32 Prob Rezolvate La Aaef

download 32 Prob Rezolvate La Aaef

of 25

Embed Size (px)

Transcript of 32 Prob Rezolvate La Aaef

 • 7/25/2019 32 Prob Rezolvate La Aaef

  1/25

  Problema 1

  De calculat volumul produciei comercializate pentru anul planificat i sporulde cretere al ei, dac dispunem de urmtoarele date:

  1. Volumul produciei marf n anul planificat va fi de 548 mii lei.

  !. "tocurile produciei #ata nerealizate la nceputul anului $ de %4 mii lei.&. "tocurile produciei #ata nerealizate la sfritul anului ' de 5! mii lei.4. (roducia livrat, dar neac)itat $ de !5 mii lei.5. (roducia comercializat n anul de *az $ de 5! mii lei.

  Rezolvare:1. +alculm volumul produciei comercializate pentru anul planificat ' PR1

  PR1= PF1- (SPGsa SPGa) (Crsa- Cra) , unde

  PF1 - Volumul produciei finite n anul planificat,

  SPGsa- "tocurile produciei #ata nerealizate la sfritul anului,

  SPGa - "tocurile produciei #ata nerealizate la nceputul anului,

  Crsa creane producia livrat, dar neac)itat - la sfritul anului,

  Crsa creanele la nceputul anului.

  (1/ 548 0 %4 ' 5! $ !5 / 5&5 mii lei

  2. +alculm sporul de cretere al produciei comercializate $ %PR

  %PR= PR1 PR!" 1!!# - 1!!# , , unde

  PR! - (roducia comercializat n anul de *az .

  %(= 5&5 5! 2 13 $13 / 0!,83

  Problema 2

  De determinat valoarea de intrare a miloacelor fie.6ntreprinderea dispune de urmtoarele date:

  1.7iloace fie dup valoarea de *ilan $ ! mii lei9

  !.radul de uzur $ !!,43.

  Rezolvare:

 • 7/25/2019 32 Prob Rezolvate La Aaef

  2/25

  1. +alculm #radul de utilizare $ +ut

  +ut/ 1 3 $ +uz, unde

  +uz$ radul de uzur a miloacelor fie

  +ut/ 1 3 $ !!,4 3 / ,% 3.

  !. +alculm valoarea de intrare iniial- a miloacelor fie $ 7;V5,!&8 mii leiom

  !. +alculm influiena variaiei productivitii muncii i personalul mediu seripticasupra sc)im*rii volumului de producie

  !.1. +alculm influiena variaiei productivitii muncii asupra sc)im*riivolumului de producie

  PM w= (W1-W0) * PS1= (95,238 85,833) * 126 = +1185,0

  mii lei

  !.!. +alculm influiena variaiei personalul mediu seriptic asupra sc)im*riivolumului de producie

  PM P = (PS1- PS0) * W0= (126-120) * 85,833 = +515,0 miilei

  !.&. PM = PM1 PM0=12000 -10300 = +1700 mii leiPM =PM w+ PM P= +1185,0 + (+515,0 )= +1700 mii lei

 • 7/25/2019 32 Prob Rezolvate La Aaef

  9/25

  Problema 11

  De calculat masa profitului i renta*iliile ratele profitului- cunoscnd:$ 6ncasri $ 1 mln. lei9

  $ +osturi fie $ & mln. lei9$ +osturi varia*ile $ 4 mln. lei9$ +apital utilizat $ % mln. lei.

  Rezolvare:

  1. +alculm masa profitului $

  = PR CPA, undePR 6ncasrile ntreprinderii,

  CPA- costul produciei marf.1.1. +alculmcostul produciei marf ' CP

  CP A = CPv CPB, undeCPv +osturi varia*ile,CPB- +osturi fie.

  +( E / 4 0 & / mln. lei

  1.!. +alculm '

  /1 $ / & mln. lei

  !. +alculm renta*ilitatea $ R

  !.1. +alculm renta*ilitatea produciei $ i

  R3 / CP A " 1!! #

  i / & 2 1 3 / 4!,8 3.

  !.!. +alculm renta*ilitatea vnzrilor ' v

  Rv / PR " 1!! #

  V/ & 1 2 1 3 / &, 3.

  !.&. +alculm renta*ilitatea economic ' e

  Re / 8 " 1!! #, unde

  8 - apitalul utilizat activele ntreprinderii-

  e/ & % 2 1 3 / 5, 3.

 • 7/25/2019 32 Prob Rezolvate La Aaef

  10/25

  Problema 1$

  6n perioada planificat producia marf constituie 55 mln.lei, stocurile $! mln.lei, producia epediat$ !5 mln.lei.

  De calculat producia comercializat n perioada planificat i procentul desporire al ei, dac n anul de *az producia marf a fost mai mic cu 53, stocurile$cu 153 mai mici, iar producia epediat cu !3 mai mare.6n perioada planificat se planific micorarea stocurilor cu 53, iar producialivrat cu 13.

  Rezolvare:

  1. +alculm volumul vnzrilor n anul de *az ' PR!

  1.1. +alculm producia marf a anului precedent ' (7P%!= P%1" (1!! & # P%) 1!!# =

  / 55 " 1 $ 5 3- 13 / 5!,!5 mln. lei

  1.!. +alculm stocurile la nceputul anului precedent $ S!a

  S!a= S1" (1!! & # S) 1!!# =

  / ! " 1 $ 15 3- 13 / !!,>5 mln. lei

  1.&. +alculm creanelela nceputul anului precedent $ Cr!aCr!a= Cr1" (1!! & # Cr) 1!!# =

  / !5 " 1 0 ! 3- 13 / & mln. lei

  1.4. +alculm' PR!

  PR!= P%!- (SPGsa SPGa) (Crsa- Cra) , unde

  P%1 - volumul produciei marf,

  SPGsa- stocurile produciei #ata nerealizate la sfritul anului,

  SPGa - stocurile produciei #ata nerealizate la nceputul anului,

  Crsa creane producia livrat, dar neac)itat - la sfritul anului,

  Crsa creanele la nceputul anului.

  (/ 5!,!5 0 !!,>5 ' ! 0 & $ !5 / 5&,! mln. lei

  !. +alculm volumul vnzrilor n perioada planificat ' PR1

  !.1. +alculm stocurile la sfritul anului planificat $ S1saS1sa= S1" (1!! & # S) 1!!# =

 • 7/25/2019 32 Prob Rezolvate La Aaef

  11/25

  / ! " 1 $ 5 3- 13 / !5,%5 mln. lei

  !.!. +alculm creanelela sfritul anului planificat $ Cr1saCr1sa = Cr1" (1!! & # Cr) 1!!# =

  / !5 " 1 $ 1 3- 13 / !!,5 mln. lei

  !.&. +alculm' PR1

  PR1= P%1- (SPGsa SPGa) (Crsa- Cra)

  (1/ 55 0 ! ' !5,%5 0 !5 $ !!,5 / 58,85 mln. lei

  &. +alculm procentul de sporire al produciei comercializate $ %PR

  %PR= %PR-1!!#,

  %PR= PR1 PR! * 100 % - 1!! #

  %PR= 0+,+0 0$,2 " 1!! - 1!!# = 1!,< #

  Problema 1

  De determinat eli*erarea a*solut i relativ a miloacelor circulante normatepe *aza accelerrii vitezei de rotaie, cunoscnd urmtoarele date a ta*elei n miilei-.

  4nd3aor33Per3oada

  '[email protected] [email protected]

  1.Valoarea produciei realizate n preurile an#ro antreprinderii.

  48 54

  !.Valoarea medie a miloacelor circulante normate. ! 14

  Rezolvare:

  1. +alculm eli*erarea a*soluta miloacelor circulante $ %Cab

  %Cab=%C! - %C1, unde

  %C1 ( %C!) - valoarea medie a miloacelor circulante n perioada planificatprecedent-, lei

  F7+a*/ ! $ 14 / % mii lei

  !. +alculm eli*erarea relativa miloacelor circulante $ %Crel

  %Crel=%C - %C1, unde

  %C - valoarea calculat a miloacelor circulante, lei%C= PR1 Cr!

 • 7/25/2019 32 Prob Rezolvate La Aaef

  12/25

  %Crel=PR1 Cr! - %C1=

  / 54 2 !48- ' 14 / !1 $14 / mii lei

  Problema 10

  Ba nceputul anului curent la ntreprindere miloacele fie dup valoarea de*ilan constituie 85 mii lei. radul de uzur constituie &3.(e parcursul anului curent vor fi ntroduse miloace fie la !5 mai n valoare de1 mii lei i norma de uzur anual medie este 13.

  De calculat: Valoarea iniial a miloacelor fie i valoarea de *ilan amiloacelor fie la finele anului.

  Rezolvare:

  1. +alculm valoarea iniial a miloacelor fie la finele anului raportat ' 7;V8Csa= >8a %Fma" nuz1!!#

  !.1. +alculm valoarea medie anual a miloacelor fie $ 7;ma

  7;ma/ %F64a %Fn " n1 12 %Fe " n212 =

  / 1!14!,85 0 121! / 1!!%,1> mii lei

  !.!. +alculm uzura acumulat a miloacelor fie la finele anului raportat ' C+sa

 • 7/25/2019 32 Prob Rezolvate La Aaef

  13/25

  >8Csa= 1!14!,85 $ 85- 0 1!!%,1> 2 1 3 13- / 4>15,4% mii lei

  &. +alculm valoarea de *ilan a miloacelor fie la finele anului raportat $ %F69sa

  %F69sa= %F64sa- >8sa

  %F69sa= 1&14!,85 4>15,4% = 8!!,&81mii lei

  Problema 18 mii lei. ?umrul

  mediu seriptic al personalului a constituit 4 oameni.6n perioada curent producia va fi 1!54 mii lei, iar productivitatea muncii vacrete cu %3.

  De calculat numrul mediu scriptic de personal n perioada curent i sporulde cretere fa de perioada de *az.

  Rezolvare:

  1. +alculm productivitatea muncii n anul de *az' /!

  @/ (72 (s , unde

  (s ' personalul scriptic al ntreprinderii, oameni

  (7 $ producia marf n preuri compara*ile, lei

  @/ >8 4 / !4,5 mii leiom

  !. +alculm productivitatea muncii n anul curent ' /1/1= /!" (1!! & # /) 1!!# =

  / !4,5 " 1 0 % 3- 13 / !5,> mii leiom

  &. +alculm numrul mediu scriptic de personal n perioada curent ' PS1

  PS1/ (71 @1

  PS1/ 1!54 !5,> / 48& persoane

  . +alculm sporul de cretere al numrului mediu scriptic de personal $ %Ps

  %Ps= Ps1 - Ps! Ps!" 1!! # ,

  %Ps= +$ - !! !! " 1!!# = 2!,+#Problema 1*

  De calculat salariul mediu lunar la firma G i structura fondului deremunerare dup cate#oriile de personal, utiliznd urmtoarele date:

 • 7/25/2019 32 Prob Rezolvate La Aaef

  14/25

  Salar3a53 [email protected] de oamen3 Salar3ul nom3nal lunar, le3

  1.5 1!&.!.Cuiliari 15 15

  Rezolvare:

  1. +alculm salariul mediu lunar la firma G $ Sml

  Sml= FASA PSA, unde

  FASA fondul total de salarizare pe ntreprinderea HGI n luna curent, lei

  FASA= FAS3=Snl3" PS3 , unde

  i $ cate#oriile de personal,

  "nli$ salariul nominal lunar pe cate#oria de personal HiI, lei

  ("i$ numrul mediu scriptic de personal pe cate#oria de personal HiI, oameni

  ("E$ numrul mediu scriptic de personal pe ntreprindere

  "ml/ 1821 0 1&52! 0 1!2!>5 0 15215 10!0!>5015 // 5>!5 4& / 1184,& lei

  !. +alculm structura fondului de remunerare dup cate#oriile de personal $ dFAS3

  !.1. d;E" spec/ 1821 5>!5 2 13 / &,5& 3

  !.! d;E" slu/ 1&52! 5>!5 2 13 / 5,& 3

  !.&. d;E" m/ 1!2!>5 0 15215 5>!5 2 13 / >1,1 3

  Problema 1++apitalul utilizat a ntreprinderii constituie 1 mln.lei, din care 83 fi

  uzura*il n 8 ani."alarii: !5 mln.lei.

  ?umr produse:8 *uci.(reul produsului:85 lei*ucata.

  De calculat profitul i renta*ilitatea rata profitului- n funcie de cost,ncasri i capital.Rezolvare:

 • 7/25/2019 32 Prob Rezolvate La Aaef

  15/25

  1. +alculm masa profitului $

  = PR CPA , undePR 6ncasrile ntreprinderii,CPA- costul produciei marf.

  1.1. +alculmcostul produciei marf ' CP

  CP A = >an C% S , unde>an uzura anual,C% consumuri materialeS' c)eltuieli de salarizare .

  +( E / 12,88 0 12,! 0 !5 / 55 mln. lei

  1.!. +alculm '

  /82,85 $ 55 / 1& mln. lei!. +alculm renta*ilitatea $ R

  !.1. +alculm renta*ilitatea produciei $ R3

  R3 / CP A " 1!! # / 1& 55 2 1 3 / !&,% 3.

  !.!. +alculm renta*ilitatea vnzrilor ' Rv

  Rv /

  PR

  " 1!! #V/ 1& %8 2 1 3 / 1>,1 3.

  !.&. +alculm renta*ilitatea economic ' Re

  Re / 8 " 1!! #, unde

  8 - apitalul utilizat activele ntreprinderii-

  e/ 1& 1 2 1 3 / 1& 3.

  Problema 1

  De determinat valoarea produciei marf a fa*ricii de conserve pe anulplanificat, i creterea acestui indicator n comparaie cu anul precedent, utilizndurmtoarele date iniiale:

  1.Valoarea produciei marf a anului precedent, mii lei $ !8>5.!.

  Sor3menul

  'rodu53e3 >.m.

  Planul

  anual

  Pre5ul uren 'enru 1

  [email protected], le3

  Produ53a [email protected],

  m33 le3"uc de caise Eone 1% %5 2em de prune Eone 8 5 2

 • 7/25/2019 32 Prob Rezolvate La Aaef

  16/25

  Dulcea de caise Eone 144 ! 2Eotal: 2 $ 2

  &. Bucrri presate, mii lei $ 8.4. eparaia capital a utilaului, mii lei ' 1%.

  Rezolvare:

  1. +alculm producia marf pe anul planificat ' (71

  P%1= ;3" '3 E S, unde

  ;3 volumul de producie n epresie natural, tone,i ' sortimentul de producie,'3-preul an#ro unitar curent, leitona

  P%PC= ;3" '3= ;8" '8 ;9 " '9 ;C " 'C E S =

  / 1% 2 %,5 0 8 2 5, 0 144 2 ,! 0 8 0 1%/ !!8 mii lei

  !. +alculm creterea produciei marf $ %P%

  %P%= P%1 P%!" 1!! #

  %(7= !!8 !8>5 2 13 / >5,8 3

  Problema 2!

  De determinat creterea capacitii de nzestrare, dac valoarea medie anuala miloacelor fie este !,5 mln.lei. +antitatea de producie produs n anul

  precedent a constituit 14,! mln.lei, iar cantitatea de producie ce revine la unlucrtor a constituit !&,5 mii lei. 6n anul planificat se prevede creterea producieicu 1,& mln.lei, iar productivitatea muncii cu ,85 mii lei.

  Rezolvare:

  1. +alculm capacitatea de nzestrare pe anul precedent ' Cz!

  Cz!= %Fma Ps

  +z/ !5 2 !&,5 14! / 4,14 mii lei

  !. +alculm capacitatea de nzestrare pe anul planificat ' Cz1

  Cz1= %Fma Ps

  +z1/ !5 2 !&,5 0 ,85- 14! 0 1& / &,>& mii lei

 • 7/25/2019 32 Prob Rezolvate La Aaef

  17/25

  &. +alculm creterea produciei marf $ %Cz

  %Cz= Cz 1 Cz !" 1!! #

  %Cz= &,>& 4,14 2 13 / >4,> 3

  Problema 21

  De calculat indicatorii utilizrii eficiente de rotaie- a miloacelor circulantei de fcut concluziile necesare, conform urmtoarelor date:$ Valoarea produciei comercializate:

  anul de *az ' 1% mln.leianul curent ' 18 mln.lei

  $ Valoarea medie anual a miloacelor circulante:anul de *az ' 4 mii leianul curent ' 5 mii lei.

  Rezolvare:

  1. +alculm indicatorii utilizrii eficiente a miloacelor circulante pentru perioadade *az

  1.1.+alculm coeficientul vitezei de rotaie $ +rCr! = PR! %C!, unde

  PR!-producia realizat,

  %C!- miloacele circulante.

  +r / 1% 4 / 4 rotaii

  1.!. +alculm durata unei rotaii $ Dr

  ?r! = $

 • 7/25/2019 32 Prob Rezolvate La Aaef

  18/25

  n perioada curent miloacele circulante s$au utilizat n mod neeficient , deoaecenumrul rotaiilor a sczut cu 4 rotaii .

  Problema 22

  (entru perioada planificat se prevede o sporire a productivitii muncii de53, volumul produciei va crete cu !3. 6n anul de *az producia a constituit>8 mii lei, numrul mediu scriptic de personal ' %! oameni.

  De calculat numrul mediu scriptic al muncitorilor n anul planificat.Rezolvare:

  1. +alculm indicele de cretere a personalului $ 4P

  4P= 4P% 4/

  4P= 1,2! 1,!0 = 1,1

  !. +alculm numrul mediu scriptic al muncitorilor n anul planificat ' PS1

  PS1= PS!" 4P=

 • 7/25/2019 32 Prob Rezolvate La Aaef

  19/25

  C = CP P% = $!!!$0!! = !,+0* le3

  1.2. anul uren

  C = CP P% = 2+0!$0!! = !,+1 le3

  !. +alculm masa profitului $

  = PR CPA , undePR 6ncasrile ntreprinderii,CPA- costul produciei marf.

  1.1. anul de [email protected]

  = ($0!!-$!!!) " $+!! =1!! m33 le3

  1.!. anul uren

  = ($0!!-2+0!) " 0!! =220 m33 le3

  &. +alculm renta*ilitatea $ R

  !.1. anul de [email protected] / CP A " 1!! # / 1> &,2&8 2 1 3 / 1%,% 3.

  !.!. anul urenR3 / PR " 1!! #

  i/ !>!5 !,85245 2 1 3 / !!,8 3.

  Problema 20

  " se calculeze structura miloacelor circulante i s se evidenieze volumulfondurilor circulante i fondurilor de circulaie9 miloacelor circulante normate inenormate.

  7iloacele circulante,mii lei

  Valoarea

  1.7ateria prim i materiale de *az !8!.7ateriale auiliare 15&.+om*usti*il, car*urani 14.

 • 7/25/2019 32 Prob Rezolvate La Aaef

  20/25

  8.7rfuri n curs de epediere 8>.7iloace *neti n curs de decontare %1.Datorii de ncasat creane- >

  Rezolvare:

  1. +alculm structura #eneral a miloacelor circulante ' d%C3d%3= %C3 %CA" 1!! #

  1.1. d7+1/ !8 !80150101!01050!&080%0>- 2 13 / 41,& 3

  1.!. d7+!/ 15 !80150101!01050!&080%0>- 2 13 / &, 3

  1.&. d7+&/ 1 !80150101!01050!&080%0>- 2 13 / !, 3

  1.4. d7+4/ 1! !80150101!01050!&080%0>- 2 13 / !& 3

  1.5. d7+5/ 1 !80150101!01050!&080%0>- 2 13 / ! 31.%. d7+%/ 5 !80150101!01050!&080%0>- 2 13 / 1 3

  1.. d7+/ !& !80150101!01050!&080%0>- 2 13 / 5 3

  1.8. d7+8/ 8 !80150101!01050!&080%0>- 2 13 / 1,% 3

  1.>. d7+>/ % !80150101!01050!&080%0>- 2 13 / 1,& 3

  1.1. d7+1/ > !80150101!01050!&080%0>- 2 13 / 1,8 3

  +oncluzie: 1. structura fondurilor circulante i fondurilor de circulaie d7+(/ >,8 3 d7+d+/ >,1& 3

  !. structura miloacelor circulante normate i nenormate d7+?/ >5,4 3 d7+??/ 4,% 3

  Problema 2