0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

download 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

of 27

Embed Size (px)

Transcript of 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

 • 7/23/2019 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

  1/27

  S.C. OMVEC INDUST IE

  OMVEC INDUST IE

  S. .L.

  . .L. c.p: 050686, Str. Iovita 7-9, Sector 5, BUCURESTI, Tel / fa:

  0!".#"0.76."5 / #"0.66.77 $ RE%.C&'. ( #0 / 9856 / "998, C.U.I. : R& """"0)"9, e*ail :ro*vec+clicet.ro

  APROB, DIRECTOR GENERAL

  Ing Cristian Vasilescu

  PEOCEDUR SPECIFIC DE LUCRU

  TEST DE ANDU ANT 72 O E la

  punerea in functiune

  CAZANE DE ABUR ABA2S MOBILE SUPLACU DE BARCAU

  ACCEPTANCE TEST ENDURANCE TEST 72 Hours

  Cod:TA72 - RVI ABA2SM

  Data intr!rii "n #ig$are a re#i%iei curente& 26!!2"!#

  E'e()lar nr* #C$ntr$latNec$ntr$lat d$

  A%&'('&$&)$ Nu*)+) Funcia S)*&ur$

  Elaborat ing. Vittorio Cervinschi ef Birou Proiectare

  Verificat ing. Mihai Rdulescu Director Tehnic

  Avizat ing. Gheorghe Buctaruirector S'I'SS&RS (Sistem demanagement integrat Calitate + Mediu+ SSO+RS)

  Not:procedura de lucru este specific pentru executarea testelor de anduran de 72 ore la punerea infunctiune a cazanele de abur supranclzit ABA2S M, mobile n cadrul proiectului ROA!!""227!#$ OM%

  &'(ROM ) Suplacu de Barcu

  diia! " # $ % Revi&ia! ' " # $ % (e)*lar! + Pagina! " din #,

  re1et2l 3oc2*et e4te proprietatea SC R&'EC IUSTRIE SR B2c2reti i 2 poate fip2licat 4a2 *2ltiplicat, parial 4a2 ite;ral, 3ec

 • 7/23/2019 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

  2/27

  D-CM/T0120 323TM42 D M0/0GM/T4 C042T5122 6 al RV27

  3C R-MVC 2/D3TR2 3R4

  PROCEDUR / INSTRUCIUNE SPECIIC DE !UCRUTEST E >CCET>RE?TEST E >UR>@A 7! &RE

  >CCET>CE TEST - EUR>CE TEST 7! &URS*cazane de abur ABA2S mobile ) S+&A-+ .' BAR-/+0

  COD"T>7! ? RI ? >B>!S'

  ata revi1ie" #$%&&%#'&

  *ie *ntr*lata U

  Evidena reviziilor

  E3iiar

  Rev.r.

  a;iirevi12ite

  Scop2l revi1iei ata

  & ' , Edi-ie ini-ial. #%'%#'&0

  & & t*ateadatarea la erin-ele sei1ie din SO2 nr% 3 din

  '%'$%#&0 (OM4 Petr*m) #%'3%#'&

  & # t*ate

  *mlet.ri 5i re*rgani6are material re6entat entru ar.sunde erin-el*r RNC Nr% ##' / #0%&&%#'&7 *d%C87

  OM4 PETROM EP , 9sset& Cri:ana 8anat ;Sulau de 8ar.u

  #$%&&%#'&

  L's&$ d) d'.u/$r)0r)&r$1)r) do%u*)&)

  r. 2*ar if21are ? 3e4tiatar Retra;erecrt. Ee*plar Uitate 2*e Se*at. ata Uitate 2*e Se*at. ata0 " ! ) # 5 6 7 8 9

  & & ROM4EC ,9R%#'&

  # # ROM4EC , D? Cristian

  4asilesu

  N*>%

  #'&@ @ ROM4EC ,DSMIAMSSORS

  8u.taru?Be*rgBe

  N*>%#'&

  0 0 ROM4EC ,S8P 4itt*ri*Cer>insBiN*>%#'&

  antier MiBailR.dulesuN*>%#'&

  $ $ 8ene1iiar / lient3

  &'

  diia! " # $ % Revi&ia! ' " # $ % (e)*lar! + Pagina! # din #,

 • 7/23/2019 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

  3/27

  D-CM/T0120 323TM42 D M0/0GM/T4 C042T5122 6 al RV27

  3C R-MVC 2/D3TR2 3R4

  PROCEDUR / INSTRUCIUNE SPECIIC DE !UCRUTEST E >CCET>RE?TEST E >UR>@A 7! &RE

  >CCET>CE TEST - EUR>CE TEST 7! &URS*cazane de abur ABA2S mobile ) S+&A-+ .' BAR-/+0

  COD"T>7! ? RI ? >B>!S'

  ata revi1ie" #$%&&%#'&

  *ie *ntr*lata U

  ! SCOP

  Pr*edura de luru se *nstituie ntr,un r*gram ne;eFBausti> (su1iient de 1leFi=il *neut nGt s. ermit.m*di1i.ri :i *mlet.ri entru m=un.t.-ire7 -inGnd *nt de realit.-ile mediului *nret de luru7 Biar ntimul derul.rii lui) de eFeu-ie a testel*r 1un-i*nale de anduran-. 7 m*nit*ri6are si inregistrare entru 3# *rea arametril*r a=urului r*dus de a6anele de a=ur m*=ile de tiul 989#SM 7 n adrul r*ietuluiR&>0""##!!7"059 ? 'o3eri1atio of *oile 4tea* oiler4, &' ETR&' ? S2plac2 3e Barc=2 .

  circ2*4taDele 3e ai 424, proce32ra 4pecific= 3e l2cr2 de1ine5te etaele 5i ati>it.Hile de testare deanduran-. de 3# *re (Test de aetare) re*ni6ate a se e1etua de .tre eBia miFta R4I + 8ene1iiar/su= **rd*narea R4I 7entru dem*nstrarea a=ilit.-ii instala-iei testate de a 1un-i*na *ntinuu7 n regim

  n*rmal7 1.r. inidente / de1e-iuni ma*re% roce32ra 4pecific= 3e l2cr2 T>7! ? RI ? >B>!S' 7 din*l* de s*ul rati de a *rgani6a / ndruma :i

  *ntr*la a-iunile ers*nalului de seialitate are eFeut. / artii. la eFeutarea testel*r de anduran-. de3# *re7 are :i s*ul de a se *nstitui n d*ument 1*rmal/*1iial de in1*rmare a 8ene1iiarului (OM4PETROM)7 nainte de neerea derul.rii lur.ril*r de test de anduran-. de 3# *re (Test de 9etare) asura*nHinutului lur.ril*r de testare de anduran-. de 3# *re7 entru a,i ermite aestuia anali6a7 amendarea7reg.tirea (al*area resursel*r materiale 5i de ers*nal) 5i nsu5irea (rin a*rd sris) a lur.ril*r (inlusi> a*=ligaHiil*r e,i re>in n adrul lur.ril*r de Jtest de anduran-. de 3# *re / test de aetareJ)%

  roce32ra 4pecific= 3e l2cr2 T>7! ? RI ? >B>!S' are :i s*ul de a *mleta :i re*rd*na instruHiunilede unere n 1unHiune 5i eFl*atare a a6anel*r de a=ur m*=ile de aest ti (sei1iate n d*umentaHia

  teBni. de ns*-ire a a6anel*r7 ) rin unerea la dis*6i-ie a un*r Jinstrumente de >eri1iareJ sintetie de tiKBeL listJ utili6a=ile atGt la unerea n 1unHiune ini-ial. a a6anel*r7 Gt :i ulteri*r la reunerile n 1un-iune7urmare a di>ersel*r situa-ii are *t imune intreruerea 1unti*narii a urmare a sBim=arii l*atiei7s*atereatem*rar. din eFl*atere a a6anel*r7 reum :i entru eFeutarea r*=el*r la ald eri*die n >ederea*=-inerii eFtinderii aut*ri6a-iei de 1un-i*nare ISCIR (*=liga-ie de reglementare )%

  roce32ra 4pecific= 3e l2cr2 T>7! ? RI ? >B>!S' 7 a=*rdGnd e lGng. asetele ratie de eFeu-iea testului de anduran-. de 3# *re7 :i asete riniiale ri>ind m.surarea :i m*nit*ri6area arametril*r1un-i*nali7 sura>egBerea n 1un-i*nare :i eFl*atarea e1iient. a Jentralei termie m*=ileJ are :i s*ul dea se *nstitui n material didati entru instruirea (ini-ial. :i eri*di.) a ers*nalului de eFl*atare :i

  ntre-inere urent.%

  2 DOMENIU

  9>Gnd n >edere similitudinea a6anel*r de a=ur suran.l6it are *nstituie *=ietul r*ietului dem*derni6are R&>0""##!!7"059 ? 'o3eri1atio of *oile 4tea* oiler4, &' ETR&' ? S2plac2 3eBarc=2 Ca1ae 3e a2r 42praical1it !t/F , "8 ar , )50GC7 serie de 1a=riatie #0/&3 :i serie de1a=riatie #/&3) ; imliit similitudinea Jentralel*r termie m*=ileJ n are aeste a6ane de a=ur suntintegrate , 5i *si=ilit.-ie de asigurare a un*r *ndiHii de e1etuare a testel*r de anduran-. de 3# *re (teste deaetare) similare7 Biar n l*aHii di1erite7 r*edura se *ate alia n am=ele situaHii la r*gramarea :ie1etuarea lur.ril*r de JTest de anduran-. de 3# *re (Test de aetare)J%

  Se ali. de .tre ers*nalul de eFeu-ie a operai2ilor 3e p2ere H f2ci2e / te4te f2cDioaleal

  R4I+ 8ene1iiar7 su= **rd*narea ers*nalului aut*ri6at al R4I entru sura>egBerea lur.ril*r7 entrue1etuarea >eri1i.ril*r teBnie :i entru **rd*narea lur.ril*r din :antier 5i de .tre ers*nalul de *erare(aut*ri6at) al 8ene1iiarului (OM4 PETROM)7 desemnat s. artiie la eFeutarea testel*r de anduran-. de

  diia! " # $ % Revi&ia! ' " # $ % (e)*lar! + Pagina! $ din #,

 • 7/23/2019 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

  4/27

  D-CM/T0120 323TM42 D M0/0GM/T4 C042T5122 6 al RV27

  3C R-MVC 2/D3TR2 3R4

  PROCEDUR / INSTRUCIUNE SPECIIC DE !UCRUTEST E >CCET>RE?TEST E >UR>@A 7! &RE

  >CCET>CE TEST - EUR>CE TEST 7! &URS*cazane de abur ABA2S mobile ) S+&A-+ .' BAR-/+0

  COD"T>7! ? RI ? >B>!S'

  ata revi1ie" #$%&&%#'&

  *ie *ntr*lata U

  3# *re (teste de aetare) entru a6anele de a=ur 5i eBiamentel*r term*meanie aneFe din CT m*=ileas*iate Ca1ae 3e a2r 42praical1it !t/F , "8 ar , )50GC7 serie de 1a=riatie #0/&3 :i serie de

  1a=riatie #/&3)%

  DE3INI4II 5' PRESCURTRI

  )." >ctivitatea 3e p2ere H f2ci2e a ca1a2l2i , ansam=lu de lur.ri de seialitate7 are de1initi>ea6.m*ntarea/instalarea a6anului la l*ul de 1unHi*nare de la utili6at*rul 1inal7 menite s.,i *n1irme aestuia7 e =a6a

  ner.ril*r 1unHi*nale eFeutate n *ndiHii reale de luru7 dis*ni=ilitatea de 1unHi*nare 5i atitudinea de areali6a 1unHi*narea la arametrii de siguranH. 5i er1*rmanH. delaraHi de r*du.t*r%

  ).! Te4t 3e a32raD= 3e 7! ore ? n m*d u6ual7 n d*meniul eBiamentel*r teBn*l*gie (industriale)aut*mati6ate se 1*l*ses termenii deJ testare de anduran-.J sau Jtestul de sta=ilitateJ termenii suntintersBim=a=ili7 :i se re1er. la un test are este r*ietat n mare m.sur. s. rulea6e n urul un*r arametrii sisarini *ntr*late7 de *=iei ei 1unti*nali 7 sta=iliti in m*d n*rmal entru 1unti*narea in eFl*atare7 de *=iei maimii deGt sarina n*minala7 e * eri*ad. resta=ilita% 9est test este destinat n rinial determin.rii graduluide ierdere a a=ilit.-ii eBiamentului de a 1un-i*na *nstant n eea e ri>e:te ra*rtul dintre *nsumul deresurse :i eea e r*due eBiamentul7 grad de ierdere are *ate 1i identi1iat d*ar n tim% Pierderile dee1iien-. graduale sunt eFemlul lasi entru a6anele de a=ur7 n a6ul n are (din m*ti>e de Jmurd.rireJ asura1e-el*r de sBim= de .ldur.7 >aria-ii ale alit.-ii *m=usti=ilului et%) r*du-ia de a=ur dis*ni=il. s,ar utearedue netul u netul% Pe termen surt aest luru nu >a a>ea nii un e1et asura sistemului7 dar n tim7 arutea 1i * r*=lem. ma*r. de resurse%

  Deunerile e sura1e-ele de sBim= de .ldur. tind s. reas. n tim (atGt e artea ga6el*r de ardereGt :i e artea de a./a=ur)7 sarinile tind s. 1ie eFtrem de ne*ntr*la=ile :i ne*tri>ite entru aaitatea real. aa6anului7 alitatea *m=usti=ilului nu *ate 1i men-inut. *nstant. 1iind * reurs. eFtern. a6anului7 *ndi-iileatm*s1erie sunt sBim=.t*are (temeratur.7 umiditate ) :i in1luen-ea6. alitatea aerului de ardere et% :i ast1el7t*ate aeste Jertur=a-iiJ treute de un anumit unt (:i umulate ) *t au6a r*=leme n sistem n a6ul n arenu mai eFist. Js*lu-iiJ su1iiente 1urni6ate de instala-ia de aut*mati6are u are este d*tat a6anul (instala-ia deaut*mati6are *ntr*lea6. d*ar eea e are la dis*6i-ie7 nu *ate *ntr*la *ndi-iile atm*s1erie7 alitatea*m=usti=ilului u are este alimentat a6anul :i nii m.rimea *nsumat*ril*r (s*nde / straturi) are utili6ea6aa=urul r*dus de a6an)%

  P*t aare ast1el mii re:teri umulati>e de Jr*=lemeJ are nu *t 1i *=ser>ate deGt n tim :i .r*raeste =ine de :tiut da. sistemul le *ate 1ae 1a-. 1.r. s. se desta=ili6e6e% n m*d ideal7 un test de anduran-. ar 1i

  de 3# de *re7 ast1el nGt sistemul *ate dem*nstra aaitatea sa de a J*rgani6a / *ntr*la lururileJ (n seialgra-ie sistemului er1*rmant de aut*mati6are u are este d*tat) entru * eri*ad. mai mare de un eeLend,>al*are de *erare n*n,st*% Da. a6anul / sistemul *ntinu. s. 1un-i*ne6e n m*d n*rmal7 tim de 3# *re7 1.r.*riri neusti1iate :i / sau inter>en-ii ma*re aesta de>ine Jredi=ilJ entru 1un-i*narea de durat. 1.r. r*=leme%9easta este7 n general7 eri*ada riti. de tim de 1un-i*narea a unui a6an / sistem Q1.r. inter>en-ia*erat*ruluiQ i d*ar u Jsura>egBerea *erat*ruluiJ%

  ).). >2tori1area f2cio=rii : ansam=lul de ati>it.Hi de >eri1iare 5i >alidare a re6ultatel*r m.sur.t*ril*r7eFamin.ril*r 5i ner.ril*r e1etuate (la ree 5i la ald) la unerea n 1unHiune :i la testul de anduran-. de 3# *re7

  n s*ul *n1irm.rii ndelinirii *ndiHiil*r de 1unHi*nare n siguranH. a instalaHiei la utili6at*r/deHin.t*r% Se 1aeeFlusi> *n1*rm reglement.ril*r resri-iil*r teBnie ISCIR (de .tre CNCIR)%

  ).# Te4t 3e a32raD= 3e 7! ore Te4t 3e acceptare% Din unt de >edere al 8ene1iiarului / Utili6at*rului 1inal7Testul de anduran-. de 3# *re7 la are artii. e1eti> ( u r*riul ers*nal de eFl*atare) :i a mart*r (rin

  diia! " # $ % Revi&ia! ' " # $ % (e)*lar! + Pagina! % din #,

 • 7/23/2019 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

  5/27

  D-CM/T0120 323TM42 D M0/0GM/T4 C042T5122 6 al RV27

  3C R-MVC 2/D3TR2 3R4

  PROCEDUR / INSTRUCIUNE SPECIIC DE !UCRUTEST E >CCET>RE?TEST E >UR>@A 7! &RE

  >CCET>CE TEST - EUR>CE TEST 7! &URS*cazane de abur ABA2S mobile ) S+&A-+ .' BAR-/+0

  COD"T>7! ? RI ? >B>!S'

  ata revi1ie" #$%&&%#'&

  *ie *ntr*lata U

  ers*nalul de inse-ie / *ntr*l desemnat) este un Test de m*nit*ri6are 7 inregistrare si aetare ai a=uruluir*dus% 4alidarea nregistr.ril*r as*iate JTestului de anduran-. de 3# *reJ de .tre rere6entan-ii aut*ri6a-i ai

  8ene1iiarului >a determina emiterea :i semnarea unui d*ument *1iial de aetare :i reluare n eFl*atarer*rie a a6anului testat%

  ABREVIERI:

  T>7! - Te4t 3e a32raD= 3e 7! ore Te4t 3e >cceptareJIKIK? RI - PaBet de instruHiuni de luru 5i 1*rmulare de luru (r*rii sistemului de management integrat al

  R4I) alia=ile atGt entru lur.rile de PI/ Gt :i entru Teste de anduran-. de 3# *reIK - ecFivalet pif - 2erea i4talaiilor H f2ci2e ca1ae, aee ter*o*ecaice 3i CTJCoT>7! - Coor3oator2l 2cr=rilor 3e Te4t 3e >32raD= 3e 7! ore 3i partea RIJCEBT>7! - Coor3oator2l EcFipei Beeficiar2l2i care particip= la eec2ia 2cr=rilor 3e Te4t 3e

  >32raD= 3e 7! ore 3i partea Beeficiar2l2iJ&>B - er4oal 3e operare a2tori1at ISCIRJ al Beeficiar2l2i, care particip= la T>7! KocFiti,

  &peratori cFi*iti, a2to*atitiJRSTI - Re4po4ail c2 42prave;Ferea i verificarea teFic= al Beeficiar2l2iJ a2tori1at ISCIRCT'>B>!S - Cetrala Ter*ic= 'oil= >4a*l2l f2cDioal for*at 3i Ca1a2l tip >B>!S' *otat

  pe platfor*a r2tier= *oil= Li cotaierele 42prap24e ce M;=132ie4cM ecFipa*etelorter*o*ecaice aeeJ

  SC'>B>!S - Nef2l / Re4po4ail2l Cetralei Ter*ice 'oile RTC'J EBi>alentul SSC e1ul S.liiCa6anel*r n a6ul Centralel*r Termie 1iFeJ 3e4e*at 3e Beeficiar

  RI , ROM4EC INDUSTRIE% , Diret*r ?eneral (R4I)SS - Oef Oatier RIJ RTE Re4po4ail TeFic c2 Eec2iaJRS , Res*nsa=il u sura>egBerea lur.ril*r (R4I) (aut*ri6at ISCIR)SB , e1 8ir*u Pr*ietare (R4I)S , e1 de unt de luru (5antier)RTS , Res*nsa=il teBni u sudura (aut*ri6at ISCIR)RT , Res*nsa=il u >eri1iarea teBni. n utili6are a ar6.t*arel*r u *m=usti=ili ga6*5i 5i liBi6i

  (9ut*ri6at ISCIR)E'>R>RU - Diret*r EFeuti> MarLeting 9dministrati> RelaHii u Pu=liul 9r*>i6i*nare 5i Resurse Umane (R4I)S'I'SS&RS , Diret*r Sistem de Management Integrat Calitate Mediu S.n.tate 5i Seuritate OuaHi*nal. 5i

  Res*nsa=ilitate S*ial. (R4I)>SI - 9ut*matist de Ser>ie Inter>enHii (atestat ISCIR)SE , Seialist eFtern (*ate 1i rere6entantul entru PI al r*du.t*rului / 1urni6*rului de

  ar6.t*are7 eBiamente de aut*mati6are7 ST97 sau *rie alt seialist eFtern are artii. laT>7!7 *n>*at de R4I la Test)

  eT>7! , Pers*nalul de eFeutie lur.ri de T>7!( instalat*r7 aut*matist7 eletriian7 *erat*r a6aneet%) din artea R4I inlusi> mem=rii ai eBiel*r de m*nta (l..tu5i7 meanii7 sud*ri et) are7

  du. a67 *t eFeuta inter>enHii e artea de m*nta n timul ati>it.Hil*r de T93#7 atuni Gnd aestea sunt neesare 5i disuse de CoT>7!E'' ?2ri , EBiamente de M.surare :i M*nit*ri6are'CR , MeBanial C*mleti*n Re*rt

  diia! " # $ % Revi&ia! ' " # $ % (e)*lar! + Pagina! + din #,

 • 7/23/2019 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

  6/27

  D-CM/T0120 323TM42 D M0/0GM/T4 C042T5122 6 al RV27

  3C R-MVC 2/D3TR2 3R4

  PROCEDUR / INSTRUCIUNE SPECIIC DE !UCRUTEST E >CCET>RE?TEST E >UR>@A 7! &RE

  >CCET>CE TEST - EUR>CE TEST 7! &URS*cazane de abur ABA2S mobile ) S+&A-+ .' BAR-/+0

  COD"T>7! ? RI ? >B>!S'

  ata revi1ie" #$%&&%#'&

  *ie *ntr*lata U

  DOCUMENTE DE RE3ERIN4

  #." - r*iet NR% M#$, R4I,'' (R*m>e Industrie)#.! , '!86-RI-00-IE" - sBemaPI - ca1a / cetrala ter*ic= *oil= !955# STK SBemaTerm*meani. de Kun-i*nareJ

  #.)., '!86?RI? I>-'T ; Mem*riu teBni aut*mati6.ri#.#, '!86?RI? I>- , Pr*gram de >eri1iare#.5 - '!86?RI? 00 ? ScFe*a ter*o*ecaic= ;eeral=#.6. - M286RVI ""-CA - SBema term*meania iruite a=ur#.7. - '!86?RI? 00-C>B> - SBema term*meania iruite aa =ruta si alimentare#.8. - '!86?RI? 00-C% - SBema term*meania iruite ure si g*liri#.9. - '!86?RI? 00-C>C - SBema term*meania iruite alimentare u *m=usti=il#."0% , '!86 ->E - SBema des1.:urat. alimentare 1*r-.#."" - '!86 -E> - SBema des1asurata alimentare7 1*rta si *manda#."!. - '!86 -S> ; Sei1ia-ie aarate l*ale#."). - '!86 -S>T ; Sei1ia-ie aarate ta=l*u a6an

  #."# - '!86-RI-%." ? la %eeral "#."5 - '!86-RI-%.! ? la %eeral !#."6. - C&''ISSI&I% TEST > C>Q> >B> !S -SERI> !955#/"997 ,icl21i3 >cceptece te4t report>TR-0"-RIJ#."7. - &ER>RE> >S>'BU ITERC&ECT>T > IST>>II&R OI ECI>'ETE&R >KERETE

  C>Q> '&BI >B>!S SERI> !955#/"997 ? I4tr2cDi2i 3e operare CT', E3.", rev.0, !0"5#."8. - roce32rile i i4tr2ci2ile 4pecifice 3e l2cr2, proprii RI, 3i pacFet2l IKIK? RI#."9.- Cartea ca1a2l2i >B>!S *&artea de construcie 1 partea de exploatare0

  4.20.- Scheme izometrice de lucru ( Iz 1-13.4.21. !"hid de #unere in $unctiune cazane a%ur& a#a $ier%inte ! IS'-1-)*I-04-E14.22.-"hid de #unere in $unctiune arzatoare IS'-1-)*I-02-E2

  Sa a3ut in 3edere &rocedura &' ).-O&RO!' &ro4ect -ommisionin5, Start up 6 ando3er OM%&etrom , cu realizarea 8nspectiei si testelor preliminare * &recommissionin50 si realizarea darii in exploatare* -ommissionin50

  # RESPONSABILIT4I

  #! PERSONALUL TEHNIC AL CONTRACTANTULUI 9RVI

  SS - ;). ;$&')r 9RVI < RTE

  +asigur! a#i%area , a)r$-area , "nsu irea .e c!tre /O/I )artici)antii la lucrare a )re%entei)r$ce.uri s)eci0ice .e lucru 1TA72 RVI ABA2SM i3 c$nsecuti#3 )unerea "n a)licare aei3 i .u)! ca%3 a )re#e.eril$r acel$r )r$ce.uri .in )ac4etul .e )r$ce.uri .e )unere in

  diia! " # $ % Revi&ia! ' " # $ % (e)*lar! + Pagina! 8 din #,

 • 7/23/2019 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

  7/27

  D-CM/T0120 323TM42 D M0/0GM/T4 C042T5122 6 al RV27

  3C R-MVC 2/D3TR2 3R4

  PROCEDUR / INSTRUCIUNE SPECIIC DE !UCRUTEST E >CCET>RE?TEST E >UR>@A 7! &RE

  >CCET>CE TEST - EUR>CE TEST 7! &URS*cazane de abur ABA2S mobile ) S+&A-+ .' BAR-/+0

  COD"T>7! ? RI ? >B>!S'

  ata revi1ie" #$%&&%#'&

  *ie *ntr*lata U

  0unctiune 1PI!PI; R4I) are sunt neesare entru *mletarea / detalierea un*r ati>it.-i sei1ie dinansam=lul ati>it.-il*r e tre=uie eFeutate entru e1etuarea *resun6.t*are a Testului de anduran-. de 3#

  *re+Asigur! c$(unicarea cu re)re%entan5ii aut$ri%a5i ai Bene0iciarului "n leg!tur! cu t$ateas)ectele $)era iunil$r .e testare .e an.uran ! .e 62 $re 1.e la 7e.in5a .e .esc4i.ere 7i sta-ilire a )r$gra(ului .e e'ecu5ie a /A62 i )8n! la )re.area instala5iil$r , CTM989#SBene0iciarului+Sta-ile7te atri-u5iile 7i sarcinile )ers$nalului .in ec4i)a .e e0ectuare a /A62 c$n0$r()r$ce.urii TA72 RVI ABA2SM7i .i0u%ea%! acestui )ers$nal )r$ce.ura TA72 RVI ABA2SM3 (anualele .e ($ntare,instalare,)unere "n 0unc5iune 7i e')l$atare ale ca%anel$rsi ec4i)a(entel$r c$()$nente ale CTM989#S si .u)a ca% 3n$r(ati#ele a)lica-ile3)rescri)tiile te4nice ISCIR a)lica-ile .ar si 0$r(ularele ce se utili%ea%a )entru testarea .ean.uran ! .e 62 a CTM989#S*+C$ntr$lea%! c$n0$r(itatea eta)el$r TA72e'ecutate 7i se(nea%! ra)$artele , -uletinele.e #eri0ic!ri 7i "ncerc!ri , )r$-e , (!sur!ri , ($nit$ri%!ri e'ecutate "n ca.rul /A62+Asigur! e(iterea 7i se(narea "nregistr!ril$r sti)ulate "n )r$gra(ele .e .erulare alucr!ril$r .e TA72

  CoTA72 - Coordo$&oru+ Lu%rr'+or d) TA72 9d' =$r&)$ RVI

  + sta-ileste gra0icul l$gic $)era i$nal 1)r$gra(ul lucr!ril$r .e T>7!+ "nt$c(e te e'trasele necesarului .e resurse 1(ateriale3 a)arate i ec4i)a(ente3 SDV

  uri si EMMuri3 )$tri#it )r$gra(ului .e PI3+ instruie te i #eri0ic! ($.ul .e "nsu7ire .e c!tre )ers$nalului ec4i)ei .e T>7! ac2oLtiDelor ce fac oiect2l i4tr2iriiJ cu )ri#ire la &

  - )r$gra(ul te4n$l$gic .e TA72 i sarcinile .e lucru in.i#i.uale- c$n inutul .$cu(enta5iil$r te4nice a)lica-ile , care c$nstituie re0eren ialul .e

  -a%! )entru e'ecutarea testului .e an.uran ! T>7!la ca%anul ABA2SM , CTM989#S- eta)ele .e c$ntr$l i #eri0icare a calit! ii lucr!ril$r .e TA72 1)unctele .e

  sta i$nare la e'ecutarea )r$-el$r .e an.uran ! .e 62 $re la cal. - n$r(ele sanitare i .e te4nica securit! ii (uncii a)lica-ile ti)ului .e lucrare

  ce se e'ecut! 1)r$-area , testarea .e an.uran ! .e 62 $re a ca%anului ,centralei ($-ile ABA2SM , CTM989#S

  + su)ra#eg4ea%! 7i e'ecut! lucr!ri .e TA72 i asigur! res)ectarea )re#e.eril$r.$cu(enta5iil$r te4nice3 (anualel$r .e $)erare , e')l$atare ale ca%anel$r iec4i)a(entel$r c$ne'e3 n$r(ati#el$r i )rescri) iil$r te4nice ISCIR a)lica-ile3 )recu( i a .etaliil$r .e .erulare a $)era5iunil$r .e TA72*+ asigur! )entru c$()arti(entului A> 1Asigurarea Calit! ii "nregistr!rile )ri#in.e0ectuarea c$ntr$alel$r inter(e.iare )ri#in. calitatea 7i , sau a)licarea (asuril$r c$recti#esta-ilite+ "nt$c(e te .$cu(entele .e atestare a calit! ii )entru 0a%ele .e e'ecu ie i,sau $)era iunile e'ecutate+asigur! utili%area la e'ecu5ia lucr!ril$r .e TA72 a (i9l$acel$r te4nice .e e'ecu5ie 7ic$ntr$l 1unelte3 scule3 .is)$%iti#e 7i a)arate .e (!surare a.ec#ate3 #eri0icate 7i .u)! ca%(etr$l$gate 1"n ter(en .e #ala-ilitate+c$$r.$nea%! e'ecu5ia e0ecti#! a lucr!ril$r .e TA72

  diia! " # $ % Revi&ia! ' " # $ % (e)*lar! + Pagina! , din #,

 • 7/23/2019 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

  8/27

  D-CM/T0120 323TM42 D M0/0GM/T4 C042T5122 6 al RV27

  3C R-MVC 2/D3TR2 3R4

  PROCEDUR / INSTRUCIUNE SPECIIC DE !UCRUTEST E >CCET>RE?TEST E >UR>@A 7! &RE

  >CCET>CE TEST - EUR>CE TEST 7! &URS*cazane de abur ABA2S mobile ) S+&A-+ .' BAR-/+0

  COD"T>7! ? RI ? >B>!S'

  ata revi1ie" #$%&&%#'&

  *ie *ntr*lata U

  +(entine legatura )er(anenta cu re)re%entaul aut$ri%at al Bene0iciarului si asigurac$$r.$narea ec4i)ei (i'te*

  P) &o$& =)r'o$d$ +u%rr'+or d) TA72$r) o?+'1$@''+) 5' r)s=os$?'+'&@'+) %$r) d)%ur1d' s&$&u+ d) =)rso$ $u&or'/$& ISCIR %$ RSL 0 RVTP)TA72 < P)rso$+u+ d) ))%u&') 9 's&$+$&or, $u&o*$&'s&, )+)%&r'%'$,o=)r$&or %$/$) )&% d' =$r&)$ RVI

  + e'ecut! $)era iunile s)eci0ice .e testare .e an.uran ! .e 62 $re care iau 0$st re)arti%ate .e c!tre se0ul .irect3 CoT>7!

  + res)ect! "nt$c(ai )r$gra(ul sec#en5ial .e .erulare a testului .e an.uran ! .e 62 $re1/A623 .etaliile .e e'ecu ie a (ane#rel$r .e reali%are a TA723 te4n$l$giile a)lica-ile laTA72+C$()letea%! cu res)$nsa-ilitate 0$r(ularele "n care se "nregistrea%! re%ultatele"ncerc!ril$r , (!sur!ril$r , testel$r 7i )r$-el$r e0ectuate la TA72+ )artici)! la i " i "nsu e te te(einic instructa9ele )r$0esi$nale i .e te4nica securit! ii (uncii3 a)lic8n. )re#e.erile acest$ra la TA72

  SBP :e0 Bir$u Pr$iectare 1RVI

  + asigur! e.itarea .$cu(enta5iei te4nice3 .$cu(entel$r 7i 0$r(ularel$r )entru lucr!rile

  .e /A62 1sc4e(e3 .esene3 instruc5iuni3 0$r(ulare3 etic4ete , (arcat$ri .e i.entitate )entrui.enti0icarea ele(entel$r instala5ie su)use /A62 etc* "n c$n0$r(itate cu cerin5ele )re%entei)r$ce.uri 1/A62 ; RVI ; ABA2SM .ar i3 .u)! ca% a )r$ce.uril$r c$ne'e s)eci0ice .in)ac4etul PI!PI; R4I7 a)lica-ile i la e0ectuarea anu(it$r eta)e .in ca.rul /A62 i Hcofor*itate c2 ceriele re1oail 24tificate ale CoT>7!

  + asigur! c$(unicarea 3 .u)! ca%3 cu ceilal5i )r$iectan5ii 10urni%$rii .e ec4i)a(entere0erit$r la t$ate as)ectele ce 5in .e .$cu(enta5ia 7i .$cu(entele utili%ate la /A62

  + c$lectea%! 7i gesti$nea%! .atele 7i .$cu(entele .e la TA72 "n #e.erea in0$r(!rii3 .u)!ca%3 a cel$rlal i )r$iectan5i i()lica5i 1 la reali%area instala iei c$()le'e CTM989#S )entrure0acerea3 ($.i0icarea3 .u)! ca%3 a )r$iectel$r te4nice ini5iale 7i ela-$rarea #ariantel$r Su)lac

  CEBT>7! - Coor3oator2l EcFipei Beeficiar2l2i care particip= la eec2ia2cr=rilor 3e TA72 3i partea Beeficiar2l2iJ

  + asigur! $rgani%area 7i c$$r.$narea ac5iunil$r ec4i)ei .e TA72.ese(nat! .e Bene0iciar)entru )artici)are la TA72 $ %$/$u+u' 0 %)&r$+)' *o?'+) ABA2SM 0 CT'>B>!S+ c$la-$rea%! 7i se su-$r.$nea%! $)erati#3 )e .urata lucr!ril$r .e TA723 CoT>7!

  diia! " # $ % Revi&ia! ' " # $ % (e)*lar! + Pagina! 9 din #,

 • 7/23/2019 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

  9/27

  D-CM/T0120 323TM42 D M0/0GM/T4 C042T5122 6 al RV27

  3C R-MVC 2/D3TR2 3R4

  PROCEDUR / INSTRUCIUNE SPECIIC DE !UCRUTEST E >CCET>RE?TEST E >UR>@A 7! &RE

  >CCET>CE TEST - EUR>CE TEST 7! &URS*cazane de abur ABA2S mobile ) S+&A-+ .' BAR-/+0

  COD"T>7! ? RI ? >B>!S'

  ata revi1ie" #$%&&%#'&

  *ie *ntr*lata U

  + instruie7te 7i e')lic! )ers$nalului $)erat$r al Bene0iciarului .ese(nat s! )artici)e acti#la lucr!rile .e TA723 ($.urile .e ac5iune c$res)un%!t$are "n ti()ul )r$-el$r 7i "ncerc!ril$r

  e'ecutate la TA72+ inl$cuie7te la c$(an.! , )reia c$$r.$narea lucr!ril$r .e TA72)e , .e la CoT>7!, atuncic8n. este .ese(nat s! $ 0ac!3 ca%uri "n care 7i $)erarea .e )r$-! $ %$/$u+u' 0 %)&r$+)'*o?'+) ABA2SM 0 CT'>B>!S este )reluat! .e c!tre )ers$nalul .e $)erare aut$ri%at alBene0iciarului3 )e )arcursul lucr!ril$r .e PIF

  POAB - er4oal 3e operare a2tori1at ISCIRJ al Beeficiar2l2i, care particip= laT>7! KocFiti, &peratori cFi*iti, a2to*atitiJ

  + se instruie7te3 i "7i "nsu7e7te te4nica (ane#rel$r .e )$rnire3 $)rire3 $)erare curent!3"ntre5inere curent! a %$/$u+u' 0 %)&r$+)' *o?'+) ABA2SM 0 CT'>B>!S"n ti()ul TA723 su-c$$r.$narea CoT>7!

  7i+e'ecut! $)era iunile s)eci0ice )entru care este aut$ri%at3 "n ca.rul lucr!ril$r .e teste .ean.uran ! .e 62 $re 1/A623 care iau 0$st re)arti%ate .e c!tre e0ul .irect3 SC'>B>!So1iDie 3e a2toritate, re4po4ailitate Li 3eci1ie a4i*ilail= c2 cea a SSC Nef2l S=lii Ca1aelor 3ica12l Cetralelor ter*ice fie ? H ca3r2l or;ai;ra*ei 3e eploatare a 2tilit=Dilor 3i Qoa 3eEploatare etrolier= &' etro* - S2placJ

  + res)ect! "nt$c(ai )r$gra(ul sec#en5ial .e .erulare a lucr!ril$r .e TA723 .etaliile .ee'ecu ie a (ane#rel$r .e testare .e an.uran ! .e 62 $re3 te4n$l$giile a)lica-ile la TA72

  +C$()letea%! cu res)$nsa-ilitate 0$r(ularele "n care se "nregistrea%! re%ultatele(!sur!t$ril$r3 "ncerc!ril$r 7i )r$-el$r e0ectuate la TA723 e'ers8n. ($.ul .e c$()letare aregistrel$r .e tur! )e care le #a 5ine )er(anent c$()letate la %i3 .u)! ce Bene0iciarul #a)relua %$/$u+u' 0 %)&r$+)' *o?'+) ABA2SM 0 CT'>B>!S)entru e')l$atarea .e .urat!

  + )artici)! la instruirile )eri$.ice i " i "nsu e te te(einic instructa9ele )r$0esi$nale i .e te4nica securit! ii (uncii3 a)lic8n. )re#e.erile acest$ra la lucr!rile .e TA72, %$r) )s&)'*=+'%$& $%&'(

  SCMABA2S - ;).u+ 0 R)s=os$?'+u+ C)&r$+)' T)r*'%) Mo?'+) 9d'=$r&)$ B)).'%'$ru+u'

  + SC'>B>!S are n rinial atri=u-iile :i res*nsa=ilit.-ile = e0ului s!lii ca%anel$r= 1)$%i ie .e c$n.ucere )re#!%ut! "n ca%ul $rgani%!rii (uncii "n ca.rul Centralel$r ter(ice sta-ile , 0i'enu(it une$ri i =Res)$nsa-il Sal! ca%ane=? @n ra)$rt cu i()$rtan5a ca%anel$r3 )$t 0i nu(i5i cares)$nsa-ili sal ca%ane& a ingineri sau su-ingineri .e s)ecialitate 1s)ecialitatea energetic sau (ecanic? - te4nicieni sau (ai7tri .e s)ecialitate 1s)ecialitatea energetic sau (ecanic cu $)ractic "n e')l$atarea ca%anel$r .e cel )u5in ani? c 0$c4i7ti 7e0i cu $ #ec4i(e "n aceast atri-u5ie .e cel )u5in ani* @n ca%ul centralel$r ter(ice (ici .$tate cu ca%ane .e a-ur sau .e a) 0ier-inte cu un .e-itcu(ulat .e cel (ult 2 t,43 res)ecti# > cal,43 atri-u5iile res)$nsa-ilului slii ca%anel$r )$t 0i

  "n.e)linite .e $ )ers$an c$()etent alta .ec8t cele )re#%ute (ai sus nu(it )rin .eci%ie.e ctre .e5int$r,utili%at$r*

  diia! " # $ % Revi&ia! ' " # $ % (e)*lar! + Pagina! : din #,

 • 7/23/2019 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

  10/27

  D-CM/T0120 323TM42 D M0/0GM/T4 C042T5122 6 al RV27

  3C R-MVC 2/D3TR2 3R4

  PROCEDUR / INSTRUCIUNE SPECIIC DE !UCRUTEST E >CCET>RE?TEST E >UR>@A 7! &RE

  >CCET>CE TEST - EUR>CE TEST 7! &URS*cazane de abur ABA2S mobile ) S+&A-+ .' BAR-/+0

  COD"T>7! ? RI ? >B>!S'

  ata revi1ie" #$%&&%#'&

  *ie *ntr*lata U

  +)artici)! la lucr!rile .e TA72"n str8ns! c$la-$rare cu CoT>7!5' CEBT>7!"n.e)linin.u7i "nacela7i ti() $-liga5iile 7i res)$nsa-ilit!5ile cei re#in "n c$n0$r(itate cu )re#e.erile P/ ISCIR

  a)lica-ile ; "n c$n.i5iile s)eciale .e c$n.ucere a %$/$u+u' 0 %)&r$+)' *o?'+) ABA2SM 0CT'>B>!S"n situa5ia $)er!rii .e )r$-! la TA72

  +C$ntrase(nea%! c$(en%ile .e (ane#re s$licitate .e CoT>7!

  +C$(an.! .irect3 c$$r.$nea%! 7i #eri0ic! acti#itatea POAB - er4oal 3e operare a2tori1atISCIRJ al Beeficiar2l2i, care particip= la T>7! KocFiti, &peratori cFi*iti, a2to*atitiJ

  + C$$r.$nea%! 7i asigur! .is)$ni-ilitatea 7i 0unc5i$nalitatea Utilit!5il$r 1COMBUS/IBIL3 AP3ENERIE ELEC/RIC etc* )e )eri$a.a lucr!ril$r .e TA72

  RSVTI - R)s=os$?'+ %u su=r$()1)r)$ 5' ()r'.'%$r)$ &)'% 9$+B)).'%'$ru+u' $u&or'/$& ISCIR

  + @7i "n.e)line7te $-liga5iile 7i res)$nsa-ilit!5ile cei re#in "n c$n0$r(itate cu )re#e.erile P/ISCIR a)lica-ile ; "n c$n.i5iile s)eciale .e su)ra#eg4ere a instala5iil$r %$/$u+u' 0 %)&r$+)'*o?'+) ABA2SM 0 CTMABA2S"n situa5ia $)er!rii .e )r$-! la e'ecutarea TA72

  +Preg!te7te c$n.i5iile 1.e $rgani%area (uncii3 ec4i)a(ente i .$t!ri au'iliare )entrue')l$atarea .e .urat! 7i .e )ers$nal .e $)erare cali0icat , instruit c$res)un%!t$r i aut$ri%at)entru )reluarea .e0initi#! a %)&r$+)' *o?'+) ABA2SM 0 CTMABA2S.e la C$ntract$r i 3

  .u)! ca%3 )re%entarea instala5iil$r la ISCIR "n #e.erea $-5inerii aut$ri%a5iei .e 0unc5i$nare "nc$ntinuare*

  6 PROCEDURA 0 INSTRUC IUNEA SPECI3IC DE LUCRU

  6! CONSIDERA4II GENERALE

  Tre=uies a>ute n >edere de .tre eBia de eFeu-ie a T>7!urm.t*arele "

  >. EFeutarea TESTU!UI DE 9NDUR9N DE 3# ORE a 1ie.rui ca1a / cetral= *oil= >B>!S' /

  CT'>B>!S 2 4e poate cocepe H lip4a proelor 3e p2ere H f2cDi2e proe IKJ are4pectivei i4talaDii. i acea4t= per4pectiv= TESTU!UI DE 9NDUR9N DE 3# ORE (T93#)se =a6ea6. e r*=ele de PI7 e are le :i *n-ine imliit7 T93# 1iind un test *nseuti> PI% Nu se*ate 1ae testul T93# la un a6an are nu a 1*st n reala=il us n 1un-iune% De aeea multe dintrer*edurile / instru-iunile de luru sei1ie lur.ril*r de PI (inlusi> 1*rmularele de nregistrare are6ultatel*r r*=el*r de PI) sunt reluate integral :i aliate7 re6*na=il :i l*gi adatate la unereal*r n rati.7 la eFeutarea T93#%

  B. EFeutarea TESTU!UI DE 9NDUR9N DE 3# ORE a 1ie.rui ca1a / cetral= *oil= >B>!S' /CT'>B>!S se 1ae indi>idual 5i este * ati>itate esenHial. entru aetarea ansam=lului de .tre8ene1iiar %Se menti*nea6a a la m*mentul eFeutiei testului de anduranta entrala termia este aut*ri6ata in1unti*nare 1% PT ;ISCIR%

  C. 9ut*ri6area de 1unHi*nare se a*rd. de .tre ISCIR/CNCIR entru 1ieare a6an ( cetral= *oil=>B>!S' / CT'>B>!SJn arte7 identi1ia=il rin seria de 1a=riaHie 5i num.rul de nregistrare n e>idenHaISCIR/CNCIR

  diia! " # $ % Revi&ia! ' " # $ % (e)*lar! + Pagina! "' din #,

 • 7/23/2019 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

  11/27

  D-CM/T0120 323TM42 D M0/0GM/T4 C042T5122 6 al RV27

  3C R-MVC 2/D3TR2 3R4

  PROCEDUR / INSTRUCIUNE SPECIIC DE !UCRUTEST E >CCET>RE?TEST E >UR>@A 7! &RE

  >CCET>CE TEST - EUR>CE TEST 7! &URS*cazane de abur ABA2S mobile ) S+&A-+ .' BAR-/+0

  COD"T>7! ? RI ? >B>!S'

  ata revi1ie" #$%&&%#'&

  *ie *ntr*lata U

  . D*umentele / nregistr.rile nt*mite la unerea n 1unHiune :i eFeutarea T93# (Ra*arte de r*=e7m.sur.t*ri7 r*ese >er=ale7 delaraHii de *n1*rmitate et%) *nstituie d*umentaHia teBni. *=ligat*rie

  entru aut*ri6area de 1unHi*nare a a6anului reseti> si se deun/au 1*st redate la *rganul de >eri1iareCNCIR la m*mentul s*liitarii aut*ri6atiei de 1unti*nare%

  Pr*=ele 1unHi*nale de anduranta 7 T93#7 se *t reali6a in*nditiile in are ularea a6anului, entralei termie m*=ile, la instalaHia real. de *nsum aa=urului7asigura un *nsum sta=il7 u arametrii *nstanti de 1unti*nare% In a6ul in are *nsumat*rul nu *ate 1i ali=rat si mentinut laarametrii *nstanti ( de=it7 resiune7 temeratura) n timul r*=el*r T9#7 entru reali6area -inerii su= *ntr*l

  a JsariniiJ se sta=iles rin Pr*gram arametrii RE9!I la are se >a e1etua testul7 in *mun a*rd u8ene1iiarul% Este *si=ila 7 in anumite *nditii si * 1unti*na=ilitate imusa 7situatie in are a6anul *ate 1unHi*na eli=ernd artial a=urul r*dus rintr, * e5aare *ntr*lat.(e5aare reat. unde>a du. distri=uit*rul ; 1i6i sau >irtual , de a=ur din cetrala *oil= >B>!S' /CT'>B>!S) Se menti*nea6a in adrul aestui Pr*iet R4I nu a r*ietatun a6an7 i instalatia neesara entru trans1*rmarea lui in entrala termia m*=ila%

  E. !a eFeutarea testului de anduran-. de 3# *re (T93#)7 e lGng. unerea n 1unHiune a a6anului de a=urr*riu 6is este neesar. 5i unerea n 1unHiune (reala=il.7 *n*mitent. sau ulteri*ar. ) a eBiamentel*r

  term*meanie aneFe 5i *neFe7 din CT'>B>!S (StaHie de tratare a.7 dega6*r7 reGn.l6it*are7distri=uit*are7 instalaHia de 1urni6are *m=usti=il et%)7 are se *nstituie :i ele n JsariniJ sulimentare entrua6anul generat*r de a=ur7 a>Gnd un *nsum umulat e nu *ate 1i negliat n timul derul.rii r*=el*r deT93#7 tre=uind s. 1ie luat n alul la e>aluarea r*du-iei de a=ur li>rat. de a6an n m*d real n timulr*=el*r de T93#% Pe =a6a unui alul termi%

  K. n desrierea etael*r din re6enta r*edur. / instruHiune sei1i de luru se *nsider. . t*ateeBiamentele term*meanie *neFe din *m*nen-a CT'>B>!Ssunt reg.tite 5i use dea n 1unHiune

  6.!. ET>EE TESTUUI E >UR>@A E 7! &RE TESTUUI E >CCET>REJ

  ot=:CoT>7!, RT, RS, SSSRTE

  diia! " # $ % Revi&ia! ' " # $ % (e)*lar! + Pagina! "" din #,

  Preg.tirea lur.ril*r de T>7!de .tre eBia desemnat. a R4I

  desemnea6. distint 1unHii7 res*nsa=ilit.Hi 5i *metenHele as*iate aest*ra 5i nu ers*ane% n *nseinH.7 * aeea5iers*an. *ate 1i ns.rinat. u t*ate aeste res*nsa=ilit.Hi (da. are *metenHele neesare n a6ul R4T 5i RS!

  tre=uie s. deHin. atestat ISCIR)%

  START +u%rr' T>7!la ca1a / cetral= *oil=

  >B>!S' / CT'>B>!S

  e4e*area ecFipei 3e eec2Die T>7!3i partea RI

  SS RTE

  CoT>7!

  RS

  RT

  SB

  S

  eT>7!instalat*r7 aut*matist7eletriian7 *erat*r

  a6ane7l..tu5 meani

  sud*r7 et

  SE

 • 7/23/2019 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

  12/27

  D-CM/T0120 323TM42 D M0/0GM/T4 C042T5122 6 al RV27

  3C R-MVC 2/D3TR2 3R4

  PROCEDUR / INSTRUCIUNE SPECIIC DE !UCRUTEST E >CCET>RE?TEST E >UR>@A 7! &RE

  >CCET>CE TEST - EUR>CE TEST 7! &URS*cazane de abur ABA2S mobile ) S+&A-+ .' BAR-/+0

  COD"T>7! ? RI ? >B>!S'

  ata revi1ie" #$%&&%#'&

  *ie *ntr*lata U

  Etaele testului de anduran-. de 3# *re"

  ceperea l2cr=rilor 3e p2ere H f2ci2e

  Se reg.te5te sBema '!86-RI-00-IE" a4 2ilt Se reg.tes sBemele u i6*metrii VsBeme i6*metrie *ndute interi*are m*dulului *ntaineri6at

  al Centralei termie m*=ileJ manualul de instruHiuni al a6anului (ela=*rat de r*du.t*r) + manualul de instruHiuni al

  ar6.t*rului SBemele des1.5urate ale instalaHiei de aut*mati6are ale a6anului / instala-iil*r term*meanie

  aneFe

  Wurnalul de *erare al a6anului + *rmularele de nregistrare a mane>rel*r 5i re6ultatel*r r*=el*rde T93# ot=:

  diia! " # $ % Revi&ia! ' " # $ % (e)*lar! + Pagina! "# din #,

  oc2*etaii teFicer*iet7 desene7 sBemei6*metrie

  Manuale de instruHiuni entru a6an7ar6.t*r7 utilae term*meanie aneFe

  IKIK? RIacFet3e roce32ri,i4tr2ci2i 4pecifice3e l2cr2, for*2lare,

  alia=ile atGt entru PIGt :i entru T93#

  2p= ca1, *ateriale,Sc2le, 2elte,

  ecFipa*ete i*iloace 3e eec2ie3i4po1itive a2iliare

  >parat2r= i *iloace 3e*=42rare i cotrol E''-2riJMan*metre7 term*metre7 multimetru7

  tester de *ntinuitate7 anali6*r de ga6ede ardere7 rulete7 5u=ler7 ni>el.

  Covocarea i ierea e3iei 3e 3e4cFi3ere a l2cr=rilor 3e T>7!Partii. rere6entanHii tutur*r .rHil*r interesate 5i imliate (EFeutant (R4I)7 8ene1iiar (PETROM OM4 , Sula)7

  Pr*ietant7 Su=*ntrat*ri7 du. a6 1urni6*ri de eBiamente/utilae teBn*l*gie sau / 5i 1urni6*ri de utilit.Hi7 et)

  Se sta=ile5te n adrul 5edinHei are

  ca1a / cetral= *oil= >B>!S' /CT'>B>!S>a 1i suus T>7!5i ne *n1iguraHie (instalaHiile /

  eBiamentele term*meanie*neFe + *nsumat*rii a=ur)

  Trasarea lur.ril*r deT93#

  Pr*gramarea etael*r lur.ril*r de T93# 5i sta=ilirea res*nsa=ilit.Hil*r 1ie.reia dintre .rHi(ine 5i e asigur. n timul derul.rii T93#" *erare7 utilit.Hi7 *nsumat*ri7 et)

  9li. instruHiunea VTR>S>RE> UCRARI&R E IKM, Co3 3oc2*et0"T - RI - TIK, E3.",revi1ia !, !0""

  3e acceptare / H42ireScFe*a ter*o*ecaica petr2 IK /

  T>7!, -od9+-)*I-,I+.,*S& Ed.1& rev.2-2010

  protocol 3e eticFetareJ3e tra4are a l2cr=rilor 3e IK / T>7!,

  -od9+-)*I-,*'.,I+, ed:!,Re3:!, 2!

  SITEQ> >UUI ERUARIIUCRARI&R E IK / T>7!-od9+!)*I 211/1& Ed.1& rev 201

  CTC*mmissi*ning Test Plan

  R&T&C& E CEERE> UCRARI&R T>7!T>7! TEST E >CCET>RE?TEST E >UR>@A 7! &RE

  >CCET>CE TEST - EUR>CE TEST 7! &URS

  -od formular9

  K?RI ?T>7! /"

  Se sta=ile5te n adrul 5edinHei are

  este eBia desemnat. de 8ene1iiarentru a artiia la T93#

  CEBT>7! SC'>B>!S RSTI &>B

  Se ia la un*5tinH. de .tre t*ate .rHile

  5i se >alidea6. n adrul 5edinHei areeste eBia desemnat. de R4I entru aeFeuta 5i **rd*na lur.rile de T93#

  CoT>7! RT RS eT>7!

 • 7/23/2019 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

  13/27

  D-CM/T0120 323TM42 D M0/0GM/T4 C042T5122 6 al RV27

  3C R-MVC 2/D3TR2 3R4

  PROCEDUR / INSTRUCIUNE SPECIIC DE !UCRUTEST E >CCET>RE?TEST E >UR>@A 7! &RE

  >CCET>CE TEST - EUR>CE TEST 7! &URS*cazane de abur ABA2S mobile ) S+&A-+ .' BAR-/+0

  COD"T>7! ? RI ? >B>!S'

  ata revi1ie" #$%&&%#'&

  *ie *ntr*lata U

  - Se re*mand. a sBemele term*meanie (u identi1iarea elementel*r marate ) s. 1ie a1i5ate el u-in n artea*ntaineri6at. a entralei termie m*=ile a6anel*r la l* >i6i=il 5i aesi=il tutur*r artiianHil*r la lur.rile de T93#%

  -

  n *ntainerul in1eri*r / sau Biar e lat1*rma a6anului (du. a6) se >a *rgani6a / amenaa un Kentru de *mand. *erati>al lur.ril*r de T93#J are >a 1i d*tat u el uHin * mini mas. ; =ir*u 5i un mini ra1t / dula entru .strarea 5i *mletarea*erati>. a d*umentel*r (1*i de mane>r.7 1*rmulare de ra*arte et%%%%) de luru utili6ate n timul T93#

  c$n.i5ii .e "nce)ere aTA72

  Mem=rii desemnaHi ai eBiei sunt instruiHi ri>ind mane>rele 5i *eraHiile are tre=uieseFeutate% Cun*s n detaliu r*gramul 5i suesiunea *eraHiil*r de T93#% De asemenea mem=rii eBiei de eFeutare a T93# sunt instruiHi din unt de >edere al asigur.riis.n.t.Hii 5i seurit.Hii munii7 PSI7 B>!S' / CT'>B>!S se 1ae numai de .tre eBia desemnat. /aut*ri6at. entru T93#% su= *manda uni. a CoTa7! - Coor3oator2l 2cr=rilor 3e T>7" 3i partea RIJ

  Cu *a6ia T93# a a6anului7 su=n-eles . se un n 1unHiune 5i se eFeut. T93# :i laeBiamentele / instalaHiile term*meanie aneFe (din m*dulul *ntaineri6at al CT m*=ile) n general t*ate*eraHiile din timul unerii n 1unHiune a instalaHiei *neFe7 entru T93#( mai ales da. aeasta se une n1unHiune entru rima dat.) sunt **rd*nate de .tre seialistul aut*ri6at are une n 1unHiune :i a6anulCentralei termie m*=ile% Oera-iunile are se eFeut. n timul T93# nu sunt di1erite riniial de ele are seeFeut. la PI (de aeea multe dintre r*edurile / instru-iunile sei1ie de luru se ali. identi sau similaratGt la PI Gt :i la T93#)

  9>Gnd n >edere *ndi-iile seiale de *erare a Centralei termie m*=ile cetrala *oil=

  >B>!S' / CT'>B>!S H ti*p2l te4telor 3e a32raD= 3e 7! ore, c( C>Q> E >BUR Haite 3e IK /T>7! - cod: +*-)*I-01

  V)r'.'%$r)$ o=)r$@'u'+or d) *o&$r) ))%u&$&) $&)r'or1 (ai ales atunci c8n. a trecut $ )eri$a.! (ai (are .e ti() "ntre0inali%area ($nta9ului 0i%ic al ca%anului la l$cul .e 0unc5i$nare 7i"nce)erea lucr!ril$r .e /est .e an.uran ! .e 62 $reVeri0icarea %o*=$&'?'+'&$&'' %$/$u+u' %u &'=u+ d) %o*?us&'?'+.is)$ni-il , utili%at realVeri0icarea %o*=$&'?'+'&@'' %$/$u+u' %u s%o=u+ ' %$r) ($ .'.o+os'&"n ti()ul testului .e an.uran ! .e 62 $re 1/A62

  V)r'.'%$r)$ r$%ord$r'+or +$ %'r%u'&)+) &)o+o1'%)se #$r a#ea ca re0erin5! )r$iectul te4nic 7i (anualul .e($ntare,instalare s)eci0ic al ca%anuluiC( E SECURIT>TE OI R&TECI> 'UCII > EECUI> SI'&S.IKSECURITZ 9ND S9ETZ INSTRUCTIONS OR T

 • 7/23/2019 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

  14/27

  D-CM/T0120 323TM42 D M0/0GM/T4 C042T5122 6 al RV27

  3C R-MVC 2/D3TR2 3R4

  PROCEDUR / INSTRUCIUNE SPECIIC DE !UCRUTEST E >CCET>RE?TEST E >UR>@A 7! &RE

  >CCET>CE TEST - EUR>CE TEST 7! &URS*cazane de abur ABA2S mobile ) S+&A-+ .' BAR-/+0

  COD"T>7! ? RI ? >B>!S'

  ata revi1ie" #$%&&%#'&

  *ie *ntr*lata U

  V)r'.'%$r)$ =$r$*)&r'+or surs)+or 9%'r%u'&) &)o+o1'%) d) '&r$r)

  V)r'.'%$r)$ %$+'&@'' 5' =$r$*)&r'+or $=)' d)$+'*)&$r)

  Dac! este necesar se #$r 0$l$si , instalatii re.uct$are .e)resiune ; )entru re.ucerea )resiuniiSe #eri0ic! 0unc5i$narea sta5iil$r .e tratare c4i(ic! a a)ei .eali(entare3 instala5ii .e .ega%are3 )$()ele .e ali(entare 7i($.ul cu( este asigurat! (en5inerea regi(ului c4i(ic ala)ei .e ali(entare "n centrala ter(ic!

  V)r'.'%$r)$ %$+'&@'' $=)' d's=o'?'+)uletin analiz a# %rut

  Dac! este necesar se #$r ($nta 0iltre3 sta5ii .e c$n.i5i$narea a)ei .e ali(entare , u()lere instala5ie

  V)r'.'%$r)$ %$r$%&)r's&'%'+or 0 =ro=r')&@'+or%o*?us&'?'+u+u' d's=o'?'+uletin analiz com%u5ti%il - #u5 la di5#oziie de $urnizorul /o#eratorul reelei de alimentare cu com%u5ti%il

  Presiune ga% Se verific regulatoare,reductoare, filtre stabilizatoare

  Presiune c$(-usti-illic4i. , #8sc$%itate

  Se verific, rezervoaredecantoare, prenclzitoare,filtre, regulatoare, pompe

  naintae

  V)r'.'%$r)$ =$r$*)&r'+or r)@)+)' )+)%&r'%)PV 's&$+$r) 's&$+$@') d) $+'*)&$r) )+)%&r'%

  ensiunea, frecvena , mpmntarea , sigurane fuzibile ,relee termice, etc ! trebuie s fie compatibile cu proiectul,manualul te"nic al cazanului i prevederile normativelor istandardelor aplicabile

  V)r'.'%$r)$ ()&'+r'' $s'1urr'' $)ru+u' =ro$s=&CTE &K'EC>IC> C&'ETI&

  cod: 00.K-RI-C'C.BIK

  Controlul cazanului naintea punerii n funciunepentru TA72

  CB> !S-SERI> !9.55#/"997

  COD"'!86-RI-I&

  C

 • 7/23/2019 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

  15/27

  D-CM/T0120 323TM42 D M0/0GM/T4 C042T5122 6 al RV27

  3C R-MVC 2/D3TR2 3R4

  PROCEDUR / INSTRUCIUNE SPECIIC DE !UCRUTEST E >CCET>RE?TEST E >UR>@A 7! &RE

  >CCET>CE TEST - EUR>CE TEST 7! &URS*cazane de abur ABA2S mobile ) S+&A-+ .' BAR-/+0

  COD"T>7! ? RI ? >B>!S'

  ata revi1ie" #$%&&%#'&

  *ie *ntr*lata U

  N*t."n timul lur.ril*r de T93# se eFeut. di1erite r*=e7 ner.ri 5i m.sur.ri% Pentru aeasta a6anul ar utea 1i *rnit 5i *rit demulte *ri% Orie *rire 5i *rnire se 1ae e =a6a unei dis*6iHii dat. de CoT>7!5i materiali6at. ntr,* K*aie de mane>r.J de tiul eleire6entate n 1*rmularul *d ,R4I,#&&/$

  orire ca1a cetrala *oil= >B>!S' / CT'>B>!S H ti*p2l te4telor 3e a32raD= 3e 7! ore,

  Dar se pot identica elemente procedurale comune oricrei STF, dupcum urmeaz

  diia! " # $ % Revi&ia! ' " # $ % (e)*lar! + Pagina! "+ din #,

  orirea ca1a2l2iP*rnirea a6anului n adrul lur.ril*r deT>7!se eFeut. e =a6a dis*6iHiei dat. deCoT>7!/ 5e1ul de entral. (SC'>B>!S

  RCT'J% Pe =a6a aestei dis*6iHii7 SP! / 5e1ul de entral. >a nt*mii * 1*aie de mane>r. are >a *nHine n *rdine mane>rele neesare*rnirii reum 5i ers*anele are le eFeut.%

  Du. reg.tirea a6anului l*ali6at e lat1*rma m*=il. :i a eBiamentel*r term*meanie *neFe (l*ali6ate n m*dulul *ntaineri6at alCTM)7 se tree la unerea n 1un-iune a instalatiei de ardere are este re6entat. in artea teBni. a instala-iei de ardere%ot=:Pentru eFeuHia lur.ril*r T93# 6ilnie (eri*ada de test durea6. @ 6ile)7CoT>7!>a s*liita n reala=il de la **rd*nat*rul 6*nei deeFl*atare n are se a1l. Centrala Termi. m*=il.7per*i4 3e l2cr2

  K&>IE E '>ERA > IK / T>7!co3:K?RI !""/ 6

  ER'IS E UCRU(E!I8ER9T DE OM4 PETROM )

  I4tr2irea per4oal2l2i ecFipei 3e eec2Die a l2cr=rilor T>7! 3i ca3r2l RIJ privi3 re4pectarea pla2l2i SEnainte de *rnirea a6anului n adrul lur.ril*r de PI /T>7!se >a *rgani6a * sesiune / sesiuni de instruire a ers*nalului are

  artii. la lur.rile de PI/T>7! 1*usate e tematii SE r. RI-RC0"-!0"5J MONT9W SI REP9R9TII C9Y9NE DE 98UR 989#S SI INST9!9TII 9NE[E ISTRUCIUE E ISTRUIRE ERS&> R&RIU RI, co3"II- RI ? 0".C.SUISTRUIRE &ER>TI> I C>RU SESIUI&R E ISTRUIRE &R%>IQ>TE > &CU E 'UC>: RE%ATIRE ETRU SITU>II E ICEIU OI E&QIE, co3: I''-RI-##.7".00 > E REEIRE OI >C&ERIRE RISCURI E O>TIER / >TEIERE (PRE4ENIRE9 INCENDII!OR)7 *d"'# ,R4I, PP9R%PSI REEIRE> >CCIETE&R OI ICIETE&R, co3: IOR E R&TECI> 'UCII E O>TIER, co3: IS.C"- RI ? #"9.E

  , ,

  Raport 3e i4tr2ire per4oal, co3: K-RI-RI-!.".

  Umplerea cazanului

  Umplerea cazanului se efectueaz cu apa tratat!entru veri"carea am#elor ramuri de alimentare$ se recomand

  umplerea cazanului folosind ramura de #%&pas p'na la aprox ()) mm su#nivelu normal de apa si apoi se schim# pe circuitul principal de alimentarep'n la aprox 7) mm su# nivelul normal de apa

  *Umplerea p'n la un nivel su# cel normal de referin+ *) , mi-loculsticlei de nivel. se face deoarece dup aprinderea focului$ pe msur cecazanul se nclze/te$ nivelul apei se va ridica p'n la nivelul normal.

  0n vederea umplerii se efectueaz o serie de manevre asupra ventilelorindicate n schema de circula+ie ap 1 a#ur *a se vedea trasarea lucrrilor de!I. /i anume3

  a%Se >eri1ia daa r*=inetii de la gruul de *mare de e linia & sau linia # sunt desBisi .Se >eri1ia daa r*=inetii aului de alimentare a6an sunt desBisi c.Se >eri1ia daa r*=inetul rinial de e *nduta de alimentare aa este desBis%3.Se >eri1ia daa r*=inetii de i6*lare ai tradut*rului de ni>el sunt desBisi e.Se >eri1ia daa r*=inetii de i6*lare ai stilel*r de ni>el sunt desBisi f.Se >eri1ia daa r*=inetii de aerisire de e tam=ur sunt desBisi %

  K&>IE E'>ERA > IK

  co3:K?RI !""/ 6

 • 7/23/2019 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

  16/27

  D-CM/T0120 323TM42 D M0/0GM/T4 C042T5122 6 al RV27

  3C R-MVC 2/D3TR2 3R4

  PROCEDUR / INSTRUCIUNE SPECIIC DE !UCRUTEST E >CCET>RE?TEST E >UR>@A 7! &RE

  >CCET>CE TEST - EUR>CE TEST 7! &URS*cazane de abur ABA2S mobile ) S+&A-+ .' BAR-/+0

  COD"T>7! ? RI ? >B>!S'

  ata revi1ie" #$%&&%#'&

  *ie *ntr*lata U

  V)r'.'%$r)$ +$ r)%)

  $=ro&)%@''+or

  Se #a 0ace $ #eri0icare 7i )re reglare a siste(el$r .e )r$tec5ie 7i reglare aut$(at!* Se #a 0ace

  c$n0$r( (anualului .e ($ntare,instalare,e')l$atare al ca%anului .$cu(enta5ia te4nic! ainstala5iei .e aut$(ati%are 7i (anualele .e instruc5iuni ale .is)$%iti#el$r in.i#i.uale .e )r$tec5ie($ntate )e ca%an 1)res$state3 ni#$state3 ter($state etc

  orirea ar1ator2l2i ca1a2l2i / cetralei*oile>B>!S' / CT'>B>!S)

  diia! " # $ % Revi&ia! ' " # $ % (e)*lar! + Pagina! "8 din #,

  4o#ineti

  4o#ineti

  a% Se >eri1ia daa r*=inetul de ura *ntinua este inBis %% Se >eri1ia daa r*=inetii de g*lire 5i ura intermitenta sunt inBisic.Se >eri1ia daa r*=inetul de a=ur si el de i6*lare de e =ara de a=ursunt inBise

  K&>IE E'>ERA > IK

  co3:K?RI !""/ 6

  Umplerea cazanului terminat, Umlerea este terminat. n m*mentul n are aa din tam=ur atinge ar*F% 3' mm su= ni>elul n*rmal de aa%, Umlerea a6anului se e1etuea6. n deurs de @' min%Du. umlere se >a >eri1ia da. indiat*arele de ni>el au indiaHii identie 5i da. ni>elul aei n a6an se

  menHine *nstant% n a6 *ntrar se >eri1i. >entilele de g*lire da. sunt nBise 5i nu sunt surgeri la He>i7 1lan5e7 et%

  ornirea cazanului din !stare rece"n >ederea *rniri este neesar s. 1ie K*netateJ t*ate 9MCR7 eBiamentele de r*teHie 5i de =l*are 5i de aeea se>eri1i.M9NOMETRE , NI4OST9TE , 9N9!IYO9RE , STIC!E DE NI4E!TERMOST9TE , DE8ITMETRE , SENYORI SCPRI ?9YE , M9S PRO8E 9=/9

  PRESOST9TE , TERMOMETRE , 8UTO9NE DE 949RIE !OC9!E

  /

  C2plai i verificai ali*etarea c2 eer;ie electric= la", an*uri de aut*mati6are , m*t*are 5i ser>*m*t*are , ar6.t*r

  e4cFi3ei i verificai liia 3e ali*etarea c2 co*24tiil ar1=tor, r*=ineHi manuali , r*=ineHi u aHi*nare aut*mat. , de=itmetru ga6, man*metre ga6 , regulat*are de ga6 , 9r6.t*r

  m*t*are 5i ser>*m*t*are e iruitul de ga6 , >entile de r*teHie 5i =l*are ar6.t*r

  R>&RT E ERIKIC>RE V> RECEM R&TECII, co3: K0"# RM

 • 7/23/2019 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

  17/27

  D-CM/T0120 323TM42 D M0/0GM/T4 C042T5122 6 al RV27

  3C R-MVC 2/D3TR2 3R4

  PROCEDUR / INSTRUCIUNE SPECIIC DE !UCRUTEST E >CCET>RE?TEST E >UR>@A 7! &RE

  >CCET>CE TEST - EUR>CE TEST 7! &URS*cazane de abur ABA2S mobile ) S+&A-+ .' BAR-/+0

  COD"T>7! ? RI ? >B>!S'

  ata revi1ie" #$%&&%#'&

  *ie *ntr*lata U

  , Se seletea6a e an*ul *erat*r *m=usti=ilul utili6at ga6e natural sau m*t*rina

  , Se ati*nea6a =ut*nul de *rnire al ar6at*rului in *6itia 77P*rnitJ

  , 8eurile >er6i" 77P*rnit ar6at*rJsi 779r6at*r in 1untiuneJ india 1unti*narea *reta a ar6at*rului%, Daa ar6at*rul din di>erse m*ti>e se =l*Bea6a se >a arinde =eul r*su 77ar6at*r =l*atJ% Pentru de=l*area ar6at*rului seaasa =ut*nul 77De=l*are ar6at*rJ, Reglaul sarinii ar6at*rului se 1ae din inter1ata an*ului *erat*r%

  Re;la2l 4arciii ar1ator2l2i 4e poate face i *o3 *a2al 4a2 a2to*at.

  diia! " # $ % Revi&ia! ' " # $ % (e)*lar! + Pagina! ", din #,

  Re;larea i re;i* *a2al.

  Se seletea6a =ut*nul de seletare in *6itia manual 7 se atinge us*r tasta sarinii ar6at*rului &UTJ7

  din tastatura a1isata se setea6a sarina d*rita 7 de eFemlu &'\ dua are >al*area este >alidata rinaasarea tastei ,,EterM

 • 7/23/2019 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

  18/27

  D-CM/T0120 323TM42 D M0/0GM/T4 C042T5122 6 al RV27

  3C R-MVC 2/D3TR2 3R4

  PROCEDUR / INSTRUCIUNE SPECIIC DE !UCRUTEST E >CCET>RE?TEST E >UR>@A 7! &RE

  >CCET>CE TEST - EUR>CE TEST 7! &URS*cazane de abur ABA2S mobile ) S+&A-+ .' BAR-/+0

  COD"T>7! ? RI ? >B>!S'

  ata revi1ie" #$%&&%#'&

  *ie *ntr*lata U

  diia! " # $ % Revi&ia! ' " # $ % (e)*lar! + Pagina! "9 din #,

  revetilareanainte de arinderea 1*ului (9r6.t*rului) este neesar. re>entilarea a6anului (1*ar 5i drumuri de

  ga6e de ardere) 5i >eri1iarea etan5eit.Hii Kramei de ga6J (r*=ineHii 5i >entilele / eletr*>entilele nBise s. nuKsaeJ ga6 n 1*arJ)% Pentru re>entilare (de *=iei se>enH. aut*mat. a r*gramului se>enHial aut*mat dearindere7 generat 5i gesti*nat de aut*matul de ardere al ar6.t*rului) se re*mand. a naintea aestei etae>entilat*rul s. 1ie >eri1iat su= asetul >i=raHiil*r sau al 6g*m*tel*r susete rin unerea lui n 1unHiune7*n1*rm instruHiunil*r 1urni6*rului7 u el uHin @' min nainte de *rnirea a6anului entru a se utea lua dintim e>entualele m.suri e se imun%

  4entilat*rul de aer se *rne5te u laetele nBise (nu n sarin. ) are a*i se desBid tretat Gn. la*6iHia de re>entilare sta=ilit. rin r*iet% Pre>entilarea a6anului se e1etuea6. el uHin tim de &' min%

  Re;larea i re;i* a2to*at.

  Se seletea6a =ut*nul de seletare in *6itia aut* 7 se atinge us*r tasta S7 din tastatura a1isata sesetea6a resiunea d*rita 7 de eFemlu &0 =ar dua are >al*area este >alidata rin aasarea

  tastei ,,EterM.In aest m*d ar6at*rul >a reste sarina inerind a resiunea din a6an Jsa aunga la

  resiunea setata% Cind a6anul aunge la resiunea setata sarina ar6at*rului inee sa sadar*gresi> in m*d aut*mat%

  a f2ctioarea pe ;a1e at2ralereglarea resiunii ga6ului se 1ae ast1el "

  , Din regulat*rul de ga6 R?& (regim de resiune #=ar la '7 =ar) 7 rin resarea arului regulat*rului se sereglea6a resiunea in a>al de aesta la '7 =ar%, Din regulat*rul de ga6 R?# (regim de resiune '7=ar la #'' m=ar) 7 rin resarea arului regulat*rului se sereglea6a resiunea in a>al de aesta la #'' m=ar%

  a f2ctioarea pe *otoriase *rneste gruul de *mare D!#,0'' si se reglea6a resiune de re1ulare la& =ar % Se desBid r*=inetii e *ndutele de tur si retur si a*i se *rneste ar6at*rul%

  erific=ri 3e 4ec2ritate / 4i;2raD= la Hcep2t2l Li H ti*p2l Te4t2l2i 3e a32raD= 3e 7! ore

 • 7/23/2019 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

  19/27

  D-CM/T0120 323TM42 D M0/0GM/T4 C042T5122 6 al RV27

  3C R-MVC 2/D3TR2 3R4

  PROCEDUR / INSTRUCIUNE SPECIIC DE !UCRUTEST E >CCET>RE?TEST E >UR>@A 7! &RE

  >CCET>CE TEST - EUR>CE TEST 7! &URS*cazane de abur ABA2S mobile ) S+&A-+ .' BAR-/+0

  COD"T>7! ? RI ? >B>!S'

  ata revi1ie" #$%&&%#'&

  *ie *ntr*lata U

  diia! " # $ % Revi&ia! ' " # $ % (e)*lar! + Pagina! ": din #,

  Se co*a3= porirea >r1=tor2l2i i 4e 42prave;Fea1=/ verific=:er2larea pro;ra*2l2i a2to*at 4ecveial 3e apri3ere ar1=torT*ate ar6.t*arele m*derne aut*mati6ate (de ga6 / liBid) sunt d*tate u un sistem de *mand.7 r*teHie 5isura>egBere are inlude a element rinial un a5a numit Vaut*mat de ardereJ are gesti*nea6.aut*mat arinderea 5i stingerea ar6.t*rului n *ndiHii de siguranH.7 inlusi> sura>egBerea 1unHi*n.riiaestuia la t*ate ni>elele de sarin. / n.rare7n *ndiHii de siguranH.7 asigurGnd el uHin"interrelaHi*narea u sistemul aut*mat de r*teHie 5i semnali6are al a6anuluisura>egBerea 1l..rii (il*t 5i ar6.t*r rinial)re>entilare*st>entilaretimi de siguranH. la arindere 5i stingere ar6.t*rr*gram se>enHial de arindere / stingere ar6.t*rreglarea aut*mat. a sarinii ar6.t*rului interrelaHi*nat. u sarina s*liitat. de *nsumat*rii a6anului

  r*teHii aut*mate ar6.t*r / a6anu aut*rul unui su=sistem ata5at asigur. 5i >eri1iarea aut*mat. a iruitului de ga6 nainte de *rie *rnirea ar6.t*rului

  Odat. u arinderea ar6.t*rului nee * n*u. eta. n adrul lur.ril*r de PI / T93#"

  PROBE LA CALD

  Co32cerea foc2l2iPentru e>itarea 5*uril*r termie / tensiunil*r termie la *rnirea de la KreeJ / deteri*r.rii tu=ului 1*ar 5i a He>il*r

  a6anului 7 se re*mand. n.rarea ar6.t*rului la Kminimul de *rnireJ / arderea lent. 5i alimentarea ar6.t*rului u un de=it /resiune de ga6e *m=usti=ile ade>ate entru aeste s*uri % CBiar da. sistemele de aut*mati6are ale a6anel*r inlud7de *=iei7 * restriHie de resiune a a=urului li>rat de a6an7 are miedi. aut*mat n.rarea ar6.t*rului mai sus deKminimul de *rnireJ Gn. nu Kse n.l6e5te K a6anul (de regul. @]$ =ar)7 se re*mand. a n eri*ada de Kn.l6ireJ s. se*mute e KmanualJ 1unHi*narea ar6.t*arel*r a6anului% De5i eFist. *si=ilitatea treerii din start e Kregim aut*matJ dereglare a 1unHi*n.rii a6anului7 aeasta nu se re*mand.%

  n a6ul un*r arinderi nereu5ite este *=ligat*rie reluarea ntregului ilu neGnd u re>entilarea a6anului%KC*nduerea 1*uluiJ se e1etuea6. rin reglarea intensit.Hii arderii (e KmanualJ) 5i desBiderii >entilului de e5aare

  ast1el nGt s. se reali6e6e urm.t*arele"

  a) Presiunea n tam=ur sau n a6an >a re5te lent atigndu,se >al*area de $ =ar n ira $' minute de laarindere7 iar >al*area n*minal. de & =ar se >a atinge du. n. ira @' minute%

  =) !a 1inele aestei etae 5i nainte de unerea n aralel7 de=itul de a=ur al a6anului se >a sta=ili6a la @'\din sarina n*minal.%

  ERIKIC>RE> ET>OEITAII R>'EI E %>Q > >RQAT&RUUI > IK / T>7! C>Q>Eco3 :0"! - RI - .E.IK

 • 7/23/2019 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

  20/27

  D-CM/T0120 323TM42 D M0/0GM/T4 C042T5122 6 al RV27

  3C R-MVC 2/D3TR2 3R4

  PROCEDUR / INSTRUCIUNE SPECIIC DE !UCRUTEST E >CCET>RE?TEST E >UR>@A 7! &RE

  >CCET>CE TEST - EUR>CE TEST 7! &URS*cazane de abur ABA2S mobile ) S+&A-+ .' BAR-/+0

  COD"T>7! ? RI ? >B>!S'

  ata revi1ie" #$%&&%#'&

  *ie *ntr*lata U

  diia! " # $ % Revi&ia! ' " # $ % (e)*lar! + Pagina! #' din #,

  n aeast. eri*ad. de 1unHi*nare la sarini reduse este re*manda=il s. se eFeute 5i unele teste VlaaldJ are resuun *riri 5i *rniri reetate ale a6anului"se *t re>eri1ia la ald unele r*teHii (se *re5te a6anul rin simularea aHi*n.rii unei r*teHii)se *ate 1ae testul de *rniri / *riri reetate

  S2prave;Ferea ca1a2l2i H ti*p2l poririi

  Du. arinderea 1*ului

  se urm.re5te n ermanenH. ni>elul aei n a6an7 e>aundu,se eFedentul r*dus rin dilatarea aei%!a atingerea uni resiuni de '7]& =ar se >*r ura indiat*arele de ni>el n se>enHa urm.t*are"se inBide >entilul de a=ur 5i se desBide >entilul de urare7 urndu,se de aa Hea>a 5i stila se nBide >entilul de aa 5i se desBide >entilul de a=ur7 urndu,se de aa Hea>a 5i stilase desBide >entilul de aa 5i se inBide >entilul de a=ur7 urndu,se de aa Hea>a 5i stilase desBide >entilul de a=ur 5i se nBide >entilul de urare7 >eri1iGndu,se a*i ni>elul aei din a6an%

  erificarea ivel2l2i H ca1a $ 2rare 4ticlelor 3e ivelnainte 5i du. urarea stilel*r de ni>el7 tre=uie *=ser>at. atent *m*rtarea ni>elului% !a

  nBiderea >entilului de ur. (du. ultima *eraHie indiat. mai sus)7 ni>elul de aa n stil. tre=uie s.reas. reede 5i a*i s. *sile6e u5*r% n a6ul n are resta=ilirea ni>elulu se e1etuea6. lent (tretat)

  nseamn. . in >entilul de aa al indiat*rului eFist. deuneri% n aest din urm. a6 este neesr. * ad*ua urare a stilei de ni>el *m1*rm el*r indiate anteri*r%Mane>rele de urare tre=uie e1etuate tretat 5i lent%

  erificarea 42papelor 3e 4i;2ra= / verificarea H*i=rilor flaateT*t n aeast. eta. se >eri1i. rin s.ltarea de e saun 5i rea5e6area la l*7 suaelele de siguranHa% Prin

  aeast. *eraHie se su1l. u a=ur 5i se ur.H. de e>entualele deuneri saunele >entilel*r suaei% !a atingerea unei deresiuni de &]# =ar se *t strGnge u atenHie 5uru=urile arm.turil*r sau 1lan5el*r da. nainte de *rnire au 1*st eFeutatelur.ri de dem*ntere a aest*ra% 4entilul de aerisire de e a6an se menHine desBis Gn. la resiune de a @ =ar%

  Reali*etarea ca1a2l2i / verificarea *eierii ivel2l2i H ca1a!a atingerea resiunii de @] =ar este neesar. alimentarea a6anului7 sure>egBindu,se ni>elul de aaiar n a6 . aesta re5te se >e e1etua urarea a6anului%

  n timul ur.rii se >eri1i. da. t*ate urele 1unHi*ne6. n*rmal (rin *nstatarea in.l6irii *ndutel*r lamane>rarea >entilel*r de urare)

  C2plarea ca1a2l2i la co42*atorii 4electai petr2 a fi ali*etai c2 a2r H ti*p2l proelor 3eT>7!

  Se n.l6e5te *nduta de a=ur de la a6an la *let*rul de a=ur din entrala termi.7 rin desBiderea lent. ar*=inetului de **lire (r*=inetul de =^ ass tr% r*=inetul rinial de a=ur al a6anului)% Se >a urm.ri a a=urul s. 1ieintr*dus tretat7 entru a nu da l*>ituri Bidraulie%

  CGnd s,au atins arametri n*minali ai a=urului se desBide r*=inetul de i6*lare a a6anului de e =ara de a=ur 5ise nBide r*=inetul de =^ ass Se trece ar1ator2l pe a2to*atEec2tarea 3e te4te, Hcerc=ri, *=42r=tori, verific=ri la T>7!Odat. VadusJ a6anul n starea de 1unHi*nare n*rmal. se tree la 1unHi*narea de r*=. de anduran-. de 3# *re (T93#)%

  9east. 1unHi*nare nu di1er. de eFl*atarea de durat.7 n*rmal. a a6anului7 dar ntr,* eri*ad. relati> surt. de tim (3#*re) se >*r eFeuta mane>re 5i simul.ri (are n m*d u6ual nu sunt neesare sau ntGlnite n eFl*atarea de durat.) entru a

  determina a6anul / sistemul s. trea. rin t*ate situaHiile 5i regimurile de 1unHi*nare *si=ile (se >*r simula regimuri de1unHi*nare *si=ile) n s*ul de a >eri1ia da. 5i um Vr.sundeJ a6anul / sistemul aest*r situaHii / regimuri de

  1unHi*nare% n rinial s*ul aest*r ner.ri este de a dem*nstra . sistemul (a6an + instalaHii term*meanie *neFe)are aa=ilitatea de a reali6a arametrii de 1unti*nare7 n *ndiHii de siguranH.

 • 7/23/2019 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

  21/27

  D-CM/T0120 323TM42 D M0/0GM/T4 C042T5122 6 al RV27

  3C R-MVC 2/D3TR2 3R4

  PROCEDUR / INSTRUCIUNE SPECIIC DE !UCRUTEST E >CCET>RE?TEST E >UR>@A 7! &RE

  >CCET>CE TEST - EUR>CE TEST 7! &URS*cazane de abur ABA2S mobile ) S+&A-+ .' BAR-/+0

  COD"T>7! ? RI ? >B>!S'

  ata revi1ie" #$%&&%#'&

  *ie *ntr*lata U

  diia! " # $ % Revi&ia! ' " # $ % (e)*lar! + Pagina! #" din #,

  oriri / opriri repetate 3i 4tarea Wcal3Mn timul r*=el*r de T93# se eFeut. mane>re de *rnire din starea ValdJ a a6anului% 9estea sunt determinate atGt de *riri

  anteri*are >*luntar *mandate7 Gt 5i de *riri aidentale e>entual a.rute e eri*ada derul.rii un*r teste / ner.riP*rnirea din stare ald. a a6anului este rati identi. u ea din stare ree (inlusi> re>entilarea) d.

  resiunea remanent. n a6an este mai mare de a ]$ =ar%Se >a asigura ni>elul mediu al aei din a6an reum 5i regimurile de temeratur. indiate mai sus

  Eploatarea 3e pro= H re;i* Wor*alM H ca3r2l l2cr=rilor 3e T>7!Printre *=ieti>ele T93# a a6anului este 5i >eri1iarea m*dului um *ate 1i sura>egBeat / *ndus a6anul n timul unei 1unHi*n.ri dedurat. Vn*rmaleJ la sarinile erute n m*d u6ual de .tre *nsumat*ri% n adrul aestui ti de >eri1i.ri se urm.re5te 5i 1amiliari6areaers*nalului de eFl*atare (aut*ri6at ISCIR) 5i desemnat de =ene1iiar entru reluarea 5i asigurarea eFl*at.rii de durat. a a6anuluin *ntinuare (du. 1inali6area PI 5i reluarea eFl*at.rii a6anului de .tre =ene1iiar) u instalaHia7 u m*dul de sura>egBere 5i

  ntreHinere a aesteia7 u m*dul de m*nit*ri6ae 5i nregistrare a arametril*r de 1unHi*nare7 u m*durile re*mandate de inter>enHie 5imane>rele neesare entru a r.sunde *ret 5i n *ndiHii de siguranH. la e>enimentele Vn*rmaleJ e aar n eFl*atarea de durat.Eploatarea 4i4te*2l2i 42p24 proelor 3e IK

  oi2i ;eeraleEFl*atarea a6anului7 indi1erent da. este >*r=a de KeFl*atarea de r*=.J din adrul lur.ril*r de PI sau

  de KeFl*atarea de durat.J (e1etuat. eFlusi> de .tre ers*nalul aut*ri6at al =ene1iiarului7 n r*esul n*rmal der*duHie du. reluarea de .tre aesta a instalaHiei) se >a 1ae in *n1*rmitate u instrutiunile r*du.t*ruluia6anului7 *mletate si adatate *nditiil*r sei1ie de la =ene1iiar (din CT 8ateria CF Sula)%

  Du. *rnirea 5i unerea n aralel a a6anului7 entru a de=ita a=urul erut de *nsumat*r7 aesta1unHi*nea6. aut*mat reglGndu,5i sarina ar6.t*rului / a6anului n s*ul menHinerii unei resiuni *nstante n =arade a=ur li>rat

  De=itul aei de alimentare se reglea6. aut*mat u s*ul menHinerii unui ni>el *nstant 5i n*rmal indi1erentde sarina a6anului7 1iind *mandat n rinial de ni>elul aei din tam=ur/a6an

  Oerat*rul >a tre=ui s. a*rde atentie de*se=ita7 in timul 1unti*narii7 armaturil*r de siguranta si *ntr*l si inrinial suael*r de siguranta7 man*metrel*r7 indiat*arel*r de ni>el si ni>*statel*r%

  Suaele de siguranta se >eri1i. rin ridiarea u gria a argBiil*r7 ermitand * surta esaare a a=urului%unHi*narea aest*ra se >eri1i. eri*di (ar*Fimati> la 1ieare *re)%

  Man*metrele se sura>egBea6a ermanent7 ast1el inat resiunea sa nu reasa este >al*area n*minalamarata e adranul man*metrului%

  Ni>elul aei in a6an tre=uie urmarit ermanent de .tre *erat*r / 1*Bist rin >i6uali6area el*r d*uaindiat*are de ni>el m*ntate atre 1r*ntul a6anului% Daa aesta >a *nstata a ni>elul nu se m*di1ia ( aa nu semisa ) >a r*eda la urarea indiat*arel*r de ni>el% Indiat*arele de ni>el se >*r mentine in stare urata atat laeFteri*r at si la inter*r entru a asigura * =una >i6i=ilitate a aei in a6an% 4eri1iarea indiat*arel*r se >a 1ae inm*d *=ligat*riu la reluarea sBim=uril*r si *ri de ate *ri 1*Bistul se ind*ieste de =una 1unti*nare a aest*ra%

  In m*d n*rmal ni>elul aei n tam=ur are >ariaHii eri*die ast1el . menHinerea nemi5at. a ni>elului aei nstila de ni>el indi. * situaHie an*rmal.7 re*mandGndu,se urarea aesteia%

  O dat. e sBim= se >a r*eda la urarea eri*di. a a6anului n a6ul n are la=*rat*rul Bimi alentralei termie nu da alte instruHiuni%

  O dat. e sBim= se >eri1i. 1unHi*narea eletr**mel*r e nu tre=uie s. se n.l6eas. sau s.1unHi*ne6e u mult 6g*m*t%

  In ermanenH. se >a a>ea gri. s. se remedie6e e>entualele nee5anteit.Hi de e artea de a=ur7 a.7 aer sau*m=usti=il%Se >eri1i. integritatea 5i =una 1unHi*nare a aaratel*r l*ale din adrul instalaHiei de aut*mati6are a

  a6anului (inlusi> instalaHia de aut*mati6are r*rie a ar6.t*rului 5i a el*rlalte eBiamente term*meanie *neFedin CT%

  Nu se ermite 1unHi*narea a6anului (Biar da. este >*r=a de 1unHi*nare de r*=. n adrul lur.ril*r dePI) u r*teHiile de resiune 5i ni>el de6ati>ate%

  Se >a *ntr*la eri*di starea arametril*r de1init*rii ai *m=usti=ilului utili6at (entru ga6 " resiunea 5ide=itul (e>entual 5i PCI) entru *m=usti=il liBid " resiunea7 >Gs*6itatea *m=usti=ilului 5i temeratura de

 • 7/23/2019 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

  22/27

  D-CM/T0120 323TM42 D M0/0GM/T4 C042T5122 6 al RV27

  3C R-MVC 2/D3TR2 3R4

  PROCEDUR / INSTRUCIUNE SPECIIC DE !UCRUTEST E >CCET>RE?TEST E >UR>@A 7! &RE

  >CCET>CE TEST - EUR>CE TEST 7! &URS*cazane de abur ABA2S mobile ) S+&A-+ .' BAR-/+0

  COD"T>7! ? RI ? >B>!S'

  ata revi1ie" #$%&&%#'&

  *ie *ntr*lata U

  diia! " # $ % Revi&ia! ' " # $ % (e)*lar! + Pagina! ## din #,

  Re2*plerea ca1a2l2in timul lur.ril*r de Test de anduran-. de 3# *reT>7!J*ate 1i neesar. reumlerea u a. a a6anului du. *

  s*atere din 1unHiune >*luntar. sau 1*rHat. de mreur.rin a6urile n are dat*rit. unei a>arii sau a unei *riri erute din alte m*ti>e a 1*st neesar. *mleta e>auare a aei

  din a6an7 entru reumlerea sa se >a r*eda la 1el a la *rnirea *=i5nuit. a a6anului% Ca6anul nu ridi. r*=leme seialedu. e>auarea aei%

  n a6ul n are s,a e>auat aa la temeratura de saturaHie7 umlerea a6anului u a. se >a reali6a du. r.ireaaestuia la * temeratur. ar*iat. de temeratura aei de alimentare

  'aevre, iterveii, 4cFi*area re;i*2l2i 3e f2cioare al ca1a2l2i H ti*p 3e T>7!n timul lur.ril*r de PI sunt neesare mane>re7 >ariaHii de sarin.7 *mut.ri de regim de 1unHi*nare VmanualJ / Vaut*matJ 5i in>ersentru a se >eri1ia m*dul n are se *m*rt. / r.sunde a6anul la aeste ertur=aHii%

  T*tu5i7 Biar da. timul a>ut la dis*6iHie entru a se eFeuta t*ate ner.rile n timul r*=el*r de PI este inter6is.1*rHarea a6anului rin mane>re 5i sBim=.ri =ru5te de regim de 1unHi*nare entru a se VreaJ *ndiHiile de >eri1iare ale unei anumitearateristii7 de eFemlu%

  ite1a 3e *o3ificare a para*etrilor ca1a2l2i H ti*p2l proelor / Hcerc=rilor 3e T>7!Se admite * >ite6. maFim. de >ariaHie a sarinii de &t/min u *ndiHia a timul de >ariaHie s. nu 1ie mai mare de

  minute du. are se >a 1unHi*na el uHin #' minute entru sta=ili6area regimului termi al a6anului%

  >4i;2rarea acce4iilit=ii or;aelor 3e eec2ie / *aevrare H co3iii 3e 4i;2ra= H ti*p2l l2cr=rilor 3e T>7!9esul la r*=inetul rinial de a=ur7 r*=inetul de =^ as7 suae si r*=inetul de aerisire se 1ae de e * lat1*rma de

  aes la ni>elul aest*ra% 9esul e lat1*rma de deser>ire se 1ae rin intermediul unei s.ri%2rarea ca1a2l2i H ti*p2l proelor, Hcerc=rilor i te4telor 3e IKPurarea a6anului se 1ae n s*ul menHinerii un*r sura1eHe interi*are urate7 entru e>itarea 1*rm.rii sumei n 6*na de searare a

  *glin6ii aei 5i entru eliminarea n.m*lului e se adun. e artea in1eri*ar. a sistemului >a*ri6at*r%!a=*rat*rul de anali6a a aei (are ar tre=ui s. 1ie 1unHi*nal n. din timul r*=el*r de PI) >a sta=ili regimul ur.ril*r ast1el"

  entru ura eri*di. se >a sta=ili 1re>enHa 5i durataentru ura *ntinu. de=itul7 eFrimat n Lg/B7 5i r*ente din de=itul n*minalInainte de e1etuarea *eratiil*r de urare este neesar sa se >eri1ie"starea r*=inetel*r de urarestarea *ndutei de e>auare a urei1unti*narea *reta a *mei de alimentare a1lata in luru

  re6er>a eFistenta de aa de alimentareindiat*arele de ni>el ( se r*edea6a la urarea aei din stile )Se re*manda a ni>elul aei in a6an sa 1ie la ni>elul maFim inaintea urarii eri*die% Oeratia de urare eri*dia *nsta in eFeutarea urmat*arel*r mane>re"se desBide r*=inetul de siguranta de e *nduta de g*lire a a6anuluise desBide r*=inetul de urare tim de 0 ; seunde ( in aeasta eri*ada se elimina * arte din deuneri sau nam*l)se inBide r*=inetul de urare @' ; 0' seunde7 tim in are deunerile de nam*l se adauga la artea in1eri*arase desBide din n*u r*=inetul de urare tim de 0 ; seunde*eratia se reeta de @ ; 0 *ri dua are se inBide r*=inetul de urare si a*i r*=inetele de siguranta de e *nduta de urare (urarea de

  1und)dua urarea eri*dia 1*Bistul este *=ligat sa >eri1ie etanseitatea r*=inetului de urare *ntr*land temeratura *ndutei la utin tim dua

  terminarea *eratiei (da. aeasta nu se r.e5te7 nseamn. . r*=inetul de urare Ksa.JSe >a .uta a urarea eri*di. s. 1ie 1.ut. n eri*ada n are erinHa de a=ur este minim.%In a6ul Gnd sunt mai multe a6ane e e5aea6. (urea6.) n aela5i eFand*r se >*r re>edea sisteme e >*r 1a>*ri6a urgerea

  unidireHi*nal. a aei%

  Nu se >a admite urarea eri*di. *n*mitent. a d*u. a6ane%Se >a >eri1ia du. 1ieare urare =una 1unHi*nare a r*=inetului de urare n sensul unei =une etan5eit.Hi%!a neutul 1ie.rei ur.ri se ermite treerea unui de=it redus de a. neesar n.l6irii *ndutel*r% Daa este neesar. *rirea

  a6anului u r.mGnerea aei n a6an7 se >a r*eda nainte de *rire la * urare intens. a aestuia%In a1ara de urarea eri*dia7 in timul 1unti*narii a6anului se e1etuea6a urarea *ntinua are are dret s* e>itarea 1*rmarii

  sumei in 6*na de searare aa,a=ur7 1at are ar utea due la antrenari de saruri in a=ur% Prin ura *ntinua se e>auea6a *nstant maFim \ din aa intr*dusa in a6an%

  In >ederea urarii *ntinue7 dua intrarea in regim a a6anului7 se desBide r*=inetul de regla e>auare ura *ntinu.7 ura *ntinua1iind e>auata in eFteri*rul =l*ului a6an% Du. a6 5i d*tare7 se >eri1i. =ula aut*mat. de ur. *ntinu.7 *mandat. de un semnalare deinde de *nduti>itatea aei din a6an%

 • 7/23/2019 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

  23/27

  D-CM/T0120 323TM42 D M0/0GM/T4 C042T5122 6 al RV27

  3C R-MVC 2/D3TR2 3R4

  PROCEDUR / INSTRUCIUNE SPECIIC DE !UCRUTEST E >CCET>RE?TEST E >UR>@A 7! &RE

  >CCET>CE TEST - EUR>CE TEST 7! &URS*cazane de abur ABA2S mobile ) S+&A-+ .' BAR-/+0

  COD"T>7! ? RI ? >B>!S'

  ata revi1ie" #$%&&%#'&

  *ie *ntr*lata U

  diia! " # $ % Revi&ia! ' " # $ % (e)*lar! + Pagina! #$ din #,

  &priri$ eraa*ete$ ecofor*it=in timul lur.ril*r de PI / T93# eFist. teste 5i r*=e de *rire a a6anului% Oriri r*>*ate 1ie n regim de *mand. manual. a

  *erat*rului / 1*Bistului7 1ie rin simularea inter>enHiei r*teHiil*r aut*mate%Dar *t eFista 5i *riri are nu sunt r*>*ate intenHi*nat7 determinate 1ie de inter>enHia unei r*teHii7 n urma sesi6.rii

  aut*mate a din au6e reale de a>arie7 1ie din au6a un*r e>enimente an*rmale a.rute n 1unHi*narea a6anului (de eFemluaariHia de neetan5eit.Hi e artea ga6el*r de ardere7 aei 5i a a=urului)%

  In aeste situaHii (aariHia un*r e>enimente an*rmale ; se *nsemnea6. n 1*rmular *d" ,R4I #&&/0) Gnd *rirea ntimul r*=el*r de T93# se 1ae rin inter>enHia / *manda 1*Bistului >a tre=ui s. se 1a. un ra*rt de ne*n1*rmitate(1*rmular *d" ,R4I #&&/) n are s. se eFlie natura de1eHiunii%

  Remediile n >ederea re*rnirii agregatului se 1a de .tre eBie seiali6ate7 R4I n =a6a unei dis*6iHii srise deluru%

  In a6ul ne1unHi*n.rii uneia dintre r*teHii se >a *rii a6anul 5i se >a nt*mi un aela5i ti de ra*rt de ne*n1*rmitate n arese >a *nstata de e1iienHa a.rut.% n rest7 *men6ile de *rire se dau n urma ali.rii un*r dis*6iHii de ti *aie de mane>r.

  (*d" co3:K?RI !""/ 6JK&>IE E '>ERA

  > T>7!co3:K?RI !""/ 6

  R>&RT EEC&K&R'IT>TE > T>7!,co3: K?RI !""/5

  &prirea ca1a2l2i H ti*p2l l2cr=rilor 3e T>7!Orirea a6anului se *ate r*due din urm.t*arele au6e"&prirea ca1a2l2i poate fi ;eerata 3e 3ecla4area pri protectie rin instalatia de aut*mati6are la >ariatia

  rinialil*r arametri in a1ara limitel*r n*rmale"a) 9tingerea ni>elului minim de r*teHie=) 9tingerea ni>elului maFim de r*teHie) 9tingerea resiunii maFime a a=urului din a6and) 9tingerea temeraturii de rag a a=urului suraGn.l6ite) Presiunea minim. a *m=usti=ilului%1) !is. 1la.r.%g) Presiune mi. a aerului%B) suraresiune 1*ari) !is. energie eletri.%

  Orirea rin r*tetie este semnali6ata *ti si austi7 intreruerea semnali6arii neutGnd a>ea l* deat rin

  *n1irmarea si *manda manuala a 1*Bistului de la an*ul de aut*mati6are&prirea *a2al=, co*a3at= 3e focFi4tdin raHiuni de e1etuare a un*r r*=e 5i teste de T93#7 sau *rirea entrususendarea lur.ril*r de T93# et%

  Orirea a6anului eFeutata de 1*Bist se 1ae e =a6a unei dis*6itii srise%

  &prirea *a2al=, co*a3at= 3e focFi4tdin raHiuni de neesitate (neinter>enHia unei r*teHii aut*mate atuni Gndar 1i 1*st a6ul7 aariHia un*r e>enimente are neesit. inter>enHii e artea de m*nta et%)

  7#rirea de 5curta durata a de eFemlu entru inter>entii la a6an mai simle e nu se *t eFeuta in timul1unti*narii7 in are a6 aa nu se g*leste din a6an ( in a1ara de a6urile and eFista eri*l de ingBet )%

  Oprirea de lun5a durata7 a de eFemlu aariHia n timul T93# a un*r situaHii / e>enimente are neesit. e1etuareaun*r rearatii >*lumin*ase7 are neesita intrarea *amenil*r in a6an in are a6 aa din a6an este e>auata%

  &prirea forat=7 a urmare a un*r a>arii la a6an7 inendiu in entrala termia *aprute c;iar n timpul lucrrilor de &8TETIE X a oprirea ca1a2l2i, 2 4e itrer2pe ali*etarea c2 apa. , deularea a6anului de la *nduta de a=ur se 1ae in m*mentul and resiunea a=urului a sa6ut sensi=il su= >al*area

  indiata in m*mentul *ririi 1*ului%, n timul *eraHiil*r de *rire se >a urmari ni>elul aei in a6an entru a se utea inter>eni in a6ul in are aa sade su= ni>elul

  de reglare ati*nandu,se manual *ma de alimentare u aa a a6anului% ?*lirea de aa se 1ae inet numai dua e temeratura aei din a6an a sa6ut la 3' ; '*C si resiunea a sa6ut *mlet sau

  dua e rin r*=inetul de aerisire nu mai iese a=ur%

 • 7/23/2019 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

  24/27

  D-CM/T0120 323TM42 D M0/0GM/T4 C042T5122 6 al RV27

  3C R-MVC 2/D3TR2 3R4

  PROCEDUR / INSTRUCIUNE SPECIIC DE !UCRUTEST E >CCET>RE?TEST E >UR>@A 7! &RE

  >CCET>CE TEST - EUR>CE TEST 7! &URS*cazane de abur ABA2S mobile ) S+&A-+ .' BAR-/+0

  COD"T>7! ? RI ? >B>!S'

  ata revi1ie" #$%&&%#'&

  *ie *ntr*lata U

  '=42rarea, 'oitori1area Li Hre;i4trarea para*etrilor 3e f2cDioare H ti*p2l Te4t2l2i 3e a32raD= 3e 7!

  ore eec2tat la ca1a2l2i / cetralei *oile >B>!S' / CT'>B>!S)

  Parametrii de *erare sunt >i6uali6ati e eranul rinial al inter1etei *erat*r :i *t 1i nregistra-i e su*rt deBGrtie

  diia! " # $ % Revi&ia! ' " # $ % (e)*lar! + Pagina! #% din #,

  , De=it a=ur Surainal6it (t/B)

  , Presiune a=ur surainal6it (=ar)

  , Presiune a=ur saturat (=ar)

  , Temeratura a=ur surainal6it (_C)

  , De=it aa alimentare a6an (m/B)

  , Presiune aa alimentare a6an (=ar)

  , De=it ga6 (Nm/B)

  , Presiune ga6e natrale le intrre in rama de ga6 (=ar)

  , Ni>el dega6*r termi (\)

  ,Temeratura dega6*r termi (_C)

  ,Temeratura aa reinal6it*r de aa (_C)

  , Presiune aa la intrare in statia de deduri6are (=ar)

  , Presiune aa la iesire din statia de deduri6are (=ar)

 • 7/23/2019 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

  25/27

  D-CM/T0120 323TM42 D M0/0GM/T4 C042T5122 6 al RV27

  3C R-MVC 2/D3TR2 3R4

  PROCEDUR / INSTRUCIUNE SPECIIC DE !UCRUTEST E >CCET>RE?TEST E >UR>@A 7! &RE

  >CCET>CE TEST - EUR>CE TEST 7! &URS*cazane de abur ABA2S mobile ) S+&A-+ .' BAR-/+0

  COD"T>7! ? RI ? >B>!S'

  ata revi1ie" #$%&&%#'&

  *ie *ntr*lata U

  Parametri 1un-i*nali m.sura-i :i m*nit*ri6a-i n timul T93# >*r 1i nregistra-i e t*at. eri*ada testului deanduran-. de 3# *re la inter>ale de el u-in * *r. n 1*rmularele de tiul ' ,!ista aram% *erare,#0,rMOT%:i'&@, !ista aram% *erare,#0,r>%&,?9Y

  !a 1un-i*narea n timul T93# e *m=usti=il liBid7 se 1*l*ses nregistr.ri n 1*rmularul"

  *rmular" ' ,!ista aram% *erare,#0,rMOT

  !a 1un-i*narea n timul T93# e *m=usti=il ga6*s7 se 1*l*ses nregistr.ri n 1*rmularul"

  diia! " # $ % Revi&ia! ' " # $ % (e)*lar! + Pagina! #+ din #,

 • 7/23/2019 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

  26/27

  D-CM/T0120 323TM42 D M0/0GM/T4 C042T5122 6 al RV27

  3C R-MVC 2/D3TR2 3R4

  PROCEDUR / INSTRUCIUNE SPECIIC DE !UCRUTEST E >CCET>RE?TEST E >UR>@A 7! &RE

  >CCET>CE TEST - EUR>CE TEST 7! &URS*cazane de abur ABA2S mobile ) S+&A-+ .' BAR-/+0

  COD"T>7! ? RI ? >B>!S'

  ata revi1ie" #$%&&%#'&

  *ie *ntr*lata U

  '&@, !ista aram% *erare,#0,r>%&,?9Y

  >lar*ele care pot fi *oitori1ate pe iterfata operator 42t:, Presiune maFima a=ur surainal6it (=ar), Presiune maFima a=ur saturat a6an (=ar), Temeratura maFima a=ur surainal6it (_C), Presiune minima ga6 la intrarea in rama de ga6 (=ar), Ni>el minim dega6*r (\), Ni>el maFim dega6*r (\), Temeratura maFima dega6*r (_C), Presiune aa la intrarea in statia de deduri6are (=ar), Presiune aa la iesirea din statia de deduri6are (=ar)

  , De asemenea se *ate m*nit*ri6a 1unti*narea statiei de deduri6are % iltrul 9 in 1unti*nare/regenerare 7 iltrul 8in 1unti*nare/regenerare %

  C2loarea ver3ei3ica o f2ctioare la para*etrii corecDiiar c2loarea roL2 i3ica ca f2ctioarea e4teicorect=.

  &T>: Koarte i*portat , i orice *o*et 3e f2ctioare aor*ala a cetralei poate fi actioat 2to2lST& care co32ce a2to*at la oprirea ar1ator2l2i.

  7 NREGISTRRI $+) d)ru+r'' TA72La 0uncti$narea in ti()ul /A62 se 0$l$sesc inregistrari in c$n0$r(itate cu 0$r(ularulAcce)tance test re)$rt 1A/R >RVI )entru 0uncti$narea )e ga%,($t$rina#e%i ane'a sau 1las$licitarea -ene0iciarului$ricare .in 0$r(ularele&

  > ANEA> la /A62RVIABA2M3 PRO/OCOL DE INCEPERE /A62

  2 >/ RVI /LPIF /RASAREA LUCRARILOR DE PIF 1ENERALG FRVIPIF*PVAS/ la /RASARE LUCRARI PIF sau /A621generalG*> FRVIPIF*PVAS/ la /RASARE LUCRARI PIF 2H PV .e E/ICJE/ARE LA PIF sau /A62 ANEA2 la /A62RVIABA2M3 Plan sintetic .erulare /A62K*> F RIRVI2*> ra)$rt .e instruire )ers$nal6 FVMCARVI> Fisa .e #eri0icare ($nta9 ca%an inainte .e PIF i /A62 >FCJLRVIBPIF CJEC LIS/ VERIFICARI CAZAN INAIN/E DE PIFH >*FRVIPC*PIFC RAPOR/ PREA/IRE CAZAN )tr PIF3 /A62>*CER/IFICA/E OF MECJANICAL COMPLE/IONc%*2H>> FOAIE DE MANEVRA FRVI 2>>*K>2 Lista )ara(* $)erare2HrMO/*>G Lista )ara(* $)erare2Hr#*>AZ> M2KRVIIO Instr*$)erare Centrala M$-ila c%*2H Re#*22>

  diia! " # $ % Revi&ia! ' " # $ % (e)*lar! + Pagina! #8 din #,

  De asemenea urmat*rri arametrii *t 1i >i6uali6ati e an*u e iregistrat*arele

 • 7/23/2019 0000-Procedura Ta72-Rvi-Aba2m-Probe de Anduranta 72h La Pif Aba2 Mobil-rv.12015

  27/27

  D-CM/T0120 323TM42 D M0/0GM/T4 C042T5122 6 al RV27

  3C R-MVC 2/D3TR2 3R4

  PROCEDUR / INSTRUCIUNE SPECIIC DE !UCRUTEST E >CCET>RE?TEST E >UR>@A 7! &RE

  >CCET>CE TEST - EUR>CE TEST 7! &URS*cazane de abur ABA2S mobile ) S+&A-+ .' BAR-/+0

  COD"T>7! ? RI ? >B>!S'

  ata revi1ie" #$%&&%#'&

  *ie *ntr*lata U

  > F> VRP3 E.*>3re#*2VERIF PRO/EC/II LA RECE CAZANE>6* FRVI2>>* 0isa c$nse(nare e#eni(ent la PIF

  >* FRVI2>>* RAPOR/ DE NECONFORMI/A/E la PIF sau /A6222* Acce)tance test re)$rt ;MODEL