3 Fondurile Structurale Europene Slides

download 3 Fondurile Structurale Europene Slides

of 79

Transcript of 3 Fondurile Structurale Europene Slides

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  1/79

  Fondurile structurale europene

  Ce sunt i cum se pot obine?

  Dr. Radu MUNTEANU

  Consultant, Cadru didactic asociat ASE

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  2/79

  Documente programatice

  } Planul Naional de Dezvoltare PND 2007-2013-

  } Documentele Cadru de Implementare (7)

  } Programele Operaionale Sectoriale (5)

  } Programul Operaional Dezvoltarea Capacitii Administrative

  } Programul Operaional Asisten Tehnic} Programele Operaionale Cooperare Transfrontalier (7)

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  3/79

  Cadrul legal} la nivel european:

  } Tratatul de la Lisabona,

  } Regulamentele (CE) privind fondurile structurale i decoeziune nr. 1080/2006, 1081/2006, 1082/2006, 1083/2006,1084/2006, 1828/2006;

  } la nivel na ional, legisla ia rivind:

  } Achiziiile publice

  } Ajutorul de stat

  } Scheme de ajutor de stat

  } Finanele publice} Instrumentele structurale

  } Cadrul financiar de gestionare a asistenei

  } Controlul i recuperarea fondurilor

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  4/79

  Cadrul politicii de coeziune a Uniunii Europene} este formulat de Strategia de la Lisabona:

  } Asigurarea creterii economice susinute, de durat

  } Crearea de locuri de munc mai multe i mai bune

  Fondurile Structurale i de Coeziune (FSC), sau Instrumentele Structurale

  } sunt instrumentele financiare prin care Uniunea European acioneaz pentru eliminareadisparitilor economice i sociale ntre regiuni, n scopul realizrii coeziunii economice i

  sociale.} n termeni financiari aceste instrumente ocu al doilea loc ca ondere n bu etul Uniunii

  Europene, destinat politicilor europene. Acestea cuprind:

  } Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDER), reglementat prin Regulamentul nr. 1080/2006 alConsiliului, care susine dezvoltarea economic durabil la nivel regional i local,

  } Fondul Social European (FSE), reglementat prin Regulamentul nr. 1081/2006 al Consiliului,

  } Fondul de Coeziune, reglementat prin Regulamentul nr. 1084/2006 al Consiliului, prin care sefinaneaz proiecte n domeniul proteciei mediului i reelelor de transport transeuropene.

  } exist prevederi specifice. De exemplu, un Program Operaional care acoper finanri dinFEDER poate asigura i finanri din FSE, cu condiia ca aceste finanri s nu depeasc, nbugetul total al Programului, 10%.

  mpreun, aceste trei fonduri sunt cunoscute sub denumirea de Instrumente Structurale.

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  5/79

  Cadrul politicii de coeziune a Uniunii Europene

  } Fonduri europene complementare Fondurilor Structurale i de Coeziune:} Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR), care finaneaz investiii pentru creterea

  competitivitii n agriculturi silvicultur, protecia mediului, ameliorarea calitii vieii idiversificarea activitilor economice n spaiul rural;

  } Fondul European pentru Pescuit (FEP), care susine dezvoltarea durabil a sectorului de pescuit i azonelor de coast unde acest sector este preponderent.

  } Alte instrumente financiare ale Uniunii cu obiective similare sunt:} Instrumentul pentru Pre-Aderare

  } Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

  } Cheltuielile eligibile sunt specifice fiecrui fond structural. Sistemul de achiziie public esteunul naional, pe baza reglementrilor europene.

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  6/79

  Cadrul politicii de coeziune a Uniunii Europene

  } Obiectivele prioritare ale IS pentru perioada 2007-2013 sunt reglementate prinRegulamentul Consiliului (EC) Nr. 1083/2006 din 11 Iulie 2006

  } Obiectivul Convergen: promoveaz dezvoltarea i ajustrile structurale ale regiunilorcare nregistreaz ntrzieri n dezvoltare.} Este finanat prin FEDR, FSE, Fond de Coeziune.

  } Acoper zone NUTS nivel II (nivel-regiune), al cror PIB pe locuitor este sub 75% din media UE.

  } Obiectivul Competitivitate regionali ocuparea forei de munc: sprijin regiunile carenu sunt eligibile pentru obiectivul Convergen.} Este finanat de FEDR i FSE

  } Acoper zonele NUTS nivel III (nivel-jude) sau mai mici, inclusiv zone cu schimbri socio-economicen sectoarele industrial i de servicii, zone rurale n declin, zone urbane n dificultate i zonedependente de pescuit.

  } Obiectivul Cooperare teritorial european: sprijin regiuni, judee i zone transnaionale} Este finanat de FEDR

  } Acoper zonele NUTS nivel III(nivel-jude) ce sunt granie interne ale UE, precum i anumite granieexterne.

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  7/79

  Cadrul politicii de coeziune a Uniunii Europene

  } Zonele de eligibilitate} Co-finanarea la nivelul statelor

  membre:} State membre al cror PIB mediu

  pe cap de locuitor, ntre 2001-2003, era mai mic dect 85% din

  media Uniunii Europene cu 25 demembri n aceeai perioad:} FEDR i FSE ca procente de

  cheltuieli eligibile 85% pentru obiectivele de

  convergeni de concurenregionali ocuparea forei demunc

  } Fond de coeziune ca procentede cheltuieli eligibile 85%

  } Anexa III, Regulamentul1083/2006

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  8/79

  Cadrul politicii de coeziune a Uniunii Europene

  } Principiile de funcionare ale Fondurilor Structurale:

  } Concentrarea resurselor i msurilor pe zone de aciune teritoriali pe obiective,

  } Programarea, adic ncadrarea oricrui proiect ntr-o viziune de program operaional

  multi-anual agreat de Comisia Europeani Statul Membru,

  } Parteneriatul, ce implic o colaborare directi apropiat ntre Comisie i autoritilecompetente la nivel naional, regional i local din momentul pregtirilor deimplementare ale programelor,

  } Adiionalitatea, care presupune c asistena comunitar este complementar

  contribuiilor Statului Membru i nu se substituie acestora. Nivelul cheltuielilorpublice pentru dezvoltare trebuie s se menin cel puin la nivelul anilor anteriori.

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  9/79

  Cadrul politicii de coeziune a Uniunii Europene

  } Regulamentele privind instrumentele structurale:

  } Un Regulament General, care definete principiile comune, regulile i standardele deimplementare ale celor trei instrumente structurale

  } Regulamentul nr. 1083/2006

  } Regulamentul privind Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR), care definete rolul iomen e e nterven e pentru promovarea nvest or pu ce pr vate ce urmresc re ucerea

  disparitilor de dezvoltare socio-economic din interiorul Uniunii

  } Regulamentul nr.1080/2006

  } Regulamentul privind Fondul Social European (FSE), care este implementat n spiritul Strategiei

  Europene de Ocupare

  } Regulamentul nr. 1081/2006

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  10/79

  Cadrul politicii de coeziune a Uniunii Europene

  } Regulamentele privind instrumentele structurale (continuare):

  } Regulamentul privind Fondul de Coeziune, care acioneaz n domenii de mediu i insfrastructurieuropene de transport

  } Regulamentul nr. 1084/2006

  } Regulamentul privind o grupare european de cooperare transfrontalier (GECT), n scopulac t r cooper r trans ronta ere, transna ona e sau nterreg ona e, ntre autor t e

  regionale i locale

  } Regulamentul nr. 1082/2006

  } Regulamentul privind implementarea Fondurilor Structurale i de Coeziune, care detaliaz

  regulile de management a instrumentelor financiare ale politicii de coeziune

  } Regulamentul nr. 1828/2006

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  11/79

  Cadrul politicii de coeziune a Uniunii Europene

  } Principii generale ale sistemelor de management, monitorizare i control, prevzute deRegulamentele privind Instrumentele Structurale:

  } Definirea precis a funciunilor organismelor implicate n managementul i controlul FSC istabilirea responsabilitilor la nivelul departamentelor funcionale din interiorul acestora

  } Conformitatea cu principiul separrii funciunilor dintre i din interiorul acestor organisme

  } Proceduri interne de asigurare a corectitudinii i conformitii cheltuielilor nregistrate n cadrulprogramelor operaionale

  } Sisteme e conta i izare e icient , e monitorizare i raportare inanciar n ormcomputerizat

  } Sisteme de raportare i monitorizare unde se deleag anumite sarcini ctre organismeintermediare

  } Sistem de auditare a funcionalitii sistemelor

  } Sisteme i proceduri de asigurare a unui circuit de audit adecvat

  } Proceduri de raportare i monitorizare a neregularitilor i de recuperare a sumelor aferenteplilor necuvenite

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  12/79

  Regulamentul 1083 / 2006, Art. 59:} Desemnarea autoritilor

  } (1) Pentru fiecare program operaional, statul membru desemneaz:} (a) o autoritate de gestionare / de management: o autoritate public sau un organism public sau privat

  naional, regional sau local desemnat de statul membru pentru gestionarea programului opera ional;

  } (b) o autoritate de certificare: o autoritate public sau un organism public sau privat naional, regional saulocal desemnat de statul membru pentru certificarea cheltuielilor i cererilor de plat nainte de trimitereaacestora la Comisie;

  } (c) o autoritate de audit: o autoritate public sau un organism public sau privat naional, regional sau local,independent de autoritatea de gestionare i de autoritatea de certificare din punct de vedere funcional,

  desemnat de statul membru pentru fiecare program operaional i nsrcinat cu verificarea funcionriieficiente a sistemului de gestionare i de control.

  } Aceeai autoritate poate fi desemnat pentru mai multe programe operaionale.} (2) Statul membru poate s desemneze unul sau mai multe organisme intermediare

  pentru realizarea integral sau parial a atribuiilor autoritii de gestionare sau aleautoritii de certificare sub supravegherea autoritii respective.

  } (3) Statul membru adopt normele de reglementare ale relaiilor cu autoritilemenionate la alineatul (1) i ale relatiilor cu Comisia. Fr a aduce atingere dispoziiilorprezentului regulament, statul membru definete relaiile mutuale dintre autoritilemenionate la alineatul (1) care i ndeplinesc sarcinile n conformitate cu sistemeleinstituionale i financiare din statul membru n cauz.

  } (4) Sub rezerva articolului 58 litera (b), unele autoriti sau toate autoritile menionate laalineatul (1) pot face parte din acelai organism.

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  13/79

  Bugetul UE pentru Romnia

  ConvergenCompetitivitate regional iocuparea forei de munc

  Cooperare

  teritorialeuropean

  Total

  Fondul deCoeziune

  ConvergenPhasing

  outPhasing

  inCompetitivitate

  Alocare

  generalUE-27 69.578 199.322 13.955 11.409 43.556 8.723 347.410

  AlocarefinanciarorientativpentruRomnia

  6.552 12.661 455 19.668

  } Suma pe care o poate accesa Romnia pentru perioada 2007-2013:

  } 31 miliarde vs. 19,7 miliarde + fondurile prestructurale n 2009

  } Instrumentele structurale ale UE pentru Romnia ntre 2007 2013:

  } Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR)

  } Fondul Social European (FSE)

  } Fondul de Coeziune (FC)

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  14/79

  Planificarea

  } Alocarea Fondurilor Structurale i de Coeziune se face prin intermediulProgramelor Operaionale, care detaliaz domeniile de finanare cecorespund prioritilor naionale i ale UE

  } Planul Naional de Dezvoltare 2007-2013 este documentul naional de

  planificare strategici programare financiar multianualalRomniei:} Planul Naional de Dezvoltare 2007-2013 fundamenteaz Cadrul Strategic

  Naional de Referin, respectiv accesul Romniei la Instrumentele Structuraleale UE, n calitate de Stat Membru,

  } PND st la baza negocierii cu Comisia European a prioritilor i obiectivelorstrategice de dezvoltare ale Romniei pe care UE le va sprijini cu finanri

  structurale n perioada 2007-2013, cuprinse n CSNR.

  } Prin intermediul Cadrului Strategic Naional de Referin, documentagreat mpreun cu Comisia European, se stabilesc ProgrameleOperaionale

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  15/79

  Planificarea

  FEP SAPARD

  FEDR i FSE-

  FC (ISPA)FEADR

  SAPARD

  PLANUL NAIONAL DE DEZVOLTARE 2007-2013

  Politica de Coeziune

  Instrumente Structurale

  Politica

  AgricolComun

  Politica de

  Pescuit

  Comun

  PROGRAME

  OPERAIONALE

  Cadrul

  Strategic Naionalde Referin

  (CSNR)Plan

  NaionalStrategic

  Dezvoltare

  Rural

  MEF

  ACIS

  Ministerul

  Agriculturii

  AgeniaNaional

  pentru

  Pescuit iAcvacultur Plan

  NaionalStrategic

  pentru

  Pescuit

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  16/79

  Planificarea

  } CSNR 2007-2013 pentru Romnia:} Fiecare Stat Membru trebuie s dein un astfel de document pentru a

  accesa fondurile structurale

  } CSNR se pregtete de ctre guvernele Statelor Membre i trebuie sconin:

  } Ana za n ve u u e ezvo tare soc o-econom c : spar t e, vu nera t e potenialul existent

  } Strategia aleas pe baza analizei de mai sus, cu prioriti tematice i teritoriale

  } Lista programelor operaionale, pentru Obiectivele 1 i 2

  } Descrierea modului n care cheltuielile sub Obiectivele 1 i 2 contribuie la prioritileUniunii Europene de promovare a competitivitii i creare de locuri de munc

  } Alocarea anual orientativ din fiecare Fond pe programe} Descrierea modului n care se coordoneaz politica de coeziune a UE cu politicile

  naionale sectoriale i regionale relevante ale respectivului Stat Membru

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  17/79

  Planificarea

  } Deficienele de ordin structural din economia Romnieiconstituie un obstacol pentru creterea economic:} Infrastructura de baz: slaba calitate i acoperirea insuficient a reelelor de

  alimentare cu api canalizare, slaba contientizare ecologic, folosireaineficient a energiei, slaba gestionare a mediului natural, faciliti de transportneadecvate i lipsa inter-conectivitii

  } Competitivitatea economic: productivitate slab, tehnologii nvechite,echipamente uzate fizic i moral, abiliti i cultur antreprenorialsubdezvoltat, mediu de afaceri neatractiv, infrastructur de afacerineadecvat, acces dificil la finanare, investiii insuficiente n cercetare-dezvoltare i comunicare-IT

  } Capitalul uman: neadecvat, nerespectat, educaie insuficient articulat cu cerinelepieei, sisteme rudimentare de formare continui profesional, inegalitate de ansece duce uneori la excludere social

  } Capacitatea administrativ: Servicii publice slabe, distante i neprietenoase cedetermin insatisfacia clienilor, corupie, necesitatea consolidrii instituionale ndirecia folosirii finanrilor europene

  } Coeziunea teritorial: Dispariti n cretere ntre regiuni i ntre urban i rural,investiii strine directe numai n regiunile favorizate, ceea ce duce la adncireadisparitilor, zone rurale dependente de agricultur, fr infrastructur de baz sauservicii de sprijin pentru dezvoltarea de afaceri. Zone urbane cu infrastructur deslab calitate, economii locale subdezvoltate i mediu social degradat.

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  18/79

  Planificarea

  Cadrul Strategic Naional de Referin2007 - 2013

  Cooperare Teritorial

  European

  PO CretereaCompetitivitii Economice

  PO pentru Cooperare

  Transfrontalier

  ConvergenCompetitivitate

  regionali ocupare

  PO Dezvoltarea

  Resurselor Umane

  PO Transport

  RO-HU

  RO-BG

  RO-MD-Ucraina

  HU-SK-RO-Ucraina

  RO-Serbia

  PO Regional

  PO Asisten Tehnic

  PO Capacitate

  Administrativ

  PO pentru SpaiulSud-Est European

  PO Mediu

  PO Marea Neagr

  PO-uri pentru Cooperare

  Inter-regional

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  19/79

  Planificarea

  PO Dezvoltarea

  Resurselor Umane

  PO CretereaCompetitivitii Economice

  PO Asisten Tehnic

  OBIECTIVUL GLOBAL:Reducerea dis arit ilor socio-economice dintre

  COMPETITIVITATEA

  ECONOMICCAPITALUL

  UMAN

  PO Transport

  PO Regionalapac a e

  Administrativ

  PO Mediu

  Programele Operaionalepentru Cooperare Teritorial

  Romnia i UE, prin generarea unei creteri suplimentarede 15-20% a PIB pn n 2015

  CAPACITATEA

  ADMINISTRATIVINFRASTRUCTURA DE BAZ

  DEZVOLTAREA TERITORIAL ECHILIBRAT

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  20/79

  POS Transport

  } Axa prioritar 1: Modernizarea i dezvoltarea axelor prioritare TEN-Tintegrat n reelele de transport europene (FC)

  } Axa prioritar 2: Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii de transportna ona n a ara axe or pr or are - a c ror o ec v reprez n unsistem de transport naional durabil (FEDR)

  } Axa prioritar 3: Modernizarea sectorului de transport pentru un grad maimare de protecie a mediului, sntate i securitatea pasagerilor (FEDR)

  } Axa prioritar 4: Asisten tehnic (FEDR)

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  21/79

  POS Mediu

  } Axa prioritar 1: Extinderea i modernizarea sistemelor de ap i apfolosit (FC)

  } Axa prioritar 2: Dezvoltarea sistemelor integrate de management al apeii reabilitarea locurilor vechi contaminate (FEDR)

  } Axa prioritar 3: Reducerea polurii i reducerea schimbrii climatice prin

  eficien a energiei din locurile calde din mediul local identificat (FC)

  } Axa prioritar 4: Implementarea unor sisteme de management adecvatepentru protejarea naturii (FEDR)

  } Axa prioritar 5: Implementarea unei infrastructuri adecvate de prevenirea riscurilor naturale n majoritatea zonelor vulnerabile (FC)

  } Axa prioritar 6: Asisten tehnic (FEDR)

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  22/79

  POS Creterea Competitivitii Economice

  } Axa prioritar 1: Un sistem productiv inovator i eco-eficient (FEDR)

  } Axa prioritar 2: Cercetare, Dezvoltare tehnologici Inovaie pentru

  competitivitate (FEDR)

  } Axa prioritar 3: ICT pentru sectorul privat i cel public (FEDR)

  } Axa prioritar 4: Creterea eficienei energiei i securitatea ofertei, ncontextul schimbrii climatice (FEDR)

  } Axa prioritar 5: Asisten tehnic (FEDR)

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  23/79

  PO Regional

  } Axa prioritar 1: Suport pentru dezvoltare durabil a polilor creteriiurbane (FEDR)

  } Axa prioritar 2:mbuntirea infrastructurii de transport regional i local(FEDR)

  } Axa prioritar 4: Consolidarea mediului de afaceri regional i local (FEDR)

  } Axa prioritar 5: Dezvoltare durabili promovarea turismului (FEDR)

  } Axa prioritar 6: Asisten tehnic (FEDR)

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  24/79

  POS Dezvoltarea Resurselor Umane

  } Axa prioritar 1: Educaie i training n sprijinul creterii i dezvoltrii uneisocieti bazate pe cunoatere (FSE)

  } Axa prioritar 2: Relaionarea nvrii pe tot parcursul vieii cu piaamuncii (FSE)

  } Axa prioritar 3: Creterea adaptabilitii muncitorilor i a ntreprinderilor(FSE)

  } Axa prioritar 4: Modernizarea Serviciului public de angajare (FSE)

  } Axa prioritar 5: Promovarea unos msuri active de angajare (FSE)

  } Axa prioritar 6: Promovarea includerii sociale (FSE)

  } Axa prioritar 7: Asisten tehnic (FSE)

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  25/79

  PO Dezvoltarea Capacitatii Administrative

  } Axa prioritar 1:mbuntirea structurii i a procesului n ciclul de

  management al politicii publice (FSE)

  } Axa prioritar 2: Calitate i eficien mbuntite n furnizarea serviciilorpublice ntr-un mod descentralizat (FSE)

  } Axa prioritar 3: Asisten tehnic (FSE)

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  26/79

  PO Asisten Tehnic

  } Axa prioritar 1: Suport n implementarea Instrumentelor Structurale icoordonarea programelor (FEDR)

  } Axa prioritar 2: Dezvoltare i suport pe viitor pentru funcionabilitateaSistemului de Informaii de Management Unic - SMIS (FEDR)

  } Axa prioritar 3: Diseminarea informaiilor i promovarea Instrumentelor

  Structurale (FEDR)

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  27/79

  Tabelul financiar

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  28/79

  Alocrile bugetare

  Structura Instituional

  Alocrile CSNR pe Programe Operaionale

  CompetitivitateDezvoltareaResurselorUmane

  CapacitateAdministrativ

  } Autoritate de management} Pentru fiecare program operational

  } Hotrrea de Guvern nr. 497/2004 cu modificrile icompletrile ulterioare

  } Coordonare general} La nivel executiv naional: Ministerul Economiei i

  Finanelor, prin direcia general responsabil cucoordonarea implementrii instrumentelor structurale MEF ACIS

  } Coordonare strategic: Comitetul Naional de Coordonarepentru Instrumentele Structurale, nfiinat conform HG nr.1200/2004

  13.3%

  Infrastructurade Transport

  23.8%Mediu

  23.5%

  Regional19.4%

  18.1% 1.1%AsistenTehnic

  0.9%} Autoritate de certificare

  } Ministerul Economiei i Finanelor, prin Autoritateade Certificare i Plat

  } Autoritate de audit} Autoritatea de Audit - de pe lng Curtea de Conturi

  din Romnia

  Cum se fac plile:} Autoritatea de Certificare i Plat - n cadrul

  Ministerului Economiei i Finanelor} Ctre beneficiari

  } Autoritatea de Certificare i Plat pentru POS Mediu i POSTransport (pli directe)

  } Unitile de Platnfiinate n cadrul ministerelor n carefuncioneaz Autoritile de Management pentru celelaltePrograme Operaionale (pli indirecte)

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  29/79

  Autoritile de management

  CSNR

  2007 - 2013

  PO CretereaCompetitivitii Economice Ministerul Economiei

  Convergen

  Ministerul Finanelor PubliceAutoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

  ACIS

  PO Dezvoltarea Resurselor Umane

  PO Transport

  PO Dezvoltare Regional

  PO Asisten Tehnic

  PO Capacitate Administrativ

  PO Mediu

  Ministerul Transporturilor i Infrastructurii

  Ministerul Mediului

  Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale

  Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinelor

  Ministerul Administraiei i Internelor

  Ministerul Finanelor Publice

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  30/79

  Organismele intermediare

  Ministerul Economiei

  Ministerul Transporturilor i Infrastructurii

  Ministerul Finanelor Publice-ACIS

  Ministerul IMM-urilor, Comerului

  i Mediului de Afaceri

  Ministerul Educaiei, Cercetrii

  i Inovaiei

  Ministerul Comunicaiilor

  i Societii Informaionale

  Ministerul Mediului

  Ministerul Muncii, Familiei

  i Proteciei Sociale

  Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinelor

  Ministerul Administraiei i Internelor

  8 OI regionale ale MECI ANOFM Ministerul Educaiei, Cercetrii

  i Inovrii

  CNDIPT

  Cele 8 ADR-uri

  Ministerul IMM-urilor, Comerului

  i Mediului de Afaceri

  Organisme regionaleale MM

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  31/79

  Cooperarea Transfrontalier

  CSNR

  2007 - 2013

  Cooperare Teritorial European

  PO pentru CooperareTransfrontalier

  RO-HURO-BG

  Agenia Naional de Dezvoltare (Ungaria)

  PO pentru CooperareInter-regionalINTERREG IVCURBACT IIESPON 2013

  INTERRACT II

  RO-MDRO-UkraineRO-Serbia

  PO pentru SpaiulSud-Est European

  PO Marea Neagr

  Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinelor

  Ministerul Guvernrii Locale iDezvoltrii Teritoriale (Ungaria)

  Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinelor

  FranaFrana

  Luxemburg

  Austria

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  32/79

  Managementul unui Program Operaional

  COMISIA EUROPEAN

  Comitet de

  Monitorizare al

  Statul Membru

  Autoritatea de Managementa Pro ramului Autoritate

  Secretariatul Programului

  Programu ui

  de Audit

  Autoritate de

  Certificare

  Comitete de Selecieale Proiectelor

  Aplicani / Beneficiari finali / Manageri de Proiect

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  33/79

  Implementarea

  } Autoritatea de Management:} I se deleag responsabilitatea Programului Operaional de ctre Statul Membru,} Rspunde de eficiena i valabilitatea gestionrii i supervizrii proiectelor, pe

  parcursul implementrii Programului,} Verific direct sau prin intermediul Organismului Intermediar managementul

  proiectelor din partea Beneficiarilor,

  } Asigur:on orm a ea cu reg emen r e comun are,

  } Corectitudinea i legalitatea plilor,

  } Controlul intern i msurile corective,

  } Aciunile de informare i publicitate despre msurile Programului.

  } Funciunile AM:

  } Crearea sistemului de management, monitorizare i cercetare,} Raportare i control,

  } Evaluare,

  } Transferuri financiare,

  } Comunicare i publicitate.

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  34/79

  Implementarea

  } Autoritatea de Certificare:} Are rolul central n cadrul procedurilor financiare, bazate pe

  rambursarea cheltuielilor i pe verificarea (certificarea) eligibilitiiacestora

  } Evidena contabil a cheltuielilor, pn la nivel de proiecte} Certificarea plilor:

  } Fa de durata i condiiile Programului} a e reg ement r e comun tare

  } Fa de documentele justificative

  } Corectitudinea calculului final} Plata ctre Beneficiarii finali

  } Se pot face verificri fa de unele sau toate plile efectuate

  } Raportri financiare} Gestionarea transferurilor} Colectarea sumelor datorate de Beneficiarii finali n cazul unor nereguli

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  35/79

  Implementarea

  } Autoritatea de Audit:} Este responsabil cu verificarea funcionrii eficiente a sistemului de

  management i control} n Romnia, autoritate de audit pentru fondurile structurale este Autoritatea de

  Audit de pe lng Curtea de Conturi

  } Funciunile sale sunt:,

  } verificari si audit extern asupra fondurilor structurale

  } verificarea cheltuielilor eligibile declarate, pe baza de esantion reprezentativ

  } verificarea existentei si corectitudinii elementului de cofinantare

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  36/79

  Implementarea

  } Comitetul de Monitorizare al Programului} Comitet de Supraveghere al Programului} Cuprinde partenerii care au roluri cheie n implementarea Programului} Sarcina principal este asigurarea calitii i eficiena Programului i a

  fondurilor comunitare} Reprezentantul Comisiei Europene poate participa la discuii

  consultative} Funciuni:

  } Stabilirea unor proceduri interne

  } Monitorizare i cercetare Evaluarea progresului Programului Studii socio-economice relevante pentru formularea de concluzii i recomandri necesare

  ajustrii msurilor Programului, pentru mbuntirea intelor i impactului acestuia

  } Raportare i control

  } Evaluarea continu a Programului

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  37/79

  Implementarea

  } Secretariatul Programului} Asist Autoritatea de Management, Comitetul de Monitorizare i Comitetele de Selecie a

  Proiectelor} Implementarea zilnic a Programului

  } Funciunile sale sunt:} Monitorizare i cercetare: colectarea tuturor datelor relevante

  } Raportare contro

  } Secretariatul Comitetului de Monitorizare

  } Secretariatul reuniunilor cu Comisia European

  } Managementul financiar i administrativ la nivel de proiecte: Dosare de proiect, raportare i nregistrri ce vor trebui arhivate pn la 7 ani dup ncheierea Programului

  Pregtirea rapoartelor trimestriale, anuale i final

  Inregistrarea tuturor informaiilor relevante

  Pregtirea Ghidului Aplicantului pentru fiecare licitatie de proiecte

  } Comunicare public, publicitate i contientizare

  } Coordonarea organismelor intermediare i a Comitetelor de Selecie a Proiectelor

  } NU este o instituie.

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  38/79

  Programul Operaional

  } Analiza situaiei i strategia de rspuns} Justificarea prioritilor alese} Informaii asupra prioritilor i intelor specifice} Categoriile de asisten folosit

  } Descrierea parteneriatelor identificate

  } Rezultatele evalurii Ex-Ante} Complementaritatea cu alte msuri finanate din Fonduri

  Structurale} Prevederi legate de implementare} Indicarea autoritilor cu competene n domeniu} Lista orientativ a propunerilor de proiecte mari

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  39/79

  Documentul cadru de implementare

  } Conine elemente detaliate ale programului la nivelde msuri / axe prioritare

  } Activiti eligibile} Cheltuieli eligibile

  } Elemente legate de finanare i co-finanare} Grupuri i Zone int specifice} Criterii de selecie pentru proiecte} Calendar orientativ al licitaiilor de proiecte

  } Indicatori de monitorizare i evaluare} Organismele implicate} Planul financiar detaliat} Sistemul de implementare

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  40/79

  Informaii despre poteniale proiecte

  } Proiecte mari: peste 25 milioane euro (mediu) i peste 50 milioane euro nalte domenii - se includ n propunerea de Program operaional} Portofoliul de proiecte identificate} Maturitatea proiectelor aflate n portofoliu} Informaii necesare:

  } Date de identificare (titlu, axa prioritara, regiune)

  } Date despre entitatea care propune proiectul} Proiecte aflate n legtur cu propunerea (aflate deja n derulare sau planificate)

  } Descriere

  } Scopuri, obiective i rezultate ateptate

  } Informaii financiare

  } Date despre studiile necesare i stadiul acestora

  } Date despre maturitatea financiar (bugetul disponibil pentru studiul de fezabilitate, proiect tehnic ialte studii)

  } Cadrul legal al proiectului} Legturi trans-sectoriale

  } Zona geografic acoperiti populaia acesteia

  } Date de implementare, inclusiv numrul de contracte necesare

  } Evaluarea capacitii organismului de implementare (managementul de proiect)

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  41/79

  Sistemul de indicatori folosit pentru un program

  } Indicatori de context:} PIB regional, PIB per capita media regiunii} Rata omajului sau a ocuprii} Creterea n sectoarele int ale economiei, msurat n Valoarea Adugat Brut

  (Gross Added Value) sau n nivelul exporturilor} Nivelul investiiilor pe regiune sau pe sector

  } Numrul de firme nregistrate sau noi

  } Indicatori de resurse

  } Indicatori specifici programului:} Indicatori ai ieirilor (output)} Indicatori ai rezultatelor (outcome)} Indicatori ai impactului

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  42/79

  Sistemul de indicatori folosit pentru un program

  } Ruta de impact a indicatorilor:

  Indicatori de

  resurse

  Indicatori de

  activitate

  } Resurse umane, financiare, materiale

  } Activiti de construcii, amenajare utiliti, comunicaii,relaii publice

  } Exemplu:

  O zon de s a ii cu destina ie comercial dotat

  Indicatori de

  rezultat

  Indicatori de

  impact

  intermediar

  Indicatori de

  impact final

  corespunztor companiilor din domeniul hi-tech

  } Numrul de companii hi-tech instalate

  } Numrul de angajai ai acestora

  } Creterea cifrei de afaceri a companiilor hi-tech

  } Numrul de noi locuri de munc create n regiune

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  43/79

  Matricea Cadru Logic

  Logica InterventieiIndicatori verificabili in

  mod obiectivSurse de verificare Ipoteze de lucru si riscuri

  Obiective

  Generale

  Care sunt obiectivele mai largi

  la care va contribui actiunea?

  Care sunt indicatorii cheie

  legati de obiectivele

  generale?

  Care sunt sursele de

  informare pentru acesti

  indicatori?

  Obiective

  specifice

  Care sunt obiectivele specifice

  ce sunt realizate prin aceste

  actiuni, in vederea urmaririi

  obiectivului general?

  Care indicatori arata in mod

  cert ca obiectivele specifice

  au fost atinse?

  Care sunt sursele de

  informare folosite? Care

  sunt metodele de

  culegere a informatiei?

  Care factori si conditii in

  afara responsabilitatii

  Beneficiarului sunt

  necesari pentru a atinge

  obiectivele s eci ice? Ce

  riscuri trebuie luate in

  considerare?

  Rezultate

  asteptate

  Ce rezultate sunt asteptate?

  Enumerati-le.

  Ce indicatori msoar dac

  si in ce msur actiunile

  ajung la rezultatele

  asteptate?

  Care sunt sursele de

  informare pentru acesti

  indicatori?

  Ce condiii externe trebuie

  indeplinite pentru a

  obtine rezultatele

  asteptate in timpul

  estimat?

  Activiti Care sunt activittile principalece vor fi realizate si in ce ordine

  pentru a produce rezultatele

  asteptate? (Grupati activitatile

  in functie de rezultat)

  Mijloace: Ce mijloace sunt

  necesare pentru a

  implementa aceste

  activitti (resurse umane,

  echipament, pregtire,

  studii, facilitti

  operationale etc.)

  Care sunt sursele de

  informare pentru

  progresul activitatilor?

  Costuri: care sunt si

  cum se clasifica?

  (Detaliile in Buget)

  Ce pre-conditii sunt

  necesare? Care dintre

  acestea nu depind de

  Beneficiar?

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  44/79

  Evaluarea i selecia proiectelor

  } Lansarea unei licitaii de proiecte} Comunicarea cu aplicanii} nregistrarea cererilor de finanare} Conformitatea administrativ} Evaluarea tehnici financiar

  } Metodologii i sisteme de selecie} Aspecte sectoriale specifice evalurii} Evaluatori, Comitete de Selecie} Coerena cu politicile naionale de dezvoltare socio-

  economic} Conformitatea cu politicile europene} Conformitatea cu reglementrile europene

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  45/79

  Lansarea unei licitaii de proiecte

  Pentru fiecare msur, a fiecrei Axe Prioritare, a fiecrui Program Operaional

  } Modul de publicare

  } Structur:} Anun

  } Ghidul Aplicantului

  } Anexe

  } Denumire, cod, documente programatice, scheme de ajutor de stat (dac este cazul),, ,

  } Informaiile cuprinse:} Obiectivele prioritii / msurii n care se ncadreaz

  } Eligibiliti: activiti, costuri, aplicani

  } Locul i durata, termene de execuie

  } Forma de asisten: finanare maxim, condiii, co-finanare din partea Beneficiarului final

  } Condiii de obinere a asistenei} Modul de depunere a cererii i date limit

  } Detalii de contact pentru alte informaii

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  46/79

  Ghidul Aplicantului

  } Coninut:} Programul Operaional

  } Aranjamente de Implementare

  } Reguli pentru cererea deschis de proiecte: criterii, model de contract

  } Condiii pre-contractuale

  } Drepturi i obligaii ale Beneficiarului

  } Anexe (exemplu)} Anexa 1. Formularul cererii de finanare, cu urmtoarele modele standard:

  Modelul A Rezumatul proiectului

  Modelul B Declaraia de eligibilitate

  Modelul C Declaraia de angajament

  Modelul D Cuprinsul cadru al Studiului de fezabilitate (inclusiv Recomandri privind elaborarea analizei costbeneficiu)

  Modelul E Planul de afaceri

  Modelul F Acordul de parteneriat

  Modelul G Curriculum Vitae

  Modelul H Opisul cererii de finanare} Anexa 2. Grila de verificare a conformitii administrative

  } Anexa 3. Grila de verificare a eligibilitii

  } Anexa 4. Grila de evaluare tehnici financiar

  } Anexa 5. Modelul orientativ al contractului de finan are

  } Anexa 6. Instruciuni privind atribuirea contractelor de lucrri, de furnizare i de servicii

  } Anexa 7. Datele de contact ale organismelor intermediare

  } Anexa 8. Referine

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  47/79

  Selecia proiectelor

  } Comunicarea cu aplicanii} Adrese pentru toate modalitile de contact} E-mail, FAQ} Rspunsuri disponibile pentru toi solicitanii}

  Dac este cazul: moratoriu pentru ntrebri i rspunsuriNumai rs unsurile scrise sunt valabile} Trebuie asigurat uniformitatea rspunsurilor

  } nregistrarea cererilor de finanare} Modul de transmitere} Dac exist cereri nregistrate dup termen, deteriorate etc.} nregistrarea n sistemul electronic de management al informa iei} Confirmarea primirii, atribuirea codului cererii

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  48/79

  Selecia proiectelor

  } Conformitatea administrativ} Numrul de copii solicitat cerere i proiect, anexe} Semntura persoanei responsabile} Coninut: complet} Anexe complete i valabile} Eligibilitatea aplicantului} ncadrarea proiectului n obiectivul prioritii / msurii} Posibilitatea de a completa n termen de maximum 10 zile documentaia (pentru

  asigurarea conformitii administrative)} Tehnici de evaluare:

  } Analiza financiar} Analiza economic (cost-beneficiu, eficiena costurilor)} Analiza impactului de mediu} Sistemul gril - SWR (Scoring, Weighting, Ranking) - de analiz

  } Identificarea unor criterii i sub-criterii} Asignarea unei ponderi bazate pe importana fiecrui criteriu

  } Notarea fiecrui proiect dup criteriu} Stabilirea unei ierarhii relative a proiectelor} Stabilirea unui punctaj minim pe criteriu sau pe proiect} Nu acoper analiza eligibilitii costurilor sau activitilor} Grila de evaluare tehnico-financiar e publicat de la nceput i asigur transparena procesului de evaluare} Pot fi stabilite ponderi diferite sau grupe diferite de criterii, n func ie de obiectivele generale ale msurii, axei

  prioritare sau Programului Operaional

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  49/79

  Selecia proiectelor

  } Metodologii i sisteme de selecie} Modaliti diferite de selecie:

  } Licitaii cu termene precise o selecie

  } Licitaii cu termene periodice mai multe selecii

  } Selecie periodic, o dat la mai multe evaluri

  } Selecie periodic, fr date limit de depunere

  } Criterii de selecie:} Capacitatea aplicantului

  } Relevana proiectului

  } Metodologia de implementare

  } Sinergii

  } Evaluarea riscurilor

  } Criterii economico-financiare

  } Aspecte trans-sectoriale

  } Tematici orizontale Dezvoltarea durabil Egalitatea de anse Societatea informaional Sprijinirea categoriilor sociale defavorizate

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  50/79

  Relaiaaudit control monitorizare - evaluare

  Intrri Ieiri Rezultate

  u on ro

  Monitorizare

  Evaluarea calitii, a managementului, a efectelor

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  51/79

  Logica interveniei

  Rezultate

  Impact Obiectiveglobale

  Obiective Obiectivele

  IntrriMsurile

  Programului /Proiectului

  Ieiri Obiectiveoperaionale

  Proiectului

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  52/79

  Monitorizarea

  Comitet deMonitorizare CSN

  Comitet dePO AM

  MonitorizareaProgramului

  CNSR CE

  Organismeintermediare

  Beneficiari finali Monitorizarea Proiectelor

  Monitorizarea proiectelor,a msurilor ia axelor prioritare!

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  53/79

  Monitorizarea

  } Rezultatele monitorizrii:

  } Planificarea bugetari ealonarea plilor: depiri de buget, nerealizri,calendar i lichiditi

  } Dac sunt ntrzieri la nivelul indicatorilor: motivele (ex. Achiziiile de teren,licitaii, probleme contractuale)

  } Modificri la nivel de proiect i motive

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  54/79

  Evaluarea

  ProblemeSocio-economice

  Program:

  Nevoi

  Rezultate

  Impact

  Evaluare:

  Utilitatei Sustenabilitate

  Eficacitate

  EfficienRelevan

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  55/79

  Evaluarea

  Analizaproblemelor

  Formulareade politici

  Evalua

  re

  eE

  x-Post

  Implementare de politici

  x-Ante

  Evalua

  Monitorizare

  Evaluare Intermediar(Mid-Term)

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  56/79

  Evaluarea

  } Tipuri de evaluare:} Momentul evalurii:

  } Evaluarea Ex Ante: vom cheltui bine ?} Evaluarea intermediar (Mid Term) / continu: cheltuim bine?} Evaluarea Ex Post: am cheltuit bine?

  } Care este impactul principal? Ar trebui schimbate politicile i scopul

  acestora n cadrul unor politici generale sau sectoriale?} Evaluare operaional sau legat de performan:

  } Care este eficacitatea i eficiena msurilor ntreprinse?

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  57/79

  Evaluarea

  } n practicAnaliza

  problemelorFormulareade politici

  Evaluar

  Implementare de politici

  Ex-Ante

  Monitorizare

  Evaluare Intermediar(Mid-Term)

  Posibilitilimitate de aine cont deexperienele

  trecute

  Posibilitilimitate de a

  evalua

  impactul,pentru acorecta

  programul daceste necesar

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  58/79

  Cerine specifice proiectelor de infrastructur

  } Infrastructura de Mediu (Fond de Coeziune):} Deeuri (solide i staii de epurare)

  } Staii de tratare a apei potabile

  } Conservarea mediului

  } Energii regenerabile

  } Msuri de eficien energetic} n ras ruc ur ura e ranspor ur an

  } Infrastructura de Transport (Fond de Coeziune):} Drumuri i autostrzi (construcie i modernizare, n cadrul i adiacent

  TEN-T)} Ci ferate (construcie i modernizare n cadrul TEN-T)} Maritim, fluvial} Transport urban (infrastructura de metrou, transport urban durabil)} Programe multi-modale n afara coridoarelor europene de transport} Comunicaii i reele informatice

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  59/79

  Cerine specifice proiectelor de infrastructur

  } Proiecte de Dezvoltare Regional (FEDER i FSE):} Infrastructura regional de transport, transport urban durabil

  } Faciliti educaionale i de pregtire a resurselor umane

  } Faciliti sociale i de sntate (inclusiv servicii)

  } Faciliti urbane

  } Infrastructura de turism i servicii

  Inovare i afaceri: arcuri industriale centre de afaceri i servicii roiectede inovare, reele i parteneriate

  } Motenirea culturali faciliti pentru cultur

  } Unele proiecte de cooperare transfrontalier

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  60/79

  Cerine specifice proiectelor de infrastructur

  } Studiul de fezabilitate:1. Descrierea proiectului

  l descrierea sumar a proiectului, a regiunii, date socio-economice

  2. Metoda folositl Procesul urmritl Scenariul fr proiectl Preferina pentru opiunea cu costuri minime

  3. Date socio-economice, aranjamente de implementare, autorizril Date regionale i tendinel Implementare i management n sectorul publicl Autorizaii necesare, autorizaii obinute, exproprieri

  4. Analiza cereriil Populaia proiectului, consumull Volume generatel Probleme de mediu

  5. Proiectarea (fezabilitate tehnic) Cerine specifice Evaluarea tehnologiei alese Comparaii cu tehnologii alternative Impactul tehnologiei asupra mediului

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  61/79

  Cerine specifice proiectelor de infrastructur

  6. Costurilel Costuri de capital legate de tehnologiel Costuri ale unitii principale

  l Costuri reale de operare

  7. Analiza financiarl Folosind un model de calcul i o prezentare

  l Estimarea veniturilor i cheltuielilor

  l Financial Net Present Value F-NPV i -

  8. Disponibilitate i dorin de platl Dac e necesar analizal Sondarea disponibilitii de plat la nivelul clienilor fa de taxarea

  suplimentar

  } CONCLUZIA

  Este proiectul potrivit pentru finanare?

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  62/79

  Cerine specifice proiectelor de infrastructur

  } Factori de succes:} Proiectare tehnic de calitate i studiu de fezabilitate bine fundamentat} Proceduri de achiziie bine alese (DBOM, BOM, BO, B) pentru a se potrivii cu principiile financiar-

  economice (distribuia optim a riscurilor, motivaie, experiena operatorului)

  } Selecia i calitatea firmei de construcii i a dirigintelui de antier sunt eseniale

  } Pregtirea, experiena i calitatea Managerului de Proiect din partea Ageniei de Implementarei a Beneficiarului

  } Managementul riscurilor:} Risc: orice eveniment neprevzut care afecteaz eficiena i eficacitatea politicii, programului,msurii sau roiectului} Evaluarea riscurilor: identificarea acestora n raport cu activitile avute n vedere} Managementul riscurilor: strategia avut n vedere pentru situaiile de risc

  } Exemple de riscuri, pe categorii:} Organizaional: resurse umane, autoritate, conflict de interese, capacitate, capabilitate} Politic i administrativ: alegeri, parlament, grupuri de interese, capacitate administrativ} Spaial: suprapuneri cu alte proiecte care necesit exproprieri, surpri de teren, alte planuri de

  sistematizare} Financiar: programarea fluxului de numerar, disponibilitate de capital, bugetul proiectului, co-

  finanarea, fraude i nereguli} Economic: cererea pieei, costuri, dobnzi} Tehnic:probleme tehnice de construcie, defecte ascunse ale tehnologiei} Social: grev, revolte, dezordini sociale} Legal: noi directive europene, legi naionale, pentru achiziii publice sau pentru contracte

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  63/79

  Managementul riscurilor

  } Estimarea riscurilor pe faze de program sau proiect:

  } Programare:} Concepie slab, msuri irelevante

  } Proiecte neeligibile

  } Angajamentele participanilor (inclusiv factorul politic)

  } Program disponibil n timp

  } Implementare:} Riscuri politice i administrative: angajament politic, management slab al msurilor, lipsa de informaii i

  gestiune defectoas pentru monitorizare

  } Riscuri specifice programului sau axei prioritare: lipsa proiectelor, calitatea slab

  } ntrzieri datorate procedurilor de achizi ie, exproprierilor, aspectelor tehnice

  } Probleme de absorbie determinate de co-finanare

  } Depiri de buget sau nerealizri, fa de reguli de implementare gen N+2/N+3

  } Nereguli, fraude

  } Operare:} Cererea pieei

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  64/79

  Managementul riscurilor

  } Evaluarea riscurilor un risc real are impact pentru:} Costuri

  } Calendar

  } Ieiri i rezultate

  } Valoarea riscului = probabilitate * impact

  } Probabilitatea este ntre 0 i 1, ,

  rezultatelor

  } Categorizare:

  RiscImpactul

  Sczut Mediu Ridicat

  Probabilitate

  0.65 - 1.0 Mediu Ridicat INACCEPTABIL

  0.3 - 0.64 Sczut Ridicat INACCEPTABIL

  0.0 - 0.29 Sczut Mediu Ridicat

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  65/79

  Managementul riscurilor

  } Managementul riscurilor tipuri de aciuni:1. Evitare prin concepia proiectului2. Controlul riscului:

  1. Prevenire reducerea probabilitii2. Precauie reducerea impactului3. Reacie gestionarea impactului

  3. Asigurarea riscului

  } Managementul riscurilor:} este un proces continuu,} ncepe odat cu definirea proiectului,} trebuie revizuit la intervale regulate} riscurile cu caracter urgent necesit msuri detaliate, elaborate complet

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  66/79

  Managementul financiar

  } Organismele implicate n managementul financiar:} Autoritatea de Management i Organismele Intermediare} Autoritatea de Certificare} Autoritatea de Audit} Unitate de pli} Beneficiarul final

  } Angajamentele bugetare:} Se realizeaz anual pentru fiecare Fond i pentru fiecare Obiectiv} Primul angajament nainte de aprobarea definitiv a Programului Operaional} Urmtoarele se iau nainte de 30 aprilie a fiecrui an} Realocri se fac pn la 30 septembrie, n funcie de rezerva de alocare naional a

  fiecrui Stat Membru

  } Forme de plat:} Pre-finanare

  } Pli intermediare} Cu aplicarea co-finanrii

  } Plat final

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  67/79

  Managementul financiar} Declararea cheltuielilor:

  } Valoarea total a cheltuielilor eligibile i a contribuiei publice corespunztoare} Cheltuielile achitate de beneficiari se justific prin documente contabile la valoarea respectiv

  } nchiderea parial/final a Programului Operaional} Folosirea EURO: valoarea cheltuielilor se echivaleaz n euro, rata de schimb folosit e

  media lunar din luna nregistrrii contabile} Rata de schimb se public de ctre Comisie n fiecare lun} Plile intermediare se supun unor reguli procentuale} nchiderea pariali final e condiionat de transmiterea unor documente i rapoarte

  } NEREGULILE:} Definiie:orice nclcare a unei prevederi comunitare ca rezultat al unei aciuni

  sau omisiuni din partea unui operator economic care are sau ar putea aveaefectul unei prejudicieri a bugetului general al Comunitii sau a bugetelorgestionate de aceasta att prin reducerea sau pierderea veniturilor colectate caresurse proprii direct sau n numele Comunitii, ct i ca obiect al uneicheltuieli nejustificate.

  } Legat de bugetul naional, neregul nseamni nclcarea prevederilorreferitoare la co-finanarea din partea Statului Membru dar i a beneficiarului,cu efecte asupra bugetului naional.

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  68/79

  Neregulile} Tipuri de nereguli

  } Dup tipul sursei:} Nereguli premeditate} Cauzate de neglijen

  } Dup tipul de impact:} Fr impact financiar} Cu impact financiar (semnificativ)

  } Dup frecvena apariiei:} Sistemice

  } Specifice} Conform ti olo iei OLAF UE

  } Identificate de ctre Curtea European de Conturi:} Secionarea pistei de audit} Absena rapoartelor de control} ntrzieri nejustificate n progresul fizic} Cheltuieli ineligibile} Folosirea unor rate de schimb greite} Gruparea inadecvat a unor proiecte} Solicitri de plat neeligibile

  } Proiecte neeligibile} Absena studiilor preliminare} Absena analizei cost-beneficiu} Deficiene n sistemul contabil} Nerespectarea planului financiar} Absena publicitii} TVA ineligibil} Depiri de costuri

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  69/79

  Neregulile} Raportarea neregulilor:

  } Statul Membru este obligat s raporteze cnd apar urmtoarele nereguli:} Nereguli ce fac obiectul unor procese administrative sau judiciare} Nereguli pentru care frauda a fost confirmat} Nereguli cu impact n afara teritoriului Statului Membru} Nereguli n care exist posibilitatea conturrii unei noi practici de fraudare} Nereguli cu impact financiar ce depete suma de 10.000 euro aceast prevedere are caracter obligatoriu, dar

  recomandarea este s fie raportate i pentru sume mai mici.

  } Recuperarea prejudiciului material:} Executare} Returnarea sumei datorate ctre Comisie

  } Cheltuieli ne-eligibile, pe fonduri:

  } FSE:} TVA recuperabil} Dobnda la datorii} Achiziii de mobilier, echipamente, vehicule, infrastructur, teren i proprieti imobiliare

  } FEDR:} TVA recuperabil} Dobnda la datorii} Achiziia de teren ce depete 10% din valoarea total a cheltuielilor eligibile pentru o anumit msur

  Meniune: case de locuit, n anumite cazuri

  } Dezafectarea instalaiilor nucleare

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  70/79

  Beneficiarul final} Poteniali beneficiari:

  } Administraia central i administraia local (consilii judeene, consilii locale, primrii);} ONG-uri (asociaii, fundaii de profil, sindicate etc.);} Mediul de afaceri (organizaii patronale, camere de comer, asociaii profesionale, firme

  etc.);} Institute de cercetare, universiti, institute de pregatire profesional i vocaional etc.

  } Pregtirea beneficiarilor:} Identificarea programului operational/ axei prioritare sub care poate beneficia de

  finanare } Asigurarea co-finantarii i a costurilor neeligibile} Dezvoltarea capacitii de a implementa proiecte in mod eficient, urmrind un calendar

  strict (plan de aciuni multianual, strategii pe termen lung etc.)

  } Implicarea beneficiarilor n vederea creterii capacitii de absorbie:} Informarea corect i completn ce privete finanrile care se pot obine din Programele

  Operaionale} Elaborarea de proiecte} Aplicarea corect a legislaiei primare i secundare privind achiziiile publice} Activiti concrete privind implementarea proiectelor} Monitorizarea proiectelor} Raportarea progresului in implementarea proiectelor} Activiti de plat i decontare a cheltuielilor

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  71/79

  Beneficiarul final

  } PAI pentru accesarea finanrii:} Beneficiarii eligibili completeaz cererea de finanare i anexele (exist un model unic

  de cerere de finanare cu anexe difereniate pe fiecare Fond);} Cererea de finanare este transmis Organismului Intermediar/ Autoritii de

  Management;} Verificarea conformitii administrative a cererii (conform procedurilor interne ale

  fiecrei AM); n general, aceasta vizeaz:de unerea n termen

  } completarea corect;

  } avize, studii de fezabilitate, documente de confirmare a cofinanrii.

  } Verificarea eligibilitii proiectului cerine minime:} tipul de intervenie i legtura cu obiectivele PO

  } natura beneficiarului

  } valoarea asistenei solicitate

  } nivelul de cofinanare

  } durata proiectului

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  72/79

  Beneficiarul final

  } Finanarea:} Evaluarea tehnic i financiar a proiectului:} obiectiv} rezultate} activiti i resurse} necesitate} capacitate de management

  } Selectarea proiectului, conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare iprezentate n Documentul-Cadru de Implementare (Complementul de Program);

  }

  Aprobarea proiectului si semnarea contractului de finanare.} Documente anexe cererii de finanare (exemple):

  } Statut sau documente de asociere;} Bilanurile oficiale pe ultimii trei ani;} Adeverina c solicitantul nu are datorii la bugetul de stat;} Cazierul fiscal al reprezentantului legal al solicitantului si al reprezentantului tehnic;} Aviz de mediu, analiza impactului de mediu;} Autorizaia de construcie;} Documente de confirmare a contribuiei solicitantului;} Plan de afaceri, studiu de fezabilitate, analiza cost beneficiu;} Proiectul tehnic;} CV-urile persoanelor implicate n managementul implementrii proiectului etc.

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  73/79

  Beneficiarul final

  } Cofinanarea:} La nivel naional, e compus din cofinanarea de la bugetul de stat + alte cofinanri

  publice + cofinanarea privat;} De principiu, pentru autoritile publice i ONG-uri, nivelul cofinanrii proprii a fost

  stabilit la 2-5% din valoarea eligibila a proiectului;} Pentru cofinanarea privat, nivelul poate fi ntre 20 i 50% (nivelele sunt dictate de

  regulile ajutorului de stat);} Cofinanarea proprie a beneficiarului poate fi asigurat din surse proprii sau atrase

  (mprumuturi, emisiune de obligaiuni, diverse alte surse).

  Proiectul:} Ce informaii ar trebui s aflm de la finanator, nainte de a scrie propunerea de

  finanare?} care sunt domeniile de interes ale finanatorului?} ce criterii de eligibilitate are?} ce tipuri de proiecte a mai finanat?} care sunt sumele alocate i pe ce perioad de timp?} ce tipuri de cheltuieli finaneaz i ce nu?} ct dureaz procesul de evaluare a propunerii? (cnd voi primi rspuns? Dar cnd voi primi banii?)} care sunt termenele de depunere a cererilor?} care sunt modalitile de contact?

  } Pentru a afla toate aceste informaii, trebuie solicitat} Ghidul procedurilor de finanare (Application Guidelines), sau Ghidul Solicitantului

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  74/79

  Beneficiarul final

  } Cele mai frecvente greeli sunt:} citirea sau tratarea cu superficialitate a detaliilor, explicaiilor din acest ghid

  } srirea unora dintre paragrafe

  } ignorarea domeniilor de interes ale finanatorului

  } ignorarea informaiilor legate de cum trebuie s arate propunerea

  } ignorarea grilei de evaluare

  } ATENIE LA:

  } RELEVANTA problemei abordate fa de interesele programului de finanare (obiective,prioriti ale programului de finanare)

  } ANEXELE NECESARE - verificarea tuturor actelor necesare, n forma dorit (copii, originale,autentificate, etc) i la zi, nsnu se trimit actele originale ale organizaiei!

  } TERMENELE LIMIT de depunere a aplicaiilor i de adresare a intrebrilor} FORMA PE CARE TREBUIE S O AIB APLICATIILE (ce trebuie scris pe plic, alte plicuri etc)

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  75/79

  Beneficiarul final

  } Cerine de baz pentru implementarea corect:

  } Respectarea activitilor prevzute n proiectul aprobat i a calendarului deimplementare;

  } Respectarea legislaiei n domeniul:

  achizi iilor ublice

  } proteciei mediului,

  } ajutorului de stat;

  } Pstrarea unei contabiliti separate pentru proiect;

  } Asigurarea unei piste de audit corespunztoare;

  } Informarea publicului cu privire la proiect i finanarea obinut.

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  76/79

  Beneficiarul final

  Situaie doritBeneficii durabile

  i impact

  Situa ie ini ial

  Evaluare intermediar

  Evaluare la finalul proiectului sauevaluare final

  Evaluarea impactului

  Evaluare iniial

  Timp

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  77/79

  Beneficiarul final

  } Cerine pentru un proiect finanat din fonduri structurale:

  } Relevan} Proiectul se ocup de problemele reale ale beneficiarilor vizai i contribuie

  semnificativ la obiectivele de dezvoltare pe termen lung.

  } Eficien} Rezultatele sunt realizate la un cost rezonabil.

  } Eficacitate

  } Rezultatele contribuie n mod direct la realizarea scopului proiectului.

  } Impact

  } Prin ndeplinirea scopului su, proiectul genereaz schimbri asupra mediului

  n care se desfoar.} Durabilitate

  } Beneficiile produse ca urmare a proiectului se vor menine/ dezvolta i dupncetarea finanrii.

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  78/79

  Beneficiarul final

  } Surse de informare: Autoritile de Management} WWW:

  } Finantare.ro

  } Finantare.ablog.ro

  } Fonduri-structurale.ro} Fonduri-ue.ro

  } Fundatiapact.ro

  } Esimplu.ro

  } Immromania.ro

  } Portalimm.ro

 • 8/8/2019 3 Fondurile Structurale Europene Slides

  79/79

  Fondurile structurale europene

  Concluzii i ntrebri

  Dr. Radu MUNTEANU

  Consultant, Cadru didactic asociat ASE