11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

40
CELE MAI FRECVENTE GREŞELI DIN LIMBA ROMÂNĂ ACTUALĂ

Transcript of 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

Page 1: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

CELE MAI FRECVENTE GREŞELI DIN LIMBA ROMÂNĂ ACTUALĂ

Page 2: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

CUPRINSAbrevierePunctuaţieNivel foneticNivel morfologicNivel sintacticNivel semantic FrazeologieAberaţii

Page 3: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

ABREVIERE

cf.

conform

confer = pune alături, compară!

Page 4: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

ABREVIERE

Gheorghe

Ghe.

Gh.

Page 5: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

PUNCTUAŢIE

Dorim, însă, a preciza...

Dorim însă a preciza...(conjuncţia însă nu se izolează prin virgule)

Ceea ce a devenit, nu ne mai interesează...

Ceea ce a devenit nu ne mai interesează...(între subiect/subiectivă şi predicat/regentă nu se pune virgulă)

Page 6: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL FONETIC

şaptisprezece, optisprezece/optusprezece

şaptesprezece, optsprezece

Page 7: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL FONETIC

ştat stat ...de plată

merg la / urmează la / femeie de ...

servici

serviciu

Page 8: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL FONETIC

el, ea, ei, ele, era, este: e iniţial se rosteşte:

[e]

[ĭe]

Page 9: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL MORFOLOGICSubstantiv

orele 14

ora 14Hai, fetele! Tu, fată!

Hai, fetelor! Tu, fato!coaja

ouălelor

ouălor

Page 10: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL MORFOLOGICSubstantiv

chibrite, hotele, profile

chibrituri, hoteluri, profiluri

lovirea

mingiei

mingii

Page 11: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL MORFOLOGICVerb

îi place...

de mama

mama (subiect)

vroiam

voiam (verbul a voi)

va apare, mi-ar place

va apărea, mi-ar plăcea (verbe de conjugarea a II-a)

Page 12: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL MORFOLOGICAdverb

în......... trei zile

maxim / minim

maximum / minimum

cei mai bine plătiţi sportivi

cel mai bine plătiţi

iau decât mere

iau doar/numai mere // nu iau decât mere

Page 13: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL MORFOLOGICAdjectiv

rochii... roze, move, olive roz, mov, oliv...

(adjective invariabile)

Page 14: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL MORFOLOGICConjuncţie

Am dori să reuşim.

Ori, în condiţiile actuale, este din ce în ce mai greu.

ori = conjuncţie coordonatoare disjunctivă

or = conjuncţie coordonatoare adversativă

Or, în condiţiile actuale, este din ce în ce mai greu.

Page 15: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL MORFOLOGICConjuncţie

Citeşte...

pentru ca să ştie. să ştie. (pentru) ca, în eventualitatea unui examen,

să ştie.

Page 16: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL MORFOLOGICPrepoziţie

haină... piele

din

de

trei... prietenii lui

din

dintre

a căzut... gheţii

datorită

din cauza

Page 17: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL MORFOLOGICNumeral

Secolul...

XXI

al XXI-lea

Page 18: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL SINTACTICAcordul subiectului cu predicatulTrezi-se-va astfel în orice om normal la cap, cu

simţul ridicolului, grija şi strădania pentru folosirea unei limbi române...

trezi-se-vor

Se va urmări, în special, înscrierea la şcoală a copiilor, prevenirea abandonului şcolar şi recuperarea celor cu abandon şcolar.

se vor urmări

Page 19: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL SINTACTICAcordul subiectului cu predicatul

Singurul element viabil al bunăstării rămân ceafa sau guşa...

rămâne

Page 20: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL SINTACTICAcordul subiectului cu predicatul

Fiecare dintre vinovaţi au primit câte o amendă...

a primit

Page 21: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL SINTACTICAcordul subiectului cu predicatul

Un grup de circa 30 de persoane s-au strâns şi în faţa...

s-a strâns

Page 22: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL SINTACTICAcordul pronumelui relativ care

...despre emisiunile TV, al cărui subiect era profesoara...

al cărors-a descoperit o plantă, în Scoţia, al cărui

ulei are acelaşi efect... al cărei

creierul unui individ a cărei retină a fost 37 de ani nefolosită...

a cărui

Page 23: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL SINTACTICAcordul pronumelui relativ care

omul care l-am văzut ieri

pe care

Page 24: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL SINTACTICAcordul articolului genitivalmodul de aplicare al lamelelor...

a a mai efectuat cu succes două operaţii de

transplant ale membrelor superioare

al pentru a verifica modul de utilizare al unor

fonduri PHARE

a

Page 25: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL SINTACTICAcordul determinantului

strădania pentru folosirea unei limbi române cât mai limpede

limpezi

caracterul precar al noii formaţiuni guvernamentale, condusă de democratul...

conduse

Page 26: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL SINTACTICAcordul determinantului ora doisprezece

douăsprezececlasa a doisprezecea

douăsprezeceadoisprezece milioane douăsprezece milioane

Page 27: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL SINTACTIC

Centrul Infotrafic avertizează şoferii...

(complementul direct trebuie anticipat)

Centrul Infotrafic îi avertizează pe şoferi...

Page 28: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL SEMANTICConfuzii paronimice

a servi = a pune, a aduce la masă mâncare, băutură etc.; a prezenta cuiva o mâncare ca să ia dintr-însa, a trata pe cineva cu ceva; a da să mănânce.

a se servi = a lua să mănânce sau să bea (doar la diateza pronominală)

Mă duc să servesc masa.Serviţi cafea!

Mă duc să iau masa / să mănânc.Serviţi-vă cafea!

Page 29: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL SEMANTICConfuzii paronimice

fortuit – venit pe neaşteptate, neprevăzut, întâmplător

forţat

problematic – îndoielnic, nesigur, ipotetic

care ridică probleme

salutar – salvator

care trebuie/merită a fi salutat

Page 30: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL SEMANTICConfuzii paronimicelutier – meşteşugar specialist în construirea sau

repararea instrumentelor muzicale cu coarde

olar (care prelucrează lutul)

specios – amăgitor

special

summum – gradul cel mai înalt, punct maxim, extremitate

sumă

Page 31: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL SEMANTICImproprietăţi lexicale

S-au întâlnit într-o.... pitorească.

locaţie

loc

locaţie = închiriere

Page 32: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL SEMANTICImproprietăţi lexicale

Sunt ... mari de avalanşă.

şanse

riscuri

Există ... ca incendiul să fi fost provocat.

şansa

posibilitatea

şansă = posibilitate de reuşită; noroc

Page 33: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL SEMANTICImproprietăţi lexicaleConcurentul are ... : renunţă sau continuă.

două alternative

o alternativă / două soluţii

alternativă = posibilitate de a alege între două soluţii, între două situaţii etc.

Page 34: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL SEMANTICPleonasm aversă = ploaie torenţială de scurtă durată

averse de ploaie/zăpadă/vânt

averse prepoziţia drept este sinonimă cu pentru (introduce un complement

circumstanţial de scop)

drept pentru care

drept care / pentru care

a se califica = a obţine dreptul de a participa la o etapă superioară într-o competiţie sau într-o probă

a se califica mai departe

a se califica

Page 35: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL SEMANTICPleonasm

încă = mai

(adverbul arată că acţiunea verbului durează)

Încă mai citeşte.

Încă citeşte. / Mai citeşte.

Page 36: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

NIVEL SEMANTICPleonasm

a se limita / a se rezuma / a se mărgini numai / doar la ...

a se limita / a se rezuma / a se mărgini la ...

numai = doar – adverbe restrictive(restricţia este exprimată şi de verb)

Page 37: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

FRAZEOLOGIE

cu surle şi ...

trâmbiţe

tobe

trâmbiţă = trompetă, goarnă

Page 38: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

FRAZEOLOGIE

a da .... în ţară

sfoară

sfară (fum înecăcios)

(a da de ştire, a vesti)

Page 39: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

FRAZEOLOGIEa rata ... puţin

de

cu

(antonim: a rata cu mult)

Page 40: 11.Cele Mai Frecvente Greseli in Limba Romana Actuala

ABERAŢII

el, ... profesionist…

ca şi

ca / drept / în calitate de

nu mă risc

nu risc