0 Planificare Istorie Clasa a Viii a (1)

of 33 /33
ISTORIE CLASA A VIII A Editura: TEORA Autori: Liviu Lazăr Viorel Lupu 2 ore/săptămână

Embed Size (px)

Transcript of 0 Planificare Istorie Clasa a Viii a (1)

Page 1: 0 Planificare Istorie Clasa a Viii a (1)

ISTORIE

CLASA A VIII A

Editura: TEORA

Autori: Liviu LazărViorel Lupu

2 ore/săptămână

Anul şcolar 2013-2014

Page 2: 0 Planificare Istorie Clasa a Viii a (1)

COMPETENŢE SPECIFICE1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate.

1.1 Utilizarea termenilor istorici specifici cronologiei, civilizaţiilor preistorice, antice şi medievale, din spaţiul românesc, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală1.2 Utilizarea termenilor istorici specifici faptelor istorice din spaţiul românesc în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală

2. Exersarea demersurilor şi a acţiunilor civice democratice.2.1 Rezolvarea unor situaţii-problemă, prin utilizarea adecvata a surselor istorice referitoare la fapte din istoria românilor, desfăşurate în Antichitate şi în Evul Mediu2.2 Participarea la acţiuni care valorizează trecutul localităţii sau al regiunii2.3 Realizarea, prin cooperare, a unei investigaţii istorice, care implică relaţionarea pozitivă cu ceilalţi2.4 Rezolvarea unor situaţii-problemă, prin utilizarea adecvata a surselor istorice referitoare la fapte din istoria românilor, desfăşurate Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea

3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice.3.1 Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor din istoria românilor, desfăşurate în Antichitate şi în Evul Mediu, pe baza surselor istorice3.2 Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Antichitate şi din Evul Mediu, pe baza surselor istorice3.3 Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor istorice3.4 Compararea informaţiilor din surse istorice, referitoare la un aspect al civilizaţiei româneşti în Evul Mediu, în vederea acceptării unor puncte de vedere diferite3.5 Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric din istoria românilor în Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor istorice3.6 Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor din istoria românilor, desfăşurate în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, pe baza surselor

istorice3.7 Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Epoca Modernă şi din secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice3.8 Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice3.9 Compararea informaţiilor din surse istorice, referitoare la un aspect al civilizaţiiei româneşti în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, în vederea acceptării unor puncte de vedere diferite3.10 Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric din istoria românilor în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice

4. Folosirea resurselor care susţin învăţarea permanentă.4.1 Includerea informaţiilor obţinute în medii non-formale în prezentarea faptelor istorice4.2 Utilizarea tehnologiilor de informare şi comunicare pentru obţinerea surselor necesare formulării unui punct de vedere

Page 3: 0 Planificare Istorie Clasa a Viii a (1)

Planificarea anualăAn şcolar 2013-2014

Unitatea şcolară: coala Gimnazială Nr.3 Borze tiȘ șCadru didactic: Apostol AlexandruAria curriculară: Om i societateșDisciplina: IstorieNr. .............../.......................................

Clasa a VIII-aCurriculum: nucleu

Nr. ore/săpt.: 1 Manual: Editura Humanitas

Nr. ore/an: 68

PERIOADA CAPITOLULNUMĂR DE

ORE OBSERVAŢII

Semestrul I 16 septembrie 2013 – 31 ianuarie 2014

1. Introducere2. Civiliza ii preistorice i anticeț ș3. Romanitatea orientală în mileniul marilor migra iiț4. Statul medieval i institu iile saleș ț5. Lumea rurală i urbană în Evul Mediuș6. Teză7. ările Române i statele vecine între diploma ie i Ț ș ț șconfruntare8. Cultura medievală în spa iul românescț9. Societatea românească între tradi ie i modernitate (dinț ș secolul al XVIII-lea până la jumătatea secolului al XIX-lea)

254513

73

6

Probă scrisă

Probă scrisă

Probă scrisă

Probă scrisăTotal ore: 36 36

Semestrul II 10 februarie 2014 – 13 iunie 2014

1. Constituirea României Moderne2. Cultura naţională în secolul al XIX-lea3. Teză4. România între democra ie i autoritarismț ș5. România după Al Doilea Război Mondial

142376

Probă scrisă

Probă scrisăProbă scrisăProbă scrisă

(7-11 aprilie 2014)

Programul „Şcoala altfel: Să tii mai multe, să fii mai bun!”ș - Săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi

extraşcolare /fazelor naţionale ale olimpiadelor şcolare, conform Ordinului nr. 3818/03.06.2013 privind structura

anului şcolar 2013—2014

Săptămâna 9/Săptămâna

27

Excursii tematice Drume iiț

ViziteIe iri în terenș

Total ore: 32 32Total ore an şcolar: 68 68Total săptămâni an şcolar: 36 Semestrul I – 18 săptămâni + Semestrul al II-lea – 16 săptămâni + Şcoala Altfel – 1 săptămâni = 35

Page 4: 0 Planificare Istorie Clasa a Viii a (1)

Planificare calendaristică pe semestrul IAn şcolar 2013-2014

Unitatea şcolară: coala Gimnazială Nr.3 Borze tiȘ șCadru didactic: Apostol AlexandruAria curriculară: Om i societateșDisciplina: IstorieNr. .............../.......................................

Clasa a VIII-aCurriculum: nucleu

Nr. ore/săpt.: 2 Manual: Editura Teora

Nr. ore/semestru: 36

Nr.crt

.

Unitatea de învăţare Conţinuturi asociate Competenţe specifice

Nr.ore

Săptămâna

Observaţii

1. Introducere

1. Test de evaluare iniţială

2. Mediul şi oamenii. Duratele timpului istoric

1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici cronologiei, civilizaţiilor preistorice, antice şi medievale, din spaţiul românesc, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală3.4. Compararea informaţiilor din surse istorice, referitoare la un aspect al civilizaţiei româneşti în Evul Mediu, în vederea acceptării unor puncte de vedere diferite3.1. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor din istoria românilor, desfăşurate în Antichitate şi în Evul Mediu, pe baza surselor istorice

2 S1 Probă scrisă

2. Civilizaţii

preistorice şi antice

1. Civilizaţii preistorice

2. Geto-dacii şi contacetele cu lumea mediteraneeană

3. Regatul lui Burebista

4. Regatul lui Decebal

5. Integrarea geto-dacilor în lumea romană

1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici cronologiei, civilizaţiilor preistorice, antice şi medievale, din spaţiul românesc, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală2.1. Rezolvarea unor situaţii problemă, prin utilizarea adecvată a surselor istorice referitoare la fapte din istoria românilor, desfăşurate în Antichitate şi în Evul Mediu 3.2. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Antichitate şi din Evul Mediu, pe baza surselor istorice3.3. Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor istorice3.5. Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric din istoria românilor în Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor istorice

5 S2-S4

Page 5: 0 Planificare Istorie Clasa a Viii a (1)

Nr.crt

.

Unitatea de învăţare Conţinuturi asociate Competenţe specifice

Nr.ore

Săptămâna

Observaţii

3.

Romanitatea orientală în

mileniul marilor migraţii

1. Romanitate şi creştinism

2. Autohtoni şi migratori. Aşezarea ungurilor în Pannonia – 2 ore

3. Formarea poporului român şi a limii române

1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici cronologiei, civilizaţiilor preistorice, antice şi medievale, din spaţiul românesc, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală2.1. Rezolvarea unor situaţii problemă, prin utilizarea adecvată a surselor istorice referitoare la fapte din istoria românilor, desfăşurate în Antichitate şi în Evul Mediu 3.2. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Antichitate şi din Evul Mediu, pe baza surselor istorice3.5. Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric din istoria românilor în Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor istorice

4 S4-S6

4.

Statul medieval şi instituţiile

sale

1. Formaţiuni politice româneşti în raport cu statele vecine2. Transilvania de la voievodat la principat

3. Întemeierea statelor medievale Valahia, Ţara Moldovei şi Dobrogea- 3 ore

1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici cronologiei, civilizaţiilor preistorice, antice şi medievale, din spaţiul românesc, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală3.2. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Antichitate şi din Evul Mediu, pe baza surselor istorice3.3. Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor istorice3.4. Compararea informaţiilor din surse istorice, referitoare la un aspect al civilizaţiei româneşti în Evul Mediu, în vederea acceptării unor puncte de vedere diferite

5 S6-S8

5. Lumea rurală şi urbană în Evum Mediu

1. Lumea satului şi lumea oraşului

1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici cronologiei, civilizaţiilor preistorice, antice şi medievale, din spaţiul românesc, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală3.2. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Antichitate şi din Evul Mediu, pe baza surselor istorice4.1. Includerea informaţiilor obţinute în medii non-formale în prezentarea faptelor istorice

1 S9

6. Teză

1. Recapitulare pentru teză – 2 ore

2. Lucrare scisă semestrială

2.1. Rezolvarea unor situaţii-problemă, prin utilizarea adecvată a surselor istorice referitoare la fapte din istoria românilor, desfăşurate în Antichitate şi în Evul Mediu 3.2. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Antichitate şi din Evul Mediu, pe baza surselor istorice4.1. Includerea informaţiilor obţinute în medii non-formale în prezentarea faptelor istorice

3 S9-S10Probă scrisă

Page 6: 0 Planificare Istorie Clasa a Viii a (1)

Nr.crt

.

Unitatea de învăţare Conţinuturi asociate Competenţe specifice

Nr.ore

Săptămâna

Observaţii

7.

Ţările Române şi

statele vecine între

diplomaţie şi confruntare

1. Voievozii români în lupta antiotomană – 4 ore

2. Mihai Viteazul-domn al celor trei Ţări Române – 2 ore

3. Politică şi diplomaţie în secolele XVII-XVIII

1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici cronologiei, civilizaţiilor preistorice, antice şi medievale, din spaţiul românesc, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală3.1. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor din istoria românilor, desfăşurate în Antichitate şi în Evul Mediu, pe baza surselor istorice3.3. Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor istorice3.4. Compararea informaţiilor din surse istorice, referitoare la un aspect al civilizaţiei româneşti în Evul Mediu, în vederea acceptării unor puncte de vedere diferite3.5. Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric din istoria românilor în Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor istorice

7 S11-S14

8.

Cultura medievală în

spaţiul românesc

1. Cronicari, cărturari şi cartea în spaţiul românescă2. Arta ecleziastică şi laică3. Test de evaluare

1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici cronologiei, civilizaţiilor preistorice, antice şi medievale, din spaţiul românesc, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală4.1. Includerea informaţiilor obţinute în medii non-formale în prezentarea faptelor istorice

3 S14-S15 Probă scrisă

9.

Societatea românească

între tradi ieț iș

modernitate (din secolul al XVIII-lea

până la jumătatea

secolului al XIX-lea)

1. Regimul habsburgic şi mişcarea de emancipare politico-socială în Transilvania – 2 ore2. Regimul fanariot în Ţara Românească şi Moldova (Studiu de caz: Chestiunea Orientală şi Principatele Române)4. Anul 1821 în istoria românilor ( Studiu de caz: Regulamentele organice)

2.1. Rezolvarea unor situaţii-problemă, prin utilizarea adecvată a surselor istorice referitoare la fapte din istoria românilor, desfăşurate în Antichitate şi în Evul Mediu

3.1. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor din istoria românilor, desfăşurate în Antichitate şi în Evul Mediu, pe baza surselor istorice

3.2. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Antichitate şi din Evul Mediu, pe baza surselor istorice

3.3. Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor istorice

6S16-S18 Probă

scrisă

Page 7: 0 Planificare Istorie Clasa a Viii a (1)

5. Test de evaluare

6. Sinteză semestrială

Planificare calendaristică pe semestrul al II-leaAn şcolar 2013-2014

Unitatea şcolară: coala Gimnazială Nr.3 Borze tiȘ șCadru didactic: Apostol AlexandruAria curriculară: Om i societateșDisciplina: IstorieNr. .............../.......................................

Clasa a VIII-aCurriculum: nucleu

Nr. ore/săpt.: 2 Manual: Editura Teora

Nr. ore/semestru: 32 Nr.crt

.

Unitatea de învăţare Conţinuturi asociate Competenţe specifice

Nr.ore

Săptămâna

Observaţii

2.Constituirea

României moderne

1. Revoluţia română de la 1848-1849 – 2 ore2. Unirea Principatelor Române3. Reformele înfăptuite de Al. I. Cuza

1.2. Utilizarea termenilor istorici specifici faptelor istorice din spaţiul românesc în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală

2.3. Realizarea, prin cooperare, a unei investigaţii istorice, care implică relaţionarea pozitivă cu ceilalţi

4 S1-S2

2.

Constituirea României moderne

4. Începuturile vieţii politice moderne în România (Studiu de caz: Constituţia din 1866)5. Românii din Basrabia, Bucovina şi Transilvania (Studiu de caz: Memorandum-ul)6. Test de evaluare7. Cucerirea independenţei de stat – 2 ore 8. Războiul pentru întregirea naţională – 2 ore

2.4. Rezolvarea unor situaţii-problemă, prin utilizarea adecvată a surselor istorice referitoare la fapte din istoria românilor, desfăşurate în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea

3.6. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor din istoria românilor, desfăşurate în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice

3.7. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Epoca Modernă şi din secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice

10 S3-S7

Page 8: 0 Planificare Istorie Clasa a Viii a (1)

9. Formarea statului naţional unitar (Studiu de caz: Rezoluţia de la Alba Iulia) – 2 ore 10. Test de evaluare

3.8. Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice

Nr.crt

.

Unitatea de învăţare Conţinuturi asociate Competenţe specifice

Nr.ore

Săptămâna

Observaţii

3. Cultura

naţională în secolul al

XIX-lea

1. Învăţământul, liteartura şi arta în spaţiul românesc2. Contribuţii ale românilor la dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii

3.9. Compararea informaţiilor din surse istorice, referitoare la un aspect al civilizaţiei româneşti în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, în vederea acceptării unor puncte de vedere diferite4.2. Utilizarea tehnologiilor de informare şi comunicare pentru obţinerea surselor necesare formulării unui punct de vedere

2 S8

4.„Şcoala Altfel:

Să tii maiș multe, să fii

mai bun”

Programul „Şcoala altfel: Să tii mai multe, să fii mai bun!”ș - Săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare /fazelor naţionale ale olimpiadelor şcolare, conform Ordinului nr. 3818/03.06.2013 privind structura anului şcolar 2013—2014

S97-11

aprilie 2014

5. Teză

1. Recapitulare pentru teză – 2 ore

2. Lucrare scisă semestrială

2.1. Rezolvarea unor situaţii-problemă, prin utilizarea adecvată a surselor istorice referitoare la fapte din istoria românilor, desfăşurate în Epoca Modernă 3.2. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Epoca Modernă, pe baza surselor istorice4.1. Includerea informaţiilor obţinute în medii non-formale în prezentarea faptelor istorice

3 S10-S11 Probă scrisă

6.

România între

democraţie şi autoritarism

1. România după Marea Unire

2. Monarhia şi partidele politice în România interbelică (Studiu de caz: Constituţia din 1923) – 2 ore

3. România în Al Doilea Război Mondial (Studiu

1.2. Utilizarea termenilor istorici specifici faptelor istorice din spaţiul românesc în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală2.4. Rezolvarea unor situaţii-problemă, prin utilizarea adecvată a surselor istorice referitoare la fapte din istoria românilor, desfăşurate în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea3.6. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor din istoria românilor, desfăşurate în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice3.7. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric

7 S11-S14Probă scrisă

Page 9: 0 Planificare Istorie Clasa a Viii a (1)

de caz: Anul 1940) – 3 ore

4. Test de evaluare sumativă

din Epoca Modernă şi din secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice3.10. Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric din istoria românilor în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, pe baza surselor istoric

Nr.crt

.

Unitatea de învăţare Conţinuturi asociate Competenţe specifice

Nr.ore

Săptămâna

Observaţii

7. România după Al

Doilea Război Mondial

1. Evoluţii specifice ale regimului comunist – 2 ore 2. Decembrie 1989. Context şi consecinţe3. Revenirea la democraţie (Studiu de caz: Constituţia din 1991)

4. Test de evaluare

5. Evaluare şi sinteză finală

1.2. Utilizarea termenilor istorici specifici faptelor istorice din spaţiul românesc în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală2.3. Realizarea, prin cooperare, a unei investigaţii istorice, care implică relaţionarea pozitivă cu ceilalţi 3.8. Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice4.2. Utilizarea tehnologiilor de informare pentru obţinerea surselor necesare formulării unui punct de vedere3.10. Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric din istoria românilor în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice

6 S15-S17 Probă practică

Page 10: 0 Planificare Istorie Clasa a Viii a (1)

Proiectarea unită ilor de învă are pe semestrul Iț țAn şcolar 2012-2013

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială Nr.3 Borze tișCadru didactic: Apostol AlexandruAria curriculară: Om i societateșDisciplina: IstorieUnitatea de învă are: IntroducerețNr. .............../.......................................

Clasa a VIII-aCurriculum: nucleu

Nr. ore/săpt.: 2Manual: Editura Teora

Nr. ore: 2

Con inuturiț C. S. Activită i de învă areț ț Resurse pedagogice Evaluare Săptămâna ObservaţiiTest de evaluare

ini ialăț- exerciţii pentru identificarea termenilor istorici în texte diferite.

-activitate individuală;-fişe de evaluare. Probă scrisă

S1(16-20 IX)

Mediul i oamenii.ș Duratele timpului

istoric

1.1.

3.4.

3.1.

-utilizarea termenilor istorici specifici cronologiei, civilizaţiilor preistorice, antice şi medievale, din spaţiul românesc, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală;-realizarea, prin cooperare, a unei investigaţii istorice, care implică relaţionarea pozitivă cu ceilalţi;-includerea informaţiilor obţinute în medii non-formale în prezentarea faptelor istorice;-utilizarea tehnologiilor de informare şi comunicare pentru obţinerea surselor necesare formulării unui punct de vedere.

-activitate individuală;-fişe de evaluare.-activitate individuală; -activitate în grup; -activitate frontală.-manualul de istorie;-atlase istorice;-ilustra ii;ț-descrierea;-compara ia;ț-problematizarea;-metoda cubului.

Observarea sistematică

Probă orală

Probă practică

S1(16-20 IX)

Page 11: 0 Planificare Istorie Clasa a Viii a (1)

Unitatea şcolară: coala Gimnazială Nr.3 Borze tiȘ șCadru didactic: Apostol AlexandruAria curriculară: Om i societateșDisciplina: IstorieUnitatea de învă are: Civilizaţii preistorice şi anticețNr. .............../.......................................

Clasa a VIII-aCurriculum: nucleu

Nr. ore/săpt.: 2Manual: Editura Teora

Nr. ore: 5

Con inuturiț C. S. Activită i de învă areț ț Resurse pedagogice Evaluare Săptămâna Observaţii

Civilizaţii preistorice 1.1.

2.1.

3.2.

3.3.

3.5.

-identificarea principalelor avantaje ale folosiri focului de către comunităţile umane din paleolitic. -activitate individuală;

-fişe de evaluare.-activitate individuală; -activitate în grup; -activitate frontal;

-manualul de istorie;-atlase istorice;-ilustra ii;ț

-descrierea;-compara ia;ț-problematizarea;-metoda cubului.

Probă orală S2(23-27 IX)

Geto-dacii şi contacetele cu

lumea mediteraneeană

-identificarea principalelor triburi şi centre fortificate de pe teritoriul geto-dacilor;-comentarea influenţelor pe care le avut coloniile greceşti de pe malul mări asupra geto-dacilor.

Verificarea temei pentru

acasăS2

(23-27 IX)

Regatul lui Burebista

-compararea de hărţi care prezintă acelaşi spaţiu istoric în timpul lui Burebista şi Decebal;-identificarea elementelor comune din activitatea celor trei regi: Burebista, Dromichetes şi Decebal.

Probă oralăS3

(30-4 X)

Regatul lui Decebal

Observarea sistematică

S3(30-4 X)

Integrarea geto-dacilor în lumea

romană

-utilizarea de surse de informare pentru analiza unui fapt sau proces istoric;-identificarea şi comentarea termenilor istorici noi.

Observarea sistematică S4

(7-11 X)

Page 12: 0 Planificare Istorie Clasa a Viii a (1)

Unitatea şcolară: coala Gimnazială Nr.3 Borze tiȘ șCadru didactic: Apostol AlexandruAria curriculară: Om i societateșDisciplina: IstorieUnitatea de învă are: Romanitatea orientală în mileniul marilor migraţiițNr. .............../.......................................

Clasa a VIII-aCurriculum: nucleu

Nr. ore/săpt.: 2Manual: Editura Teora

Nr. ore: 4

Con inuturiț C. S. Activită i de învă areț ț Resurse pedagogice Evaluare Săptămâna Observaţii

Romanitate şi creştinism

1.1.

3.5.

3.2.

2.1.

-enumerarea a câţiva Sfinţi care au trăit sau provăduit pe teritoriul spaţiului românesc;-exerciţii de identificare, comentare, traducere şi folosirea adecvată a terminologiei istorice.

-activitate individuală;-fişe de evaluare.-activitate individuală; -activitate în grup; -activitate frontală.

-manualul de istorie;-atlase istorice;-ilustra ii;ț

-descrierea;-compara ia;ț-problematizarea;-metoda cubului.

Verificarea temei pentru

acasăS4

(7-11 X)

Autohtoni şi migratori. Aşezarea

ungurilor în Pannonia – 2 ore

-identificarea cauzelor şi urmărilor migraţiei popoarelor germane, asiatice şi slave;-identificarea urmărilor aşezări ungurilor în Transilvania.

Probă orală S5(14-18 X)

Formarea poporului român şi a limii române

-elaborarea unui comentariu folosind o cronologie prestabilită;-exerciţii de lectură critică a diferitelor tipuri de surse istorice.

Observarea sistematică

S6(21-25 X)

Page 13: 0 Planificare Istorie Clasa a Viii a (1)

Unitatea şcolară: coala Gimnazială Nr.3 Borze tiȘ șCadru didactic: Apostol AlexandruAria curriculară: Om i societateșDisciplina: IstorieUnitatea de învă are: Statul medieval şi instituţiile salețNr. .............../.......................................

Clasa a VIII-aCurriculum: nucleu

Nr. ore/săpt.: 2Manual: Editura Teora

Nr. ore: 5

Con inuturiț C. S. Activită i de învă areț ț Resurse pedagogice Evaluare Săptămâna Observaţii

Formaţiuni politice româneşti în raport cu statele

vecine

1.1.

3.2.

3.3.

3.4.

-construirea şi comentarea axelor cronologice;- comentarea influenţei cadrului natural asupra constituiri formaţiunilor politice româneşti şi dezvoltarea lor ulterioară;- identificarea cauzelor şi urmărilor întemeieri cnezatelor şi voievodatelor româneşti.

-activitate individuală;-fişe de evaluare.-activitate individuală; -activitate în grup; -activitate frontală.

-manualul de istorie;-atlase istorice;-ilustra ii;ț

-descrierea;-compara ia;ț-problematizarea;-metoda cubului.

Verificarea temei pentru

acasă

S6(21-25 X)

Transilvania de la voievodat la

principat

- comentarea influenţei maghiare asupra românilor din Transilvania dar şi asupra Moldovei şi Ţări Româneşti;-identificarea şi comentarea cauzelor şi urmărilor înfrângeri ungurilor în 1526 la Mohacs.

Probă oralăS7

(28 X- 1 XI)

Întemeierea statelor medievale

Valahia, Ţara Moldovei şi

Dobrogea – 3 ore

-prezentarea unor hărţi care prezintă cele trei ţări româneşti;-identificarea şi comentarea cauzelor şi urmărilor constituiri celor trei ţări româneşti.

Observarea sistematică

S7-S8(28 X-1 XI)

S8(4-8 XI)

Page 14: 0 Planificare Istorie Clasa a Viii a (1)

Unitatea şcolară: coala Gimnazială Nr.3 Borze tiȘ șCadru didactic: Apostol AlexandruAria curriculară: Om i societateșDisciplina: IstorieUnitatea de învă are: Lumea rurală şi urbană în Evul Mediu. TezățNr. .............../.......................................

Clasa a VIII-aCurriculum: nucleu

Nr. ore/săpt.: 2Manual: Editura Teora

Nr. ore: 4

Con inuturiț C. S. Activită i de învă areț ț Resurse pedagogice Evaluare Săptămâna Observaţii

Lumea satului şi lumea oraşului

1.1.

3.2.

4.1.

-comentarea influenţei unor descoperiri asupra statului;-analiza procesului de transformare a satului liber în sat aservit boierilor (nobililor) şi bisericilor ortodoxsă respectiv catolică;-identificarea aspectelor vizibile şi acelor ascunse ale schimbărilor;-identificarea şi prezentarea pe hartă a principalelor oraşe din spaţiul românesc;-comentarea influenţei unor descoperiri istorice asupra evoluţiei şi dezvoltări oraşului.

-activitate individuală;-fişe de evaluare.-activitate individuală; -activitate în grup; -activitate frontală.

-manualul de istorie;-atlase istorice;-ilustra ii;ț

-descrierea;-compara ia;ț-problematizarea;-metoda cubului.

Observarea sistematică

Probă orală

Probă practică

S9(11-15 XI)

Recapitulare pentru teză – 2 ore

2.1.3.2.4.1.

- exerciţii pentru identificarea termenilor istorici în texte diferite.

-activitate individuală;-fişe de evaluare.

Probe orale i practiceș

S9-S10(11-15 XI)(18-22 XI)

Lucrare scisă semestrială

- exerciţii pentru identificarea termenilor istorici în texte diferite.

-activitate individuală;-fişe de evaluare. Probă scrisă

S10(18-22 XI)

Page 15: 0 Planificare Istorie Clasa a Viii a (1)

Unitatea şcolară: coala Gimnazială Nr.3 Borze tiȘ șCadru didactic: Apostol AlexandruAria curriculară: Om i societateșDisciplina: IstorieUnitatea de învă are: Ţările Române şi statele vecine între diplomaţie şi confruntarețNr. .............../.......................................

Clasa a VIII-aCurriculum: nucleu

Nr. ore/săpt.: 2Manual: Editura Teora

Nr. ore: 7

Con inuturiț C. S. Activită i de învă areț ț Resurse pedagogice Evaluare Săptămâna Observaţii

Voievozii români în lupta

antiotomană – 4 ore

1.1.

3.1.

3.3.

3.4.

3.5.

-construirea şi comentarea axelor cronologice;-comentarea influenţei unor domnitori asupra civilizaţiei româneşti şi a spaţiului românesc;- evidenţierea aspectelor vizibile şi a celor ascunse privind politica de cruciadă a domnitorilor români.

-activitate individuală;-fişe de evaluare.-activitate individuală; -activitate în grup; -activitate frontală.

-manualul de istorie;-atlase istorice;-ilustra ii;ț

-descrierea;-compara ia;ț-problematizarea;-metoda cubului.

Observarea sistematică

S11-S12

(25-29 XI)

(2-6 XII)

Mihai Viteazul-domn al celor trei Ţări Române – 2

ore

-exerciţii de identificare şi comentare a termenilor istorici noi;- dezbateri despre diferite fapte istorice;-identificarea unor evenimente raportându-se la o listă dată de ani.

Probă oralăS13

(9-13 XII)

Politică şi diplomaţie în

secolele XVII-XVIII

-identificarea şi comentarea direcţiilor de politică externă pe care le-au urmat domnitori români în secolele XVII-XVIII.

Probă practică

S14

(16-20 XII)

Page 16: 0 Planificare Istorie Clasa a Viii a (1)

Unitatea şcolară: coala Gimnazială Nr.3 Borze tiȘ șCadru didactic: Apostol AlexandruAria curriculară: Om i societateșDisciplina: IstorieUnitatea de învă are: Cultura medievală în spa iul românescț țNr. .............../.......................................

Clasa a VIII-aCurriculum: nucleu

Nr. ore/săpt.: 2Manual: Editura Teora

Nr. ore: 3

Con inuturiț C. S. Activită i de învă areț ț Resurse pedagogice Evaluare Săptămâna Observaţii

Cronicari, cărturari şi cartea

în spaţiul românescă 1.1.

4.1.

-identificarea şi prezentarea unor referate legate de unul dintre cărturari sau operele lor;- folosirea unor surse de informaţii pentru a-şi realiza referatul;- folosirea adecvată a terminologiei istorice.

-activitate individuală;-fişe de evaluare.-activitate individuală; -activitate în grup; -activitate frontală.-manualul de istorie;-atlase istorice;-ilustra ii;ț-descrierea;-compara ia;ț-problematizarea;-metoda cubului.

Obsrevarea sistematică

Probă orală

S14(16-20 XII)

Arta ecleziastică şi laică

- identificarea unor repere cronologice;- comentarea efectelor noilor decoperiri asupra culturii;-prezentarea unor aspecte care au schimbat evoluţia istorică.

Probă practică

S15(6-10 I)

Test de evaluare sumativă

- exerciţii pentru identificarea termenilor istorici în texte diferite.

-activitate individuală;-fişe de evaluare. Probă scrisă

S15(6-10 I)

Page 17: 0 Planificare Istorie Clasa a Viii a (1)

Unitatea şcolară: coala Gimnazială Nr.3 Borze tiȘ șCadru didactic: Apostol AlexandruAria curriculară: Om i societateșDisciplina: IstorieUnitatea de învă are: Societatea românească între tradiţie şi modernitate (din secolul al țXVIII-lea până la jumătatea secolului al XIX-lea)Nr. .............../.......................................

Clasa a VIII-aCurriculum: nucleu

Nr. ore/săpt.: 2Manual: Editura Teora

Nr. ore: 6

Con inuturiț C. S. Activită i de învă areț ț Resurse pedagogice Evaluare Săptămâna Observaţii

Regimul habsburgic şi mişcarea de emancipare

politico-socială în Transilvania – 2

ore

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

- comentarea cauzelor şi urmărilor ,, Unirii cu Biserica Romei”;- enumerarea cauzelor şi urmărilor răscoalei conduse de Horea, Cloşca şi Crişan;- dezbateri pe tema apariţiei ,, Şcolii Ardelene” şi creaţiile sale cele mai importante.

-activitate individuală;-fişe de evaluare.-activitate individuală; -activitate în grup; -activitate frontală.

-manualul de istorie;-atlase istorice;-ilustra ii;ț

-descrierea;-compara ia;ț-problematizarea;-metoda cubului.

Observarea sistematică

Probă orală

S16(13-17 I)

Regimul fanariot în Ţara

Românească şi Moldova (Studiu de

caz: Chestiunea Orientală şi Principatele

Române

- identificarea cauzelor şi urmărilor instaurării în Moldova şi Ţara Românească a domnitorilor greci din cartierul Fanar;- enumerarea războaielor ruso-austro-turce precum şi consecinţele lor asupra spaţiului românesc;- contextul apariţiei ,, Chestiunii Orientale” în lume şi consecinţele asupra spaţiului românesc.

Observarea sistematică

Probă practică

Probă orală

S17(20-24 I)

Anul 1821 în istoria românilor

(Studiu de caz: Regulamentele

Lecţie de sinteză

Observarea sistematică

Probă orală

S17(20-24 I)

Page 18: 0 Planificare Istorie Clasa a Viii a (1)

organice)Test de evaluare

sumativă- exerciţii pentru identificarea termenilor istorici în texte diferite.

-activitate individuală;-fişe de evaluare. Probă scrisă

S18(27-31 I)

Recapitulare - exerciţii pentru identificarea termenilor istorici în texte diferite. Probă orală

S18(27-31 I)

Proiectarea unită ilor de învă are pe semestrul al II-leaț țAn şcolar 2013-2014

Unitatea şcolară: coala Gimnazială Nr.3 Borze tiȘ șCadru didactic: Apostol AlexandruAria curriculară: Om i societateșDisciplina: IstorieUnitatea de învă are: Constituirea României Moderne (I)țNr. .............../.......................................

Clasa a VIII-aCurriculum: nucleu

Nr. ore/săpt.: 2Manual: Editura Teora

Nr. ore: 7

Con inuturiț C. S. Activită i de învă areț ț Resurse pedagogice Evaluare Săptămâna Observaţii

Revoluţia română de la 1848-1849 –

2 ore1.2.

2.3.

2.4.

3.6.

3.7.

3.8.

- analiza programului paşoptist şi a reformelor care au fost puse în practică

-activitate individuală;-fişe de evaluare.-activitate individuală; -activitate în grup; -activitate frontală.

-manualul de istorie;-atlase istorice;-ilustra ii;ț

-descrierea;-compara ia;ț-problematizarea;-metoda cubului.

Observarea sistematică

S1(10-14 II)

Probă oralăS1

(10-14 II)Unirea

Principatelor Române

-identificarea unor personalităţi politice a acelei vremi şi cum au influenţat aceştia destinul României.

Verificarea temei pentru

acasăS2

(17-21 II)Reformele

înfăptuite de Al. I. Cuza

-compararea de hărţi care prezintă acelaşi spaţiu istoric.

Observarea sistematică

S2(17-21 II)

Începuturile vieţii politice moderne

în România(Studiu de caz:

Constituţia din 1866)

-identificarea unor personalităţi politice a acelei vremi şi cum au influenţat aceştia destinul României.

Probă practică

Probă orală

S3(24-28 II)

Românii din Basrabia, Bucovina

şi Transilvania(Studiu de caz:

-identificarea unor personalităţi politice a acelei vremi şi cum au influenţat aceştia destinul României.

Observarea sistematică S3

(24-28 II)

Page 19: 0 Planificare Istorie Clasa a Viii a (1)

Memorandum-ul) Probă oralăTest de evaluare

sumativă- exerciţii pentru identificarea termenilor istorici în texte diferite.

-activitate individuală;-fişe de evaluare. Probă scrisă

S4(3-7 III)

Unitatea şcolară: coala Gimnazială Nr.3 Borze tiȘ șCadru didactic: Apostol AlexandruAria curriculară: Om i societateșDisciplina: IstorieUnitatea de învă are: Constituirea României Moderne (II)țNr. .............../.......................................

Clasa a VIII-aCurriculum: nucleu

Nr. ore/săpt.: 2Manual: Editura Teora

Nr. ore: 7

Con inuturiț C. S. Activită i de învă areț ț Resurse pedagogice Evaluare Săptămâna Observaţii

Cucerirea independenţei de

stat – 2 ore

1.2.

2.3.

2.4.

3.6.

3.7.

3.8.

-identificarea unor personalităţi politice a acelei vremi şi cum au influenţat aceştia destinul României.

-activitate individuală;-fişe de evaluare.-activitate individuală; -activitate în grup; -activitate frontală.

-manualul de istorie;-atlase istorice;-ilustra ii;ț

-descrierea;-compara ia;ț-problematizarea;-metoda cubului.

Observarea sistematică

S4(3-7 III)

S5(10-14 III)

Războiul pentru întregirea

naţională – 2 ore

-enumerarea cauzelor ce au determinat poziţia iniţială a României faţă de război;

-prezentarea operaţiunilor militare pe parcursul anilor 1916 – 1917.

Probă orală

Verificarea temei pentru

acasă

S5(10-14 III)

S6(17-21 III)

Formarea statului naţional unitar

(Studiu de caz: Rezoluţia de la Alba Iulia) – 2

ore

- construirea şi comentarea axelor cronologice;- identificarea principalelor personalităţi care au contribuit la Marea Unire.

-identificarea unor personalităţi politice a acelei vremi şi cum au influenţat aceştia destinul României.

Observarea sistematică

Probă practică

S6(17-21 III)

S7(24-28 III)

Test de evaluare sumativă

- exerciţii pentru identificarea termenilor istorici în texte diferite.

-activitate individuală;-fişe de evaluare. Probă scrisă

S7(24-28 III)

Page 20: 0 Planificare Istorie Clasa a Viii a (1)

Unitatea şcolară: coala Gimnazială Nr.3 Borze tiȘ șCadru didactic: Apostol AlexandruAria curriculară: Om i societateșDisciplina: IstorieUnitatea de învă are: Cultura românească în secolul al XIX-lea. TezățNr. .............../.......................................

Clasa a VIII-aCurriculum: nucleu

Nr. ore/săpt.: 2Manual: Editura Teora

Nr. ore: 5

Con inuturiț C. S. Activită i de învă areț ț Resurse pedagogice Evaluare Săptămâna Observaţii

Învăţământul, liteartura şi arta în spaţiul românesc 3.9.

4.2.

-culegerea de informaţii din cărţi, enciclopedii şi alte materiale informative;- prezentarea unor repere cronologice;- analiza unor documente.

-activitate individuală;-fişe de evaluare.-activitate individuală; -activitate în grup; -activitate frontală.-manualul de istorie;-atlase istorice;-ilustra ii;ț-descrierea;-compara ia;ț-problematizarea;-metoda cubului.

Observarea sistematică

S8(31III -4 IV)

Contribuţii ale românilor la dezvoltarea

ştiinţei şi tehnicii

-folosirea unor termeni istorici în contexte noi;-identificarea şi corelarea datelor cu evenimente;

-realizarea unui eseu pentru a se vedea impactul acestor descoperiri asupara civilizaţiei.

Verificarea temei pentru

acasă

Observarea sistematică

S8(31III -4 IV)

„Şcoala Altfel: Să tiiș mai multe, să fii mai

bun”

Programul „Şcoala altfel: Să tii mai multe, să fii mai bun!”ș - Săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare /fazelor naţionale ale olimpiadelor şcolare, conform Ordinului nr. 3818/03.06.2013 privind structura anului şcolar 2013—2014

S9(7-11 IV)

Recapitulare pentru teză – 2 ore

2.1.3.2.4.1.

- exerciţii pentru identificarea termenilor istorici în texte diferite.

Probă orală S10(23-25 IV)

21, 22 aprilie - Paştele

Lucrare scisă semestrială

- exerciţii pentru identificarea termenilor istorici în texte diferite.

-activitate individuală;-fişe de evaluare. Probă scrisă

S11(28 IV-2 V)

Joi, 1 Mai – zi liberă

Page 21: 0 Planificare Istorie Clasa a Viii a (1)

Unitatea şcolară: coala Gimnazială Nr.3 Borze tiȘ șCadru didactic: Apostol AlexandruAria curriculară: Om i societateșDisciplina: IstorieUnitatea de învă are: România între democraţie şi autoritarismțNr. .............../.......................................

Clasa a VIII-aCurriculum: nucleu

Nr. ore/săpt.: 2Manual: Editura Teora

Nr. ore: 7

Con inuturiț C. S. Activită i de învă areț ț Resurse pedagogice Evaluare Săptămâna Observaţii

România după Marea Unire

1.2.

2.4.

3.6.

3.7.

3.10.

-prezentarea unor axe cronologice în care sunt redactate cele mai importante evenimente legate de economie şi societate.

-activitate individuală; -activitate în grup; -activitate frontală.

-manualul de istorie;-atlase istorice;-ilustra ii;ț

-descrierea;-compara ia;ț-problematizarea;-metoda cubului.

Probă oralăS11

(28 IV-2 V)

Monarhia şi partidele politice

în România interbelică(Studiu de caz:

Constituţia din 1923)– 2 ore

-prezentarea unor personalităţi politice şi realizarea unor comentarii.

Observarea sistemtatică

Probă orală

S12(5 IV-9 V)

România în Al Doilea Război

Mondial(Studiu de caz: Anul

1940) – 3 ore

-utilizarea de surse de informare diferite pentru analiza unui fapt sau proces istoric.

- dezbateri despre diferite fapte istorice.

Probă practică

Observarea sistematică

S13(12-16 V)

S14(19-23 V)

Test de evaluare sumativă

- exerciţii pentru identificarea termenilor istorici în texte diferite.

-activitate individuală;-fişe de evaluare. Probă scrisă

S14(19-23 V)

Page 22: 0 Planificare Istorie Clasa a Viii a (1)

Unitatea şcolară: coala Gimnazială Nr.3 Borze tiȘ șCadru didactic: Apostol AlexandruAria curriculară: Om i societateșDisciplina: IstorieUnitatea de învă are: România după Al Doilea Război MondialțNr. .............../.......................................

Clasa a VIII-aCurriculum: nucleu

Nr. ore/săpt.: 2Manual: Editura Teora

Nr. ore: 6

Con inuturiț C. S. Activită i de învă areț ț Resurse pedagogice Evaluare Săptămâna ObservaţiiEvoluţii specifice

ale regimului comunist -2 ore

1.2.

2.3.

3.8.

4.2.

3.10.

-exerciţii de lectură critică a diferitelor tipuri de surse istorice pentru a înţelege mai bine această perioadă.

-activitate individuală;-fişe de evaluare.-activitate individuală; -activitate în grup; -activitate frontală.-manualul de istorie;-atlase istorice;-ilustra ii;ț-descrierea;-compara ia;ț-problematizarea;-metoda cubului.

Observarea sistematică

S15(26-30 V)

Decembrie 1989. Context şi consecinţe

-exerciţii de lectură critică a diferitelor tipuri de surse istorice privind decembrie 1989.

Probă practică

S16(2-6 VI)

Revenirea la democraţie(Studiu de caz:

Constituţia din 1991)

-discuţii în grup în scopul realizări planului unei activităţi.

-analiza unui fapt sau proces istoric;-elaborarea unui comentariu folosind o cronologie prestabilită.

Probă orală

Observarea sistematică

S16(2-6 VI)

Test de evaluare sumativă

- exerciţii pentru identificarea termenilor istorici în texte diferite.

-activitate individuală;-fişe de evaluare.

Probă scrisă S17(10-13 VI)

Luni, 9 iunie, zi liberă

Recapitulare şisinteză finală

- exerciţii pentru identificarea termenilor istorici în texte diferite. Probă orală

S17(9-13 VI)