11 martie 2018 - bbht.robbht.ro/wp-content/uploads/2018/03/11-martie-2018.pdf · glande, iar...

of 2 /2
Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54, Sector 3, București, Tel/Fax: 021 340.39.75 Nicolae Ologeanu - Pastor 021 348.48.42 - mobil 0724 308.726 Daniel Mercioniu - Pastor 031 809.28.40 - mobil 0724 308.749 Adrian Corcãu - Casier 021 673.78.05 - mobil 0721 368.837 Contul Bisericii „Harul“ este: RO 09 RNCB 0089003698380001 B.C.R. Agenþia Theodor Pallady Cod Fiscal - 12117218 www.bbht.ro 1. Alexe Maria 2. Alexe Ion 3. Baciu Zoia 4. Barbu Zoica 5. Blasek Aurelia 6. Cibu Maxim 7. Chelu Mariana 8. Coteanu Anton 9. Ene Lucreia 10. Georgeta Chic11. Ignat Maria 12. Ionescu Eugenia 13. Ivacu Maria 14. Lzrescu tefan 15. Micu Gherghina 16. Mihai Constantin 17. Mihilescu Marta 18. Mitu Emilia 19. Nica tefia 20. Omota Nicu 21. Oprea Aurica 22. Radu Anioara 23. Rdulescu Venera 24. Sas Florian 25. Sccean Elena 26. Sccean Gheorghe 27. Scântei Marieta 28. Scântei Gheorghi 29. Slujitoru Angela 30. Stan Constantin 31. Stroe Silvia 32. Stroe George 33. Unisor Cornelia 34. Vandici Aurora 35. Vasile Alexandru 36. Voinea Simona Publicăm numele bolnavilor pentru a asigura o cât mai bună informare cu privire la starea membrilor bisericii. Vă rugãm sã-i vizitați pe cei care sunt bolnavi și sã ne informa ț i despre orice modificare a stãrii lor. Pentru a ob ț ine adresele persoanelor bolnave, vã rugãm sã lua ț i legãtura cu pastorul bisericii. Bolnavii bisericii „HARUL“ Nr. 464 11 martie 2018 Anunțuri: Dependența de Hristos în Biserică și familie Ioan 15:1-8 Dependența este o caracteristică a tuturor creaturilor lui Dumnezeu. Există dependențe sănătoase și dependențe nesănătoase. Nimeni nu este alertat dacă aude că este dependent de aer, apă, hrană. Însă ar trebui să ia măsuri dacă se dovedește a fi dependent de medicamente, droguri, relații nesănătoase etc. Despărțiți de Mine nu puteți face nimic… spune Mântuitorul, deși uneori se pare că aceleași cuvinte le spun și telefonul inteligent, internetul sau calculatorul. Asta se numește dependență: să nu poți face nimic fără... Adevărații ucenici sunt dependenți de Hristos; nu pot și nu vor să facă nimic fără El. Nu există rodire spirituală fără a rămâne conctați la sursa vieții spirituale, Hristos. Ce înseamnă să fii dependent de Hristos? Să acționezi în totul totului tot după Cuvântul Lui. Să păzești poruncile Lui și să urmezi calea pe care a trasat-o El, să nu te abați nici la stânga nici la dreapta crezând că știi mai bine drumul. Să obții ce dorești prin rugăciune și trăire creștină bazată pe credința în Cuvântul Lui. Există cel puțin două pericole care amenință dependența totală de Hristos. Pe de-o parte este dorința omului de independență: să fac ce vreau eu; cum cred eu; când vreau eu. Pe de altă parte este bătălia altor „domni” de a ne ține dependenți de ei, idolii moderni. Copiii noștri par de multe ori dependenți de tehnologie. Nu pot face nimic fără telefonul inteligent și fără internet. Ca părinți trăim provocarea de a-i conduce de la dorința de independență la dependența de Hristos, învingând dependența de tehnologie. Suntem în fața unei mari provocări: teocrație sau tehnocrație? Dependenți de tehnologie sau dependenți de teologie? La ce ești conectat non- stop: la Hristos sau la internet? Cui adresezi cererile tale de tot felul: motorului de căutare sau lui Hristos? Cine te face cel mai eficient și rodnic? Cine este maestrul căruia îi slujești ca ucenic? Suntem datori să trăim noi înșine în dependență de Hristos, să cultivăm relația cu El prin credință, rugăciune, sfințire și rodire. Și suntem datori să îi creștem pe copiii noștri după acest model. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni: și lui Hristos și tehnologiei. Da, putem folosi tehnologia, dar nu trebuie ca ea să ne folosească și să ne stăpânească. Eficiența Bisericii ar trebui să depindă de strânsa relație cu Hristos și nu de utilizarea inteligentă a tehnologiilor moderne. Biserica și familia sunt chemate de Dumnezeu să reflecte în lume dependența de Hristos ca fundament al realizărilor lor. Din păcate, multe din realizările noastre se bazează pe noi înșine și ne aduc slavă nouă. Isus spune însă: Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; și voi veți fi astfel ucenicii Mei. Dependența de Hristos în Biserică și familie Ioan 15:1-8 Dependența este o caracteristică a tuturor creaturilor lui Dumnezeu. Există dependențe sănătoase și dependențe nesănătoase. Nimeni nu este alertat dacă aude că este dependent de aer, apă, hrană. Însă ar trebui să ia măsuri dacă se dovedește a fi dependent de medicamente, droguri, relații nesănătoase etc. Despărțiți de Mine nu puteți face nimic… spune Mântuitorul, deși uneori se pare că aceleași cuvinte le spun și telefonul inteligent, internetul sau calculatorul. Asta se numește dependență: să nu poți face nimic fără... Adevărații ucenici sunt dependenți de Hristos; nu pot și nu vor să facă nimic fără El. Nu există rodire spirituală fără a rămâne conctați la sursa vieții spirituale, Hristos. Ce înseamnă să fii dependent de Hristos? Să acționezi în totul totului tot după Cuvântul Lui. Să păzești poruncile Lui și să urmezi calea pe care a trasat-o El, să nu te abați nici la stânga nici la dreapta crezând că știi mai bine drumul. Să obții ce dorești prin rugăciune și trăire creștină bazată pe credința în Cuvântul Lui. Există cel puțin două pericole care amenință dependența totală de Hristos. Pe de-o parte este dorința omului de independență: să fac ce vreau eu; cum cred eu; când vreau eu. Pe de altă parte este bătălia altor „domni” de a ne ține dependenți de ei, idolii moderni. Copiii noștri par de multe ori dependenți de tehnologie. Nu pot face nimic fără telefonul inteligent și fără internet. Ca părinți trăim provocarea de a-i conduce de la dorința de independență la dependența de Hristos, învingând dependența de tehnologie. Suntem în fața unei mari provocări: teocrație sau tehnocrație? Dependenți de tehnologie sau dependenți de teologie? La ce ești conectat non- stop: la Hristos sau la internet? Cui adresezi cererile tale de tot felul: motorului de căutare sau lui Hristos? Cine te face cel mai eficient și rodnic? Cine este maestrul căruia îi slujești ca ucenic? Suntem datori să trăim noi înșine în dependență de Hristos, să cultivăm relația cu El prin credință, rugăciune, sfințire și rodire. Și suntem datori să îi creștem pe copiii noștri după acest model. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni: și lui Hristos și tehnologiei. Da, putem folosi tehnologia, dar nu trebuie ca ea să ne folosească și să ne stăpânească. Eficiența Bisericii ar trebui să depindă de strânsa relație cu Hristos și nu de utilizarea inteligentă a tehnologiilor moderne. Biserica și familia sunt chemate de Dumnezeu să reflecte în lume dependența de Hristos ca fundament al realizărilor lor. Din păcate, multe din realizările noastre se bazează pe noi înșine și ne aduc slavă nouă. Isus spune însă: Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; și voi veți fi astfel ucenicii Mei. o CREDEM ȘI MĂRTURISIM.Astăziın̂ cadrul slujbei de seară vom avea o dezbatere cu un invitat special, pastorul Daniel Fodorean, de la Constanța, pe tema: Dinamica Bisericii - Forme (in)adecvate pentru ım̂ plinirea funcțiilor bisericii. Așteptă m ın̂ trebă rile dvs. ın̂ legătură cu aceste teme abordate, fie ın̂ scris pe un bilet, fie ın̂ direct la microfon. Vă mulțumim! o CATEHEZĂ. Reamintim celor doritori să-L urmeze pe Domnul Isus Hristos, că a ın̂ ceput un nou curs de cateheză, de inițiere ın̂ cunoașterea principalelor doctrine biblice. Sunt așteptați toți cei care doresc să cunoască adevărurile Scripturii privind mântuirea sufletului și au ı̂ntrebări legate, ı̂n special, de mântuire. Intâlnirile au loc ın̂ fiecare duminică dimineața de la ora 9.00, ın̂ corpul din față, la etaj (bibliotecă). o MARȘUL PENTRU VIAȚĂ. In fiecare an, ın̂ peste 100 de orașe din țară se organizeazăın̂ luna martie Marșul pentru viață, cu scopul de a afirma și apăra dreptul copiilor de a se naște și de a condamna avorturile. Din 1958 până ın̂ 2016 au fost avortați 22.832.650 de copii ın̂ România. Oare câți urmează? Vino pe 24 Martie, de la 11.00, în Piața Unirii să apărăm Calea, Adevărul și Viața. o EUTIH. Cum ne vorbește și ne ın̂ drumă Dumnezeu astăzi? Cum să iau decizii ın̂ țelepte deși sunt tânăr? Vino marți, de la 18.30, și aflăm răspunsul ım̂ preună. o ADOLESCENȚI. Adolescenții sunt așteptați vineri, de la 18.30, la ın̂ tâlnirispeciale,pentruvârstalor. o GRUPURI DE RUGÃCIUNE. Vã reamintim cã existã un timp de rugãciune în fiecare duminicã dimineața de la ora 9.00-9.50, pentru frații, surorile și tinerii care doresc sã mijloceascã pentru lucrarea Domnului din biserica noastrã. Intâlnirileaulocın̂ corpul din fațã, la etaj. o CITIREA BIBLIEI. Anul acesta vom citi Noul Testament ın̂ ordine cronologică. Primele șase luni vom citi cele patru evanghelii simultan, urmărind lucrarea Mântuitorului ın̂ ordine cronologică. Pentru citirea Bibliei prin proiectul Dialogos vă rugăm să urmăriți Pliantul Dialogos. Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în Mine și în cine rămân Eu aduce multă roadă, căci, despărțiți de Mine, nu puteți face nimic. Ioan 15:5 Rugãciune specialã pentru FAMILIILE BISERICII sMulțumim pentru familiile sănătoase relațional și spiritual. sMulțumim pentru familiile cu spirit de slujire. sMulțumim pentru familiile ın̂ care soțul și soția și copiii sunt credincioși. sMijlocim pentru ın̂ tregirea familiilor mixte (mântuirea partenerului de viață și/sau a copiilor). sMijlocim pentru văduve și văduvi să continue cu credință viața, chiar dacă au rămas fără partenerul de viață. sMijlocim pentru formarea de noi familii creștine (călăuzire și ın̂ drăzneală pentru tineri). sMijlocim pentru familiile tinere să ı̂și crească copiii ı̂n ascultare de Dumnezeușisă aibă echilibruın̂ treserviciu,familie,slujire. sMijlocim pentru familiile seniorilor să ıî ın̂ tărească Dumnezeu până la capătul vieții, să lase o mărturie frumoasă ca moștenire. sMijlocim pentru familiile disfuncționale, ca fiecare partener să se pocă iască ın̂ dreptul lui și să respecte Cuvântul lui Dumnezeu. VERSETUL DE AUR AL SÃPTÃMÂNII 17.30 –19.30 17.30 –19.00 Pastor, Daniel Mercioniu

Embed Size (px)

Transcript of 11 martie 2018 - bbht.robbht.ro/wp-content/uploads/2018/03/11-martie-2018.pdf · glande, iar...

Page 1: 11 martie 2018 - bbht.robbht.ro/wp-content/uploads/2018/03/11-martie-2018.pdf · glande, iar sudoarea apare amestecată cu sânge. Un alt efect este fragilitatea deosebită a pielii,

Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,

Sector 3, București, Tel/Fax: 021 340.39.75

Nicolae Ologeanu - Pastor 021 348.48.42 - mobil 0724 308.726

Daniel Mercioniu - Pastor 031 809.28.40 - mobil 0724 308.749 Adrian Corcãu - Casier 021 673.78.05 - mobil 0721 368.837

Contul Bisericii „Harul“ este: RO 09 RNCB 0089003698380001 B.C.R. Agenþia Theodor Pallady Cod Fiscal - 12117218

w w w . b b h t . r o

1.AlexeMaria2.AlexeIon 3.BaciuZoia4.BarbuZoica 5.BlasekAurelia6.CibuMaxim 7.CheluMariana 8.CoteanuAnton9.EneLucretia 10.GeorgetaChisca11.IgnatMaria12.IonescuEugenia13.IvascuMaria14.LazarescuStefan 15.MicuGherghina16.MihaiConstantin17.MihailescuMarta18.MituEmilia19.NicaStefia20.OmotaNicu21.OpreaAurica22.RaduAnisoara23.RadulescuVenera24.SasFlorian25.SacaceanElena26.SacaceanGheorghe 27.ScanteiMarieta28.ScanteiGheorghi29.SlujitoruAngela30.StanConstantin31.StroeSilvia32.StroeGeorge 33.UnisorCornelia34.VandiciAurora35.VasileAlexandru36.VoineaSimona

Publicăm numele bolnavilor pentru a asigura o cât mai bună

informare cu privire la starea membrilor bisericii. Vă rugãm sã-i vizitați pe cei care sunt bolnavi și

sã ne informați despre orice modificare a stãrii lor. Pentru a

obț ine adresele persoanelor bolnave, vã rugãm sã luaț i

legãturacupastorul bisericii.

Bolnaviibisericii„HARUL“ Nr.464 11martie2018

Anunțuri:

DependențadeHristosînBisericășifamilieIoan 15:1-8

Dependența este o caracteristică a tuturor creaturilor lui Dumnezeu. Există

dependențe sănătoase și dependențe nesănătoase. Nimeni nu este alertat dacă

aude că este dependent de aer, apă, hrană. Însă ar trebui să ia măsuri dacă se

dovedește a fi dependent de medicamente, droguri, relații nesănătoase etc.

Despărțiți de Mine nu puteți face nimic… spune Mântuitorul, deși uneori se

pare că aceleași cuvinte le spun și telefonul inteligent, internetul sau calculatorul.

Asta se numește dependență: să nu poți face nimic fără... Adevărații ucenici sunt

dependenți de Hristos; nu pot și nu vor să facă nimic fără El. Nu există rodire

spirituală fără a rămâne conctați la sursa vieții spirituale, Hristos.

Ce înseamnă să fii dependent de Hristos? Să acționezi în totul totului tot

după Cuvântul Lui. Să păzești poruncile Lui și să urmezi calea pe care a trasat-o El,

să nu te abați nici la stânga nici la dreapta crezând că știi mai bine drumul. Să obții

ce dorești prin rugăciune și trăire creștină bazată pe credința în Cuvântul Lui.

Există cel puțin două pericole care amenință dependența totală de Hristos.

Pe de-o parte este dorința omului de independență: să fac ce vreau eu; cum cred

eu; când vreau eu. Pe de altă parte este bătălia altor „domni” de a ne ține

dependenți de ei, idolii moderni.

Copiii noștri par de multe ori dependenți de tehnologie. Nu pot face nimic

fără telefonul inteligent și fără internet. Ca părinți trăim provocarea de a-i conduce

de la dorința de independență la dependența de Hristos, învingând dependența de

tehnologie. Suntem în fața unei mari provocări: teocrație sau tehnocrație?

Dependenți de tehnologie sau dependenți de teologie? La ce ești conectat non-

stop: la Hristos sau la internet? Cui adresezi cererile tale de tot felul: motorului de

căutare sau lui Hristos? Cine te face cel mai eficient și rodnic? Cine este maestrul

căruia îi slujești ca ucenic?

Suntem datori să trăim noi înșine în dependență de Hristos, să cultivăm

relația cu El prin credință, rugăciune, sfințire și rodire. Și suntem datori să îi creștem

pe copiii noștri după acest model. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni: și lui Hristos

și tehnologiei. Da, putem folosi tehnologia, dar nu trebuie ca ea să ne folosească și

să ne stăpânească. Eficiența Bisericii ar trebui să depindă de strânsa relație cu

Hristos și nu de utilizarea inteligentă a tehnologiilor moderne.

Biserica și familia sunt chemate de Dumnezeu să reflecte în lume

dependența de Hristos ca fundament al realizărilor lor. Din păcate, multe din

realizările noastre se bazează pe noi înșine și ne aduc slavă nouă. Isus spune însă:

Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; și voi veți fi astfel

ucenicii Mei.

DependențadeHristosînBisericășifamilieIoan 15:1-8

Dependența este o caracteristică a tuturor creaturilor lui Dumnezeu. Există

dependențe sănătoase și dependențe nesănătoase. Nimeni nu este alertat dacă

aude că este dependent de aer, apă, hrană. Însă ar trebui să ia măsuri dacă se

dovedește a fi dependent de medicamente, droguri, relații nesănătoase etc.

Despărțiți de Mine nu puteți face nimic… spune Mântuitorul, deși uneori se

pare că aceleași cuvinte le spun și telefonul inteligent, internetul sau calculatorul.

Asta se numește dependență: să nu poți face nimic fără... Adevărații ucenici sunt

dependenți de Hristos; nu pot și nu vor să facă nimic fără El. Nu există rodire

spirituală fără a rămâne conctați la sursa vieții spirituale, Hristos.

Ce înseamnă să fii dependent de Hristos? Să acționezi în totul totului tot

după Cuvântul Lui. Să păzești poruncile Lui și să urmezi calea pe care a trasat-o El,

să nu te abați nici la stânga nici la dreapta crezând că știi mai bine drumul. Să obții

ce dorești prin rugăciune și trăire creștină bazată pe credința în Cuvântul Lui.

Există cel puțin două pericole care amenință dependența totală de Hristos.

Pe de-o parte este dorința omului de independență: să fac ce vreau eu; cum cred

eu; când vreau eu. Pe de altă parte este bătălia altor „domni” de a ne ține

dependenți de ei, idolii moderni.

Copiii noștri par de multe ori dependenți de tehnologie. Nu pot face nimic

fără telefonul inteligent și fără internet. Ca părinți trăim provocarea de a-i conduce

de la dorința de independență la dependența de Hristos, învingând dependența de

tehnologie. Suntem în fața unei mari provocări: teocrație sau tehnocrație?

Dependenți de tehnologie sau dependenți de teologie? La ce ești conectat non-

stop: la Hristos sau la internet? Cui adresezi cererile tale de tot felul: motorului de

căutare sau lui Hristos? Cine te face cel mai eficient și rodnic? Cine este maestrul

căruia îi slujești ca ucenic?

Suntem datori să trăim noi înșine în dependență de Hristos, să cultivăm

relația cu El prin credință, rugăciune, sfințire și rodire. Și suntem datori să îi creștem

pe copiii noștri după acest model. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni: și lui Hristos

și tehnologiei. Da, putem folosi tehnologia, dar nu trebuie ca ea să ne folosească și

să ne stăpânească. Eficiența Bisericii ar trebui să depindă de strânsa relație cu

Hristos și nu de utilizarea inteligentă a tehnologiilor moderne.

Biserica și familia sunt chemate de Dumnezeu să reflecte în lume

dependența de Hristos ca fundament al realizărilor lor. Din păcate, multe din

realizările noastre se bazează pe noi înșine și ne aduc slavă nouă. Isus spune însă:

Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; și voi veți fi astfel

ucenicii Mei.

o CREDEMȘIMĂRTURISIM.Astaziıncadrulslujbeidesearavomaveaodezbatere cuun invitat special,pastorulDanielFodorean,de laConstanta,petema: Dinamica Bisericii - Forme (in)adecvate pentru ımplinirea functiilorbisericii.Asteptamıntrebariledvs.ınlegaturacuacestetemeabordate,fieınscrispeunbilet,fieındirectlamicrofon.Vamultumim!

o CATEHEZĂ. Reamintim celor doritori sa-L urmeze pe Domnul IsusHristos, ca a ınceput un nou curs de cateheză, de initiere ın cunoastereaprincipalelor doctrine biblice. Sunt asteptati toti cei care doresc sa cunoascaadevarurile Scripturii privind mantuirea sufletului si au ıntrebari legate, ınspecial,demantuire.I�ntalnirileaulocınfiecareduminicădimineațadelaora9.00,ıncorpuldinfata,laetaj(biblioteca).

o MARȘULPENTRUVIAȚĂ.I�nfiecarean,ınpeste100deorasedintaraseorganizeazaın lunamartieMarșulpentruviață,cuscopuldeaafirmasiaparadreptulcopiilordeasenastesideacondamnaavorturile.Din1958panaın2016aufostavortati22.832.650decopiiınRomania.Oarecatiurmeaza?Vinope24Martie,dela11.00,înPiațaUniriisaaparamCalea,AdevarulsiViata.

o EUTIH.Cumnevorbeste sine ındrumaDumnezeuastazi?Cumsa iaudecizii ınteleptedesi sunt tanar?Vinomarți,de la18.30, si aflam raspunsulımpreuna.

o ADOLESCENȚI. Adolescentii sunt asteptati vineri, de la 18.30, laıntalnirispeciale,pentruvarstalor.

o GRUPURIDERUGÃCIUNE.Vareamintimcaexistauntimpderugaciuneînfiecareduminicãdimineațadelaora9.00-9.50,pentrufratii,surorile sitineriicaredorescsamijloceascapentrulucrareaDomnuluidinbisericanoastra.I�ntalnirileaulocıncorpuldinfata,laetaj.

o CITIREA BIBLIEI. Anul acesta vom citi Noul Testament ın ordinecronologica.Primelesaselunivomciticelepatruevangheliisimultan,urmarindlucrareaMantuitoruluiınordinecronologica.PentrucitireaBiblieiprinproiectulDialogosvarugamsaurmaritiPliantulDialogos.

EusuntVița,voisunteți

mlădițele.CinerămâneînMine

șiîncinerămânEuaduce

multăroadă,căci,despărțițide

Mine,nuputețifacenimic.

Ioan15:5

Rugãciunespecialãpentru

FAMILIILEBISERICIIsMultumim pentru familiile sanatoase

relationalsispiritual.sMultumim pentru familiile cu spirit deslujire.sMultumimpentrufamiliileıncaresotulsisotiasicopiiisuntcredinciosi.sMijlocimpentru ıntregirea familiilormixte (mantuireaparteneruluideviatasi/sauacopiilor).sMijlocimpentruvaduvesivaduvisacontinuecucredintaviata,chiardacaauramasfaraparteneruldeviata.sMijlocimpentruformareadenoifamiliicrestine(calauziresiındraznealapentrutineri).sMijlocim pentru familiile tinere sa ısi creasca copiii ın ascultare deDumnezeusisaaibaechilibruıntreserviciu,familie,slujire.sMijlocimpentru familiile seniorilor sa ıi ıntareascaDumnezeupana lacapatulvietii,salaseomarturiefrumoasacamostenire.sMijlocim pentru familiile disfunctionale, ca fiecare partener sa sepocaiascaındreptulluisisarespecteCuvantulluiDumnezeu.

VERSETULDEAURALSÃPTÃMÂNII

17.30–19.30

17.30–19.00

Pastor,DanielMercioniu

Page 2: 11 martie 2018 - bbht.robbht.ro/wp-content/uploads/2018/03/11-martie-2018.pdf · glande, iar sudoarea apare amestecată cu sânge. Un alt efect este fragilitatea deosebită a pielii,

Collins,ajungand laconcluziacanu,nueranebun,

ştiacineesteşiceavenitsafaca.

Mai departe , Lee Strobel a dor i t s a

investigheze daca Isus ımplineşte caracteristicile

divinitaţii, aşa ca, pentru al optulea interviu, l-a

abordatpeDonaldA.Carson.

Urmeaza apoi un capitol foarte interesant:

Dovada amprentelor, care raspunde ıntrebarii Se

potriveaIsus–şinumaiIsus–cuidentitatealuiMesia?

VainvitamsadescoperiţiinterviulluiLeeStrobelcu

Louis Lapides şi sa va minunaţi de abundenţa

„potrivirilor“.

Şi am ajuns astfel la cea de-a treia parte a

carţii,careestesiceamaiimpresionanta.Eaprezinta

o cercetare a ınvierii, pornind ınsa de la analiza

veridicitaţiimorţiiluiIsus,dincauzacaexistateoria

conformcareiaIsusnuarfifostdefaptmortcanda

fostcoboratdepecruce.LeeStrobell-acontactatpe

AlexanderMetherell,careareautoritateamedicalaşi

ştiinţifica de a explica rastignirea. El a pornit cu

explicaţiile sale ınca de la Cina cea de Taina. Unii

sceptici pot spune ca sudoarea preschimbata ın

picaturi de sange nu este altceva decat rodul unei

imaginaţiipreaactive.Metherellexplica:

Avem aici o condiţie medicală cunoscută,

numităhematidroză.Nuestefoartecomună,dareste

asociatăcuopresiunepsihicăfoartemare.Neliniştea

profundă cauzează eliberarea de substanţe chimice

care rup capilarele din glandele sudoripare. În

consecinţă, seproduceouşoarăsângerare înaceste

glande,iarsudoareaapareamestecatăcusânge.Un

alt efect este fragilitatea deosebită a pielii, aşa că,

atuncicândIsusafostbiciuitadouazi,pieleaLuiera

foartesensibilă.

Apoi, Metherell descrie metoda brutala de

biciuirearomanilor.Eifoloseauunbicidincurelede

pieleımpletite,ıntrecareerauprinsebilemetalice.

Candbiciulloveacarnea,acestebilecauzauvanatai

saucontuziiprofunde,careserupeaulaurmatoarele

lovituri.Biciulmaiaveaşibucaţiascuţitedeos,care

taiauadancıncarne.Mulţioamenimureauınurma

biciuirii, iar daca supravieţuiau, intrau ın şoc

hipovolemic, ca urmare a pierderii unei cantitaţi

ınsemnate de sange. Aceasta ınseamna ca inima

galopeaza ın ıncercareadeapompasangele carenu

mai este acolo, tensiunea arteriala scade, provocand

leşinsaucolaps,iarpersoanarespectivaareosenzaţie

foarteputernicadesete.Isusseaflaınşochipovolemic

dupabiciuireşiEvangheliilerelateazacaaspus„Mi-e

sete!“.Darparteaceamaiimpresionantaabiade-acum

urmeaza . Dr. Metherell descrie felul ın care

condamnaţii erau pironiţi şi rastigniţi. Romanii

foloseaupentrupironirecuiecuolungimeıntre13-18

cm, pe care le ınfigeau ın ıncheieturile mainilor –

contrarimaginiicomuneeronatealuiIsuscrucificatşi

pironitınpalme.Pironultraversaloculprincaretrece

nervul median, cel mai mare nerv ce porneşte spre

palma,careeraastfelzdrobit.Casavaputeţiimagina

durereaprovocataastfel,aduceţi-vaamintededurerea

pecareosimţiţicandvaloviţiıncot.Imaginaţi-vaapoi

caaţiluaoperechedecleşticucareaţistrangeşiaţi

zdrobi acel nerv. Efectul produs ar fi asemanator cu

durereaexperimentatadeIsus.

Durerea era absolut insuportabila. De fapt,

literalmente nu exista cuvinte care s-o descrie; a

trebuit sa fie inventat un cuvant nou: atroce (engl.

excruciating – din lat. excruciatus), care ınseamna

literal,„depecruce“.Imaginaţi-va!Atrebuitinventatun

cuvant nou, deoarece niciunul din cele existente ın

limbanuputeasadescriechinurilecrucii!

Şiastanuesteıncatotul!I�ncontinuare,Isusa

fostridicatşibarnaorizontaladecareıifuseseraprinse

mainile a fost prinsa de stalpul vertical, apoi I s-au

batut cuie şi ın picioare. Astfel, ıntreg trupul se

sprijinea pe nişte nervi zdrobiţi, braţele i-au fost

imediatıntinseşialungitecuaproximativ15cm,ceea

ceaprovocatdislocareaambilorumeri.

Odatăceomuleraatârnat înpoziţieverticală,

crucificareaeraînesenţăomoartelentăşiagonizantă

prinasfixiere,spuneMetherell.Şiaceastadincauzaca

presiunileexercitateasupramuşchilorşiadiafragmei

forţaupieptulınpoziţiedeinspiraţie;pentruaputea

expira,omultrebuiasaseım pingaın suscupicioarele

pentru ca tensiunea asupramuşchilor sa fie uşurata

catevaclipe.Darfacandacestlucru,piroanelesfaşiau

maiadancıncarne,blocandu-seınultimainstanţala

niveluloaselortarsiene.Dupacereuşeasaexpire,omul

puteasaselasedinnouınjosşisainspire.Apoitrebuia

sa se ridice din nou sa expire, frecandu-şi spatele

R U G Ă C I U N E

RugăciunepentruRVEBucurești

Asa cumne-a solicitat noul director al RVEBucuresti,CristianMatei,atuncicandafostprezentınbisericanoastra,sanerugamsisapostimpentruurmatoarelemotive:

- UnitateaechipeiRVEBucuresti- Resurseumane,financiare,spatiuadecvat- Emisiede24deorepe94,2FM

ınsangeratdelemnulasprualcrucii.Acestprocesse

repetamereuşimereu,panacandomulerabiruitde

epuizare şi nu se mai putea ridica sa respire. I�n

concluzie,Isusnuputeafiınniciuncazviudupacea

fostcoboratdepecruce,aşacateoriaconformcareia

nuarfimuritdefaptnustaınpicioare.

Urmatoarele capitole se ocupa cu studiul

raspunsurilor la ıntrebarile „Lipsea cu adevarat

trupulluiIsusdinmormant?“,„AfostIsusvazutviu

dupamoarteaLuipecruce?“,„Existafaptecesusţin

ınvierea?“ care reprezinta dovada trupului lipsa,

dovadaapariţiilorşidovezilecircumstanţiale.

William Lane Craig argumenteaza foarte

convingatorınfavoareamormantuluigol,aratandca

ın baza dovezilor, aceasta este cea mai buna

explicaţie pentru cele ıntamplate. Atâta timp cât

existenţaluiDumnezeuestecelpuţinposibilă,există

posibilitateacaElsăfiintervenitînistorieînviindu-L

peIsusdinmorţi,concluzioneazaacesta.

GaryHabermasnearataıncapitolul13canu

exista nicio dovada ıntemeiata pentru care sa ne

ındoimdemarturiacelorcarespuncaL-auıntalnit

peIsuscelınviat,aşacumapareeaınEvangheliişiın

celelaltescrierialeNouluiTestament.

I�n ultimul capitol al carţii Pledoarie pentruCristos,LeeStrobelstadevorbacuJ.P.Moreland,careıi arata ca exista 5 probe care susţin evenimentulınvierii.

I�n final, Lee Strobel ne provoaca sa privimdovezileşisaluamodeciziepebazaacestora.DacaIsusesteFiulluiDumnezeucelI�nviat,venitsasalvezeomenirea, cum ne vom raporta la El? Decizia neaparţine.

Maimulte despre aceasta carte si alte cartiscr ise de Lee S trobel a f la t i de pe b logulcarteaeoviata.com.

CARTEAEOVIAȚĂPledoariepentruCristos

deLeeStrobel

I� n ant i c iparea s i preg a t i rea pentru

sarbatoarea Pastelui, va propunem ın urmatoarele

saptamani cateva carti ce se concentreaza asupra

evenimentelor mortii si I�nvierii Domnului Isus

Hristos. Astazi va prezentam Pledoarie pentru

CreatordeLeeStrobel.Iatacemarturiseşteautorul:

Înaceastăcăutareaadevăruluimi-amfolosit

experienţadejurnalistspecializatînproblemejuridice

privind la mai multe categorii de dovezi – dovezile

prezentatedemartoriioculari,doveziledocumentare,

dovezilecoroborante,dovezilecircumstanţiale şida,

chiarşidovezileamprentelordigitale.

Carteaestestructurata foarterigurosıntrei

parţi:ParteaI–Examinareadatelor,parteaaII-a–

AnalizaluiIsusşiparteaaIII-a–Cercetareaînvierii.

FiecarecapitolalcarţiiesteuninterviupurtatdeLee

Strobel cu cate un specialist sau cercetator ın

problemadezbatutaıncapitolulrespectiv.

Prima parte se ocupa aşadar de dovezile

martorilor oculari – adica ale evangheliştilor,

dovezile documentare – daca Evangheliile sunt

demnedecrezareşiauajunspanalanoiıntr-oforma

cat mai apropiata de documentele originale, şi de

dovezilecoroborante,documenteextra-biblicecare

sa susţina dateleNoului Testament. Dupa ce Craig

Blomberg stabileşte credibilitatea fundamentala a

documentelor Noului Testament, dupa ce Bruce

Metzger confirma acurateţea transmiterii acestora

de-a lungul istoriei, dupa ce Edwin Yamauchi

demonstreazalargacoroboraredinparteaistoricilor

antici şi a altora, John McRay arata cum susţine

arheologia credibilitatea lor, iar Gregory Boyd ıi

ınfruntapeceidinSeminarulIsus,LeeStrobeltrece

la„AnalizaluiIsus“,aşacumseintituleazaparteaa

douaacarţii.

Pentru cel de-al şaselea interviu, care

deschide aceasta parte a doua, Lee Strobel l-a

intervievat peBenWitherington, ıncercand sa afle

raspunsullaıntrebarea„EraIsuscuadevaratconvins

ca era Fiul lui Dumnezeu?“. Pentru a raspunde la

ıntrebarea„AfostIsusnebuncandapretinscaeste

Fiul lui Dumnezeu?“, autorul sta de vorba cu Gary