15 minute 11/2011

of 2 /2

Embed Size (px)

description

reportaj in ziarul local 15 minute nr 11 din 21-27 ianuarie 2011

Transcript of 15 minute 11/2011

Page 1: 15 minute 11/2011
Page 2: 15 minute 11/2011

l0 minuto ez.,gferis m t4

Scoala Luminiinterioare este sursa uneiunoasteri profunde si in-ataturi ancestrale care te

uor ajuta sa te descoperi pe

ine insuti si sa te intelegia nivele mai profunde ale

oasterii.torii si ghizii acestei

coli sunt pregatiti pen-a te ajuta si indruma in

alatoria spirituala pentruecoperirea scopului si mi-iunii in viata, dezvoltarearesterii personale pe calea

luminari si Indumnezeirii.preciern unicitatea in-ividului si incurajam pe

ecare sa isi uffneze pro-ia sa cale a evolutiei spir-

tuale. Te invitam sa iti ieistinul in propriile maini.

i sa creezi sfbrsitul aceste

vestir in care persona-ul principel esti tocmai tunsuti. ]o{u uita ca tu esti

criitorul, directorul si regi-rul aceste piese care se

umeste calatoria vietii.Te putem ajuta si

icla pe calea dezvoltariiersonale si sa iti ofenmijloacele necesare pentrucrea cea ce doresti si ai

evoie. Dar numai tu si nu-i tu insuti poti determina

le folosesti precum si

e cale vrei sa urmezi ineasta aventura a vietii cu-

oasterii si dezvoltarii per-nale.

fiecare pas vei avea

arte de oportunitai in care

buie sa ii decizii. de

rovocari, descoperiri sl

sponsabilitati , La fel ca

orice alta cale spiritualaopul nu este destinatia,r mai degraba descoperi-

$sorla ml$torglorrea si intelegerea proprieipersoane si a modului de

a ne manifesta, cu potentesi slabiciuni. Sunt DaruriDivine care stau latentesi ascunse la fiecare coltasteptand sa fie descoperitesi activate pentru a fi ca-pabili sa trecem peste noiprovocari pentru a putea sa

iti maximizam potentele si

indeplinim misiunea per-sonal.

Adept sau primulNivel de Initiere

Aici treci prin pri-ma mare initiere si ceremo-nie. Prin aceasta cerernonieesti pus in contact directcu fluxul energetic al scoliicare este o sursa pemanentade putere si intelepciune &

scolii de spiritualitate. Inacelasi timp castigi un con-tact direct cu entitatiile de

lumina care sustin aceasta

scoala, cu Maestii Lumi-nii, Ingerii si Arhangeliicare rnentin, pazesc si su-pravegheaza sursa de pu-tere si cunoastere precum si

modul in care este folosita.Acest grup de entitati suntin mod colectiv numiteIerarhia de Lurnina si Iu-bire, Devenind un initiat siparte integranta a Ierarhiede lumina si a Marei Fra-ternitati a Luminii Albe veifi in permanent contact cu

acestia primind suportul si

ajutorul lor in viata de zi cu

zi. Primul nivel de initiereeste dedicat autocontroluluisi descoperii proprii, inva-tari asimilarii si aplicarii inmod normal si constant a

cunostiintelor, metodelor siprocedeelor predate Adep-

tului.Lector sau a doua

initiereAici se invata si ti

se da posibilitatea sa trans-miti cele invatate. Aceasta adoua initiere este o pregat,ire pentru ce-a de-a treia siultima initiere. Ti se predaulucruri avansate in

. multe

domenii ale cunoasterii.Procesul de invatare se faceprintr-un proces cunoscut sinumit procesul de transmi-tere a cunoasterii ezoterice.Aceasta este modalitateam care cunoasterea este

transmisa de la un ghid cn*

tre lector si adepti. Lectoriipredau sub supraveghereasi supervizarea ghiduluipana cand devin cornpetentisi capabili sa ofere invatat-urile scolii ei insisi. Initiatiiscolii trec in mod naturalsi gradat de la nivelul deadept la cel de leetor prinacumularea in mod nafuralsi gradata a cunostiintelorsi tehnicilor ezoteiice pre-date sau primite.

Ghid sau a treiainitiere

Aceasta este punc-tul culminant al deevoltariiin cadrul Scolii de Spir-itualitateo este necesar un

' efort destul de rnare pentrua veni si a primi initiereain cel de-al treilea nivel.In acest nivel este nivelulin care puterea spirituala sidivina este manifestata lacapacitati maxime si in ceamai pura forma posibila inplanul fizic. Ghidul iubestetotul fara exceptie si este inserviciul Umanitatii si alDivinitatii 100% pe toate

planurile Si dimensiunile.Initiatul la acest nivel este

de asemenea un admin-istrator care coordoneazaactivitatea unei echipe deinitiati pentru a lucra infolosul umanitatii. Ghidulne reaminteste ceea ce amstiut dar de mult am uitatca am stiut. Ghidul ne in-druma de-a lungul caii spir-ituale evolutive. Pentru a tecalifica ca si ghid spiritualtrebuid sa alegi, sa acceptia servii in folosul Umani-tatii si al Divinitatii 100%in fiecare clipa a vietii talepentru tot restul vietii tale.Acest lucru active aza siaduce potente si responsa-bilitati foarte ridicate. {Jnadin aributiile si obligatiileunui ghid este de a-si creaunele programs si materialefara a schimba invataturileprimite sub nici 0 forrna.

Adam Kadmon siactivarea cel or 24 de lega-turi ale ADN-ului este uncadou pe care cea de-a VII-tea Scoala de Spiritualitatel-a adus si l-a oferit umani-tatii. Sunt doua caii de a re-altza aceasta ceremonie sipoate fi reali zataoricand.

Prima posibilitateeste o zi de seminar cu ac-tivarea grupului care este

disponibila penru toti pro-fesorii si ghizii.sursa : scoalami sterelor. com

Sdmb6t6, $coalaMisterelor implinegte 2 anide activitate.

LAMULTIANI !

(l{arissa)