32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

of 65 /65
S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ; Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected] DENUMIRE PROIECT : EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA CU CLASELE I-VIII LOCALITATEA CORBU NOU, COMUNA MAXINENI LOCALITATEA : LOCALITATEA CORBU NOU, CV 30, PARCELA 381, COMUNA MAXINENI, JUDEŢUL BRĂILA BENEFICIAR : ŞCOALA CU CLASELE I-VIII LOCALITATEA CORBU NOU, COMUNA MĂXINENI. TITULARUL INVESTITIEI: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MAXINENI ELABORATOR : S.C. EUROPROIECT S.R.L. BRAILA J09/83/2008 FAZA : PROIECT TEHNIC DETALII DE EXECUTIE CAIET DE SARCINI PROIECT NR. : 29/2009 LISTA CU SEMNATURI ADMINISTRATOR : ING. STEFANESCU ADRIAN SEF PROIECT : ARH. RADU CHERNBACH ARHITECTURĂ : ARH. RADU CHERNBACH REZISTENTA : ING. STOICA DOINITA PR. ŞTEFĂNESCU AURELIAN INSTALAŢII TERMICE : PR. MIU GHEORGHE INSTALATII ELECTRICE : ING. CARAMAN FLORIAN DATA ELABORĂRII : APRILIE 2009

Embed Size (px)

Transcript of 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

Page 1: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

DENUMIRE PROIECT : EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA CU CLASELE

I-VIII LOCALITATEA CORBU NOU, COMUNA MAXINENI

LOCALITATEA : LOCALITATEA CORBU NOU, CV 30, PARCELA 381,

COMUNA MAXINENI, JUDEŢUL BRĂILA

BENEFICIAR : ŞCOALA CU CLASELE I-VIII LOCALITATEA

CORBU NOU, COMUNA MĂXINENI.

TITULARUL INVESTITIEI : UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MAXINENI

ELABORATOR : S.C. EUROPROIECT S.R.L. BRAILA

J09/83/2008

FAZA : PROIECT TEHNIC

DETALII DE EXECUTIE

CAIET DE SARCINI

PROIECT NR. : 29/2009

LISTA CU SEMNATURI

ADMINISTRATOR : ING. STEFANESCU ADRIAN

SEF PROIECT : ARH. RADU CHERNBACH

ARHITECTURĂ : ARH. RADU CHERNBACH

REZISTENTA : ING. STOICA DOINITA

PR. ŞTEFĂNESCU AURELIAN

INSTALAŢII TERMICE : PR. MIU GHEORGHE

INSTALATII ELECTRICE : ING. CARAMAN FLORIAN

DATA ELABORĂRII : APRILIE 2009

Page 2: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

Extindere si modernizare Scoala cu Clasele I-VIII Corbu Nou, Comuna Maxineni, Judetul Braila, Faza P.T.

MEMORIU GENERAL

1. DATE GENERALE

1 – Denumire obiectiv : Extindere şi modernizare Şcoala cu Clasele I-VIII

Localitatea Corbu Nou, Comuna Măxineni.

2 – Amplasament : Judeţul Brăila, Localitatea Corbu Nou, CV 30, parcela 381,

Comuna Măxineni.

3 – Beneficiar : Şcoala cu Cls. I-VIII Localitatea Corbu Nou, Comuna Măxineni

4 – Titularul investitiei: U.A.T. Maxineni, Judetul Braila

5 – Proiectant general : S.C. EUROPROIECT S.R.L. BRAILA – J09/83/2008.

ŞEF PROIECT – Arh. Radu Chernbach – TNA 785

2. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI

Având în vedere necesitatea măririi numărului de clase a Şcolii generale existente din

localitatea Corbu Nou, beneficiarul a solicitat elaborarea unei documentaţii privind extinderea

Şcolii cu un nou corp de clădire P+1 nivele şi modernizarea corpului vechi a clădirii şcolii.

3. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Şcoala cu clasele I-VIII se află în intravilanul loc.Corbu Nou, comuna Măxineni.

Terenul incintei şcolii în suprafaţă de 5050,0 mp aparţine domeniului public al comunei

Măxineni (Hotărârea C.L. nr.49/6.oct.2005).

Incinta şcolii se învecinează cu :

- la nord – drum sătesc,

- la est – drum sătesc;

- la sud – proprietate Răducanu Nicolae şi proprietate Ţigănuş Vasile;

- la vest – drum sătesc.

Page 3: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

În incinta şcolii există următoarele corpuri de clădire : C1 – Şcoală + grup sanitar (S =

508,0 mp), C2 – magazie (S = 102,0 mp), C3 – magazie lemne (S = 46,0 mp), C4 – WC (S =

3,0 mp), C5 – WC (S = 17 mp).

Construcţiile C3 (magazie lemne) şi C4 (WC) se vor desfiinţa fiind într-o stare avansată

de uzură.

Conform studiului geotehnic întocmit de S.C. SOLTEST SRL Brăila, în amplasamentul

studiat au fost evidenţiate următoarele straturi.

În suprafaţă un strat de sol vegetal de 0,4 m grosime, urmat de un complex aluvionar

alcătuit din nisip argilos galben, plastic consistent, până la 2,8 m adâncime, nisip prăfos galben

slab umezit până la 3,6 m adâncime, argilă cenuşie, plastic moale, până la 6,1 m adâncime şi

argilă prăfoasă nisipoasă, plastic moale, până la adâncimea de 8 m de la cota terenului.

Nivelul hidrostatic al apelor freatice a fost interceptat la adâncimea de 3,4 m de la cota

terenului natural.

Din punct de vedere climatic, zona localităţii Corbu Nou se caracterizează printr-o climă

continentală temperată, cu amplitudine mare a variaţiilor sezoniere şi prin precipitaţiile cantitativ

reduse.

Temperatura medie anuală este de +100C, iar cantitatea de precipitaţii este de 400 mm/an.

Vântul dominant este cu intensitate moderată din partea de Nord-est.

Adâncimea de îngheţ este de 0,90 m conform STAS 6054/77.

Caracteristicile macroseismice ale terenului, conform Normativului P100/2006 sunt

caracterizate prin ag = 0,26 g şi perioada de colţ Tc = 1,0 sec.

4. DESCRIEREA FUNCTIONALA

4.1. Având în vedere configuraţia şi dimensiunile terenului din incintă, precum şi

orientarea către punctele cardinale se propune o extindere P+1 nivele parţial parter, amplasată

perpendicular pe faţada vestică a corpului existent, având legături funcţionale cu şcoala veche

şi corpul de clădire (magazie C2), ce se va amenaja ulterior în sală de gimnastică.

Corpul nou propus P+1 va avea Suprafaţa construită = 227,0 mp şi Suprafaţa

desfăşurată = 423,60 mp.

Structura de rezistenţă a corpului nou propus va fi alcătuită din fundaţii beton armat,

structură de rezistenţă din zidărie portantă din cărămidă GVP 30 cm grosime cu sâmburi şi

centuri din beton armat. Planşeele şi scara de acces la etaj vor fi din beton armat, iar acoperişul

va fi tip şarpantă din lemn cu învelitoare tablă tip ţiglă.

Pentru detalii a se vedea memoriu de structuri.

În corpul nou propus, se propun următoarele spaţii funcţionale:

Page 4: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

La parter :

- 2 săli clasă cu S = 36,54 mp fiecare pentru 20 elevi;

- hol central cu lăţimea de 2,20 m cu S = 41,57 mp în legătură directă cu holul şcolii

existent;

- în partea de nord a construcţiei se propune un spaţiu pentru centrala termică (S = 12,80

mp), o magazie lemne S = 19,53 mp şi casa scării pentru acces etaj;

- în partea de vest a construcţiei se propune un hol de acces, din incintă în legătură cu

viitoarea sală de gimnastică ce se va amenaja în cadrul magaziei actuale şi un depozit

material sportiv.

Cota ± 0,00 va fi de 45 cm peste cota actuală a pardoselii corpului existent, asigurându-

se două accese pentru elevi (una din partea de nord, alta din partea de sud şi un acces către

terenul de sport din incintă. Accesele vor fi amenajate cu trepte de acces şi rampă pentru

persoane cu handicap.

La etaj sunt prevăzute :

- 2 săli de clasă cu suprafaţa de 36,54 mp fiecare pentru 20 elevi;

- hol central cu lăţimea de 2,20 m S = 41,57 mp;

- două depozite material didactic S = 19,53 mp.

Înălţimea nivelului este de 3,30 m, iar scara de acces la etaj va avea treptele de 16,5 cm

înălţime.

Sălile de clasă sunt orientate spre sud, iluminatul natural este asigurat prin

dimensionarea ferestrelor respectând raportul 1/3 – 1/4 conform STAS 6221.

Mobilarea sălilor de clasă se va face în aşa fel încât lumina naturală să vină din stânga.

4.2. Modernizarea şi reabilitarea construcţiei existente constă din următoarele

lucrări :

- desfacerea planşeului din grinzi de lemn şi a şarpantei din lemn;

- demolări parţiale de parapeţi zidărie cărămidă pentru creere de uşi;

- desfacerea tâmplăriei interioare şi exterioare din lemn;

- desfaceri pardoseli interioare ;

- reparaţii 30% la tencuieli interioare şi exterioare;

- coşurile interioare de fum vor fi păstrate şi reparate;

- realizarea de centuri beton armat peste toate zidurile de cărămidă existente;

- refacerea planşeului din grinzi lemn + platelaj scândură;

- refacerea şarpantei din lemn;

- realizarea de plafoane false din gips carton la înălţimea de 3,50 m asigurându-se volum

Page 5: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

de aer minim 5 mc/loc.

- compartimentarea şcolii de clasă din partea de nord-est în două spaţii pentru cancelarie

S = 25,80 mp şi bibliotecă S = 14,60 mp, compartimentarea ce se va realiza din pereţi

rigips.

- asigurarea unui acces spre curtea de recreaţie prin desfiinţarea unui parapet de

fereastră.

Prin noile compartimentări în şcoala existentă se propun următoarele spaţii funcţionale:

- 4 săli de clasă S = 50,31 mp – 50,70 mp;

- Cancelarie S = 25,80 mp;

- Birou director S = 14,50 mp;

- Secretariat-arhivă S = 12,64 mp;

- Biblioteca S = 14,60 mp;

- Depozit material didactic S = 9,42 mp;

- Hol acces profesori S = 11,79 mp;

- Hol recreaţie S = 67,00 mp;

- Grup sanitar (existent) pentru elevi şi profesori.

Pentru toate spaţiile şcolii se propun :

FINISAJE INTERIOARE

- pardoseli parchet laminat în sălile de clasă, cancelarie, birou director, secretariat,

bibliotecă;

- pardoseli gresie antiderapantă în holuri;

- pardoseli mozaic în depozite material didactic, centrala termică, magazie lemne, casa

scării;

- glet ipsos la pereţi;

- zugrăveli lavabile la pereţi şi tavane;

- lambriuri PVC h = 1,5 m în sălile de clasă şi holuri;

- tâmplărie PVC (uşi pline);

- termoizolaţie 12 cm grosime peste planşeu în pod protejată cu podină de lemn.

FINISAJE EXTERIOARE

- reparaţii 30% la tencuieli exterioare;

- placarea zidurilor exterioare atât la corpul existent cât şi la cel propus cu polistiren 5 cm

grosime;

- tencuieli în sistem BAUMIT cu tencuieli decorative tip BAUMIX;

Page 6: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

- similipiatră la soclu;

- trepte exterioare din beton armat mozaicate;

- învelitori din tablă tip ţiglă fixată pe şipci longitudinale + transversale;

- jgheaburi şi burlane din tablă vopsită;

- trotuare 1 m lăţime rostuite + rampe persoane cu handicap (mozaic periat).

Grupul sanitar existent (executat in 2007) nu trebuie reabilitat, fiind dotat cu obiecte

sanitare noi, fântâni de băut apă, finisaje interioare noi (gresie + faianţă + var lavabil +

tâmplărie interioară nouă).

Toată reţeaua electrică interioară de la corpul existent se va întocmi cu o instalaţie

nouă formată din conductori de cupru, prize, corpuri iluminat fluorescent, iluminat de siguranţă.

5. REABILITAREA UTILITĂŢILOR

Alimentarea cu apă a grupului sanitar existent este realizată prin racord la reţeaua de

apă existentă pe stradă cu ţeavă PVC Dn Ø63;

Evacuarea apelor uzate menajere se face într-un bazin vidanjabil existent în incintă

V =15 mc;

Alimentarea cu energie electrică se va face de la tabloul electric existent în şcoala

veche, racordat la reţeaua existentă în zonă;

Încălzirea spaţiilor interioare ale şcolii se va face de la centrala termică proprie ce va

funcţiona cu combustibil solid (lemne+deşeuri lemn) amplasată la parterul corpului propus.

Evacuarea gazelor arse de la centrala termica se va face prin intermediul unui cos de

fum amplasat exterior care va fi confectionat din teava Ø210 captusita si protejata cu tabla

inox.

Pentru detalii a se vedea memoriile de specialitate.

6. ± 0,00 = 15,95

Categoria de importanţă „C”.

Clasa de importanţă III.

Gradul II-III rezistenţă la foc.

Clădirea va fi dotată cu 3 stingătoare portabile cu spumă chimică.

7. INDICII CARACTERISTICI

- Suprafaţă teren = 5050,0 mp

- Suprafaţă construită existentă (şcoală+grup sanitar+sală gimnastică+WC) :

508,00 mp + 102,0 mp + 17,0 mp = 627,0 mp

Page 7: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

- Suprafaţa construită propusă = 227,0 mp

- Suprafaţa desfăşurată propusă = 423,65 mp

Suprafaţa construită totală = 854,0 mp

Suprafaţa desfăşurată totală = 1050,65 mp

P.O.T. existent = 12%

C.U.T. existent = 0,12

P.O.T. propus = 17%

C.U.T. propus = 0,21

8. LA EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII SE VOR RESPECTA:

Prevederile Legii nr.10/95 privind calitatea construcţiilor ;

Prevederile Normelor de protecţia muncii emise de Ministerul Muncii şi Protecţiei

Sociale şi Ministerul Muncii;

Prevederile Normativului P.118 privind securitatea şi siguranţa la foc a construcţiilor;

Toate normativele şi normele tehnice în vigoare.

9. RECEPŢIA LUCRĂRILOR

Recepţia reprezintă acţiunea prin care investitorul acceptă şi preia lucrarea, aceasta

putând fi dată în funcţiune, certificându-se faptul că executantul a îndeplinit conform

prevederilor contractuale a documentaţiei şi a caietelor de sarcini.

Recepţia se face conform prevederilor Legii 10/95 privind calitatea în construcţii şi a

prevederilor „Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

(HG nr.237/94).

ETAPELE DE REALIZARE A RECEPŢIEI SUNT :

- recepţia la terminarea lucrărilor prevăzute prin contract;

- recepţia finală după expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor;

Documentele tehnice privind proiectarea, execuţia, recepţia precum şi comportarea în

timpul exploatării, se cuprind în cartea tehnică a construcţiilor. Cartea tehnică a construcţiei se

întocmeşte de beneficiar conform Normelor de întocmire din regulamentul de recepţie a

lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

Întocmit,

Arh. Radu Chernbach

Page 8: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

MEMORIU TEHNIC

Arhitectura

1 . NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI

Având în vedere necesitatea măririi numărului de clase a Şcolii generale existente din

localitatea Corbu Nou, beneficiarul a solicitat elaborarea unei documentaţii privind extinderea

Şcolii cu un nou corp de clădire P+1 nivele şi modernizarea corpului vechi a clădirii şcolii.

2. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Şcoala cu clasele I-VIII se află în intravilanul loc.Corbu Nou, comuna Măxineni.

Terenul incintei şcolii în suprafaţă de 5050,0 mp aparţine domeniului public al comunei

Măxineni (Hotărârea C.L. nr.49/6.oct.2005).

Incinta şcolii se învecinează cu :

- la nord – drum sătesc,

- la est – drum sătesc;

- la sud – proprietate Răducanu Nicolae şi proprietate Ţigănuş Vasile;

- la vest – drum sătesc.

În incinta şcolii există următoarele corpuri de clădire : C1 – Şcoală + grup sanitar (S =

508,0 mp), C2 – magazie (S = 102,0 mp), C3 – magazie lemne (S = 46,0 mp), C4 – WC (S =

3,0 mp), C5 – WC (S = 17 mp).

Construcţiile C3 (magazie lemne) şi C4 (WC) se vor desfiinţa fiind într-o stare avansată

de uzură.

3. DESCRIEREA FUNCTIONALA

3.1. Având în vedere configuraţia şi dimensiunile terenului din incintă, precum şi

orientarea către punctele cardinale se propune o extindere P+1 nivele parţial parter, amplasată

perpendicular pe faţada vestică a corpului existent, având legături funcţionale cu şcoala veche

şi corpul de clădire (magazie C2), ce se va amenaja ulterior în sală de gimnastică.

Page 9: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

Corpul nou propus P+1 va avea Suprafaţa construită = 227,0 mp şi Suprafaţa

desfăşurată = 423,60 mp.

În corpul nou propus, se propun următoarele spaţii funcţionale:

La parter sunt prevazute:

- 2 săli clasă cu S = 36,54 mp fiecare pentru 20 elevi;

- hol central cu lăţimea de 2,20 m cu S = 41,57 mp în legătură directă cu holul şcolii

existent;

- în partea de nord a construcţiei se propune un spaţiu pentru centrala termică (S = 12,80

mp), o magazie lemne S = 19,53 mp şi casa scării pentru acces etaj;

- în partea de vest a construcţiei se propune un hol de acces, din incintă în legătură cu

viitoarea sală de gimnastică ce se va amenaja în cadrul magaziei actuale şi un depozit

material sportiv.

Cota ± 0,00 va fi de 45 cm peste cota actuală a pardoselii corpului existent, asigurându-

se două accese pentru elevi (una din partea de nord, alta din partea de sud şi un acces către

terenul de sport din incintă. Accesele vor fi amenajate cu trepte de acces şi rampă pentru

persoane cu handicap.

La etaj sunt prevăzute :

- 2 săli de clasă cu suprafaţa de 36,54 mp fiecare pentru 20 elevi;

- hol central cu lăţimea de 2,20 m S = 41,57 mp;

- două depozite material didactic S = 19,53 mp.

Înălţimea nivelului este de 3,30 m, iar scara de acces la etaj va avea treptele de 16,5 cm

înălţime.

Sălile de clasă sunt orientate spre sud, iluminatul natural este asigurat prin

dimensionarea ferestrelor respectând raportul 1/3 – 1/4 conform STAS 6221.

Mobilarea sălilor de clasă se va face în aşa fel încât lumina naturală să vină din stânga.

3.2. Modernizarea şi reabilitarea construcţiei existente constă din următoarele

lucrări :

- desfacerea planşeului din grinzi de lemn şi a şarpantei din lemn;

- demolări parţiale de parapeţi zidărie cărămidă pentru creere de uşi;

- desfacerea tâmplăriei interioare şi exterioare din lemn;

- desfaceri pardoseli interioare ;

Page 10: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

- reparaţii 30% la tencuieli interioare şi exterioare;

- coşurile interioare de fum vor fi păstrate şi reparate;

- realizarea de centuri beton armat peste toate zidurile de cărămidă existente;

- refacerea planşeului din grinzi lemn + platelaj scândură;

- refacerea şarpantei din lemn;

- realizarea de plafoane false din gips carton la înălţimea de 3,50 m asigurându-se volum

de aer minim 5 mc/loc.

- compartimentarea şcolii de clasă din partea de nord-est în două spaţii pentru cancelarie

S = 25,80 mp şi bibliotecă S = 14,60 mp, compartimentarea ce se va realiza din pereţi

rigips.

- asigurarea unui acces spre curtea de recreaţie prin desfiinţarea unui parapet de

fereastră.

Prin noile compartimentări în şcoala existentă se propun următoarele spaţii funcţionale:

- 4 săli de clasă S = 50,31 mp – 50,70 mp;

- Cancelarie S = 25,80 mp;

- Birou director S = 14,50 mp;

- Secretariat-arhivă S = 12,64 mp;

- Biblioteca S = 14,60 mp;

- Depozit material didactic S = 9,42 mp;

- Hol acces profesori S = 11,79 mp;

- Hol recreaţie S = 67,00 mp;

- Grup sanitar (existent) pentru elevi şi profesori.

Pentru toate spaţiile şcolii se propun :

4. FINISAJE INTERIOARE

- pardoseli parchet laminat în sălile de clasă, cancelarie, birou director, secretariat,

bibliotecă;

- pardoseli gresie antiderapantă în holuri;

- pardoseli mozaic în depozite material didactic, centrala termică, magazie lemne, casa

scării;

- glet ipsos la pereţi;

- zugrăveli lavabile la pereţi şi tavane;

- lambriuri PVC h = 1,5 m în sălile de clasă şi holuri;

- tâmplărie PVC (uşi pline);

- termoizolaţie 12 cm grosime peste planşeu în pod protejată cu podină de lemn.

Page 11: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

5. FINISAJE EXTERIOARE

- reparaţii 30% la tencuieli exterioare;

- placarea zidurilor exterioare atât la corpul existent cât şi la cel propus cu polistiren 5 cm

grosime;

- tencuieli în sistem BAUMIT cu tencuieli decorative tip BAUMIX;

- similipiatră la soclu;

- trepte exterioare din beton armat mozaicate;

- învelitori din tablă tip ţiglă fixată pe şipci longitudinale + transversale;

- jgheaburi şi burlane din tablă vopsită;

- trotuare 1 m lăţime rostuite + rampe persoane cu handicap (mozaic periat).

Grupul sanitar existent (executat in 2007) nu trebuie reabilitat, fiind dotat cu obiecte

sanitare noi, fântâni de băut apă, finisaje interioare noi (gresie + faianţă + var lavabil +

tâmplărie interioară nouă).

6. ± 0,00 = 15,95

Categoria de importanţă „C”.

Clasa de importanţă III.

Gradul II-III rezistenţă la foc.

Clădirea va fi dotată cu 3 stingătoare portabile cu spumă chimică.

7. INDICII CARACTERISTICI

- Suprafaţă teren = 5050,0 mp

- Suprafaţă construită existentă (şcoală+grup sanitar+sală gimnastică+WC) :

508,00 mp + 102,0 mp + 17,0 mp = 627,0 mp

- Suprafaţa construită propusă = 227,0 mp

- Suprafaţa desfăşurată propusă = 423,65 mp

Suprafaţa construită totală = 854,0 mp

Suprafaţa desfăşurată totală = 1050,65 mp

P.O.T. existent = 12%

C.U.T. existent = 0,12

P.O.T. propus = 17%

C.U.T. propus = 0,21

Page 12: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

8. LA EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII SE VOR RESPECTA:

Prevederile Legii nr.10/95 privind calitatea construcţiilor ;

Prevederile Normelor de protecţia muncii emise de Ministerul Muncii şi Protecţiei

Sociale şi Ministerul Muncii;

Prevederile Normativului P.118 privind securitatea şi siguranţa la foc a construcţiilor;

Toate normativele şi normele tehnice în vigoare.

9. RECEPŢIA LUCRĂRILOR

Recepţia reprezintă acţiunea prin care investitorul acceptă şi preia lucrarea, aceasta

putând fi dată în funcţiune, certificându-se faptul că executantul a îndeplinit conform

prevederilor contractuale a documentaţiei şi a caietelor de sarcini.

Recepţia se face conform prevederilor Legii 10/95 privind calitatea în construcţii şi a

prevederilor „Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

(HG nr.237/94).

ETAPELE DE REALIZARE A RECEPŢIEI SUNT :

- recepţia la terminarea lucrărilor prevăzute prin contract;

- recepţia finală după expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor;

Documentele tehnice privind proiectarea, execuţia, recepţia precum şi comportarea în

timpul exploatării, se cuprind în cartea tehnică a construcţiilor. Cartea tehnică a construcţiei se

întocmeşte de beneficiar conform Normelor de întocmire din regulamentul de recepţie a

lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

Întocmit,

Arh. Radu Chernbach

Page 13: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

MEMORIU TEHNIC

Rezistenta

1.Generalitati

Prezenta documentatie trateaza modernizarea corpului de scoala existent si construirea

unui corp nou.

Corpul nou ce urmeaza a fi construit este un imobil avand 22.65 x 12.80 m dimensiune

generala in plan, regimul de inaltime parter + etaj si este amplasat in Sat Corbu Nou, Comuna

Maxineni, Judetul Braila..

Amplasamentul este plan, sistematizat si liber .

In conformitate cu prevederile Normativului de proiectare antiseismica P100-1/2006,

constructia este amplasata in zona seismica caracterizata prin valoarea de varf a acceleratiei

ag = 0,28g si perioada de control a spectrului de raspuns Tc = 1 sec. si are clasa de importanta

II.

Cota + 0.00 reprezinta cota pardoselii finite de la parter si este ridicata cu cca 45 - 75 cm

mai sus fata de cota trotuar. Inainte de inceperea lucrarilor de executie aceasta cota va fi

materializata prin repere (cuie, insemne cu vopsea ) pe obiectele stabile (constructii, arbori )

accesibile din imediata apropiere.

Ordinea lucrarilor de sapatura, infrastructura (fundatii, elevatii fundatii) si umpluturi, pana

la cota terenului natural va fi urmatoarea :

in prima etapa se va realiza o sapatura generala pe toata suprafata constructiei, de

cca 50 cm adancime, pana la atingerea cotei relative – 1.35 m;

in a doua etapa, in imediata apropiere a axului B1, se vor executa subzidiri la

constructia existenta. Tehnologia de executie a acestor subzidiri este detaliata in plan

R1 din P.T.

in etapa a treia, in lungul axelor si sirurilor, se vor realiza sapaturi in santuri de 50 cm

adancime pana la atingerea cotei relative – 1.85 m ce reprezinta cota de fundare C .F

a constructiei.

In cazul unor accidente subterane sub cota de sapatura, acestea vor fi eliminate prin

sapatura locala si plombate cu loess bine compactat.

Page 14: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

- verificarea fundului sapaturii de catre proiectantul de specialitate rezistenta;

cofraj, armare fundatii, receptia acestei lucrari, turnarea fundatiilor. Fundarea este

directa iar presiunea luata in calculul dimensionarii fundatiilor este pconv=140 KPa;

realizarea umpluturilor pe inaltimea fundatiilor;

realizarea elevatiilor si a umpluturilor pana la cota terenului natural. Umpluturile din

jurul constructiei se vor realiza cu loess curat, de cariera, de greutatea volumetrica

minim 1.60t/m3 in stare uscata .

Lucrarile de constructii, in mod deosebit cele privind sapatura, infrastructura si

umpluturile pana la cota terenului natural vor fi executate in ritm sustinut in timpul minim posibil

din punct de vedere tehnologic.

Intarzierea nejustificata a acestor lucrari, patrunderea apelor meteorice sau accidentale

in groapa de sapatura pot afecta rezistenta si stabilitatea constructiilor existente din apropierea

incintei. Pe toata durata activitatii de santier constructia va fi tinuta sub supraveghere tehnica.

Constructorul isi va organiza o rezerva de materiale (bile, manele popi extensibili,

elemente schela, etc) pentru realizarea unor sprijiniri rapide si eficiente in caz de necesitate.

In ceea ce priveste modernizarea corpului de scoala existent, ca urmare a concluziilor

expertizei tehnice intocmite de Ing. Cruceanu Dan, se va demola si inlocui in intregime atat

planseul de lemn cat si acoperisul existent. In acest caz va fi necesara executarea unor centuri

din beton armat in pod, in lungul peretilor, de care se vor prinde cosoroabele pe care vor sprijini

toate elementele verticale a noii sarpante.

2. Structura de rezistent ( corpul nou )

Constructia are stuctura de rezistenta din pereti structurali din zidarie.

Proiectarea structurii de rezistenta s-a facut in conformitate cu „Cod de proiectare pentru

structuri din zidarie „ Indicativ CR / 2006.

Avand in vedere prevederile Codului de proiectare pentru structuri din zidarie Indicativ

CR/2006 peretii portanti sunt prevazuti cu stalpisori din beton armat inglobati in zidarie si

centuri din beton armat.

Conlucrarea centurilor cu stalpisorii din beton armat inglobati in zidarie conduce la

marirea capacitatii de rezistenta a structurii.

Pentru executarea zidariilor portante se vor utiliza caramizi marca minim 50 si mortar de

marca M50. Caramizile vor fi de marca I tip G.V.P.

Planseul alcatuit ca diafragma (saiba) orizontala este prevazut din beton armat turnat

monolit.

Page 15: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

Infrastructura constructiei este conceputa din beton armat. Fundatiile constructiei sunt de

tip talpi continui si au fost proiectate in conformitate cu NP 112 – 04 - „Normativ pentru

proiectarea structurilor de fundare directa”;

Peretii infrastructurii sunt prevazuti cu centuri la partea inferioara si superioara. Armatura

stalpisorilor este prevazuta de la nivelul centurii inferioare a fundatiilor conform pct. 6.29 din

Normativ P.2-1985. Constructia este prevazuta cu sarpanta din lemn si invelitoare din tabla.

Pentru goluri de trecere a conductelor prin pereti si planseu, tevi inglobate, sifoane de

pardoseala etc. se va consulta partea de instalatie a proiectului.

In peretii fundatiilor se vor prevedea goluri sau mansoane de teava pentru trecerea si

racordarea conductelor.

3. Dispozitii finale

Proiectarea constructiei s-a facut in conformitate cu prevederile tehnice in vigoare la data

elaborarii documentatiei (februarie 2009) dintre care mentionam in mod deosebit:

- Legea nr.10 _1995 privind calitatea constructiilor;

- STAS 10107/0 _1990 privind alcatuirea si calculul structurilor din beton si beton armat;

- Normativ P.2 _1985 privind alcatuirea si calculul stucturilor din zidarie;

- NP 112 – 04 - „Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa”;

- Normativ P.7 _2000 privind alcatuirea si calculul constructiilor fundate pe terenuri

sensibile la umezire;

Se va solicita, ori de cate ori este nevoie, prezenta proiectantului pe santier pentru

solutionarea problemelor ivite pe parcursul executiei (situatii neprevazute,

neconcordante, inlocuiri de materiale, etc.)

Pe parcursul executiei lucrarilor constructorul va respecta cu strictete prevederile

legale de protectie a muncii si cele de paza si protectie impotriva incendiilor.

Intocmit

Pr. Stefanescu Aurelian

Page 16: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

Extindere si modernizare Scoala cu Clasele I-VIII Corbu Nou, Comuna Maxineni, Judetul Braila, Faza P.T.

MEMORIU TEHNIC

Instalatii termice

A. Instalatia de incalzire interioara

Prezenta parte din proiect rezolva solutia de incalzire pentru crearea microclimatului interior

investitiei “Extindere si modernizare Scoala cu Clasele I-VIII, Sat Corbu Nou, Comuna

Maxineni, Judetul Braila”.

Temperatura de calcul interioara s-a luat in consideratie in functie de destinatia

incaperilor conform STAS 1907/2/1990, fiind precizata in planurile desenate, iar temperatura de

calcul a aerului exterior s-a considerat de -15º C, corespunzatoare zonei climatic II.

Imobilul este amplasat in Localitatea Corbu Nou, Comuna Maxineni, incadrandu-se in

zona eoliana I.

Necesarul de caldura rezultat din calculul pierderilor de caldura prin transmisie si a celui

pentru incalzirea aerului filtrat este de 80 000 Kcal.

Instalatia de incalzire este prevazuta a se realiza in sistem bitubular cu distributie

inferioara, conductele fiind amplasate pe langa perete.

Distributia este de tip ramificat, conductele se vor monta aparent cat si in sapa pardoselii

si in slit pe pereti, cu panta ascendenta catre coloanele de incalzire, astfel incat sa se poata

realiza aerisirea si golirea instalatiei.

Conductele instalatiei s-au prevazut a se realiza din tevi de polipropilena.

Coloanele verticale cat si legaturile la radiatoare se vor monta pe cat posibil aparent.

Coloanele de distributie, cat si legaturile la radiatoare se vor fixa pe pereti cu bratari

pentru tevi, dar nu este exclusa varianta de a se monta si ingropat in slit pe pereti.

La trecerea conductelor prin pereti si planseu s-a prevazut montarea acestora in

mansoane de protectie.

Instalatia de incalzire se va verifica la o presiune minima de 1,5 x presiune de regim

(aproximativ 2 bar).

Aerisirea instalatiei se va face prin intermediul robinetilor de aerisire montati pe

radiatoare si in CT, prin dezaeratoare automate.

Page 17: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

Golirea instalatiei si a corpurilor de incalzire se realizeaza local prin intermediul

robinetilor de golire montati pe radiatoare.

Corpurile de incalzire proprii sunt radiatoarele tip Milenium 22 k si 11 k, fiecare fiind

dotate cu robinet de reglaj montat pe conducta de legatura tur, un ventil de reglaj montat pe

conducta de legatura retur si un robinet de aerisire cu D = 1/2''.

Montarea radiatoarelor se va face in majoritatea cazurilor sub parapetul ferestrelor si pe

pereti conform planselor de executie, fiind sustinute cu suporti prinsi cu dibluri, sau incastrati in

perete.

Corpurile de incalzire au fost dimensionate pentru parametri nominali ai agentului termic

90º /70º C, media fiind 80º C.

La trecerea conductelor pe langa elemente ale instalatiei electrice, acestea se vor

introduce in tuburi de protectie din PVC tip U.

B. Centrala termica.

Furnizarea agentului termic necesar instalatiei interioare se va realiza prin intermediul

centralei termice cu functionare pe combustibil solid (lemne) avand Q= 80 000 kcal/ha (Pi = 95

Kw)

Aceasta microcentrala este dotata cu aparatura necesara care asigura o automatizare

completa pentru producerea agentului termic pentru incalzire, totodata asigura siguranta totala

in exploatare.

Evacuarea gazelor arse de la centrala termica se va face prin intermediul unui cos de

fum (h = 7,70 m) amplasat exterior care va fi confectionat din teava Ø 210 (Ø interior = 210

mm si Ø exterior = 250 mm), termoizolata cu saltele de vata minerala cu grosime 2,5 cm si

protejata cu tabla OL inox.

Inatimea cosului de fum va trebui sa depaseasca cu 1.0 m coama acoperisului.

Proiectantul recomanda beneficiarului ca centrala termica sa fie montata de catre

furnizorul utilajului, care va asigura instructiunile de folosire cat si garantia.

Umplerea instalatiei se va face cu apa dedurizata.

Proiectantul recomanda centrala termica mai sus mentionata avand un necesar de

80 000 kcal cat si folosirea in executia instalatiei a tevilor de polipropilena.

Beneficiarul isi poate impune punctul de vedere asupra recomandarii facute de

proiectant.

Pe parcursul executiei lucrarilor la instalatia de incalzire se vor lua urmatoarele masuri :

- se va impiedica patrunderea de nisip, mortar sau alte corpuri straine in instalatie;

- inainte de efectuarea probei la rece instalatia se va spala cu apa potabila;

Page 18: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

- dupa executarea probei la rece golirea instalatiei este obligatorie.

Inainte de inceperea lucrarilor de executie a instalatiei de incalzire, constructorul va

semnala proiectantului eventualele neconcordante dintre situatia existenta pe teren si partea

desenata a documentatiei pentru solutionarea acestora.

La fel se va proceda pe tot parcursul executiei.

Se vor respecta normele de prevenire si combatere a incendiilor si normelor de protectie

a muncii in vigoare la data executrii lucrarilor.

La elaborarea documentatiei precum si pe toata durata executiei s-au respectat si se vor

respecta normele de protectia muncii si PSI in vigoare.

Constructorul si beneficiarul sunt obligati a lua toate masurile pe care le considera

necesare pentru a evita in totalitate producerea accidentelor de munca sau contractarea de boli

profesionale precum si cele necesare pentru prevenirea si combaterea incendiilor.

Intocmit,

Pr. Miu Gheorghe

Page 19: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

CALCULUL NECESARULUI DE ENERGIE TERMICA

I.Calculul aproximativ al necesarului de caldura pentru incalzirea Scolii generale I-VIII

Sat Corbu Nou, Comuna Maxinei, Judetul Braila.

Q = VT x b x qo (ti-te)

V = volumul total al cladirii

qo = caracteristica termica a cladirii. (W/m3C)

b = coeficientul care tine seama de variatia lui qo in functie de temperatura exterioara de

calcul pentru incalzire.

ti = temperatura interioara de calcul

te = temperatura exterioara de calcul

V = 2900 mc

b = 1,29

qo = 0,64 kcal/mc

ti = 20º C

te = - 15º C

Q = 2900 x 0,65 x 1,29 x 35 = 80.000 kcal

Centrala termica ce se va amenaja Rcol cu cazan cu putere termica nominala de 80000

kcal/h combustibil solid (lemne).

Intocmit,

Pr. Miu Gheorghe

Page 20: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

MEMORIU TEHNIC

Instalatii Electrice

1. Obiectul lucrării.

Actuala documentaţie prezintă în fază de proiect tehnic de execuţie instalaţiile electrice

interioare pentru “Extindere si modernizare Scoala cu clasele I-VIII, Localitatea Corbu

Nou, Comuna Maxineni, Judetul Braila.”

2. Caracteristicile instalatiilor proiectate

2.1. Caracteristicile instalatiilor proiectate

Prezenta documentatie cuprinde datele tehnice necesare pentru realizarea instalatiilor

electrice enumerate mai jos:

Instalatii electrice de forta:

-tablou general de distributie montat la parterul cladirii TGD;

-tablourile secundare TD 1 parter, tablou TD 2 etaj si tablou centrala termica TCT;

-instalaţii electrice pentru iluminat general;

-instalaţie electrică pentru alimentarea prizelor pentru uz general;

-instalaţie electrică, coloane electrice, pentru alimentarea tablourilor secundare TD 1, TD 2 si

TCT;

-instalatii electrice de iluminat pentru evacuare in caz de urgenta.

Principalii consumatori de energie electrica:

- corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente tip FIDA 2x18 W - 31 buc;

- corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente tip FIDA 2x18 W cu acumulatori incorporati - 7 buc;

- corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente tip FIDA 2x36 W –39 buc;

- corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente tip FIDA 2x36 W cu acumulatori incorporati –12 buc;

- corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente cu acumulator 1x8 W marcare hidranti 3 buc ;

- corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente cu acumulator 1x8 W marcare iesire 14 buc ;

Page 21: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

- prize duble cu contact de protectie - 24 buc.

- Putere instalata tablou general de distributie - TGD - Pi = 27,4 kW

- Putere instalata tablou secundar de distributie - TD 1 - Pi = 13,6 kW

- Putere instalata tablou secundar de distributie - TD 2 - Pi = 3,8 kW

- Putere instalata tablou secundar de distributie - TCT - Pi = 3,1 kW

Conform receptoarelor enumerate mai sus, noul obiectiv, din punct de vedere electric, va avea

urmatoarele caracteristici energetice:

-Putere totala instalata: Pi = 27,4 kW;

-Putere maxim simultan absorbita: Pa=21 kW;

-Tensiunea de utilizare: Un=400/230 V, f=50 Hz,

2.2. Descrierea solutiei de alimentare

Tinand cont de cele prezentate mai sus se propun urmatoarele lucrari:

2.2.1. Instalatii electrice de iluminat:

Circuitele instalatiile electrice de iluminat se vor realiza cu conductoare din cupru de

sectiune 1,5 mmp montate in tuburi din PVC ingropate in pereti.

Toate circuitele de iluminat inclusiv cele de evacuare se vor realiza cu 3 conductoare din

care unul de protectie.

Lampile utilizate vor fi de tip fluorescent de 2x18 W, 2x36 W si 2x8 W in montaj aparent.

Iluminatul de siguranta pentru evacuare se va realiza cu lampi cu tuburi fuorescente.

Puterea acestora va fi de 2x8 W avand acumulator incorporat, trecerea pe sursa cu

acumulator facandu-se automat la intreruperea tensiunii din retea.

Protectia circuitelor de iluminat se va realiza cu intreruptoare automate de 10 A (a se

consulta schema monofilara).

Traseele circuitelor de iluminat si amplasarea corpurilor de iluminat sunt prezentate in

partea desenata a lucrarii plansele indicativ E 1 si E2.

2.2.2. Instalatii electrice de forta:

Circuitele instalatiilor electrice de prize se vor realiza cu conductoare din cupru de

sectiune 2,5 mmp montate in tuburi din PVC ingropate in pereti. Traseul si amplasarea prizelor

Page 22: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

se observa in planurile de situatie anexate – E 1 si E 2. Prizele utilizate vor fi duble, montate

ingropat, cu contact de protectie.

Protectia circuitelor de prize se va realiza cu intreruptoare automate de 16 A si cu

dispozitive diferentiale de curent de 30 mA.

Circuitele instalatiilor electrice de alimentare a tablourilor de distributie TGD, TD1, TD2 si

TCT se vor realiza cu conductoare din cupru montate in tuburi din PVC ingropate in pereti.

Astfel tabloul TGD se va alimenta printr-o coloana CYABY 4x25 mmp din firida de distributie SC

Electrica SDEE Braila, tabloul secundar de distributie TD 1 prin coloana FY 5x16mm in tub din

PVC ø 40mm, tabloul secundar de distributie TD 2 prin coloana FY 5x10 in tub din PVC ø

32mm, tabloul secundar de distributie centala termica TCT prin coloana FY 5x4 in tub din PVC

ø 25mm.

2.2.3. Tablouri electrice:

Se vor monta 3 tablouri electrice de distributie. Primul tablou TGD se va amplasa la

parterul cladirii in holul de acces in scoala, langa cabinet Director, iar din acesta se va alimenta

tabloul montat la parter TD 1 amplasat in holul de acces elevi. Din tabloul de distributie TD 1 se

vor alimenta TD 2 amplasat la etaj si tabloul din care se va alimenta centrala termica, tablou

amplasat la parter in camera centralei termice. Partea de montare circuite de alimentare

centrala termica, automatizare si montare senzori se va executa pe lucrarile de montare CT,

acestea fiind livrate odata cu centrala.

Din tabloul de distributie TGD se vor alimenta taboul de distributie TD1, circuitele de

iluminat CI1-CI5, Isig si circuitele de prize Cp1-Cp9.

Din tabloul de distributie de la parter TD 1 se vor alimenta tablourile secundare TD 2,

TCT, circuitele de iluminat CI1-CI4, Isig si circuitele de prize Cp1-Cp3.

Din tabloul de distributie de la etaj TD2 se vor alimenta circuitele de iluminat CI1-CI4,

Isig si circuitele de prize Cp1-Cp3.

Din tabloul de distributie de la etaj TCT se vor alimenta circuitele de hidrofor, pompa

circulatie apa, automatizare centala termica, 1 circuit priza CT si iluminat camera CT.

Tablourile electrice de distributie vor fi de tip metalic.

Coloanele de alimentare ale tablourilor de distributie principale si secundare sunt

prezentate in partile desenate anexate lucrarii.

Se va realiza o priza de pamant cu rezistenta de dispersie de max 4 ohmi.

Tablourile electrice vor avea grad de protectie corespunzator zonei de montare.

Page 23: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

2.3. Masuri de protectie a instalatiilor

Protectia circuitelor si a coloanelor electrice se va realiza cu intreruptoare automate

dimensionate corespunzator, conform situatiei prezentate in plansa cu schemele electrica

monofilare ale tablourilor (vezi plansele E-3, E-4, E-5).

Protectia impotriva tensiunilor de atingere directe sau indirecte se va realiza prin legarea

la pamant. Protectia impotriva supracurentilor si a curentilor de scurtcircuit se va realiza in

tablourile de alimentare cu intreruptoare calibrate corespunzator.

Toate tablourile de distributie se vor echipa cu incuietori cu cheie pentru a preveni

interventiile persoanelor neautorizate.

2.4. Exploatarea instalatiilor

Exploatarea instalatiilor proiectate care vor intra in gestiunea beneficiarului se va realiza

de catre acesta prin personal specializat, cu respectarea tuturor reglementarilor legale in

vigoare.

Calitatea executiei lucrarilor de montaj

Executantul lucrarii va avea sistemul calitatii implementat si certificat in conformitate cu

HG 293/1999 si Ordin 323/2000.

Lucrarile executate vor fi de calitate corespunzatoare in conformitate cu prevederile

legale :

Legea 10/95, completata cu Legea 587/2002-Legea privind calitatea in constructii;

Ordonanta 95/1999–Calitatea lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale

Legea 440/2002-Legea de aprobare a Ordonantei 95/1999 ;

Pe parcursul executiei lucrarii, inspectorii de santier desemnati de beneficiar vor

supraveghea realizarea corecta a executiei lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale in

conformitate cu HG 293/1999 si Ordin 323/2000 - verificarea calitatii lucrarilor de montaj d.t.i.

(norme metodologice si Regulament)

Pentru executia lucrarii vor fi folosite produse (materiale si echipamente) care au

certificarea de conformitate a calitatii produselor

Pentru produse noi si procedee noi utilizate la lucrarile de montaj d.t.i. va fi prezentat

documentul scris privind Agrementul tehnic.

Echipamentele prevazute in lucrare vor fi insotite de copii ale rapoartelor privind testele

Page 24: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

de tip si testele de rutina. Aceste rapoarte vor contine toate masuratorile facute in timpul testarii

si vor fi prezentae beneficiarului la livrare.

La punerea in functiune a instalatiilor se vor respecta prevederile HG 273/1994 -

Regulament de receptie a lucrarilor de constructie si instalatii aferente si HG 51/1996 -

Regulament de receptie a lucrarilor de montaj utilaje ,echipamente instalatii tehnologice.

In conformitate cu normativul PE 116/94, executantul va prezenta beneficiarului buletine

de verificare pentru fiecare proba.

4. Acte normative care reglementeaza documentatia

Standarde

STAS 297/1:1988 – Culori si indicatoare de securitate.Conditii tehnice generale;

STAS 297/2:1992 – Culori si indicatoare de securitate.Reprezentari;

STAS 4102/85 – Piese pentru instalatii de legare la pamant de protectie;

STAS 12604/90 – Protectia impotriva electrocutarilor;

SR CEI 60364-1,2,3,4,5 – Instalatii electrice ale cladirilor. Domeniu de aplicare,

obiect, principii fundamentale;

SR CEI 60050:1997 – Vocabular electrotehnic international. Aparataj si sigurante

fuzibile;

SR CEI 60050+A1:1996 - Vocabular electrotehnic international.Cabluri electrice;

SR CEI 60502:1995 – Cabluri de energie cu izolatie din dielectrici masivi extrudati

pentru tensiuni nominale de la 1 kV la 30 kV;

Instructiuni

PE 009/93–Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru

producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice ;

NTE 001/03/00–Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia

instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor;

NTE 007/08–Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice ;

PE 116/94–Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice ;

PE 132/2003–Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publica;

Normativele de mai sus nu sunt limitative, executantul lucrarii avand obligatia sa cunoasca si sa

respecte normativele si legislatia in vigoare.

Page 25: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

5. Diverse

Predarea amplasamentului se va face numai in prezenta proiectantului lucrarii.

Conform regulamentului de racordare a consumatorilor la retele de interes public

beneficiarul este obligat sa solicite eliberarea unui aviz tehnic de racordare de la SDEE

Electrica Braila, deoarece se modifica puterea contractata cat si instalatiile electrice.

Proiectul de fata nu include realizarea instalatiilor de alimentare de la reteaua de

distributie a SC Electrica SA.

Intocmit,

Ing. Caraman Florian

Page 26: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

MEMORIU TEHNIC

Organizare de santier

1. DATE GENERALE

DENUMIREA LUCRĂRII: Organizarea de şantier şi curăţirea terenului în vederea montării

organizării de şantier pentru „Extindere si modernizare scoala cu clasele I-VIII Localitatea Corbu

Nou, Comuna Maxineni, Judetul Brăila”

AMPLASAMENT: Localitatea Corbu Nou, Comuna Maxineni, Judetul Brăila

BENEFICIAR: Scoala cu clasele I-VIII, Localitatea Corbu Nou, Comuna Maxineni

PROIECTANT: SC EUROPROIECT SRL Brăila

Prezenta documentaţie a fost întocmită la solicitarea beneficiarului, în vederea montării organizării

de şantier in incinta Scolii exitente din Localitatea Corbu Nou, Comuna Maxineni.

2. REGIMUL JURIDIC

Terenul incintei scolii are o suprafaţă de 5050 mp. In incinta se afla cladirea existenta a scolii cu

grup sanitar, o constructie ce se va amenaja ulterior sala de gimnastica, un bazin vidanjabil si un loc de

joaca pentru copii.

3. REGIMUL TEHNIC

Organizarea de santier se va face in partea de sud a cladirii existente pe un teren in suprafata

de aproximativ 700 mp.

Curatirea terenului consta in evacuarea locala a resturilor si elementelor constructive existente

pe amplasament.

In incinta organizarii de santier se vor amplasa 2 baraci tip panouri sandwich (6,00 m x 2,00 m)

pentru muncitori si pentru materiale si o cabina WC ecologic.

Se va executa o imprejmuire tip gard din plasa de sarma in lungime de 60 ml.

De asemenea se va executa un bransament de apa prin racord la grupul sanitar existent al

scolii, cu teava din PVC Dn Ø63, camin de vizitare, un apometru cu Dn 15’si 2 robineti de ½’

Page 27: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

Se va executa un bransament electric prin racord la reteaua de energie electrica existenta in

incinta scolii care consta in montarea unui bloc de masura si protectie monofazat de 32A (BMPM).

Blocul de masura se va monta pe perete in imediata apropiere a tabloului de distributie general al

liceului. Alimentarea blocului de masura se va face printr-un cablu tip FY 3x4 mmp care se va proteja

prin tub din PVC flexibil. In blocul de masura se va monta un contor electric de masura a energiei

electrice active cu ajutorul caruia se va contoriza consumul pentru organizarea de santier. Mai departe

se vor alimenta 2 prize prin conductor FY 3x2,5 mmp protejat prin tub PVC flexibil.

In cazul in care este suficient loc in tabloul general de distributie al liceului, contorul se poate

monta direct in tablou iar in exterior 2 prize pentru consum.

Accesul se va face din drumul comunal din partea de est a incintei.

La executarea lucrarilor se vor respecta normele PSI proprii ale constructorilor si montatorilor

inclusiv cele elaborate de forurile tutelare ale acestora privind:

- Afisarea instructiunilor specifice de aparare impotriva incendiilor, instruirea salariatilor din unitate pentru

cunoasterea si respectarea sarcinilor ce le revin in caz de incendiu

- Reglementarea fumatului si utilizarea focului deschis prin stabilirea de interdictii si masuri privind

amenajarea locurilor de fumat.

- Marcarea locurilor de munca ce prezinta riscuri de incendiu cu indicatoare de securitate conform STAS

297

Totodata se vor respecta masurile de protectia muncii prevazute in:

- Legea nr 90/96 a protectiei muncii

- Norme generale de protectia muncii emise de Ordinul M.M.P.S. Nr 578/96 si Ordinul Ministerului

Sanatatii 578/96

- Norme specifice de protectia muncii privind manipularea, transportul prin purtare cu mijloace

mecanizate si depozitarea materialelor, emise de Ordinul M.M.P.S. 719/97 (COD 57).

Valoarea estimativa a lucrărilor pentru organizarea de santier este de 8.880 mii lei RON.

Intocmit,

Arh. Radu Chernbach

Page 28: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

ANTEMASURATORI

Page 29: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

ANTEMASURATOARE

- Corp Existent -

Arhitectura

1. RpCT.04.B1/mc – Spargerea golurilor pentru crearea de goluri uşi si ferestre

0,60x3,70=2,22mpx0,30=0,67mc

1,5x1,1=1,65mpx0,42=0,69mc

0,60x3,70=2,22mpx0,30=0,67mc

Ziduri : 140,00x0,30=42,00mpx0,30=12,60mc

Rot.= 14,70 mc

2. RpC.T.33.A1/mp = Demontarea usilor şi ferestrelor din lemn.

- Tamplarie interioara = 25,20mp

- Tamplarie exterioara dubla = 84,90mp

Rot.=110,10 mp

3. RpC.T.15.D1/mp = Demolarea planseelor de lemn

Rot. = 480,00mp

4. Rp.C.T.11.C1/mp – Desfacerea tencuielilor la tavane, inclusiv desfacerea sipcilor

Rot. = 480,00 mp.

5. RpC.T.20.A1/mp – Desfacerea pardoselilor din ciment

Rot.= 102,80 mp

6. RpCT.18.B1/mp – Desfacerea dusumelelor din lemn.

Rot,.= 279,70 mp

7. Rp.C.T.25.E1/mp = Desfacerea sarpantelor usoare, din lemn

Rot. = 600,00mp

8. RpCT.26.A1/mp- Desfacerea invelitorilor din tabla zincata.

600,00+50,00(gr san nou)

Rot. = 650,00 mp

Page 30: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

9. RpC.T.27.A1/ml- Demontarea jghiaburilor si burlanelor din tabla

Rot. = 157,00ml

10. RpC.J.09.B1/mp – Reparaţii de tencuieli interioare de 2 cm grosime - mortar M.100-T.

1100,00mp-135,50mp(goluri)=964,50mpx30%=289,35mp

Rot.= 290,00 mp

11. RpC.J.13.B1/ml – Reparaţii de tencuieli interioare în jurul tocurilor şi pervazurilor la usi si

ferestre

Rot.= 236,00ml

12. RpC.L.16.C1/ml = Repararea treptelor din beton mozaicate.

15,00mlx30%=4,50ml

Rot. = 5,00ml

13. RpC.S.05.A1/mp = Repararea trotuarelor

Rot. = 120,00mp

14. RpC.G.10.A1/ml = Refacerea cosurilor de fum in pereti de zidarie de caramida, in pod si

peste invelitoare.

3,60x5buc=18,00ml

Rot. = 18,00ml

15. Iz.A4.A1/mp = Curatirea peretilor cu hartie abraziva si perie de sarma

Rot. = 970,00 mp

16. RpC.G.06.F1/mc = Zidarie din cărămidă cu gauri verticale tip GVP la umpleri de goluri, cu

mortar M25-Z.

1,80 mpx0,30=0,54mc

Rot. = 0,60 mc

17. CZ.02.02.F1/mc = Mortar de ciment – var marca M25-Z

0,60 x 0,210 = 0,13 mc

Rot. = 0,15 mc

Page 31: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

18. NL/mp. = Pereti interiori de 15 cm gros : doua foi de gips-carton pe schelet

metallic + termoizolatide vata minerala de 12 cm gros

5,80+4,00=9,80x3,70=36,26mp

-se scad golurile: 36,26-3,78=32,48mp

Rot. = 32,50mp.

19. RpC.K.01.B1/mp = Strat suport (sapa) de 3cm gros

Rot. = 310,00mp.

20. RpC. H. 19.A1/mp = Planseu din grinzi de lemn

Rot. = 480,00mp

21. IZ.F10.G1/mp = Termoizolatie vata minerala 12 cm gros. la plansee lemn

Rot. = 480,00mp

22. CK.20.B1/mp(asim) = Tavan fals din placi gips-carton

Rot. = 480,00mp

23. RpC.H.23.A1/mp = Podina de scandura in pod

Rot. = 480,00 mp

24. CK.19.B1/mp(asim) = Lambriuri din PVC, h=1,50m, la sali de clasa si holuri

197,30x1,50=295,95mp

295,95mp-26,60mp(goluri)=269,35mp

Rot. = 269,50mp

25. RpC.J.36.A1/mp = Glet (amorsă) de ipsos pe tencuieli interioare-

490,00mp-269,50mp(lambriu)=280,50mp

480,00mp = tavane

Rot. = 770,00mp

26. RpC.R.24.A1/mp – Zugrăveli lavabile de interior.

Rot. = 770,00 mp

Page 32: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

27. RpC.K.40.A1/mp.(asim). = Pardoseli gresie antiderapanta - holuri

Rot. = 110,00mp.

28. RpC.K.42.A1/ml. = Plinte din pardoseli gresie de 15 cm lat.

Rot. = 113,50 ml.

29. RpC.K.09.D1/mp = Pardoseli din parchet laminat

Rot. = 269,50mp.

30. RpC.K.12.A1/ml = Pervazuri profilate la pard. din parchet

Rot. = 147,50 ml

31. CK.11.H1/mp (asim) = Ferestre din PVC cu geam termopan

Rot.= 69,00 mp

32. CK.14.J1/mp(asim) = Usi exterioare din PVC cu geam termopan

Rot. = 9,50 mp.

33. CK.14.I1/mp(asim) = Uşi interioare din PVC pline

Rot.= 28,00 mp

34. CE.15.E2/ml (asim) – Glafuri din PVC alb

Rot.= 36,00 ml

35. CM.06.H1/mp = Geamuri termoizolante tip “float”

Rot. = 64,50 mp.

36. RpC.Q.05.D1/mp(asim) = Geamuri simple tip “creuzet”

Rot. = 3,20 mp.

37. IZ. F12.B1/mp = Termoizolatie polistiren de 5 cm.gros la pereti, in exterior

395,90+70,30=466,20-80,00mp(goluri)=386,20mp

Rot. = 386,50mp.

Page 33: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

38. CC.11.A1/mp(inlocuire de material) = Plasa de rabitz

Rot. = 386,50mp.

39. CF. 19. A1/kg(asim) = Adeziv pentru polistiren

386,50x8kg/mp=3092,00kg.

Rot. = 3092,00kg.

40. CF. 15.A1/mp(inlocuire de material) – Tencuieli exterioare, tip BAUMIT

Rot.=386,50 mp

41. RpC.R.54.A1/mp – Zugrăveli lavabile de exterior pe tencuieli,

Rot. = 386,50 mp

42. RpC.J.63.D1/mp. = Tencuieli speciale – soclu – similipiatra

Rot. = 47,50mp.

43. CF.17.A1/ml = Nuturi in tencuieli exterioare

Rot. = 160,00 ml.

44. RpC.S. 02. B1/mp. = Trotuar din placi de beton-rosturi umplute cu mastic de bitum

Rot. = 50,00mp.

45. RpC.E.34.A1/ml. = Umplerea rostului dintre trotuar si cladire

Rot. = 45,00 ml.

46. RpC.H.02. A1/mp = Sarpanta din lemn de rasinoase, pe scaune

Rot. = 605,00mp.

47. RpC.I.14. A1/mp (asim)= Invelitoare din tabla tip tigla - LINDAB

605,00+50,00(gr san)=655,00mp

Rot. = 655,00mp.

48. RpC.I.21. A1/ml.(asim) = Jgheaburi din tabla

Rot. = 93,00ml.

Page 34: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

49. RpC.H.15 A1/ml. = Inlocuire pazie la streasina

Rot. = 93,00ml.

50. RpC.H.13.A1/mp. = Streasina infundata fara console aparente

Rot. = 55,80mp.

51. RpC.R.41.B1/mp. = Ignifugarea elementelor de sarpanta cu solutie de diasil

Rot. = 605,00 mp

52. TRB.05.A15/to = Transport mat. prin purtare directa

Rot. = 43,00 to

53. TRA.01.A..../to = Transport moloz

Rot. = 6,00 to

54. TRI1.AA.02.C2/to = Incarcare moloz in auto

Rot. = 6,00 to

55. TRA.05.A...../to = Transport mat. La …..... km.

Rot. = 57,00 to

Intocmit,

Arh. Radu Chernbach

Page 35: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

ANTEMASURATOARE

- Corp Extindere P+1 -

Arhitectura

- CD.05.B1/mc = Zidarie de caramida cu gauri verticale tip GVP cladire noua – cu

mortar M25-Z

-parter: 144,00x3,12=449,28mp- 49,80mp(goluri)=399,48mp

-etaj : 113,40x3,12=353,81mp-41,88mp(goluri)=311,93mp

399,48+311,93=711,41mpx0,30=213,42mc

Rot. = 213,50mc

- CZ.02.02.F1/mc = Mortar de ciment – var marca M25-Z

213,50x0,210=44,84mc

Rot. = 45,00 mc

- CG.01.E1/mp = Strat suport (sapa) de 3cm gros

-cladire noua=185,00+160,00=345,00mp

Rot. = 345,00mp.

- CF.01.A1/mp = Tencuieli interioare cu M10-T(0,018)– pereti- 2 cm gros

-parter=518,00mp

-etaj=392,00mp

Rot. = 910,00mp.

- CF.03.A1/mp = Tencuieli la tavane cu mortar de var-ciment

M25-T(0,020), 2cm gros

Rot. = 370,00 mp

- CZ.02.06.A1/mc = Mortar de var-ciment pentru tencuieli M10-T

910,00X0,018=16,38mc

Rot. = 16,50 mc

- CZ.02.07.A1/mc = Mortar de var-ciment pentru tencuieli M25-T

370,00x0,020=7,40mc

Rot. = 7,50 mc.

Page 36: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

- IZ.F10.G1/mp = Termoizolatie vata minerala 12 cm gros. la planseu

Rot. = 190,00mp

- IZ.F03.A1/mp = Bariera vapori – cladire noua

Rot. = 200,00 mp

- CO.28.A1/mp = Podina de scandura in pod

Rot. = 195,00 mp

- CO.21.A1/mc = Schelet, rigle din lemn 8x10 cm, pentru podina

195,00 x 0,10 x 50% = 9,75 mc

Rot. = 9,80 mc

- CK.19.B1/mp(asim) = Lambriuri din PVC, h=1,50m, la sali de clasa si holuri

164,40x1,50=246,60mp

246,60mp-22,00mp(goluri)=224,60mp

Rot. = 225,00mp

- CF.10.A1/mp = Glet de var pe tencuieli interioare driscuite

910,00-225,00(lambriu)=685,00mp

370,00mp=tavane

Rot. = 1055,00mp

- CN.04.A1/mp – Zugrăveli lavabile de interior.

Rot. = 1055,00 mp

- CG.11.A1/mp.(asim). = Pardoseli gresie antiderapanta – holuri

Rot. = 132,00mp.

- CG.12.A1/ml. = Plinte din pardoseli gresie de 15 cm lat.

Rot. = 125,00 ml.

- CG.02.D1/mp = Pardoseli din parchet laminat 146,40mp

Rot. = 147,00mp.

- CG.06.A1/mp = Pardoseli din mozaic turnate pe loc

64,50+27,00(accese)=91,50mp

Page 37: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

Rot. = 91,50mp.

- CG.07. A1/ml = Plinte din mozaic turnate pe loc, 10cm latime

Rot. = 47,00ml.

- CH.01.F1/ml =Trepte din beton simplu mozaicate pe loc cu piatra de mozaic de calcar

24,00ml(scara int)+41,50ml(trepte ext)=65,50ml

Rot. = 65,50 ml.

- CL.20.B1/kg = Balustrada metalica

9,00(sc int)+3,00(sc ext)=12,00x0,90=10,80mpx14,00kg/mp=151,20kg.

Rot. = 151,50 kg.

- CN.11.B1/mp = Vopsitorie la balustrade

Rot. = 22,00mp.

- CH.04.A1/ml = Mana curenta din lemn, la scara interioara

Rot. = 9,00 ml.

- CK.11.H1/mp (asim) = Ferestre din PVC cu geam termopan

Rot.= 60,50 mp

- CK.14.J1/mp(asim) = Usi exterioare din PVC cu geam termopan

Rot. = 18,50 mp.

- CK.14.I1/mp(asim) = Uşi interioare din PVC pline

Rot.= 29,50 mp

- CE.15.E2/ml (asim) – Glafuri din PVC alb

Rot.= 49,00 ml

- CM.06.H1/mp = Geamuri termoizolante tip “float”

Rot. = 61,80 mp.

Page 38: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

- CM.05.H1/mp = Geamuri simple tip “creuzet”

Rot. = 7,80 mp.

- IZ. F12.B1/mp = Termoizolatie polistiren de 5 cm.gros la pereti, in exterior

465,90-79,00mp(goluri)=790,10mp

Rot. = 387,00mp.

- CC.11.A1/mp(inlocuire de material) = Plasa de rabitz

Rot. = 387,00mp.

- CF.19.A1/kg(asim) = Adeziv pentru polistiren

387,00x8kg/mp=3096,00kg.

Rot. = 3096,00kg.

- CF. 15.A1/mp(inlocuire de material) – Tencuieli exterioare, tip BAUMIT

Rot.=404,00 mp

- RpC.R.54.A1/mp – Zugrăveli lavabile de exterior pe tencuieli,

Rot. = 404,00 mp

- CF. 09. A1/mp. = Tencuieli speciale – soclu – similipiatra

Rot. = 51,50mp.

- CF.17.A1/ml = Nuturi in tencuieli exterioare

Rot. = 160,00 ml.

- CO. 02. B1/mp. = Trotuar din placi de beton – rosturi umplute cu mastic de bitum

Rot. = 124,00mp.

- CE. 17. A1/mp = Sarpanta din lemn

Rot. = 378,00mp.

- CE. 04. A1/mp = Invelitoare din tabla tip tigla - LINDAB

Rot. = 382,00mp.

Page 39: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

- CE. 13. A1/ml. = Jgheaburi din tabla si burlane

52,00+88,00=140,00ml

Rot. = 140,00ml.

- CE. 19. A1/ml. = Pazie la streasina

Rot. = 56,00ml.

- CE. 19. D1/ml. = Streasina infundata – lat. 60 cm.

Rot. = 56,00ml.

- CN.15.B1/mp = Ignifugare elemente de sarpanta cu solutie de diasil

Rot. = 378,00 mp.

- CB.47.A1/mp – Schelă metalică tubulară

Rot.= 460,00 mp

- MDTC.55.06.005/buc – Transport set schelă.

460,00 : 640,00 =

Rot. = 0,8 buc

- AUT.1303= Utilizare schela

460,00x20zilex24ore/zi= 220800 ore

Rot. = 220800 ore

- TRB.05.A15/to = Transport mat. prin purtare directa

Rot. = 50,00 to

- TRA.01.A...../to = Transport moloz

Rot. = 4,00 to

- TRI1.AA.02.C2/to = Incarcare moloz in auto

Rot. = 4,00 to

- TRA.05.A...../to = Transport mat. La ….... km.

Rot. = 46,00 to

Intocmit,

Arh. Radu Chernbach

Page 40: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

ANTEMĂSURĂTOARE

Rezistenţă –

Corp Existent

1)CA02J1/mc – Turnare beton în centură pod.

2 x(39,82+9,44) = 98,52

33,22+4 x 5,80 = 56,42

3 x 9,00+ 9,47 = 36,47

191,41 x 0,20 x 0,25 = 9,57 mc

Rotund = 9,57 mc

2)CB13A1/mp – Cofraje pentru beton la centură pod.

- vezi CA02J1 = 191,41 ml

2 x 0,20 x 191,41 = 76,56 mp

Rotund = 76,60 mp

3)CC01C1/kg – Montare armături la centură pod.

PC52 = 1.050 kg

OB.37 = 350 kg

1.400 kg

Rotund = 1400 kg

4)Cz.03.02.A1/kg – Confecţionare armături Ø 6-8 mm. OB37.

Rotund = 350 kg

5)Cz.03.02.E1/kg – Confecţionare armături Ø 10-16 mm. PC52.

Rotund = 1.050 kg

6)Cz.01.06.C1/mc – Preparare beton C12/15.

1,008 x 9,57 = 9,65 mc

Rotund = 9,65 mc

Page 41: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

7)TRA06A...../tone – Transport beton.

2,6 x(9,57+0,10 x 252,44) = 90,52 tone

Rotund = 90,60 tone

8)Cz.01.21.A1/litri sol. – Adaos de plastifianţi la betoane.

9,57 x 0,20 = 1,92 litri

Rotund = 1,92 litri

9)CG19B1/mp – Pardoseli din beton C8/10 (B150)turnate în clase.

3 x 8,75 x 5,80 = 152,25

1 x 8,60 x 5,80 = 49,88

1 x 8,75 x 5,75 = 50,31

252,44

Rotund = 253 mp

10)Cz.01.05.C1/mc – Preparare beton C8/10 (B150).

1,008 x 252,44 x 0,10 = 25,45 mc

Rotund = 25,50 mc

Întocmit,

Pr. Ştefănescu Aurelian

Page 42: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

ANTEMĂSURĂTOARE

Rezistenţă

Corp Nou

- Terasamente-

1)TsC03F1/sute mc – Săpătură mecanică cu excavatorul în teren categ.2.

15,90 x 13,30 = 211,47

1,60 x 4,48 = 8,07

2

00,240,4 x 5,25 = 16,80

236,34 mp-

- se scade: 1,90 x 2,55 = 4,84 mp

231,50 mp x 0,50 = 115,75 mc

Rotund = 1,16 sute mc

2)TsA02B1/mc – Săpătură manuală de pământ în spaţii limitate.

- vezi TsC03F1 = 231,50 mp. -

- se scade : 1,05 x 2,65 = 2,78

2 x 2,45 x 5,20 = 25,48

2 x 2,35 x 5,20 = 24,44

1,10 x 1,50 = 1,65

2 x 5,85 x 1,50 = 17,55

2,75 x 3,00 = 8,25

2 x 4,875 x 3,00 = 29,25

3,78 x 1,60 = 6,05

2

10,378,3 x = 11,72

2

55,2)10,150,1( x= 3,32

130,49

101,01 mp x 0,50 = 50,51 mc+

- subzidire: 0,40 x 0,30 x 6,75 = 0,81 mc

51,32 mc

Rotund = 51,40 mc

Page 43: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

3)TsA19B1/mc – Săpătură manuală de pământ pentru spargerea apelor meteorice.

0,40 x 0,70 x 2 x(24,90+17,30) = 23,63 mc

Rotund = 23,70 mc

4)TsD01B1/mc – Împrăştierea pământului cu lopata.

- vezi TsC03F1 = 115,75 mc +

- umplutură (vezi TsA02B1): 101,01 mp x 0,60 = 60,61 mc

176,36 mc

- se scade : - vol.beton: 121,55 x 0,30 x 0,50 = 18,24 mc

1,25 x 158,12 mc = 179,65 mc

Rotund = 180 mc

4)TsD04D1/mc – Compactarea umpluturilor cu maiul de mână.

Rotund = 159 mc

5) IFB09B1/mp – Strat de pietriş.

- vezi CG18B1 = 180 mp.

Rotund = 180 mp

6)TRA01A.../tone – Transportul pământului cu autobasculanta (dus).

- vezi TsC03F1 = 115,75 mc +

- vezi TsA02B1 = 50,51 mc

- subzidire = 0,81 mc

167,07 mc x 1,8 = 300,73 tone

Rotund = 301 tone

7)TRA01A..../tone – Transportul pământului cu autobasculanta (întors).

- vezi TSD01B1 = 158,12 mc

1,8 x 158,12 = 284,62 tone

Rotund = 285 tone

8)TRA01A....../tone – Transportul pietrişului.

- vezi IFB09B1 :

1,25 x 0,10 x 180,00 =22,50 tone

Rotund = 22,50 tone

Page 44: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

9)TRB01C12/tone – Transportul pământului cu roaba.

1,8 x 158,12 = 284,62 tone

Rotund = 285 tone

10)TsC26B1/sute mc – Împingerea pământului la 5 m distanţă.

115,75 mc + 51,32 mc = 167,07 mc

Rotund = 1,67 sute mc

11)TsC27B1/sute mc – Spor pentru împingerea pământului în depozit la 35 m.

7 x 167,07 = 1.169,50 mc

Rotund = 11,70 sute mc

Întocmit,

Pr. Ştefănescu Aurelian

Page 45: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

ANTEMĂSURĂTOARE

Rezistenţă

Corp Nou

- Infrastructură -

1)CA01D1/mc – Turnare beton simplu C6/7,5 pentru egalizare.

15,85 x 13,30 = 210,81

1,60 x 5,18 = 8,29

2

18,550,7 x = 19,42

238,52 mp –

- se scade :

1,95 x 2,55 = 4,97 +

4 x(2,35 x 5,20) = 30,20

1,05 x 2,65 = 2,78

(2 x 5,90+1,10)x 1,50 = 19,35

(2 x 4,70+2,75)x 3,00= 36,45

93,75 mp

144,77 mp x 0,10 = 14,48 mc

Rotund=14,50 mc

2)CA02C1/mc – Turbare beton armat C12/15 în fundaţii şi pereţi ≤ 30 cm.

- fundaţii : (vezi CA01D1) = 144,77 mp x 0,40 = ............................... 57,91 mc +

- pereţi : 4 x 15,60+3,25+3 x 5,80+2 x 1,50+4 x 3,60 = 100,45

1,85+6,55+6,85+2,35+3,50 = 21,10

121,55 x 0,30 x 1,30 = 47,40 mc

105,31 mc

Rotund = 106 mc

Page 46: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

3)CB10A1/mp – Cofraje pentru beton la fundaţii.

2 x(15,85 +13,30+7,50) = 73,30

4 x 1,05 = 4,20

8 x 3,00 = 24,00

4 x 5,90 = 23,60

2 x 2,75 = 11,00

4 x 4,75 = 19,00

2 x (3,45 + 2,55) = 6,00

2 x 2,65 = 5,30

8 x 5,20 = 41,60

6 x 1,50 = 9,00

6 x 3,00 = 18,00

1 x 2,20 = 2,70

2 x 2,50 = 5,00

1 x 1,90 = 1,90

244,60 x 0,50 = 122,30 mp

Rotund = 123 mp

4)CB11A1/mp – Cofraje pentru beton în elevaţie.

- vezi CA02C1 : 47,40 mc : 0,30 x 2 = 316,00 mp

Rotund = 316 mp

5)CC01C1/kg – Montare armături în fundaţii continue. Rotund = 2.150 kg

6)CC02B1/kg – Montare armături în pereţi Ø 10-12 mm. Rotund = 2.000 kg

7)CC02C1/kg – Montare armături în centuri Ø≤ 18 mm şi pardoseli Ø≤ 10 mm.

Rotund = 3.900 kg

8)Cz.03.01.D1/kg – Confecţionare armături în fundaţii Ø6-8 mm PC52.

Rotund = 650 kg

9)Cz.03.01.E1/kg – Confecţionare armături în fundaţii Ø 10-16 mm. PC52.

Rotund = 1500 kg

Page 47: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

10)Cz.03.02.E1/kg – Confecţionare armături în pereţi şi centuri Ø 10-16 mm. PC52.

Rotund = 5.500 kg

11)Cz.03.02.R1/kg – Confecţionare armături în pardoseli Ø 6-8 mm. OB37.

Rotund = 400 kg

12)CG18B1/mp – Pardoseli din beton C8/10 în grosime de 10 cm.

1,80 x 3,25 = 5,85

4 x 3,00 x 5,80 = 69,60

(1,825 x 2 x 6,35)x 2,20 = 31,96

(3,55+2 x 5,975)x 3,60 = 55,80

1,85 x 4,38 = 8,10

2

025,3)20,200,3( x = 7,87

179,18 mp Rotund = 180 mp

13)IZF04J1/mp – 11208-0001carton – Strat de carton sub pardoseală.

Rotund = 180 mp

14)Cz.01.04.A1/kg – Preparare beton C6/7,5.

1,008 x 14,48 = 14,60 mc Rotund= 14,60 mc

15)Cz.01.05.C1/mc – Preparare beton C8/10.

1,008 x 0,10 x 179,18 = 18,06 mc. Rotund= 18,10 mc

16) Cz.01.06.C1/mc – Preparare beton C12/15.

1,008 x 105,31 = 106,15 mc. Rotund = 107 mc

17)TRA06A..../tone – Transport beton.

2,6 x(14,48+0,10 x 179,18+105,31) = 385,05 tone

Rotund = 358 tone

18)NL1/buc – Reperi mobili de tasare. Rotund = 4 buc

Page 48: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

19) Cz.01.21.A1/litri sol. – Adaos de plastifianţi.

105,31 x 0,20 litri/mc = 21,06 litri Rotund = 21,10 litri

20)CF11A1/mp – Tencuieli cu mortar M100T cu adaos de apa stop.

- vezi CA02C1 = 121,55 ml.

0,80 x 121,55 = 97,24 mp Rotund = 97,30 mp

21)Cz.02.09.A1/mp – Preparare mortar M100T.

97,24 x 0,016 = 1,56 mc Rotund = 1,56 mc

22)CF19A1/kg – Adaos de apa stop pentru tencuieli 3%.

1,56 x 387 kg/mc = 603,72 kg

603,72 x 0,03 = 18,11 kg. Rotund = 18,10 kg

Întocmit,

Pr. Ştefănescu Aurelian

Page 49: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

ANTEMĂSURĂTOARE

Rezistenţă

Corp Nou

- Parte constantă-

1)CA02J1/mc – Turnare beton armat în grinzi, stâlpi şi plăci hp> 10 cm.

a) plăci :

- peste parter (vezi CG18B1) = 179,18 mp

- peste etaj(vezi CG18B1): 179,18 –(8,10+7,87) = 163,21 mp

342,39 mp x 0,13= 44,51 mc+

b)stâlpişori:

Sb1 : 2 x (0,30 + 0,90) = 2,40

Sb2 : 7 x 0,30 = 2,10

Sb3 : 1 x (0,30 + 1,50) = 1,80

Sb4 : 1 x 0,45 = 0,45

Sb5 : 1 x 0,45 = 0,45

Sb6 : 1 x 0,65 = 0,65

Sb7 : 1 x(0,25 + 0,60) = 0,85

Sb8 : 1 x(0,30+0,80) = 1,10

Sb9 : 1 x 0,65 = 0,65

Sb10 : 2 x 0,30 = 0,60

Sb11 : 7 x 0,30 = 2,10

Sb12 : 2 x 0,40 = 0,80

Sb13 : 1 x(0,30 + 0,95) = 1,25

Sb14 : 1 x 0,65 = 0,65

Sb15 : 2 x 0,30 = 0,60

Sb22 : 1 x 0,45 = 0,45

16,90 x 0,30 x 6,60 = 33,47 +

Sb16 : 1 x(0,20 + 0,70) = 0,90

Sb17 : 2 x 0,30 = 0,60

Sb18 : 1 x 0,30 = 0,30

Sb19 = 1 x 0,30 = 0,30

Sb20 : 1 x 2 x 0,25 = 0,50

Sb21 : 1 x 0,30 = 0,30

Page 50: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

2,90 x 0,30 x 3,30 = 2,87

36,34

80,85 mc

C) grinzi, centuri, buiandrugi :

GM1; GM5 : 4 x 0,30 x 0,50 x 5,80 = 3,80

GM2; GM7 : 4 x 0,25 x 0,30 x 2,20 = 0,66

GM3;GM4;GM8: 4 x0,25x0,35x3,60= 1,26

GM6: 1 x 0,25 x 0,30 x 1,80 = 0,14

C1,C2,C3: 4 x 15,60+3 x 12,80 = 100,80

3,25+3,60+3,00 = 9,85

8,00+7,00+2,50 = 17,50

4 x 15,60+3x12,80 = 100,80

3,25 + 3,60 = 6,85

0,30 x 0,25 x 235,00 = 17,69

BM1 : 1 x 0,55 x 1,50 = 0,83

BM2 : 1 x 0,55 x 1,50 = 0,83

BM3 : 1 x 0,25 x 1,10 = 0,28

BM4 : 1 x 0,25 x 0,90 = 0,23

BM5 : 1 x 0,25 x 0,90 = 0,23

BM6 : 2 x 0,25 x 1,50 = 0,75

BM7 : 1 x 0,55 x 1,50 = 0,83

BM8 : 1 x 0,25 x 1,20 = 0,30

BM9 : 1 x 0,55 x 1,50 = 0,83

BM10 : 1 x 0,55 x 1,50 = 0,83

BM11 : 1 x 0,55 x 1,50 = 0,83

BM12 : 2 x 0,25 x 1,00 = 0,50

BM13 : 1 x 0,55 x 1,50 = 0,83

BM14 : 1 x 0,55 x 1,50 = 0,83

BM15 : 4 x 0,35 x 2,40 = 3,36

BM16 : 1 x 0,55 x 1,50 = 0,83

BM17 : 4 x 0,35 x 2,40 = 3,36

BM18 : 1 x 0,35 x 1,50 = 0,53

BM19 : 1 x 0,55 x 1,50 = 0,83

BM20 : 1 x 0,55 x 1,10 = 0,61

BM21 : 2 x 0,55 x 0,90 = 0,99

Page 51: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

BM22 : 1 x 0,55 x 1,50 = 0,83

0,30 x 20,27 = 6,08

29,63

110,48 mc

Rotund = 111 mc

2)CB13A1/mp – Cofraje pentru beton armat în plăci şi grinzi.

a) plăci (vezi CA02J1) = 342,39 mp +

b) grinzi, centuri şi buiandrugi :

GM1;GM5 : 4 x(0,30+2x0,37)x 5,80 = 24,13

GM2;GM7 : 4 x(0,25+2 x 0,17)x 2,20 = 6,95

GM3;GM4;Gm8: 4 x(0,25+2x0,22)x3,60 = 9,94

GM6: 1 x(0,25+2 x 0,17) x 1,80 = 1,42

C1,C2,C3 (vezi CA02J1) : 235,80 x 2 x 0,25 = 117,90

BM1 : 1 x 2 x 0,55 x 1,50 = 1,65

BM2 : 1 x 2 x 0,55 x 1,50 = 1,65

BM3 : 1 x 2 x 0,25 x 1,10 = 0,55

BM4 : 1 x 2 x 0,25 x 0,90 = 0,45

BM5 : 1 x 2 x 0,25 x 0,90 = 0,45

BM6 : 2 x 2 x 0,25 x 1,50 = 1,50

BM7 : 1 x 2 x 0,55 x 1,50 = 1,65

BM8 : 1 x 2 x 0,25 x 1,20 = 0,60

BM9 : 1 x 2 x 0,55 x 1,50 = 1,65

BM10 : 1 x 2 x 0,55 x 1,50 = 1,65

BM11 : 1 x 2 x 0,55 x 1,50 = 1,65

BM12 : 2 x 2 x 0,25 x 1,00 = 2,00

BM13 : 1 x 2 x 0,55 x 1,50 = 1,65

BM14 : 1 x 2 x 0,55 x 1,50 = 1,65

BM15 : 4 x 2 x 0,35 x 2,40 = 6,72

BM16 : 1 x 2 x 0,55 x 1,50 = 1,65

BM17 : 4 x 2 x 0,35 x 2,40 = 6,72

BM18 : 1 x 2 x 0,35 x 1,50 = 1,05

BM19 : 1 x 2 x 0,55 x 1,50 = 1,65

BM20 : 1 x 2 x 0,55 x 1,10 = 1,21

BM21 : 2 x 2 x 0,55 x 0,90 = 1,98

BM22 : 1 x 2 x 0,55 x 1,50 = 1,65

Page 52: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

201,72 ................201,72

(13x1,50+2x1,10+3x0,90+1,20+1,00+2x2,40)x0,30 = 9,42 mp

553,53 mp

Rotund = 554 mp

3)CB13B1/mp – Cofraje pentru beton armat la stâlpişori.

Sb1 : 2 x(1,50+0,90) = 4,80

Sb2 : 2 x 0,30 = 0,60

Sb3 : 1 x (1,50+2 x 0,60) = 2,70

Sb4 : 1 x(2 x 0,45+0,30) = 1,20

Sb5 : 1 x(2 x 0,30+2 x 0,15) = 0,90

Sb6 : 1 x 2 x 0,65 = 1,30

Sb7 : 1 x (1,15 + 0,55 ) = 1,70

Sb8 : 1 x (0,80+2 x 0,25+2 x 0,30) = 1,90

Sb9 : 1 x 2 x 0,65 = 1,30

Sb10 : 2 x 0,30 = 0,60

Sb11 : 7 x 2 x 0,30 = 4,20

Sb12 : 2 x (0,40+0,10) = 1,00

Sb13 : 1 x(0,95+3 x 0,30+ 0,35) = 2,20

Sb14 : 1 x (0,65+0,35) = 1,00

Sb15 : 2 x 2 x 0,30 = 1,20

Sb22 : 1 x(2 x 0,15+0,30) = 0,60

27,20 x 6,60 = 179,52 mp +

Sb16 : 1 x (0,35 + 2 x 0,70 ) = 1,75

2 x 2 x 0,30 = 1,20

1 x 0,30 = 0,30

1 x 2 x 0,30 = 0,60

1 x (0,50+0,80) = 1,30

5,15 x 3,30 = 17,00 mp

196,52 mp

Rotund = 197 mp

4)CB44B1/buc – Susţineri cu popi metalici de inventar ( h>3,10 m).

- vezi CA02J1 = 342,39 mp

342,39 mp x 1 buc/mp = 342,39 buc Rotund = 343 buc

Page 53: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

5)MDTC55530.../buc – Susţineri cu popi metalici de inventar (h>3,10 m)-transport.

Rotund = 343 buc

6)AUT1326.../ore – Susţineri cu popi metalici de inventar (h>3,10 m)-utilizare.

96 x 343 = 32.928 ore Rotund = 33.000 ore

7)CC02C1/kg – Montare armături în grinzi şi stâlpi cu Ø≤ 18 mm şi la plăci cu Ø≤ 10 mm.

Rotund = 12.200 kg

8)Cz.03.02.A1/kg – Confecţionare armături în pereţi, grinzi şi stâlpi Ø6-8 mm OB37.

Rotund = 3.200 kg

9)Cz.03.02.E1/kg – Confecţionare armături în pereţi, grinzi şi stâlpi Ø 10-16 mm PC52.

Rotund = 6.100 kg

10)Cz.03.02.R1/kg – Confecţionare armături în plăci Ø6-8 mm OB37.

Rotund = 400 kg

11)Cz.03.02.U1/kg – Confecţionare armături în plăci Ø6-8 mm PC52.

Rotund = 2.500 kg

12)Cz.01.06.C1/mc – Preparare beton C12/15.

1,008 x 110,48 = 111,36 Rotund = 112 mc

13)TRA06A..../tone – Transport beton.

2,6 x 110,48 = 287,25 tone. Rotund = 288 tone

14)Cz.01.21.A1/litri sol. – Adaos de plastifianţi la beton.

287,25 x 0,20 = 57,45 litri Rotund = 57,50 litri

Întocmit,

Pr. Ştefănescu Aurelian

Page 54: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

ANTEMASURATOARE

Instalatii incalzire

IB01A01 – Radiator tip 11k600/300 . buc 1,0

IB01A01 – Radiator tip 22k600/300 buc 2,0

IB01A01 – Radiator tip 22k600/400. buc 8,0

IB01A01 – Radiator tip 22k600/500. buc 2,0

IB01A01 – Radiator tip 22k600/600. buc 5,0

IB01A01 – Radiator tip 22k600/700. buc 3,0

IB01A01 – Radiator tip 22k600 x 800. buc 20,0

IB22A01 – Element de sustinere a corpurilor de incalzire avand pana la 2 kg/1 buc kg 80,0

IB23A01-11316-0003 – Procurare elemente de sustinere corpuri de incalzire. kg 80,0

Conducte

IC08B1 – 6701255 – Teava de polipropilena cu insertii Al Dn 20. ml 310

IC08C1 – 6701256 – teava de polipropilena cu insertii Al Dn 25. ml 48,0

IC08D1 – 6701246 – teava de polipropilena cu insertii Al Dn 32. ml 58,0

IC08E1 – 6701247 – teava din polipropilena cu insertii Al Dn 40. ml 110,0

IC08F1 – 6701248 – teava din polipropilena cu insertii Al Dn 50. ml 12,0

IC08G1 – 6701249 – teava din polipropilena cu insertii Al Dn 63. ml 8,0

IC35C1 – bratari duble pt.fixare cond.Dn 20. buc 152

IC35D1 – bratari duble pt.fixare cond.Dn 25. buc 24,0

IC35E1 - bratari duble pt.fixare cond.Dn 32. buc 29,0

IC35F1 - bratari duble pt.fixare cond.Dn 40. buc 55,0

IC35F1 - bratari duble pt.fixare cond.Dn 50. buc 6,0

IC40B1 – conf.mont. si cimentare tevi de prot.la trecerea cond.prin zidarie Dn 25. buc 14,0

IC40D1 – conf.mont si cimentare tevi de prot.la trecerea cond.prin zidarie Dn 40. buc 16,0

IC37A1 – suporti pt. sustinere cond. kg 150,0

IC38A1 – 11317-0003 – procurare material necesar conf.suporti. Kg 150,0

IC34A1 – 6712453 – cot polipropilena Dn 20. buc 58,0

IC34A1 – 6711482 – teu egal polipropilena Dn20/20. buc 28,0

IC34B1 – 6714833 – teu redus polipropilena Dn 25/20. buc 8,0

IC34B1 – 6712453 – cot polipropilena Dn 25. buc 2,0

IC34D1 – 6714458 – teu redus polipropilena Dn 40/32. buc2,0

IC34D1 – 6712494 – cot polipropilena Dn 40. buc 6,0

IC34B1 – 6714383 – reductie polipropilena Dn 25/20. buc 6,0

IC34D1 – 6714458 – reductie polipropilena Dn 40/32. buc 4,0

Page 55: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

IC54A1 (asim) – racord olandez Dn 20. buc 82,0

IC34D1 – 6714457 – teu redus Dn 32/25. buc 4,0

IC34B1 – 6714356 – reductie Dn 40/20. buc 12,0

IC34B1 – 6714384 – reductie Dn 32/20. buc 6,0

IC34C1 – 6714511 – reductie Dn 63/50. buc 2,0

IC34D1 – 6712496 – cot Dn 63. buc 4,0

Armaturi

ID01A1 (asim) – robineti de reglaj pentru radiatoare montati pe conducte de legatura tur D 1/2.

buc 82,0

ID01A1(asim)–robineti de reglaj pentru radiatoare termostat montati pe conducte de legatura tur D 1/2

buc 82,0

ID15A1 – 11314-0201 – robineti de aerisire montati pe radiatoare cu D ¼. buc 41,0

ID05A1 – 11314-0124 – robinet cu cep pentru golire cu D ½. buc 41,0

ED

Probe, verificare

IE01A1 – efectuarea probei de etansare la presiune. mp 140,0

IE02A1 – efectuarea probei de dilatare functionare. mp 140,0

IE05A1 – demontare de pe pozitie a radiatoarelor si remontarea lor. mp 140,0

IA06E1 – montare microcentrala Q 80000 kcal/h buc 1,0

IC39A1 – conf si mont.tevi de protectie la trecerea prin plansee. buc 2,0

6202820 – procurare apa pt.probe. mc 4,0

6202741 – energie electrica. kw 18,0

450007 – IC49A1 – dezaerator automat. buc 2,0.

Intocmit,

Pr. Miu Gheorghe

Page 56: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

ANTEMASURATOARE

Amenajare centrala termica

IA03C1 – Cazan incalzire cu putere mica de 80 000 kcal/h cu gazeificare pe lemne. buc 1

IA23A1 – Armaturi fine pentru caza termometru. buc 2

IA32B2 – Idem manometru. buc 2

IA23A1 – Teaca pentru manometru buc 2

IA23J1 – Stut robinet de control pentru montat armaturi. buc 2

IA24C1 – Supapa de siguranta cu Dn 1” buc 3

IA30A1 (asim) – Filtru apa D = 1” buc 1

IA30A1 – Filtru apa ¾ buc 1

IA30A1 – Filtru anticalcar ¾ buc 1

IA35A1 (asim) – Vas expansiune inchis cu membrana cu capacitate de 300 l. buc 1

M1B08C1 – Pompa circulatie agent termic montat pe conducta avand Q= 1,2 mc,

Hc = 1,5 mcA. buc 1

M1B08B1 – Pompa circulatie agent termic pe cazan (in centrala montata pe

Conducta avand Q = 2,2 mc, H = 2 mcA). buc 1

IC09G-6701252 – Teava polipropilena cu D = 63. ml 16

IC09C1-2000153 – Teava polipropilena cu D = 1” pentru apa rece. ml 18

IC27B1 – Suporti pentru conducte. kg 80

IC38A1 – 11317-0001 – Procurare suporti. kg 80

IC40G – Confectionare, montare+cimentare tevi de protectie. buc 8

ID06D1 – Robinet cu sfera cu D = 2 ½''. buc 2

IC34D1 – Fitinguri din fonta cu D = 1''. buc 4

ID14D1E (asim) – Clapet retinere cu D = 2 ½''. buc 2

ID14B1 – idem cu D = 1''. buc 1

21E03C1 – Efectuare proba de etansare la presiune. ml 20

TFC01C1 – Spalare hidraulica cond. ml 20

6202820 – Procurare apa potabila. mc 3

6202741 – Procurare energie electrica. kw 15

ID17B1 (asim) – Termostat. buc 1

ID15B1 (asim) – Vana termostatica cu D = ¾''. Buc 1

M3D18A1 – Montat cos de fum buc 1

CL20C1- Montaj confectii metalice ore 35

AUT1303 – Schela metalica mp 40

Intocmit,

Pr. Miu Gheorghe

Page 57: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

ANTEMASURATOARE

SCOALA CORP VECHI

DEMONTARE INSTALATII ELECTRICE

1 EE12B1

asim Demontare corp de iluminat ptr. lampi fluorescente

buc 38

2 ED08A1 asim

Demontare priza montata ingropat

buc 10

3 ED01A1 asim

Demontare intrerupator manual ingropat

buc 4

4 ED08A1 asim

Demontare comutator unipolar ingropat

buc 7

5 ED08A1 asim

Demontare comutator cap scara

buc 2

6 EB10B1 asim

Demontare introducerea in tuburi de protectie a conductoarelor izolate din aluminiu

ml 720

7 EF03A1 asim

Demontare tablou de distributie

buc 1

8 EC12A1 asim

Demontare cap terminal interior leg.la borne cu cond.cu. <2x10mmp

buc 35

9 EF09A1 asim

Demontare racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de pana la 6mmp

buc 35

10 RPCT04B1 Demolarea zidurilor din caramida pt.creeri de goluri cu mortar ciment

mc 0,5

11 EH05A1 Incercare tablouri marmura cu peste 6 circuite

buc 1

12 TRA01A... Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist...... km.

t 1

Intocmit Ing. Caraman Florian

Page 58: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

ANTEMASURATOARE

CORP VECHI

MONTARE PRIZA DE PAMANT SI

INSTALATII ELECTRICE DE FORTA SI ILUMINAT

1 W2I05A# Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 ½"

pentru priza de pamant

ml 18

2 W2I09A# Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant in sant existent

kg 90

3 W1R11A Imbinarea prizei de legare la pamant cu suruburi zincate

buc 11

4 EG10A1 Piesa de separatie pt. priza de pamant

buc 4

5 TSA16C1 Sap. Man. in transee pt. Cabl. el. in pam. cu umid. Nat. fara sprij. lat.<1m, adinc.<1,5m, t. tare

mc 10

6 TSD18C1 Umplut.compactata insant.pt.cabl.ingrop

mc 9

7 TRI1AA01C1 Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1

t 2

8 TRI1AA08B1 Descarcarea materialelor

t 2

8 EE12B1 Corp de iluminat ptr. lampi fluorescente 2x18 w

buc 10

10 EE12B1 Corp de iluminat ptr. lampi fluorescente 2x18 w cu acumulator incorporat

buc 3

11 EE14B1 Tub fluorescent 18 w

buc 26

12 EE12B1 Corp de iluminat ptr. lampi fluorescente 2x36 w

buc 26

13 EE12B1 Corp de iluminat ptr. lampi fluorescente 2x36 w cu acumulator incorporat

buc 8

14 EE14B1 Tub fluorescent 36 w

buc 68

15 ED08A1 Priza dubla de 16a montata ingropat

buc 18

16 ED01A1 Intrerupator manual ingropat unipolar

buc 6

17

ED03A1

Comutator ingropat

buc

8

Page 59: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

18 ED03A1 Comutator cap scara

buc 2

19 EB02A1 Conducta de cupru cu izolatie introdusa in tuburi conductor FY 1,5 mmp

ml 995

20 EA02A1 Tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ingropat cu d=13mm

ml 295

21 EB02A1 Conducta de cupru cu izolatie introdusa in tuburi. conductor FY 2,5 mmp

ml 705

23 EA02A1 Tub izolant de protectie,etans ipe-pvc montat ingropat cu d=16mm

ml 185

22 EA16C1 Doza derivatie pt.cabluri sau tevi de instalatii –nbu pg 16

buc 70

23 EF03A1 Tablou de distributie general complet echipat

buc 1

24 EC02B1 Cablu de energie electrica montat pe zid cablu tip CYABY 4x25 mmp –coloana generala TGD

ml 25

25 EB02C1 Conducta de cupru cu izolatie introdusa in tuburi. conductor FY 16 mmp-coloana TD1

ml 185

26 EA02B1 Tub izolant de protectie,etans ipe-pvc montat ingropat cu d=40mm

ml 35

27 EC12A1 Cap terminal interior leg.la borne cu cond.cu. <2x10mmp

buc 45

28 EF08A1 Racordarea circuitelor pana la 10 mmp

buc 45

29 EF08B1 Racordarea circuitelor pana la 16 mmp

buc 5

30 EF08C1 Racordarea circuitelor pana la 25 mmp

buc 4

31 RPCU10F3 Strapungeri in zidarie

buc 10

32 W2P08A Verificarea prizelor de pamant

buc 1

33 EH05A1 Incercarea tablourilor de distributie

buc 1

34 EH01A1 Incercarea cablurilor de energie electrica de maximum 1kv

buc 1

35 EE10H1 Corp de iluminat siguranta cu acumulator pentru evacuare

buc 5

36 EE10H1 Corp de iluminat siguranta cu acumulator pentru marcarea hidrantilor

buc 1

37 RPCT04B1 Demolarea zidurilor din caramida pt. creeri de goluri cu mortar ciment

mc 1

Page 60: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

38

ED10E1

Buton sonerie

buc

1

39 ED13B1 Sonerie

buc 1

40 EI05A1 Acoperirea cu mortar a tuburilor

ml 450

41 TRA01A.... Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=....... km.

t 1

Intocmit

Ing. Caraman Florian

Page 61: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

ANTEMASURATOARE

CORP NOU PARTER

MONTARE INSTALATII ELECTRICE DE FORTA SI ILUMINAT

1 EE12B1 Corp de iluminat ptr. lampi fluorescente 2x18 w

buc 11

2 EE14B1 Tub fluorescent 18 w

buc 28

3 EE12B1 Corp de iluminat ptr. lampi fluorescente 2x18 w cu acumulator incorporat

buc 3

4 EE12B1 Corp de iluminat ptr. lampi fluorescente 2x36 w

buc 7

5 EE12B1 Corp de iluminat ptr. lampi fluorescente 2x36 w cu accumulator incorporat

buc 2

6 EE14B1 Tub fluorescent 36 w

buc 18

7 ED08A1 Priza dubla de 16A montata ingropat

buc 2

8 ED01A1 Intrerupator manual ingropat unipolar

buc 7

9 ED03A1 Comutator ingropat

buc 2

10 ED03A1 Comutator cap scara

buc 4

11 EB02A1 Conducta de cupru cu izolatie introdusa in tuburi conductor FY 1,5 mmp

ml 655

12 EA02A1 Tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ingropat cu D=13 mm

ml 179

13 EB02A1 Conducta de cupru cu izolatie introdusa in tuburi conductor FY 2,5 mmp

ml 80

14 EA02A1 Tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ingropat cu D=16 mm

ml 24

15 EA16C1 Doza derivatie pt. cabluri sau tevi de instalatii -nbu pg 16

buc 30

16 EF03A1 Tablou de distributie parter (TD1) complet echipat

buc 1

17 EB02B1 Conducta de cupru cu izolatie introdusa in tuburi conductor FY 10 mmp- coloana TD2

ml 40

Page 62: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

18 EA02B1 Tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ingropat cu D = 32 mm

ml 8

19 EC12A1 Cap terminal interior leg. la borne cu cond.cu <2x10 mmp

buc 36

20 EF08A1 Racordarea circuitelor pana la 10 mmp

buc 46

21 EF08B1 Racordarea circuitelor pana la 16 mmp

buc 10

22 RPCU10F3 Strapungeri in zidarie

buc 8

23 EF03A1 Tablou de distributie central termica (TCT) complet echipat

buc 1

24 EB02A1 Conducta de cupru cu izolatie introdusa in tuburi conductor FY 4 mmp-coloana TCT

ml 75

25 EA01B1 Tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ingropat cu D=25 mm

ml 15

26 EH05A1 Incercarea tablourilor de distributie

buc 2

27 EH01A1 Incercarea cablurilor de energie electrica de maximum 1 kv.

buc 2

28 EE10H1 Corp de iluminat siguranta cu acumulator pentru evacuare

buc 6

29 EE10H1 Corp de iluminat siguranta cu acumulator pentru marcarea hidrantilor

buc 1

30 RPCT04B1 Demolarea zidurilor din caramida pt. creeri de goluri cu mortar ciment

mc 0.7

31 EI05A1 Acoperirea cu mortar a tuburilor

ml 226

32 ED13B1 Sonerie

buc 1

33 TRA01A... Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= …. km.

t 1

Intocmit

Ing. Caraman Florian

Page 63: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

ANTEMASURATOARE

CORP NOU ETAJ

MONTARE INSTALATII ELECTRICE DE FORTA SI ILUMINAT

1

EE12B1 Corp de iluminat ptr. lampi fluorescente 2x18 w buc 9

2

EE14B1 Tub fluorescent 18 w buc 20

3 EE12B1 Corp de iluminat ptr. lampi fluorescente 2x18 w cu acumulator incorporat

buc 1

4

EE12B1 Corp de iluminat ptr. lampi fluorescente 2x36 w buc 6

5

EE12B1 Corp de iluminat ptr. lampi fluorescente 2x36 w cu accumulator incorporat

buc 2

6

EE14B1 Tub fluorescent 36 w buc 16

7

ED08A1 Priza dubla de 16a montata ingropat buc 4

8

ED01A1 Intrerupator manual ingropat unipolar buc 2

9

ED03A1 Comutator ingropat buc 2

10

ED03A1 Comutator cap scara buc 2

11

EB02A1 Conducta de cuprucu izolatie introdusa in tuburi conductor FY 1,5 mmp

ml 577

12

EA02A1 Tub izolant de protectie,etans ipe-pvc montat ingropat cu d=13 mm

ml 159

13 EB02A1 Conducta de cuprucu izolatie introdusa in tuburi conductor FY 2,5 mmp

ml 90

14 EA02A1 Tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ingropat cu d=16 mm

ml 25

15 EA16C1 Doza derivatie pt.cabluri sau tevi de instalatii -nbu pg 16

buc 28

16

EF03A1 Tablou de distributie etaj (TD2) complet echipat buc 1

17 EC12A1 Cap terminal interior leg.la borne cu cond. cu. <2x10 mmp

buc 24

18

EF08A1 Racordarea circuitelor pana la 10 mmp buc 24

19 RPCU10F3 Strapungeri in zidarie buc 6

Page 64: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

20 EH05A1 Incercarea tablourilor de distributie

buc 1

21 EE10H1 Corp de iluminat siguranta cu acumulator pentru evacuare

buc 3

22 EE10H1 Corp de iluminat siguranta cu acumulator pentru marcarea hidrantilor

buc 1

23 RPCT04B1 Demolarea zidurilor din caramida pt. creeri de goluri cu mortar ciment

mc 0.5

24

EI05A1 Acoperirea cu mortar a tuburilor ml 184

25 ED13B1 Sonerie

buc 1

26 TRA01A.... Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= …..km.

t 1

Intocmit

Ing. Caraman Florian

Page 65: 32749493 Memorii Antemasuratori Si Lista Utilaje

S.C. EUROPROIECT S.R.L. Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720, E-mail: [email protected]

LISTĂ DE UTILAJE

FUNŢIONALE CARE NECESITA MONTAJ

Nr. crt.

Denumire utilaj Nr.buc. Valoare lei Furnizor Simbol deviz

UM/ buc

Cant.

buc Buc Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Centrală termica combustibil solid P = 80 000 kcal/h

1 IA06C1 buc 1,0

2. Pompă circulaţie Q=1,2 mc/h , H=1,5 mCA

1 M1B08B1 buc 1,0

3 Pompă recirculaţie Q =2,2 mc/h, H = 2,0 mCA .

1 M1B08B1 buc 1,0

4 Vas de expansiune 300 l.

1 IA35A1 buc 1,0

5 Filtru de apa 3/4 1 IA30A1 buc 1,0

6 Filtru anticalcar 3/4 1 IA30A1 buc 1,0

7 Vana termostatica 3/4 1 IA30A1 buc 1,0

8 Cos Fum H=7,70 m 1 M3D18A1 buc 1,0

Întocmit, Pr. Miu Gheorghe