3. Programul analitic Pneumoftiziologie Scopul 3. Programul analitic Pneumoftiziologie...

download 3. Programul analitic Pneumoftiziologie Scopul 3. Programul analitic Pneumoftiziologie Num¤’rul total

of 22

 • date post

  05-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  10
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 3. Programul analitic Pneumoftiziologie Scopul 3. Programul analitic Pneumoftiziologie...

 • 3. Programul analitic Pneumoftiziologie Numărul total de ore – 40, curs – 10, ore practice – 30, lucru sinestătător – 6 ore. Forma de evaluare – colocviu diferenţiat.

  Scopul disciplinei: Studiera epidemiologiei, modificărilor morfologice, patogenezei în tuberculoza aparatului

  respirator la copii, adolescenţi şi adulţi; studierea metodelor de depistare, manifestărilor clinice, diagnosticului diferenţiat, noţiunelor de tratament, profilaxia tuberculozei, nivelurile unui program eficient de control al infecţiei TB; rolurile şi responsabilitățile în controlul și prevenirea tuberculozei în domeniul sănătăţii publice.

  Obiectivele de formare în cadrul disciplinei Pneumoftiziologie: La nivel de cunoaştere şi înţelegere

   să definească bazele teoretice a tuberculozei aparatului respirator la nivel contemporan;

   să identifice particularităţile tuberculozei primare la copii, adolescenţi şi adulţi;

   să stabilească diagnosticul, evoluţia diferitor forme de tuberculoză pulmonară şi extrarespiratorie;

   să definească principiile de depistare şi evoluţiei tuberculozei pulmonare (forme limitate şi extinse);

   să relateze despre etiopatogenia, clinica, diagnosticul, principiile de tratament şi profilaxie a diferitor forme de tuberculoză;

   să identifice complicaţiile tuberculozei primare şi secundare ale organelor respiratorii şi în formele generalizate.

  La nivel de aplicare  să efectuieze colectarea anamnezei şi aprecierea factorilor de risc, care contribue la

  dezvolterea tuberculozei;  să aplice metodele fizicale de diagnostic atît a aparatului respirator cît şi a altor

  sisteme şi organe;  să colecteze datele examenului paraclinic;  să însuşească metodica aplicării Pr. Mantoux 2UT şi aprecierea rezultatelor;  să însuşească sindroamele radiologice a patologiei pulmonare, caracteristice pentru

  tuberculoză;  să stabilească diagnosticul formei concrete de tuberculoză şi să efectuieze planul de

  tratament;  să stabilească prognosticul de evoluţie a bolii;  să efectuieze diagnosticul diferenţial a tuberculozei cu alte patologii a aparatului

  respirator. La nivel de integrare

   să aprecieze importanţa pneumofitiziologiei în contextul Medicinii generale şi integrării cu disciplinele conexe medicale;

   să aprecieze semnele precoce a tuberculozei pulmonare şi extrarespiratorie la adresarea pacienţilor la medicii de familie sau terapeuţi;

 •  utilizarea metodelor de investigaţii optime pentru depistare a bolnavilor de tuberculoză, efectuarea profilaxiei şi tratamentului;

   să ia decizii optime în acordarea ajutorului de urgenţă în situaţiile critice;  să formuleze pricipiile de etică şi deontologie în asistenţa medicală a pacienţilor cu

  tuberculoză;  să elaboreze proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul pneumoftiziologiei.

  1. BAZELE TEORETICE ALE FTIZIOLOGIEI

  1.1. Epidemiologia tuberculozei - Răspîndirea tuberculozei în lume şi în ţara noastră - Epidemiologia tuberculozei rezistente, MDR şi XDR TB in lume şi Republica Moldova. - Sursele de infecţie bacilară şi căile de pătrundile a infecţiei în organizm - Lanţul epidemiologic - Indicii epidemiologici în tuberculoză - Tuberculoza – problema medico-socială

  1.2. Etiologia tuberculozei - Clasificarea - Proprietăţi - Morfologie - Aspectul microscopic - Rezistenţa naturală faţa de agenţii fizici şi chimici - Chimiorezistenţa primară - Chimiorezistenţa secundară

  1.3. Imunitatea şi alergia în tuberculoză - Imunitatea în tuberculoză - Imunitatea naturală înăscută - Imunitatea dobîndită - Imunitatea celulară şi humorală, mechanizme (fagocitoza, formarea anticorpilor etc.) - Alergia în tuberculoză - Hipersensibilitatea de tip întîrziat - Alergia postvaccinală şi postinfecţioasă - Alergia tuberculinică şi semnificaţia ei - Tuberculoza şi eriditatea

  1.4. Patogenia tuberculozei - Populaţia receptivă la tuberculoză - Rolul şi locul infecţiei tuberculoase - Rolul organizmului uman – factorii endogeni

 • - Influenţa condiţiilor de mediu extern

  2. METODE DE INVESTIGAŢIE ŞI DIAGNOSTIC ÎN TUBERCULOZA PULMONARĂ 2.1. Investigaţia clinică

  - Particularităţiile examenului clinic al bolnavului cu tuberculoză pulmonară (copii, adulţi) - Anamneza - Examenul fizic - Metode de descoperire a tuberculozei altor organe - Asocierea tuberculozei cu alte maladii (diabetul zaharat, alcoolizm şi alte) - Oformarea foei de observaţie, a documentaţiei pentru externarea bolnavului

  2.2. Investigaţii microbiologice - Importanţa investigaţiilor microbiologice în diagnosticul tuberculozei - Modalităţi şi principii generale de recoltare, transportare şi păstrare a produselor patologice - Particularităţi de examinare prin microscopia sputei - Particularităţi de examinare prin metoda culturii - Particularităţi de examinare prin metoda BACTEC MGIT - Particularităţi de examinare prin metoda biologică - Metodele alternative de examinare microbilogică în tuberculoză (Reacţia de polimerizare în lanţ,

  “fingerpriting”, spoligotiparea) - Interpretarea rezultatelor - Testarea sensibilităţii M.tuberculosis - Criterii de chimiorezistenţă - Semnificaţia clinică şi epidemiologică a chimiorezistenţei

  2.3. Testul tuberculinic în diagnosticul tuberculozei - Tipurile de tuberculină - Probele tuberculinice în dependenţă de metoda de întroducere - Reacţia organismului la tuberculină - Tehnica intradermoreacţiei cu tuberculină Mantoux 2 UT - Interpretarea reacţiei la tuberculină

  2.4. Examenul radiologic - Valoarea şi locul examenului radiologic în diagnosticul tuberculozei pulmonare - Tehnici şi metode - Posibilităţi şi limite - Anatomia radiologică normală a plămînului şi regiunii hilare - Semiologia radiologică a tuberculozei pulmonare (Modificări radiologice elementare în cadrul

  tuberculozei pulmonare) - Interpretarea opacităţiilor patologice în tuberculoză pulmonară

  2.5. Investigaţia funcţiei respiratorii pulmonare

 • - Aparataj şi metode de explorare - Spirografia - Pletizmografia - Gazometria - Scintigrafia perfuzională - Radiopulmonografia - Interpretarea rezultatelor examinărilor funcţionale

  2.6. Investigaţii de laborator - Particularităţiile examenului hemogramei în tuberculoză pulmonară - Examenul funcţiei hepatice - Examenul funcţiei renale - Examenul citologic al revarsatului pleural - Examenul biochimic al liichidului arahnoidian - Interpretarea rezultatelor

  2.7. Alte metode de diagnostic - Tomografia computerizată - Rezonaţa magnetică - Ehografia - Indicaţii şi interpretarea rezultatelor acestor explorari

  2.8. Bronhoscopia în diagnosticul tuberculozei - Indicaţii pentru traheo-bronhoscopie - Metodica traheo-bronhoscopiei - Aspectul endoscopic al afecţiunilor tuberculoase - Semiotica endoscopică a endobronhitei nespecifice - Tabloul endoscopic în cancerul bronho-pulmonar - Lavajul bronho-alveolar

  2.9. Biopsia în diagnosticul tuberculozei - Indicaţii pentru biopsie - Metode de biopsie - Aspectul histologic în tuberculoză - Aspectul histologic în cancerul bronhopulmonar - Aspectul histologic al inflamaţiei nespecifice

  3. FORMELE CLINICE ALE TUBERCULOZEI APARATULUI RESPIRATOR

  3.1. Clasificarea clinică a tuberculozei - Principiile de bază a clasificării - Compartimente

 • - Formele clinice pulmonare - Tuberculoza extrapulmonară - Caracteristica procesului tuberculos - Stadiul epidemilogic - Fazele procesului tuberculos - Complicaţiile tuberculozei - Sechelele posttuberculoase - Elementele formulării diagnosticului în baza clasificării

  4. CLINICA ŞI DIAGNOSTICUL DIFERENCIAL AL TUBERCULOZEI

  4.1. Tuberculoza primară - Complex tuberculos primar - Particularităţiile generale ale tuberculozei primare - Patogenie - Primoinfecţia tuberculoasă latentă - Morfopatologia complexului primar - Complexul primar manifest - Complexul pimar complicat - Dignosticul pozitiv şi diferenţial - Tratamentul şi prognosticul

  4.2. Adenopatia traheobronşică tuberculoasă - Patogenie - Morfopatologie - Forme clinice - Simptomatologie şi evoluţie - Complicaţii - Diagnosticul pozitiv şi diferenţial - Tratament - Sechele primoinfecţiei tuberculoase - Semnificaţia epidemilogică a sechelelor posttuberculoase

  4.3. Tuberculoza pulmonară diseminată - Patogenie - Formele clinice - Anotomia patologică - Tuberculoza miliară - Tuberculoza pulmonară subacută şi cronică - Simptomatologie şi evoluţie - Semnele radiologice - Diagnosticul pozitiv şi diferenţial

 • - Tratament

  4.4. Tuberculoza pulmonară nodulară - Patogenie - Simptomatologie, evoluţie şi prognostic - Aprecierea activităţii specifice a tuberculozei nodulare - Diagnosticul pozitiv şi diferenţial - Tratament

  4.4. Tuberculoza pulmonară infiltrativă - Patogenie - Tipurile clinico-radiologice de infiltrate tuberculoase - Particularităţiile de evoluţie - Simptomatologie şi prognostic - Diagnosticul pozitiv şi diferenţial - Tratament - Pneumonie cazeoasă

  4.5. Tuberculoza pulmonară fibro-cavitară - Patogenie - Factorii favorizanţi - Caracterele clinico-radiologice - Evoluţie şi prognostic - Complicaţii - Diagnosticul diferenţial - Tratament

  4.6. Pleurizia tuberculoasă - Patogenie - Clasificare - Simptomatologie clinică şi radiologică - Indicaţiile şi metodica toracocintezei - Diagnosticul diferenţial - Evoluţie şi tra