003 RST-I - P2

download 003 RST-I - P2

of 21

 • date post

  07-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  240
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of 003 RST-I - P2

 • 8/6/2019 003 RST-I - P2

  1/21

  1

  SECTIUNEA 1

  RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC(RST)

  FAZA DE EXECUTIE NR. I

  CU TITLUL: Studiul modalitatilor de lucru in diversespecialitati dentare utilizind microscopia operatorie

  RST raport stiintific si tehnic in extenso*

  Cod: PO-04-Ed1-R0-F5

 • 8/6/2019 003 RST-I - P2

  2/21

  2

  Cuprins

  1. Obiectivele generale .................................. pag.3

  2. Obiectivele fazei de executie .................... pag. 3

  3. Rezumat ................................................... pag. 4

  4. Descrierea stiintifica si tehnica ................ pag. 5

  4.1. Dezvoltarea si semnificatia aplicarii principiilor ergonomice inmedicina dentara ....................................................... pag. 5

  4.2. Afectari musculoscheletale. Factori determinanti....... pag. 7

  4.3. Stabilirea principalelor repere ale medicului stomatolog pentrureducerea afectarilor profesionale ................................. pag. 9

  4.4. Reguli si standarde de realizare a aparaturii............. pag. 10

  4.5. Alegerea modalitatii de lucru utilizand standardele ISO aleaparaturii.................................................................. pag. 11

  4.6. Structurarea activitatii. Analiza muncii din punct de vedereergonomic................................................................. pag. 12

  4.7. Elemente de design ergonomic al microscoapeloroperatorii.................................................................. pag. 15

  5. Concluzii ................................................. pag. 19

  6. Bibliografie ............................................. pag. 20

 • 8/6/2019 003 RST-I - P2

  3/21

  3

  1.Obiectivele generale

  Obiectivul general al proiectului este de a stabili bazele la nivelnational a unor protocoale de interventie multidisciplinara, pe bazametodelor moderne de imagistica, coroborate cu metodele cercetarii

  fundamentale specifice disciplinei de anatomie, cu ajutorul aparatuluibio-statistic. Rezultatele cercetarilor fundamentale reprezinta o bazapentru individualizarea tratamentului afectiunilor dentare monitorizateimagistic, in vederea obtinerii unor rezultate terapeutice optime, siadoptarea rezultatelor la nivel strategic national, in domeniul sanatatiioro-dentare.

  2. Obiectivele fazei de executie I

  Obiectivul fazei I este stabilirea pe baza evidentelor stiintifice si anecesitatilor din clinica dentara a domeniilor de utilizare prioritare alemicroscopiei operatorii dentare. In cadrul acestui obiectiv, P2 aindeplinit activitatea I.3 - Studiul modalitatilor de lucru in diversespecialitati dentare utilizind microscopia operatorie

 • 8/6/2019 003 RST-I - P2

  4/21

  4

  3. Rezumat

  A munci mai comod, mai simplu si mai eficient este un deziderat

  universal. Nu mai pare astazi uimitor cum aceasta tendinta naturala aomului, prin conceptualizare, a determinat formarea unei stiinte cucaracter multidisciplinar. Ergonomia dentara s-a dezvoltat ca ramura aergonomiei generale, o data cu diversificarea instrumentarului si aaparaturii si cu cresterea gradului de complexitate a tehnicilor de lucrufolosite si a posibilitatilor de evaluare a activitatii.

  Aparent in contradictie cu ideea de simplificare a muncii,ergonomia dentara stabileste reguli si standarde care trebuie insusite,aplicate si apoi individualizate de fiecare medic dentist, ele pastrandu-

  si validitatea in toate ramurile practicii dentare (totodata, existandparticularitati caracteristice fiecarei specialitati a profesiunii). Conceptde natura duala, punand in balanta initial efortul depus si beneficiulrealizat (eficienta activitatii), ergonomia dentara isi modifica sensul, inconditiile societatii actuale, catre imbunatatirea calitatii vietii siprevenirea afectarilor profesionale, cu beneficii pentru echipadentara si, in primul rand, pentru pacient.

  Microscopia dentara, cu ansamblul de aparatura, accesorii simetode de lucru aduse in panoplia terapeutica a medicinei dentare nuface exceptie de la imperativele ergonomice ale profesiunii dentare.

  Desi relativ recent intrat in uzul terapeutic dentar modern, microscopuldentar este intens utilizat in specialitati dentare precumendodontia, micrichirurgia parodontala, estetica dentara, etc.Ca urmare, pe de o parte, lucrul indelungat cu microscopul dentarrezulta in anumite solicitari ale organismului, iar pe de alta partemicroscopul dentar, ca parte intehgranta a aparaturii diagnostice siterapeutice din cabinetul dentar, intra in circuite operative. Ambeleconsiderente au impus stabilirea unor criterii ergonomice de

  lucru, care fac obiectul analizei stiintifice efectuate de catre P2 in fazaactuala a proiectului.

 • 8/6/2019 003 RST-I - P2

  5/21

  5

  4. Descrierea stiintifica si tehnica

  4.1. Dezvoltarea si semnificatia aplicarii principiilorergonomice in medicina dentara

  Posibilitatea de realizare de sisteme tehnice complexe in primajumatate a secolului XX, pe de o parte, studiul afectarilor lucratorilor,pe de alta parte, au dus la reconsiderarea criteriilor de realizare aaparaturii utilizate in diferite domenii, pentru o echilibrare a balanteieficienta-efort.

  Ergonomia, ca disciplina, isi are inceputurile formale imediatdupa al doilea razboi mondial. Studiile de eficienta conduse depsihologi asupra pilotilor, operatorilor de radar si sonar in Marea

  Britanie, in timpul razboiului si imediat dupa aceea, au demonstratimportanta conceperii (design) de tehnologie care sa se adaptezedimensional, static si dinamic corpului uman si care sa stimulezeposibilitatile fizice si mintale ale omului. Termenul de ergonomie (gr.ergon - munca, nomos - legi) a fost adoptat la data de 16 februarie1950 pentru a defini aceasta disciplina de studiu aplicat al designuluitehnologic orientat spre cresterea performantei umane (termenul deergonomie a fost consemnat prima data in 1857, in cercetarile legatede eficienta muncii ale prof. Wojciech Jastrzebowski - Polonia). Primasocietate de studiu al muncii a fost fondata in 1949, in Marea Britanie(in prezent, Ergonomics Society), urmandu-i, in 1957, societateaamericana denumita US Human Factors Society. Deoarece studiulergonomiei a generat un interes global, in 1959 este infiintataSocietatea Internationala de Ergonomie, pentru coordonareaactivitatilor internationale.

  Ergonomia moderna este o stiinta aplicata interdisciplinara carestudiaza posibilitatile de optimizare a designului unor sisteme om-masina prin cunoasterea posibilitatilor si limitelor fizice si mintale aleomului, a capacitatii sale de invatare, a factorilor care genereaza erori,a fiziologiei muncii, comportamentului uman ca individ si in cadrul

  echipei, posibilitatilor manageriale, culturii organizationale (studiuinterdisciplinar de anatomie, fiziologie, psihologie, management) siposibilitatilor tehnice si de design (inginerie, design). O definitieobiectiva este cea oferita de Chapanis (1985), care se refera laergonomie ca disciplina ce "descopera si aplica informatii desprecomportamente, abilitati si limitari umane, despre caracteristici dedesign al echipamentelor, instrumentelor, sistemelor, despre cerinteale profesiunilor, precum si caracteristici ale mediului de lucru, in

 • 8/6/2019 003 RST-I - P2

  6/21

  6

  vederea unei utilizarii productive, sigure, confortabile si eficiente aacestuia de om". In domeniul medicinei dentare, Kilpatrick, in carteasa "Simplificarea muncii in practica dentara (1964), descrie modalitatide lucru utilizand economia de miscari, insistand asupra aspectului deorganizare eficienta a practicii dentare. Fritz Schon si Karlheinz Kimmel

  publica in 1968 "Ergonomia in cabinetul dentar", carte reeditata ultimaoara in 2001. In Romania, prof. Ioan Gall (1970 - Practicastomatologica) da notiuni despre organizarea ergonomica a spatiuluide lucru.

  In 2003, studiul ergonomiei dentare este introdus in programauniversitara a majoritatii universitatilor de profil din tara. Tendinteactuale Orientata mai mult spre a doua componenta a termenului(confort = lipsa afectiunilor), literatura actuala in domeniu poate ficlasificata in 3 mari categorii:

  1. Afectari musculo-scheletale si factori de risc asociati;Afectari psiho-sociale si factori de risc asociati;

  2. Accesibilitatea si eficienta interventiilor ergonomice.

  3. Disciplina aplicata, ergonomia identifica probleme, prin studiispecifice, stabileste criterii de imbunatatire a elementelor dedesign si organizare a activitatii, apoi reevalueaza modificarileintervenite in practica (feed-back).

 • 8/6/2019 003 RST-I - P2

  7/21

  7

  4.2. Afectari musculoscheletale. Factorideterminanti

  In literatura sunt descrise, inca din deceniul al saselea,principalele afectiuni profesionale ale medicilor stomatologi. Printreacestea, afectarile musculo-scheletale au cea mai mare incidenta inacest grup profesional.

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  Af.musc.-schel.

  Boli c.-v.

  Neuropatii

  Tumori

  Nevroze

  Dupa Murphy

  Termeni si definitii.

  Aceste afectiuni sunt descrise in literatura de specialitate sub mai

  multe denumiri, care se refera fie la definitia lor, caracterul cumulativsau la cauzele determinante, astfel:

  - afectri musculo-scheletale legate de profesie (work-relatedmusculo-skeletal disorders, WR-MSD)- afeciuni datorate sarcinilor repetitive (RSI)- traume cu efect cumulativ (CTD)

 • 8/6/2019 003 RST-I - P2

  8/21

  8

  Indiferent sub ce denumire sunt descrise, acestea se refera latotalitatea afectrilor osoase, musculare, ale articulaiilor i nervilor.

  Ex.: Afeciuni la nivelul coloanei vertebrale Sindrom de tunel carpian Tendinite

  Factori favorizant