2012 Biologie Nationala Clasa a VII-A Proba Teoretica Subiecte

of 14 /14
 1 PROBA TEORETICĂ CLASA a VII-a SUBIECTE: I. ALEGERE SIMPLĂ La următoarele întrebări (1-30) alege ţi un singur r ăspuns corect, din v ariantele propuse. 1. Receptorii:  A. transformă informa ţiile primite în senzaţii B. percep nespecific diferite forme de energie C. sunt de natur ă epitelial ă dac ă stimulul este luminos D. “traduc” o formă de energie în impuls nervos 2. Specificaţi proiecţia cortical ă a sensibilit ăţii:  A. cutanate – în parte a inferioar ă a lobului frontal B. auditive - în partea superioar ă a lobului temporal C. gustative - în zona superioar ă a lobului parietal D. olfactive - pe faţa externă a emisferelor cerebrale 3. Organele anexe cu rol în mi şcările globilor oculari:  A. pot avea fibre circul are şi radiare B. se inser ă pe toat ă tunica extern ă C. pot determina apariţia strabismului D. corectează diametrul pupilar 4. Una dintre componentele urechii este în co ntact atât cu aerul, cât şi cu perilimfa:  A. membrana fer estrei rotunde B. lanţul de oscioare C. membrana timpanică D. trompa lui Eustachio 5. Celulele rece ptoare olfac tive, spre deosebire de cele gustative:  A. sunt localizate printre cel ule de susţinere B. sunt stimulate de substanţe chimice C. detectează substan ţele nocive D. sunt celu le ner voase cu două prelungiri 6. Una dintre următoarele structuri cutanate este nevascularizat ă:  A. r ădăcina unghiei B. tulpina firului de păr C. stratul termoreglator D. bulbul firului de păr

Embed Size (px)

Transcript of 2012 Biologie Nationala Clasa a VII-A Proba Teoretica Subiecte

SUBIECTE:
I. ALEGERE SIMPL   La urmtoarele întrebri (1-30) alegei un singur r spuns corect, din variantele propuse.
1. Receptorii:  A. transform  informa iile primite în senzaii B. percep nespecific diferite forme de energie C. sunt de natur  epitelial  dac  stimulul este luminos D. “traduc” o form de energie în impuls nervos
2. Specificai proiecia cortical a sensibilit ii:  A. cutanate – în partea inferioar  a lobului frontal B. auditive - în partea superioar  a lobului temporal C. gustative - în zona superioar  a lobului parietal D. olfactive - pe faa extern a emisferelor cerebrale
3. Organele anexe cu rol în micrile globilor oculari:  A. pot avea fibre circulare i radiare B. se inser  pe toat  tunica extern   C. pot determina apariia strabismului D. corecteaz diametrul pupilar
4. Una dintre componentele urechii este în contact atât cu aerul, cât i cu perilimfa:
 A. membrana ferestrei rotunde B. lanul de oscioare C. membrana timpanic  D. trompa lui Eustachio
5. Celulele receptoare olfactive, spre deosebire de cele gustative:  A. sunt localizate printre celule de susinere B. sunt stimulate de substane chimice C. detecteaz substan ele nocive D. sunt celule nervoase cu dou prelungiri
 

7. S.N.C. este conectat cu receptorii i efectorii printr-un numr total de nervi egal cu:
 A. 43 B. 62 C. 86 D. 55
8. În cadrul reflexelor necondiionate intr  :  A. reflexe simple, de exemplu cel de reproducere B. reflexe cu centrii localiza i cortical C. reflexe complexe, de exemplu instinctele D. reflexe care se pot modifica în timp
9. În reflexul cardioaccelerator, spre deosebire de cel al clipitului:  A. efectorii con in celule musculare controlate voluntar B. calea aferent are un ganglion spinal cu neuroni motori C. centrul nervos este dispus în mduva spinrii D. calea eferent conduce impulsul nervos la efectori
10. Neuronii motori pot fi localizai la nivelul:  A. cornului anterior al mduvei spinrii B. ganglionului spinal C. cornului posterior al mduvei spinrii D. lobului frontal al emisferelor cerebeloase
11. anul lateral profund al emisferelor cerebrale:  A. separ  lobul frontal de cel parietal B. delimiteaz lobul temporal în partea superioar    C. separ  complet lobul temporal de cel occipital D. delimiteaz inferior centrul auzului
12. Prezint  structur   mixt :  A. ganglionii nervilor spinali B. r dcina posterioar   C. trunchiul nervilor spinali D. r dcina anterioar  
13. Este un stereotip dinamic:  A. tusea B. str nutul C. cititul D. clipitul
14. Substana cenuie a axului cerebrospinal:  A. este format din prelungiri neuronale B. îndeplinete funcia reflex  C. este grupat în nuclei la nivel medular D. închide reflexul vasoconstrictor în bulb
 

16. Sternul:  A. face parte din categoria oaselor scurte B. se articuleaz cu un num r de 20 de oase C. conine lame osoase care se întretaie D. reprezint zon  de fixare a mu chiului deltoid
17. Muchiul biceps:  A. are tendoane formate din esut conjunctiv elastic B. este format din celule numite miofibrile C. reprezint for  a pentru o pârghie de ordinul III D. î i modific volumul în timpul contrac iei
18. La nivelul cutiei toracice:  A. exist un num r de 12 vertebre B. muchii trapezi sunt muchi lungi C. sternul are dou epifize i o diafiz  D. muchiul drept abdominal are fascicule de fibre
19. În cazul nutrimentelor:  A. apa i glucoza, trec în sânge prin intermediul celulelor intestinale B. aminoacizii i glicerina se unesc in vilozit  ile intestinale C. aminoacizii i glucoza ajung prin vena port în ficat D. acizii gra i i vitaminele hidrosolubile trec în limf  
20. La nivelul intestinului gros:  A. se sintetizeaz vitaminele antihemoragice K i B B. se absorb cantit  i importante de s ruri minerale i ap  C. sunt descompuse proteinele în substan e simple, aminoacizi D. are loc transformarea chimului în chil intestinal
21. Srurile biliare au urmtoarele ac iuni:  A. particip la digestia chimic  a lipidelor din intestinul sub ire B. favorizeaz absorb ia în sânge a nutrimentelor hidrosolubile C. inhib ac iunea lipazelor la nivel gastric i intestinal D. pregtesc gr simile în vederea ac iunii lipazei pancreatice
22. Stomacul are:  A. localizarea în stânga ficatului i posterior fa  de pancreas B. mucoasa cutat si acoperit  de un strat protector de mucin   C. orificiul pilor în legtur  cu partea mobil  a duodenului D. numeroase vilozit  i, care m resc suprafa a de absorb ie
23. Sucul gastric, spre deosebire de sucul pancreatic:  A. este semilichid i alcalin B. con ine proteaze i lipaze C. împiedic alterarea alimentelor D. realizeaz digestia amidonului
 

25. În oreion:  A. poarta de intrare este digestiv  i respiratorie B. cauza este bacterian, ca i în hepatita epidemic  C. se inflameaz amigdalele i se înro e te faringele D. agentul patogen afecteaz glande care secret  lizozim
26. Vitamina D:  A. se nume te antiscorbutic  B. este produs în organism C. intr  în structura globulelor ro ii D. este deficitar  pe perioada verii
27. Alimentele foarte bogate în gr simi animale determin:  A. formarea de carii, prin acidifierea salivei B. senza ie de foame la intervale scurte C. încetinirea digestiei în stomac D. stimularea secre iei vezicii biliare
28. Hipofiza:  A. se mai nume te i ”glanda cre terii” B. determin alungirea oaselor prin periost C. are lobul anterior de origine nervoas  D. influen eaz eliminarea apei din organism
29. Medulosuprarenala, spre deosebire de corticosuprarenal :  A. este de origine epitelial, ca i tiroida B. controleaz echilibrul mineralelor în organism C. dilat pupilele, efect generat i de un centru din m duva spinrii D. are activitatea stimulat de hormoni tropi hipofizari
30. Hipotalamusul:  A. este dispus în cutia cranian, inferior de glanda hipofiz  B. secret hormoni tropi care ajung în lobul posterior hipofizar C. stimuleaz  direct secre ia de tiroxin  prin intermediul hormonului tireotrop D. particip la formarea unui feed-back în care este inclus   i glanda tiroid  
II. ALEGERE GRUPAT  La urmtoarele întrebri ( 31-60 ) se propun mai multe variante de r  spuns, numerotate cu 1,2,3,4. Rspundei cu:
 A - dac variantele 1, 2 i 3 sunt corecte B - dac variantele 1 i 3 sunt corecte C - dac variantele 2 i 4 sunt corecte D - dac varianta 4 este corect   E - dac toate cele 4 variante sunt corecte
31. O seciune la nivelul r dcinii ventrale a nervului spinal va provoca:
 

32. Sunt reflexe vegetative cu centrii în mduv: 1. pupilodilatator 2. cardioaccelerator 3. vasoconstrictor 4. respirator
33. Formarea reflexului condiionat salivator la un animal presupune:
1. prezen a senza iei de foame înainte de experiment 2. preceden a excitantului necondi ionat fa  de cel dobândit 3. asocierea repetat a celor dou  tipuri de stimuli 4. implicarea centrilor subcorticali ai auzului i ai alimentaiei
34. Factorii biologici pot afecta pielea prin apari ia: 1. tricofiiei 2. furunculozei 3. râiei 4. insolaiei
35. Corpul uman dispune de mecanisme de protecie împotriva frigului, de exemplu:
1. contracia muchilor scheletici 2. secreia de hormoni tiroidieni 3. prezena gr simii din hipoderm 4. intensificarea circula iei sângelui în piele
36. Unele zone ale limbii percep mai mult de un gust fundamental, de exemplu: 1. vârful - srat i dulce 2. corpul - acru i amar 3. marginile - srat i acru 4. baz - amar i acru
37. Substanele mirositoare stimuleaz: 1. dendritele neuronilor din bulbul olfactiv 2. prelungirile care str bat osul ciuruit 3. axonii neuronilor din mucoasa olfactiv  4. prelungirea scurt a neuronilor olfactivi
 

41. Cerebelul: 1. primete informaii de la calea vestibular   2. este conectat cu receptorii melcului membranos 3. intervine în redresarea în cazul instabilit  ii corpului 4. comand contrac ia musculaturii viscerale
42. Lipsa vitaminei A poate cauza: 1. sânger ri la nivelul gingiei 2. perturbri ale vederii nocturne 3. tulbur ri ale fixrii calciului în oase 4. aspectul de piele uscat 
43. Durerea cutanat a mâinii stângi: 1. nu are un stimul specific 2. poate iniia un reflex de aprare 3. poate fi determinat de agen i chimici 4. este perceput în lobul parietal opus
44. Pentru un obiect plasat la 4 m, într-o regiune intens luminat, procesul de acomodare presupune:
1. participarea muchilor ciliari 2. bombarea cristalinului 3. contrac ia mu chilor circulari din iris 4. implicarea lobului parietal
45. Conin celule receptoare: 1. mugurii gustativi 2. canalele semicirculare membranoase 3. melcul membranos 4. bulbul olfactiv
46. La nivelul capului: 1. centrul pupilodilatator este dispus în trunchiul cerebral 2. o gland mixt  controleaz  activitatea gonadelor 3. receptorii olfactivi au prelungirile lungi spre interiorul foselor nazale 4. osul sfenoid este localizat la baza cutiei craniene
47. Muchii gemeni, la fel ca i muchii bicepi brahiali: 1.  au dispunere pe partea posterioar    2.  sunt într-un num r total de patru 3.  particip  la pârghie de gradul II 4.  sunt mu chi fusiformi
48. În organism: 1. stomacul are i fibre musculare dispuse oblic 2. muchiul diafragm are form de cupol   3. intestinul gros are fibre longitudinale grupate în benzi 4. muchiul deltoid apar ine muchilor braului
49. Identifica i asocierea corect  dintre urm toarele substan e i segmentul tubului digestiv în care sunt descompuse:
 

50. Denti ia definitiv  cuprinde: 1. patru canini, cu rol de sfâ iere a hranei 2. doisprezece molari, cu câte patru ridicturi 3. opt incisivi, cu rol de tiere a alimentelor 4. opt premolari, cu câte dou ridic turi
51. Avitaminozele pot provoca urmtoarele efecte: 1. anemie - lipsa vitaminei antiscorbutice 2. oprirea cre terii – absen a vitaminei antirahitice 3. tulbur ri psihice – lipsa vitaminei B1  4. inflamarea buzelor – absen a viteminei antiberiberice
52. Din ii au în alctuire: 1. smal ul - substan  dur  , mat  2. colul - acoperit de gingie 3. dentina – nevascularizat  i inervat   4. cementul - acoper  r  dcina
53. În degluti ie: 1. undele peristaltice esofagiene împing bolul spre cardia 2. omu orul palatului dur permite trecerea spre faringe 3. laringele se ridic  i este acoperit de epiglot   4. comenzile pleac dintr-un centru nervos medular
54. În digestia chimic: 1. amilaza este prezent doar în sucul pancreatic 2. lipaza intestinal emulsioneaz  lipidele 3. saliva dizolv amidonul crud 4. proteazele intestinale definitiveaz digestia proteinelor
55. Fibrele de celuloz din intestinul gros: 1. sunt digerate de flora bacterian  2. favorizeaz absorb ia apei i mineralelor 3. sunt rezultatul ac iunii amilazei intestinale 4. stimuleaz peristaltismul intestinal
56. Giardioza, spre deosebire de oxiuraz: 1. este produs de un vierme parazit 2. se transmite prin alimente infestate 3. face parte din categoria parazitozelor 4. afecteaz c ile biliare i intestinul sub ire
57. Amidonul: 1. este un glucid complex care con ine i glicerin  2. se coloreaz în albastru în prezen a iodurii de sodiu 3. la fel ca i aminoacizii, ajunge la ficat prin vena port  4. con ine glucoz ce poate s  fie depozitat  sub form  de glicogen
 

59. Dereglrile glandelor endocrine pot determina: 1. obezitate i pr pe fa  la femei – hipersecre ia suprarenalelor 2. dureri de cap i tulbur ri de vedere – acromegalie 3. unghii sf râmicioase i pr rar – hipotiroidie 4. prezen a glucozei în urin – hipersecre ie insulinic  
60. Timusul: 1. are o culoare albicioas dup  vârsta de 20 de ani 2. este dispus într-o cutie format din 37 de oase 3. cre te în volum dup perioada pubert   ii 4. este alctuit din mai mul i lobi, care secret hormonul timic
III. PROBLEME
La întrebrile 61 - 70 alegei r spunsul corect din cele 4 variante propuse.
Un grup de elevi de la coala General  nr. 13, înso it de doi profesori, de geografie i de biologie, a plecat pentru trei zile într-o excursie la munte.
   ÎN PRIMA ZI DE EXCURSIE  Grupul merge într-o poieni în care se joac , în timp ce un profesor îi supravegheaz atent. Dan s-a îndep rtat la 10- 20 de metri de profesor i alearg dup  un fluture. Radu, aflat la aproape 3 metri de profesor vine ctre acesta lcrimând, deoarece o musculi   i-a ptruns în ochi. Eliza, a alergat i, încercând s  prind   mingea, a alunecat i a czut, apoi s-a rostogolit demonstrativ deoarece colegii ei aplaudau, râzând în hohote. Elena a fost în epat la mân  de o insect , în timp ce culegea floricele.
61. Profesorul privete ctre Dan. Analizai imaginile I, II, III i precizai:
a) Figura potrivit situa iei i componentele notate cu cifrele 1, 2, 3, 4 b) Denumirea i rolul structurilor notate cu cifrele 5, 6, 7, 8 c) Cauzele / consecinele posibile ale afectrii componentei notate cu cifra 2
IMAGINEA I  IMAGINEA II  IMAGINEA III 
a) b) c)
5 - nervul optic - transmiterea informaiilor ctre lobul temporal
miopia – cristalin bombat
6 - muchii radiari - prin contracie mresc pupila
cataracta - pierderea transparenei
C imaginea II - 3 - retin 
7 - pupila - regleaz  cantitatea de lumin   care ptrunde în ochi
prezbitismul - pierderea elasticitii
8 - muchi circulari - prin contracie micoreaz pupila
hipermetropia – lentil  aplatizat 

62. Profesorul privete ctre Radu. Analizai imaginile II i IV i precizai:
a) Componentele din imaginea II, cu asocierea modificrilor specifice situaiei b) Denumirea i rolul structurilor din imaginea IV c) Efectele posibile care pot aprea prin infectarea structurii cu nr. 4 din imaginea IV
IMAGINEA II 
IMAGINEA IV 
1- glanda lacrimal - men ine umed suprafa a ochiului
inflamare , cu apariia conjunctivitei
2 – canalicule - dirijeaz  lacrimile spre unghiul extern al orbitei
afectarea proteciei interne a pleoapelor
C 3 - retina - realizeaz  fotorecepia
3 – canalul nazal - conduce lizozimul spre cavitatea bucal 
scurgerea lacrimilor pe obraji
tumefierea corneei
63. Din perspectiva situa iei în care se afl  Eliza, analiza i imaginea V i preciza i:
a) Componentele notate cu cifrele 1,2,3,4 i particularit  ile anatomo / func ionale ale acestora
b) Componentele notate cu cifrele 5,6,7,8 i particularit  ile acestora
c) Consecin ele lezrii / infectrii componentelor notate cu cifrele 4,9,10,11
IMAGINEA V
 A 1- fereastr  oval  – determin vibra iile endolimfei
5 - melcul membranos - are celule cu rol în recepionarea undelor sonore
10 - perturbarea transmiterii vibraiilor prin endolimf  
B 2 – scria - în contact cu nicovala i fereastra oval 
6 - canale semicirculare membranoase - au ase orificii de comunicare cu utricula
4 - afectarea circulaiei aerului între urechea extern  i cea medie
C
7 – utricula - receptori în contact cu otolitele
11 - perturbarea transmiterii vibraiilor prin perilimfa melcului osos
D 4 - trompa lui Eustachio- conectecteaz urechea intern cu faringele
8 – sacula - un orificiu de comunicare cu utricula i unul cu melcul membranos
9 - afectarea funciilor urechii interne
64. tiind despre întâmplarea Elenei, analizai imaginea VI i precizai:
a) Denumirea i rolul structurilor  notate cu cifrele 1 ,2, 3, 4
b) Denumirea i rolul structurilor  notate cu cifrele 5, 6, 7, 8
IMAGINEA VI
a) b)
 A 1 - receptori, terminaiile nervoase libere din mu chi
5 - corn posterior, loc de intrare pentru r dcina posterioar  a nervului spinal
B 2 - dendrite care conduc aferent impulsul nervos
6 - corn anterior, loc de ieire al ramurii anterioare a nervului spinal
C 3 - neuron senzitiv din ganglionul spinal
7 - r dcin format   din axonii neuronilor motori
D 4 - axonul neuronului senzitiv care ptrunde în mduv 
 
   ÎN A DOUA ZI DE EXCURSIE
65. Profesorul de geografie are dureri la nivelul unei articulaii. Cosmin, care a avut nota 10 la testul de la capitolul “Locomoia”, se ofer    s -i explice domnului profesor structura acestei legturi dintre oase.
a) Care este asocierea corect  dintre cifrele de pe imaginea alturat  i numele structurii anatomice?
b) Ce rol au componentele din imagine?
 
11 
66. Elena are pe masa din camer   o vaz   cu flori din care ia un fir de trandafir i îl apropie de nas ca s-i simt  mai bine mirosul. Ce structuri sunt implicate în realizarea acestui reflex i ce rol au ?
 A 1 – conducerea impulsului nervos; 2 – primete informaii vizuale;
3 – trimite comenzi spre muchi; 4 –muchiul biceps
B 5 – genereaz impulsul nervos; 6 – analizeaz informa ii care vin de la ureche; 7 – cornul anterior; 8 – reprezint rezisten a în cadrul pârghiei
C 9 – lentil biconvex ; 10 – cortex motor;
11 – neuron motor; 12 – oase cu esut spongios la extremiti
D 13 – pata galben; 14 – arie senzitiv;
15 – r dcin motorie; 16 – tendoane prinse pe clavicul 
a) b)
 A. 2 – capsul articular    3 – lichid lubrefiant, cu aspect de g lbenu 
B. 1 - ligament 4 – întrirea articulaiei
C. 4 – membran sinovial   1 – lubrefiaz  capetele osoase
D. 3 – cavitate articular   5 – sudarea fracturilor
 
   ÎN A TREIA ZI DE EXCURSIE
67. Când au urcat cu telecabina, Angela a observat c  vânz toarea de bilete are caracteristici asemntoare persoanei din imagine. Nedumerit, o întreab  pe profesoara de biologie:
a) Care este boala de care sufer  vânz toarea?
b) Ce alte simptome poate prezenta persoana respectiv?
a) b)
B gu  endemic   diminuarea for ei musculare
C boala lui Basedow tahicardie
D hipotiroidism accelerarea respira iilor
68. Victor i Eugen merg într-o libr rie unde vd un atlas de anatomie uman   foarte interesant. Îl r sfoiesc i se opresc asupra unei imagini ca i cea de mai jos. Analizai aceast imagine i stabilii: a) Forma iunile numerotate cu cifrele 1, 2, 3 i 4 b) Rolul componentelor numerotate cu cifrele 5, 6, 7, i 8 c) Componentele intestinului sub ire numerotate cu cifrele 9, 10, 11 i 12 i caracteristicile lor structurale
a) b) c)
5 – mresc suprafa a de absorb ie
9 – mucoasa intestinal – unistratificat 
B 2 – cecum 6 – absorb zaharoza din fructe 10 – vilozit  i – bogat vascularizate
C 3 – rect 7 – secret sucul intestinal 11 – mu chi longitudinali – dispu i imediat sub mucoas 
D 4 – duoden 8 – preia vitaminele liposolubile 12 – mu chi circulari – dispu i spre exteriorul celor longitudinali
 
13 
a) Pentru imaginea A - forma iunile numerotate cu cifrele 1, 2, 3 i 4, corelate cu caracteristicile structurale / func ionale ale acestora
b) Pentru imaginea B - tipul dintelui i componentele distruse de carie, reprezentate prin cifrele 1, 2, 3, 4
c) Problema de sntate a Mariei i posibilul agent care a cauzat-o
IMAGINEA A IMAGINEA B
molar 1 – smal
B 2 – pulpa  – este vascularizat 
molar 2 – smal i dentin 
dizenterie  – un bacil
premolar 3 – pulpa dentar  
ascaridioz  – limbricul
premolar 4 - coroana
toxiinfec ie alimentar    - giardia
70. Daniel este obez, iar Violeta are probleme cu evacuarea bilei. Ambii in regim, beneficiind de o alimenta ie special. Analizai imaginea urmtoare i stabilii:
a) Câte proteine, glucide i lipide trebuie s  consume Daniel pe zi, tiind c:
  1 g de proteine con ine 4,25 Kcal   1 g de glucide 4,5 Kcal   1 g de lipide 9,3 Kcal   dieta lui zilnic  nu trebuie s  dep   easc  
2000 Kcal
b) Rolul componentelor 1, 2, 3 i 4
c) Cantitatea de ap  din bila secretat   într-un minut de ficatul Violetei, tiind c:
 
 A 53 g proteine 124 g glucide 130 g lipide
1 – produce enzime pentru digestia lactozei 0,00369 dl
B 21 g proteine 156 g glucide 127 g lipide
2 – sintetizeaz factori ai coagul rii 0,369 ml
C 130 g proteine 112 g glucide 97 g lipide
3 – particip la digestia proteinelor i a lipidelor 0,41 ml
D 208 g proteine 107 g glucide 94 g lipide
4 - secret un suc implicat în digestia intestinal   0,0041 dl
Not : Timp de lucru 3 ore.Toate subiectele sunt obligatorii. 
În total se acord  100 de puncte:
-  pentru întrebrile 1-60 câte 1 punct; -  pentru întrebrile 61-70 câte 3 puncte; -  10 puncte din oficiu
SUCCES !