11 - Puntea Din Spate

download 11 - Puntea Din Spate

of 6

Embed Size (px)

Transcript of 11 - Puntea Din Spate

 • 8/8/2019 11 - Puntea Din Spate

  1/6

  untea din s ate

  Puntea din spate a modelelor GOLFNENTO estefermatadintr-un profil V flexibil. Pe profilul V sunt sudatepefiecare parte dUe un brat longitudinal. Chiar !?i tarastabilizator,profilul V actioneaza ca dispozitiv de stabi-lizarea vehiculului Tn timpul deplasarii. Datorita particu-laritatiisale flexibile, acesta reduce Tn curbe inclinatiacaroseriei !?iridicarea rotii exterioare din spate la virajelestranse.Punteadin spate este montata pe caroseria vehi-cululuiprin lagare combinate metal-cauciuc. Forma deo-sebitaa lagarului, cat !?ipozitia de montare a Geierdoualagare,unul lata de celalalt, influenteaza pozitiv modul de

  functionare.Acestea actioneaza in curbe !?i asupra sta-bilitatiipe traiectorie, corectand-o, !?iTmpiedicamodificarile

  9 5 6 7

  nedorite ale directiei. Suspensia puntii din spate estemontata in felul urmator: ansamblurile arc-amortizor suntmontate pe punte in partea inferioara !?i in parteasuperioara pe caroserie.

  Atentie: Pentrupresarea $; depresarealagarului combinat cauciuc- metalestenecesar ca instrumentul specialVW 3111 safieunscu vaselina.Nu se folosesc$uruburipentrulargireafiletului.Daca lagarul combinatcauciuc-metaleste prea mutt presat. trebuie prelucratinstrumentul specialcusectiuneain formade U.Avetigrija la presare ca dimensiunealagarului sanudepa$easca 8 rom.

  Atentie: Lucrariledesudurasaudeindreptarela pieselecaresustin ratitedin spatenusuntpermise. Piulitelecareseautoblocheazase inlocuiescmereuin cazdereparatii.

  8 18 2

  I42-866 I

  1 - :?uruburi, 110 NmStrfmge\i ~uruburile M14 la janta cu5 orificii cu 120 Nm.

  2 - Piulita, 70 NmLa strangerea piuli\ei puntea din spatetrebuie sa fie in pozi\ie orizontala(descarcata).

  3 - Piulita, 25 Nm4 - :?aiba5 - Piulita, 15 Nm6 - Capacul mare7 - Inelul superior al lagarului din

  cauciuc8 - Capacul mic9 - Ansamblul arc-amortizor

  10 - Lagarul rotii11 - Piulita, 80 Nm

  Se autoblocheaza, se schimba la fie-care demontare. Se folosesc dear piu-lite care nu se separa de ~aibe. Lastrangerea piuli\ei, puntea din spatetrebuie sa fie in pozi\ie orizontala(descarcata).

  12 - :?urubSe monteaza la mijlocul vehiculului.

  13 - :?urub de legaturain cazul unuifilet defect se repara piu-IlIa cu man~ondin bra\ullongitudinal.

  14 - Lagarul combinat cauciuc-metal15 - Suportul pentru cablul franei de

  mana16 - Puntea17 - Stabilizatorul18 - Lagarul cu suportul pentru reglato-

  rul fortei de franare

 • 8/8/2019 11 - Puntea Din Spate

  2/6

  Demontarea ~i montarea/dezasamblarea ansamblului arc-amortizor de lapuntea din spate

  ~ "r-1:~~3 .~ 13

  ~1:~ ::~~~7~6

  5

  ~

  Demontarea

  . Se lasa vehiculul sa stea pe ratio

  . Demontati cele 2 piulite de fixare - sageata - de la capacullateral al portbagajului ~i demontati capacul din cadru.

  . Demontati capacul din cauciuc de la calotaansam-blului arc-amortizor.

  LimuzinaNento1 - Amortizorul2 - Talerul inferior al arcului3 - Garnitura4 - Inel de siguranta5 - Arcul elicoidal6 - Capac de protectie7 - Teava de protectie8 - Tamponul amortizorului9 - Suportul arcului

  10 - ~aiba11 - Talerul superior al arcului12 - Teava distantiera13 - Inelul inferior allagarului

  Partea din cauciuc.14 - Piulita, 15 Nm

  I42-653 I

  ."", \;,-,',

  . Demontati amortizorul din partea superioarade pecaroserie. Aveti nevoie in acest scop de 0 cheie inelara:;;i de un dispozitiv de imobilizare ca instrumentulVW 3079 sau HAZET 2594.

  . Marcati cu creta pozitia jantei pe butucul rotii. Astfelroata echilibrata peate fi montata in aceea~i pozitie.

  0lI

 • 8/8/2019 11 - Puntea Din Spate

  3/6

  . Slabi\i !?uruburile de la ro\ile din spate. In acest limp ve-hiculul trebuie sa stea pe sol.

  I

  . Suspenda\i vehiculul, demonta!i ro!i/e, vezi pag. 274.

  . A!?eza\icricul sub bra!ullongitudinal, ridica\i u!?or bra!ul.

  Atentie:nu ridicati prea mutt cricu/, allte/ vehicu/u/va ti ridicat de pesuport.

  . Demonta!i piulita inferioara de la amortizor, demontati!?urubul!?idemontati ansamblul arc-amortizor.

  Dezasamblarea

  Numerele care apar in textul urmator se refera la ima-ginea 42-653.. Demonta\ipiuli\a de fixare -14-. Imobilizati apoi tija

  pistonuluicu 0 cheie tubulara. Deoarece arcul -5- esteu!?orintins initial, nu mai este nevoie de un dispozitiv deintindere.

  . Demontati complet piesele ansamblului -1-.

  . Verifica!iamortizorul.

  . Dacaeste cazul pute!i da amortizorulla fief vechi, vezipag.139.

  Asamblarea

  Amortizorulse schimba individual.

  Atentie: Existaarcurielicoidalein diteritegropede toleranta. Pe 0puntese tolosescdoer arcuridin aceea$igrupa de toleranta (marcate cuaceea$i culoare).

  . Unarc nou este prevazut cu un lac de protectie contracoroziunii.Verifica!i arcurile inainte de montare daca aulaculintact, jar daca este cazul remediati defectiunea.

  . Asambla!iansamblul arc-amortizor conform ima-ginii 42-653.

  . A!?eza!iarculin pozi!ia corecta.

  -

  1

  V2142-8461

  . Monta1italerul arcului -1- astfelincat gauri/e-a- im-preuna cu buc~a -2- sa se potriveasca in orificiul amor-tizorului. Altfel, in situa!ii extreme de deplasare se peateajunge la atingerea cauciucului de talerul arcului -1-.

  . Strangeti ~urubul de fixare -14- cu 15 Nm, vezi ima-ginea 42-653.

  Montarea

  Numerele care apar in textul urmator se refera la ima-ginea 42-866.. Introduceti ansamblul arc-amortizor de jOgin caiola an-

  samblului arc-amortizor. .. Monta!i capacul (mic) -8-, inelullagarului -7 - ~i capa-

  cui (mare) -6- pe amortizor ~i fixati-Ie cu piuli!ele-5-.. Monta!i ~urubul inferior al amortizorului, ridicati eventual

  u~or puntea cu un cric. Monta!i piulita -2- la ~urubulamortizorului.

  . Strange!i piuli!a de fixare de sus -5- la ansamblul arc-amortizor cu 25 Nm.

  . Montati ~aiba -4- ~i strangeti piuli!a -3- cu 15 Nm.Monta!i capacul din cauciuc.

  . Montati rotile din spate, astfelincat marcajele facute lademontare sa coincida. In prealabil ungeti scaunul decentrare a jantei pe butucul ro!ii cu un strat sub!ire devaselina pentru rulmen!i. A nu se unge ~uruburile rotiicu vaselina sau ulei. $uruburile cu filet corodat seinlocuiesc. Monta!i ro!i/e. Coborati autovehiculul pe sol~i strange!i !?uruburilero!ii in cruce cu 110 Nm. Strange!i~uruburile M 14 de la janta cu 5 orificii cu 120 Nm.

  . Strange!i piuli\a de fixare -2- cu 70 Nm.

  . Monta!i capacul portbagajului.

 • 8/8/2019 11 - Puntea Din Spate

  4/6

  Demontarea ~i montarea/dezasam-blarea ansamblului arc-amortizorde la puntea din spateVariant

  Din 5/95 modelul Variant este echipat cu 0 punte cuprofil V diferita. Daca se monteaza 0 asemenea punte lavehiculele de panElla aGel moment, trebuie schimbate ~i

  sistemele de fixare de la conductele de frana.Demontarea

  . Lasati vehiculul sa stea pe roti.

  . Demontati capota portbagajului.

  . Ridicati capacul de la pasajul rotii din locul perforat alsectiunii - sageata - cu 0 ~urubelnita -1-. Daca estecazul taiati cusatura cu un cutit.

  - ------- j r- . --1

  16

  Q---13

  ---1215~ . ...~1 +-I......2--~3---~4~

  I

  5----.,6 87---.8~

  1

  i i ii10~.!

  i1:

  i

  Ii 11

  ---14

  i--- ,I ! V-3804I

  . Demontati piulitele de sus -1/3- de la ansamblul arc-amortizor.

  . Marcati pozitia fiecarei roti din spate pe butucul rotii.Astfelroata echilibrata peate fi montata In aceea~i pozitie.

  . Siabiti ~uruburile rotii cu vehiculul pe sol. Suspendatipartea din spate a vehiculului 9i demontati roata.

  . Demontatiansamblul arc-amortizorde la punteadin spate.

  . Demontati ~urubul ~i apoi ansamblul arc-amortizor.

  Dezasam blareal Asam blareaSe procedeaza ca ~i la modelul Limuzina. In aceste con-

  ditii trebuie depresata tija pistonului din teava de protectie.

  Denumirile corespund cifrelor din imaginea V-3804

  1 - Piulita, 25 Nm2 .. $aiba3 - Piulita, 25 Nm4 .. $aiba de presiune5 - Inelul superior allagarului

  din cauciuc6 - $aiba de sustinere7 .. Inelul inferior allagarului8 .. Piulita, 35 Nm

  9 .. Teava de protectie10 .. Man~onul arcului11 - Arcul elicoidal12 - Tamponul amortizorului13 - Garnitura14 - Amortizorul15 .. Capac de protectie16 - Racordul de fixare

  . Ungetibuc~a de la ghidajul tijei pistonului Inainte demontare.

  Montarea

  . Montati ansamblularc-amortizorcu un ~urubnoulabratul de suspensie.

  1

  5 2

  . Orientati ansamblul arc-amortizor la a = 95~i strange!i~urubul cu 220 Nm.1 - axa imaginara de-a lungul arcului2 - arcul cu amortizorul3 - axa imaginara pe bratul de la puntea din spate4 - punctul de rotatie al puntii din spate In lagar5 - bra!ul de suspensie

  . Montati roata din spate astfellncat la demontaresa coin-cida marcajele facute. Ungeti mai Intai scaunul de cen-trare de pe janta, In zona butucului rotii. Montati roata.

 • 8/8/2019 11 - Puntea Din Spate

  5/6

  Cobora!i Incet vehiculul de pe suport ~i apoi introducetiansamblul arc-amortizor In caroserie:

  Monta!i ansamblul arc-amortizor In par;tea superioara.Strange!i ~uruburile rotii In cruce cu 110 Nm (~uruburileM 14 de la janta cu 5 orificii cu 120 Nm).

  {erificarea amortizorului

  I

  Amortizorul poate fi verificat cu mana.Demontati amortizorul.

  I

  Tineti amortizorul In pozitia de montare, apoi compri-ma!i-I prin apasare.Amortizorul trebuie sa poata fi mi~cat pe Intreaga cursa

  J tara dificultati.~ Amortizoareledefectese recunosc dura zgomotele care

  se aud In timpul functionarii. Cu toate acestea zgomo-tele au deseori ~i aile Gauze, de exemplu !?uruburi !?ipiuliteslabite, lagarul rotii !?i articulatia de sincronizare defecte.De aceea verificati mereu amortizorulinainte de montare, jar daca este cazul verificati starea amortizorului.in cazul unei functionari irepro~abile, cateva pete micide ulei pe tija amortizorului nu constituie un motiv sa

  schimba!i amortizorul. Ca regula de verificare: dacarata de ulei este vizibila ~i nu se raspande~te maideparte de capacul superior al amortizorului (inelul deetan!?are de la tija pistonului) pana la talerul inferior alarcului, atunci amortizorul este In ordine. Conditia esteca rata de ulei sa fie mica, mala ~i sa se usuce In urmadepunerilor de prato 0 scurgere mica de ulei este detart un avantaj, pentru ca astfel se unge ~i inelul deetan!?are!?icre~te deci durata de folosire a acestuia.Schimba!i amortizorulln cazul unor pierderi mari de ulei.

  ransformarea amortizorului in tierechi

  Pentru a putea depune un amortizor la de~euri refo-osibile, trebuie scurs uleiul din amortizor ~i apoi predat laentrul special de colectare a de!?eurilor. Amortizorul golit'e ulei poate fi considerat acum fief vechi normal.

  Iten(ie:Trebuie sa purtariochelarideprotecriein timpu/acestuiproces.

  untea din lata

  ,iiaII..140-10711

  . Fixati amortizorulin menghina.. Utilizati un fierastrau de levi, de exemplu Stahwille

  Expres 150/3, ~i taiati teava exterioara.. Trageti In sus tija pistonului, apoi imobiliza!i teava inte-

  rioara cu un cle~te pentru tevi ~i apasati apoi In jos,astfel incat teava interioara sa se fixeze In teavaexterioara atunci cand trageti In sus de tija.

  . Demontatitijapistonuluidinteavainterioara.

  . Tineti amortizorul deasupra unei cuve de colectare auleiului ~i lasati sa se scurga uleiul, pana cand nu maicurge nici 0 picatura.. Duceti uleiul vechi la centrul special de colectare agunoiului.

  . Amortizorul goUtde ulei se folose~te ca fief vechi.

  Puntea din spate

  142 - 6931

  . Fixati amortizoruldemontatIn menghina,tinandu-IInpozitie verticala, cu tija pistonului orientata Tnjos.

  . in locul -A- faceti un orificiu cu 0 3 mm In teava exte-rioara.

  Atentie: La amortizoare/e cu gal, lesegazu/dupaperforareapri- muJui perete a/ (evii.Se acoperaorificiuJcu 0 earpain timpu/sea- pari/ordegal. Seperforeazain eontinuarepan a eand(eavainterna esteperforata (orifieiu decirca 25 mm).

  . Tnzona -8- face!i un al doilea orificiu cu 0 6 mm, panacand teava interna este perforata.

  . Tineti amortizorul deasupra unei cuve de colectare auleiului ~i scurgeti uleiul mi~cand tija pistonului petoata cursa.

 • 8/8/2019 11 - Puntea Din Spate

  6/6

  . U3satisa se scurga continutulamortizorului,pana candnu mai curge nici 0 picatura de ulei.

  . Duceti uleiul vechi la centrul special de colectare agunoiului.

  . Amortizorulgolitde ulei se folose~te ca fier vechi.

  Demontarea ~i montarea lagaruluirotii,

  Demontarea. Vehiculele cu frana cu tambur: demontati roata din

  spate ~itamburul de frana, vezi pag. 160.. Vehiculelecu frana cu disc: demontati roata dinspate ~i

  discul de frana, vezi pag. 158.. Demontati inelele de la lagar cu un darn din cupru.

  Pozitionatiapoi dornul in diferitelelocuricirculare de peinel, pentru a impiedica ruperea marginilor.

  Atentie: folositi undarnperfect care sa nuprezinte defectiuni,pentru a nu se forma a muchiepeinelul lagarului.

  . Curatati tamburul de frana, respectiv butucul rotii cu 0carpa curata ~i cu spirt.

  Montarea

  m

  &F/15/23 ~

  . Presati inelele lagarului-C- pana la capat. Pentru

  acest lucru atelierul mecanic folose~te instrumentulVW-432 la vehiculele cu frana cu tambur, respectivVW-512 ~i 30-506 la vehiculele cu frana cu disc. Dacanu aveti la indemana un a~emenea instrument, presaticu atentie inelul cu 0 teava corespunzaioare.

  . Umpletilagarul pe rulmenti cu vaselina (vaselina cu litiu).

  . Montati lagarul interior.

  . Ungeti inelul de etan~are cu vaselina intre cele 2 zonede etan~are.

  Vehiculele cu frana cu tambur

  . Presati inelul de etan:;;arecu 0 teava potrivita.

  . Montati tamburul de frana ~i montati rulmentul exterior,vezi pag. 160.

  Vehiculele cu frana cu disc

  . Presati inelulde etan~arepanaciocan din material plastic.

  . Umpletibutuculrotii cu vaselinaexterior,vezi pag.158.

  la capat folosind un

  ~i montati rulmentul

  . Reglati jocul din lagarul roW

  . Montati roata din spate ~i strangeti ~uruburile cu110 Nm (M 14 de la janta cu 5 orificii cu 120 Nm).

  Reglarea jocului din lagarul ro1ii

  . Suspendati partea din spate a vehiculului.

  . Demontati capacul de protectie, vezi pag. 161.

  . Demontati ~plintul ~i siguranta crenelata.

  . Siabiti u~or piulita cu 6 muchii ~i strangeti-o din nou.Jocul din lagarul rotii este reglat corect daca ~aiba depresiune se mai poate impinge cu 0 ~urubelnita prinforta degetelor - sageata. In nici un caz nu trebuiedeplasata prin mi~cari de rasucire sau ridicare.

  Atentie:Rotitiroatala strangerea piulitei,casa nu se blochez

  lagarul roW . Montati siguranta crenelata, astfel incat ~plintul sa

  poata fi introdus.. Montati un ~plint nou ~i indoiti-Ila capete.. Controlati umplerea cu vaselina a capacului. Daca

  vaselina este lipicioasa sau expirata, umpleti capaculpana la jumatate cu vaselina pentru rulmenti.

  . Presati capacul cu 0 teava corespunzatoare; teava tre-buie sa stea pe proeminenta capacului. Atentie: capa-cui indoit se schimba, deoarece patrunde umezeala inlagarul rotii prin locurile neetan~e ~i astfel acesta sedistruge in scurt limp.

  . Coborati autovehiculul pe sol.