Curs -ID, F.E.F.S., Universitatea din Bacău;

6. THOMAS, D., G., (1996), Înot – Trepte spre succes, Ed. Teora, Bucureşti.

EVALUARE Care sunt probele olimpice în procedeul craul?

Care sunt mişcările la vâslitul acvatic cu braţele la procedeul craul?

Câte faze cuprinde bătaia picioarelor?

Câte feluri de coordonări braţe-picioare întâlnim?

Care sunt greşelile la respiraţie?

Care sunt fazele startului în procedeul craul?

Analizaţi biomecanic mişcările membrelor superioare specifice procedeului craul.

Analizaţi biomecanic mişcările membrelor inferioare specifice procedeului craul.

Page 53: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

53

Capitolul V. Bazele generale ale tehnicii procedeului spate

Scop

Cunoaşterea amănunţită a tehnicii procedeului spate, în vederea utilizării a unor elemente în

activităţile de recuperare şi profilaxie.

Obiective operaţionale

După ce va studia această unitate de curs, studenţii vor putea să:

Să-şi formeze abilităţile necesare activităţilor de învăţare corectă a elementelor procedeului

spate.

Să-şi formeze deprinderea de a analiza biomecanic tehnica mişcării membrelor inferioare, a

membrelor superioare, a respiraţiei specifice procedeului craul în vederea utilizării eficiente a

acestora în activităţile de recuperare şi profilaxie.

Page 54: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

54

5.1. Tehnica procedeului spate

Scurt istoric

La apariţia sa ca procedeu, era sub altă formă, iar englezii au folosit expresia back crawl, care se

traduce prin craul pe spate. Astăzi procedeul se numeşte spate.

Modalitatea de a înota pe spate este binecunoscută din cele mai vechi timpuri, prima referire în

acest sens datând din anul 1538, în lucrarea profesorului Nicolas Wynman, intitulată "Colymbetes

sive de arti natandi" Pedagogul german Guts-Muts, în lucrarea "Gimnastica pentru tineret", aprecia

valoarea înotului spate, folosit mai ales în tehnicile de salvare de la înec.

Procedeul spate s-a dezvoltat în paralel cu procedeul bras, fiind cunoscut iniţial ca procedeul

bras răsturnat.

În anul 1912, cu ocazia J.O. de la Stokholm, sportivul american Hebner a înotat proba de 100 m

într-o tehnică nouă, realizând un timp foarte bun pentru acea vreme (1:21:2), determinând uitarea

brasului pe spate. El folosea o mişcare de forfecare a membrelor inferioare, iar cele superioare erau

scoase alternativ din apă, înotând spate din craul răsturnat.

Între anii 1930-1940 japonezii perfecţionează poziţia pe apă, printr-o poziţie mult mai culcată a

corpului pe apă.

În anul 1936, la J.O. desfaşurete la Berlin, înotătorul american A.Kiefer câştigă proba de 100 m

cu timpul 1:05:9, folosind o mişcare redusă a membrelor superioare, care intră în apă flexate la nivelul

cotului, puţin deasupra umărului.

În anul 1948 se practică "vâslitul în elice", prin flexia cotului în momentul în care palma se

aliniază la nivelul umărului. Drumul acvatic nu mai are o traiectorie semicirculară, ci una dreaptă,

paralelă cu corpul.

Structura actuală a procedeului spate se datorează francezului Georges Vallery, care a fost

campion european în anul 1948 în proba de 100 m cu timpul 1:07:6. Îmbunătăţirile ulterioare au fost

aduse de către înotătorii olandezi, americani, dar mai ales de înotătorii australieni, care au adoptat o

poziţie mai orizontală şi au mărit lungimea vâslirilor, acestea realizându-se din acest moment sub

forma literei"S"culcat.

Utilizarea procedeului

Competiţional:

Procedeul spate se înoată în probele de 100 şi 200m, primul procedeu în ştafeta de 4xl00m

Mixt, şi al doilea procedeu în probele individuale de 200 şi 400m Mixt.

Utilitar şi de agrement:

Page 55: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

55

Este un procedeu foarte des utilizat, deoarece nu ridică probleme din punct de vedere al

respiraţiei, este utilizat sub aspect de agrement, foarte frecvent, mai ales pentru relaxare.

Utilitar şi-a dovedit eficienţa pentru transportul diferitelor obiecte şi în mod special ca procedeu

de transport a accidentaţilor.

Tehnica procedeului spate, implică următoarele:

• Mişcarea membrelor inferioare;

• Mişcarea membrelor superioare;

• Coordonarea dintre membrelor inferioare şi cele superioare;

• Coordonarea membrelor superioare cu respiraţia;

• Startul şi întoarcerea;

Mişcarea membrelor inferioare

În procedeul spate, mişcările membrelor inferioare au un mecanism biomecanic asemănător

celor din procedeul craul. Ele asigură înălţarea subiectului, facilitând trecerea umerilor peste apă. De

asemenea, menţin echilibrul şi aliniamentul lateral, corectând deplasările în plan orizontal produse de

mişcările alternative ale membrelor superioare.

În general se recomandă conservarea forţei propulsive a membrelor inferioare, obţinută doar

prin lovituri foarte puternice, pentru sprintul final în cursa de 100 m şi partea a doua a probei de

200m.

Acţiunile motrice se realizează în plan vertical, numindu-se şi "mişcări de forfecare" care sunt

realizate din articulaţia coxofemurală şi se execută alternativ, în două faze:

Prima fază, ascendentă

Este inţiată când călcâiul s-a scufundat mai mult decât şezuta. Prin flexia şoldului, coapsa este

deplasată în sus, iar apa este presată pe această direcţie cu faţa dorsală a piciorului. Prin flexia

genunchiului, determinată pasiv de presiunea apei, gamba este mai coborâtă decât coapsa.

Mişcarea de biciuire a apei, iniţiată la nivelul şoldului, continuă cu extinderea energică a

genunchiului şi se finalizează când membrul inferior este poziţionat imediat sub nivelul apei.

Vârfurile picioarelor pot sparge nivelul apei, sau se pot situa sub suprafaţa ei.

Faza a doua, ascendentă sau pregătitoare

Se realizează prin extensia articulaţiei coxofemurale. Această mişcare este activă şi asigură doar

anihilarea inerţiei mişcării ascendente. Când călcâiul se situiază din nou sub nivelul şezutei se iniţiază

un nou ciclu de mişcare.

Din punct de vedere biomecanic, fazei ascendente a mişcării membrelor inferioare specifice

procedeului spate îi corespunde faza descendentă a mişcării membrelor inferioare specifice

procedeului craul. Deosebirea majoră între aceste structuri motrice este că la spate, în faza ascendentă,

genunchiul este mai flexat decât la craul, în faza descendentă.

Page 56: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

56

Amplitudinea mişcărilor variază între 20 şi 30 cm, fiind influienţată de constituţia înotătorului,

de forţa membrelor superioare şi de ritmul loviturilor de picior. Gleznele sunt relaxate şi în uşoară

inversie pe durata ambelor faze, iar în timpul bătăii se pune accent pe faza ascendentă.

Coordonarea picioarelor

Când un picior atinge punctul cel mai înalt al bătăii, celălalt picior este în poziţia cea mai

adâncă. Există însă o scurtă suprapunere a fazelor ascendente, care favorizează biciuirea apei.

Greşeli

a) În faza ascendentă:

• Hiperflexia genunchiului - gamba este coborâtă aproape la verticală, determinând o creştere a

rezistenţei de formă, prin deranjarea curenţilor paraleli adiţionali;

• Flexia gambei -limitează suprafaţa de presiune a apei;

• Flexia exagerată a şoldului -genunchiul iese din apă; se realizează mişcări de pedalare prin

apă, împiedicând astfel înaintarea.

b) În faza descendentă:

• Menţinerea gleznei în extensie - şoldurile şi trunchiul sunt ridicate prin contraforţă,

reprezentând un element negativ pentru aliniamentul orizontal;

c) Mişcarea în ansamblu:

• Extensia executată la o adâncime prea mare;

• Mişcări cu frecvenţă mare şi amplitudine mică;

• Mişcări neregulate;

• Acţiuni iniţiate din genunchi -se depărtează gambele în plan sagital, iar eficienţa lucrului

scade simţitor;

• Menţinerea genunchilor în extensie - este încordată inutil musculatura membrelor inferioare.

În general, aceste toate greşeli produc o creştere substanţială a rezistenţei hidrodinamice -

frontală, de frecare şi turbionară - iar mişcările se realizează cu un consum energetic ridicat.

Ca şi în cazul procedeului craul, în vederea unei execuţii corecte, se sugerează înotătorului să

lovească apa ca şi cum ar şuta într-o minge.

Mişcarea membrelor superioare

Asemănările tehnice între procedeele craul şi spate sunt evidente şi în cazul mişcării membrelor

superioare. Astfel, procedeul spate este considerat o versiune răsturnată a procedeului craul. Această

convingere a apărut după anularea teoriei propulsiei prin rezistenţă, mai precis, odată cu aplicarea

teoriei portanţei asupra mecanismului mişcărilor de înot.

Page 57: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

57

Biomecanic, şi în procedeul spate membrele superioare lucrează alternativ, ciclic, iar rolul lor

este propulsiv, mişcările desfăşurăndu-se predominant în lateral şi pe verticală, cu deplasări minime

înapoi. Astfel, propulsia se bazează pe portanţă şi nu pe forţa de rezistenţă.

Structura globală a acţiunii membrelor superioare include următoarele:

a) Drumul acvatic

Acţiunea propulsivă, care cuprinde trei faze:

• Intrarea membrului superior apucarea apei.Membrul superior pătrunde în apă, înainte, lângă

cap, cu palma orintată în exterior. Degetul mic intră primul în apă şi prin uşoara flexie a articulaţiei

pumnului se realizează prinderea apei în căuşul palmei;

• Tracţiunea se execută pe un traseu semicircular, spre exterior, în jos, apoi în sus, cu deplasări

minime spre înapoi. Acţiunea este iniţiată prin flexia progresivă a articulaţiei cotului şi se finalizează

când mâna ajunge în dreptul umărului, când între antebraţ şi braţ se formează un unghi de aproximativ

900 - 1000;

• Împingerea se desfăşoară prin extensia cotului şi presarea apei în jos. Se realizează şi mişcări

de mică amplitudine spre înapoi. În final, braţul este poziţionat lângă corp, iar palma orintată spre

fundul bazinului.

b) Drumul aerian (revenirea)

Necesită o reorientare a palmei spre coapsă, pentru întâmpinarea unei minime rezistenţe la

degajarea din apă a membrului superior. Prin flexia progresivă a umărului, membrul superior este dus

înainte, cu palma orientată iniţial spre interior. Când mâna trece prin dreptul feţei, palma este

reorientată spre exterior, pregătind intrarea în apă.

Vâslirea descrie un parcurs sinusoidal, asemănător literei "S" culcat şi urmăreşte

păstrareasprijinului pe porţiuni de apă care nu se se deplasează sub formă de curent în sensul opus

înaintării. Vâslirea este uniform accelerată şi se efectuează cu "cotul înalt", peste nivelul mâinii.

Mişcările membrelor superioare sunt favorizate de răsucirea corpului în axul longitudinal.

c) Coordonarea membrelor superioare

Un membru superior pătrunde în apă, când celălalt finalizează mişcarea în jos, cu rol de înălţare

şi facilitare a rulării corpului în ax. Astfel, este posibil ca un membru superior să aplice forţa

propulsivă imediat ce celălalt membru superior a încetat presiunea pe apă sub coapsă.

Greşeli

a) La intrarea membrului superior:

Page 58: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

58

• Pătrunderea membrului superior în apă în exterior sau în interior, peste linia mediană a

corpului, modifică aliniamentul lateral şi determină o înaintare şerpuită, prin deplasarea bazinului şi

membrelor inferioare în lateral;

• Trântirea braţului pe apă – scade viteza de înaintare aproape la jumătate şi creşte turbulenţa

de suprafaţă şi rezistenţa valurilor;

• Introducerea membrului superior cu cotul în flexie – creşte rezistenţa la înaintare şi scurtează

lungimea tracţiunii.

b) La vâslire:

• Relaxarea articulaţiei pumnului – mâna nu exercită presiuni pe apă, fiind în uşoară extensie;

• Coborârea cotului – antebraţul şi palma nu vâslesc. Cotul coborât este cea mai mare greşeală

mecanică. Ea provoacă dureri cronice ale umărului. Acestea sunt determinate de frecarea pe capul

humeral a tendonului supraspinosului şi bicepsului porţiunea lungă, dar şi a ligamentului

coracoacromial (Kenedy, 1978);

• Vâslirea cu cotul extins pe un traseu semicircular – modifică aliniamentul orizontal,

determinând înălţarea şi apoi coborârea corpului;

• Scoaterea membrului superior prea devreme din apă – scurtează împingerea şi în compensaţie

creşte ritmul mişcărilor;

• Neorientarea palmei spre fundul bazinului la finalul împingerii – generează o scufundare

pronunţată a corpului.

c) Pe drumul aerian:

• Scoaterea mai întâi a degetului mic din apă – mişcarea este restrictivă şi obositoare;

• Revenirea executată cu deplasarea membrului superior prin lateral aproape de suprafaţa apei

– mişcarea este grea şi nu permite trecerea umărului peste apă; aliniamentul lateral deranjat prin

scoaterea şoldurilor şi a picioarelor de pe linia de înaintare;

• Menţinerea umerilor paraleli cu suprafaţa apei, fără rotarea corpului în ax – mâna este scoasă

înaintea umărului şi corpul se scufundă.

Greşelile amintite mai sus, determină dominaţia în vâslire a forţei de opunere comparativ cu

portanţa. În acest caz, creşte rezistenţa de formă în detrimentul forţei propulsive.

Coordonarea dintre membrele superioare şi cele inferioare

Coordonarea membrelor superioare cu cele inferioare în procedeul spate este simplă. Se execută

şase mişcări ale membrelor inferioare la un ciclu de mişcări ale membrelor superioare, fiecărei vâsliri

corespunzându-i trei bătăi de picioare. Suita completă a coordonării este următoarea:

• Membrul superior drept bate în sus în timpul mişcării iniţiale în jos a membrului superior

drept;

Page 59: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

59

• Membrul superior stâng bate în sus în timpul mişcării spre în sus a vâslirii membrului

superior drept;

• Membrul superior drept bate în sus, din nou, în timpul mişcării în jos a membrului superior

drept;

Acestă suită se repetă în timpul vâslirii membrului superior stâng. Acesta înseamnă că membrul

inferior stâng bate în sus în timpul mişcării iniţiale spre în jos a membrului superior stâng, membrul

inferior drept bate sus în timpil mişcării în sus şi membrul inferior stâng bate în sus în timpul mişcării

finale în jos.

Asemănarea între coordonarea acestei vâsliri şi cel cu şase mişcări ale membrelor inferioare a

procedeului craul este remarcabilă, creând suport teoriei care susţine că o coordonare de şase mişcări,

poate fi cea mai eficientă variantă pentru ambele procede.

Coordonarea dintre membrele superioare cu respiraţia

Deşi pentru a respira nu sunt probleme deosebite, gura fiind menţinută în permanenţă deasupra

nivelului apei, precizăm că momentul favorabil pentru inspir este vâslirea unui membru superior, iar

pentru expir, vâslirea celuilalt membru superior.

Se inspiră pe gură o cantitate medie de aer, iar expirul se execută pe gură şi pe nas concomitent.

Startul în procedeul spate

În poziţia iniţială, subiectul este cu faţa spre peretele bazinului, cu picioarele în sprijin ghemuit

pe acesta şi cu apucă mânerele blocstartului. Vârfurilepicioarelor realizează sprijinul imediat sub

nivelul apei, uşor asimetric şi depărtat la nivelul umerilor. Această poziţie este abordată de către

înotător după primul semnal al arbitrului.

La comanda "Luaţi locurile" se execută flexia coatelor şi se apropie pieptul de perete,

concomitent cu ridicarea şezutei. Bărbia este menţinută în piept.

După semnalul sonor, fluer, sirenă, pistol, elanul se realizează printr-o extensie energică

întregului corp, concomitent cuducerea membrelor superioare spre înapoi, uşor prin lateral, iar

privirea este energic înreptată spre celălalt capăt al bazinului.

Drumul aerian se execută cu corpul arcuit, peste nivelul apei. După depăşirea celui mai înalt

punct al traiectoriei, se realizează o uşoară flexie şoldurilor, pentru a reuşi trecerea picioarelor peste

apă. Membrele superioare pot fi duse peste apă cu coatele în extensie sau în flexie. În acest caz,

umerii sunt mai aproape de axa de rotaţie, iar după ce au depăşit capul, coatele se extind energic.

Intrarea în apă se realizează sub un unghi cât mai mic faţă de suprafaţa apei, aproximativ 300 -

400. Şoldurile pătrund la foarte mică distanţă în urma locului unde a intrat capul, iar picioarele puţin

în urma şoldurilor.

Page 60: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

60

Lucrul sub apă pregăteşte revenirea la suprafaţă. Se efectuează o uşoară redicare a membrelor

superioare şi o coborâre a bărbiei în piept pentru a schimba direcţia de deplasare dinspre în jos înspre

sus, către suprafaţa apei. După o scurtă alunecare, membrele inferioare incep să bată pentru a înălţa

corpul la suprafaţa apei. Mişcarea membrelor inferioare poate sub formă de ondulaţie, specifică

procedeului fluture.

Printr-o singură vâslire cu unul din membrele superioare, se revine la suprafaţa apei

executându-se inspirul şi continuarea cursei prin mişcări ritmic coordonate

Greşeli

a) În poziţia iniţială:

• dispunerea greşită a vârfurilor picioarelor pe perete - împingerea în perete este ineficientă şi

poate produce alunecarea picioarelor la start;

• lipsa ridicării în braţe prin flexia coaielor pentru apropierea pieptului de perete -elan scurt

datorită deplasării bazinului prin apă;

b) La elan:

• nevalorificarea rolului conducător al capului; nu se realizează extensia gâtului - "cade"

şezuta;

• membrele superioare sunt deplasate lângă cap doar prin înainte şi nu prin lateral-înainte -nu

sunt ridicate peste apă, spatele şi bazinul;

c) În zbor:

• deplasarea picioarelor prin apă sau atingerea ei cu spatele, în poziţie aproape orizontală -

creaşte rezistenţa la înaintare;

d) În faza lucrului sub apă şi la revenire:

• mişcări ale membrelor inferioare prin apă, executate prea devreme sau prea târziu - nu este

valorificată alunecarea în imersie;

• vâslire prematură executată cu primul membru superior - scade viteza de deplasare.

5.2. Exerciţii pentru învăţarea procedeului spate

În practica de înot, procedeul spate se învaţă concomitent cu învăţarea procedeului craul

deoarece, structura mişcărilor care compun tehnica acestor două procedee este asemănătoare, doar cu

diferenţa că alunecarea la procedeul spate se execută pe spate şi nu pe piept ca în procedeul craul.

Page 61: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

61

Învăţarea mişcării membrelor inferioare

1. Pe uscat, şezând pe o bancă sau pe marginea bazinului, executarea mişcării picioarelor

specific procedeului spate.

2. Cu sprijinul mâinilor pe marginea bazinului, sau pe sparge val, cu ajutorul instructorului,

executarea mişcării membrelor cu genunchiul şi vârful piciorului întins.

3. Din alunecare pe spate, pluta este ţinută cu mâinile pe abdomen, se execută lovirea apei cu

picioarele de jos în sus specifică procedeului spate

Învăţarea mişcării membrelor superioare

1. Învăţarea mişcării membrelor superioare pe uscat.

2. Executarea mişcării membrelor superioare cu ajutorul benzii elastice.

3. În apă, cu sprijin fix pe picioare, executarea mişcării membrelor superioare.

4. Cu picioarele fixate într-un colac, executarea mişcării membrelor superioare.

5. Executarea mişcării membrelor superioare din alunecare pe spate, cu ajutorul pulutei ţinută

cu mâinile la nivelul abdomenului sau deasupra capului.

Coordonarea mişcărilor membrelor superioare cu respiraţia

1. Alunecare craul cu mâinile asimetrice, un membru superior lângă coapsă, celălalt în

prelungirea corpului. La 9 mişcări ale membrelor inferioare se schimbă poziţia membrelor

superioare.

2. Alunecare spate cu membrele superioare în prelungirea corpului, ţinându-se cu mâinile de un

baston tras de profesor de pe marginea bazinului.

3. Membrele superioare în prelungirea corpului, alunecare spate vâslind numai cu un singur

membru superior. Se repetă cu celălalt membru superior.

4. Alunecare spate cu tracţiunea simultană a membrelor superioare.

5. Înot spate, vâslind cu un singur membru superior, celalalt fiind în prelugirea corpului

6. Alunecare craul, vâslind de două ori cu acelaşi membru superior, celălalt fiind în prelugirea

corpului.

7. Procedeu spate.

8. Alunecare: spate cu mişcarea membrelor inferioare în procedeu delfin. Membrele superioare

execută vâslirea şi revin deasupra capului. Se lucrează: o tracţiune ale membrelor superioare la

două bătăi simultane;

Exerciţiile se pot executa şi cu labe.

Page 62: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

62

Învăţarea startului în procedeul spate

1. Din atârnat la blocstart, executarea mai multor balansări, necesare în momentul săriturii.

2. Starturi libere fără mişcări ale membrelor inferioare.

3. Starturi cu mişcări ale membrelor inferioare, mâinile în prelungire deasupra capului.

4. Starturi, alunecare şi vâslire cu un singur membru superior.

5. Starturi şi înot în procedeu spate.

Bibliografie

1. COUNSILMAN J., E., (1977), The sciences of Swimming Ed. Counsilman CD, Indiana –

SUA;

2. DOBOŞ, AL., (1994), Tainele marii respiraţii, Ed. Nirvana, Bucureşti;

3. MUREŞAN, E., (2002), Curs de înot, Ed. Fundaţia România de mâine, Bucureşti;

4. OLARU, M., (1982), Înot, Ed. Sport-Turism, Bucureşti;

5. ŞALGĂU, S., GALERU, O., (2000), Nataţie – Curs -ID, F.E.F.S., Universitatea din Bacău;

6. THOMAS, D., G., (1996), Înot – Trepte spre succes, Ed. Teora, Bucureşti.

EVALUARE Care sunt greşelile la mişcarea membrelor inferioare specifică procedeului spate?

Ce include structura globală la mişcarea membrelor superioare specifică procedeului spate?

Care este suita completă a coordonării mişcărilor membrelor superioare cu cele ale

membrelor inferioare?

Care sunt grşelile la startul de spate?

Analizaţi biomecanic mişcările membrelor superioare specifice procedeului spate.

Analizaţi biomecanic mişcările membrelor inferioare specifice procedeului spate.

Page 63: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

63

Capitolul VI. Bazele generale ale tehnicii procedeului bras

Scop

Cunoaşterea amănunţită a tehnicii procedeului bras, în vederea utilizării a unor elemente în activităţile

de recuperare şi profilaxie.

Obiective operaţionale

După ce va studia această unitate de curs, studenţii vor putea să:

Să-şi formeze abilităţile necesare activităţilor de învăţare corectă a elementelor procedeului

bras.

Să-şi formeze deprinderea de a analiza biomecanic tehnica mişcării membrelor inferioare, a

membrelor superioare, a respiraţiei specifice procedeului craul în vederea utilizării eficiente a

acestora în activităţile de recuperare şi profilaxie.

Page 64: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

64

6.1. Tehnica procedeului bras

Scurt istoric

Acţiunile motrice specifice acestui procedeu sunt mişcâri circulare denumite după verbul din

limba franceză brasser care înseamnă - a amesteca cu putere.

Procedeul este cunoscut încă din antichitate, atunci când în Odiseea, Homer povesteşte că

"Ulise înota cu mişcări rotunde, întinzându-şi braţele prin apă". În anul 1538, în lucrarea "Colymbetes

sive de arti natandi" este înregistrată o descriere tehnică a procedeului bras.

În secolul al XIX-lea apar primele informaţii cu caracter sportiv din domeniul înotului, unde

mişcările de bras sunt folosite mai ales pentru probele pe distanţe lungi, cum ar fi cazul cursei de o

milă desfăşurată pe Tamisa.

Între anii 1900-1930 se înota bras într-o poziţie foarte înaltă, cu capul mult ridicat şi cu mişcări

laterale ample - brasul german.

În anul 1935, datorită unui regulament competiţional mai puţin clar, unii înotători scoteau

braţele din apă la revenirea în poziţie de alunecare, dând naştere unui nou procedeu denumit atunci

"fluture -bras".

Procedeul bras pe sub apă apare între anii 1950-1957, particularizat prin vâsliri lungi cu braţele,

realizate în apnee prelungită.

În anul 1957, Federaţia Internaţională (F.I.N.A.) interzice această variantă de înot a procedeului

bras, fiind considerată ca dăunătoare sănătăţii.

În decursul timpului, procedeul a suferit numeroase perfecţionări, cele mai importante fiind

înregistrate în cadrul şcolii de înot japoneze, unde pentru prima dată s-a demonstrat o tehnică de înot

cu corpul mult scufundat, dar în limite regulamentare.

În vremurile actuale se înoată două variante de bras: brasul tradiţional şi brasul deiGnizat.

Brasul tradiţional este caracterizat şrintr-o poziţie prizontata, şoldurile fiind menţinute Ia suprafaţa

apei, sau imediat sub orizontala apei, pe întreg ciclul de vâslire. Brasul dejfinizat este particularizat

prin deplasări în plan vertical, miţcarea în ansamblu având aspect ondulatoriu. în această variantă,

şoldurile sunt mai coborâte, iar pentru diminuarea rezistenţei frontale, umerii sunt ridicaţi din apă şi

proiectaţi înainte printr-o mişcare mai puternică a membrelor inferioare.

Utilizarea procedeului:

Competiţional:

La J.O. procedeul bras se înoată în probele de 100 m şi 200 m; al treilea procedeu în probele de

mixt individual; al doilea schimb la ştafeta de 4x100 m mixt. La Campionatele Mondiale în bazine

Page 65: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

65

scurte (25 m), se înoată şi în probele de 50 m bras; al treilea procedeu în proba de 100 m mixt;

respectiv al doilea schimb în ştafeta de 4x50 m mixt.

Utilitar şi de agrement:

Este cel mai utilizat procedeu pentru agrement şi deosebit de valoros pentru scopuri utilitar

aplicative şi militare.

Componentele structurale din care se compune tehnica procedeului bras sunt următoarele:

1. Mişcarea membrelor inferioare.

2. Mişcarea membrelor superioare.

3. Coordonarea dintre membrele superioare şi cele inferioare.

4. Coordonarea membrelor superioare cu respiraţia.

5. Startul în procedeul bras.

Mişcarea membrelor inferioare

În procedeul bras, membrele inferioare au un rol foarte important în propulsarea înotătorului,

preluând de la mişcarea membrelor superioare faza de împingere. Acţiunea este simultan-simetrică şi

se realizează în principal în plan orizintal. Se execută în două faze:

Prima fază pregătitoare

Membrele inferioare depărtate aproximativ la nivelul lăţimii umerilor, realizează flexia

genunchilor simultan cu o uşoară flexie a şoldurilor, pentru a nu scoate călcâiele afară din apă, în

momentul în care sunt apropiate de şezută şoldurile se flexează. Bazinul coboară şi trunchiul se ridică

pentru a efectua inspirul. Astfel, coapsele prezintă o suprafaţă progresiv înclinată, iar moleculele de

apă alunecă lent în jurul lor, determinând formarea de curenţi turbionari mici. în momentul maxim al

flexiei gambelor pe coapse, picioarele sunt în eversie (mişcare complexă - flexie, pronaţie, abducţie).

Pentru o mai bună apucare a apei se recomandă extensia degetelor labei piciorului, în momentul

maxim al flexiei gambelor pe coapse.

În momentul în care segmentele membrelor inferioare au ajuns în punctul maxim al flexiei,

mişcarea nu trebuie oprită sau încetinită pentru că ar fi necesar un efort suplimentar pentru a le mişca

din nou. Mişcarea de propulsie pe care o execută înotătorii, este o mişcare moderată care creşte trptat

ca forţă, pe măsură ce labele picioarelor se apropie de faza următoare.

Faza a doua, faza propulsivă sau împingerea

Asigură înaintarea şi alunecarea pe apă. Pe parcursul extinderii progresive a genunchilor, tălpile

presează apa pe o traectorie semicirculară, uşor în exterior, în jos şi apoi în interior, cu presiuni

minime spre înapoi. Membrele inferioare acţionează asemănător elicei unui vapor, modificându-şi

treptat ughiul de atac.

Page 66: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

66

În finalul acţiunii, membrele inferioare sunt extinse şi adduse (vârfurile depărtate şi călcâiele

apropiate ca la poziţia iniţială).

Între cele două faze ale lucrului membrelor inferioare se înregistrează un moment de alunecare,

mai ales după terminarea fazei a doua.

Faza populsivă este uniform-accelerată şi se realizează în interiorul liniei umerilor, printr-o

mişcare "îngustă", de strângere a membrelor inferioare, mişcare foatre importantă pentru realizarea

corectă a alunecării şi înaintării pe apă.

Greşeli

a) În faza pregătitoare:

• Flexia pronunţată a şoldurilor - coapsele sunt poziţionate spre verticală, determinând o

suprafaţă aprope plană şi craşterea rezistenţei de formă;

• Menţinerea călcâielor apropiate şi depărtarea genunchilor -determină rezistenţa crescută la

înaintare, propulsia (faza următoare) fiind realizată direct spre înapoi;

• Depărtarea călcâielor şi menţinerea genunchilor apropiaţi - propulsia va fi realizată mult spre

exterior;

b) În faza propulsivă:

• împingerea cu gleznele în exterior - apa este lovită de sus în jos şi spre înapoi, fără efect

propulsiv;

• orientarea asimetrică a picioarelor - unul loveşte apa, celălalt o împinge,(este considerată

greşeală fundamentală de tehnică, iar sportivul este descalificat);

c) Pe mişcarea în ansamblu:

• executarea mişcării la o adâncime prea mare sau imediat sub nivelul apei;

• mişcări scurte, cu frecvenţă mare şi amplitudine mică;

• acţiuni iniţiate din genunchi - eficienţă scăzută care duce la frânarea alunecării;

Mişcarea membrelor superioare

Prin traiectoria descrisă, membrele superioare asigură faza de tracţiune (propulsivă), precum şi

înălţarea corpului pentru executarea inspirului şi diminuarea rezistenţei frontale.

Mişcarea membrelor superioare se realizează simultan -simetric, pe sub nivelul apei, pe durata a

două faze:

Tracţiunea:

Prin flexia articulaţiei pumnului se realizează prinderea apei. Apa este împinsă spre exterior, în

afara lăţimii umerilor, pe o traiectorie oblică, lateral şi în jos. Presiunea asupra apei continuă spre

exterior şi în jos, cu deplasări minime spre înapoi, prin flexia progresivă a coatelor. Când mâinile,

Page 67: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

67

coatele şi umerii se aliniază şi când între antebraţ şi braţ se formează un unghi de aproximativ 90°,

braţele se apropie energic de trunchi, executând mişcarea denumită şi "strângerea coatelor", apoi,

palmele presează spre interior şi în sus, către piept. Presiunea este întreruptă când palmele se apropie

una de cealaltă,"faţă în faţă", la aproximativ 10 cm.

Revenirea:

Se realizează prin extextensia segmentelor spre înainte şi orientarea palmelor în jos. Această

mişcare se execută energic, cu palmele cât mai apropiate sau lipite una de cealaltă pentru a învinge

rezistenţa apei şi pentru a nu frâna alunecarea şi înaintarea înotătorului. Mişcarea se poate executa pe

sub nivelul apei, dar şi cu palmele pe deasupra apei, la o distanţă foarte mică de suprafaţa acesteia.

Pe sfârşitul fazei de tracţiune, când braţele încep să se apropie, umerii se ridică din apă, pentru

inspir şi pentru a permite flexia minimă a şoldurilor. Acceleraţia maximă se înregistrează în momentul

"strângerii coaielor".

Greşeli

a) La tracţiune:

• Vâslirea apei cu membrele superioare puţin depărtate, cu executarea presiunii mai mult spre

înapoi - propulsia este dominată de rezistenţă;

• Vâslire largă - presiunea este exercitată mult peste lăţimea umerilor, nu se realizează înălţarea

peste apă; forţa tracţiunii este diminuată, iar prelungirea traiectoriei nu compensează frânarea la

deplasarea braţelor spre trunchi.

• Orientarea palmelor faţă în faţă înainte de a se alinia coatele şi umerii - apa este comprimată

sub piept, diminuând eficienţa vâslirii;

b) La revenire:

• poziţia mâinilor în extensie;

• depărtarea mâinilor una de cealaltă - în ambele cazuri creşte rezistenţa la înaintare.

Coordonarea dintre mebrele superioare şi cele inferioare.

Sunt practicate trei tipuri de coordonări: continuă, de alunecare şi de suprapunere.

Coordonare continuă

În coordonarea continuă, vâslirea cu membrele superioare începe pe finalul fazei propulsive a

mişcării membrelor inferioare.

Coordonare de alunecare

În coordonarea de alunecare există un timp de alunecare a corpului pe apă, între finalul mişcării

membrelor inferioare şi iniţierea unei noi vâsliri.

Page 68: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

68

Coordonare de suprapunere

În coordonarea de suprapunere, pe timpul fazei pregătitoare a mişcării membrelor inferioare

(gruparea) începe apucarea apei. Astfel, membrele inferioare realizează împingerea când membrele

superioare revin înainte.

Cea mai eficientă este coordonarea de suprapunere, deoarece asigură cursivitatea propulsiei.

Acest tip de coordonare este utilizat de majoritatea înotătorilor de performanţă.

Greşeli

• flexia genunchilor şi şoldurilor prea devreme pe tracţiune - creşte rezistenţa la înaintare,

diminuând eficienţa vâslirii;

• momentul de alunecare după terminarea ciclului este mult prelungit - duce la o importantă

pierdere de viteză.

Coordonarea membrelor superioare cu respiraţia

În coordonarea vâslirii se realizează o respiraţie la un ciclu mişcări ale membrelor superioare. În

momentul grupării braţelor la piept, odată cu ridicarea umerilor se realizează inspirul.

Odată cu revenirea membrelor superioare şi pe prima parte a tracţiunii se realizează expirul.

Înotătorii de peformanţă, mai ales în ultimul timp, execută inspirul la începutul executării vâslirii cu

membrele superioare.

Startul

Primele faze ale startului se realizează asemănător celor descrise la startul de craul (poziţia pe

blocstart, elanul şi drumul aerian). Singura diferenţă apare la ,intrarea in apă, lucrul sub apă şi

revenirea la suprafaţă.

Intrarea în apă se realizează la o adâncime mai mare, pentru a permite efectuarea eficientă a

lucrului pe sub apă, unghiul de intrare în apă fiind de aproximativ 50° - 70°.

După un moment de alunecare pe sub apă, înotătorul execută o vâslire lunga cu amândouă

mebrele superioare concomitent, vâslire care se aseamănă cu tracţiunea braţelor pe sub apă la

procedeul fluture.

După realizarea tracţiunii, braţele sunt duse spre înainte pe sub abdomen, la o distanţă cât mai

mică de corp pentru a favoriza alunecarea şi înainterea înotătorului. Când braţele, în drumul lor spre

înainte, ajung aproximativ în dreptul pieptului, începe faza pregătitoare a mişcării membrelor

inferioare (flexia), care continuă cu faza propulsivă după terminarea revenirii membrelor superioare.

Faza de alunecare este mai lungă şi este însoţită în a doua parte a ei de tracţiunea membrelor

superioare specifică procedeului bras.

Page 69: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

69

În momentul începerii tracţiunii cu membrele superioare, capul înotătorului trebuie să fie la

suprafaţa apei.

Greşeli

a) La intrarea în apă:

• pătrunderea în apă la o adâncime prea mică - se revine la suprafaţă mult prea devreme, fără a

se putea efectua corect lucrul le sub apă;

• pătrunderea la o adâncime prea mare - nu se revine la timp la suprafaţă apei, pentru a se

executa inspirul şi apare senzaţia de sufocare;

b) La lucrul sub apă:

• nu se efectuează lucrul sub apă cum trebuie, nu se apucă apă corespunzător unei tracţiuni

eficiente - se pierde din alunecarea şi înaintarea înotătorului pe sub apa;

• tracţiunea cu membrele superioare este executată incomplet;

• ducerea membrelor superioare spre înainte executată cu coatele întinse, sau nerespectând

traiectoria corectă;

• începerea prea devreme a lucrului cu membrele inferioare - frânează alunecarea înotătorului

pe sub apă.

6.2. Tehnica procedeului bras

Exerciţii pentru învăţarea procedeului bras

Învăţarea mişcării membrelor inferioare

Pe uscat:

1. Culcat pe ventral pe banca de gimnastică, executarea mişcării membrelor inferioare specifice

procedeului bras. Se execută fără a situa bazinul în afara băncii tocmai pentru a nu permite coapsei să

se flexseze pe abdomen;

2. Culcat pe ventral pe banca de gimnastică, cu bazinul înafara suprafeţei de sprijin, executarea

mişcării membrelor inferioare specifice procedeului bras. Se execută fără a ţine picioarele în afara

băncii tocmai pemtru a nu permite coapsei să se flexseze pe abdomen;

3. Şezând călare pe bârnă, mişcarea membrelor inferioare specifice procedeului bras;

4. Stând cu călcâiele picioarelor apropiate, cu vârful picioarelor depărtate, executarea flexiei şi

extensiei genunchilor;

5. Culcat ventral pe marginea bazinului, executarea mişcării membrelor inferioare în apă;

În apă:

Page 70: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

70

1. Din sprijin cu mâinile pe marginea bazinului, corpul în poziţie verticală, se execută mişcarea

membrelor inferioare specifică procedeului bras spre în jos. Treptat se efectuează orizontalizarea

corpului până la poziţia corectă, mişcarea executându-se spre înapoi;

2. Mişcarea membrelor inferioare cu mâinile sprijinite pe marginea bazinului sau pe fundul

bazinului în cazul unui bazin cu apă mică;

3. Mişcarea membrelor inferioare executată cu ajutorul unui partener, care îl trage prin apă,

ţinându-1 de mâini (în bazine cu apă mică);

4. Mişcarea membrelor inferioare cu sprijinul mâinilor pe plutitor;

5. Mişcarea membrelor inferioare cu mâinile în prelungirea corpului;

6. Mişcarea membrelor inferioare specifică procedeului bras, cu mâinile pe şold sau la spate;

7. Executarea mişcării membrelor inferioare specifică procedeului bras, fără sprijin, împingând

spre fundul bazinului;

Învăţarea mişcării membrelor superioare

1. Executarea mişcării membrelor superioare specifică procedeului bras, pe uscat;

2. În apă mică, cu trunchiul îdoit, executarea mişcării membrelor superioare specifică

procedeului bras;

3. Efectuarea mişcării membrelor superioare în apă, cu picioarele sprijinite pe marginea

bazinului sau pe un colac;

4. Alunecare în procedeu bras, executarea mai multor mişcări ale membrelor superioare la un

ciclu de mişcări ale membrelor inferioare;

5. Vâslire cu membrele superioare, şi introducerea respiraţiei;

Învătarea coordonării mişcărilor membrelor superioare, inferioare, cu respiraţia

1. Din poziţie de alunecare cu capul în apă (pluta pe piept cu capul în apă), coordonarea se va

executa cu ajutorul numărătorii:

• timpul unu (mai scurt), tracţiunea membrelor superioare;

• timpul doi (mai lung), mişcarea membrelor inferioare;

2. Executarea a două sau trei mişcări ale membrelor inferioare pentru o singură mişcare ale

membrelor superioare;

3. Înot bras fără respiraţie;

4. Lucrul membrelor inferioare şi a celor superioare în doi timpi, dar cu coapsele flexate pentru

a oferi o mai mare amplitudine a gambelor;

5. Înot bras, două mişcări ale membrelor superioare cu una ale membrelor inferioare;

6. Înot cu temă: Menţinerea membrelor superioare întinse înainte după terminarea vâslirii, timp

de 3-5 secunde;

Page 71: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

71

Pentru cei avansaţi, se execută combinaţii între procedee pentru dezvoltarea tehnicii, forţei,

îndemânării.

• Mişcarea membrelor inferioare, bras cu mâinile la spate;

• Mişcarea membrelor superioare specifică procedeului bras, cu executarea mişcării membrelor

inferioare specifică procedeului craul;

• Mişcarea membrelor inferioare specifică procedeului bras, combinată cu mişcarea membrelor

superioare specifică procedeului craul;

• Din plută pe spate, executarea mişcării membrelor inferioare specifică procedeului bras

combinată cu executarea mişcării membrelor superioare specifică procedeului spate simultan;

• Mişcarea membrelor superioare specifică procedului bras combinată cu ondulaţii fluture

(delfin) fluture;

• Mişcarea membrelor superioare specifică procedului fluture combinată cu mişcărea

membrelor inferioare specifică procedeului bras;

Exerciţiile se pot executaşi cu ajutorul labelor şi palmarelor.

Învăţarea startului în procedeul bras

Startul în procedeul bras este asemănător cu cel din procedeul craul care a fost înv anterior,

numai că după intrarea în apă, apar următoarele momente:

1. alunecare în poziţie întinsă cu membrele superioare întinse înainte;

2. tracţiunea completă a membrelor superioare până la şold;

3. executarea mişcării cu membrele superioare şi cele inferioare concomitent cu ridicarea

capului la suprafaţa apei.

Greşelile principale întâlnite în procedeul bras

Poziţia corpului:

capul scufundat;

capul în exetesie.

Respiraţie:

inspir incomplet;

aritmie respiratorie;

inspir efectuat înaintea începerii mişcării cu membrele superioare;

neexecutarea expirului în apă.

Mişcarea membrelor inferioare:

coapsele aflate în flexie pe abdomen;

Page 72: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

72

genunchii prea mult depărtaţi;

poziţia incorectă a labei piciorului;

înţeparea apei cu vârful piciorului întins:

asimetrie în mişcarea membrelor inferioare.

Mişcarea membrelor superioare:

vâslirea cu membrele superioare la suprafaţa apei;

vâslirea cu palma desfăcută;

prelungirea traiectoriei palmei până la şold;

vâslirea prea scurtă a membrelor superioare;

ducerea prea mult a membrelor superioare în lateral.

Incoordonarea mişcării membrelor superioare cu cele inferioare.

Bibliografie

1. COUNSILMAN J., E., (1977), The sciences of Swimming Ed. Counsilman CD, Indiana –

SUA;

2. DOBOŞ, AL., (1994), Tainele marii respiraţii, Ed. Nirvana, Bucureşti;

3. MUREŞAN, E., (2002), Curs de înot, Ed. Fundaţia România de mâine, Bucureşti;

4. OLARU, M., (1982), Înot, Ed. Sport-Turism, Bucureşti;

5. ŞALGĂU, S., GALERU, O., (2000), Nataţie – Curs -ID, F.E.F.S., Universitatea din Bacău;

6. THOMAS, D., G., (1996), Înot – Trepte spre succes, Ed. Teora, Bucureşti.

EVALUARE Care sunt fazele mişcării membrelor inferioare la procedeul bras?

Care sunt etapele care compun mişcarea membrelor superioare?

Cun se execută coordonarea respiraţiei la bras?

Care sunt greşelile la startul de bras?

Analizaţi biomecanic mişcările membrelor inferioare specifice procedeului bras.

Analizaţi biomecanic mişcările membrelor superioare specifice procedeului bras.

Page 73: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

73

Capitolul VII. Exemple practice ale hidrokineto-terapiei

Scop

Cunoaşterea unor direcţii de solicitare a mijloacelor hidrokinetoterapiei, în vederea alcătuirii unor

exerciţii şi aplicarea acestora în cadrul unor programe de recuperare şi profilaxie.

Obiective operaţionale

După ce va studia această unitate de curs, studenţii vor putea să:

Să-şi formeze abilităţile necesare utilizării optime şi eficiente a principiilor hidrostatice şi a

unor materiale ajutătoare.

Să-şi formeze şi să-şi dezvolte imaginaţia şi creativitatea necesară pentru alcătuirea şi

alplicarea exerciţiilor specifice hidrokinetoterapiei, înotului utilitar şi salvării de la înec.

Page 74: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

74

Foto 1- Diagonale Kabat cu corpul în imersie

7.1. Exerciţii efectuate în apă pentru dezvoltarea forţei şi mobilităţii

membrului superior

Exerciţii pentru dezvoltarea mobilităţii articulaţiilor membrului superior

Exerciţiile combină tehnica FNP contracţie-relaxare (hold-relax) cu diagonalele KABAT de

flexie - abducţie - rotaţie externă şi flexie - adducţie - rotaţie internă.

Corpul subiecului în imersie în bazin cu apă mică, având ataşat de talie o centură cu plumb

pentru menţinerea poziţiei scufundate (Foto 1). Trunchiul este uşor înclinat spre în sus.

Rezistenţa opusă de apă la iniţierea mişcărilor şi până la aproximativ jumătatea lor. Până în

acest punct s-a realizat o mişcare activă cu rezistenţă.

Subiecţii trebuie instruiţi împrealabil ca în momentul când simt acţiunea facilitatoare a apei

împingându-le braţul în sus să relaxeze lent musculatura agonistă.

Urmează apoi executarea diagonalei inverse, care urmăreşte aceiaşi paşi.

Pentru creşterea rezistenţei apei se foloseşte un palmar de înot.

Tot pentru facilitarea mişcărilor se pot folosi cele două diagonale KABAT de mai sus din

poziţia de decubit dorsal, pacientul fiind scufundat în apă. Tehnica seamănă oarecum cu iniţierea

ritmică deoarece pacientul începe mişcarea, iar presiunea hidrostatică a apei o continuă, ridicând la

suprafaţă membrul superior (foto 1).

Cele două diagonale KABAT pot fi folosite şi dintr-o poziţie derivată din decubit ventral. În

acest caz, prima parte a mişcărilor se efectuează contra rezistenţei apei (contra presiunii

hidrostatice), finalul mişcărilor fiind facilitat de aceeaşi forţă.

Page 75: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

75

Foto 2 Foto 3 Foto 2

Foto 7 Foto 6 Foto 5

Îngreuierea mişcărilor se realiză prin ataşarea unui palmar pe mâna membrului superior care

realizează mişcarea.

În Foto 2 şi 3 este realizată diagonala KABAT de flexie – adducţie, însă fără componenta

rotatorie; în foto 4 este introdusă şi rotaţia internă.

În aceste exemple mişcările pot fi îngreuiate de ataşarea unui palmar pe mână.

În foto 5, 6, 7, aceeaşi diagonală este realizată fără palmar.

Poziţia se realizează prin legarea subiectului de bară cu o centură dintr-un material rezistent şi

a cărui lungime este reglabilă şi prin sprijinirea tălpilor pe peretele bazinului.

Adoptarea poziţiei cu capul scufundat, timp îndelungat, se realizează prin utilizarea

ochelarilor acvatici şi a unui dispozitiv special pentru respiraţie.

Page 76: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

76

Mişcările se execută la început lent, pentru a învăţa corect acţiunea, după care viteza va creşte

treptat. Prin creşterea vitezei se urmăreşte creşterea rezistenţei apei.

Exerciţii de stretching auto-pasiv realizate cu ajutorul forţei presiunii hidrostatice a apei

şi a unor materiale ajutătoare

Se utilizează pentru creşterea progresivă a mobilităţii articulare.

Exerciţiul 1

Stretching pentru extensorii umărului prin flexia auto-pasivă

În bazine cu apă mică, subiectul în şezând alungit, cu membrele superioare în flexie şi mâinile

sprijinite pe un plutitor a executat flexii de trunchi.

Presiunea hidrostatică a apei împiedică scufundarea flotorului, realizând tensiuni în sensul

flexiei umerilor.

La unghiul de mişcare la care apare o tensiune suportabilă se realizează o menţinere a poziţiei,

apoi se încearcă mărirea unghiului de flexie.

Căldura apei relaxează musculatura şi cu ajutorul stretching-ului lent se câştigă mobilitate.

Kinetoterapeutul fixează trunchiul subiectului pentru a nu se dezechilibra.

Exerciţiul realizează elasticizarea extensorilor umărului şi dezvoltarea mobilităţii în sensul

flexiei umărului.

Exerciţiul se poate executa unilateral sau bilateral.

Exerciţiul 2

Stretching pentru flexorii umărului prin extensia auto-pasivă

În bazine cu apă mică, subiectul aşezat alungit, cu braţele în extensie şi mâinile sprijinite pe

un flotor a executat extensii de trunchi (foto 8).

Presiunea hidrostatică a apei împiedică scufundarea flotorului menţinând membrele

superioare la suprafaţă.

Partea corpului de deasupra suprafeţei apei şi printr-o uşoară extensie atrunchiului se

realizează o forţare relativă a extensiei umărului, aceasta putând fi controlată de subiect şi

kinetoterapeutul care împiedică dezechilibrarea trunchiului.

Ca şi în cazul descris mai sus, după aceleaşi reguli se realizează un stretching lent cu

menţinere suficientă (20-30 de secunde) pentru înlăturarea contracţiilor involuntare ale musculaturii

tensionate (strech-reflex).

Exerciţiul realizează elasticizarea flexorilor umărului şi dezvoltarea mobilităţii în sensul

extensiei umărului.

Page 77: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

77

Foto 8 - Stretching auto-pasiv pentru flexorii umărului

Exerciţiul se poate executa unilateral sau bilateral.

Exerciţiul 3

Stretching pentru adductorii umărului prin abducţia auto-pasivă

Din poziţia ghemuit într-un bazin cu apă mică, subiectul având în jurul taliei o centură cu

greutăţi ataşabile (centură de scafandru) pentru a-l menţine scufundat, execută genuflexiuni.

Braţul este poziţionat în abducţie cu mâna sprijinită pe un flotor sau plutitor, forţa hidrostatică

a apei menţinând la suprafaţă membrul superior; se realizează o forţare controlată de către subiect a

abducţiei.

Din această poziţie se realizează o intindere controlată a adduntorilor umărului elasticizându-i

solicitând articulaţia în abducţie şi dezvoltând mobilitatea în această direcţie.

Tensiunea creşte în funcţie de aplitudinea genuflexiunii şi de calitatea materialului ajutător

(flotor sau plută).

Durata menţinerii tensiunii esta, la fiecare nivel de 20-30 de secunde.

Se aplică unilateral sau bilateral (utilizând două flotoare sau plute).

Mişcari pasive combinate cu stretching sub apă

Se efectuează de către kinetoterapeut pentru mişcările de rotaţie externă şi rotaţie internă,

ajutat de efectul mio-relaxant al apei calde.

Exerciţiul 1

Subiectul în poziţia aşezat alungit cu braţul pe lângă corp, umărul în rotaţie neutră, cotul în

flexie de 900, antebraţul în poziţie intermediară de prono-supinaţie (induce relaxarea întregului

membrul superior). Menţinerea poziţiei iniţiale şi stabilitatea este ajutată de utilizarea unei centuri

cu greutăţi ataşate subiectului (centură de scafandru).

Page 78: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

78

Foto 9 - Rotaţia externă a umărului realizată

pasiv în apă

Foto 10 - Rotaţia internă a umărului

realizată pasiv în apă

Kinetoterapeutul fixează cu o mână cotul subiectului lângă trunchi, iar cu cealaltă, la nivelul

treimii distale a antebraţului mobilizează pasiv umărul subiectului în rotaţie externă, realizând un

stretching lent cu menţinere după crearea unei tensiuni finale suportabile pentru acesta (foto 9).

După obişnuirea cu gradul tensiunii se procedează la creşterea acesteia crescând unghiul faţă

de cel iniţial iniţial.

Noua limită trebuie de asemenea să fie suportabilă şi să nu creeze stare de disconfort.

Acţiunea vizează elasticizarea rotatorilor externi şi dezvoltarea mobilităţii umărului în sensul

rotaţiei interne

Tensiunea la fiecare treaptă trebuie menţinută aproximativ 20-30 de secunde.

Exerciţiul 2

Subiectul în poziţia aşezat alungit cu braţul pe lângă corp, cotul în flexie de 900, antebraţul în

poziţie intermediară de prono-supinaţie dar dus la spate (umărul rotat intern) relaxează întreg

membrul superior. Menţinerea poziţiei iniţiale este ajutată de utilizarea unei centuri cu greutăţi

ataşate subiectului (centură de scafandru).

Page 79: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

79

Foto 11

Foto 12

Kinetoterapeutul fixează cu o mână cotul subiectului lângă trunchi, iar cu cealaltă, la nivelul

treimii distale a antebraţului mobilizează umărul în rotaţie internă, realizând un stretching lent cu

menţinere la atingerea monetului de tensiune maximă suportabilă (foto 10).

După obişnuirea cu gradul tensiunii se încearcă câştigarea încă a câtorva grade de mobilitate

în plus faţă de unghiul iniţial. Noua limită trebuie de asemenea să fie suportabilă şi să nu creeze

stare de disconfort.

Tensiunea se aplică la fiecare unghi aproximativ 20-30 de secunde.

Exerciţiul urmăreşte realizarea elasticizării rotatorilor externi şi dezvoltarea mobilităţii

umărului în sensul rotaţiei interne.

Rotaţia internă a umărului din poziţia de mai sus se poate asocia şi cu uşoară extensie a

umărului (foto 11; 12)

Manipulări ale articulaţiei umărului, realizate sub apă

Tracţiunile, decuaptările, cuaptările, alunecările fac parte din categoria mobilizărilor pasive

efectuate de către kinetoterapeut.

Aceste acţiuni asociate cu efectele termice ale apei calde au un efect net superior celor

executate pe uscat.

Page 80: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

80

Foto 13 – Alunecări în plan vertical

Foto 14 – Decuaptare gleno - humerală

Exerciţiul 1

Alunecări în plan vertical a capului humeral:

Subiectul în poziţia aşezat alungit în bazinul cu apă mică cu braţul pe lângă corp şi menţinut

în imersie cu ajutorul unei centuri cu greutăţi (centură de scafandru). De asemenea cu membrele

inferioare ale kinetoterapeutului fixează şi stabilizează poziţia subiectului.

Kinetoterapeutul aplică o priză la nivelul superior al humerusului (nivelul axilei) iar cealaltă

priză deasupra cotului. (foto 13). Din această poziţie de excută mişcări de alunecare ale humerusului

în sus şi apoi în jos (foto 13). Manevra se execută lent şi cu menţinele la capetele cursei.

Exerciţiul 2

Decoaptarea gleno-humerală:

Subiectul în poziţia aşezat alungit în bazinul cu apă mică cu braţul pe lângă corp şi menţinut

în imersie cu ajutorul unei centuri cu greutăţi (centură de scafandru).

Kinetoterapeutul introduce un antebraţ sub axilă cu care va executa o tracţiune în afară, iar cu

cealaltă mână plasată imediat deasupra cotului, realizează o adducţie forţată a braţului (foto

Page 81: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

81

Foto 15 – Alunecarea posterioară a capului

humeral

Manevra se execută lent şi cu menţinele la capetele cursei.

Exerciţiul 3

Alunecarea posterioară a capului humeral:

Subiectul în poziţia aşezat alungit în bazinul cu apă mică cu spatele la peretele bazinului îşi

fixează mâna homolaterală pe umărul opus, braţul fiind flectat la 900. Pentru menţinerea imersiei se

foloseşte o centură cu greutăţi (centură de scafandru).

Kinetoterapeutul împinge cu o mână de la cot în axul diafizei humerale iar cu cealaltă mână,

sub scapulă pune contra-rezistenţa (foto 15);

Manevra se execută lent şi cu menţinele la capetele cursei.

Exerciţiul 4

Alunecarea spre în jos a capului humeral:

Subiectul în poziţia aşezat alungit în bazinul cu apă mică, cu spatele la peretele bazinului, cu

braţul abdus la aproximativ 700 şi cu antebraţul sprijinit pe antebraţul kinetoterapeutului. Pentru

menţinerea imersiei se foloseşte o centură cu greutăţi (centură de scafandru).

Kinetoterapeutul aplică o priză în brăţară cu ambele mâini deasupra treimii superioare a

humerusului, efectuând o presiune în jos şi o tracţiune în axului braţului, asociată în final cu o

rotaţie externă şi abducţie a braţului (foto 16).

Page 82: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

82

Foto 16 - Alunecarea spre în jos a capului

humeral

Manevra se execută lent şi cu menţinele la capetele cursei.

Exerciţii active cu rezistenţă opusă de forţa hidrostatică a apei

Această categorie de exerciţii este utilizată pentru creşterea progresivă a forţei şi rezistenţei

musculare a subiecţilor. Astfel, pentru realizarea rezistenţei subiecţii trebuie poziţionaţi astfel încât

mişcările să se realizeze împotriva forţei hidrostatice a apei, adică de sus în jos. Progresia rezistenţei

a fost realizată cu materiale ajutătoare cu diferite grade de flotabilitate, deci cu obiecte pentru a

căror scufundare este nevoie de o forţă din ce în ce mai mare.

Pentru creşterea rezistenţei musculare se efectuează exerciţii cu ingreuiere mică şi număr

mare de repetări, iar pentru creşterea forţei musculare, exerciţii cu îngreuiere mare, cu număr mic de

repetări.

1. Exerciţii pentru tonifierea extensorilor umărului din plută pe piept:

Poziţia decubit ventral flotant (plută pe piept cu capul în apă), poziţie obţinută prin plasarea

corpului pe nişte flotoare. Adoptarea poziţiei cu capul scufundat, timp îndelungat, se realizează prin

utilizarea ochelarilor acvatici şi a unui dispozitiv special pentru respiraţie.

Rezistenţa a fost realizată prin ataşarea unor manşoane gonflabile cu o flotabilitate crescută, la

nivelul treimii distale a braţului.

Pentru creşterea rezistenţei şi implicit a intensităţii efortului, manşoanele au fost situate din ce

în ce mai distal, până la nivelul pumnului. Creşterea progresivă a îngreuierii se realizează prin

înlocuirea manşoanelor gonflabile se cu plutitoarele plasate la nivelul mâinii.

Poziţia de plecare este din flexie maximă, adică dintr-o poziţie cu flexorii umărului alungiţi.

Page 83: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

83

Foto 17 - Tonifierea extensorilor umărului din poziţia de flexie maximă

Foto 18 - Tonifierea extensorilor umărului în

segment propriu de contracţie

Foto 19 - Tonifierea flexorilor umărului în afara

segmentului de contracţie

Subiectul trebuie să scufunde plutitorul prin mişcarea de extensie a umărului (foto 17).

2. Exerciţii pentru tonifierea extensorilor umărului din plută pe spate

Poziţia decubit dorsal flotant (plută pe spate) poziţie obţinută prin plasarea corpului pe nişte

flotoare. Obiectivul este acelaşi ca la exemplul anterior, diferă ungiul de mişcare.

Subiectul trebuie să scufunde plutitorul prin mişcarea de extensie a umărului (foto 18).

Dacă mişcarea de revenire se efectuează cu viteză crescută vor fi solicitaţi antagoniştii în

regim de scurtare prin contracţie izotonică concentrică, în cazul de faţă vor fi solicitaţi flexorii

umarului în interiorul segmentului de contracţie (foto 17) sau în afara segmentului de contracţie

(foto 19).

Page 84: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

84

Foto 20 - Tonifierea abductorilor umărului

Foto 21 - Tonifierea adductorilor umărului

3. Exerciţii pentru tonifierea abductorilor şi adductorilor umărului din plută pe spate,

cu sprijin la bară

Poziţia decubit dorsal flotant (plută pe spate) poziţie obţinută prin plasarea corpului pe nişte

flotoare, iar mâna apucă bara de sus în jos.

Tehnica folosită combină de fapt două tipuri de contracţie – iniţial se realizează o contracţie

izometrică, apoi una izoton-concentrică. Astfel, pentru abducţie, subiectul împinge cu mâna în bară,

treptat corpul său se depărtează de braţ, realizând contracţia abductorilor umărului şi având ca

factor de îngreuiere greutazea corpului. (foto 20).

Pentru adducţie subiectul trage cu mâna de bară, treptat corpul se apropie de braţ prin

contracţia aductorilor umărului şi având ca factor de îngreuiere greutazea corpului (foto 21).

Mişcările se execută de mai multe ori şi la început lent iar apoi viteza creşte treptat.

4. Exerciţii pentru tonifierea rotatorilor interni ai umărului

Din poziţia aşezat alungit cu spatele la perete într-un bazin cu apă mică, braţul în abducţie

900, cotul în flexie 90

0, antebraţul în pronaţie 90

0, mâna apucă o plută, pe care se sprijină şi

antebraţul.

Subiectul execută rotaţia internă a umărului prin contracţia izotonică concentrică în segment

propriu de contracţie a rotatorilor interni (foto 22). La revenire, presiunea hidrostatică împinge pluta

Page 85: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

85

Foto 22 Foto 23

Foto 24 Foto 25

în sus, subiectul realizeazând o contracţie izotonică excentrică în interiorul segmentului de

contracţie (foto 23).

5. Exerciţii pentru tonifierea rotatorilor interni şi externi ai umărului

O altă variantă pentru tonifierea rotatorilor interni şi externi ai umărului este cel prezentat în

foto 24, 25.

Acest exerciţiu este folosit şi pentru tonifierea rotatorilor înterni şi externi în acelaşi timp.

Rezistenţa este reprezentată de forţa apei care se opune deplasării plutiorului. Cu cât suprafaţa

flotorului este mai mare, cu atât forţa necesară deplasării lui prin apă va fi mai mare şi de asemenea

cu cât viteza de deplasare a flotorului prin apă este mai mare cu atât rezistenţa apei va creşte.

O altă variantă, din poziţia de decubit ventral flotant (plută pe piept cu capul în apă, folosind

ochelari şi dispozitiv pentru respiraţie) legat de bara de siguranţă şi cu tălpile sprijinite pe peretele

bazinului cu apă adâncă. Umerii sunt în abducţie la 900

şi în rotaţie externă la 900, cotul flectat la

900, antebraţul în pronaţie, palma orientată spre în jos apucă materialul ajutător (pet de plastic,

flotor etc.). Se execută rotaţii interne concentrice în interiorul segmentului de contracţie, urmate

apoi de contracţii excentrice, presiunea hidrostatică împingând în sus flotorul (materialul ajutător),

Page 86: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

86

Foto 26 Foto 27 Foto 28

Foto 29 Foto 30 Foto 31

timp în care subiectul nu relaxează musculatura, ci încearcă încetinirea mişcării de ascensiune a

acestora. (foto 26, 27, 28)

Pentru rotatorii externi ai umărului, tonifierea se poate realizeaza din aceeaşi poziţie prin

forţarea revenirii în poziţie iniţială crescând viteza de deplasare antebreţului prin apă.

6. Exerciţii pentru tonifierea flexorilor şi extensorilor umărului

Subiectul în poziţia de plută pe piept cu capul în apă, legat de bara de siguranţă, tălpile

sprijinite pe peretele bazinului cu apă adâncă, un membru superior stâng întins înainte în

prelungirea corpului, celălalt pe lângă corp (foto 29). Ambele mâini apucă câte un flotor.

Membrul superior stâng va excuta mişcarea de extensie prin contracţia concentrică a

extensorilor în afara segmentului de contracţie.

În acelaşi timp sau alternativ membrul superior stâng va executa mişcarea de flexie prin

contracţia concentrică a flexorilor în segment propriu de contracţie (foto 30, 31).

Extensorii umărului pot lucra concentric din din flexie maximă până la 900, după care, fie se

poate facilita mişcarea de extensie dacă flexorii umărului se relaxează, fie se poate realiza o

Page 87: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

87

Foto 32 Foto 33 Foto 34

tonifiere a flexorilor umărului prin lucru muscular excentric în interiorul segmentului de contracţie,

dacă flexorii umărului se opun mişcării de ascensionare a braţului imprimată presiunea hidrostatică

a apei care creşte în funcţie de gradul de flotabilitate al obiectului ajutător utilizat (foto 29, 30, 31).

Acelaşi lucru poate fi utilizat şi pentru celălalt membru care începe prin contracţia concentrică

a flexorilor din poziţia de extensie maximă şi până la 900, după care, fie se poate facilita mişcarea

de flexie dacă flexorii umărului se relaxează, fie se poate realiza o tonifiere a extensorilor umărului

prin lucru muscular excentric în afara segmentului de contracţie, dacă extensorii umărului se opun

mişcării de ascensionare a braţului imprimată presiunea hidrostatică a apei care creşte în funcţie de

gradul de flotabilitate al obiectului ajutător utilizat (foto 29, 30, 31).

7. Exerciţii pentru tonifierea rotatorilor interni şi externi umărului

Aceeaşi poziţie iniţială ca la exerciţiul anterior.

Exerciţiile reprezentate de foto 32, 33, 34 – pot fi folosite fie pentru tonifierea în interiorul

segmentului de contracţie a rotatorilor interni ai umărului, fie pentru facilitarea rotaţiei externe a

umărului dacă se relaxează rotatorii interni, iar dacă rotatorii externi se opun mişcării de

ascensionare a antebraţului imprimată de forţa presiunii hidrostatice, atunci se realizează o tonifiere

prin lucru muscular excentric a acestora;

8. Exerciţii pentru tonifierea abductorilor - adductorilor orizontali ai umărului

Aceeaşi poziţie iniţială ca la exerciţiul anterior.

Exerciţiile reprezentate de foto 35, 36, 37, pot fi utilizate fie pentru tonifierea prin lucru

muscular concentric în interiorul segmentului de contracţie a adductorilor orizontali ai umărului, fie

pentru facilitarea abducţiei orizontale, dacă se relaxează adductorii orizontali ai umărului, fie pentru

tonifierea prin lucru muscular excentric în interiorul segmentului de contracţie a adductorilor

umărului, dacă aceştia se opun mişcării de ascensionare a antebraţului imprimată de forţa lui

Arhimede.

Page 88: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

88

Foto 35 Foto 36 Foto 37

Din poziţia prezentată în foto 35, se pot executa mişcări active libere de abducţie – adducţie,

mişcări active cu rezistenţă de adducţie orizontală, mişcări active de adducţie orizontală cu

rezistenţă, mişcări pasive (facilitate) de abducţie orizontală.

La fiecare dintre situaţii gradul de flotabilitate, suprafaţa obiectului ajutător şi viteza de

deplasare a segmentului prin apă sunt aspecte direct proporţionale cu rezistenţa apei.

Page 89: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

89

Foto 38 – Acomodarea cu apa şi cu

materialul ajutător

7.2. Program de exerciţii efectuate în bazine cu apă mică, pentru copii

cu infirmitate motorie cerebrală (IMC)

Copiii cu afecţiuni neuro-motorii şi apa

Aceşti copii cu dizabilităţi nu trebuie să fie îndepărtaţi de bucuria „mişcării”. Activităţile

fizice pe uscat pot fi realizate mai greu pentru aceşti copii, dar în apă vor deveni ei insăşi.

Copilul cu dizabilităţi, la fel ca şi ceilalţi beneficiază de stimuli, pentru a îmbunătăţii

tehnicile, deci, prin urmare rezultă două efecte atât cele psihologice cât şi cele fizice.

Un copil trebuie să experimenteze mişcările active dacă doreşte să se dezvolte şi lipsa

mişcărilor fizice poate fi un factor major în încetinirea dezvoltării copilului cu afecţiune neuro-

motorie.

În toate programele de recuperare, toate senzaţiile şi mişcările trebuiesc folosite: schimbarea

ritmului, a poziţiei, schimbarea atmosferei de lucru de la cea serioasă către mai multe zâmbete şi

joc. Asemenea fraze ca : „întinde-te în pat”‚ „cu capul pe o perna”, ,,rostogoleşte-te”, „aşează-te pe

scaun”, sunt asociate cu obiceiurile pe uscat şi în siguranţă. Expresiile negative ca: „a se prabuşi”,

„a se îneca”, „ţine-ţi respiraţia”, nu trebuiesc folosite niciodată.

Metodologia specifică hidrokinetoterapiei folosită în scopul recuperării copiilor cu

deficienţe nuro-motorii

Hidrokinetoterapia nu poate fi considerată ca o simplă transpunere în mediul acvatic a

kinetoterapiei efectuate „pe ucsat”. Spre deosebire de aceasta, hirokinetoterapia realizează o

solicitare articulară care vizează asuplizarea, în timp ce efectul muscular este secundar.

Reeducarea în apă se desfăşoară în general în succesiunea inversă celei practicate pe uscat.

Page 90: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

90

Într-o parapareză spastică, după un genuflexum operat, de exemplu, kinetoterapia clasică, pe

uscat debutează cu mişcări pasive, efectuate cu multă blândeţe de către kinetoterapeut. Aceasta

induce un efect de sedare a durerii şi a contracturii musculare. Într-o nouă etapă copilul participă

activ alături de kinetoterapeut, realizând mobilizarea activă asistată. Pe măsură ce mobilitatea

articulară se îmbunătăţeşte şi creşte forţa musculară, copilul va putea să-şi mobilizeze singur

articulaţiile şi va executa mobilizări active libere şi la final contra unei rezistenţe, realizând

mobilizări active cu rezistenţă.

Când reeducarea se practică în apă, această schemă clasică este inversată. Articulaţiile

dureroase scufundate în apă beneficiază de avantajele principiului lui Arhimede, care permite

mişcarea fără efort.

Primele mişcări sunt cele în imersie totală pentru acomodarea copilului cu apa şi câteva

exerciţii sub formă de joc, urmate de mişcări active libere. După sedarea fenomenelor dureroase,

kinetoterapeutul intervine prin câştigarea /recâşigarea amplitudinii diminuate, efectuând mişcări

active asistate. Mai târziu se vor executa mobilizări active cu rezistenţă. În sfârşit când este vorba

de recâştigarea unei amplitudini articulare pierdute aceasta se poate obţine prin mobilizări pasive şi

posturări.

Perioada propriu-zisă de reeducare poate fi precedată de imersie simplă de 5 minute pentru

obţinerea unei decontracturări generale. Se execută şi mersul în apă, copilul poate fi învăţat să

meargă în apă fără durere.

Foto 39 - Acomodarea cu apa şi cu materialul

ajutător

Foto 40 - Acomodarea cu apa şi cu materialul

ajutător

Page 91: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

91

Foto 41 - Acomodarea cu apa şi cu materialul

ajutător

Foto 42 - Acomodarea cu apa şi cu materialul

ajutător

Foto 43 - Flexie – extensie activă a

membrelor inferioare

Foto 44 – Tripla flexie a membrului inferior

Foto 45- Abducţia membrului inferior Foto 46 - Triplă flexie a membrelor inferioare

Page 92: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

92

Foto 47 - Rotaţie externă a membrului inferior Foto 48 - Extensia cotului

Foto 49 - Ridicare în ortostatism Foto 50 - Ridicare prin cavaler servant

Foto 51 - Ridicare în ortostatism cu sprijin Foto 52 - Ridicare în ortostatism din şezând

Page 93: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

93

Foto 55 Aspecte de la o şedinţă de aquagym

Foto 53 - Mers cu ajutor Foto 54 - Mers cu ajutor

7.3. Aquagym, aquafitness gimnastica acvatică

Tratamntele Acquagym şi aquafitness sunt o forma particulară a gimnasticii care foloseşte apa

drept singurul ei instrument de lucru.

Mişcările care sunt efectuate sunt aceleaşi cu cele care se practică cu corpul şi segmentele

libere, cu excepţia că apa opune o rezistenţă de 12 ori mai mare decât cea creată în aer, stimulând

semnificativ tonifierea musculară, oxigenarea sanguină şi deasemenea arderea caloriilor într-un ritm

rapid.

Lecţia se bazează pe o încălzire musculară realizată în urma unor serii de mişcări care reiau

exerciţiile din gimnastică cu corpul liber (mersul în apa, alergarea, săritura) urmând ca apoi să fie

executate programele pentru slăbire şi tonifiere musculară.

Page 94: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

94

Aquagym şi aquafitness tratamente pentru orice vârstă

Lucrul fundamental, şi pentru care exerciţiile Acquagym şi aquafitness sunt indicate la orice

vârsta, este aceea că lipsa totală a gravitaţie în apă evita orice tip de traumă a articulaţiilor în urma

exerciţiilor, dimpotrivă, măreşte flexibilitatea şi supleţea.

Aceasta explică faptul că este tipul de gimnastică cel mai indicat fie pentru doamne

însărcinate, fie pentru vârstnici sau persoane cu diferite afecţiuni ale membrelor, deoarece pentru a

practica gimnastica acquagym nu este necesar să ştii să înoţi. Unul dintre efectele pozitive ale

acestei activităţi este imbunătăţirea estetică care apare la cei care o practică; masajul benefic realizat

de apă asupra pielii, este un remediu perfect împotriva celulelor adipoase şi a inesteticii celulitei.

Practicând acest tip de antrenament aerobic se evidenţiază avantajele Aquagym şi a exerciţiilor de

aquafitness faţă de exerciţiile clasice, nu numai pentru cei care au nevoie de reabilitare cât şi pentru

cei care vor să impiedice apariţia artrozei, artritei, discopatiei şi a deviaţiilor coloanei vertebrale.

Istoric Acquagym

În anii ’80 în SUA s-a încercat evidenţierea în "poziţia verticală a omului" în mediu acvatic.

Cu alte cuvinte nu se mai consideră piscina ca fiind locul dedicat numa înotului dar şi a unui

antrenament muscular executat din stând, mişcand diferite părţi ale corpului. Aceasta viziune

alternativă care a adus mari îmbunătăţiri diferitelor tratamente de medicină cosmetică şi care s-a

raspandit din anii ’90 încoace, în toată lumea.

Exerciţiile acvatice au fost folosite la început ca mijloc de recuperare a sportivilor accidentaţi.

Experţii în medicina sportivă au descoperit că plutirea în apă, rezistenţa apei şi masajul terapeutic

contribuie la accelerarea procesului de însănătoşire. Datorită calităţilor curative ale fittnes-ului în

apă sportivii aleg deseori exerciţiile de gimnastică efectuate în apă. Exerciţiile efectuate în apă

favorizează evitarea accidentele sau a grăbesc recuperarea după efort, fitnessul în apă venind ca un

bonus. Apa, acţionând ca o pernă gigantică, scade uzura muşchilor, a tendoanelor şi protejează

articulaţiile. Lucrul în apă, folosind doar rezistenţa apei, este în favoarea noastră pentru că se

minimalizează riscul leziunilor apărute de obicei în timpul exerciţiilor efectuate pe uscat datorită

impactului cu suprafeţe dure (parchetul sălii clasice de fitness).

Presiunea apei acţionează ca un masaj la nivel muscular. Beneficiile exerciţiilor aerobice sunt

îmbunătăţite în apă. Aquagymul este o bună metodă de a face fitness fără a suferi efectele negative

Page 95: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

95

asupra articulaţiilor şi tendoanelor ale impactului cu solul dur. Când un practicant intră în apă până

la nivelul gâtului, forţa gravitaţională este redusă foarte mult. Deci, prin folosirea antrenamentului

în apă în locul unui antrenament tipic de rezistentă (jogging, alergare), accidentările pot scădea în

timp ce condiţia fizică se păstrează.

Beneficiile pe care le aduce acquagim, aquafitness şi gimnastica acvatică:

Exploatând plutirea, se relaxează coloana vertebrala şi articulatiile fiind descărcate de

greutatea corpului;

Tonifică musculatura fără riscurile unei traume generate de unele poziţii greşite;

Imbunătăţeşte percepţia echilibrului;

Ajută la întinderea muşchilor şi la transformarea acidului lactic care se acumulează în urma

intenselor antrenamente aerobice;

Stimulează circulaţia sângelui şi reduce anemia (efect care contribue la reducerea celulitei);

Favorizează "arderea grasimilor";

Antrenează plăcut sistemul cardio-vascular;

Solicită toate grupele musculare;

Creşterea forţei este un alt plus. Exerciţiile efectuate în mediul acvatic angrenează mai mulţi

muşchi şi totodată sunt mult mai dificil de realizat.

Exerciţiile în apă, datorită mediului instabil în care se efectuează, impun o participare a

tuturor grupelor musculare în încercarea de a ne menţine echilibrul în apă;

Apare senzaţia de relaxare şi deconectare datorită, muzicii, şi mai ales, a efectului calmant al

apei asupra psihicului şi asupra întregului organism.

Page 96: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

96

7.4. Procedeele de înot utilitar şi salvarea de la înec

Procedee de înot apicativ şi utilitar

Cele mai vechi procedee de înot aplicativ sunt procedee accesibile, însuşite ca urmare a nevoii

de traversare a cursurilor de ape şi de a înfrunta furia apelor.

Câineasca (căţăleasca)

Membrele superioare vâslesc tăgând apa spre piept şi revin înainte pe sub apă.

Mişcările membrelor inferioare sunt alternative, iar capul este menţinut la suprafaţa apei.

Mişcările sunt realizate cu frecvenţă mare şi amplitudine mica, imitând înotul câinilor.

Voiniceasca

Mişcările membrelor superioare sunt asemănătoare celor executate în procedeul craul, iar

mişcările membrelor inferioare sunt asemănătoare celor de bras. Deplasarea este săltată şi permite

înfruntarea valurilor, capul fiind situat deasupra apei.

Spate dublu

Se înoată spate, vâslind cu amândouă membrele superioare simultan. Când membrele

inferioare execută mişcări de bras, procedeul este numit bras pe spate.

Ower

Denumit şi înotul indian, se realizează din decubit lateral, cu un membru superior înainte,

celălalt înapoi, poziţionat imediat sub nivelul apei. Se vâsleşte cu membrul superior avansat, iar

celălalt susţine echilibrul corpului pe apă.

Membrele inferioare execută mişcări de forfecare în plan lateral, iar capul este la suprafaţa

apei pentru a respira.

Înotul subacvatic

Are o mare însemnătate utilitară, fiind folosit în primul rând pentru salvarea de la înec, sau a

celor aflaţi în pericol. A fost practicat din cele mai vechi timpuri, iar din prima jumătate a secolului

al XIX- lea, s-a desfăşurat şi sub formă de concurs, cuprinzând probe de viteză, de rezistenţă, de

adâncime, de durată, de culegere a unor obiecte, de precizie cu ieşire la suprafaţă într-un loc

dinainte stabilit,

Page 97: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

97

Fiziologii consideră că înotul în imersie poate fi dăunător sănătăţii, prin producerea unui

mare deficit de oxigen, şi în timp a unor deficienţe cardiace. De aceea, în anul 1957 FINA a interzis

probele de bras subacvatic.

Înotul subacvatic include procedee de deplasare pe sub apă şi procedee de scufundare:

Procedee de deplasare prin apă:

Bras - prezintă aceeaşi structură motrică ca înotul bras executat după start şi întoarcere,

particularizat printr-o vâslire mai lungă până la nivelul coapsei. Poate fi folosită şi tehica brasului

obişnuit, când membrele superioare vâslesc până la nivelul pieptului, însă eficienţa este mai mica,

deşi frecvenţa mişcărilor este mai mare.

Craul - este o denumire improprie, deoarece nu este realizat sub forma procedeului

integral, ci doar a mişcărilor membrelor inferioare specifice procedeului craul. Mişcările propulsive

sunt lente şi ample, putând fî conbinate cu vâsliri ale membrelor superioare specifice procedeului

bras, procedeul numindu-se în acest caz - înot braţe bras cu picioare craul.

Delfin - se execută mişcări ale membrelor inferioare specifice delfin şi mişcări ondulatorii

ale întregului corp, iniţiate şi amplificate la nivelul coloanei cervicale.

Dintre toate procedeele enumerate mai sus, cel mai eficient procedeu este brasul cu

vâslire lungă.

Procedee de scufundare:

Scufundarea în picioare care se realizează din săritură de pe marginea apei când aceasta

este suficient de adâncă, sau de la suprafaţa apei. Scufundarea din săritură se poate executa cu

braţele apropiate de corp sau ridicate la verticală. În ambele situaţii, corpul se menţine drept şi

încordat, iar în poziţia braţelor nu există ezitări, pentru a se evita plesnirea de apă sau producerea

unor luxaţii ale articulaţiei umărului. Scufundarea de la suprafaţă necesită o înălţare a corpului peste

nivelul apei până la nivelul urmata de o vâslire energică executată în sens ascendent către suprafaţa

apei.

Scufundarea în cap se execută din săritură - vertical sau oblic - şi de la suprafaţa apei. În

scufundarea de la suprafaţa apei, înotătorul trece din decubit ventral în ghemuit şi, prin executarea

unei vâsliri energice de bras, se scufundă extinzând membrele inferioare la verticală, deasupra apei.

Datorită greutăţii corpului, se realizează o alunecare în imersie, această deplasare fiind accelerată

prin mişcări ale membrelor superioare şi inferioare.

Salvarea de la înec

Page 98: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

98

Gravitatea unui accident petrecut în apă este, de regulă mare, iar acţiunile legate de salvarea

şi acordarea primului ajutor sunt complexe şi deosebit de importante.

Formarea deprinderii de a înota are în vedere şi însuşirea cunoştinşclor necesare pentru a

interveni prompt în cazurile de înec, de a acorda primul ajutor celui expus pericolului.

Înecul se produce ca urmare a unui stop respirator sau cardiac, în special când apa este rece.

De asemenea, poate fi cauzat de oboseală asociată cu frica de apă, de crampe musculare sau

traumatisme. În aceste situaţii victima se sufocă datorită blocării căilor respiratorii, apoi înghite apă,

suprapunându-se stării de asfixie şi diluare a sângelui (hemoliză). Decesul se produce datorită unui

edem pulmonar, unei fibrilaţii ventriculare sau anoxiei creierului.

Procedeele de transport ale înecatului sunt practicate cu următoarele prize:

a) sub axilă - se trece braţul pe sub axila victimei, pentru a-i susţine bărbia cu degetele,

astfel încât capul victimei se sprijină pe umărul salvatorului. Acesta poate înota pe spate sau pe o

parte (ower), cu ajutorul mişcărilor de picioare şi al unui singur braţ;

b) sub ambele axile - victima este susţinută cu mâinile pe sub axile. Se înoată pe spate cu

mişcări ale membrelor inferioare specifice procedeului bras;

c) la cap - se apucă cu mâinile faţa înecatului (degetele cuprind maxilarul inferior) şi se

înoată pe spate cu mişcări ale membrelor inferioare specifice procedeului bras.

Este indicată apropierea de înecat prin spatele acestuia. Indiferent de tehnica adoptată,

victima trebuie deplasată pe spate, cu faţa afară din apă, evitând trecerea braţului peste pieptul său.

În cazul în care salvatorul este prins energic din faţă, pentru a se elibera, el se scufundă, iar

dacă este prins prea tare, trebuie să împingă cu palmele bărbia înecatului pentru a-i da capul pe

spate.

Dacă este prins din spate, salvatorul se grupează şi se răstoarnă cu capul în jos, aşezându-şi

tălpile pe abdomenul victimei, în care se împinge puternic.

Când cel salvat este doar obosit se recomandă următoarele:

salvatorul înoată bras, iar victima se sprijină pe umerii săi;

salvatorul înoată over, menţinând un braţ la suprafaţa apei, braţ pe care se sprijină

victima;

doi salvatori înoată bras, la distanţă de un metru unul faţă de celălalt, iar cel salvat se

sprijină pe umerii lor. În cazul în care salvatorii înoată unul înaintea celuilalt, victima se susţine cu

mâinile pe umerii celui avansat şi cu picioarele pe umerii celuilalt.

Page 99: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie>

99

Când nu există materiale de salvare speciale, cum ar fi: bărci de salvare, vesta de salvare,

centură sau colac, pot fi folosiţi buşteni, scânduri, bidoane din plastic goale etc.

Odată ce a scos victima din apă, salvatorul trebuie să intervină rapid, în maxim 6 minute de

la declanşarea tulburărulor generale de înec, pentru a-1 oxigena şi a-i restabili funcţiile vitale.

După scoaterea victimei din apă, primul ajutor începe cu evacuarea apei aflate în căile

respiratorii. Pentru aceasta, se deschide gura victimei, i se scoate limba, se curăţă cavitatea bucală,

apoi se aşează pe genunchi şi se încearcă prin câteva presiuni, evacuarea apei.

După aceste manevre, care trebuie să dureze foarte puţin, se aşează victima cu faţa în sus, cu

capul şi bărbia ridicate şi se începe respiraţia "gură la gură" cu o frecvenţă de 16 expiraţii ample pe

minut. În acelaşi timp trebuie verificăm dacă bătăile inimii se simt, iar dacă nu se simt se trece la

masajul cardiac extern, cu o frecventă de 60 de mişcări pe minut. Această manevră se execută până

la sosirea personalului calificat, care transportă accidentatul la cel mai apropiat spital.Aceste

manevre se pot efectua 1-2 ore, şi se recomandă în cazul în care victima adusă la mal este în stare

de inconştientă.

La unii accidentaţi, după eliminarea apei, aceştia îşi revin, iar în acest caz trebuiesc urmăriţi

2-3 ore pentru a prevni complicaţiile reflexe tardive, apoi va fi prezentat medicului. Accidentatul nu

are voie să doarmă aproximativ 6-8-ore după accident.

EVALUARE Care sunt poziţiile de lucru pentru dezvoltarea mobilităţii şi a forţei, în bazine cu apă mică?

Prin ce manevre efectuate în apă se poate dezvolta mobilitatea apticulară?

Care sunt modalităţile de dezvoltare a forţei musculare, în apă?

Alcătuiţi un program de exerciţii pentru dezvoltarea mobilităţii articulare a şoldului în

bazine cu apă adâncă.

Alcătuiţi un program de exerciţii pentru dezvoltarea forţei musculaturii periarticulare a

genunchiului în bazine cu apă adâncă.

Care sunt efectele beneficiile ativităţilor desfăşurate în cadrul şedinţelor de aquagym,

aquafitness?

Ce procedee de înot şi scufundare cunoaşteţi?

Ce procedee de transport a înecatului cunoaşteţi?

Cum se acordă primul ajutor?

Page 100: 3.Natatie Si Apl. Inotului in Kineto.

<Manole Vasile>

100

Bibliografie

1. DAIL, C., THOMAS, C., (1999), Hidroterapie,- Tratamente simple pentru afecţiuni

obişnuite, Ed. Viaţă şi sănătate, Bucureşti;

2. DRĂGAN, I., şi colab., (1994), Medicina sportivă aplicată, Ed. Editis, Bucureşti;

3. ESNAULT, M., (1991), Reeducation dans l’eau, Ed. Masson, Paris;

4. MANOLE, V., (2006), Nataţie şi aplicaţiile înotului în kinetoterapie - Note de curs,

Universitatea din Bacău;

5. MARINESCU, GH., (1993), Încălzirea o necunoscută, F. R. N., Bucureşti;

6. MOGOŞ, V., T., (1990), Apa, agent terapeutic, Ed. Sport-turism, Bucureşti;

7. OLARU, M., (1982), Înot, Ed. Sport-Turism, Bucureşti;

8. PLAS, F., HAGRON, E., (2001), - Kinetoterapie activă, Ed. Polirom, Iaşi;

9. RODRIGUEZ, A., M., JONES, J., (2002) - Aqua Fitness: The low-impact total body

fitness workout, Ed. DK Publishing, Inc., New York;

10. THOMAS, D., G., (1996), Înot – Trepte spre succes, Ed. Teora, Bucureşti.