1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de...

of 37 /37
Concepte de bază – Arhitectura calculatorului 1. CONCEPTE GENERALE 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT) Orice decizie are la bază informaţii şi date referitoare la obiectul activităţii respective. Prelucrarea datelor trebuie făcută în concordanţă cu cerinţele tehnologiei informaţionale. Se pot astfel contura diferenţele dintre date şi informaţii: Datele desemnează elementele primare, provenind din diverse surse, fără o formă organizată care să permită luarea unor decizii; Informaţiile sunt date ce au un caracter de noutate, care îmbogăţesc nivelul de cunoştinţe ale celui care primeşte aceste informaţii. O dată care nu aduce nimic nou nu se poate considera informaţie. Definiţie. Prelucrarea datelor (numită şi procesare) presupune totalitatea transformărilor, ca formă şi conţinut a datelor. Dintre transformările cele mai importante: 1. GENERAREA operaţia prin care se obţin date primare (sursă). 2. CULEGEREA ŞI PREGĂTIREA. Forma iniţială a datelor diferă de forma sub care acestea intră în prelucrare. Pregătirea datelor în vederea prelucrării lor presupune etapele: Selectarea alegerea dintre datele primare a celor necesare pentru obţinerea numitor informaţii; Codificarea trecerea datelor într-o formă adecvată prelucrării (de exemplu, utilizarea numerelor pentru a desemna lunile anului); Conversia transferarea datelor de pe un suport pe altul; Copierea/multiplicarea reproducerea pe un mediu identic a datelor, păstrându-se forma, conţinutul şi semnificaţia acestora; Verificarea analizarea corectitudinii datelor, ca formă şi conţinut, urmărind eliminarea posibilelor alterări datorate culegerii, prezentării sau transmiterii. 3. PRELUCRAREA datelor în scopul obţinerii diferitelor rezultate se face cu ajutorul funcţiilor: Sortarea aranjarea datelor într-o anumită ordine, conform unor criterii bine precizate; Clasificarea gruparea datelor după caracteristici comune, fără stabilirea unor anumite priorităţi în cadrul grupelor formate; Compararea stabilirea asemănărilor şi/sau deosebirilor dintre două sau mai multe date; Analiza examinarea unui grup de date, urmărindu-se condiţiile îndeplinirii uneia/mai multor cerinţe de către fiecare dată a grupului în parte; Sintetizarea stabilirea unor caracteristici esenţiale, generale, pe care le au datele dintr-un grup, formându-se o nouă structură ce surprinde acele caracteristici comune; Calcularea operaţii aritmetice sau logice efectuate asupra uneia sau mai multor date, simultan. 4. FURNIZAREA datelor este impusă de faptul că forma în care datele sunt disponibile în urma prelucrării nu corespunde, de obicei, cerinţelor beneficiarului. Ca urmare, se impune furnizarea datelor într-o formă clară, astfel încât să nu existe probleme de înţelegere sau interpretare eronată. 5. PĂSTRAREA datelor se face în colecţii de date, alcătuite după reguli bine definite, în vederea unor prelucrări ulterioare. Asupra unei astfel de colecţii se pot face următoarele operaţii: Validare precizarea modului în care o dată poate fi introdusă în colecţie; Regăsire căutarea şi localizarea unei date;

Embed Size (px)

Transcript of 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de...

Page 1: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

1. CONCEPTE GENERALE

1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT) Orice decizie are la bază informaţii şi date referitoare la obiectul activităţii respective.

Prelucrarea datelor trebuie făcută în concordanţă cu cerinţele tehnologiei informaţionale. Se pot

astfel contura diferenţele dintre date şi informaţii:

Datele desemnează elementele primare, provenind din diverse surse, fără o formă

organizată care să permită luarea unor decizii;

Informaţiile sunt date ce au un caracter de noutate, care îmbogăţesc nivelul de cunoştinţe

ale celui care primeşte aceste informaţii.

O dată care nu aduce nimic nou nu se poate considera informaţie.

Definiţie. Prelucrarea datelor (numită şi procesare) presupune totalitatea

transformărilor, ca formă şi conţinut a datelor.

Dintre transformările cele mai importante:

1. GENERAREA – operaţia prin care se obţin date primare (sursă).

2. CULEGEREA ŞI PREGĂTIREA. Forma iniţială a datelor diferă de forma sub care

acestea intră în prelucrare. Pregătirea datelor în vederea prelucrării lor presupune etapele:

Selectarea – alegerea dintre datele primare a celor necesare pentru obţinerea

numitor informaţii;

Codificarea – trecerea datelor într-o formă adecvată prelucrării (de exemplu,

utilizarea numerelor pentru a desemna lunile anului);

Conversia – transferarea datelor de pe un suport pe altul;

Copierea/multiplicarea – reproducerea pe un mediu identic a datelor, păstrându-se

forma, conţinutul şi semnificaţia acestora;

Verificarea – analizarea corectitudinii datelor, ca formă şi conţinut, urmărind

eliminarea posibilelor alterări datorate culegerii, prezentării sau transmiterii.

3. PRELUCRAREA datelor în scopul obţinerii diferitelor rezultate se face cu ajutorul

funcţiilor:

Sortarea – aranjarea datelor într-o anumită ordine, conform unor criterii bine

precizate;

Clasificarea – gruparea datelor după caracteristici comune, fără stabilirea unor

anumite priorităţi în cadrul grupelor formate;

Compararea – stabilirea asemănărilor şi/sau deosebirilor dintre două sau mai multe

date;

Analiza – examinarea unui grup de date, urmărindu-se condiţiile îndeplinirii

uneia/mai multor cerinţe de către fiecare dată a grupului în parte;

Sintetizarea – stabilirea unor caracteristici esenţiale, generale, pe care le au datele

dintr-un grup, formându-se o nouă structură ce surprinde acele caracteristici

comune;

Calcularea – operaţii aritmetice sau logice efectuate asupra uneia sau mai multor

date, simultan.

4. FURNIZAREA datelor este impusă de faptul că forma în care datele sunt disponibile în

urma prelucrării nu corespunde, de obicei, cerinţelor beneficiarului. Ca urmare, se impune

furnizarea datelor într-o formă clară, astfel încât să nu existe probleme de înţelegere sau

interpretare eronată.

5. PĂSTRAREA datelor se face în colecţii de date, alcătuite după reguli bine definite, în

vederea unor prelucrări ulterioare. Asupra unei astfel de colecţii se pot face următoarele

operaţii:

Validare – precizarea modului în care o dată poate fi introdusă în colecţie;

Regăsire – căutarea şi localizarea unei date;

Page 2: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

Modificare – transformarea unei date din colecţie prin schimbarea unor atribute;

Distrugere – eliminarea din colecţie a unor date, cu precizarea condiţiilor în care se

poate face acest lucru.

6. TRANSMITEREA (COMUNICAREA) datelor se referă la modul în care datele trec de

la o etapă la alta, pe parcursul prelucrării.

Orice activitate, în orice domeniu, se desfăşoară pe baza unui flux informaţional.

Definiţie. Totalitatea fluxurilor informaţionale, cu o anumită organizare, care asigură

legătura dintre conducere (sistemul decizional) şi execuţie (sistemul de execuţie) se numeşte

sistem informaţional.

Definiţie. Dacă desfăşurarea activităţii presupune utilizarea echipamentelor electronice de

calcul, sistemul informaţional se numeşte sistem informatic.

Rezultă că sistemul informatic este parte a sistemului informaţional însă, în ultimul timp, din

cauza creşterii susţinute a automatizării activităţilor, creşte importanţa sistemului informatic.

1.1.1. Structura unui sistem informatic

În structura unui sistem informatic, al cărui element principal este calculatorul electronic sau

sistemul de calcul, se identifică următoarele componente:

cadrul organizatoric al societăţii şi datele vehiculate;

resursele umane (pe de o parte analiştii şi proiectanţii sistemului informatic, pe de altă

parte beneficiarul sistemului şi utilizatorii acestuia);

metodele şi tehnicile de proiectare;

echipamentele electronice de calcul;

sistemul de programe utilizat pentru realizarea obiectivelor sistemului informatic şi

pentru utilizarea eficientă şi corectă a echipamentelor.

Omiterea oricăreia din aceste componente face imposibilă funcţionarea sistemului informatic

respectiv.

1.1.2. Structura unui calculator electronic

Din punct de vedere structural, pornind de la diferenţierea modulelor fizice şi logice,

calculatorul (el însuşi un sistem informatic) are două componente:

1. Hardware (pe scurt, hard) – constă din:

ansamblul elementelor fizice şi tehnice cu ajutorul cărora datele se pot culege, verifica,

transmite, stoca şi prelucra;

suporturile de memorare a datelor;

echipamentele de redare a rezultatelor.1

2. Software (pe scurt, soft) – ansamblul programelor, procedurilor, rutinelor care

controlează funcţionarea corectă şi eficientă a elementelor hard.2

1.1.3. Noţiunea de tehnologie a informaţiei (TI sau IT)

Definiţie. Tehnologia informaţiei reprezintă normele şi procedeele de colectare,

memorare, transmitere şi prelucrare a datelor, în vederea obţinerii rezultatelor scontate, cu

ajutorul calculatorului electronic.

1.1.4. Structura unui calculator personal

Din punct de vedere funcţional, arhitectura unui sistem de calcul este redată în schiţa

următoare:

1 Componentele hardware reprezintă elementele ce pot fi practic atinse, sunt vizibile, palpabile. 2 Componentele software există sub formă de concepte şi simboluri şi nu au substanţă.

Page 3: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

Elementele din această schemă sunt:

1. UC (Unitatea Centrală), alcătuită din:

UM – Unitatea de Memorie internă sau memoria internă (principală) – este destinată

păstrării datelor şi instrucţiunii programelor pe timpul prelucrării sau, în unele cazuri,3

pe toată durata funcţionării sistemului de calcul.

UCP – Unitatea Centrală de Prelucrare – este implementată cu ajutorul

microprocesorului, elementul de bază al sistemului de calcul.

UCC – Unitatea de Comandă şi Control – primeşte instrucţiunile din memoria

internă, le interpretează şi, corespunzător acestora, emite comenzi către UAL şi

UM, respectiv comenzi de transfer către S I/O şi ME.

UAL – Unitatea Aritmetică şi Logică – execută operaţii aritmetice şi logice cu

date furnizate de UM şi redepune în aceasta rezultatul obţinut.

2. S I/O (Sistemul de Intrare/Ieşire):

Medii de stocare – reprezintă suportul fizic pe care se stochează informaţia (hard-disc,

CD, DVD, dischetă (floppy), disc ZIP, cameră foto/video, stick etc.). De fapt, ele

reprezintă o memorie suplimentară.

Dispozitive periferice – se împart în:

Dispozitive pentru accesarea mediilor de stocare: sunt unităţile de dischetă

(floppy), CD, DVD, ZIP. După poziţia lor în sistem, ele pot fi interne sau externe.

Cele mai multe se găsesc, din punct de vedere al firmelor furnizoare, în ambele

variante.4

Dispozitive pentru interfaţa cu utilizatorul – reprezintă totalitatea dispozitivelor cu

ajutorul cărora este posibilă introducerea datelor în prelucrare şi furnizarea

rezultatelor obţinute. La rândul lor, acestea pot fi:

Dispozitive periferice de intrare (DP I) – tastatură, mouse, joystick, microfon,

scanner, cameră video/foto;

Dispozitive periferice de ieşire (DP O) – monitor, imprimantă, boxe.5

3. Interfaţa – componenta ce asigură o conexiune între două elemente pentru ca acestea să

poată lucra împreună. Interfeţele pot fi de mai multe tipuri:

Paralele – transmit simultan un byte (8 biţi de informaţie); se folosesc, în general,

pentru conectarea imprimantelor;

3 Deşi majoritatea programelor eliberează, la terminare, memoria internă pe care o folosesc, unele programe,

odată încărcate, rămân acolo până la terminarea funcţionării calculatorului (de exemplu, interpretorul de comenzi –

COMMAND.COM sau unele programe antivirus). 4 Diferenţa dintre ele constă în interfaţă şi, mai ales preţ (cele externe au sursă de alimentare şi carcasă proprie şi,

de aceea, preţul e mai mare). 5 Există şi periferice de intrare-ieşire, la care transferul de date poate avea loc în ambele direcţii (de exemplu,

camerele foto şi video digitale, stick-ul etc.).

Page 4: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

Seriale – biţii unui byte se transmit pe rând, sub forma unor impulsuri; în general, sunt

utilizate la conectarea la un modem sau la alt calculator;

USB (Universal Serial Bus) – pentru conectarea oricărui periferic.

4. ME (Memoria Externă sau memoria secundară) – este utilizată în cazul în care

prelucrările depăşesc capacitatea memoriei interne sau când se doreşte arhivarea datelor şi

programelor. Este strâns legată de mediile de stocare din S I/O, referindu-se, de fapt, la

aceleaşi componente, privite dintr-un alt unghi.

5. Magistrale de transmitere a comenzilor de control, informaţiilor şi instrucţiunilor –

asigură funcţionarea întregului ansamblu, stabilind legătura fizică între componente. Sunt

sistem de conductoare de semnal (cabluri sau trasee pe circuite imprimate) care transportă

o anumită cantitate de date mai repede sau mai încet, în funcţie de lăţimea magistralei

(numărul de căi).

1.1.5. Principiul de funcţionare a unui sistem de calcul

În esenţă, un program (numit şi aplicaţie) este alcătuit dintr-un şir de instrucţiuni pe care

sistemul de calcul le înţelege, le interpretează şi le poate executa.

Paşii care se efectuează, în principal, la executarea unui program sunt:

1. La lansarea în execuţie a unui program de la un periferic de intrare (de exemplu, mouse),

programul este preluat de pe un mediu de stocare şi încărcat, prin intermediul interfeţei,

în UM, împreună cu datele de care acesta are nevoie (dacă este necesar, se vor introduce

şi alte date de intrare, de la un periferic de intrare).

2. Instrucţiunile se execută una după alta, lucru care se realizează prin transferul fiecăreia

către UAL, împreună cu datele de care are nevoie. După executarea fiecărei instrucţiuni,

dacă aceasta a generat rezultate intermediare, ele vor fi trimise înapoi în UM.

3. După executarea ultimei instrucţiuni din program, rezultatele sunt trimise fie spre una sau

mai multe periferice de ieşire (de exemplu, spre monitor şi spre imprimantă), fie sunt

scrise în memoria externă (pe un disc, pentru o utilizare ulterioară), fie sunt trimise în

ambele direcţii.

2. REPREZENTAREA INTERNĂ A DATELOR

2.1. Reprezentarea internă a valorilor numerice Sistemul de numeraţie binar foloseşte ca simboluri numai cifrele 1 şi 0. El este important

deoarece, într-un calculator, toate informaţiile sunt stocate în seturi de tranzistori, care pot fi în

stare de blocare (3,5 V la ieşire, adică valoarea binară 1) sau în stare de saturaţie (0 V la ieşire,

adică valoarea binară 0).6

La introducerea datelor în sistem, acesta le converteşte, automat, din zecimal în binar; invers,

la extragerea rezultatelor, acestea sunt convertite, automat, din binar în zecimal.

2.1.1. Conversia numerelor din zecimal în binar

Se face împărţind numărul la 2, apoi, fiecare cât la 2, atât timp cât este posibil. Resturile

parţiale obţinute, citite de la coadă la cap, sunt cifrele numărului binar.

2.1.2. Conversia numerelor din binar în zecimal

Se face prin dezvoltarea numărului binar după puterile lui 2.

6 Adoptarea sistemului binar are şi o justificare tehnică. Chiar dacă, teoretic, este posibil ca într-un calculator să

folosim 10 trepte de tensiune (câte una pentru fiecare cifră zecimală) în loc de două pentru a obţine o reprezentare

directă în zecimal, aceasta nu se justifică din punct de vedere economic (de exemplu, pentru aceasta ar fi nevoie ca un

tranzistor să lucreze la o tensiune de cel puţin 35 V, ceea ce ar însemna un consum mare de energie şi un efort

suplimentar pentru răcire).

Page 5: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

2.2. Reprezentarea internă a şirurilor de caractere (textelor) Pentru reprezentarea şirurilor de caractere s-au utilizat, în decursul timpului, mai multe

codificări, standardizate sau nu. Codul folosit actualmente, cvasiuniversal, este ASCII (American

Standard Code for Information Interchange), prin care fiecărui caracter i se asociază un cod

numeric (0...255 în zecimal), reprezentabil pe un octet. Tabela de asociere este:

DE REMARCAT!

Literele au coduri consecutive, ceea ce e util, ulterior, la sortarea şirurilor de

caractere.

Alte coduri folosite în decursul timpului au fost Hollerith, EBCDIC, RADIX-50, Baudot

etc.

3. NOŢIUNI DE ALGEBRĂ LOGICĂ (BOOLEANĂ)

Bazele acestei algebre au fost puse în 1854 de matematicianul britanic George Boole, deci cu

mult timp înainte de inventarea calculatoarelor.

Algebra logică este compusă din:

o mulţime A cu două elemente, 0 şi 1 (notate şi F şi T în engleză, respectiv F şi A în

limba română);

3 operaţii fundamentale:

+ (notată şi cu SAU sau cu OR);

. (notată şi cu ŞI sau cu AND);

negarea (notată şi cu NOT).

Page 6: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

Operaţiile sunt definite prin următoarele tabele de adevăr:

SAU 0 1 ŞI 0 1 NOT

0 0 1 0 0 0 0 1

1 1 1 1 0 1 1 0

Din tabele de adevăr se pot observa următoarele reguli:

două sau mai multe propoziţii legate prin SAU dau o frază adevărată dacă cel puţin una

dintre propoziţii e adevărată;

două sau mai multe propoziţii legate prin ŞI dau o frază adevărată numai dacă toate

propoziţiile sunt adevărate.

operaţia NOT inversează valoarea de adevăr a propoziţiei căreia i se aplică.

Algebra logică este utilizată de calculator pentru luarea deciziilor atunci când există mai multe

variante posibile.

4. TIPURI DE CALCULATOARE Datorită numărului mare şi diversităţii criteriilor ce ar trebui luate în considerare, este foarte

greu să se facă o clasificare riguroasă, clară şi completă a sistemelor de calcul.

Sintetizând, se poate considera că, în general, acestea se diferenţiază după mărime, posibilităţi

de prelucrare, preţ şi viteză de operare. Se consideră că există patru categorii de sisteme de calcul:

Microcalculatoare

Minicalculatoare

Calculatoare mainframe

Supercalculatoare

4.1. Microcalculatoare Sunt calculatoare cunoscute sub denumirea de calculatoare personale (Personal Computer –

PC):

au cunoscut cea mai rapidă dezvoltare şi diversificare odată cu apariţia chip-ului (cip);7

construcţia unui PC se bazează pe microprocesor (un cip ce conţine porţiuni din Unitatea

Centrală de Prelucrare – UCP);

sunt accesibile din punct de vedere al preţului;

dimensiuni reduse (unele pot fi portabile);

operarea pe ele se poate învăţa uşor;

pot fi folosite în orice domeniu;

lucrează în reţea, putând realiza schimburi de date.

Luând în considerare particularităţile unui PC, din punct de vedere al mărimii (fizice sau ca şi

capacitate de memorare), viteză de lucru, costuri, utilizări specifice, se poate spune că există mai

multe tipuri de PC-uri: Desktop, Tower, Laptop, PalmPC, PDA.

4.1.1. Desktop

Este calculatorul de tip clasic, la care monitorul este aşezat, în general, pe

carcasa unităţii centrale, ce se află pe birou.

4.1.2. Tower

Carcasa unităţii centrale este mai îngustă dar mai înaltă decât la tipul

desktop, fiind aşezată lângă monitor sau, adesea, sub sau lângă masă.

4.1.3. Laptop

sunt calculatoare uşor de transportat (3-5 kg), construite

7 Circuit integrat obţinut prin încapsularea a milioane de tranzistori într-un înveliş ceramic pe o singură pastilă de

siliciu.

Page 7: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

pentru a fi folosite în afara biroului;

au surse independente de alimentare (baterii sau, cel mai adesea, acumulatoare);

componente uşoare şi mici (de exemplu, afişajul cu cristale lichide, tastatură şi înlocuitor

de mouse – touchpad);

sunt mai costisitoare decât un PC obişnuit.

4.1.4. Palm PC (Palmtop, Handhold sau Organizer)

se utilizează ca bloc notes, calculator de buzunar,

calendar, agendă telefonică;

posibilitatea transferului de date prin PC;

recunoaşterea scrisului de mână;

acces la Internet;

procesarea textului este destul de dificilă, din cauza

dimensiunilor reduse.

4.1.5. PDA (Personal Digital Assistant)

asistent digital personal de dimensiuni foarte

mici, putând fi purtat în mână;

combină facilităţi de calcul, telefon,/fax cu cele

de reţea;

sunt pen-based – folosesc un stilou special în

locul tastaturii şi, ca urmare, pot recunoaşte

scrisul de mână (unele recunosc şi vocea);

preţurile sunt mari şi domeniul de aplicaţie este limitat.

4.2. Minicalculatoare au fost create pentru executarea unor funcţii

specializate: aplicaţii multiutilizator, maşini

cu control numeric, automatizări industriale,

transmisii de date între sisteme dispersate

geografic;

dimensiuni medii;

sunt compuse din module structurale cu

funcţii precise, uşor de instalat şi utilizat;

conectarea la reţeaua electrică se face fără

restricţii;

puterea şi capacitatea de stocare sunt mai mari decât la microcalculatoare;

UCP complexă;

sistemul I/O foarte dezvoltat, în sensul comunicării prin reţea de periferice în sistem

multiutilizator.

4.3. Calculatoare mainframe constituie o categorie aparte, situată

între minicalculatoare şi

supercalculatoare;

viteze de lucru ridicate, cu volum foarte

mare de date;

procesor foarte complex;

volum mare de stocare în UM;

Page 8: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

sistem I/O8 complex, orientat pe gestionare de staţii de lucru;

permit acces multiutilizator;

necesită instalaţii speciale şi proceduri de menţinere în funcţiune, neputând fi cuplate

direct la reţeaua de alimentare;

funcţionează, de regulă, fără întrerupere, ceea ce presupune accesul controlat la date şi un

sistem de protecţie adecvat;

se utilizează în spitale, bănci etc.

4.4. Supercalculatoarele sunt cele mai puternice, complexe şi scumpe sisteme

de calcul;

viteza poate depăşi 1 miliard de instrucţiuni/s;

procesorul este format dintr-un număr mare de

microprocesoare (de ordinul miilor);

sunt proiectate pentru calcul paralel;

costuri şi performanţe foarte ridicate;

sunt utilizate în domenii care necesită prelucrarea

complexă a datelor (reactoare nucleare, proiectarea

aeronavelor, seismologie, meteo etc.).

5. PERFORMANŢELE UNUI CALCULATOR

Structura unui calculator presupune existenţa componentelor hard şi soft, deci performanţele

în funcţionarea sa sunt date de cele obţinute de fiecare dintre acestea.

Câţiva factori de ordin tehnic care pot influenţa performanţele computerului sunt:

Viteza procesorului;

Dimensiunea unităţii de memorie (UM);9

Dimensiunea hard-discului;10

Dimensiunea memoriei cache;

Viteza de transmitere a datelor pe

magistrala de date.

Din punct de vedere soft, performanţele sunt

date de numărul şi complexitatea aplicaţiilor în

lucru.

6. HARDWARE

6.1. Placa de bază (Mainboard sau

motherboard) Placa de bază este principala componentă hard

dintr-un calculator. Ea constă dintr-un circuit

imprimat pe care se află diverse sloturi şi conectori

pentru ataşarea celorlalte componente ale

sistemului.

Cele mai importante sloturi sunt:

8 Input/Output – Intrare/Ieşire 9 Cu cât memoria este mai mare, cu atât se pot executa programe mai complexe; în plus, la o memorie mare,

putem avea la un moment dat mai multe programe încărcate, ceea ce permite schimbul de date între acestea. 10 Cu cât hard-diskul are o capacitate mai mare, cu atât el poate stoca mai multe date şi programe şi vom avea

nevoie mai rar de stocarea lor pe alte medii (CD-uri, DVD-uri, dischete etc.); de asemenea, sistemele de operare

folosesc, temporar, spaţiul liber de pe hard-disc pentru a-şi crea o memorie suplimentară numită memorie virtuală.

Page 9: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

1. Slotul procesorului, în care se montează „inima“ calculatorului şi anume procesorul.

2. Sloturile ISA11 – sunt pe cale de dispariţie şi erau folosite la plăci grafice, plăci de sunet

şi modemurile mai vechi.

3. Sloturile PCI12 – pentru conectarea unor plăci care au nevoie de un astfel de slot, cum ar

fi plăcile de sunet, plăcile de reţea, unele plăci video şi, nu în ultimul rând, plăcile

modem.

4. Sloturile AGP13 – aici se pot conecta doar plăcile video care au o viteză mai mare de 133

Mhz.

5. Sloturile pentru memorie – folosite la montarea circuitelor de memorie internă.

Fiecare placă de bază are şi conectori, la care se conectează hard-discuri, unităţi de dischetă,

de CD, de DVD etc.

Placa de bază mai conţine şi interfeţe pentru memoria RAM şi asemenea memoria de tip

ROM (Read-Only Memory).

Încorporate pe placa de bază mai sunt şi porturile, care pot fi:

seriale (COM1 şi COM2) – pentru mouse/fax modem extern;

paralele (LPT) – pentru imprimante/scannere/plottere;

USB (Universal Serial Bus) –pentru camere video/scannere/aparate foto digitale.

6.2. Unitatea centrală de prelucrare (procesorul) Este un circuit integrat montat în soclul (socket) corespunzător de pe

placa de bază.14 El poate fi considerat creierul unui calculator, deoarece

el execută „gândirea” acestuia din punct de vedere hardware. De fapt, el

nu face altceva decât să „proceseze” biţii de 1 si 0 primiţi din memoria

RAM a sistemului.

El are următoarele funcţii:

execută instrucţiuni individuale pentru programe;

controlează operaţiile efectuate de alte componente ale

computerului;

realizează calculele şi operaţiile logice.

Fiecare procesor este alcătuit din mai multe module interconectate prin intermediul unor căi

de comunicaţie numite magistrale interne, pe care circulă informaţii (date sau instrucţiuni).

Viteza magistralelor depinde de:

Lăţimea magistralei – numărul de linii de circulaţie; deoarece pe fiecare linie circulă un

bit, se poate vorbi de magistrale de 8, 16, 32, 64 sau 128 de biţi);

Frecvenţa de tact – numărul de paşi de lucru (tacturi) pe care poate să îi execute

procesorul în fiecare secundă; se măsoară în MegaHerzi (MHz) sau, mai nou, în

GigaHerzi (GHz).

6.3. Memoria

6.3.1. Memoria internă

Este zona de stocare temporară a datelor şi programelor într-un

calculator, pe durata execuţiei.

11 Industry Standard Architecture. 12 Peripheral Connection Interface. 13 Accelerated Graphics Port. 14 În timp, au apărut mai multe tipuri de procesoare , produse de diverse firme, dintre care:

Intel (Integrated Electronics) – procesoare 8086, 80186 (produs în serie mică), 80286, 80386, 80486,

Pentium I, Pentium MMX, Celeron I, II, Pentium II, III IV, Itanium etc;

AMD (Advanced Micro-Devices) – 80486, K5, K6, K7, Athlon etc.;

Cyrix – MII, MIII etc..

Page 10: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

Termenul este folosit pentru a desemna cipurile reale capabile să păstreze datele, cipuri care

se montează în sloturile corespunzătoare de pe placa de bază.15

Deoarece calculatorul recunoaşte numai două stări, datele supuse prelucrării sunt transformate

în şiruri de cifre binare 0 şi 1.

O cifră binară se mai numeşte bit16 (prescurtat, b) şi reprezintă cea mai mică unitate de

măsură a cantităţii de informaţie.

O succesiune de 8 biţi se numeşte byte (prescurtat, B) sau octet, fiind cea mai mică unitate de

date ce poate fi reprezentată şi adresată de către memoria unui sistem de calcul.

Deoarece datele reprezentate în memorie ocupă o succesiune de Bytes, acestea sunt exprimate

în multipli ai acestuia:

1 kiloByte 1 kB = 1024 B = 210 B

1 MegaByte 1 MB = 1024 kB = 210 kB

1 GigaByte 1GB = 1024 MB = 210 MB

1 TerraByte 1 TB= 1024 GB = 210 GB

1 PetaByte 1 PB= 1024 TB = 210 TB

1 ExaByte 1 EB= 1024 PB = 210 PB

Numărul maxim reprezentabil pe un byte este 111111112, adică 25510, deci o valoare total

insuficientă.

Din acest motiv, s-a trecut la reprezentarea datelor/informaţiilor pe:

cuvinte de memorie: un cuvânt = 2 bytes (16 biţi);

cuvinte duble: un cuvânt dublu = 4 bytes (32 biţi);

cuvinte cvadruple: un cuvânt cvadruplu = 8 bytes (64 biţi).

Principala caracteristică de performanţă a unui cip de memorie internă este capacitatea ei,

exprimată în puteri ai lui 2 MB (2, 4, 8, 32, 64, 128, 256, 512 MB).

6.3.1.1. Tipuri de memorii interne

Din punct de vedere al „volatilităţii“, memoria este de două tipuri:

1. Memoria ROM (Read Only Memory), caracterizată prin următoarele:

nu îşi pierde conţinutul la oprirea calculatorului;

nu poate fi „scrisă“ de utilizator (este inscripţionată de producător cu ajutorul unei

aparaturi speciale);

este de capacitate redusă (până în 2 MB);

este folosită pentru stocarea informaţiilor despre hardware;

conţine mici programe esenţiale care se încarcă în memoria internă la pornirea

calculatorului

2. Memoria RAM (Random Access Memory):

este o memorie volatilă (se pierde la oprirea calculatorului);

poate fi atât citită cât şi modificată;

este folosită pentru stocarea programelor şi datelor, fiind considerată principala

memorie de lucru a calculatorului.

15 Printre principalele tipuri de memorii apărute:

SIMM (Single Inline Memory Module) – primele apărute; ele trebuiau montate în perechi şi se foloseau la

procesoarele de la 80286 până la P5 (Pentium MMX – AMD K6, K6-2, K6-3). Timpii de acces erau de 60-

70 ns. DIMM (Dual Inline Memory Module) sau SDRAM – viteză de 66/100/133 MHz şi 168 de pini; poate fi

instalată în orice slot de memorie, fără a ţine seama de perechi. Timpii de acces erau de 8-10 ns. DDR-SDRAM (Double Data Rate – Synchronous Dynamic Random Access Memory) este o memorie

rapidă, folosită în calculatoarele moderne. Are viteze asemănătoare cu ale memoriei SDRAM, însă înmulţite

cu 2 (Double DR).

RDRAM (Rambus Dynamic Random Access Memory) – pentru procesoare Pentium 4; se montează în

sloturi RIMM. 16 binary digit – cifră binară.

Page 11: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

6.3.2. Memoria externă (suplimentară)

Este memoria care foloseşte dispozitive speciale pentru stocarea datelor (hard-disc, CD,

dischetă, disc ZIP, pen-drive, DVD).

6.3.3. Memoria cache

Este un mecanism de stocare de mare viteză. Poate fi o secţiune rezervată în memoria

principală sau un dispozitiv independent.

Uneori este încorporată în arhitectura procesorului (de exemplu, la calculatoarele Pentium).

6.4. Dispozitive de intrare Sunt dispozitive prin intermediul cărora utilizatorul introduce informaţii în calculator.

6.4.1. Tastatură

Reprezintă principalul periferic de introducere a datelor în

calculator, fiind un periferic standard (este inclusă în cadrul minim de

dotare a unui calculator).

Cu ajutorul ei se pot introduce în calculator diferite informaţii:

date, comenzi, texte.

Cuprinde 5 categorii de taste, grupate în blocuri:

Taste de introducere text (blocul alfanumeric);

Taste funcţionale (F1...F12), cu diverse roluri, ţinând cont de

aplicaţia care se execută;

Taste numerice (Blocul numeric) – utile la introducerea valorilor numerice (ele grupează

toate cifrele sub aceeaşi mână);

Taste de deplasare a cursorului;

Taste speciale (Ctrl, Alt, Tab, Shift, Esc, Print Screen, Pause etc.).

La tastaturile mai noi există şi taste de navigare pe Internet.

Tastaturile clasice sunt conectate la computer printr-un cablu dar, mai nou, există şi tastaturi

fără cablu (wireless), ce transmit informaţiile spre cutia calculatorului prin unde radio.

6.4.2. Mouse

Este un dispozitiv periferic, parte integrantă a interfeţei grafice, care

controlează mişcarea cursorului (pointer) pe un ecran de afişare.

Este de dimensiune redusă, poate fi deplasat pe o suprafaţă rigidă şi

plată şi conţine cel puţin două butoane cu funcţii diferite, în funcţie de

programul care se execută.

În particular, mouse-ul este important pentru interfaţa grafică spre utilizator, deoarece

opţiunile şi obiectele se pot indica folosind cursorul, apoi cu un clic pe obiect cu un buton al

mouse-ului. Astfel de aplicaţii sunt deseori numite point-and-clic.

Mouse-ul este util şi pentru programele de grafică, unde poate fi folosit ca stilou, creion sau

pensulă.

Din punct de vedere al principiului de funcţionare, există trei tipuri de bază de mouse:

Mouse mecanic – are o bilă metalică învelită în cauciuc ce se poate roti în toate direcţiile,

mutând corespunzător indicatorul pe ecran (sensul de mişcare e detectat de senzorii

încorporaţi);

Mouse optic – pentru detectarea direcţiei mişcării se foloseşte un laser; deplasarea

mouse-ului se face folosind o suprafaţă specială, dotată cu o grilă. Acest tip de mouse

răspunde mai rapid şi mai precis decât cele mecanice, dar sunt şi mult mai scumpe.

Mouse optomecanic – este o combinaţie între mouse-ul optic şi cel mecanic, dar nu

necesită suprafeţe speciale.

Un mouse „clasic“, indiferent de principiul de funcţionare, e conectat la computer printr-un

Page 12: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

cablu dar, mai nou, există şi variante fără cablu (wireless), ce transmit informaţiile spre cutia

calculatorului prin unde radio.

6.4.3. Trackball (bila rulantă)

Este un dispozitiv de intrare ce poate fi considerat un mouse aşezat pe spate; mutarea

cursorului pe ecran se poate face prin rotirea bilei cu ajutorul degetelor.

De obicei, există 3 butoane lângă bilă.

Ca şi mouse-ul, trackball-ul permite indicarea şi selectarea unor obiecte şi este

folosit într-o Interfaţă Grafică cu Utilizatorul (GUI).17

Avantajul principal faţă de mouse este acela că nu necesită o suprafaţă de lucru

putând fi aşezat şi manipulat oriunde pe masa de lucru.

Unele trackball-uri sunt conectate la computer printr-un cablu dar, mai nou, există şi trackball-

uri fără cablu (wireless), ce transmit informaţiile spre cutia calculatorului prin unde radio.

6.4.4. Touchpad

Este o mică suprafaţă sensibilă la atingere şi la

deplasarea degetului pe ea, folosită ca dispozitiv de

indicare şi/sau selectare pe unele calculatoare portabile.

Din punct de vedere al modului de conectare la

sistem, există:

Touchpad-uri interne – incluse în tastatură, de

obicei la mijlocul părţii ei inferioare;

Touchpad-uri externe – conectate la sistem ca periferic separat (ca şi la tastaturi şi

mouse, există şi variante wireless).

6.4.5. Scanner

Este un dispozitiv de intrare care poate parcurge text sau imagini tipărite pe

hârtie, transformându-le într-o formă pe care calculatorul o poate interpreta, stoca

(de obicei sub forma unui fişier) şi folosi. Ulterior, aceste imagini pot fi afişate pe

ecran, prelucrate şi tipărite prin programe speciale.

Constă dintr-o platformă de sticlă iluminată din partea inferioară, pe care se

aşează hârtia cu imaginea/textul care trebui scanat, şi un braţ care se plimbă şi

culege informaţii despre poziţia, culoarea, luminozitatea, saturaţia fiecărui punct

din imagine.

Principalele caracteristici de performanţă ale unui scanner sunt:

Rezoluţia – măsurată în dpi (dots per inch),18 cu alte cuvinte, cu cât scanner-ul va putea

culege informaţii despre mai multe puncte, cu atât informaţiile stocate în fişier vor fi mai

aproape de imaginea originală;

Adâncimea de culoare – numărul de culori distincte pe care scannerul le poate deosebi

pe imaginea originală;

Mărime hârtie – dimensiunea maximă a hârtiei pe care scannerul o poate explora

(maxim A0 – foarte scumpe, de obicei A4);

Viteza de scanare – măsurată în numărul de pagini pe minut (ppm) care pot fi scanate.

OBSERVAŢIE

Numeroase imprimante sunt compatibile cu operaţia de scanare, caz în care trebuie

cumpărat un cap de scanare pentru imprimanta respectivă. În acest caz se instalează la

imprimantă capul de scanare, se furnizează imprimantei hârtia cu imaginea respectivă şi se

dă comanda de scanare.

6.4.6. Joystick 17 Graphic User Interface. 18 1 inch (1 ţol, 1") = 2,54 cm. 1 dot (punct) = 1/72"≈0,3 mm.

Touchpad extern şi intern

Page 13: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

Este un dispozitiv de intrare care conţine, în principal, o manetă care poate fi mişcată în toate

direcţiile, controlând deplasarea pointerului pe ecran.

Este similar unui mouse, cu deosebirea că la un mouse mişcarea cursorului pe ecran

încetează odată cu deplasarea acestuia pe masă, pe când la joystick cursorul continuă să

se deplaseze în direcţia în care e îndreptată maneta, încetând doar odată cu revenirea

acesteia la poziţia iniţială (în centru).

Este un dispozitiv folosit mai ales pentru jocurile pe calculator care presupun o

anumită viteză de reacţie din partea utilizatorului (lupte, bătălii, curse de maşini etc.).

6.4.7. Microfon

Este un periferic de intrare folosit pentru a înregistra diverse sunete pe calculator sau

pentru a comunica, pe cale sonoră, cu alte calculatoare legate într-o reţea.

De obicei este folosit în telefonia prin Internet, dar şi la introducerea verbală a

comenzilor (deşi, în acest ultim caz, calculatorul trebuie dotat cu soft-uri care pot

recunoaşte comenzi verbale).

6.4.8. Camera foto şi/sau video

Este o variantă mai evoluată de cameră video sau aparat de fotografiat, la

care stocarea informaţiilor nu se mai face pe film foto sau pe casetă video, ci în

format digital, pe un mini hard-disc încorporat.

Ulterior, secvenţele video sau imaginile pot fi stocate pe calculator sub

formă de fişiere.

6.4.9. Light-pen (creion cu lumină)

Este un dispozitiv de intrare asemănător cu mouse-ul, şi care foloseşte un detector

sensibil la lumina emisă de un ecran, prin punctare directă.

Unele light-pen-uri sunt legate direct la calculator prin cablu, altele sunt wireless.

De asemenea, performanţele unui light-pen se disting prin numărul de culori pe care

le poate distinge, rezoluţie, numărul de culori pe care le poate desena etc.

6.5. Dispozitive de ieşire Extragerea datelor din computer se face prin utilizarea unor dispozitive de ieşire specializate,

care pot prezenta rezultatele într-o formă inteligibilă, prin vizualizare directă, pe hârtie sau acustic,

după dorinţa utilizatorului.

6.5.1. Subsistemul video

Pentru afişarea directă a informaţiilor, un calculator foloseşte subsistemul video, compus din:

Monitorul propriu-zis;

Placa/adaptorul video/grafic.

6.5.1.1. Monitorul

Monitorul (VDU – Video Display Unit) este

perifericul standard de ieşire, având rolul de a afişa

texte sau imagini.

Din punct de vedere al principiului de

funcţionare, există două tipuri de monitoare:

cu tub catodic (CRT – Cathod Ray Tube)

– imaginea se formează în mod asemănător

cu cea de pe un televizor obişnuit.

cu cristale lichide (LCD –Liquid Crystal

Display) – ecranele utilizează două straturi de material polarizat, cu o soluţie de cristale

Page 14: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

lichide între ele care, la trecerea unui curent electric, se aşează astfel încât să oprească/să

permită trecerea luminii spre utilizator. Se utilizează, de obicei, la calculatoare portabile

(laptop-uri) dar, mai nou, se pot folosi şi la sistemele de birou (se mai numesc şi

monitoare TFT19).

Calitatea unui monitor este determinată de:

Diagonală – măsurată în inch20; există monitoare cu diagonala de 15 (mai vechi), 17

(actuale), 19, apoi până la 42"21;

Rezoluţie – măsurată în pixeli22 (numărul de puncte ce pot fi afişate la un moment dat pe

orizontală şi pe verticală) – are valori standardizate, pornind de la 800x600, ajungând

până la 2048x1536 sau chiar mai mult23

Frecvenţă – măsurată în Hz – arată de câte ori pe secundă se generează, pe ecran, o nouă

imagine;

Aspectul ergonomic – se referă la cantitatea de radiaţii emise de monitor, cunoscându-se

faptul că lucrul mai îndelungat la calculator provoacă disconfort ocular.

6.5.1.2. Display screen

Este un ecran de afişare al unui monitor propriu-zis; de cele mai multe ori funcţionează cu tub

catodic.

6.5.1.3. Placa/adaptorul video/grafic

Monitorul este cuplat la calculator prin intermediul unui dispozitiv, cu aspect de circuit

imprimat, numit placă/adaptor video/grafic.24

În decursul anilor au apărut diverse tipuri de adaptoare video: MDA, Hercules, CGA, VGA,

SVGA (actualul standard). Ele se deosebesc extrem de mult prin performanţele de care sunt

capabile şi prin cerinţele impuse monitoarelor conectate la ele.

Actualmente, adaptoarele video se conformează lui SVGA, care a devenit mai mult un

standard decât o variantă constructivă.

În ultima vreme, adaptoarele video sunt montate direct sub formă de circuite integrate pe placa

de bază.25

6.5.2. Imprimante

Sunt dispozitive de ieşire care afişează pe hârtie texte sau ilustraţii.26

Imprimantele sunt caracterizate prin următorii parametri de funcţionare:

Calitatea imprimării, exprimată prin numărul de puncte per inch (dpi – dots27 per inch)

19 Thin Film Transistor. 20 1 inch=2,54 cm. 21 Preţurile cresc exponenţial pornind de la diagonala de 17". 22 1 pixel = 1/72 inch ≈0,3 mm. 23 Valoarea normală este de 1024x768, la care se asigură o afişare rezonabilă ca dimensiune a tuturor detaliilor.

Valorile mi mari ale rezoluţiei se folosesc numai pentru aplicaţii de grafică, pentru cele obişnuite folosindu-se

rezoluţia normală (cele mai mari fiind obositoare pentru ochi). 24 Actualmente, plăcile video sunt, în cele mai multe cazuri, încorporate pe placa de bază. 25 Avantajul este că se poate face o comunicare mai rapidă cu procesorul; dezavantajul constă în faptul că, la o

defecţiune tehnică a adaptorului video, este necesară schimbarea completă a plăcii de bază. 26 Conectarea unei imprimante la calculator se face printr-o interfaţă (port) paralelă sau serială. Deosebirea

principală între cele două tipuri de interfeţe este legată de modul în care sunt transmişi octeţii de date: interfaţa

paralelă transmite simultan un octet de date, în timp ce interfaţa serială descompune octetul de date în biţi, pe care îi va

transmite pe rând conform unui protocol. Rezultă că transferul prin interfaţa paralelă este mai rapid.

Dezavantajul interfeţei paralele este distanţa mică la care este posibilă transmisia (2-3 m).

Calculatoarele dispun, de obicei, de o interfaţă paralelă (identificată prin PRN sau LPT1) şi una sau două

interfeţe seriale (identificate prin COM1 şi COM2).

Nu numai imprimantele pot fi conectate la calculator prin porturi. Astfel, la interfaţa paralelă se poate conecta o

unitate de disc externă iar la interfaţa serială un modem sau un mouse. 27 1 dot = 1/72 inch ≈0,3 mm.

Page 15: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

Viteza – exprimată prin numărul de caractere tipărite pe secundă sau pe minut (cps/cpm)

sau numărul de pagini tipărite pe minut (ppm)

Modul de alimentare cu hârtie (automat, manual etc.)

Zgomotul – exprimat în decibeli (dB)

În funcţie de tehnica de tipărire utilizată, există patru mari tipuri de imprimante:

Imprimante matriciale (cu pini/ace);

Imprimante cu jet de cerneală;

Imprimante cu laser;

Imprimante termice.

6.5.2.1. Imprimante matriciale

Caracterele se obţin prin puncte create prin lovirea unei panglici tuşate de un

anumit număr de ace (pini).28

Cu cât numărul de ace este mai mare, cu atât calitatea imaginii obţinute este

mai bună. Există imprimante cu 9, 16, 24 şi 36 de ace.

Avantaje:

Ieftine

Consumabilele sunt ieftine

Dezavantaje:

Calitate slabă a listării

Listarea se face pe hârtie specială, perforată pe margini

Listare zgomotoasă

6.5.2.2. Imprimante cu jet de cerneală

Caracterele sunt formate din puncte obţinute prin stropi fini de cerneală,

proiectaţi dintr-un cartuş prin duze speciale.

Avantaje:

Hârtia de scris e normală

Costul e rezonabil

Calitate bună

Sunt silenţioase

Dezavantaje:

Listarea e relativ lentă

Consumabilele sunt scumpe (tuşul)29

6.5.2.3. Imprimante cu laser

Folosesc aceeaşi tehnologie ca şi copiatoarele;30 pentru imprimare

utilizează toner şi hârtie normală.

Avantaje:

Calitate foarte bună

Listarea se face pe hârtie normală

Sunt silenţioase

Sunt rapide

Dezavantaj:

28 Modul de funcţionare este asemănător cu cel de la o maşină de scris. 29 Cartuşele pot fi reumplute dar, după câteva umpleri, acesta trebuie schimbat complet iar preţul unui cartuş nou

este de aproximativ jumătate din preţul imprimantei. 30 La primirea unei comenzi de listare, imprimanta construieşte o imagine bitmap (prin puncte) a ceea ce trebuie

listat. Prin comenzile date unui laserului, acesta transferă o copie exactă a imaginii pe un tambur sau o bandă

fotosensibilă. Aprinzându-se sau stingându-se, raza laser se plimbă pe tambur şi acesta se încarcă electrostatic în

zonele expuse razei, ceea ce atrage tonerul, în timp ce tamburul se roteşte peste cartuşul cu toner. Un fir încărcat

electric atrage tonerul de pe tambur pe hârtie şi cilindrii de încălzire topesc tonerul.

Page 16: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

Sunt scumpe

6.5.2.4. Imprimante termice

Folosesc o hârtie specială sensibilă la căldură pentru a realiza imprimarea. Principalul

dezavantaj este că imprimarea îşi pierde calitatea în timp.

6.5.3. Plotterul

Este un periferic special pentru desenarea pe hârtie a unor planuri şi

desene tehnice, folosind una sau mai multe peniţe.

Constă dintr-o platformă pe care se aşează hârtia pe care se va face

desenarea şi un braţ mobil, dotat cu una sau mai multe peniţe, care se plimbă

deasupra hârtiei şi execută desenul.

6.5.4. Boxe (difuzoare)

Sunt folosite ca dispozitive de ieşire pentru sunet. Sunt legate la placa de sunet (eventual, se

pot folosi căşti în locul lor).

6.5.5. Proiector

Este un periferic de ieşire destinat proiectării pe un ecran de pânză/carton a

unor imagini care, în mod normal, ar apărea pe monitorul calculatorului.

Se foloseşte, de obicei, în scopuri didactice.

Conectarea se face, uzual, la portul de ieşire al plăcii video.

6.6. Dispozitive de intrare/ieşire

6.6.1. Modemul

Este un dispozitiv care permite calculatorului să

transmită date prin liniile telefonice.

Informaţiile prelucrate de calculator sunt stocate digital, în timp

ce informaţiile ce pot fi transmise prin liniile telefonice sunt transmise analogic.

Motivul pentru care e nevoie de un modem este că pe liniile telefonice pot apărea inductanţe

şi capacităţi externe, parazite, care pot afecta informaţiile. Prin urmare, este nevoie de un

dispozitiv care să poată transmite informaţiile la distanţă pe o linie telefonică fără ca acestea să fie

denaturate.

Pentru două calculatoare legate într-o reţea există câte un modem apropiat fiecăruia. În funcţie

de sensul de transfer al informaţiilor (de exemplu, la emisie), modemul compune şirul de

informaţii binare (0 şi 1) cu o undă purtătoare, pe care o trimite pe linia telefonică spre calculatorul

receptor;31 la calculatorul receptor, un alt modem elimină unda purtătoare, păstrând „trenul“ de

impulsuri de 1 şi 0.32

Din punctul de vedere al modului de conectare la sistem, un modem poate fi:

Intern – o placă de circuit imprimat, legată în slotul

corespunzător din placa de bază;

Extern – în acest caz, placa de circuit este inclusă într-o

carcasă separată.

Principala caracteristică de performanţă a unui modem este viteza

teoretică de transfer, măsurată în kb/s33 (uzual, 56 kb/s), dar această

valoare depinde, din punct de vedere practic, de traficul din reţea.

31 Procesul se numeşte modulare. 32 Procesul se numeşte demodulare 33 Atenţie! E vorba de kbiţi, nu kBytes.

Modem intern şi modem extern

Page 17: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

6.6.2. Touch screen

Este un tip de ecran de afişare, acoperit de o folie transparentă, sensibilă la

atingere, punctarea elementelor făcându-se cu degetele.

Acest aspect poate fi considerat ca un avantaj (interfaţă naturală), dar şi un

dezavantaj, punctarea cu acurateţe fiind imposibilă.

6.6.3. Memoria flash/stick (pen drive)

Este o memorie nevolatilă, externă, care nu are nevoie de sursă de alimentare

pentru păstrarea informaţiilor. Are aspectul unui mic „stilou“ (de unde şi numele),

care se conectează la portul USB al sistemului de calcul.

Capacităţile standard sunt 1, 2, 4, 8 GB.

6.7. Dispozitive de stocare

6.7.1. Hard-Discul (discul fix)

Este un disc magnetic pe care se pot stoca date şi programe într-un calculator. Marea

majoritate a programelor şi datelor de pe un calculator sunt memorate pe hard-discuri.

La nivel fizic, sunt organizate ca zone circulare concentrice numite piste, fiecare împărţită, la

rândul ei, în câte 12 arce numite sectoare. Memorarea se face prin magnetizarea suprafeţelor

elementare din aceste sectoare într-un sens sau altul, corespunzător lui 0 şi 1 binar.

Hard-diskurile au capacităţi mari, în general peste 40 GB34 (actualmente, capacităţile uzuale

sunt de 60, 80, 120, 160 GB, dar pot ajunge până la 500 GB).

În hard-disk au loc două mişcări:

mişcarea de translaţie a capetelor de citire-

scriere;

mişcarea de rotaţie a discului în jurul axului

(3600-15000 rpm, uzual 5400 şi 7200 rpm).

Caracteristicile tehnice care determină viteza unui

hard-disc sunt:

timpul de acces la date – timpul necesar

pentru accesul la un sector (85...65 ms);35 cu cât viteza de rotaţie

este mai mare, cu atât accesarea datelor se realizează mai rapid;

viteza de transmisie a datelor – cantitatea de informaţii citite într-

o secundă.

În general, hard-diskurile sunt interne, în sensul că sunt nedetaşabile,

dar există şi hard-discuri externe. Un hard-disc extern este situat într-un

sertar al calculatorului, având conectori pentru legare la magistrala de date a

calculatorului.

Un calculator poate avea mai multe hard-discuri. Acestea vor fi desemnate prin literele C: D:

etc.

.

6.7.2. CD-ROM (Compact-Disc Read Only Memory)

Compact discul este un tip de disc optic pe care stocarea si accesarea datelor se

realizează prin mijloace optice (un laser de mică putere ce „sapă“ în suprafaţa activă

a discului).

34 1 GB de informaţie = informaţia cuprinsă în aprox. 200.000 de pagini tipărite. 35 De fapt, este durata de timp ce se consumă din momentul emiterii unei cereri de citire/scriere şi până în

momentul când începe efectiv operaţia respectivă.

Hard-disk (exterior şi interior)

Hard-disk extern

Page 18: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

CD-urile permit stocarea unor cantităţi mari de informaţii, capacitatea sa standard fiind de 700

MB.36

Unităţile de CD pot fi de două tipuri:

CD-ROM – care permit doar citirea CD-urilor deja inscripţionate;

CD-RW – care permit atât citirea CD-urilor cât şi memorarea informaţiilor pe ele.

Din punct de vedere al posibilităţii de refolosire, există două categorii de CD-uri:

CD-R – imprimabile o singură dată;

CD-RW – imprimabile de mai multe ori.

Principalele caracteristici de performanţă ale unităţilor de CD sunt:

timpul de acces – are aceeaşi semnificaţie ca la hard-discuri, dar are valori mai mari

decât la acestea (adesea, în intervalul 100...200 ms);

viteza de transmitere a datelor –se referă la cantitatea de informaţie ce se transferă într-

o secundă şi poate fi cuprinsă între 150kB/s (la primele tipuri de unităţi de CD) şi 7800

kB/s (la unităţile moderne);

viteza de lucru –se stabileşte în raport cu primul tip de unitate CD, care lucra cu un

transfer de 150kB/s (1X), actualmente ajungându-se la 52X (7800 kB/s).

Din cauza capacităţii relativ mari, CD-urile sunt cele mai bune medii de stocare37 pentru

aplicaţiile multimedia. Termenul de multimedia desemnează o metodă de prezentare a

informaţiei pe un computer, folosindu-se simultan text, imagini, sunete, imagini video etc.

Aplicaţiile multimedia sunt folosite la:

Prezentări;

Materiale pentru instruire pe computer – CBT (Computer Based Training);

Jocuri;

Publicitate;

Aplicaţii pentru afaceri;

Enciclopedii.

Calculatoarele folosite la aplicaţiile multimedia sunt mai scumpe deoarece trebuie echipate

astfel încât să permită prezentarea de texte, imagini, video, animaţie şi sunet. Ele se numesc PC-

multimedia şi permit folosirea de simboluri grafice, redarea/înregistrarea de sunete şi/sau muzică,

rularea unor jocuri etc.

Sistemele de operare identifică, în general, unitatea de CD prin D:.

6.7.3. DVD

Un DVD este asemănător, din punct de vedere al principiul de imprimare, cu un CD, diferenţa

constând în densitatea de stocare (şi, implicit, capacitatea care, aici, ajunge la 4,7 GB sau chiar 8,5

GB – cele duale38).

Un DVD arată ca un CD obişnuit, dar zonele elementare purtătoare de informaţie binară (0 şi

1) sunt mult mai mici şi mai apropiate unele de altele.

Pentru a putea citi informaţiile de pe un DVD e nevoie de o unitate de DVD, asemănătoare,

din punct de vedere fizic, cu una de CD.

Ca şi la CD-uri, şi aici există unităţi DVD-R şi unităţi DVD-RW.

OBSERVAŢIE

Pe unităţile de DVD se pot scrie/citi şi CD-uri, dar nu şi invers.

6.7.4. Disc ZIP

Discurile ZIP sunt discuri magnetice detaşabile, de capacităţi 100...300MB,

utilizate mai ales la stocarea de fişiere mari şi la transportarea lor dintr-un loc în altul.

Specificaţii tehnice:

36 Echivalent cu 75-80 minute de muzică. 37 În ultimul timp, tendinţa e de a fi înlocuite de DVD-uri, care au o capacitate de stocare mult mai mare. 38 DVD-urile duale pot fi inscripţionate pe ambele feţe.

Page 19: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

timp mediu de căutare: 29 ms;

rata de transfer: 0,79...1,40MB/sec;

dimensiuni: 0,6 cm x 10,2 cm x 10,2 cm (încap într-un buzunar);

greutatea: 30g.

6.7.5. Disc Jaz

Discurile Jaz sunt discuri magnetice detaşabile, de capacităţi de până la 2GB,

utilizate mai ales la stocarea de fişiere mari, aplicaţii multimedia şi la transportarea

lor dintr-un loc în altul.

Discurile Jaz sunt mai rapide decât majoritatea hard-discurilor şi prezintă

avantajul portabilităţii.

Specificaţii tehnice:

rata medie de transfer: 5,53MB/sec;

timpul mediu de căutare: 12ms;

timpul de acces: 17ms;

6.7.6. Discheta (floppy-discul)

Discheta este un disc magnetic flexibil, portabil, cu timp de acces mare şi

capacitate mică (în general, 1,44MB).

Dimensiunea fizică e de 3,5" (cele mai vechi aveau diametrul de 5,25").

Ca şi hard-discurile, şi dischetele sunt organizate în piste şi sectoare.

Pentru a putea lucra cu discheta, aceasta trebuie iniţial formatată (deşi, la

dischetele de tip mai nou, acestea sunt deja formatate). Formatarea este necesară pentru ca discheta

să fie compatibilă cu sistemul de operare folosit. Prin formatare, sistemul de operare şterge toate

informaţiile legate de gestiunea suportului, testează şi eventual marchează zonele defecte, astfel

încât acestea să nu mai poată fi folosite pe viitor.

Avantajele utilizării dischetelor:

toate calculatoarele au unitate de dischetă, astfel încât o dischetă poate fi citită/scrisă pe

orice calculator;

costul de achiziţie este foarte redus.39

Dezavantaje:

se defectează foarte uşor;

au capacitate de stocare redusă.

Se caracterizează printr-o capacitate de memorare mică şi o viteză de lucru redusă. Au însă

avantajul că pot fi transportate cu mare uşurinţă la calculatorul dorit.

Programele de sistem şi aplicaţiile se livrează prin intermediul dischetelor. În prezent, se

utilizează dischete având dimensiuni de 3.5" sau 5.25".

Sistemele de operare desemnează unitatea de dischetă prin A:.

7. SOFTWARE

7.1. Tipuri de software Un sistem de calcul nu poate să prelucreze date fără să fie programat. Un program constă

dintr-o succesiune de instrucţiuni a căror execuţie duce la soluţionarea problemei date.

Există două mari categorii de programe:

programe de sistem – coordonează funcţionarea sistemului şi acordă asistenţă în

funcţionarea programelor de aplicaţii. Acestea alcătuiesc aşa-zisul software de bază şi

constau în programe de nivel jos (low level) care interacţionează cu calculatorul la nivelul

39 Totuşi, în ultima vreme, CD-ROM-urile au ajuns la preţuri comparabile sau chiar mai mici decât ale

dischetelor.

Page 20: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

său de bază.

Programele de sistem sunt proiectate astfel încât să faciliteze utilizarea eficientă a

resurselor sistemului de calcul şi să ofere instrumente pentru dezvoltarea şi execuţia

programelor de aplicaţie. Aceste programe sunt elaborate pentru anumite tipuri de sisteme

de calcul şi nu se pot folosi pe alte tipuri. Ele sunt furnizate de către producătorii

sistemelor de calcul sistemelor de calcul sau de către firme specializate.

programe de aplicaţii – sunt destinate rezolvării unor probleme specifice unei aplicaţii;

totalitatea lor formează software de aplicaţii.

Aceste programe efectuează prelucrări ale datelor, în concordanţă cu cerinţele

informaţionale necesare, fiind realizate în principal de către firme specializate de

software.

7.2. Sisteme de operare

Sistemul de operare (SO) este un ansamblu de proceduri şi module de program de sistem

prin care se gestionează resursele sistemului de calcul (procesoare, memorie, periferice, informaţii)

şi care asigură utilizarea eficientă a acestor resurse şi care oferă utilizatorului o interfaţă cât mai

comodă pentru utilizarea sistemului de calcul.

Aşadar, sistemul de operare poate fi considerat ca reprezentând interfaţa dintre utilizator şi

componentele hardware.

Pentru a răspunde rolului de interfaţă hardware-utilizator, majoritatea sistemelor de operare

sunt organizate pe două nivele:

fizic – mai apropiat de hardware, cu care interferează printr-un sistem de întreruperi;

logic – mai apropiat de utilizator, interferând printr-un sistem de comenzi, limbaje de

programare, programe utilitare.

Corespunzător acestor două niveluri, sistemele de operare cuprind în general două categorii de

programe:

de comandă şi control (nivelul fizic) – pentru coordonarea şi controlul tuturor funcţiilor

(procese de intrare/ieşire, execuţia întreruperilor etc.);

de servicii (prelucrări) (nivelul logic) – executate sub supravegherea celor din prima

categorie, utilizate de programator pentru dezvoltarea programelor sale de aplicaţie.

7.3. Principalele funcţii ale unui sistem de operare Principalele funcţii ale unui sistem de operare sunt:

Gestiunea prelucrărilor – oferă posibilităţi de pregătire şi lansare a programelor de

aplicaţie. Pentru aceasta, sistemul de operare trebuie să dispună, în mod obligatoriu, de:

1. un editor de texte – pentru introducerea şi modificarea unui program sursă

(program scris într-un limbaj de programare);

2. un translator pentru limbajul de programare folosit (asamblor, compilator,

interpretor) pentru traducerea instrucţiunilor din programul sursă într-un limbaj

Utilizator 1

Program

aplicaţie 1

Utilizator n

Hardware Sistem

de operare Utilizator 1

Program

aplicaţie n

Utilizator n

Page 21: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

recunoscut de sistemul de calcul (programul obiect);

un editor de legături – pentru realizarea de legături între modulele obiect în vederea

construirii structurii pe segmente necesare execuţiei programului (program direct

executabil). Acesta se încarcă în memorie de către o componentă a sistemului de

operare numită încărcător (loader) şi, din acel moment, execuţia poate începe.

Gestiunea resurselor – identificarea programelor ce se execută, a necesarului de

memorie, a dispozitivelor periferice şi a cerinţelor privind protecţia datelor.

Gestiunea fişierelor – realizează separarea fişierelor încărcate în memorie şi grupează

fişierele pe diferiţi utilizatori.

Facilităţi puse la dispoziţia utilizatorului referitor la compresia datelor, sortarea,

interclasarea, catalogarea şi întreţinerea bibliotecilor prin programele utilizator

disponibile.

Planificarea execuţiei lucrărilor după anumite criterii (timp de execuţie, priorităţi etc.),

astfel încât unitatea centrală să fie utilizată eficient.

Coordonarea execuţiei simultane a mai multor programe, prin urmărirea modului de

executare a instrucţiunilor, depistarea şi tratarea erorilor, lansarea în execuţie a operaţiilor

de intrare/ieşire.

Asistarea execuţie programelor de către utilizator, printr-o interfaţă prietenoasă, atât la

nivel hardware, cât şi la nivel software.

Planificarea execuţiei lucrărilor după anumite criterii (timp de execuţie, priorităţi etc.),

astfel încât unitatea centrală să fie utilizată eficient.

Coordonarea execuţiei simultane a mai multor programe – prin urmărirea modului de

executare a instrucţiunilor, depistarea şi tratarea erorilor, lansarea în execuţie a operaţiilor

de intrare/ieşire.

Asistarea execuţiei programelor de către utilizator – printr-o interfaţă prietenoasă, atât

la nivel hardware cât şi la nivel software

Facilităţi puse la dispoziţia utilizatorului – compresia datelor, sortarea, catalogarea şi

întreţinerea bibliotecilor prin programele utilizator disponibile.

Cele mai cunoscute sisteme de operare sunt: Windows,40 Linux, Unix, Novell, Mac Operating

System.

7.4. Aplicaţii software Aplicaţiile informatice sunt reprezentate de acele programe ce sunt realizate pentru utilizatori

cu scopul de a folosi calculatorul într-o problemă specifică şi pentru a îndeplini o anumită sarcină

(procesare de text, facturare, aplicaţii grafice).

Există diferite programe, fiecare având o funcţie specifică, de exemplu:

Programe de comunicaţii: – cu ajutorul acestora se pot trimite mesaje şi se poate

comunica cu diferite persoane, indiferent de localizarea geografică a acestora; exemple:

Yahoo Messenger, Outlook Express;

Programe de manipulare şi gestiune a fişierelor: – pentru crearea, ştergerea sau

redenumirea fişierelor; exemple: Windows Explorer, WinCmd, Apple OS 9;

Programe de navigare pe WEB – pentru accesarea diferitelor pagini de Internet;

exemple: Netscape Navigator, Internet Explorer;

Programe de procesare de text – cu acestea se accesează informaţiile sub formă de text,

având posibilitatea de editare, salvare şi imprimare a documentului; exemple: Word,

Notepad;

Programe de calcul tabelar – pentru manipularea datelor numerice existente în tabelele

de calcul; exemplu: Excel, Lotus 1-2-3, StarOffice Spreadsheet;

Programele de gestiune a bazelor de date – organizează colecţii mari de date, pentru ca

40 Cu diverse versiuni: Windows 95, 98, 2000, NT (mai ales ca server pentru reţele), XP.

Page 22: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

informaţia să fie disponibilă utilizatorului prin realizarea interogărilor şi a extragerilor de

date; exemple: Microsoft Access, FileMaker Pro, Microsoft Access, Appleworks, Visual

FoxPro, CAVO, dBASE etc.;

Alte programe – folosite în domenii diverse, specializate; exemple: Adobe Illustrator,

Quark Express, Windows Media Player, programe specifice de contabilitate etc.

7.5. Interfaţa grafică cu utilizatorul (GUI)

Interfaţa Grafică cu Utilizatorul (GUI – Graphical User Interface) e un program ce

utilizează o interfaţă grafice utilizând, de obicei, un sistem de operare bazat pe ferestre. Acest

program afişează în ferestrele de pe ecran meniuri, simboluri, suprafeţe de lucru şi ferestre de

aplicaţii, dispozitive grafice folosite în interacţiunea cu un computer, pictograme, butoane, casete

de dialog etc., iar utilizatorul controlează aceste ferestre cu ajutorul mouse-ului.

Avantajele folosirii GUI sunt:

Interacţiune mai uşoară şi mai eficientă a utilizatorului cu calculatorul;

Simplificarea instrucţiunilor complexe, realizată cu ajutorul pictogramelor şi meniurilor;

Iniţiere intuitivă a comenzilor către computer;

Programele şi fişierele sunt mai uşor de mânuit şi organizat.

Componentele de bază ale interfeţei grafice sunt:

indicator sau punctator (cursor) – în general arată ca o săgeată oblică sau ca o bară

verticală;

dispozitiv de punctare – pentru selectarea obiectelor de pe ecran – mouse, trackball;

pictograme (icons) – mici desene care reprezintă comenzi, fişiere sau ferestre, ce pot fi

activate cu ajutorul mouse-ului;

desktop – fereastra de bază (zona de pe ecran pe care se află pictogramele);

ferestre (windows) – zone ale ecranului în care se pot executa diverse activităţi;

meniuri (menus) – conţin comenzile care se pot selecta pentru a fi executate.

7.6. Etapele realizării aplicaţiilor software Etapele standard ale realizării unui program:

1. Semnalarea necesităţii programului – studiu de fezabilitate; reprezintă realizarea unui

studiu pentru a vedea cerinţele, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească programul

(etapa de analiză);

2. Proiectarea programului (design) – realizarea bazelor de date, stabilirea funcţiilor

necesare prelucrărilor;

3. Realizarea programului (programming)– etapa de programare;

4. Testarea programului (testing) – implementarea programului în paralel cu cel deja

existent sau testarea lui în cadrul unei secţii sau a unui departament;

5. Implementarea programului – odată testat şi eventual îmbunătăţit, programul este gata

pentru implementare, de data aceasta în totalitate, fără a mai necesita un alt program în

paralel.

6. Verificarea – studierea modului în care programul răspunde cerinţelor beneficiarului;

7. Întreţinere – actualizarea programului în funcţie de schimbarea condiţiilor reale

8. REŢELE INFORMAŢIONALE

8.1. Noţiunile de LAN, MAN, WAN, GAN

Reţea (Network) – grup de două sau mai multe calculatoare conectate.

Calculatoarele dintr-o reţea sunt numite noduri.

În funcţie de aria de întindere, reţelele se pot clasifica în:

Local Area Network (LAN) – reţea locală, în care calculatoarele sunt localizate foarte

Page 23: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

aproape unele de altele, în aceeaşi unitate sau clădire;

Metropolitan Area Network (MAN) – reţea metropolitană, se întinde pe teritoriul unui

oraş sau al unui spaţiu aglomerat;

Wide Area Network (WAN) – reţea de largă acoperire: sunt conectate calculatoare

aflate la mare distanţă (chiar în altă ţară);

Global Area Network (GAN) – reţea globală, cuprinde toată lumea; cea mai mare şi

renumită reţea globală este Internetul.

După arhitectura reţelei, acestea pot fi:

reţele punct la punct (peer to peer) – toate staţiile au capacităţi si responsabilităţi

echivalente (fiecare calculator are acces la resursele, programele, bazele de date aflate pe

celelalte calculatoare);

reţele client/server – fiecare calculator este fie client, fie server; server-ul coordonează

activitatea în reţea şi accesul clienţilor la resursele reţelei.

Din punct de vedere al dotării hardware al fiecărui nod din reţea, acesta poate fi:

terminal inteligent – deţine capacitate proprie de procesare şi poate prelua o parte din

instrucţiunile de procesare de la server;

terminal neinteligent – nu deţine capacitate proprie de procesare şi funcţionează ca un

mod de accesare la computerul principal sau la alt echipament.

După topologie (aranjarea geometrică a nodurilor reţelei) reţelele pot fi:

magistrală (bus) – calculatoarele sunt

aşezate analog cu locurile dintr-un

autobuz;41

stea (star) – calculatoarele sunt aşezate

sub formă de stea;

inel (ring) – calculatoarele sunt aşezate în

cerc.

mixte.

Protocolul este un set de reguli şi semnale pe care calculatoarele din reţea le folosesc pentru a

comunica. Unul dintre cele mai importante protocoale de reţea este Ethernet.

Avantajele utilizării calculatoarelor în reţea:

partajarea resurselor hard şi soft, indiferent de localizarea lor fizică;

accesul programelor aflate la distanţă, utilizatorii având la dispoziţie ultimele versiuni ale

acestora;

accesul bazelor de date aflate la distanţă;

comunicare mai rapidă între oameni, comunicare ce se poate realiza sub formă de text,

sunet sau imagine;

instruire la distanţă;

videoconferinţe;

posibilitatea de a lucra acasă (teleworking) sau la distanţă, în funcţie de timpul disponibil;

reducerea costurilor etc.

8.2. Noţiunile de Intranet şi Extranet

8.2.1. Intranet

Intranetul este o reţea privată şi internă a unei companii; ea poate fi conectată la Internet sau

poate folosi Internetul dar, în anumite cazuri, este foarte importantă protecţia sau chiar separarea

totală de Internet prin intermediul unor bariere (firewalls).

41 Principalul dezavantaj al reţelelor bus constă în faptul că, la defectarea cablului pe magistrală, toate

calculatoarele aflate după zona defectă nu mai pot comunica cu serverul.

Reţea magistrală Reţea stea Reţea inel

Page 24: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

8.2.2. Extranet

Extranetul este o extensie a unei reţele Intranet, ce permite comunicarea între anumite

instituţii şi persoane, în cele mai multe cazuri oferind acces limitat la reţelele Intranet ale acestor

organizaţii.

Este folosit, de obicei, în exterior cu scopul de a îmbunătăţi comunicarea între diferite

organizaţii, clienţi, fără a prejudicia securitatea electronică a datelor.

8.2.3. Diferenţa dintre Extranet şi Intranet

Diferenţa dintre Extranet şi Internet constă în faptul că Extranetul este o reţea exterioară

corespunzătoare anumitor firme şi permite accesul (limitat) la reţelele Intranet ale acestor firme, pe

când Internetul nu permite accesul la reţelele Intranet ale firmelor conectate prin Extranet.

8.3. Internetul

Internetul este:

un sistem cu o dezvoltare foarte rapidă care cuprinde sisteme de calcul interconectate şi

care facilitează serviciile de transfer de date cum ar fi poşta electronică, World Wide Web,

transferul de fişiere şi ştiri;

o reţea globală de computere care conectează guverne, universităţi, companii, utilizatori

individuali;

o reţea globală care conectează milioane de sisteme de calcul.

Spre deosebire de serviciile online care sunt controlate în mod central, Internetul este

descentralizat: fiecare calculator conectat la Internet, numit gazdă (host) este independent.

Cele mai importante servicii oferite de Internet sunt:

World Wide Web (WWW) – serviciu multimedia, este un sistem de servere Internet

care permit lucrul cu documente formatate special, într-un limbaj numit HTML (Hyper

Text Markup Language) ce permite grafice şi legături hyperlink. Acest serviciu permite

accesul la o cantitate imensă de informaţii, ceea ce impune stabilirea unei metode de

căutare a datelor care ne interesează, cerinţă îndeplinită de programe specializate numite

motoare de căutare.

Un motor de căutare este un program care permite utilizatorilor să găsească diverse

informaţii pe Internet. În sens mai larg, poate fi definit ca program care găseşte informaţia

căutată într-o bază de date.

Cele mai cunoscute motoare de căutare sunt Google, AltaVista, Yahoo, Infoseek,

Hotbot, Lycos, Metacrawler, Excite, WebCrawler, AlltheWeb.

E-mail – poştă electronică;

Chat – conversaţie pe Internet, prin tastarea mesajelor pe calculator, eventual pe teme

specializate (muzică, sport, sentimente etc.);

Newsgroups – ultimele noutăţi pe o anumită temă;

ftp42 – serviciu pentru copierea fişierelor sau programelor de pe Internet pe calculatorul

propriu.

Comunicarea între calculatoare conectate la Internet se realizează prin reţele cablate sau prin

satelit, numite magistrale de date (datahighway).

8.4. Utilizarea telefonului pentru conectarea la Internet Pentru conectarea la Internet prin intermediul unei linii telefonice este nevoie de:

Modem – dispozitiv periferic care transformă informaţiile în semnale electronice care pot

fi trimise pe linie telefonică (modulare) sau invers (demodulare);

Linie telefonică – prin intermediul ei se transmit/recepţionează informaţiile la/de la firma

care oferă legătura la Internet (Internet Service Provider (ISP) sau Provider de

42 File Transfer Protocol.

Page 25: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

Internet);

Providerul de Internet – firma care deţine un contract de oferire a serviciilor Internet şi

care oferă posibilitatea utilizării serviciilor Internet cu plata doar până la sediul ei;43

Browser de web – program folosit pentru vizualizarea hypertextelor (paginilor în format

html);44

Opţional, se pot folosi şi:

Un program de poştă electronică – pentru primirea şi trimiterea de mesaje scrise;

Un program de telecomunicaţii – utilizat la realizarea teleconferinţelor.

Pentru conectarea la Internet prin cablu telefonic se pot folosi mai multe tipuri de conexiuni:

PSTN (Public Switched Telephone Network) – reţeaua telefonică; pentru conexiunea

calculatorului la reţeaua PSTN este necesar un modem;

ISDN (Integrated Services Digital Network) – este un standard mondial pentru

transmiterea digitală de semnal telefonic şi servicii de date de către utilizatori particulari,

şcoli, birouri; la acest tip nu mai e necesar modemul;

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – linie asimetrică de legătură; viteza de

trimitere a datelor diferă de viteza de primire, fiind rentabil pentru cei care vor mai multa

să consulte decât să trimită informaţii pe Internet. ADSL suportă viteze de până la 1,5

Mbps la primire şi până la 384 kbps la trimitere.

8.5. Semnal analogic, semnal digital, rată de transfer

Semnalul analogic utilizat la sistemele de comunicare este un semnal electric care variază în

strânsă corelaţie cu un semnal produs de un traductor.

Frecvenţa sau amplitudinea semnalului poate varia, de exemplu, în funcţie de schimbările

unor fenomene sau caracteristici cum ar fi sunet, lumină, căldură, presiune etc. (în general vocea se

transmite în format analogic).

Semnalul digital este un semnal care variază doar la intervale regulate de timp şi conţine una

sau mai multe amplitudini pentru fiecare interval de timp.

Rata de transfer este viteza de transfer a informaţiilor într-o reţea şi se măsoară în

biţi/secundă (bps).

Autostradă informaţionala – reţea mare de calculatoare, de mare viteză, accesibilă publicului

larg.

9. UTILIZAREA TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ÎN VIAŢA DE ZI CU ZI

9.1. Calculatoarele la serviciu În general, calculatoarele sunt mai eficiente decât oamenii în domenii care necesită un volum

mare de calcule, efectuarea unor calcule complexe sau prelucrarea unui volum mare de date.45

Există numeroase situaţii de luare a deciziilor, în care calculatoarele optează pentru o decizie

mai bună decât oamenii. În general, pentru oameni ar fi nevoie de o perioadă mare de timp pentru

a lua în considerare toate alternativele posibile astfel că, în momentul în care s-a luat o anumită

decizie, s-ar putea ca aceasta să nu fie cea mai bună deoarece, între timp, unele condiţii s-au

schimbat. Datorită faptului că sistemele sunt foarte dinamice în timp, în anumite situaţii

calculatoarele pot alege varianta optimă.

Totuşi, aceste lucru nu trebuie generalizat, sunt situaţii în care intervin şi alţi factori de natură

umană, de care calculatoarele nu pot ţine seama.

43 Chiar dacă se accesează pagini de Internet aflate la mare distanţă, plata se face ca şi cum acestea s-ar afla la

sediul firmei provider. 44 Cele mai utilizate browsere sunt Internet Explorer şi Netscape Navigator. 45 De exemplu, în contabilitate cu ajutorul calculatorului se pot realiza mult mai repede anumite calcule şi se pot

obţine rezultate într-un format acceptabil. Cu ajutorul calculatorului se poate realiza contabilitatea unei forme în

câteva ore sau zile, pe când un om realizează aceeaşi contabilitate în câteva săptămâni.

Page 26: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

9.1.1. Utilizarea calculatoarelor în diferite domenii de activitate

Calculatoarele sunt folosite în toate domeniile: la nivel guvernamental, în medicină, în afaceri,

în învăţământ etc.

9.1.1.1. Utilizarea calculatoarelor în domeniul administrativ (inclusiv cel guvernamental)

Calculatoarele sunt folosite, aici, în numeroase scopuri:

diverse evidenţe statistice (recensăminte, înmatricularea vehiculelor etc.);

colectarea impozitelor şi taxelor, fără a mai fi nevoie să se aştepte în faţa unui ghişeu

pentru plată;

acţiuni decizionale;

studii de fezabilitate;

vot electronic – posibilitatea de vot cu ajutorul calculatorului, fără a mai fi nevoie de

deplasarea la un centru de votare.46

9.1.1.2. Utilizarea calculatoarelor în mediul de afaceri

Mediul de afaceri reprezintă un domeniu în care calculatoarele capătă o tot mai largă

aplicabilitate datorită rapidităţii cu care trebuie luate deciziile, a cantităţii mari de informaţii ce pot

influenţa aceste decizii precum şi a volumului mare de date ce se vehiculează.

Câteva dintre aplicaţiile software folosite uzual în mediul de afaceri sunt:

MIS47 – Sisteme Informaţionale de Management;

EIS48 – Sisteme Executive Informaţionale;

Procesoare de text;

Aplicaţii pentru calcul tabelar;

Aplicaţii pentru salarii;

Programe de contabilitate;

Aplicaţii pentru evidenţe bancare;

CAD49 – Proiectare Asistată de Calculator;

Aplicaţii de e-mail, navigare pe Internet;

Asigurări;

Aviaţie şi transporturi – sisteme de ticketing pentru rezervarea biletelor, evidenţa şi

dirijarea traficului etc.

9.1.1.3. Utilizarea calculatoarelor în domeniul medical

Baze de date cu pacienţii;

Urmărirea anesteziilor şi efectuarea cu precizie a unor operaţii chirurgicale (de exemplu

cele realizate cu laser);

Analize de laborator;

Determinarea diagnosticului;

Coordonarea folosirii ambulanţelor astfel încât acestea să răspundă cât mai prompt

diverselor cerinţe.

9.1.1.4. Utilizarea calculatoarelor în domeniul educaţional

Cu ajutorul calculatorului se poate învăţa de acasă, fără a mai fi nevoie de deplasarea la o

instituţie de învăţământ şi fără a mai depinde de un anumit program. Printr-o conexiune la Internet

se pot căuta mai multe cursuri dintr-un anumit domeniu, având astfel de acces la mai multe opinii

46 Există dezbateri dacă, datorită calculatorului, vom ajunge de la democraţie reprezentativă (prin care un grup

de oameni îşi aleg o persoană care să îi reprezinte într-un forum cum ar fi parlamentul) la democraţie participativă,

prin care votarea unei legi se va face direct de către fiecare. 47 Management Information Systems. 48 Executive Information Systems. 49 Computer Aided Design.

Page 27: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

asupra unei probleme (spre deosebire de modalitatea clasică de învăţământ, în care avem

prezentată doar opinia profesorului). Învăţământul cu ajutorul calculatorului se numeşte CBT

(Computer Based Training).

Câteva din aplicaţiile folosite în domeniul educaţional sunt:

Baze de date cu evidenţa studenţilor, profesorilor, situaţia şcolară;

Realizarea orarului;

Programe de procesare de text şi calcul tabelar;

Programe de prezentare sau de desenare;

Aplicaţii pentru pregătire pe computer;

Programe pentru baze de date;

Aplicaţii de e-mail, navigare pe web etc.

Avantajele CBT:

învăţare în ritmul propriu, autoimpus;

posibilitatea efectuării şi trimiterii temelor/proiectelor prin intermediul Internetului

materialul didactic poate fi consultat în orice moment şi de oriunde;

nu este necesară participarea la cursuri.

Dezavantajele CBT:

lipsa interacţiunii cu alţi studenţi;

comunicare mai dificilă cu profesorul;

motivarea se face mai greu.

9.1.1.5. Utilizarea calculatorului în teleworking

Prin teleworking se permite lucrul de acasă, fără a mai fi necesară deplasarea la sediul firmei

pentru care se lucrează. Acest sistem are avantaje şi dezavantaje.

Dintre avantaje putem menţiona:

reducerea spaţiului de lucru şi a necesarului tehnic pentru instituţii/organizaţii;

existenţa unui program flexibil;

randament crescut deoarece se ştie că, în cadrul unei firme, apar mereu noi sarcini, astfel

încât unele pot fi ignorate sau amânate.

Dezavantaje:

reducerea relaţiilor interumane;

nu se creează o cultură de firmă (lucru foarte important);

este mai greu de lucrat în echipă.

10. LUMEA ELECTRONICĂ

10.1. Poşta electronică Reprezintă transmiterea mesajelor în format electronic, prin intermediul reţelelor de

calculatoare de genul Internetului sau sistemelor pe linie telefonică.

Motivele pentru care poşta electronică e foarte utilizată sunt:

Costul redus – este mult mai ieftină trimiterea unui mesaj cu ajutorul poştei electronice

decât modalitatea clasică de corespondenţă;50

Viteza – transmiterea şi primirea mesajelor se realizează aproape instantaneu, variază în

funcţie de viteza de conectare şi de mărimea mesajului;

Accesibilităţi – se pot trimite şi primi mesaje, oriunde şi de oriunde, cu condiţia

existenţei unui calculator cu conexiune la Internet.

Folosirea poştei electronice prezintă avantaje şi dezavantaje faţă de poşta.

Avantaje:

50 De exemplu, dacă se doreşte trimiterea unei scrisori clasice în străinătate, costul acesteia este de circa 10 ori

mai mare decât trimiterea mesajului cu ajutorul e-mail-ului, care va costa circa două impulsuri de telefon.

Page 28: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

transmitere rapidă a mesajului oriunde în lume;

mijloc ieftin şi eficient de comunicare;

permite folosirea unei liste de distribuire a mesajelor;

foloseşte instrumente de gestiune a mesajelor (distribuirea lor în foldere, copiere, mutare,

ştergere, trimiterea unui răspuns, trimiterea unui mesaj mai multor destinatari etc.).

Dezavantaje:

Un fişier ataşat poate conţine un virus de computer;

Cutia poştală se poate umple,51 ceea ce determină fie blocarea recepţionării de mesaje, fie

ştergerea mesajelor mai vechi;

Se obţin multe mesaje primesc multe mesaje nefolositoare.

10.2. Comerţul electronic Oferă posibilitatea realizării de tranzacţii

comerciale, cumpărării şi vânzării de bunuri şi

servicii folosind Internetul sau alte reţele.

Pentru a comanda anumite produse prin

intermediul calculatorului, trebuie completat un

formular asemănător celui alăturat. Prin acesta

se cer, în general, datele personale ale clientului

(nume, prenume, număr de telefon, adresa,

adresa de e-mail etc.).

Dacă, după primirea produselor, acestea nu

corespund cu cele dorite, există posibilitatea de a le returna folosind un procedeu asemănător.

Dezvoltarea sistemelor de plată non-cash, a sistemului electronic, a telefoniei mobile şi, în

general, a tuturor mijloacelor de transmisie de date, care necesită criptare sau autentificare, a

condus la crearea unei noi situaţii juridice. Aceasta a fost rezolvată, într-o serie de state, fie printr-

o lege cadru a semnăturii electronice, fie prin legi specifice, în care este reglementată semnătura

electronică într-un anumit domeniu.

OBSERVAŢIE

Sistemele de plată acceptate şi folosite depind de legislaţia fiecărei ţări. Pentru mai

multe informaţii privind legislaţia referitoare la comerţul electronic, consultaţi Legea

comerţului electronic nr. 365 din 7 iunie 2002.

10.2.1. Avantajele şi dezavantajele comerţului electronic

Avantaje:

se pot comanda produsele în orice moment şi de oriunde există o conexiune la Internet;

pot fi căutate produse din toate domeniile fără deplasare fizică de la un magazin la altul;

primirea acasă a produselor.

Dezavantaje:

desocializarea;

sisteme de plată nesigure;

calitate nesigură a produselor.

11. SĂNĂTATEA ŞI SIGURANŢA, MEDIUL DE LUCRU

11.1. Ergonomie În această categorie sunt cuprinse acele elemente care duc la crearea unui mediu sănătos de

lucru:

păstrarea unei distanţe optime faţă de monitor (recomandabil 60 cm) şi utilizarea

51 Aceasta depinde de capacitatea căsuţei poştale a destinatarului şi de limitările impuse acesteia.

Page 29: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

ecranelor de protecţie;

poziţionare optimă a monitorului, tastaturii şi a mouse-ului;

utilizarea unor scaune reglabile;

poziţia adecvată a corpului (distanţă corectă pentru genunchi şi coapse de la biroul sau

terminal);

tastatură ergonomică pentru o poziţionare bună a mâinilor;

luminozitate şi aerisire bună a încăperii;

pauze de 10 min după fiecare 50 de min de lucru în faţa calculatorului.

11.2. Aspecte legate de sănătate (riscuri) Folosirea calculatorului necesita realizarea unor mişcări stereotipe (ale coatelor, gâtului,

umerilor, coloanei vertebrale) ce pot duce la afecţiuni ale acestora. Acest concept se numeşte RSI

(Repetitive Strain Injury – Afecţiuni cauzate de mişcări repetate).

Probleme de sănătate cauzate de lucrul la calculator:

afecţiuni oculare şi slăbirea vederii;

oboseală;

probleme cu spatele;

dureri de umeri, cap, coate etc.

11.3. Norme de protecţie

Câteva norme de protecţie care ajută la crearea unui mediu de lucru sănătos pentru

utilizatorii de computere:

Tastatură ergonomică pentru o poziţionare bună a mâinilor;

Utilizarea unor scaune reglabile, confortabile, cu un spătar comod;

Folosirea unui suport pentru cabluri;

Legarea şi protejarea cablurilor; de asemenea, se impune evitarea supraîncărcării prizelor

electrice cu prea mulţi consumatori;

Genunchii la maxim 70 cm de sol;

Păstrarea unei distanţe optime faţă de monitor şi utilizarea ecranelor de protecţie;

Poziţionarea optimă a monitorului, tastaturii şi a mouse-ului;

Luminozitate şi aerisire bună a încăperii;

Dotarea ferestrelor cu jaluzele ajustabile pentru evitarea strălucirii sau reflexiei luminii

solare;

Întreruperi frecvente ale lucrului la calculator.

11.4. Probleme de siguranţă Termenul de siguranţă se referă atât la persoana care foloseşte computerul cât şi la datele

prelucrate.

Astfel, lucrul la computer presupune respectarea tuturor regulilor ce trebuie luate în

considerare ori de câte ori se lucrează cu aparate şi dispozitive electrice şi electronice: evitarea

atingerii surselor de curent, evitarea folosirii de cabluri neizolate etc.

Este posibil să se întrerupă curentul sau să aibă loc creşteri bruşte de tensiune. Stricăciunile

provocare hard-discurilor şi fişierelor prin asemenea evenimente nedorite pot fi prevenite prin:

folosirea unei UPS52 (sursă continuă de curent);

folosirea unui dispozitiv de avertizare privind variaţiile de tensiune;

salvarea regulată a fişierelor;

realizarea regulată a unui backup53 (copieri) complet.

52 Uninterruptible Power Supply. Prin aceasta se asigură o continuitate de 5-30 minute, timp în care se pot salva

datele şi închide corect calculatorul.

Page 30: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

11.5. Mediul de lucru Mediul de lucru şi mediul înconjurător trebuie protejat prin folosirea sistemelor de calcul şi a

dispozitivelor periferice cu consum redus de energie şi cantitate mică de radiaţii emise, prin

reciclarea consumabilelor şi reducerea utilizării documentelor imprimate.

De aceea se recomandă:

Utilizarea monitoarelor şi imprimantelor care consumă cât mai puţin curent;

Reciclarea hârtiei utilizate la imprimarea diferitelor documente;

Reciclarea cartuşelor folosite de imprimante, prin reîncărcarea acestora.54

12. SECURITATE

12.1. Securitatea informaţiei Securitatea datelor devine un element cheie când se lucrează cu date importante. Pentru ca

aceasta să nu devină publice, se recomandă existenţa unei proceduri de raportare. Un lucru

important este explicarea consecinţelor angajaţilor firmei, ce trebuie să cunoască atât importanţa

datelor cu care lucrează cât şi responsabilităţile pe care le au în legătură cu aceste date.

12.1.1. Politici de securitate a datelor

Există diferite modalităţi de protejare a datelor, printre care:

restricţionarea accesului fizic la calculator;

adoptarea unei politici de parolare corespunzătoare;55

crearea utilizatorilor cu drepturi distincte, cu stabilirea drepturilor fiecărui utilizator.

Astfel, se recomandă un acces restrictiv la date angajaţilor aflaţi pe o treaptă inferioară şi

un acces mai liber celor aflaţi mai aproape de vârful ierarhiei. Prin acest tip de securizare

a informaţiilor se stabileşte, pentru fiecare utilizator, a unui identificator (User ID), care

poate fi cunoscut de oricine şi a unei parole (password), strict confidenţială. Pentru ca un

utilizator să poată intra in sistem, el va trebui să cunoască atât identificatorul cât şi parola.

copierea în mod regulat a datelor;

criptarea fişierelor;

folosirea programelor antivirus;

folosirea programelor de securitate de tip firewall;

crearea de proceduri prin care la calculatorul server se raportează încercările frauduloase

de spargere a securităţii reţelei.

Este foarte importantă înţelegerea de către salariaţi a responsabilităţilor pe care le au în

legătură cu securitatea informaţiilor.

12.1.2. Scopul realizării backup-ului datelor pe un suport extern

Pe lângă folosirea unei UPS, în scopul unei mai mari siguranţe a datelor, se efectuează crearea

de copii (backup) a datelor importante pe un suport extern.

Copierea se poate realiza:

săptămânal pentru firmele mici;

zilnic sau de mai multe ori pe zi pentru firmele mari, cum ar fi băncile şi instituţiile

guvernamentale.

53 Prin backup se înţelege executarea periodică a unor copii, pentru a evita pierderea informaţiilor (date primare

sau rezultate ale prelucrărilor). 54 De aceea, necesitatea păstrării documentelor pe suport material (hârtie) a scăzut foarte mult deoarece, în format

electronic, acestea prezintă o mobilitate mai mare, ele putând fi transportate foarte uşor şi putându-se realiza oricâte

copii ale acestora. 55 Parolele stabilite trebuie concepute astfel încât să fie foarte greu de descoperit de persoanele neautorizate.

Pentru aceasta se recomandă ca aceste parole să nu conţină date personale ale utilizatorului şi să nu se folosească

parole generate automat de către calculator.

Page 31: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

12.1.2.1. Implicaţii ale furtului/pierderii laptop-ului, PDA-ului sau telefonului mobil

O altă variantă a pierderii unor date importante este furtul/pierderea laptop-ului, Palm PC-

ului, PDA-ului sau telefonului mobil.

În acest caz se pierd numere importante de telefon, agenda cu adresele unor persoane sau chiar

fişiere importante şi/sau confidenţiale. Aceasta ar putea da naştere unor abuzuri prin folosirea

acestor informaţii pentru cei care au acces la ele.

De aceea, ar trebuie să fie făcute copii ale acestor informaţii şi pe alte suporturi.

Indiferent de situaţie, copiile trebuie păstrate în condiţii adecvate, astfel încât suporturile

informaţiilor să nu fie degradate din punct de vedere fizic şi logic.

12.2. Viruşii calculatoarelor Viruşii sunt mici programe create cu scopuri distructive ce duc la funcţionarea defectuoasă a

sistemului de calcul şi, eventual, la distrugerea informaţiilor stocate. Ei se multiplică în interiorul

sistemului, „infectând“ diverse fişiere sau sectorul de boot56 al discului.

Viruşii sunt foarte diferiţi, de la cei care atacă documente şi fişiere de tip text, până la cei care

afectează componentele hardware ale calculatorului.

O dată pătruns în calculator, un virus nu este activ, el activându-se doar în momentul în care

aplicaţia de care e ataşat este lansată în execuţie respectiv când este deschis documentul infectat.

12.2.1. Moduri de transmitere a viruşilor

descărcarea de pe Internet sau dintr-un LAN/WAN a unor aplicaţii, documente, imagini

etc.;

deschiderea unor mesaje de e-mail care provin de la persoane necunoscute;

copierea unor fişiere infectate de pe un mediu de stocare (dischete, CD-uri, DVD-uri

etc.).

De aceea este recomandată rularea unui program antivirus în momentul transferului de fişiere.

12.2.2. Protecţia împotriva viruşilor

Pentru a evita infectarea sistemului de calcul sau pentru curăţarea lui de viruşi se recomandă

respectarea următoarelor reguli:

instalarea un program antivirus performant şi cât mai actual;

scanarea cu regularitate a tuturor fişierelor;

actualizarea periodică a programului antivirus utilizat;57

scanarea în prealabil a fişierelor copiate de pe medii de stocare a informaţiei;58

scanarea în prealabil a fişierelor ataşate la mail-uri;

evitarea executării programelor necunoscute sau a celor care provin de pe calculatoare

care ar putea fi infectate;

validarea opţiunii „disable macro“ din unele aplicaţii moderne.

13. LEGISLAŢIE

13.1. Copyright

Copyright-ul este modalitatea legală de protejare a lucrărilor de orice tip (literare, ştiinţifice,

artistice etc.), publicate sau nepublicate, cu condiţia ca acestea să aibă o formă tangibilă.

Indiferent de modul de stocare (pe hârtie, pe CD, pe o casetă audio), creaţia este protejată prin

56 Sectorul de boot este un sector special de pe hard-disc (sectorul 0 de pe pista 0), în care se află instrucţiunile

citite de memoria ROM la încărcarea sistemului de operare. 57 Acest lucru este necesar deoarece, la scanarea sistemului, acesta poate depista doar viruşii despre care există

informaţii în baza de date şi zilnic apar noi viruşi pe care antivirusul nu-i poate depista deoarece nu are informaţii

despre ei. 58 Dacă se procedează astfel, se pot descoperi şi viruşii încă inactivi.

Page 32: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

copyright.

La deschiderea unui fişier de tip text, audio, video etc. creat de o anumită persoană, acesta

conţine în Properties data la care a fost creat acel document.

Orice copiere ulterioară sau descărcare de pe Internet a documentelor reprezintă o încălcare a

dreptului de copyright deoarece data la care se realizează aceste operaţii este ulterioară datei

creării.

Un alt mod de a data documentele este ataşarea documentului, în momentul creării, la un

mesaj de mail, mesaj care va fi trimis la propria adresă şi care nu va mai fi deschis ulterior.

13.2. Termenii de shareware, freeware, licenţă

Shareware – sunt acele aplicaţii care pot fi achiziţionate direct de la cel care le-a creat (de

obicei, gratuit sau cu o taxă minimă), persoană care doreşte distribuirea acestor programe fără

intermediari.

Programele shareware se pot copia şi transmite altor utilizatori.

Freeware - sunt programe protejate de dreptul de autor; ele pot fi difuzate gratuit de către

autor, dar acesta îşi păstrează dreptul de autor.

Pot fi folosite, dar nu pot fi vândute fără acordul autorului.

Licenţe – sunt programe achiziţionate de la cei care le produc şi pentru care se plăteşte drept

de folosire. Acest drept este valabil doar pentru un singur calculator (dacă se doreşte instalarea

programului pe mai multe calculatoare în cadrul aceleiaşi firme, va trebui cumpărată o licenţă

specială care permite instalarea programului pe mai multe calculatoare).

Licenţa acordă dreptul de folosire şi nu drept de comercializare sau distribuţie.

13.3. Legea privind protejarea informaţiilor

13.3.1. Capitolul 5 Durata protecţiei dreptului de autor

Art. 30

Drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator durează tot timpul vieţii

autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moştenire, potrivit legislaţiei civile, pe o

perioadă de 50 de ani.

13.3.2. Capitolul 9 Programele pentru calculator

Art. 72.

(1) Prin prezenta lege, protecţia programelor pentru calculator include orice expresie a unui

program, programele de aplicaţie si sistemele de operare, exprimate în orice fel de limbaj,

fie în cod-sursă sau cod-obiect, materialul de concepţie pregătitor, precum şi manualele.

(2) Ideile, procedeele, metodele de funcţionare, conceptele matematice şi principiile care stau

la baza oricărui element dintr-un program pentru calculator, inclusiv acelea care stau la

baza interfeţelor sale, nu sunt protejate.

Art. 73.

Autorul unui program pentru calculator beneficiază in mod corespunzător de drepturile

prevăzute de prezenta lege, în partea I a prezentului titlu, îndeosebi de dreptul exclusiv de a realiza

şi de a autoriza:

a) reproducerea permanentă sau temporară a unui program, integral sau parţial, prin orice

mijloc şi sub orice formă, inclusiv în cazul în care reproducerea este determinată de

încărcarea, afişarea, transmiterea sau stocarea programului pe calculator;

b) traducerea, adaptarea, aranjarea şi orice alte transformări aduse unui program pentru

calculator, precum şi reproducerea rezultatului acestor operaţiuni, fără a prejudicia

Page 33: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

drepturile persoanei care transformă programul pentru calculator;

c) difuzarea originalului sau a copiilor unui program pentru calculator sub orice formă,

inclusiv prin închiriere.

Art. 74

În lipsa unei convenţii contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru

calculator, create de unul sau de mai mulţi angajaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau după

instrucţiunile celui care angajează, aparţin acestuia din urmă.

Art. 75

(1) În lipsa unei convenţii contrare, printr-un contract de utilizare a unui program pentru

calculator se prezumă că:

a) utilizatorului i se acordă dreptul neexclusiv de utilizare a programului pentru

calculator;

b) utilizatorul nu poate transmite unei alte persoane dreptul de utilizare a programului

pentru calculator.

(2) Cesiunea dreptului de utilizare a unui program pentru calculator nu implică şi transferul

dreptului de autor asupra acestuia.

Art. 76

În lipsa unei convenţii contrare, nu sunt supuse autorizării titularului dreptului de autor

actele prevăzute la Art. 73 lit. a) şi b), dacă acestea sunt necesare pentru a permite dobânditorului

să utilizeze programul pentru calculator într-un mod corespunzător destinaţiei sale, inclusiv pentru

corectarea erorilor.

Art. 77

(1) Utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face, fără autorizarea

autorului, o copie de arhivă sau de siguranţă, în măsura în care aceasta este necesară

pentru asigurarea utilizării programului.

(2) Utilizatorul autorizat al copiei unui program pentru calculator poate, fără autorizarea

titularului dreptului de autor, să observe, să studieze sau să testeze funcţionarea acestui

program, în scopul de a determina ideile şi principiile care stau la baza oricărui element al

acestuia, cu ocazia efectuării oricăror operaţiuni de încărcare în memorie, afişare,

conversie, transmitere sau stocare a programului, operaţiuni pe care este în drept să le

efectueze.

(3) Dispoziţiile Art. 10 lit. e) din prezenta lege nu se aplică programelor pentru calculator.

Art. 78.

Autorizarea titularului dreptului de autor este obligatorie atunci când reproducerea codului

sau traducerea formei acestui cod este indispensabilă pentru obţinerea informaţiilor necesare

interoperabilităţii unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator, dacă sunt

îndeplinite următoarele condiţii:

a) actele de reproducere şi de traducere sunt îndeplinite de o persoană care deţine dreptul de

utilizare a unei copii a programului sau de o persoană care îndeplineşte aceste acţiuni în

numele celei dintâi, fiind abilitată în acest scop;

b) informaţiile necesare interoperabilităţii nu sunt uşor şi rapid accesibile persoanelor

prevăzute la lit. a) a prezentului articol;

c) actele prevăzute la lit. a) a prezentului articol sunt limitate la părţile de program necesare

interoperabilităţii.

Art. 79

Informaţiile obţinute prin aplicarea Art. 78:

a) nu pot fi utilizate în alte scopuri decât realizarea interoperabilităţii programului pentru

Page 34: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

calculator, creat independent;

b) nu pot fi comunicate altor persoane, în afara cazului în care comunicarea se dovedeşte

necesară interoperabilităţii programului pentru calculator, creat independent;

c) nu pot fi utilizate pentru definitivarea, producerea ori comercializarea unui program

pentru calculator, a cărui expresie este fundamental similară, sau pentru orice alt act ce

aduce atingere drepturilor autorului.

Art. 80

Dispoziţiile Art. 78 si 79 nu se aplică, dacă se cauzează un prejudiciu titularului dreptului de

autor sau exploatării normale a programului pentru calculator.

Art. 81

Dispoziţiile cap. 6 din prezentul titlu nu se aplică programelor pentru calculator.

Page 35: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

Cuprins

1. CONCEPTE GENERALE ....................................................... 1

1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT) 1

1.1.1. Structura unui sistem informatic .................................................... 2

1.1.2. Structura unui calculator electronic ............................................... 2

1.1.3. Noţiunea de tehnologie a informaţiei (TI sau IT) .......................... 2

1.1.4. Structura unui calculator personal ................................................. 2

1.1.5. Principiul de funcţionare a unui sistem de calcul .......................... 4

2. REPREZENTAREA INTERNĂ A DATELOR ........................... 4

2.1. Reprezentarea internă a valorilor numerice 4

2.1.1. Conversia numerelor din zecimal în binar ..................................... 4

2.1.2. Conversia numerelor din binar în zecimal ..................................... 4

2.2. Reprezentarea internă a şirurilor de caractere (textelor) 5

3. NOŢIUNI DE ALGEBRĂ LOGICĂ (BOOLEANĂ) ................... 5

4. TIPURI DE CALCULATOARE ............................................... 6

4.1. Microcalculatoare 6

4.1.1. Desktop .......................................................................................... 6

4.1.2. Tower ............................................................................................. 6

4.1.3. Laptop ............................................................................................ 6

4.1.4. Palm PC (Palmtop, Handhold sau Organizer) ............................... 7

4.1.5. PDA (Personal Digital Assistant) .................................................. 7

4.2. Minicalculatoare 7

4.3. Calculatoare mainframe 7

4.4. Supercalculatoarele 8

5. PERFORMANŢELE UNUI CALCULATOR ............................. 8

6. HARDWARE ........................................................................ 8

6.1. Placa de bază (Mainboard sau motherboard) 8

6.2. Unitatea centrală de prelucrare (procesorul) 9

6.3. Memoria 9

6.3.1. Memoria internă ............................................................................. 9

6.3.1.1. Tipuri de memorii interne ............................................................... 10

6.3.2. Memoria externă (suplimentară) .................................................. 11

6.3.3. Memoria cache ............................................................................. 11

6.4. Dispozitive de intrare 11

6.4.1. Tastatură ....................................................................................... 11

6.4.2. Mouse........................................................................................... 11

6.4.3. Trackball (bila rulantă) ................................................................ 12

6.4.4. Touchpad ..................................................................................... 12

6.4.5. Scanner ......................................................................................... 12

6.4.6. Joystick ........................................................................................ 12

6.4.7. Microfon ...................................................................................... 13

6.4.8. Camera foto şi/sau video .............................................................. 13

6.4.9. Light-pen (creion cu lumină) ....................................................... 13

6.5. Dispozitive de ieşire 13

6.5.1. Subsistemul video ........................................................................ 13

6.5.1.1. Monitorul ........................................................................................ 13

6.5.1.2. Display screen ................................................................................. 14

6.5.1.3. Placa/adaptorul video/grafic ........................................................... 14

Page 36: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

6.5.2. Imprimante ................................................................................... 14

6.5.2.1. Imprimante matriciale ..................................................................... 15

6.5.2.2. Imprimante cu jet de cerneală ......................................................... 15

6.5.2.3. Imprimante cu laser ........................................................................ 15

6.5.2.4. Imprimante termice ......................................................................... 16

6.5.3. Plotterul ........................................................................................ 16

6.5.4. Boxe (difuzoare) .......................................................................... 16

6.5.5. Proiector ....................................................................................... 16

6.6. Dispozitive de intrare/ieşire 16

6.6.1. Modemul ...................................................................................... 16

6.6.2. Touch screen ................................................................................ 17

6.6.3. Memoria flash/stick (pen drive) ................................................... 17

6.7. Dispozitive de stocare 17

6.7.1. Hard-Discul (discul fix) ............................................................... 17

6.7.2. CD-ROM (Compact-Disc Read Only Memory) .......................... 17

6.7.3. DVD ............................................................................................. 18

6.7.4. Disc ZIP ....................................................................................... 18

6.7.5. Disc Jaz ........................................................................................ 19

6.7.6. Discheta (floppy-discul) ............................................................... 19

7. SOFTWARE ........................................................................ 19

7.1. Tipuri de software 19

7.2. Sisteme de operare 20

7.3. Principalele funcţii ale unui sistem de operare 20

7.4. Aplicaţii software 21

7.5. Interfaţa grafică cu utilizatorul (GUI) 22

7.6. Etapele realizării aplicaţiilor software 22

8. REŢELE INFORMAŢIONALE ............................................. 22

8.1. Noţiunile de LAN, MAN, WAN, GAN 22

8.2. Noţiunile de Intranet şi Extranet 23

8.2.1. Intranet ......................................................................................... 23

8.2.2. Extranet ........................................................................................ 24

8.2.3. Diferenţa dintre Extranet şi Intranet ............................................ 24

8.3. Internetul 24

8.4. Utilizarea telefonului pentru conectarea la Internet 24

8.5. Semnal analogic, semnal digital, rată de transfer 25

9. UTILIZAREA TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ÎN VIAŢA DE ZI CU ZI

25

9.1. Calculatoarele la serviciu 25

9.1.1. Utilizarea calculatoarelor în diferite domenii de activitate .......... 26

9.1.1.1. Utilizarea calculatoarelor în domeniul administrativ (inclusiv cel guvernamental)

26

9.1.1.2. Utilizarea calculatoarelor în mediul de afaceri ............................... 26

9.1.1.3. Utilizarea calculatoarelor în domeniul medical .............................. 26

9.1.1.4. Utilizarea calculatoarelor în domeniul educaţional ........................ 26

9.1.1.5. Utilizarea calculatorului în teleworking ......................................... 27

10. LUMEA ELECTRONICĂ ..................................................... 27

10.1. Poşta electronică 27

10.2. Comerţul electronic 28

Page 37: 1.1. Hardware, software şi Tehnologia Informaţiei (IT)informatik.ddbuftea.ro/concepte de baza.pdf · Concepte de bază – Arhitectura calculatorului Elementele din această schemă

Concepte de bază – Arhitectura calculatorului

10.2.1. Avantajele şi dezavantajele comerţului electronic ....................... 28

11. SĂNĂTATEA ŞI SIGURANŢA, MEDIUL DE LUCRU ............. 28

11.1. Ergonomie 28

11.2. Aspecte legate de sănătate (riscuri) 29

11.3. Norme de protecţie 29

11.4. Probleme de siguranţă 29

11.5. Mediul de lucru 30

12. SECURITATE ..................................................................... 30

12.1. Securitatea informaţiei 30

12.1.1. Politici de securitate a datelor ...................................................... 30

12.1.2. Scopul realizării backup-ului datelor pe un suport extern ........... 30

12.1.2.1. Implicaţii ale furtului/pierderii laptop-ului, PDA-ului sau telefonului mobil

31

12.2. Viruşii calculatoarelor 31

12.2.1. Moduri de transmitere a viruşilor ................................................ 31

12.2.2. Protecţia împotriva viruşilor ........................................................ 31

13. LEGISLAŢIE ...................................................................... 31

13.1. Copyright 31

13.2. Termenii de shareware, freeware, licenţă 32

13.3. Legea privind protejarea informaţiilor 32

13.3.1. Capitolul 5 Durata protecţiei dreptului de autor .......................... 32

13.3.2. Capitolul 9 Programele pentru calculator .................................... 32