2.2. Specifica

of 51 /51
1. Formularul ofertei 2.1. Specificaţii tehnice 2.2. Specificații de preț 3. certificat de inregistrare.semnat 3. Extras060819 4. Formular informativ despre ofertant 5. Bilant 2018 (1) 6. fisc 05.12 7. Garantia ofertei 8. Act de livrare 9. Certificate conformitate 10. Declaratie garantie 11. duae

Embed Size (px)

Transcript of 2.2. Specifica

5. Bilant 2018 (1)
11. duae
Formularul ofertei (F3.1) [Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instruciunile de mai jos. Nu se vor permite modificri în formatul formularului, precum
i nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]
Data depunerii ofertei: “4” decembrie 2019
Procedura de achiziie Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1574341392614
Anun de participare Nr.: 21014880
Ctre: I.P. Liceul Teoretic "Ion si Doina Aldea-Teodorovici" [numele deplin al autoritii contractante]
Inoxplus SRL declar c: [denumirea ofertantului]
a) Au fost examinate i nu exist rezervri fa de documentele de atribuire, inclusiv
modificrile nr. nu se aplic. [introducei numrul i data fiecrei modificri, dac au avut loc]
b) Inoxplus SRL se angajeaz s [denumirea ofertantului]
furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire i condiiile stipulate în
specificaiile tehnice i pre, urmtoarele bunuri utilaj pentru cantina din I.P. LTPA "Ion si
Doina Aldea – Teodorovici”, mun. Chisinau. [introducei o descriere succint a bunurilor]
c) Suma total a ofertei fr TVA constituie:
230 590,73 lei [introducei preul pe loturi (unde e cazul) i totalul ofertei în cuvinte i cifre, indicând toate sumele i valutele respective]
d) Suma total a ofertei cu TVA constituie:
276 708,87 lei [introducei preul pe loturi (unde e cazul) i totalul ofertei în cuvinte i cifre, indicând toate sumele i valutele respective]
e) Prezenta ofert va rmâne valabil pentru perioada de timp specificat în FDA3.8.,
începând cu data-limit pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rmâne
obligatorie i va putea fi acceptat în orice moment pân la expirarea acestei perioade;
f) În cazul acceptrii prezentei oferte, Inoxplus SRL
[denumirea ofertantului]
se angajeaz s obin o Garanie de bun execuie în conformitate cu FDA6, pentru
executarea corespunztoare a contractului de achiziie public.
g) Nu suntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din
03.07.2015 privind achiziiile publice.
h) Compania semnatar, afiliaii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau
subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor
legislaiei în vigoare sau a regulamentelor cu inciden în domeniul achiziiilor publice.
Semnat:________________________________________________ [semntura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]
Nume: Dumitru Covalenco
În calitate de: Director General [funcia oficial a persoanei ce semneaz formularul ofertei]
Ofertantul: Inoxplus SRL
Data: “4” decembrie 2019
Specificaii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de ctre ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de ctre autoritatea contractant – în coloanele 1, 2, 6, 8]
„utilaj pentru cantina din I.P. LTPA "Ion si Doina Aldea – Teodorovici”, mun. Chisinau”
Numrul procedurii de achiziie: Cererea ofertelor de preuri (bunuri) nr. 21014880, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1574341392614
Cod CPV Denumirea
Bunuri
42900000-5 Main de splat
conformitate European, garanie
x 1400, 75 kg, 6,9 kW, 380 V -
certificat de conformitate
Dimensiuni de la 700X750X870,
de splat vase
de splat vase
Dimensiuni de la
vase
vase
42900000-5
vase
vase
splat vase
splat vase
ua de metal , certificat de
conformitate european, garanie
Dimensiuni de la
ua de metal , certificat de
conformitate european, garanie
Dimensiuni de la
Dimensiuni de la
conformitate european, garanie
conformitate european, garanie
42900000-5 Cuptor electric
dimensiuni 860x682x526
apa GUP-610EB Italia Inoxtrend pri componente ale cuptorului pri componente ale cuptorului
42900000-5 Tava de
pri componente ale cuptorului,
dimensiuni de la 400x600x40
pri componente ale cuptorului,
dimensiuni de la 400x600x20
640x970x1110, certificat de
conformitate european, garanie
800x800x850, certificat de
conformitate european, garanie
42900000-5 Plita electrica
ochiuri cu rol, carcasa din oel
inoxidabil, certificat de
conformitate european, garanie
ochiuri cu rol, carcasa din oel
inoxidabil, certificat de
conformitate european, garanie
Semnat:_______________ Numele, Prenumele: Dumitru Covalenco În calitate de: Director General
Ofertantul: Inoxplus SRL Adresa: Mun. Chiinu, str. Petru Rare, 36, bir.48 2005
Specificaii de pre (F4.2) [Acest tabel va fi completat de ctre ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de ctre autoritatea contractant – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numrul procedurii de achiziie: Cererea ofertelor de preuri (bunuri) nr. 21014880, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1574341392614
Denumirea procedurii de achiziie: „utilaj pentru cantina din I.P. LTPA "Ion si Doina Aldea – Teodorovici”, mun. Chisinau”
Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea
de msur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lotul 1 utilaj pentru cantina
42900000-5 Main de splat vase buc 1 28 333,33 34 000,00 28 333,33 34 000,00
timp de 21
zile de la
înregistrarea
contractului
42900000-5 Masa de intrare cu chiuveta (dreapta) buc 1 3 807,29 4 568,75 3 807,29 4 568,75
42900000-5 Masa de ieire (stânga) buc 1 2 946,67 3 536,00 2 946,67 3 536,00
42900000-5 Dus p/u splarea preventiv cu eav de
scurgere buc 1 2 701,58 3 241,90 2 701,58 3 241,90
42900000-5 Dedurizator de apa 12l buc 1 1 232,50 1 479,00 1 232,50 1 479,00
42900000-5 Dulap frigorific buc 2 10 145,46 12 174,55 20 290,92 24 349,10
42900000-5 Dulap frigorific buc 1 9 534,17 11 441,00 9 534,17 11 441,00
42900000-5 Malaxor spiral buc 1 43 443,84 52 132,61 43 443,84 52 132,61
42900000-5 Cuptor electric cu convecie buc 1 55 255,13 66 306,16 55 255,13 66 306,16
42900000-5 Suport din inox, cu poli, pentru cuptor
cu convecie buc 1 3 187,50 3 825,00 3 187,50 3 825,00
42900000-5 Dedurizator de apa buc 1 1 232,50 1 479,00 1 232,50 1 479,00
42900000-5 Tava de aluminiu neteda buc 8 354,17 425,00 2 833,33 3 400,00
42900000-5 Cazan alimentar electric buc 1 32 160,46 38 592,55 32 160,46 38 592,55
42900000-5 Plita electrica buc 1 23 631,50 28 357,80 23 631,50 28 357,80
Total oferta 230 590,73 276 708,87
Semnat:_______________ Numele, Prenumele: Dumitru Covalenco În calitate de: Director General
Ofertantul: Inoxplus SRL Adresa: Mun. Chiinu, str. Petru Rare, 36, bir.48 2005
EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 12491 din 06.08.2019
Data inrdgistririi de stat: 28.11.2011. Sediul: MD-2005, str. Petru Rareg,36' ap.(of.) 48' Modul de constituire: nou creat[. Obiectul principal de activitate:
mun. Chiqin[u, Republica Moldova.
I Comer{ul cu ridicata al construc{iilor prefabricate, al structurilor qi pieselor din metal
pentru construc{ii; 2 Comerful cu ridicata al metalelor 9i minereurilor metalifere; 3 Fabricarea de butoaie gi alte recipiente din metal; 4 Fabricarea de structuri gi timptlrii metalice pentru construcfii; 5 Comerful cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnicl 6 Comertul cu ridicata al altor maqini gi echipamente utilizate in industrie, comerf 9i
transporturil 7 Comerful cu ridicata al articolelor de fieririe, utilajuliri de apeduct 9i de incilzire. Capitalul social: 40407 7 4 lei. Administrator: COVALENCO DUMITRU, IDNP 2000018032064,
Asociafi: 1. COVALENCO DUMITRU, IDNP 2000018032064 cota 4040774.00Iei. ce constituie 100 o .
Prezentul extras este eliberat in temeiul inregistrarea de stat a persoanelor juridice Registrul de stat la data de: 06.08.2019.
Specialist coordonator tel.022-207-840
art. 34 al Legii nr. 220-XYI din 19 octombrie 2007 privind gi a intreprinzdtorilor individuali gi confirmi datele din
ri Aliona
ENfr*-\ ""\',..jc
60.]6q!g-
Date cu caracter personal. Operator: I.P. "AgenJia Servicii Publice" IO 0000059
Formular informativ despre ofertant (F3.3)
[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instruciunile de mai jos. Nu se vor
permite modificri în formatul formularului, precum i nu se vor accepta înlocuiri în textul
acestuia.]
• Ofertani individuali
• Informaii generale
înregistrrii
1.3. Statutul juridic al ofertantului
• Proprietate
• Altele
1.5. Statutul de afaceri al ofertantului
• Agent local/Distribuitor al
productorului strin V
Adresa potal: mun. Chiinu str. Petricani 17/3
• Telefon / Fax 078262888,
TVA 0607844
urmtoarelor documente: În conformitate cu FDA3.
• Informaii de calificare
general a ofertantului în livrri de
bunuri i servicii
specific a ofertantului în
2.4. Disponibilitate de resurse financiare
(bani lichizi sau capital circulant, “Nu se aplic”
cont bancar etc.). Enumerai i
anexai copiile documentelor
producere / echipamente disponibile “Nu se aplic”
• Informaii financiare
3.1. Rapoarte financiare sau extrase din bilanul financiar, sau declaraii de profit / pierderi, sau
rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerai mai jos i anexai copii:
Ultimul raport financiar anexat
3.2.
Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex i fax ale bncilor care pot oferi caracteristici
despre ofertant în cazul contactrii de ctre autoritatea contractant:
Denumirea: BANCA COMERCIALA ROMANA CHISINAU SA
Adresa: Mun. Chiinu, str. Petru Rare, 36/48
Telefon: +373 (22) 85 20 00, +373 (22) 26 50 00
Fax: ________________________________________________
Cod: RNCBMD2XXXX
3.3. Informaie privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:
• Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:
Cauza litigiului Rezultatul sau sentina i suma implicat
• Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:
Cauza litigiului Situaia curent a procesului
Not: Alte cerine i detalii pot fi adugate de ctre autoritatea contractant, dup caz
• Partenerii individuali ai Asociaiei
4.1. Fiecare partener al Asociaiei va depune toat informaia solicitat în formularul de mai sus,
în compartimentele 1-3.
Asociaiei.
4.1. Anexai acordul semnat între toi partenerii ai Asociaiei (care va purta caracter obligatoriu
în mod juridic pentru toi partenerii).
Not: Alte cerine i detalii pot fi adugate de ctre autoritatea contractant, dup caz
Dal.a prirnirii l1
INOXPLUS S}TL
llnanciale" Aprobai de N{inisterul Finanqelor
.rl Republicii Moldoria
(Cod CUIIO)
MrrN.cHr$rNAu; vnN.crrl gINAU sEC. niscANr t50
(Cod poqtal) Raionul (municipi ul. U-[A); L.ocalitatea Petru Rares,36, . o1.
Cod Ct.lATM
Acti'itatca principala orllert cLl ridicata al materialului lerlnos si al rrraLelialelor dc consLruclic si er:lriprLnrentelor sanitale
Cocl Cr\IlM, rev.2
G4673
r5
Cod CFP
Fornr a or.ganizatorico-j Lr li d i ca: SOCIE'I ATI CU I{N SI'LINDEITL I-Ir\4II'N]'A 530
Cod CFOJ
WEB:
Tel. +37379444455
rd icaLori ('od t'i I
I'e ri oad a c gestil_lrlo
prL'ceLlell[i cu |en td
I 2 ) 4
Venituri din vinzlri 0t0 26.259.405 28.983.7 I I
Alte venituri din activitaLea ooerationald 020 90.125 t40.779 Venituri din alte activitati 030 | .465.57 5 923.099 'fotal venituri 1rd.0l0 ' rd.020 , rd.030.1 040 27.8t5.105 30.047 .589 Variafia stocurilor 050 466.448 -451 .627 Costul vinzalilor rndr'fur, lor viri,.luIe 060 r9.326.141 20.319.616 CheltLr ie privird stocufile 070 | 93.868
Cheltuieli cu personalLll privind t'etrunerafca ntlncii 080 t.t28.929 r.758.310 Contribufii de asigLrrdri sociale de stat obligatorii gi
prinre de asigurare obligutorie de asisten{d rredicald 090 3 t0.455 483.543
Cheltuieli cu antoftizal'ctL gi dcltrecielea activclof i nrobi l izate t)0 46 | 9N, 286.325
A lte cheltu icli 0 3 .18 5 8,i t..+85.660
Cheltuieli din alre acriVirali r20 8.12.5 23 | 026.09i Total chcltuieli (rd 05tj ' rrl 060 t rcl 070 r'd 080 r
rd.090 + rd.l00 t fcl.Il0 i r.cl.1?.0) r30 l5 6ll4,l8() 25 0 38
Protit (pierdere) pina la irnpozitare (rd.0,10 - rd.l30) 140 2. t30.825 4.945.171 CheltLrieli plivind irrpoz itul pe venit 150 267.41ct 598.315 Profit (pierdere) net al pclioadei de gestiune (rd.l40 - rd. I 50) r60 1.863.406 4.347.,156
Nr'. cpt ACTIV Cod
Sold la
Tttccptt.ttl Icliordei Jc qestiunc Stir'gitLrl pelioidei de restiune 2 J {l 5
I Active imobiliz:rtc Tmobi I iziri necorporalc 0r0 56s Imobilizdri cot'pofale in curs de executie 020 47 66s Terenuri 130 Mijloace fixe 040 t.031.387 r.2 t 0.053 Resurse mineralc 050 Active biologicc i mob i lizate 06c
lnvesti financiare pe termen lung in pdr.ti neafiliate 07c Investi[ii financiale pe termen lung in parti afiliate 08c lnvestigii inrobi I iare 090
.ru r00 Avansuri acoldltc pc Lerrnen lung lr0 Alte active inrobi I izate 120 Total active im obiliz:rtc (rd.0l0-t rd.02C + r'd.030 -r rd,040 + rd.050 t- rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 -r rd.l00 + rd.l t0 r rd. 120)
I 30
r.085.6 t7 1 .2 r 0.053 2. Active circulantc
Materiale 140 35.822 91.600 Active bioloeioc circu lante r50 Obiecte de micl valoare si scurtd duratd 160 176.697 187.496 Produclia in culs de execulie qi produse 7C 573.482 I .025.109 Mdrfuri r8c 11.622.945 16.622.698 Crean{e comerciale 9t, I .33 r .595 | .645.9s4 Creanfe ale pdrtilor afiliate 200 ,\vansuri acordate curente 210 3.5 r2.559 4.897.606 Cre ante ale bugctulr-ri 220 73.096 162.690 Creanfe ale per-sonaluiui 230 B6 a 11)
:. / I )
Alte creantc culentc 210 )-) r.300 320.250 Numeral in cas cile sl la contufI cut'ente 250 8 86. i 5-1 l.3r3.2ri Alte elenre ntc ci -' nunrcrar 260 6.406
2la in parti afiliirre 280
Alte active circulante 290 19.961 34.844 Total activc circulante (rd.l40 + rd.l50 + rd.l 60 -l- rd.l 70 + rd.l 80 + rd.l90 .r rd.200 + rd.2l0 + y6.229 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 | rd.2l01- rd.280 + rd.290)
300
I 8.5 63 . 897 26.316.639 Total activc (rd 130 + rd.300) 3t0 19.649 .5 | 4
BI[,ANTUr,
la 31,12.2018
Anexa .l
2 l ) a J. Capital propriu
Capital social gi suplimentar 32C 2.930.674 3.076.09 |
Rezerve 330
340 x Profit nereparttzaL (picrdere neacoperiti.) al anilor preceden{i
350
2.795.972 2.795.972 Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune 360 X +.J+ / .+>6 Profit utilizat al perioadei de sestiune 370 X Alte elemente d: capital proprirr 380
Total capital propriu (rd.320 -r rd.33()-r- r'd..140 + rd.350 + rd.360 - r'd.370 + rd.380)
390
5,726,646 10.219.519 A+ Datorii pe tcrnrcrr lung
Credite bancarc pe tcrrnen lung 400 4.422.234 | 0.21 5.450 Imprumutur-i pc tcrrnen lung 4t0 619.367 Datorii pe tenne n lLrnu privind leasingul l'lnanciar 420
A,lte datorii pe tcrmen lung 43C
Total datorii pc ternrcn lung (rd.400 + rd.4t0 + rd.420 + rd.43(i)
440
5.04 r.60 | r0.215.450 5. Datorii curentc
Crcdite bancare De tenxen scllrt 4s0
Imprumuturi pe ternen scurt 460 241 745 1.BB l 3s l Datori comerciale 470 | ,796,116 168.329 Datori fald de parfile afiliate 480
Avansuri plirnitc cllre ntc 490 262.,106 444.966 Datorii faJi de personiil 500 51 866 4.282 Datorii privind r'sigurirrile sociale gi rneriicaic 5r0 298 Datorii fa{a de buget 520 I lB.5l3 348.172 Venituri anticiorte cLlrcnte 530
Datorii fa([ dc proprietari 540 4.267 532 4.122.2t 5
F inan[dri qi irrcls[r'i cti destinalic specialil cirrente 550
Provizioane cLlr.ntc 560
Alte datorii curcntc 570 2.t42.989 l22.ll0 Total datorii curente (rd.450 1- rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.5l0 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.5.50 + rd.560 + rd.570)
580
8.881.267 7 .091.723 Total pasive (rd.390 - rd.440 -t rd.580) 590 t9 .649 .s | 4 27.526.692
Anexa 2
dc la pirri la i | . 12.20 | 8
T nd icatori Cod lcl.
Perioada dc gcstiune
CostLrl vinzdrilor 020 t9.326.t47 20.3t9.6t6 Profit brut (pierdere brura) (rd.0l0 - rd.020) 030 6.g:t',-).258 8.664.095 Alte ventturi din activitatea oper.ationald 040 90.125 r40.779 Cheltuieli de distribuire 0s0 3.075.3 r8 998.r58 Cheltuieli adlninistrative 060 t.441 .163 | .609.7'/2 Alte cheltuieli din activiratea operationald 010 99().129 1.r48.179 RezLr ltatul din activitatet, operationald: profi t (pier-der.c) ( r d.030 + rd.040 - rd.050 - rd 0(i0 - rd.070) 080 1 .507.173 5.048.76s
Rezultatul din alte activilagi: prof rt (pierdere) 090 6'.).'t.052 t02.994 Protrt (pierdere) pina la irnpozitare (rd.080 + rd.090) 00 2.1-10 825 4.945.77 1
Cheltuieli privind inrpozitul pe venit l0 267.419 5983r5 Profit net (pierdere netd) al perioadei de gestiune (rd 100--r'd.ll0) 20 1.8(, r.406 4.347.456
Arrexr i SITIJATIA MODIFICARILOR CAPI'|AI,IJLUI PROPRIU
de ta 0 | ,01 .2018 pini 6 3l . | 2.20 I 8
Nr. d/o I rrd ica tori Cod rd.
Sold la incepntul perioadei de
gestiLrne Majordri DinrirTudri
gesti une 2 J 4 5 (, 'l
Capital social gi suplimcntar.
cap tal social 010 2.930.674 t45.4|',] 3.076.09 r
cap tal supl inrentar 020 Capital nevarsat 030 0 (r (/ Capital lelnregistlir L 040
Capital retras 050 () o () 0 '[otal capitul social gi suplirncntar. (rd.0l0 + rd 020 + rrl 030 + rd 040 + rd.050)
060 2 930.674 145.tl l1 3.076.09 |
2 Itczcrve
Capital cle lczervii 07(
Rczcrve statutat c ()80
Alte rezel\)e t90 'f otal resc|\,e (t'd il r0 - rd.{)80 + r'd 090) 00
3 Profi t ncrcltal'tizat (pier.dr:re neacoper.iti)
Coleclii ale reznl[atelol anilor precedenIi l0 Profit nerepartizat (pierdere neacoperitd) al anilor- precedenIi
20 2.795.972 2.795.972
Profit net (pieldere rreti) al perioadei de gestiune 30 X 4.3't7.456 4.347.456 Profit utilizat al peIioaclci clr: ge stiurre t0 X o 0 0 Rezultatul din tranziqia la noile reglernerrtiri contabilr 50
Ttrtal protit n crcpl rtiza t (pierd ere n ca eo per.itii) (rd ll0+ rd.l20 r rd 130+ rd 140 + rd t50)
160 2.795 972 4 3/t7.456 0 7 t43 428
4 Altc elcmenfe tle crrpital plopriu, din care 70 t95.259 tr5.259 Diferen[e din reelal Lrare 71
Subvenlil entitatilor cu proprietate publici 1) | 95 259 195.259
Iotalcapitall)rol),iu(rd(t60 I rd I00 r rd |(r0+ rd 170)
rJ0 5 t'26 646 4 6fl8 r32 I e5 259 10.2t9 5t9
Anexa 4
I nd i catori Cod rd.
Perioada de pestiune
incaslri din vinzdri 0r0 .r r .040.045 34.630.997
Pldli pentru stocuri gi sen,icii procLlfate 020 28.288.402 r r. r69.55 r
Pldli catre angajali gi or{ane de asigurare sociala gi
rne dicala 030 r .479 800 2.120.869
Dobinzi platite 040 2.2t .99') 3t9.r55
Plata impozitului pc r,crrit 050 r3,i.000 372.419
Alte incasdri 060 491 ,51'l 64.928
Alte pldli 070 24.i.760 2.508.207 Fluxul net de numenlr din activitatea operafionali (rd.010 - rd.020 - rd.030 _- rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070 )
080 L 168.607 L794.276
lncaslri din vinzarea activelol iurobilizate 090
Pldfi af'erente intr[rilor de active imobilizate 00
Dobinzi incasate i0
Dividende incasate t20
Alte incasari (pld1i) r30
Fluxul net de nurncrltr din activitatea de investitii (rd.090-rd.100 I rd.i l0' r.cl.l20+ r'ci.l-10)
40
Fluxuri de numerar tlin activitatea I'in:rncia rti
Incasdri sub formd de crcdite si irnorurluturi 50 6.6 8 rJ .63 5 12.r t'/.t66 Pl6tri aferente rambursdrii o'editelor gi imprumuturilor r60 7.656.r20 9.833.03 6
Dividende platite 110
Alte incasari (pla1i) 190
- rd. I60 - rd.l70 + rd. I 80 + rd.l90) 200 -961.485 2.284.130
Fluxul net de numcnrr total (+ r'd.080 + rd.l40 + rrl.200) 210 20 t22 489,8s4
Diferenfe de curs valLitar favorabile (nefavorabile) 220 r.946 -56.589
Sold dc nutncrar la irrccpuiul lrcrioaclei de gesiiune 230 6 8.r .2 86 8 86.354
Sold dc nurnerar la slirgitui pcrioadci tlc gestiunr: (t, rd.2l0 +rd.220 - r'd.li0l 240 s86 r.i I r.il9.6r9
Date gcncrale I' certiflcat de in'egistra'e a entitatii, eriberat de carnera inregistrdrii oJ stot
^ ^ fumar de inregistrare Data inregistririi 2. Capital social inregistrirt cle istrir.ii cle Stat:
data ,suma
Se lia
Anera 6
2) cota definatori lor a cel plL[in 20%o
Modifi ciri ulterioar.e: a) , surna
!) , surna
lei,
3. Entitifire, actrvitatea carora necesiti licentd, indrcd: le i, inclusiv cota statului
) Numdr' ,data eljberdrii
Termen de valabilitate Tipul de acrivitate Organul care a eliber.at licen(a
4. Nu*drul mediu scriptic ar personarurui irr perioada de gcstiune
J ) personal adrrinistr.ativ I3 pelsoane. 2) muncitori J
4B l)crsoane, inclLrsiv pe cateeorii:
Psr 5uails, 5. Numirul personalului la 31.j2.20.g 53 nersoAriF 6. Renrunerarea personalLrl lei. 7' Remunerarea membrilor orgattelor de adrninistrare, de conducere gi suplaveghere gi alte angajanrente apdrute sau asumatein legdturd cu pensiile'rembrilor acruali sarr ale fogtilor membri ai acestor olgane, pe categorii lei.
lei, inclusiv ranrbursate _ lei.
2) valouea contabild lei. Numdrul acliunilor ordinare la finele perioadei de gesriune
8. Avansurile gi creditelc acoldate membrilor organelor spccificate Ia pct.7 9. Valoa'ea activelor imobilizate gi cir.culante, inr.egistrate in calitate de gajl
I ) valoarea de ga-j lei,
10,
ll. Profit net (pierdere rrcti) a perioadei de gestiurre pentr.u o acJiu'e ordinard l) profil lei, 2) pieldere Iei
l2' Diviclende calculate perrtru o ac[iune orcjinard pentr.Lr perioada cle gestiurre: l) pldtite t^i
2) planificate pcrrtru plata 13. Valutd stlaind disponibild, rccalculatA irr rrronedd nal,ionali a RepLrblicii Nloldova-,total inclusiv (lei, denumilea 1i codul valutei):
AI
| 4. Numerar lesat - total
In rindurile, irr care se inscriu slrmele prin fraclie se reflectd:
a) la numdra.tor - valoarea de gaj; b) la numitor - valoarea contabiln
de gaj. in toate coloanele
l)G- I.9EE: :='aS 1E# If =
h: AO
.- 5 ;,
n-
<E
.a
=f
cl
-r c\
r-o^trE'-! q E=-Y- L -^9^Gf;[3:E.=:'?. c =.f.= ; I '-
N
\o
tr-+
ol 3
NOTA INFORMATIVA privirrd relafiile cu nereziden{ii
Creanfe, investilii financiale gi datorii pe termen lung aferen[e fonclatorilor nerezidenfi
A rrexa 9
Sold la inceputul perioadei de
gestl une
Modificdri in perioada de grestiune Sold Ja sfirqitul perroadei de
gestiune I ntriri/
I 1 J 4 ) 6 1
Creante gi investifii financiarc pe terrnen lung- to(al 010 0 0 0 0 0
CrearrJe comerciale, inclusiv pe ldri: 020 0 0 0 0 0
AvansurL acordate, inclusir pe ltlrt 0i0 0 0 0 0 0
Imprumutun acordate $r creanle prrvrnd leasrngul tiuanciar inclusit' ne ldri:
0.0
Afte creanle Sf lnvestrfil tlnancrare- inclilsiv pe ldri: 0i0 Datorii pe termen lung - totdl 060 0 0 0 0
Datorii cornerciale, incltrsir pe rrh t 010 0 0 0 0 0
Avansull pilmtte, inclu.sir pe t'i, i 0Erl 0 0 0 0 0
Credrte bancare, irrpTurru[rr i sr datorii Privind leasingul f inarrcrar
inclusir pe ldt i 01)1 ) 0 0 0 0 0
Alte datorii. inclust| pc liil i ](XJ 0 0 0 0
Tabelul 2
lndicatori Cod rd / cod tara
Sold la incepulul perioadei de
gestrune
Modificdri in perioada de gestiune Sold la sfirgitul perioade! de
gestiune tntran/
Creanfe gi investifii finRnciarc pe tellilen lung - total 010
Crean;e comerciale. inclusit, pc [cit'i: 020
Avansurf acordate, inclusfu pe lflri 0i0 Imprumuturi acordate qi crearrqc privind leasingul flrranciar inclusiv pe ldri:
040
Alte creante $i investitii finarrcirre, inclush, pe ldri: 060
Dato|.ii pe termen lung- totnl 070
Datorif conrerciale. inclr$i1' pc tot'l 0lr()
Avansuri primrte. lnr'lilsir'71' 1,' 0'/0
Credite bancare, irnprumuturi 5 datorii privind leasinguJ tlnanciar inclrciv pe tdri:
I (-r0
ou
it
6
I
aF
c
o
E
E
oc
l113 O r O O
o o
Irrd ica tori Cod rd / cod tara
Sold la inceputul perioadei de gestiune
I n trdrii nr ajordri
Te;iri/ dilnrnuairl
Sold [a sfirgitul perloadei de gesrrune
2 J 4 ) 6 00 020
( J peslc I i/.Zo ln CaprtalUl SOC|al al \.,)e !a!.i
030
r)40
0-50 aqre gi acliuni tlc 060
I aDetul / Buntr ri ale nerezi derrl i I or inrcgistrate in cortlr ri extrab i I anti or-e
Cod rd / cod tara 0e Sestrune
Sold la sfirqirut
Tabelul 6
Lrd icalo ri Cod rd
Pcrioada de gestiune
Venituri - total 0
Venituri aferente bunurilor pro.rurate qi r indute lleste hotare fera tre.creu fronlierei J"- stat a I{cpublicii Moldova. i,,s1xsi\t pe ldri:
)70
Venituri din dobinzi al'erente iL{ livila[ri ()pelalionalc Ei alror actrvimri tilt lrtsit,pe 1dt t 3)
Venituri din dividende qi partir ipalii in llte entitafr, in(ltLSil pe lrit i 4
Venituri din decontarea datorirlor cu lernrenul de prescripgie expi'at. ilrc|rci), pe ldri i0 Altg venrfur r, inclusiv pe lat t ()60
Cheltuieli - total 070
Uhelturelr aterente bururrlor procurate Sr vindute peste hotare tArA trecerca lroutlerer de stat a llepublrcrl Moldova. irtclusit pe ldri:
080
Cheltuiefl privind dobinzile, iilclusiv pe ldri: 090
Cheltulef l f r pro\/izioane aterente creanf(-lor comercialc $i altor creanle conlp[omise, 1rc1115fu pe ldri r00 Alte chef tuieli, inclilsiv pe ldr t 0
Persoanele responsal)ile de semnarea rapoartelor financiare ale entitS{ii*
* conlbrrn art.36 din Leqca contabilitatii
ORDIN DE PLATA DATA EMITERII 02 dec 2019
Doua Mii gapte Sute Doisprezeoe LEI si 83 BANI 2712-83
101 I 600039984
COD FISCAL
DESTINATIA PLATII
Plata pentru garantia la procedura de achizitie nr.2l014gg0 din 04.12.19 TIPUL
TRANSFERULUI NORMAL/URGENT
f,P'
te €tE tl Rt 'F d -d'd $S u c iEt s*; $sEgss i*:*-is.n 3i!5 i:{'s
ou!!\r *ssi sp S!"E: at-iri* EH: sT Si 5iF* r.s: =Ri$i-Fi5i E s : i r Ae-:< i:€ +i;!*{s€
I
I
I
I
I
I
I
I
I
5 :.'-18:= A.=lEE 3 Elu * lg16 =
6J Attr
S Y -l=s F 'iilE€ ,: Bls6=Ot; '^ -l ; ): l-1 I= E ,*lr -HlX cll :^l
a)(J| 6leolrcsl =o(l .nE _r. I c..l3.=l x o=lt\bill n*.1 it
t) rr
=? G
6 7l- |
l*--lE o,l O< ol = ="
rrl Et .!l Ag &d, -ilAe xF ;l,i,= - F il a1-= r-r- I -rvF,>J ^ *a
2 h {a €ti t-'> |Js 7= $lts!;a Va Fil'+E d* $l =
g. z^ |
A z
N.Pp3 = Flgr:3 ? t
[€$l g $ rJlcLzf^Yo9l'.'t: !: eFa!. !!g'-.{6J? x{ C - :' =. .. J. () ,- ;'[email protected],,.o5 Uo'.o 2rH:-
9JPi' F d:, o ;i'
tu fi f
5S= g2 a5Eh frxE;* HF ;r'= De,(o5i [email protected] il,
L9 mL/_\ ):o_ 6An
,
2. Foitutelar SRL INOXPLUS, c/f 1011"600039984
3. Adres4 telefon, fax, e-mail or. Chiginiu, str. Petricani L7E, tel. 0223L7318
4. Profilul, genul de activitate producere
5. Grupele de prodrfe (marfrf care wmeazizfi.fabricate, depozitate, comercializatn utilizate;serviciile care
wmeazA a fi prestate
6. VolumuVcapacitatea 5 - 1287 m.p., 20 locuri de muncd
7. /rrttofln\ra sanitar[ a fost eliberati inbaza:materialelor de supraveghere de stat a s5n[tifi publice,
rezultatelor investigaliilor de laborator qi mdsurdrilor instrumentale (in caz de necesitate) a proces-verbal din 25.0L.2 018 proCese-verbale ale misurSrilor instrumentale nr. 65, 72,75 din 25.01.2018 \
(data, hna ann)
Clauze de firncfionare: D{indtorul autoiza\tei sanitare de firnctionare este obligat:
- si respecte legislalia sanitar[ ftr vigoare in Republica Moldova; - si solicite Serviqiul de Supraveghere de Stat a S5n[ti{ii Publice teritorial autoizalia sanitard,
cu 30 de zlle pind la expirarea termenului de valabilitate; \- - sd anunt€ imediat orice schimbare ori extindere a genwilor de activitate in afara celor indicate
in autorizalie. ...
-..
MtNtsrERUL sAnArAln, MUNcU gr PRorEcTrEr socrALE
AL REPUBLICIIMOLDOVA .--M lz1 H lzlCTE PCTBO 3APABOOXPAH E H ht, TPyAA li1 COULIAfl bHOh 3AlLll4Tbl PECnvEIll4Kl/ MOflEOBA
AGENTIA NATIONALA PENTRU SANATATE PUBLICA HAUI/OHAfl bHOE ATEHTCTBO 06IIECTBEHHOTO 3EOPOBbF
MD-2028, mun. Chisindu, str. Gheorghe. Asachi, 67-a Tel. + 373 22 574501,fax+37322729725
tDNO 1018601000021 [email protected]; [email protected] md
DOCUMENTATIE MEDICALA / M€afl LlxHcKae AoxyMeHraqxs FORMULAR / oopua Nr. 303-2/e APROBAT DE MSMPS al RM / VreepxqeHa M3Tc3 PM
31.10.11 Nr. 828
Centrul de incercdri de laborator acreditat de citre Centrul Nalional de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC 14cnbrrarenbHbri na60paropHbri qeHTp aKKpeA[ToBaHHbtt HaquoHanbHbrM AKKpeAtrraqtroHHbrM qeHTpoM PM MOLDAC certificat nr. Li-044 din 17.02.2018 valabil pdni la 16.02.2022 Acreditat in Sistemul Ministerului Sindtdlii, Muncii si Protecliei Sociale al RM AKKpeAtrToBaHHbri B cucreMe MxHxcrepcrBa 3ApaBooxpaHeHtrt, TpyAa tr
CoqtranbHoi 3aulxrbr Pecny6nuKn MonAoBa Certificat nr. 2293 din 24.10.2014. valabil oand |a24.10.2019
lucrdri de coriltructie
N\Z SANITAR PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE $I NEALIMENTARE N* ffi6
Cauumapuoe 3aKnnueHue dw nuu4eeatx u Henuu4e6bw npodyrcrnoe
dtnlom" &3, noiembrie a.lz.2}l 8
Prin prezentul aviz sanitar se confirne ci producerea, importul, utilizarea gi desfacerea produselor / echipamentelor Hacmoaquu cauumapib,M 3aKnueHueu ndmeepxdaemca, qap [email protected] aeol,,ucnonbsoeaHue u peanusaqun npodyxtluu / o6opydoeauun
Tabld din inox, leavd qi profile
sunt confoime Regulamentului (lor) sanitar (el I aomeepcmeypm caHumapHoMy (6t*+) peenameumy (au) (se va indica
denumirea completd a Regulamentului (lor) sanitar (e) | yx*nmr nonHoe HauMeHoeaHue @HumapHoe (atx) peanaueuma (oe)
HG nr.913 din25.07.2016 ,,Reglementdri tehnice cu privire la produsele pentru constructii"
Organizafiaproducitoare/importatoare, lara de origine I opeanusapua npouse./umnopmep, cmpaHa npoucxoxdeuun
Taivan, SINOSTEEL STAINLESS STEEL PIPE TEWCHNOLOGY (SHANXI) CO.,LTD
Destinatarul avizului sanitar I nonytamena caHumapHoeo 3a4nsreHus
,,INOXPLUS" SRL, Moldova, Chiqindu, str. Petru Rareg, 36148
Ca temei pentru necunoagterea conformitilii produselor Regulamentului (lor) salltar (e) menlionat (e) a servit / Oc_uoeauueu dna npusuauun npodyxr4tu yxasauuouy (awt) caHumapHotvly (am) peenaueumy (au) nocny>xuno'\ Demers, autoriza[ie sanitarA de funcfionarc nr.647 din16.02.2018, certificat test,
rapoarte aincercirilor de laboratornr.5649 din 09.11.2018, ff.5650 din 08.11.2018 (a enumera documentele de insolire, buletinele de analizi / nepetucnumb con&egdumenanae dox., npomoKonbt uccned.)
Garacteristica sanitari a produselo f I cauumapnan xapaKmepucmuxa npodyxtquul
Parametrii (factorii) I noxasamenu (Qaxmopu) Normativul sanitar I canumapuui HopMamue
conform rapoartelor incercdrilor de laborator Lr.5649 din 09.11.2018, nr.5650 din 08.11.2018
Domeniu de utilizare I O6nacma npuuei:euua:
Gondiliite necesare de utiliz1rc, depozitare, transportare, misurile de securitate I Heo*xoduual ycnoeus
ucftaflb3aa?HUq, xpaHeHuz, mpaH'enopmupoeKu, MepH 6esonacuocmu: \ importul, plasarea pe pia\Ain condiliile respectdrii legisla{iei in vigoare in Republica Moldova
AVZUL SANfTAR este valabil pini la I cauumapnoe 3arcnptenue dedcmeumenbHo ao: 30 noiembrie2}l9
NATTONALE PENTRU SANArere pUe.
Tel: 022 317 318
fax: 022 317 008;
c/d MD12ML000000002251536273
DECLARAIE PRIVIND GARANIE EXTINSA
Prin prezentul act, compania Inoxplus SRL declar pe propria rspundere ca
termenul de garanie propus este de 24 luni, livrarea din contul ofertantului pentru toate
poziiile.
Termenul de garanie începe din data primirii echipamentului (data facturii/actului
de predare-primire) i va fi supus respectrii normelor de folosire a utilajului in
conformitate cu documentaia si instruciunile de folosire ce vor însoi bunurile.
Evaluarea funcionalitii acestora se va face prin participaiune in comun a unei
comisii constituite din Vânztor si Comparator, ce tine de depistarea eventualelor
circumstane care au dus la întreruperea funcionarii corespunztoare, acestea vor fi
elucidate la fel in urma unui efort in comun, la sediul Beneficiarului, prin prezenta unui
expert, la necesitate.
Defeciunile in condiii de garanie tehnica vor fi eliminate la fata locului, sau la
sediul Furnizorului, in termeni prestabilii prin clauze contractuale.
Defectele parvenite in urma utilizrii necorespunztoare a echipamentului, ori a
întrebuinrii de ctre personalul necalificat si/sau neinstruit din partea Beneficiarului –
vor duce la anularea termenului de garanie, iar costul remediilor de buna funciune a
utilajului vor fi purtate in întregime de Comparator, inclusiv cheltuieli de transport si
intervenie a echipei de deservire/reparaie.
Cu respect,
Dumitru Covalenco
www.inoxplus.md | tel: 022 317 318, fax: 022 317 008 | e-mail: [email protected]
Ministerul Finanelor
Formularul standard al Documentului Unic de Achiziii European
Documentul Unic de Achiziii European, în continuare DUAE este o declaraie pe proprie
rspundere care prezint dovezi preliminare i înlocuiete certificatele eliberate de autoritile
publice sau de pri tere. El este disponibil în limba de stat i englez i este utilizat ca dovad
preliminar a îndeplinirii condiiilor necesare în cadrul procedurilor de achiziii publice în
Republica Moldova. Datorit DUAE, ofertanii nu mai trebuie s furnizeze probe documentare
complete i în formate diferite, astfel cum se utilizau anterior în procedurile de achiziii publice,
ceea ce reprezint o simplificare semnificativ a accesului la oportunitile de ofertare
transfrontaliere. Începând din octombrie 2018, DUAE va fi disponibil exclusiv în form electronic.
Ministerul Finanelor pune la dispoziie serviciu web gratuit pentru cumprtori, ofertani i alte
pri interesate de completare DUAE în format electronic. Formularul online poate fi completat,
imprimat i apoi trimis cumprtorului împreun cu restul ofertei. Dac procedura se desfoar
electronic, DUAE poate fi exportat, stocat i depus în format electronic. Un DUAE depus în cadrul
unei proceduri de achiziii publice anterioare poate fi reutilizat, cu condiia c informaiile s
rmân corecte. Ofertanii pot fi exclui din procedura de achiziii publice sau pot fi urmrii în
justiie dac informaiile din DUAE sunt false, nedivulgate sau nu pot fi susinute prin documente
justificative.
Partea I – Informaii privind procedura de achiziii publice i autoritatea contractant sau
entitatea contractant
Partea I a formularului DUAE se completeaz online doar de ctre autoritatea contractant sau
entitatea contractant i include urmtoarele informaii:
A. Informaii despre publicare
numrul anunului în J.O
ocds-b3wdp1-MD-1574341392614
https://achizitii.md/ro/public/tender/21014880/
Teodorovici"
Teodorovici 31
autoritii
MTender ID ocds-b3wdp1-MD-
Doina Aldea – Teodorovici”, mun. Chisinau
Numrul unic de identificare
al procedurii de achiziie
Partea II – Informaii referitoare la operatorul economic
Partea II a formularului DUAE se completeaz online doar de ctre operatorii economici i include
urmtoarele informaii.
Denumire Inoxplus SRL Mun. Chiinu, str. Petru Rare,
36,bir.48
2005
dup caz
Statutul juridic al operatorului economic
Numele fondatorilor
economici
rezervat: operatorul economic este un
atelier protejat sau o Ӕntreprindere
social„ sau va asigura executarea
contractului în contextul programelor de
angajare protejat?
cu dizabiliti sau defavorizai?
dizabiliti sau defavorizai le aparin angajaii
în cauz?
economici
sau defavorizai
sau deine o certificare echivalent în
cadrul unui sistem naional privind
activitile economice pe care le
presteaz?
dac este cazul:
s precizai:
bazeaz activitile comerciale, dac este
cazul:
criteriile de selecie impuse?
economici
+Da Nu
+Da Nu
V rugm s completai informaiile lips în partea II seciunea A,B,C sau D, dup caz, NUMAI
dac se solicit acest lucru în anunul sau în documentele achiziiei relevante
Operatorul economic va fi în msur s
furnizeze un certificat cu privire la plata Se selecteaz de ctre operatorii
impozitelor sau s furnizeze informaii
care s îi permit autoritii contractante
sau entitii contractante s obin acest
certificat direct prin accesarea unei baze
de date naionale în orice stat, disponibil
în mod gratuit?
în format electronic, v rugm s precizai:
economici
alii?
economici
Da +Nu V rugm s v asigurai c celelalte pri în cauz prezint un formular DUAE separat.
V rugm s precizai rolul operatorului
economic în cadrul grupului (lider,
responsabil cu îndeplinirea unor sarcini
specifice, etc):
operatori economici care mai particip la
procedura de achiziii publice:
participant:
pentru care operatorul economic dorete s
depun oferte:
Toate loturile
B. Informaii privind reprezentanii operatorului economic Dac este cazul, v rugm s indicai numele i adresa (adresele) persoanei (persoanelor)
împuternicit (împuternicite) s îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei
proceduri de achiziii publice:
Prenume Dumitru Covalenco 02.06.1983
Dac este cazul, v rugm s furnizai informaii detaliate privind reprezentarea (formele,
amploarea, scopul acesteia...)
criteriile de selecie prevzute în partea IV,
precum i (dac este cazul) criteriile i
regulile menionate în partea V de mai jos?
Se selecteaz de ctre operatorii
economici
Da +Nu
V rugm s prezentai un formular DUAE separat care s cuprind informaiile solicitate în
seciunile A i B din aceast parte i din partea III pentru fiecare dintre entitile în cauz,
completat i semnat în mod corespunztor de entitile în cauz. V atragem atenia asupra
indiferent dac fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care
rspund de controlul calitii i, în cazul contractelor de achiziii publice de lucrri, tehnicienii
sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executrii
lucrrilor.
în msura în care este relevant pentru capacitatea (capacitile) specific (specifice) utilizat
(utilizate) de operatorul economic, v rugm s includei informaiile prevzute în prile IV i
V pentru fiecare dintre entitile în cauz.
D.
Rspuns Nu avem
Seciunea se completeaz numai în cazul în care aceast informaie este solicitat în mod
explicit de ctre autoritatea contractant sau entitatea contractant.
Operatorul economic intenioneaz s
unor teri?
economici
v rugm s enumerai subcontractanii
propui.
Dac autoritatea contractant sau entitatea contractant solicit în mod explicit aceste
informaii, în plus fa de informaiile din partea I, v rugm s furnizai informaiile solicitate
în seciunile A i B din aceast parte i din partea III pentru fiecare dintre subcontractanii
(categoriile de subcontractani) în cauz.
Partea III – Motive de excludere
Partea III a formularului DUAE se completeaz online de ctre autoritatea contractant, entitatea
contractant i operatorii economici.
A. Motive referitoare la condamnrile penale Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilete urmtoarele motive de excludere.
Al. (1) Autoritatea contractant are obligaia de a exclude din procedura de atribuire a
contractului de achiziii publice orice ofertant sau candidat despre care are cunotin c, în
ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotrârea definitiv a unei instane judectoreti, pentru
participare la activiti ale unei organizaii sau grupri criminale, pentru corupie, pentru
fraud i/sau pentru splare de bani, pentru infraciuni de terorism sau infraciuni legate de
activiti teroriste, finanarea terorismului, exploatarea prin munc a copiilor i alte forme
de trafic de persoane.
Al. (11) Obligaia de excludere a ofertantului / candidatului se aplic i în cazul în care
persoana condamnat printr-o hotrâre definitiv a unei instane de judecat pentru
infraciunile prevzute la alin.1 este membru al organismului de administrare, de conducere
sau de control în cadrul acestuia.
Al. (6) Orice ofertant/candidat care se afl în una din situaiile menionate la art.18 alin. (1)
i (2) din legea 131/03.07.2018 privind achiziiile publice, furnizeaz dovezi care s arate c
msurile luate de el sânt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenei
unui motiv de excludere. Dac autoritatea contractant consider astfel de dovezi suficiente,
ofertantul/candidatul în cauz nu este exclus de la procedura de achiziie public.
Al. (7) În sensul alin. (6), ofertantul/candidatul dovedete c a pltit sau s-a angajat s
plteasc o compensaie în ceea ce privete eventualele prejudicii cauzate prin infraciune
sau prin abatere, c a clarificat complet faptele i împrejurrile cooperând activ cu
autoritile abilitate s investigheze cazul i c a întreprins msuri concrete la nivel tehnic,
organizaional i în materie de personal, adecvate pentru a preveni orice noi infraciuni sau
abateri.
Al. (8) Msurile întreprinse de ctre ofertant/candidat în sensul alin. (7) sânt evaluate inând
seama de gravitatea i circumstanele particulare ale infraciunii sau ale abaterii. În cazul în
care consider c msurile întreprinse sânt insuficiente, autoritatea contractant informeaz
ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.
Al. (9) Un ofertant/candidat care a fost exclus prin hotrâre definitiv a unei instane de
judecat de la participarea la procedurile de achiziii publice nu are dreptul s fac uz de
posibilitatea prevzut la alin. (6)–(8).
Participare la o organizaie criminal
Text Da +Nu
Corupie Da +Nu
activitile teroriste
Text Da +Nu
trafic de persoane
contribuiilor la asigurrile sociale
Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilete urmtoarele motive de excludere.
Al. (2) Autoritatea contractant are obligaia de a exclude din procedura de atribuire a
contractului de achiziii publice orice ofertant sau candidat care se afl în oricare dintre
urmtoarele situaii: Lit. (b) nu i-a îndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de
asigurri sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau
în ara în care este stabilit.
Al. (22) Prin derogare de la alin.2 lit. b), ofertantul/candidatul nu este exclus din procedura
de atribuire dac beneficiaz, în condiiile legii, de ealonarea obligaiilor de plat a
impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ori de alte faciliti în vederea plii
acestora, inclusiv a majorrilor de întârziere (penalitilor) i/sau a amenzilor.
Plata impozitelor
stat.
alte mijloace decât o hotrâre judectoreasc sau
administrativ?
fost stabilit printr-o hotrâre judectoreasc sau
administrativ, aceast decizie este definitiv i
obligatorie? V rugm s precizai data condamnrii
În cazul unei condamnri, durat perioadei de excludere, în
msura în care aceasta este stabilit direct în condamnare
Descriei ce mijloace au fost utilizate
Da Nu
pltind impozitele sau contribuiile la asigurrile
sociale datorate sau încheind un aranjament cu
caracter obligatoriu în vederea plii acestora,
inclusiv, dup caz, a eventualelor dobânzi
acumulate sau a amenzilor?
Aceste informaii sunt disponibile gratuit pentru autoriti,
dintr-o baz de date naional?
+Da Nu
privire la plata contribuiilor la asigurrile sociale
atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât i în alte
state?
+Nu
alte mijloace decât o hotrâre judectoreasc sau
administrativ?
fost stabilit printr-o hotrâre judectoreasc sau
administrativ, aceast decizie este definitiv i
obligatorie? V rugm s precizai data condamnrii
În cazul unei condamnri, durat perioadei de excludere, în
msura în care aceasta este stabilit direct în condamnare
Descriei ce mijloace au fost utilizate
Da Nu
pltind impozitele sau contribuiile la asigurrile
sociale datorate sau încheind un aranjament cu
caracter obligatoriu în vederea plii acestora,
inclusiv, dup caz, a eventualelor dobânzi
acumulate sau a amenzilor? V rugm s le descriei
Aceste informaii sunt disponibile gratuit pentru autoriti,
dintr-o baz de date naional ?
+Da Nu
economici.
interdicie a operatorilor economici în conformitate
cu Articolul 18 al. e) din Legea nr.131 din
03.07.2015 privind achiziiile publice.
sau abateri profesionale
Art.18 al. 2 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilete urmtoarele motive de excludere.
lit. (a) se afl în proces de insolvabilitate ca urmare a hotrârii judectoreti;
lit. (c) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotrârea definitiv a unei instane
judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greeli în materie profesional;
lit. (d) a prezentat informaii false sau nu a prezentat informaiile solicitate de ctre
autoritatea contractant în scopul demonstrrii îndeplinirii criteriilor de calificare i
selecie;
lit. (d1) a înclcat obligaiile aplicabile în domeniul mediului, muncii i asigurrilor sociale,
în cazul în care autoritatea contractant demonstreaz, prin orice mijloace adecvate, acest
fapt;
lit. (d2) se face vinovat de o abatere profesional, care îi pune la îndoial integritatea, în
cazul în care autoritatea contractant demonstreaz, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
lit.(d3) a încheiat cu ali operatori economici acorduri care vizeaz denaturarea concurenei,
în cazul în care acest fapt se constat prin decizie a organului abilitat în acest sens;
lit. (d4) se afl într-o situaie de conflict de interese care nu poate fi remediat în mod efectiv
prin msurile prevzute la art. 74.
În msura cunotinelor sale, operatorul economic
i-a înclcat obligaiile în domeniul mediului ? Da +Nu
Ai luat msuri pentru a demonstra fiabilitatea
dumneavoastr (autocorectare) V rugm s le descriei
Da Nu
i-a înclcat obligaiile în domeniul social? Da +Nu
Ai luat msuri pentru a demonstra fiabilitatea
dumneavoastr (autocorectare) V rugm s le descriei
Da Nu
i-a înclcat obligaiile în domeniul muncii? Da +Nu
Ai luat msuri pentru a demonstra fiabilitatea
dumneavoastr (autocorectare) V rugm s le descriei
Da Nu
Falimentul
Operatorul economic este în stare de faliment? V rugm s le descriei
Da +Nu
Precizai motivele pentru care vei putea fi, totui, în msur s executai contractul. Nu este
necesar s se furnizeze aceste informaii în cazul în care excluderea operatorilor economici
în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislaiei naionale aplicabile, fr nicio
posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totui în msur s execute
contractul.
dintr-o baz de date naional ?
Da Nu
sau de lichidare? V rugm s le descriei
Da +Nu
Precizai motivele pentru care vei putea fi, totui, în msur s executai contractul. Nu este
necesar s se furnizeze aceste informaii în cazul în care excluderea operatorilor economici
în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislaiei naionale aplicabile, fr nicio
posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totui în msur s execute
contractul.
dintr-o baz de date naional ?
Da Nu Nu suntem in situaie de
insolven sau de
similar, cum ar fi falimentul, care rezult dintr-o
procedur similar din legislaiile sau
reglementrile naionale? V rugm s le descriei
Da +Nu
Precizai motivele pentru care vei putea fi, totui, în msur s executai contractul. Nu este
necesar s se furnizeze aceste informaii în cazul în care excluderea operatorilor economici
în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislaiei naionale aplicabile, fr nicio
posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totui în msur s execute
contractul.
dintr-o baz de date naional ?
Da Nu se completeaz de
ctre operatorul
Activele operatorului economic sunt administrate
de un lichidator sau de o instan? V rugm s le descriei
Da +Nu
Precizai motivele pentru care vei putea fi, totui, în msur s executai contractul. Nu este
necesar s se furnizeze aceste informaii în cazul în care excluderea operatorilor economici
în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislaiei naionale aplicabile, fr nicio
posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totui în msur s execute
contractul.
dintr-o baz de date naional ?
Da Nu Întreprinderea nu
sunt suspendate? V rugm s le descriei
Da +Nu
Precizai motivele pentru care vei putea fi, totui, în msur s executai contractul. Nu este
necesar s se furnizeze aceste informaii în cazul în care excluderea operatorilor economici
în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislaiei naionale aplicabile, fr nicio
posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totui în msur s execute
contractul.
dintr-o baz de date naional ?
Da Nu Activitile
economice nu sunt
vizeaz denaturarea concurenei
concurenei? V rugm s le descriei
Da +Nu
Precizai motivele pentru care vei putea fi, totui, în msur s executai contractul. Nu este
necesar s se furnizeze aceste informaii în cazul în care excluderea operatorilor economici
în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislaiei naionale aplicabile, fr nicio
posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totui în msur s execute
contractul.
Da Nu
conflict de interese, astfel cum se precizeaz în
legislaia naional, anunul relevant sau
documentele achiziiei, care decurge din
participarea sa la procedura de achiziii publice? V rugm s le descriei
Da +Nu
acestei proceduri de achiziii publice
Operatorul economic sau o întreprindere care are
legturi cu acesta a oferit consultan autoritii
contractante sau entitii contractante sau a
participat în orice alt mod la pregtirea procedurii
de achiziii publice? V rugm s le descriei
Da +Nu
sanciuni comparabile
un contract de achiziii publice anterior, un
contract anterior încheiat cu o entitate contractant
sau un contract de concesiune anterior a fost
realizat anticipat sau au fost impuse daune-interese
sau alte sanciuni comparabile în legtur cu
respectivul contract anterior: V rugm s descriei
Da +Nu
Da Nu
Partea IV se completeaz online de ctre autoritatea contractant, entitatea contractant i operatorii
economici i include.
Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilete
urmtoarele motive de selecie:
Este înscris între-unul dintre registrele profesionale
sau comerciale relevante naionale sau din statele
membre UE în care este stabilit
+Da Nu
dintr-o baz de date naional ?
+Da Nu Se anexeaz
Este necesar o autorizaie pentru ca operatorul
economic s poat presta serviciul în cauz în ara +Da Nu
Vinovat de interpretare eronat, nedivulgare de
informaii, incapacitate de a furniza
documentele necesare i obinere de informaii
confideniale referitoare la aceast procedur
Operatorul economic s-a aflat într-una dintre
situaiile urmtoare:
a) Nu s-a fcut grav vinovat de declaraii false la
furnizarea informaiilor necesare pentru verificarea
absenei motivelor de excludere sau a îndeplinirii
criteriilor de selecie;
c) Nu a fost în msur s furnizeze, fr întârziere,
documentele justificative solicitate de autoritatea
contractant sau de entitatea contractant, i
d) A încercat s influeneze în mod nepermis procesul
decizional al autoritii contractante sau entitii
contractante, s obin informaii confideniale care i-
ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul
procedurii de achiziii publice sau c a furnizat din
neglijen informaii false care pot avea o influen
semnificativ asupra deciziilor privind excluderea,
selecia i atribuirea?
Al. (3) Autoritatea contractant extrage informaia necesar pentru constatarea existenei
sau inexistenei circumstanelor descrise la alin. (1) i (2) din bazele de date disponibile ale
autoritilor publice sau ale prilor tere. Dac acest lucru nu este posibil, autoritatea
contractant are obligaia de a accepta ca fiind suficient i relevant pentru demonstrarea
faptului c ofertantul/candidatul nu se încadreaz în niciuna dintre situaiile prevzute la
alin. (1) i (2) orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ara de
origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere
juridice sau alte documente echivalente emise de autoriti competente din tara respectiv.
Al. (4) În ceea ce privete situaiile menionate la alin. (2), în conformitate cu legislaia
intern a statului în care sânt stabilii ofertanii/candidaii, prevederile alin. (3) se refer la
persoane fizice i persoane juridice, inclusiv, dup caz, la directori de companii sau la orice
persoan cu putere de reprezentare, de decizie ori de control privind ofertantul/candidatul.
Al.(5) În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul
nu se emit documente de natura celor specificate la alin. (3) sau aceste documente nu vizeaz
toate situaiile prevzute la alin. (1) i (2), autoritatea contractant are obligaia de a
accepta o declaraie pe propria rspundere sau, dac în tara respectiv nu exist prevederi
legale referitoare la declaraia pe propria rspundere, o declaraie autentic dat în faa
unui notar, a unei autoriti administrative sau judiciare sau a unei asociaii profesionale
care are competene în acest sens.
unde este stabilit: V rugm s le descriei
Aceste informaii sunt disponibile gratuit pentru autoriti,
dintr-o baz de date naional ?
+Da Nu Se anexeaz
B. Capacitatea economic i financiar
Articolul 20 al.1 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achiziiile publice, stabilete c,
Demonstrarea capacitii economice i financiare a operatorului economic se realizeaz prin
prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi
Declaraii bancare
declaraii bancare sau, dup caz, dovezi privind
asigurarea riscului profesional, sau s furnizeze
informaii care s îi permit autoritii contractante
sau entitii contractante s obin aceste informaii
direct prin accesarea unei baze de date naionale în
orice stat, disponibil în mod gratuit? V rugm s le descriei
+Da Nu
dintr-o baz de date naional ?
Da +Nu Potrivit articolului 55,
alin.(1) CC ”Persoana
pentru aciunile sale
asigurare de
rspundere civila
generala.
Cifra de afaceri anual Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achiziiile publice, stabilete c.
Al. (11) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anual minim impus operatorilor economici
nu trebuie s depeasc de dou ori valoarea estimat a contractului, cu excepia cazurilor
bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrrilor
sau serviciilor. Autoritatea contractant indic principalele motive pentru o astfel de cerin în
documentaia de atribuire. Atunci când un contract este împrit în loturi, indicele cifrei de
afaceri se aplic pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractant
stabilete cifra de afaceri anual minim impus operatorilor economici cu referire la grupuri
de loturi, dac ofertantului câtigtor îi sânt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în
acelai timp. În cazul în care urmeaz s se atribuie contracte bazate pe un acord-cadru, cifra
de afaceri anual maxim se calculeaz în funcie de dimensiunea maxim anticipat a
contractelor specifice care vor fi executate în acelai timp sau, dac aceasta nu este cunoscut,
pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziii, cifra de
afaceri anual maxim se calculeaz pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor
specifice care urmeaz s fie atribuite în cadrul sistemului respectiv.
Cifra de afaceri anual pentru numrul de exerciii
financiare impus în anunul relevant, în
Se anexeaz ultimul
urmeaz: Se completeaz de ctre autoritatea contractant
Valoare
dintr-o baz de date naional ?
Da +Nu Se anexeaz ultimul
raport financiar.
Cifra de afaceri medie anual pentru numrul de ani
impus în anunul relevant, în documentele achiziiei
sau în DUAE, este dup cum urmeaz: Se completeaz de ctre autoritatea contractant
Numr de ani Valoare
dintr-o baz de date naional ?
Da +Nu Se anexeaz ultimul
raport financiar.
Raport financiar
raportul financiar înregistrat, extrase din raportul
financiar, sau s furnizeze informaii care s îi
permit autoritii contractante sau entitii
contractante s obin acest raport direct prin
accesarea unei baze de date naionale în orice stat,
disponibil în mod gratuit?
dintr-o baz de date naional?
Da +Nu Se anexeaz ultimul
raport financiar.
Dac autoritatea contractant sau entitatea contractant solicit în anunul de participare
prezentarea unor formulare care conin informaii privind capacitatea economic sau
financiar, v rugm s furnizai formularele solicitate în anunul de participare. Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achiziiile publice, stabilete c.
Al. (5) În cazul în care ofertantul/candidatul îi demonstreaz capacitatea economic i
financiar invocând i susinerea acordat, în conformitate cu prevederile alin. (4), de ctre o
alt persoan, acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care beneficiaz prin prezentarea
în form scris a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în form autentic,
prin care aceast persoan confirm faptul c va pune la dispoziia ofertantului/candidatului
resursele financiare invocate. Persoana care asigur susinerea financiar trebuie s
îndeplineasc criteriile de selecie relevante i nu trebuie s se afle în niciuna dintre situaiile
prevzute la art. 18 alin. (1) i alin. (2) lit. a), c)–d3), care determin excluderea din procedura
de atribuire.
Al. (6) Atunci când ofertantul/candidatul se bazeaz pe capacitile altei persoane în ceea ce
privete criteriile referitoare la capacitatea economic i financiar, autoritatea contractant
solicit ca ofertantul/candidatul i acea persoan s fie rspunztoare solidar pentru
executarea contractului.
Al. (7) În aceleai condiii prevzute la alin. (4)–(6), o asociaie de operatori economici are
dreptul s se bazeze pe capacitile membrilor asociaiei sau ale altor persoane.
C. Capacitatea tehnic i/sau profesional
Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilete urmtoarele motive de
selecie:
documentele solicitate de ctre autoritatea
contractant sau entitatea contractant în anunul de
participare, care demonstreaz capacitatea tehnic
i/sau profesional pentru executarea viitorului
+Da Nu
permit autoritii contractante sau entitii
contractante s obin aceste informaii direct prin
accesarea unei baze de date naionale în orice stat,
disponibil în mod gratuit?
dintr-o baz de date naional?
Da Nu se completeaz de
ctre operatorul
autoritatea emitent
sau organismul
emitent. Referina
exact a
prezentarea unor formulare care conin informaii privind capacitatea tehnic sau
profesional, v rugm s furnizai formularele solicitate în anunul de participare.
Pentru contractele de achiziie de lucrri:
executarea de lucrri de tipul specificat
Numai pentru contractele de achiziii publice de
lucrri: în perioada de referin, operatorul
economic a îndeplinit urmtoarele lucrri de tipul
specificat. Autoritile contractante pot solicita
experiena de pân la cinci ani i pot accepta
experiena acumulat în urm cu peste cinci ani.
Descriere
Valoare
dintr-o baz de date naional?
Da Nu se completeaz de
ctre operatorul
autoritatea emitent
sau organismul
emitent. Referina
exact a
operatorul economic a efectuat urmtoarele livrri,
prestri principale de tipul specificat în anunul de
participare. Autoritile contractante pot solicita
experiena de pân la trei ani i pot accepta
experiena acumulat în urm cu peste trei ani. V rugm s le descriei
Valoare
dintr-o baz de date naional?
Da Nu se completeaz de
ctre operatorul
autoritatea emitent
sau organismul
emitent. Referina
exact a
prezentarea unor formulare, v rugm s furnizai formularele solicitate în anunul de
participare.
calitii
tehnicieni sau organismele tehnice pe care
operatorul economic le poate solicita, în special
cele responsabile de controlul calitii în legtur cu
acest exerciiu de achiziii publice. V rugm s le descriei
v rugm s furnizai o declaraie cu privire la
sisteme de management i de trasabilitate în cadrul
lanului de aprovizionare utilizate.
dintr-o baz de date naional?
+Da Nu
Dac autoritatea contractant sau entitatea contractant solicit în anunul de participare
prezentarea unor formulare, v rugm s furnizai formularele solicitate în anunul de
participare.
urmeaz s fie furnizate sau, în mod excepional,
pentru produsele sau serviciile necesare cu un scop
anume. Operatorul economic va permite efectuarea
de verificri ale capacitilor de producie sau ale
capacitii tehnice a operatorului economic i, dac
este necesar, ale mijloacelor de studiu i de
cercetare de care dispune i ale msurilor de control
al calitii? V rugm s reinei c, în cazul în care
operatorul economic a decis s subcontracteze o
parte din contract i se bazeaz pe capacitile
subcontractantului pentru executarea prii
pentru astfel de subcontractani.
Urmtoarele calificri educaionale i profesionale
sunt deinute de prestatorul de servicii sau de
contractantul însui i/sau în funcie de cerinele
stabilite în anunul de participare sau în
documentele procedurii de achiziie de ctre
personalul su de conducere. V rugm s le descriei
Aceste informaii sunt disponibile gratuit pentru autoriti,
dintr-o baz de date naional?
+Da Nu Se prezinta la
solicitare. Dac autoritatea contractant sau entitatea contractant solicit în anunul de participare
prezentarea unor formulare, v rugm s furnizai formularele solicitate în anunul de
participare.
Operatorul economic va putea s aplice urmtoarele
msuri de management de mediu atunci când
execut contractul: V rugm s le descriei
Aceste informaii sunt disponibile gratuit pentru autoriti,
dintr-o baz de date naional?
Da Nu se completeaz de
ctre operatorul
autoritatea emitent
sau organismul
emitent. Referina
exact a
Numrul membrilor personalului de conducere ale
operatorului economic din ultimii trei ani au fost
dup cum urmeaz.
bunuri/servicii: eantioane, descrieri sau
Pentru contractele de achiziii publice de
bunuri/servicii: operatorul economic va furniza
eantioanele, descrierile sau fotografiile solicitate
ale produselor/serviciilor care urmeaz s fie
furnizate/prestate, care nu trebuie s fie însoite de
certificate de autenticitate.
dintr-o baz de date naional?
+Da Nu www.inoxplus.md
Dac autoritatea contractant sau entitatea contractant solicit în anunul de participare
prezentarea unor formulare, v rugm s furnizai formularele solicitate în anunul de
participare.
management de mediu.
selecie.
privire la sistemele sau standardele de management
de mediu
+Da Nu
dintr-o baz de date naional?
+Da Nu Se prezinta la
solicitare. Dac autoritatea contractant sau entitatea contractant solicit în anunul de participare
prezentarea unor formulare, v rugm s furnizai formularele solicitate în anunul de
participare.
Partea V - se completeaz online de ctre autoritatea contractant, entitatea contractant i
operatorii economici i include.
Operatorul economic va fi în msur s furnizeze
formularele, certificatele, avizele i alte documente +Da Nu
indicate în anunul de participare, sau s ofere
informaii care s îi permit autoritii contractante
sau entitii contractante s obin aceste documente,
informaii direct prin accesarea unei baze de date
naionale în orice stat, disponibil în mod gratuit?
Termen
dintr-o baz de date naional?
+Da Nu Se prezinta la
solicitare.
dialog competitiv i parteneriatul pentru inovare
Partea VI se completeaz online de ctre autoritatea contractant, entitatea contractant i operatorii
economici i include.
obiective i nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numrului
de candidai în urmtorul mod:
+Da
Operatorul economic declar c: Dispune de certificate sau alte
forme de documente justificative, dup cum este cerut de anunul de
participare relevant:
Aceste informaii sunt disponibile gratuit pentru autoriti, dintr-o baz de date
naional?
solicitare.
Partea VII- Declaraiile finale
Operatorul economic declar c informaiile prezentate în prile II - VI de mai sus sunt exacte i
corecte i c au fost furnizate cunoscând pe deplin consecinele cazurilor grave de declaraii false.
Operatorul economic declar în mod oficial c poate s furnizeze, la cerere i fr întârziere,
certificatele i alte forme de documente justificative menionate, cu excepia cazului în care:
1. Autoritatea contractant sau entitatea contractant are posibilitatea de a obine documentele
justificative în cauz direct prin accesarea unei bazei de date relevante care este disponibil
gratuit, i se consimte accesul la informaiile menionate, în cazul în care acest lucru este
necesar.
Operatorul economic declar în mod oficial c este de acord ca I.P. Liceul Teoretic "Ion si Doina
Aldea-Teodorovici", astfel cum este descris în partea I seciunea A s obin acces la documentele
justificative privind informaiile pe care le-a furnizat în acest Document Unic de Achiziie European
în scopul Informaia o gsii în SIA RSAP. https://achizitii.md/ro/public/tender/21014880/ MTender
ID ocds-b3wdp1-MD-1574341392614
5. Bilant 2018 (1)
autorizatie sanitara 2018
9. Certificate conformitate
1.Certificat conformitate inox
2.
-