1. Examenele Din Sesiunea de Toamna - Drept Cluj - Studenti

of 1 /1
Ş ş UNIVERSITATEA "BOGDAN VODA" DIN CLUJ NAPOCA FACULTATEA DE DREPT SPECIALIZAREA DREPT PROGRAMAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE TOAMNĂ 31 AUGUST - 20 SEPTEMBRIE AN I ZI - FR Nr.crt. Disciplina Examinator Data Ora SALA 1 Educaţie Fizică I Lect.dr. Mia Macra Osorhean 01/09/2009 15 Gh. Lazăr 2 Limba Engleză I Lect.dr. Mocuţa Gheorghe 17/09/2009 11 E1 3 Limba Franceză I Asist.univ. Jurma Gabriela 17/09/2009 11 E4 4 Drept comunitar I Lect.dr. Suian Pavel 20/09/2009 10 E1 5 Teoria generală a dreptului Lect.drd. Gidro Aurelia 10/09/2009 10 E1 6 Politologie Conf.dr. Dan Maria 07/09/2009 10 E1 7 Drept roman Lect.dr. Morar Dana 04/09/2009 10 E1 8 Drept constituţional Lect.drd. Buică Laura 12/09/2009 12 E1 9 Sociologie juridică Lect.dr. Semenescu Dan 14/09/2009 10 E1 10 Educaţie Fizică II Lect.dr. Mia Macra Osorhean 01/09/2009 15 Gh. Lazăr 11 Limba Engleză II Lect.dr. Mocuţa Gheorghe 17/09/2009 11 E1 12 Limba Franceză II Asist.univ. Jurma Gabriela 17/09/2009 11 E4 13 Drept comunitar II Lect.dr. Suian Pavel 20/09/2009 10 E1 14 Drept internaţional public Lect.dr. Suian Pavel 20.09.209 10 E1 15 Drept civil. Parte generală. Persoane Lect.dr. Morar Dana 04/09/2009 10 E1 16 Economie politică Lect.drd. Glogoveţan Oana 02/09/2009 10 E1 17 Filosofia dreptului Lect.dr. Semenescu Dan 14/09/2009 10 E1 AN II ZI - FR Nr.crt. Disciplina Examinator Data Ora SALA 1 Limba Engleză I Lect.dr. Mocuţa Gheorghe 17/09/2009 11 E1 2 Limba Franceză I Asist.univ. Jurma Gabriela 17/09/2009 11 E4 3 Educaţie Fizică I Lect.dr. Mia Macra Osorhean 01/09/2009 15 Gh. Lazăr 4 Criminologie Conf.dr. Mocuţa Gheorghe 05/09/2009 10 E1 5 Management Prof.dr. Jaradat Hadi 03/09/2009 9 Amfiteatru 6 Drept civil. Drepturi Reale Lect.drd. Ilie Camelia 09/09/2009 12 E1 7 Dreptul familiei Lect.dr. Iluţ Adriana 18/09/2009 12 E1 8 Drept administrativ Lect.drd. Năsui Gabriel 02/09/2009 14 E1 9 Drept penal.Parte generală I Lect..drd. Suian Valer 16/09/2009 16 Amfiteatru 10 Limba Engleză II Lect.dr. Mocuţa Gheorghe 17/09/2009 11 E1 11 Limba Franceză II Asist.univ. Jurma Gabriela 17/09/2009 11 E4 12 Educaţie Fizică II Lect.dr. Mia Macra Osorhean 01/09/2009 15 Gh. Lazăr 13 Politici sociale (Politici publice comparate) Conf.dr. Dan Maria 07/09/2009 10 E1 14 Drept financiar Lect.dr. Ciurea Delia 14/09/2009 14 E1 15 Drept civil.Teoria gen. a obligaţiilor Lect.drd. Ilie Camelia 09/09/2009 12 E1 16 Drept penal.Parte generală II Lect.drd. Suian Valer 16/09/2009 17 Amfiteatru 17 Dreptul mediului Lect.dr.Suian Pavel 20/09/2009 10 E1 18 Practică Lect.drd. Gidro Aurelia 10/09/2009 10 E1 AN III ZI - FR Nr.crt. Disciplina Examinator Data Ora SALA 1 Statistică judiciară Conf.dr. Jaradat Mihaela 01/09/2009 9 Amfiteatru 2 Drept comercial Lect.drd. Tătaru Dorin 31/08/2009 14 E1 3 Drept civil. Contracte speciale Lect.drd. Buică Radu 12/09/2009 10 E1 4 Dreptul muncii Lect.drd. But Căpuşan Avram 03/09/2009 10 E1 5 Elemente de contab. şi aplicaţii de dr. Lect.dr. Crişan Cornel 19/09/2009 10 E1 6 Drept procesual penal I Lect.drd. Ban Tiberiu 04/09/2009 12 E1 7 Drept Penal. Parte generală I Lect.drd. Suian Valer 16/09/2009 16 Amfiteatru 8 Drept internaţional privat Lect.drd. Tătaru Dorin 31/08/2009 14 E1 9 Drept penal.Parte generală II Lect.drd. Suian Valer 16/09/2009 17 Amfiteatru 10 Dreptul comerţului internaţional Lect.drd. ipo Dorotya 15/09/2009 12 E1 11 Drept civil.Succesiuni Lect.drd. Buică Radu 12/09/2009 10 E1 12 Dreptul securităţii sociale Lect.drd. But Căpuşan Avram 03/09/2009 10 E1 13 Drept procesual penal II Lect.dr. Ban Tiberiu 04/09/2009 12 E1 14 Protecţia Europeană a Dr. Omului Lect.dr. Laszlo Traian 08/09/2009 12 E1 15 Practică profesională Lect.dr. Ban Tiberiu 04/09/2009 12 E1 AN IV ZI - FR Nr.crt. Disciplina Examinator Data Ora SALA 1 Informatică juridică Prof.dr. Racoviţan Dan 11/09/2009 9 Amfiteatru 2 Dreptul proprietăţii intelectuale Lect.dr. Morar Dana 04/09/2009 10 E1 3 Dreptul transporturilor Lect.drd. Şipoş Dora 15/09/2009 12 E1 4 Drept procesual civil I Lect.dr. Iluţ Adriana 18/09/2009 12 E1 5 Drept penal. Parte Specială I Lect.drd. Suian Valer 16/09/2009 17 Amfiteatru 6 Drept penal. Parte specială II Lect.drd. Suian Valer 16/09/2009 17 Amfiteatru 7 Drept procesual civil II Lect.dr. Iluţ Adriana 18/09/2009 12 E1 8 Criminalistică Conf.dr. Mocuţa Gheorghe 05/09/2009 10 E1 9 Drept bancar Lect.dr. Ciurea Delia 14/09/2009 14 E1 10 Medicină legală Prof.dr. Vieru Radu 07/09/2009 16 E1

Embed Size (px)

Transcript of 1. Examenele Din Sesiunea de Toamna - Drept Cluj - Studenti

UNIVERSITATEA "BOGDAN VODA" DIN CLUJ NAPOCA FACULTATEA DE DREPT SPECIALIZAREA DREPT PROGRAMAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE TOAMN 31 AUGUST - 20 SEPTEMBRIE AN I ZI - FR Nr.crt. Disciplina 1 Educaie Fizic I 2 Limba Englez I 3 Limba Francez I 4 Drept comunitar I 5 Teoria general a dreptului 6 Politologie 7 Drept roman 8 Drept constituional 9 Sociologie juridic 10 Educaie Fizic II 11 Limba Englez II 12 Limba Francez II 13 Drept comunitar II 14 Drept internaional public 15 Drept civil. Parte general. Persoane 16 Economie politic 17 Filosofia dreptului AN II ZI - FR Nr.crt. Disciplina 1 Limba Englez I 2 Limba Francez I 3 Educaie Fizic I 4 Criminologie 5 Management 6 Drept civil. Drepturi Reale 7 Dreptul familiei 8 Drept administrativ 9 Drept penal.Parte general I 10 Limba Englez II 11 Limba Francez II 12 Educaie Fizic II 13 Politici sociale (Politici publice comparate) 14 Drept financiar 15 Drept civil.Teoria gen. a obligaiilor 16 Drept penal.Parte general II 17 Dreptul mediului 18 Practic AN III ZI - FR Nr.crt. Disciplina 1 Statistic judiciar 2 Drept comercial 3 Drept civil. Contracte speciale 4 Dreptul muncii 5 Elemente de contab. i aplicaii de dr. 6 Drept procesual penal I 7 Drept Penal. Parte general I 8 Drept internaional privat 9 Drept penal.Parte general II 10 Dreptul comerului internaional 11 Drept civil.Succesiuni 12 Dreptul securitii sociale 13 Drept procesual penal II 14 Protecia European a Dr. Omului 15 Practic profesional AN IV ZI - FR Nr.crt. Disciplina 1 Informatic juridic 2 Dreptul proprietii intelectuale 3 Dreptul transporturilor 4 Drept procesual civil I 5 Drept penal. Parte Special I 6 Drept penal. Parte special II 7 Drept procesual civil II 8 Criminalistic 9 Drept bancar 10 Medicin legal Examinator Lect.dr. Mia Macra Osorhean Lect.dr. Mocua Gheorghe Asist.univ. Jurma Gabriela Lect.dr. Suian Pavel Lect.drd. Gidro Aurelia Conf.dr. Dan Maria Lect.dr. Morar Dana Lect.drd. Buic Laura Lect.dr. Semenescu Dan Lect.dr. Mia Macra Osorhean Lect.dr. Mocua Gheorghe Asist.univ. Jurma Gabriela Lect.dr. Suian Pavel Lect.dr. Suian Pavel Lect.dr. Morar Dana Lect.drd. Glogovean Oana Lect.dr. Semenescu Dan Data 01/09/2009 17/09/2009 17/09/2009 20/09/2009 10/09/2009 07/09/2009 04/09/2009 12/09/2009 14/09/2009 01/09/2009 17/09/2009 17/09/2009 20/09/2009 20.09.209 04/09/2009 02/09/2009 14/09/2009 Ora 15 11 11 10 10 10 10 12 10 15 11 11 10 10 10 10 10 SALAGh. Lazr

E1 E4 E1 E1 E1 E1 E1 E1Gh. Lazr

E1 E4 E1 E1 E1 E1 E1

Examinator Lect.dr. Mocua Gheorghe Asist.univ. Jurma Gabriela Lect.dr. Mia Macra Osorhean Conf.dr. Mocua Gheorghe Prof.dr. Jaradat Hadi Lect.drd. Ilie Camelia Lect.dr. Ilu Adriana Lect.drd. Nsui Gabriel Lect..drd. Suian Valer Lect.dr. Mocua Gheorghe Asist.univ. Jurma Gabriela Lect.dr. Mia Macra Osorhean Conf.dr. Dan Maria Lect.dr. Ciurea Delia Lect.drd. Ilie Camelia Lect.drd. Suian Valer Lect.dr.Suian Pavel Lect.drd. Gidro Aurelia

Data 17/09/2009 17/09/2009 01/09/2009 05/09/2009 03/09/2009 09/09/2009 18/09/2009 02/09/2009 16/09/2009 17/09/2009 17/09/2009 01/09/2009 07/09/2009 14/09/2009 09/09/2009 16/09/2009 20/09/2009 10/09/2009

Ora 11 11 15 10 9 12 12 14 16 11 11 15 10 14 12 17 10 10

SALA E1 E4Gh. Lazr

E1 Amfiteatru E1 E1 E1 Amfiteatru E1 E4Gh. Lazr

E1 E1 E1 Amfiteatru E1 E1

Examinator Conf.dr. Jaradat Mihaela Lect.drd. Ttaru Dorin Lect.drd. Buic Radu Lect.drd. But Cpuan Avram Lect.dr. Crian Cornel Lect.drd. Ban Tiberiu Lect.drd. Suian Valer Lect.drd. Ttaru Dorin Lect.drd. Suian Valer Lect.drd. ipo Dorotya Lect.drd. Buic Radu Lect.drd. But Cpuan Avram Lect.dr. Ban Tiberiu Lect.dr. Laszlo Traian Lect.dr. Ban Tiberiu

Data 01/09/2009 31/08/2009 12/09/2009 03/09/2009 19/09/2009 04/09/2009 16/09/2009 31/08/2009 16/09/2009 15/09/2009 12/09/2009 03/09/2009 04/09/2009 08/09/2009 04/09/2009

Ora 9 14 10 10 10 12 16 14 17 12 10 10 12 12 12

SALA Amfiteatru E1 E1 E1 E1 E1 Amfiteatru E1 Amfiteatru E1 E1 E1 E1 E1 E1

Examinator Prof.dr. Racovian Dan Lect.dr. Morar Dana Lect.drd. ipo Dora Lect.dr. Ilu Adriana Lect.drd. Suian Valer Lect.drd. Suian Valer Lect.dr. Ilu Adriana Conf.dr. Mocua Gheorghe Lect.dr. Ciurea Delia Prof.dr. Vieru Radu

Data 11/09/2009 04/09/2009 15/09/2009 18/09/2009 16/09/2009 16/09/2009 18/09/2009 05/09/2009 14/09/2009 07/09/2009

Ora 9 10 12 12 17 17 12 10 14 16

SALAAmfiteatru

E1 E1 E1 AmfiteatruAmfiteatru

E1 E1 E1 E1