1_Istoricul Constituirii Uniunii Europene

of 10 /10
ETAPELE CONSTRUCŢIEI UNIUNII EUROPENE Iulia Munteanu Euro Consilier

Embed Size (px)

description

ue

Transcript of 1_Istoricul Constituirii Uniunii Europene

Page 1: 1_Istoricul Constituirii Uniunii Europene

ETAPELE CONSTRUCŢIEI UNIUNII EUROPENE

Iulia Munteanu

Euro Consilier

Page 2: 1_Istoricul Constituirii Uniunii Europene

După cel de-al doilea război mondial lumea era bipolară:

- POLITIC: blocul comunist şi blocul capitalist

- ECONOMIC: CAER (economia centralizată) şi CECO, CEE, CEEA (economia de piaţă)

- MILITAR: Pactul de la Varşovia şi NATO

“Aştept şi doresc crearea Statelor Unite ale Europei unde va fi posibilă orice călătorie fără obstacole. Sper să văd economia Europei studiată într-un tot unitar. Sper să văd un Consiliu care să regrupeze, poate, 10 naţiuni, printre care fostele Mari Puteri…”

Winston Churchill 1942

“Va veni o zi în care voi, francezi, ruşi, italieni, germani, voi toate naţiunile continentului, fără să vă pierdeţi calităţile distincte şi glorioasa voastră individualitate, veţi fonda împreună o unitate superioară şi veţi construi fraternitatea europeană.”

Victor Hugo 1849

Page 3: 1_Istoricul Constituirii Uniunii Europene

Jean Monnet şi Robert Schuman arhitecţii noii Europe

- 9 mai 1950 Robert Schuman propune, pe baza unei idei a lui Jean Monnet, punerea în comun a rezervelor de cărbune şi de oţel

“Noi nu cualizăm statele, ci unim oamenii” Jean Monnet

Page 4: 1_Istoricul Constituirii Uniunii Europene

Tratatul de la Paris – înfiinţarea “Comunităţii Europene

a Cărbunelui şi Oţelului”

-semnat la 18 aprilie 1951

-intrat în vigoare în 23 iulie 1952

Prevede 4 principii:

1. superioritatea instituţiilor comunitare

2. independenţa instituţiilor comunitare

3. colaborarea interinstituţională

4. egalitate între state

Tratatele de la Roma – înfiinţarea “Comunităţii Economice Europene” şi a “Comunităţii Europene a Energiei Atomice - semnate pe 25 martie 1957-

1. constituirea uniunii vamale

2. cooperare în probleme de energie nucleară

Page 5: 1_Istoricul Constituirii Uniunii Europene

Tratatul de la Bruxelles

semnat în 1965

-”tratatul de fuziune a executivelor”

apariţia unei Comisii unice si a unui Consiliu unic

- semnat la 14 februarie 1986, intrat în vigoare pe 1 ianuarie 1987

- consacră existenţa Consiliului Europeanstabileşte data realizării definitive a pieţei unice (31 decembrie 1992)

- toate hotărârile pieţei unice sunt luate cu vot majoritar

Actul Unic European

Page 6: 1_Istoricul Constituirii Uniunii Europene

- încheiat în 1992 şi intrat în vigoare în 1993

- introduce noţiunea de “Uniune Europeană”

- Uniunea Europeană are 3 piloni:

1. comunităţile europene

2. politica externă şi de securitate comună

3. cooperare în domeniul justiţiei şi al afacerilor interne OBIECTIVE:

1. de a promova progresul economic şi social, de a ajunge la o dezvoltare echilibrată şi durabilă, prin crearea unui spaţiu fără frontiere interne, prin întărirea coeziunii economice şi sociale şi prin stabilirea unei Uniuni economice şi monetare şi a unei monede economice unice; 2. de a afirma identitatea europeană pe scena internaţională, prin punerea în practică a unei politici externe şi a unei securităţi comune 3. de a întări protecţia drepturilor şi intereselor cetăţenilor din statele membre, prin instaurarea unei cetăţenii a UE 4. de a menţine şi de a dezvolta Uniunea, ca spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, în cadrul căreia este asigurată libera circulaţie a persoanelor 5. de a menţine integral acquis-ul comunitar.

Tratatul de la Maastricht

Potrivit articolului 6 UE “Uniunea este fondată pe principiile libertăţii, democraţiei, respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, ca şi a statului de drept, principii care sunt comune statelor membre”.

Page 7: 1_Istoricul Constituirii Uniunii Europene

Tratatul de la Amsterdam

- a fost semnat la 2 octombrie 1997, a intrat în vigoare la 1 mai 1999- a avut drept consecinţă consolidarea celor trei “piloni” ai UE

Tratatul cuprinde trei părţi:1. modificări ale Tratatului instituind U.E.: un nivel de viată ridicat, o dezvoltare echilibrată şi

durabilă, consolidarea apărării comune, introducerea obiectivului menţinerii şi dezvoltării uniunii ca spaţiu de securitate, libertate şi justiţie

2. simplificarea Tratatelor în scopul suprimării dispoziţiilor caduce3. dispoziţii generale şi finale

Cele 4 obiective principale:1. eliminarea treptată a ultimelor obstacole în calea

liberei circulaţii, întărirea securităţii şi a justiţiei2. afirmarea drepturilor cetăţenilor europeni prin

sublinierea rolului acestora 3. politică externă coerentă4. creşterea eficenţei structurii instituţionale UE în

vederea primirii de noi membri

Page 8: 1_Istoricul Constituirii Uniunii Europene

Tratatul de la Nisa

- semnat în februarie 2001 şi intrat în vigoare la 1 februarie 2003- scopul exprimat a fost pregătirea UE în vederea extinderii- trei axe principale: 1. componenţa şi modul de funcţionare a instituţiilor europene 2. procedura de decizie în cadrul Consiliului de Miniştri 3. consolidarea cooperării între instituţii

Tratatul de la Nisa stabileşte condiţiile pentru admiterea de noi membri în perspectiva în care Uniunea va avea 27 de membri.

- 732 de mandate în Parlamentul European până în 2007 şi 786 după 2007 ( dintre care 35 din România)- 345 de mandate în Consiliul UE- 27 de mandate în Comisia Europeană

Acest tratat constituţional încorporeză Carta Drepturilor Fundamentale. Acesta cuprinde ansamblul drepturilor civile, politice, economice şi sociale ale cetăţenilor europeni şi e grupat în şase capitole: demnitate, libertate, egalitate, solidaritate, cetăţenie şi justiţie.

Page 9: 1_Istoricul Constituirii Uniunii Europene

În cei 50 de ani au existat 5 valuri de aderare:

- 1973 Danemarca, Irlanda, Marea Britanie- 1981 Grecia- 1986 Spania şi Portugalia- 1995 Austria, Finlanda şi Suedia- 1 mai 2004 Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria

Uniunea Europeană oferă un răspuns provocării date de fenomenul globalizării, un răspuns exprimat în valorile europene, dar, mai presus de orice, oferă cea mai bună “asigurare politică” pentru un viitor liber şi paşnic.

Cele trei Comunităţi:

- Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi a Oţelului CECO 1951- Comunitatea Economică Europeană 1957 CEE- Comunitatea Economică a Energiei Atomice CEEA 1957

Page 10: 1_Istoricul Constituirii Uniunii Europene

Curente în diplomaţia română la începutul anilor ’90: - integraţionist - neutralist

- 13 decembrie 2002 Uniunea Europeană semnează tratatele de aderare cu 10 state candidate - decembrie 2004 s-au finalizat negocierile cu România- 25 aprilie 2005 data semnării Tratatului de Aderare la Uniunea Europenă a României şi Bulgariei- 1 ianuarie 2007 data propusă pentru aderarea României la UE

Criteriile de la Copenhaga 1993:- politic ( garantarea democraţiei, statului de drept, drepturile omului, protecţia minorităţilor) - economic ( statut de economie de piaţă funcţională)- capacitatea de asumare a obligaţiilor statelor membre

Etapele aderării României la UE:

- 1993 Acordul european privind asocierea României şi a statelor membre ale Comunităţii Europene- 1995 intrarea în vigoare a acordului; România devine stat asociat- 22 iunie 1995 România depune cerere de-a deveni membru- 1997 Consiliul European decide să lanseze procesul de extindere a UE- 1999 Consiliul European de la Helsinki confirmă că procesul de integrare va începe pentru 12 ţări candidate- martie 2000 încep negocierile România devine stat candidat la aderare