1. DIRECŢIA GENERALĂ DE INTEGRITATE -...

of 21 /21
Anexa nr.1 la OpANAF nr. STRUCTURA pe direcţii, servicii, birouri, compartimente a direcţiilor generale, direcţiilor şi celorlalte structuri din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 1. DIRECŢIA GENERALĂ DE INTEGRITATE 1.1 Serviciul prevenire, studii şi proiecţii anticorupţie 1.2 Serviciul supraveghere informatică şi verificarea integrităţii 1.3 Serviciul de monitorizare a activităţii structurilor din cadrul ANAF 1.4 Serviciul analiză, control intern şi acţiunii anticorupţie 1.5 Serviciul verificări interne ANAF 1.6 Serviciul programare, raportare şi control intern 2. DIRECŢIA DE AUDIT PUBLIC INTERN 2.1 Serviciul audit public intern 1 2.2 Serviciul audit public intern 2 3. SERVICIUL INFORMAŢII CLASIFICATE 4. DIRECŢIA VERIFICĂRI FISCALE 4.1 Serviciul analiză date şi dezvoltare programe de conformare

Embed Size (px)

Transcript of 1. DIRECŢIA GENERALĂ DE INTEGRITATE -...

 • Anexa nr.1 la OpANAF nr.

  STRUCTURA pe direcţii, servicii, birouri, compartimente a

  direcţiilor generale, direcţiilor şi celorlalte structuri din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

  1. DIRECŢIA GENERALĂ DE INTEGRITATE

  1.1 Serviciul prevenire, studii şi proiecţii anticorupţie

  1.2 Serviciul supraveghere informatică şi verificarea integrităţii

  1.3 Serviciul de monitorizare a activităţii structurilor din cadrul ANAF

  1.4 Serviciul analiză, control intern şi acţiunii anticorupţie

  1.5 Serviciul verificări interne ANAF

  1.6 Serviciul programare, raportare şi control intern

  2. DIRECŢIA DE AUDIT PUBLIC INTERN

  2.1 Serviciul audit public intern 1

  2.2 Serviciul audit public intern 2

  3. SERVICIUL INFORMAŢII CLASIFICATE

  4. DIRECŢIA VERIFICĂRI FISCALE

  4.1 Serviciul analiză date şi dezvoltare programe de conformare

 • 2

  4.2 Serviciul verificări fiscale

  5. DIRECŢIA GENERALĂ DE INFORMAŢII FISCALE

  5.1 Serviciul schimb internaţional de informaţii

  5.2 Serviciul central de legături

  5.3 Serviciul managementul informaţiei şi cooperare interinstituţională

  5.4 Compartimentul sancţiuni internaţionale

  5.5 Secretariat

  5.6 Compartimentul pentru lupta antifraudă

  6. DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ

  6.1 Serviciul avizare şi legislaţie 1

  6.2 Serviciul avizare şi legislaţie 2

  6.3 Serviciul contencios

  6.4 Serviciul procedura insolvenţei şi contestaţii la executare

  6.5 Serviciul juridic - cauze penale

  6.6 Serviciul juridic legislaţie vamală

  7. DIRECŢIA GENERALĂ DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

  7.1 Serviciul de soluţionare a contestaţiilor care au ca obiect impozitul pe profit şi decizii de calcul accesorii

 • 3

  7.2 Serviciul de soluţionare a contestaţiilor care au ca obiect datoria vamală, accize, impozit pe venit şi contribuţii

  sociale

  7.3 Serviciul de soluţionare a contestaţiilor care au ca obiect taxa pe valoare adăugată şi decizii de reverificare

  7.4 Serviciul de coordonare legislativă şi îndrumare metodologică a structurilor teritoriale

  8. DIRECŢIA GENERALĂ DE STRATEGIE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

  8.1 Serviciul de planificare strategică

  8.2 Serviciul de dezvoltare de proiecte în domeniul administrării fiscale

  8.3 Serviciul de relaţii internaţionale

  8.4 Biroul analiza proceselor de activitate

  8.5 Biroul pentru estimare şi managementul proiectului de reformă a administrării fiscale – Banca Mondială

  9. DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI

  9.1 Serviciul monitorizare creanţe bugetare

  9.2 Serviciul selectare dosare şi programare control, coordonare şi sinteza activităţii de inspecţie fiscală, analiză

  de risc

  9.3 Compartimentul procedura insolvenţei şi lichidări

  9.4 Serviciul registru contribuabili, cazier fiscal şi gestiune dosare fiscale

  9.5 Serviciul declaraţii şi bilanţuri

  9.6 Serviciul evidenta analitica pe platitori, restituiri, compensari 3

 • 4

  9.7 Serviciul analiza de risc

  9.8 Serviciul evidenta analitica pe platitori, restituiri, compensari 4

  9.9 Serviciul autorizatii

  9.10 Serviciul asistenţă contribuabili

  9.11 Biroul evitarea dublei impuneri

  9.12 Serviciul evidenţa analitica pe platitori, restituiri, compensari 1

  9.13 Serviciul evidenţa analitica pe platitori, restituiri, compensari 2

  9.14 Serviciul executare silita nr.1

  9.15 Serviciul executare silită nr.2

  9.16 Serviciul regional de executare silită nr.1 - Regiunea Nord - Est

  9.17 Serviciul regional de executare silită nr.2 - Regiunea Sud - Est

  9.18 Serviciul regional de executare silită nr.3 - Regiunea Sud Muntenia

  9.19 Serviciul regional de executare silită nr.4 - Regiunea Sud – Vest Oltenia

  9.20 Serviciul regional de executare silită nr.5 - Regiunea Vest

  9.21 Serviciul regional de executare silită nr.6 - Regiunea Nord – Vest

  9.22 Serviciul regional de executare silită nr.7 - Regiunea Centru

  9.23 Serviciul de inspecţie fiscală nr.1 – Banci +Leasing – Regiunea Bucuresti

  9.24 Serviciul de inspecţie fiscală nr.2 – Asigurari – Regiunea Bucuresti

 • 5

  9.25 Serviciul de inspecţie fiscală nr.3 – Sector 1 – Regiunea Bucuresti

  9.26 Serviciul de inspecţie fiscală nr.4 – Sector 1 – Regiunea Bucuresti

  9.27 Serviciul de inspecţie fiscală nr.5 – Sector 1 – Regiunea Bucuresti

  9.28 Serviciul de inspecţie fiscală nr.6 – Sector 2 – Regiunea Bucuresti

  9.29 Serviciul de inspecţie fiscală nr.7 – Sector 3 – Regiunea Bucuresti

  9.30 Serviciul de inspecţie fiscală nr.8 – Sector 5 si Sector 6 – Regiunea Bucuresti

  9.31 Serviciul de inspecţie fiscală nr.9 – Ilfov – Regiunea Bucuresti

  9.32 Biroul ajutor de stat, practici neloiale si preturi

  9.33 Serviciul de inspecţie fiscală nr.10 – Sector 1 – Regiunea Bucuresti

  9.34 Serviciul de inspecţie fiscală nr.11 – Sector 4 – Regiunea Bucuresti

  9.35 Serviciul schimb international de informatii, preturi de transfer

  9.36 Serviciul de inspecţie fiscală Regiunea Nord – Est nr.12

  9.37 Serviciul de inspecţie fiscală Regiunea Sud – Est nr.13

  9.38 Serviciul de inspecţie fiscală Regiunea Sud Muntenia nr.14

  9.39 Serviciul de inspecţie fiscală Regiunea Sud - Vest Oltenia nr.15

  9.40 Serviciul de inspecţie fiscală Regiunea Vest nr.16

  9.41 Serviciul de inspecţie fiscală Regiunea Nord - Vest nr.17

  9.42 Serviciul de inspecţie fiscală Regiunea Centru nr.18

 • 6

  9.43 Serviciul inspecţie economico financiară

  10. DIRECŢIA GENERALĂ COORDONARE INSPECŢIE FISCALĂ

  10.1 DIRECŢIA PREŢURI DE TRANSFER ŞI SOLUŢII FISCALE

  10.1.1 Serviciul preţuri de transfer şi acord de preţ în avans

  10.1.2 Serviciul soluţii fiscale individuale anticipate

  10.2 DIRECŢIA PROCEDURI ŞI PROGRAMARE INSPECŢIE FISCALĂ

  10.2.1 Serviciul metodologii şi proceduri inspecţie fiscală

  10.2.2 Serviciul analiză de risc

  10.2.3 Serviciul programare şi monitorizare inspecţie fiscală

  11. DIRECŢIA GENERALĂ DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

  11.I.1 Serviciul strategie si management proiecte

  11.I.2 Biroul audit intern de securitate

  11.I.3 Biroul asigurarea calitatii serviciilor TI&C

  11.I.4 Biroul service-desk

  11.I.5 Serviciul aplicatii control

  11.I.6 Biroul aplicatii servicii interne

  11.I.7 Serviciul aplicatii administrare fiscala - persoane fizice si juridice

  11.I.8 Biroul aplicatii administrare fiscala – persoane fizice

 • 7

  11.I.9 Biroul aplicatii registru contribuabili

  11.I.10 Serviciul aplicatii administrare fiscala – schimb de informatii

  11.I.11 Serviciul aplicatii asistare contribuabili si teledeclarare

  11.I.12 Serviciul aplicatii creante bugetare si Unitatea de imprimare rapida

  11.I.13 Serviciul aplicatii gestiune documente/continut electronice

  11.I.14 Biroul aplicatii Internet-Intranet-Extranet

  11.I.15 Biroul aplicatii arhiva electronica

  11.I.16 Serviciul programare in limbaje orientate obiect

  11.I.17 Serviciul aplicatii operative Antifrauda Fiscala

  11.I.18 Serviciul de administrare platforme informatice

  11.I.19 Biroul administrare echipamente de mare capacitate si software de sistem

  11.I.20 Biroul administrare portaluri si Midleware

  11.I.21 Serviciul comunicatii date

  11.I.22 Biroul administrare retele LAM/MAN/WAN de date

  11.I.23 Biroul administrare retele si servicii de voce si videoconferinta

  11.I.24 Serviciul administrare statii de lucru

  11.I.25 Serviciul securitatea sistemelor informatice

  11.I.26 Biroul managementul drepturilor de acces

 • 8

  11.I.27 Biroul dezvoltare/administrare solutii de securitate

  11.I.28 Serviciul configuratii si interventii

  11.I.29 Biroul managementul configuratiilor

  11.I.30 Biroul interventii hardware

  11.I.31 Serviciul administrare instalatii suport

  11.I.32 Serviciul administrare baze de date pentru mari contribuabili

  11.I.33 Serviciul centrul secundar de date

  11.II. DIRECŢIA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI, COMUNICAŢII ŞI STATISTICĂ VAMALĂ

  11.II.1 Serviciul analiza şi optimizarea aplicaţiilor informatice

  11.II.2 Serviciul implementarea tehnologiilor de prelucrare şi administrare a informaţiilor

  11.II.3 Compartimentul gestiune echipamente şi asistenţă tehnică

  11.II.4 Biroul administrare comunicaţii şi securitate sisteme informatice

  11.II.5 Serviciul gestiunea sistemelor electronice de import export, aplicaţii conexe şi calitatea datelor

  11.II.6 Compartimentul de statistici vamale şi raportare statistică pentru comerţ exterior

  11.III. DIRECTIA TEHNOLOGIA INFORMATIEI A TREZORERIEI STATULUI

  11.III.1 Serviciul aplicatii plati electronice

  11.III.2 Serviciul aplicatii trezorerie

  11.III.3 Serviciul aplicatii contabilitate publica si control angajamente

 • 9

  11.III.4 Serviciul administrare aplicatii, baze de date ale trezoreriei statului si sistemului Forexebug

  12. DIRECŢIA GENERALĂ PROCEDURI PENTRU ADMINISTRAREA VENITURILOR

  12.1 Serviciul de proceduri pentru gestionarea taxei pe valoarea adăugată

  12.2 Serviciul de proceduri pentru declararea şi stabilirea impozitelor şi taxelor

  12.3 Serviciul de proceduri pentru gestionarea registrului contribuabililor şi a contribuabililor nerezidenţi

  12.4 Serviciul de proceduri pentru administrarea contribuţiilor sociale

  13. DIRECŢIA GENERALĂ DE REGLEMENTARE A COLECTĂRII CREANŢELOR BUGETARE

  13.1 Serviciul de reglementare a evidenţei analitice pe plătitori şi a înlesnirilor la plată

  13.2 Serviciul de reglementare a executării silite

  13.3 Serviciul de reglementare a stingerii obligaţiilor bugetare

  13.4

  Serviciul de reglementare a recuperării creanţelor bugetare prin colaborare interstatală

  14. DIRECŢIA GENERALĂ DE PLANIFICARE, MONITORIZARE ŞI SINTEZĂ

  14.1 Serviciul de planificare şi monitorizare a realizării veniturilor bugetare

  14.2 Serviciul de monitorizare şi analiză arierate bugetare

  14.3 Compartimentul de monitorizare a registrului contribuabililor şi analiză TVA

  14.4 Serviciul de monitorizare şi analiză a colectării creanţelor bugetare

  14.5 Serviciul de planificare operaţională şi monitorizare a activităţii unităţilor teritoriale

 • 10

  15. DIRECŢIA GENERALĂ DE SERVICII PENTRU CONTRIBUABILI

  15.1 Serviciul de asistenţă şi îndrumare organe fiscale teritoriale

  15.2 Serviciul asistenţă contribuabili

  15.3 Biroul central de asistenţă telefonică a contribuabililor

  16. SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

  16.1 Compartimentul cercetare, promovare, suport reţea

  17. UNITATEA DE IMPRIMERIE RAPIDĂ*

  18. DIRECŢIA GENERALĂ DE ORGANIZARE ŞI RESURSE UMANE

  18.1 Serviciul de organizare şi resurse umane aparat propriu al ANAF

  18.2 Serviciul de organizare şi resurse umane unităţi teritoriale

  18.3 Serviciul de formare profesională

  18.4 Serviciul reglementare, monitorizare şi gestiunea resurselor umane

  19. DIRECŢIA GENERALĂ DE BUGET ŞI CONTABILITATE

  19.1 Serviciul contabilitate

  19.2 Serviciul financiar şi buget

  19.3 Biroul contabilitatea creanţelor bugetare

  19.4 Biroul control financiar preventiv+RPT

  19.5 Biroul salarizare

 • 11

  20. DIRECŢIA GENERALĂ DE INVESTIŢII, ACHIZIŢII PUBLICE ŞI SERVICII INTERNE

  20.1 Compartimentul managementul informaţiei şi arhivă

  20.2 Compartimentul medicina muncii

  20.3 Serviciul achiziţii publice

  20.4 Biroul derulări contracte

  20.5 Serviciul investiţii

  20.6 Serviciul administrativ, gospodărirea patrimoniului, întreţinere şi transporturi auto

  20.7 Compartimentul administrativ şi gospodărirea patrimoniului

  20.8 Compartimentul întreţinere

  20.9 Biroul transporturi auto

  20.10 Compartimentul întreţinere şi registratura DGAMC

  21. DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR

  21.1. DIRECŢIA REGLEMENTĂRI VAMALE

  21.1.1 Serviciul regimuri şi destinaţii vamale

  21.1.1.1 Biroul regimuri vamale

  21.1.1.2 Compartimentul destinaţii vamale

  21.1.2 Serivicul tarif vamal integrat

  21.1.2.1 Biroul Help Desk TARIC

 • 12

  21.1.2.1.1 Compartimentul contingente tarifare

  21.1.2.1.2 Compartimentul originea mărfurilor

  21.1.2.2 Biroul clasificare tarifară

  21.1.2.2.1 Compartimentul clasficarea mărfurilor accizabile

  21.1.2.2.2 Compartimentul nomenclatură vamală

  21.1.3 Serviciul tranzit

  21.1.3.1 Biroul garanţii şi tranzit comun

  21.1.3.2 Compartimentul TIR şi ATA

  21.1.3.3 Compartimentul Help Desk NCTS

  21.1.4 Serviciul laboratoare vamale

  21.2. DIRECŢIA SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL VAMAL

  21.2.1 Serviciul antidrog şi protecţia drepturilor de proprietate intelectuală

  21.2.2 Serviciul supraveghere vamală

  21.2.3 Compartimentul dispecerat

  21.2.4 Biroul echipe canine

  21.2.5 Serviciul investigaţii vamale şi control ulterior

  21.2.6 Biroul investigaţii vamale

  21.2.7 Biroul control ulterior, simplificări vamale, auditare agenţi economici şi controale Ex-Post

 • 13

  21.2.8 Serviciul managementul riscului, analiză şi selecţie control vamal

  21.2.9 Serviciul mişcare produse accizabile

  21.2.10 Serviciul autorizări

  21.2.11 Serviciul echipamente control nedistructiv

  22. DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ

  22.1. DIRECŢIA DE COMBATERE A FRAUDELOR

  22.2. DIRECŢIA COORDONARE CAZURI SPECIALE

  22. 2.1 Serviciul coordonare 1

  22.2.2 Serviciul coordonare 2

  22.3. DIRECŢIA DE COOPERARE INTERINSTITUŢIONALĂ

  22.3.1 Serviciul cooperare 1

  22.3.2 Serviciul cooperare 2

  22.4. DIRECŢIA OPERAŢIUNI INTRACOMUNITARE ŞI TVA

  22.4.1 Serviciul control TVA

  22.4.2 Serviciul control AIC

  22.4.3 Biroul coordonare trafic control

  22.5. DIRECŢIA OPERAŢIUNI VAMALE, IMPORT - EXPORT ŞI PRODUSE ACCIZABILE

  22.5.1 Serviciul control importuri şi operaţiuni vamale

 • 14

  22.5.2 Serviciul control produse energetice

  22.5.3 Serviciul control alcool, tutun şi produse accizabile nearmonizate

  22.6. DIRECŢIA CONTROL ACTIVITĂŢI CU RISC FISCAL ŞI INTERVENŢIE RAPIDĂ

  22.6.1 Serviciul control operativ inopinat 1

  22.6.2 Echipe de intervenţie rapidă

  22.6.3 Serviciul control operativ inopinat 2

  22.6.4 Echipe de intervenţie rapidă

  22.6.5 Serviciul control operativ inopinat 3

  22.6.6 Echipe de intervenţie rapidă

  22.6.7 Serviciul control tematic programat 1

  22.6.8 Serviciul control tematic programat 2

  22.7. DIRECŢIA ANALIZĂ RISC, SELECŢIE ŞI PROGRAMARE

  22.7.1 Serviciul analiză de risc

  22.7.2 Centru de date integrate

  22.7.3 Serviciul selecţie şi programare acţiuni

  22.8. DIRECŢIA METODOLOGII, PROCEDURI ANTIFRAUDĂ, SINTEZĂ ŞI RAPORTĂRI

  22.8.1 Serviciul metodologii şi proceduri antifraudă

  22.8.2 Serviciul sinteză şi raportări

 • 15

  22.9. DIRECŢIA DE INVESTIGAŢII FISCALE

  22.9.1 Serviciul cooperare administrativă internaţională

  22.9.2 Serviciul de investigare a fenomenelor de fraudă fiscală

  22.9.3 Biroul dispecerat

  22.10. DIRECTIA REGIONALA ANTIFRAUDA 1 - SUCEAVA

  22.10.1 Serviciul de control antifrauda 1

  22.10.2 Serviciul de control antifrauda 2

  22.10.3 Serviciul de control antifrauda 3

  22.10.4 Serviciul de control antifrauda 4

  22.10.5 Serviciul de control antifrauda 5

  22.10.6 Serviciul de control antifrauda 6

  22.10.7 Serviciul de control antifrauda 7

  22.10.8 Serviciul de control antifrauda 8

  22.10.9 Serviciul de control antifrauda 9

  22.10.10 Serviciul de control antifrauda 10

  22.10.11 Serviciul sinteza si raportari

  22.11. DIRECTIA REGIONALA ANTIFRAUDA 2 – CONSTANTA

  22.11.1 Serviciul de control antifrauda 1

 • 16

  22.11.2 Serviciul de control antifrauda 2

  22.11.3 Serviciul de control antifrauda 3

  22.11.4 Serviciul de control antifrauda 4

  22.11.5 Serviciul de control antifrauda 5

  22.11.6 Serviciul de control antifrauda 6

  22.11.7 Serviciul de control antifrauda 7

  22.11.8 Serviciul de control antifrauda 8

  22.11.9 Serviciul de control antifrauda 9

  22.11.10 Serviciul de control antifrauda 10

  22.11.11 Serviciul sinteza si raportari

  22.12. DIRECTIA REGIONALA ANTIFRAUDA 3 - ALEXANDRIA

  22.12.1 Serviciul de control antifrauda 1

  22.12.2 Serviciul de control antifrauda 2

  22.12.3 Serviciul de control antifrauda 3

  22.12.4 Serviciul de control antifrauda 4

  22.12.5 Serviciul de control antifrauda 5

  22.12.6 Serviciul de control antifrauda 6

  22.12.7 Serviciul de control antifrauda 7

 • 17

  22.12.8 Serviciul de control antifrauda 8

  22.12.9 Serviciul de control antifrauda 9

  22.12.10 Serviciul de control antifrauda 10

  22.12.11 Serviciul sinteza si raportari

  22.13. DIRECTIA REGIONALA ANTIFRAUDA 4 – TARGU JIU

  22.13.1 Serviciul de control antifrauda 1

  22.13.2 Serviciul de control antifrauda 2

  22.13.3 Serviciul de control antifrauda 3

  22.13.4 Serviciul de control antifrauda 4

  22.13.5 Serviciul de control antifrauda 5

  22.13.6 Serviciul de control antifrauda 6

  22.13.7 Serviciul de control antifrauda 7

  22.13.8 Serviciul de control antifrauda 8

  22.13.9 Serviciul de control antifrauda 9

  22.13.10 Serviciul de control antifrauda 10

  22.13.11 Serviciul sinteza si raportari

  22.14. DIRECTIA REGIONALA ANTIFRAUDA 5 – DEVA

  22.14.1 Serviciul de control antifrauda 1

 • 18

  22.14.2 Serviciul de control antifrauda 2

  22.14.3 Serviciul de control antifrauda 3

  22.14.4 Serviciul de control antifrauda 4

  22.14.5 Serviciul de control antifrauda 5

  22.14.6 Serviciul de control antifrauda 6

  22.14.7 Serviciul de control antifrauda 7

  22.14.8 Serviciul de control antifrauda 8

  22.14.9 Serviciul de control antifrauda 9

  22.14.10 Serviciul de control antifrauda 10

  22.14.11 Serviciul sinteza si raportari

  22.15. DIRECTIA REGIONALA ANTIFRAUDA 6 - ORADEA

  22.15.1 Serviciul de control antifrauda 1

  22.15.2 Serviciul de control antifrauda 2

  22.15.3 Serviciul de control antifrauda 3

  22.15.4 Serviciul de control antifrauda 4

  22.15.5 Serviciul de control antifrauda 5

  22.15.6 Serviciul de control antifrauda 6

  22.15.7 Serviciul de control antifrauda 7

 • 19

  22.15.8 Serviciul de control antifrauda 8

  22.15.9 Serviciul de control antifrauda 9

  22.15.10 Serviciul de control antifrauda 10

  22.15.11 Serviciul sinteza si raportari

  22.16. DIRECTIA REGIONALA ANTIFRAUDA 7 – SIBIU

  22.16.1 Serviciul de control antifrauda 1

  22.16.2 Serviciul de control antifrauda 2

  22.16.3 Serviciul de control antifrauda 3

  22.16.4 Serviciul de control antifrauda 4

  22.16.5 Serviciul de control antifrauda 5

  22.16.6 Serviciul de control antifrauda 6

  22.16.7 Serviciul de control antifrauda 7

  22.16.8 Serviciul de control antifrauda 8

  22.16.9 Serviciul de control antifrauda 9

  22.16.10 Serviciul de control antifrauda 10

  22.16.11 Serviciul sinteza si raportari

  22.17. DIRECTIA REGIONALA ANTIFRAUDA BUCURESTI

  22.17.1 DIRECTIA CONTROL ANTIFRAUDA 1

 • 20

  22.17.1.1 Serviciul de control antifrauda 1

  22.17.1.2 Serviciul de control antifrauda 2

  22.17.1.3 Serviciul de control antifrauda 3

  22.17.1.4 Serviciul de control antifrauda 4

  22.17.1.5 Serviciul de control antifrauda 5

  22.17.1.6 Serviciul de control antifrauda 6

  22.17.1.7 Serviciul de control antifrauda 7

  22.17.1.8 Serviciul de control antifrauda 8

  22.17.1.9 Serviciul de control antifrauda 9

  22.17.1.10 Serviciul de control antifrauda 10

  22.17.2 DIRECTIA CONTROL ANTIFRAUDA 2

  22.17.2.1 Serviciul de control antifrauda 1

  22.17.2.2 Serviciul de control antifrauda 2

  22.17.2.3 Serviciul de control antifrauda 3

  22.17.2.4 Serviciul de control antifrauda 4

  22.17.2.5 Serviciul de control antifrauda 5

  22.17.2.6 Serviciul de control antifrauda 6

  22.17.2.7 Serviciul de control antifrauda 7

 • 21

  22.17.2.8 Serviciul de control antifrauda 8

  22.17.2.9 Serviciul de control antifrauda 9

  22.17.2.10 Serviciul de control antifrauda 10

  22.17.3 DIRECTIA CONTROL ANTIFRAUDA 3

  22.17.3.1 Serviciul de control antifrauda 1

  22.17.3.2 Serviciul de control antifrauda 2

  22.17.3.3 Serviciul de control antifrauda 3

  22.17.3.4 Serviciul de control antifrauda 4

  22.17.3.5 Serviciul de control antifrauda 5

  22.17.3.6 Serviciul de control antifrauda 6

  22.17.3.7 Serviciul de control antifrauda 7

  22.17.3.8 Serviciul de control antifrauda 8

  22.17.3.9 Serviciul de control antifrauda 9

  22.17.3.10 Serviciul de control antifrauda 10

  22.17.3.11 Serviciul sinteza si raportari

  __________________________ * funcţionează la nivel de serviciu