00 Incadrare in teritoriu Lay - primariatm.ro · BIROURI, UNITATI DE CAZARE SI DOTARI...

1
REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA s. r. l. atelier CAAD J35/2318/2004, C.U.I. 16677315, Timisoara, str. Eugeniu de Savoya, nr.24,ap.7, tel.228717 SPECIFICAŢIE EF PROIECT PROIECTAT DESENAT NUME NUME SEMNĂTURA SEMNĂTURA Scara: Data: : VERIFICATOR / EXPERT CERINŢA Planşa nr. Proiect nr. Faza Titlul planşei Titlul proiectului Beneficiar OCT. 2010 P.U.Z. S.C. TIMCO S.A., Timisoara intravilan municipiul Timisoara, C.F. 403943, 49.659mp PLAN URBANISTIC ZONAL PLAN URBANISTIC ZONAL PLAN URBANISTIC ZONAL PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA CU FUNCTIUNI MIXTE - SPATII COMERCIALE, ZONA CU FUNCTIUNI MIXTE - SPATII COMERCIALE, ZONA CU FUNCTIUNI MIXTE - SPATII COMERCIALE, ZONA CU FUNCTIUNI MIXTE - SPATII COMERCIALE, BIROURI, UNITATI DE CAZARE SI DOTARI AFERENTE BIROURI, UNITATI DE CAZARE SI DOTARI AFERENTE BIROURI, UNITATI DE CAZARE SI DOTARI AFERENTE BIROURI, UNITATI DE CAZARE SI DOTARI AFERENTE 137/2008 ZONA P.U.Z. INCADRAREA IN U.T.R.13 delimitată la N- Str. Gh. Lazar S- Str. Brediceanu V- Calea Ferată E- Calea Circumvalaţiunii 01 INCADRAREA IN ZONA INCADRAREA IN U.T.R. 13 PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA CU FUNCTIUNI MIXTE:SPATII COMERCIALE, BIROURI, SERVICII, UNITATI DE CAZARE SI DOTARI AFERENTE intravilan municipiul Timisoara, C.F. 403943, 49.659mp Beneficiar S.C. TIMCO S.A., Timisoara, INCADRAREA IN ZONA INCADRAREA IN U.T.R. 13 arh. Catalina BOCAN arh. Catalina BOCAN arh. Emilia Dumitrele arh. Emilia Dumitrele s t r . C . B r e d i c e a n u s t r . G he or g he La z a r s t r . Ci r c um v a l a t i u n i i

Transcript of 00 Incadrare in teritoriu Lay - primariatm.ro · BIROURI, UNITATI DE CAZARE SI DOTARI...

Page 1: 00 Incadrare in teritoriu Lay - primariatm.ro · BIROURI, UNITATI DE CAZARE SI DOTARI AFERENTEBIROURI, UNITATI DE CAZARE SI DOTARI AFERENTEBIROURI, UNITATI DE CAZARE SI DOTARI AFERENTE

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l.atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. 16677315, Timisoara, str. Eugeniu de Savoya,nr.24,ap.7, tel.228717SPECIFICAŢIE

/EF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

OCT. 2010

P.U.Z.

S.C. TIMCO S.A., Timisoaraintravilan municipiul Timisoara, C.F. 403943, 49.659mp

PLAN URBANISTIC ZONALPLAN URBANISTIC ZONALPLAN URBANISTIC ZONALPLAN URBANISTIC ZONALZONA CU FUNCTIUNI MIXTE - SPATII COMERCIALE,ZONA CU FUNCTIUNI MIXTE - SPATII COMERCIALE,ZONA CU FUNCTIUNI MIXTE - SPATII COMERCIALE,ZONA CU FUNCTIUNI MIXTE - SPATII COMERCIALE,BIROURI, UNITATI DE CAZARE SI DOTARI AFERENTEBIROURI, UNITATI DE CAZARE SI DOTARI AFERENTEBIROURI, UNITATI DE CAZARE SI DOTARI AFERENTEBIROURI, UNITATI DE CAZARE SI DOTARI AFERENTE

137/2008

ZONA P.U.Z.

INCADRAREA IN U.T.R.13delimitată la N- Str. Gh. Lazar S- Str. Brediceanu V- Calea Ferată E- Calea Circumvalaţiunii

01INCADRAREA IN ZONAINCADRAREA IN U.T.R. 13

PLAN URBANISTIC ZONALZONA CU FUNCTIUNI MIXTE:SPATII COMERCIALE, BIROURI, SERVICII, UNITATI DE CAZARE

SI DOTARI AFERENTE

intravilan municipiul Timisoara, C.F. 403943, 49.659mpBeneficiar S.C. TIMCO S.A., Timisoara,

INCADRAREA IN ZONAINCADRAREA IN U.T.R. 13

arh. Catalina BOCAN

arh. Catalina BOCAN

arh. Emilia Dumitrele

arh. Emilia Dumitrele

str. C. Brediceanu

str. Gheorghe Lazar

str. Ci rcum

valatiunii