1 0 Planificare Cultura Civica Clasa a Viii a 6

download 1 0 Planificare Cultura Civica Clasa a Viii a 6

of 12

Embed Size (px)

Transcript of 1 0 Planificare Cultura Civica Clasa a Viii a 6

 • 7/25/2019 1 0 Planificare Cultura Civica Clasa a Viii a 6

  1/12

  COMPETEN E SPECIFICE

  1. Utilizarea conceptelor specifice tiinelor sociale pentru organizareae!ersurilor e cunoatere i e"plicare a unor fapte# e$eni!ente# procese in$iaa real%

  1.1 Utilizarea corect i adecvat a conceptelor cu coninut civic n diferite contexte1.&Identificarea unor forme de libertate1.'Identificarea unor forme de dreptate i de egalitate1.( Identificarea formelor de proprietate existente n cadrul economiei de pia1.)Identificarea formelor de manifestare a patriotismului

  &. *plicarea cunotinelor specifice tiinelor sociale +n rezol$area unor situaiipro,le!%# precu! i +n analizarea posi,ilit%ilor personale e ez$oltare

  &.1Analizarea unor concepte i valori specific societii democratice&.&Explicarea principalelor tipuri de raporturi existente ntre ceteni i autoriti

  &.' Explicarea raportului dintre libertate i respectarea legilor&.(Compararea formelor i a situaiilor de manifestare a dreptii i a nedreptii&.)Caracterizarea relaiilor existente ntre dreptate i egalitate n diferite contexte&.-Explicarea modului n care acioneaz justiia pentru a apra i nfptui dreptatea&.Compararea formelor de proprietate specific economiei de pia&./Caracterizarea patriotismului n condiiile integrrii europene

  '. Cooperarea cu ceilali +n rezol$area unor pro,le!e teoretice i practice# +ncarul iferitelor grupuri

  '.1ezolvarea n ec!ip a unor sarcini de lucru prin utilizarea capacitilor empatice n diferite situaiicivice

  '.&Analizarea" n ec!ipe de lucru" a unor situaii de manifestare a nedreptii i de nerespectare a

  egalitii de anse sau a egalitii n faa legii(. Manifestarea unui co!porta!ent social acti$ i responsa,il# aec$at unei lu!i+n sc0i!,are

  (.1#anifestarea iniiativei n rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care face parte i alecomunitii locale

  (.&Corelarea dreptului la proprietate cu responsabilitile asociate acestui drept(.'#anifestarea respectului fa de proprietate(.(Argumentarea complexitii identitii unei persoane pe baza apartenenei la diferite tipuri de

  comunitate

  ). Participarea la luarea eciziilor i la rezol$area pro,le!elor co!unit%ii).1$articiparea civic n situaii n care este nevoie de aciune social).&$articiparea ceteneasc cu asumarea responsabilitii pentru consecinele aciunilor realizate

 • 7/25/2019 1 0 Planificare Cultura Civica Clasa a Viii a 6

  2/12

  Planificarea anual%*n colar &1(2&1)

  Unitatea colar%3 coala 4i!nazial%Caru iactic3*ria curricular%3 O! i societate

  5isciplina3 Cultur% ci$ic%Nr. ...............6.......................................

  Clasa a 7III2Curriculu!3 nucleu

  Nr. ore6s%pt.3 1

  Manual3 Eitura CorintNr. ore6an3 '(

  PE8IO*5* UNIT*TE* 5E 9N7:;*8E NUM:8 5E O8E O

 • 7/25/2019 1 0 Planificare Cultura Civica Clasa a Viii a 6

  3/12

  Planificare calenaristic% pe se!estrul I*n colar &1(2&1)

  Unitatea colar%3 ?coala 4i!nazial%Caru iactic3*ria curricular%3 O! i societate5isciplina3 Cultur% ci$ic%Nr. ...............6.......................................

  Clasa a 7IICurriculu!3 nucl

  Nr. ore6s%pt.3Manual3 Eitura Corin

  Nr. ore6se!estru3 1

  Nr.

  crt.

  Unitatea e+n$%are

  Coninuturiasociate Co!petene specifice

  Nr.ore S%pt%!

  naO,ser$a

  ii

  1. INT8O5UCE8E

  1.8ecapitulare&. Test ee$aluareiniial%'. Societatea

  e!ocratic%i $alorile ei(. Principiilee!ocraiei

  1.1 Utilizarea corect iadecvat a conceptelor cuconinut civic n diferitecontexte&.1Analizarea unor concepte ivalori specific societii

  democratice).&$articiparea ceteneasccu asumarea responsabilitiipentru consecinele aciunilorrealizate

  ( S12S(Pro,%scris%

  &. *UTO8IT*TE*

  1. *utoritate iierar0ie

  &. 8aporturi+ntre cet%enii autorit%i

  '. *utoritateai regi!urilepolitice

  (. *utoritatea+n spaiulpri$at i +nspaiul pu,lic

  ). Test e

  e$aluaresu!ati$%

  1.1 Utilizarea corect iadecvat a conceptelor cuconinut civic n diferite context&.1Analizarea unor concepte ivalori specific societiidemocratice

  &.&Explicarea principalelortipuri de raporturi existente ntreceteni i autoriti).1$articiparea civic n situaii

  n care este nevoie de aciunesocial(.1#anifestarea iniiativei nrezolvarea unor probleme alegrupurilor din care face parte iale comunitii locale'.1ezolvarea n ec!ip aunor sarcini de lucru prinutilizarea capacitilor empatice

  n diferite situaii civice

  ) S)2S@ Pro,%scris%

  Nr.crt.

  Unitatea e+n$%are

  Coninuturiasociate Co!petene specifice

  Nr.ore S%pt%!n

  aO,ser$

  ii

 • 7/25/2019 1 0 Planificare Cultura Civica Clasa a Viii a 6

  4/12

  '.>Ii,ertatea.Tipuri eli,ertate

  &. >i,ertateai respectarealegilor

  '. >i!iteleli,ert%ii

  (. Test ee$aluare

  1.1 Utilizarea corect i adecvata conceptelor cu coninut civic ndiferite context1.&Identificarea unor forme delibertate&.' Explicarea raportului dintrelibertate i respectarea legilor).&$articiparea ceteneasc cuasumarea responsabilitii pentruconsecinele aciunilor realizate

  ( S12S1'Pro,%scris%

  (.58EPT*TE*?IE4*>IT*TE*

  1. 5reptatea inereptatea

  &. For!e isituaii e

  !anifestare anerept%ii

  '. Tipuri ereptate

  (. Test ee$aluare

  ). Sintez% ie$aluare

  se!estrial%

  1.1 Utilizarea corect i adecvata conceptelor cu coninut civic ndiferite contexte1.'Identificarea unor forme dedreptate i de egalitate&.(Compararea formelor i asituaiilor de manifestare adreptii i a nedreptii&.)Caracterizarea relaiilorexistente ntre dreptate iegalitate n diferite contexte&.-Explicarea modului n careacioneaz justiia pentru a aprai nfptui dreptatea'.&Analizarea" n ec!ipe delucru" a unor situaii demanifestare a nedreptii i de

  nerespectare a egalitii deanse sau a egalitii n faa legii

  ) S1(2S1/ Pro,%scris%

 • 7/25/2019 1 0 Planificare Cultura Civica Clasa a Viii a 6

  5/12

  Planificare calenaristic% pe se!estrul al II2lea*n colar &1(2&1)

  Unitatea colar%3 ?coala 4i!nazial%Caru iactic3*ria curricular%3 O! i societate

  5isciplina3 Cultur% ci$ic%Nr. ...............6.......................................

  Clasa a 7ICurriculu!3 nuc

  Nr. ore6s%pt.

  Manual3 Eitura CoriNr. ore6se!estru3

  Nr.crt.

  Unitatea e+n$%are Coninuturi Co!petene specifice

  1. 58EPT*TE* ?IE4*>IT*TE*

  1. ustiia ca instituie eap%rare i e +nf%ptuire arept%ii

  &. 5reptatea# egalitatea iinegalitatea

  '. 8olul statului +nrealizarea egalit%ii

  (. Test e e$aluare

  1.1 Utilizarea corect i adecvat a conceptelocu coninut civic n diferite contexte&.(Compararea formelor i a situaiilor demanifestare a dreptii i a nedreptii&.)Caracterizarea relaiilor existente ntredreptate i egalitate n diferite contexte&.-Explicarea modului n care acioneaz

  justiia pentru a apra i nfptui dreptatea'.&Analizarea" n ec!ipe de lucru" a unor situade manifestare a nedreptii i de nerespectarea egalitii de anse sau a egalitii n faa legii

  &. P8OP8IET*TE*

  1. For!ele propriet%ii ie$oluia lor

  &. 5reptul la proprietate

  '. Proprietatea pri$at% iecono!ia e pia%(. Pro,le!a proriet%ii +n8o!nia

  1.1 Utilizarea corect i adecvat a conceptelocu coninut civic n diferite contexte1.( Identificarea formelor de proprietateexistente n cadrul economiei de pia&.Compararea formelor de proprietate specifieconomiei de pia(.&Corelarea dreptului la proprietate curesponsabilitile asociate acestui drept(.'#anifestarea respectului fa de proprietate

  '.?coala *ltfel3 S%

  tii !ai !ulte# s%fii !ai ,un

  $rogramul ?coala altfel3 S% tii !ai !ulte# s% fii !ai ,unD

  Nr.crt. Unitatea e+n$%are Coninuturi Co!petene specifice

  (. P8OP8IET*TE*-. 8ecapitulare. Test e e$aluaresu!ati$%

  (.&Corelarea dreptului la proprietate curesponsabilitile asociate acestui drept(.'#anifestarea respectului fa de proprietate

  ). P*T8IOTISMU>

  1. Ce este patriotis!ul icu! se !anifest%J&. *lte%ri alepatriotis!ului'. Patriotis!ul iintegrarea european%

  1.1 Utilizarea corect i adecvat a conceptelocu coninut civic n diferite contexte1.)Identificarea formelor de manifestare apatriotismului

  &./Caracterizarea patriotismului n condiiile

 • 7/25/2019 1 0 Planificare Cultura Civica Clasa a Viii a 6

  6/12

  (. 8ecapitulare final% = 1ore). Test e e$aluare final%-. E$aluare i sintez%final%

  integrrii europene

  (.(Argumentarea complexitii identitii uneipersoane pe baza apartenenei la diferite tipuride comunitate

  Proiectarea unit% ilor e +n$% are pe se!estrul I *n colar &1(2&1)

  Unitatea colar%3 coala 4i!nazial%Caru iactic3*ria curricular%3 O! i societate5isciplina3 Cultur% ci$ic%Unitatea e +n$% are3 IntroucereNr. ...............6.......................................

  Clasa a 7III2aCurriculu!3 nucleu

  Nr. ore6s%pt.3 1Manual3 Eitura Corin

  Nr. ore3 (

  Con inuturi C.S.

  *cti$it% i e +n$% are 8esursepeagogice

  E$aluare S%pt%!na

  O,sa

  8ecapitulare Pro,%oral%

  S1A1)21@

  IKBTest ee$aluareini ial%

  % exerciii pentru identificareatermenilor civici n textediferite*

  %activitateindividual+%fie de evaluare*

  Pro,%scris%

  S&A&&2&-

  IKBSocietateae!ocratic%i $alorile ei

  1.1.

  &.1.

  ).&.

  %analizarea unor concepte ivalori specifice societiidemocratice*

  %activitateindividual+%activitate n grup+%activitate frontal+%dicionare+%culegeri de texte+%dezbaterea*

  O,ser$area

  siste!atic%

  S'A&@ IK2'

  KB

  Principiilee!ocra iei

  %participarea ceteneasccu asumarearesponsabilitii pentruconsecinele aciunilorrealizate*

  Pro,%oral%

  S(A-21 KB

 • 7/25/2019 1 0 Planificare Cultura Civica Clasa a Viii a 6

  7/12

  Unitatea colar%3 coala 4i!nazial%Caru iactic3*ria curricular%3 O! i societate5isciplina3 Cultur% ci$ic%Unitatea e +n$% are3 *utoritateaNr. ...............6.......................................

  Clasa a 7III2aCurriculu!3 nucleu

  Nr. ore6s%pt.3 1Manual3 Eitura Corin

  Nr. ore3 )

  Con inuturi C.S.

  *cti$it% i e +n$% are 8esursepeagogice

  E$aluare S%pt%!na

  O,sa

  *utoritate iierar0ie

  1.1.

  &.1.

  &.&.

  ).1.

  '.1.(.1.

  %utilizarea corect iadecvat a conceptelor cuconinut civic n diferitecontexte*

  %activitateindividual+%activitate n grup+%activitate frontal+%dicionare+%culegeri de texte+%fie de lucru+%ilustra ii+%descrierea+%compara ia+%problematizarea+%metodaciorc!inelui+%diagrama venn*

  O,ser$area

  siste!atic%

  S)A1'21

  KB

  8aporturi+ntrecet% eni i autorit% i

  %explicarea principalelortipuri de raporturi existente

  ntre ceteni i autoriti*

  7erificarea te!eipentruacas%

  S-A&2&(

  KB*utoritateai regi!urile

  politice

  %analizarea unor concepte ivalori specifice societiidemocratice i totalitare*

  Pro,%oral%

  SA& K2'1

  KIB*utoritatea

  +n spa iulpri$at i +nspa iulpu,lic

  %manifestarea iniiativei nrezolvarea unor problemeale grupurilor din care faceparte i ale comunitiilocale*

  O,ser$area

  siste!atic%

  S/A'2 KIB

  Test ee$aluaresu!ati$%

  % exerciii pentru identificareatermenilor civici n textediferite*

  %activitateindividual+%fie de evaluare*

  Pro,%scris%

  S@A12

  1(KIB

  Unitatea colar%3 coala 4i!nazial% Clasa a 7III2a

 • 7/25/2019 1 0 Planificare Cultura Civica Clasa a Viii a 6

  8/12

  Caru iactic3*ria curricular%3 O! i societate5isciplina3 Cultur% ci$ic%Unitatea e +n$% are3 >i,ertatea i responsa,ilitatea Nr. ...............6.......................................

  Curriculu!3 nucleuNr. ore6s%pt.3 1

  Manual3 Eitura CorinNr. ore3 (

  Con inuturi C.S.

  *cti$it% i e +n$% are 8esursepeagogice

  E$aluare S%pt%!na

  O,sa

  >i,ertatea.Tipuri eli,ertate

  1.1.

  1.&.

  &.'.

  ).&.

  %exerciii care solicitexprimarea prerilor" aconvingerilor" sentimentelorpersonale*

  %activitateindividual+%activitate n grup+%activitate frontal+%dicionare+%culegeri de texte+%fie de lucru+%ilustra ii+%descrierea+

  %compara ia+%metodaciorc!inelui+%diagrama venn*

  Pro,%oral%

  S1A12&1

  KIB

  >i,ertatea irespectarealegilor

  %activitate de negociere" deluare a deciziei prin consenssau compromisde alegere a liderului+%simularea unei situaiiconflictuale i rezolvareaconflictului*

  O,ser$area

  siste!atic%

  S11A&(2&/

  KIB

  >i!iteleli,ert% ii

  %participarea ceteneasccu asumarearesponsabilitii pentruconsecinele aciunilorrealizate*

  Pro,%oral%

  S1&A12) KIIB

  Test ee$aluaresu!ati$%

  % exerciii pentru identificareatermenilor civici n textediferite*

  %activitateindividual+%fie de evaluare*

  Pro,%scris%

  S1'A/21&KIIB

 • 7/25/2019 1 0 Planificare Cultura Civica Clasa a Viii a 6

  9/12

  Unitatea colar%3 coala 4i!nazial%Caru iactic3*ria curricular%3 O! i societate5isciplina3 Cultur% ci$ic%Unitatea e +n$% are3 5reptatea i egalitatea Nr. ...............6.......................................

  Clasa a 7III2aCurriculu!3 nucleu

  Nr. ore6s%pt.3 1Manual3 Eitura Corin

  Nr. ore3 )

  Con inuturi C.S.

  *cti$it% i e +n$% are 8esursepeagogice

  E$aluare S%pt%!na

  O,sa

  5reptatea inereptatea

  1.1

  1.'

  &.(

  &.)

  '.&

  &.-

  %exerciii care solicitexprimarea prerilor" aconvingerilor" sentimentelorpersonale*

  % exerciii pentru identificarea

  termenilor civici n textediferite*

  %activitateindividual+%activitate n grup+%activitate frontal+%dicionare+%culegeri de texte+

  %fie de lucru+%ilustra ii+%descrierea+%compara ia+%problematizarea+%metodaciorc!inelui+%diagrama venn+%analiza+%sinteza+%studiul de caz+

  %brainstormingul*

  7erificarea te!eipentruacas%

  S1(A1)21@

  KIIB

  For!e isitua ii e!anifestarea nerept% ii

  % exerciii pentru identificareatermenilor civici n textediferite*

  Pro,%practic%

  S1)A)2@ IB

  Tipuri e

  reptate

  %simularea unei situaiiconflictuale i rezolvareaconflictului*

  % exerciii pentru identificareatermenilor civici n textediferite*

  Pro,%oral%

  S1-

  A1&21- IB

  Test ee$aluarefinal%

  % exerciii pentru identificareatermenilor civici n textediferite*

  %activitateindividual+%fie de evaluare*

  Pro,%scris%

  S1A1@2&' IB

  E$aluare isintez%final%

  % exerciii pentru identificareatermenilor civici n contextediferite*

  %activitate frontal+%activitateindividual*

  Pro,%oral%

  S1/A&-2' IB

 • 7/25/2019 1 0 Planificare Cultura Civica Clasa a Viii a 6

  10/12

  Proiectarea unit% ilor e +n$% are pe se!estrul al II2lea *n colar &1(2&1)

  Unitatea colar%3 coala 4i!nazial%Caru iactic3*ria curricular%3 O! i societate5isciplina3 Cultur% ci$ic%Unitatea e +n$% are3 5reptatea i egalitatea

  Nr. ...............6.......................................

  Clasa a 7III2aCurriculu!3 nucleu

  Nr. ore6s%pt.3 1Manual3 Eitura Corin

  Nr. ore3 (

  Con inuturi C.S.

  *cti$it% i e +n$% are 8esursepeagogice

  E$aluare S%pt%!na

  O,sa

  usti ia cainstitu ie eap%rare i

  e +nf%ptuirea rept% ii

  1.1

  1.'&.(

  &.)

  '.&

  &.-

  %exerciii care solicitexprimarea prerilor" aconvingerilor" sentimentelorpersonale*

  %activitateindividual+%activitate n grup+%activitate frontal+%dicionare+

  %culegeri de texte+%fie de lucru+%ilustra ii+%descrierea+%compara ia+%problematizarea+%metodaciorc!inelui+%diagrama venn+%analiza+%sinteza+

  %studiul de caz+%brainstormingul*

  7erificarea te!eipentruacas%

  Pro,%oral%

  O,ser$area

  siste!atic%

  S1

  A@21' IIB%simularea unei situaiiconflictuale i rezolvareaconflictului*

  %participarea ceteneasc icu asumarea deresponsabilitii pentruconsecinele aciunilorrealizate*

  5reptatea#egalitatea iinegalitatea

  %activitate de negociere" deluare a deciziei prin consens

  sau compromise de alegerea liderului*

  Pro,%practic%

  S&A1-2&

  IIB8olulstatului +nrealizareaegalit% ii

  %exerciii care solicitexprimarea prerilor" aconvingerilor" sentimentelorpersonale*

  O,ser$area

  siste!aic%

  S'A&'2&

  IIB

  Test ee$aluaresu!ati$%

  % exerciii pentru identificareatermenilor civici n textediferite*

  %activitateindividual+%fie de evaluare*

  Pro,%scris%

  S(A&2- I7B

  Unitatea colar%3 coala 4i!nazial% Clasa a 7III2a

 • 7/25/2019 1 0 Planificare Cultura Civica Clasa a Viii a 6

  11/12

  Caru iactic3*ria curricular%3 O! i societate5isciplina3 Cultur% ci$ic%Unitatea e +n$% are3 ProprietateaNr. ...............6.......................................

  Curriculu!3 nucleuNr. ore6s%pt.3 1

  Manual3 Eitura CorinNr. ore3 -

  Con inuturi C.S.

  *cti$it% i e +n$% are 8esursepeagogice

  E$aluare S%pt%!na

  O,sa

  For!elepropriet% iii e$olu ia

  lor1.1

  1.(

  &.

  (.'

  (.&

  %identificarea formelor deproprietate existente ncadrul economiei de pia*

  %activitateindividual+%activitate n grup+%activitate frontal+%dicionare+%culegeri de texte+

  %fie de lucru+%ilustra ii+%descrierea+

  %compara ia+%problematizarea+%metodaciorc!inelui+%diagrama venn*

  7erificarea te!eipentruacas%

  S)A@21' IIIB

  5reptul laproprietate

  %corelarea dreptului deproprietate curesponsabilitile asociateacestui drept*

  Pro,%oral%

  S-A1-2&

  IIIBProprietateapri$at% iecono!ia epia %

  %identificarea formelor deproprietate existente n

  cadrul economiei de pia+%compararea formelor deproprietate specificeeconomiei de pia*

  O,ser$area

  siste!atic%

  SA&'2&

  IIIB

  Pro,le!aproriet% ii +n8o!nia

  % exerciii pentru identificareatermenilor civici n textediferite*

  Pro,%practic%

  S/A' III2'

  I7B?coala

  *ltfel3 S% tii!ai !ulte#s% fii !ai

  ,un

  $rogramul ?coala altfel3 S% tii !ai !ulte# s% fii !ai ,unD %&ptm(n dedicat activitilor extracurriculare i extracolare,fazelor naionale ale olimpiadelor colare" conform -rdinului nr*

  '/1/6'.-.&1'privind structura anului colar ./012./03

  S@A-21 I7B

  8ecapitulare % exerciii pentru identificareatermenilor civici n textediferite*

  %activitate frontal+%jocul de rol*

  Pro,%oral%

  S1A&2&(

  I7BTest ee$aluaresu!ati$%

  % exerciii pentru identificareatermenilor civici n textediferite*

  %activitateindividual+%fie de evaluare*

  Pro,%scris%

  S11A& I721

  7B

  7IN# 1 = li,e

  Unitatea colar%3 coala 4i!nazial% Clasa a 7III2a

 • 7/25/2019 1 0 Planificare Cultura Civica Clasa a Viii a 6

  12/12

  Caru iactic3*ria curricular%3 O! i societate5isciplina3 Cultur% ci$ic%Unitatea e +n$% are3 Patriotis!ulNr. ...............6.......................................

  Curriculu!3 nucleuNr. ore6s%pt.3 1

  Manual3 Eitura CorinNr. ore3 -

  Con inuturi C.S.

  *cti$it% i e +n$% are 8esursepeagogice

  E$aluare S%pt%!na

  O,sa

  Ce estepatriotis!uli cu! se

  !anifest%J

  1.1

  1.)

  &./

  (.(

  %identificarea formelor demanifestare a patriotismului+%argumentarea complexitiiidentitii unei persoane pebaza apartenenei la diferitetipuri de comunitate*

  %activitateindividual+%activitate n grup+%activitate frontal+%dicionare+%culegeri de texte+%fie de lucru+%ilustra ii+%descrierea+%compara ia+%problematizarea+%metodaciorc!inelui+%diagrama venn*

  Pro,%oral%

  S1&A(2/ 7B

  *lter%ri alepatriotis!ului

  %alctuirea de liste decuvinte"cutarea explicaiilor

  n dicionare*

  O,ser$area

  siste!atic%

  S1'A1121)

  7B

  Patriotis!uli integrarea

  european%

  %caracterizarea patriotismuluin condiiile integrriieuropene+%argumentarea complexitiiidentitii unei persoane pebaza apartenenei la diferitetipuri de comunitate*

  Pro,%practic%

  S1(A1/2&&

  7B

  8ecapitularefinal%

  %activitate frontal+%jocul de rol*

  Pro,%oral%

  S1)A&)2&@

  7BTest ee$aluarefinal%

  % exerciii pentru identificareatermenilor civici n textediferite*

  %activitateindividual+%fie de evaluare*

  Pro,%scris%

  S1-A12) 7IB

  E$aluare isintez%final%

  % exerciii pentru identificareatermenilor civici n contextediferite*

  %activitate frontal+%activitateindividual*

  Pro,%oral%

  S1A@21& 7IB

  >u1iu= li,e