0 Planificare Integrata Claudia Inceput

of 27 /27
Şcoala Gimnazială “Romul Ladea”, Oraviţa, clasa pregătitoare B Învăţătoare, Gavrilescu Claudia Mirabela Unitatea tematică: Să-nvăţăm să circulăm, despre meserii să discutăm! Perioada de desfăşurare: 6 ianuarie 2014 - 31 ianuarie 2014 Ziua / data Competenţe specifice Activităţi de învăţare integrate / discipline Conţinuturi vizate Resurse Evaluare LUNI, 06.01 CLR - 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2 AVAP- 2.1 MEM – 1.1 -exerciţii de sesizare a poziţiei sunetului m în pronunţarea diferitelor cuvinte sugerate de imagini -exerciţii de recunoaştere a literelor m şi M -exerciţii de scriere după contur a literelor m şi M -desenarea unor obiecte în a căror denumire se aude sunetul m -exerciţii de identificare a numărului de silabe dintr-un cuvânt Sunetul m. Literele m şi M. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep sau se termină cu sunetul m a.materiale: caiet, fişă de lucru, planşă cu literele M, m, alfabetare, litere magnetice (a, A, M, m), imagini diverse, computer, videoproiector , CD; b.procedurale: conversaţia, explicaţia, munca independentă, jocul, demonstraţia, învăţarea prin descoperire; cântarea vocală. c.forme de organizare a colectivului: activitate Observarea pronunţării sunetului „m” şi a cuvintelor în care acesta a fost găsit. Observarea scrierii literelor de tipar Evaluarea orală MEM – 1.4, 1.5 CLR – 2.4 - rezolvarea de exerciţii de adunare cu 2 unităţi; -crearea unor probleme simple după imagini date; - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată, prin schimbarea numerelor/ acţiunilor/ întrebării dintr-o problemă rezolvată. Mijloace de transport terestru Adunarea cu 2 Observarea sistematică a modului de lucru al elevilor DP – 1.2 - jocuri de identificare a obiectelor de igienă personală şi explicarea modului de folosire a acestora - desenarea obiectelor de igienă personală şi discutarea despre Obiecte de igienă personală Observarea sistematică a comportamentul ui elevilor privind grija

Embed Size (px)

Transcript of 0 Planificare Integrata Claudia Inceput

Page 1: 0 Planificare Integrata Claudia Inceput

Şcoala Gimnazială “Romul Ladea”, Oraviţa, clasa pregătitoare B Învăţătoare, Gavrilescu Claudia Mirabela

Unitatea tematică: Să-nvăţăm să circulăm, despre meserii să discutăm!

Perioada de desfăşurare: 6 ianuarie 2014 - 31 ianuarie 2014

Ziua / data Competenţe specifice Activităţi de învăţare integrate / discipline Conţinuturi vizate Resurse Evaluare

LUNI, 06.01

CLR - 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2

AVAP- 2.1

MEM – 1.1

-exerciţii de sesizare a poziţiei sunetului m în pronunţarea diferitelor cuvinte sugerate de imagini-exerciţii de recunoaştere a literelor m şi M-exerciţii de scriere după contur a literelor m şi M-desenarea unor obiecte în a căror denumire se aude sunetul m-exerciţii de identificare a numărului de silabe dintr-un cuvânt

Sunetul m. Literele m şi M.Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep sau se termină cu sunetul m

a.materiale: caiet, fişă de lucru, planşă cu literele M, m, alfabetare, litere magnetice (a, A, M, m), imagini diverse, computer, videoproiector, CD;

b.procedurale: conversaţia, explicaţia, munca independentă, jocul, demonstraţia, învăţarea prin descoperire; cântarea vocală.

c.forme de organizare a colectivului: activitate frontală, pe grupe, individuală, pe echipe

Observarea pronunţării sunetului „m” şi a cuvintelor în care

acesta a fost găsit.

Observarea scrierii literelor de tipar

Evaluarea oralăMEM – 1.4, 1.5

CLR – 2.4

- rezolvarea de exerciţii de adunare cu 2 unităţi;-crearea unor probleme simple după imagini date;- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată, prin schimbarea numerelor/ acţiunilor/ întrebării dintr-o problemă rezolvată.

Mijloace de transport terestruAdunarea cu 2

Observarea sistematică a modului

de lucru al elevilor

DP – 1.2

AVAP – 1.1

- jocuri de identificare a obiectelor de igienă personală şi explicarea modului de folosire a acestora- desenarea obiectelor de igienă personală şi discutarea despre riscurile unei îmbolnăviri în cazul împrumutării acestora altor persoane, chiar şi membrilor familiei.- colorarea obiectelelor de igienă personală identificate în imagini.

Obiecte de igienă personală Observarea sistematică a

comportamentului elevilor privind grija

faţă de obiectele personale

MM – 1.1, 1.2, 1.4

CLR – 3.1

- jocuri de ascultare a unor sunete lungi sau scurte, emise tare sau încet de obiecte cunoscute-jocuri de audiere alternativă şi comparată a sunetelor vorbite şi cântate – ascultarea unei poezii, în comparaţie cu audierea unui cântec-observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care uşurează receptarea- implicarea activă şi dirijată în receptareacântecelor.

Ritmul – sunete lungi şi sunete scurte,,Trenuleţul”, de D. Voiculescu

Observarea sistematică a

comportamentului elevilor

MARŢI,07.01

CLR – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1,

-formularea răspunsurilor la întrebările legate de conţinutul unui text audiat;

Sunetul m. Literele m şi MFormularea de răspunsuri la întrebări despre

a. materiale: şablon, creioane colorate,

Observarea sistematică a elevilor

Page 2: 0 Planificare Integrata Claudia Inceput

4.2

MEM – 3.1AVAP – 2.1

-formularea răspunsurilor la ghicitori despre mijloacele de transport în comun;- colorarea simbolului pentru metrou;-recunoaşterea şi încercuirea literelor “m” şi “M” în cuvintele date;-trasarea literelor după contur;- scrierea cu ajutorul literelor magnetice a cuvintelor “mama, am” si a silabei “ma”.

conţinutul unui text carioci, markere, stilou, creion, caietul de comunicare, planşe mijloace de transport, alfabetare, coli colorate;b. procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia, exerciţiul, munca independentă, jocul didactic, turul galeriei;c. forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activitate individuală, pe grupe.

AVAP – 1.1, 2.2

CLR – 2.2

- realizarea unui avion folosind ca tehnică de lucru: origami (împăturirea hârtiei – 8 paşi pentru construcţia avionului);- formularea de răspunsuri la ghicitoarea despre avion şi întrebări simple;- joc – concurs : “Avionul meu zboară cel mai mult!”.

Avionul - origami Observarea sistematică a

comportamentului elevilor

Evaluarea orală a lucrărilor realizate

MIERCURI,08.01

CLR –1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2

MEM –1.1

-exerciţii de sesizare a poziţiei sunetului i în pronunţarea diferitelor cuvinte sugerate de imagini-exerciţii de recunoaştere a literelor i şi I şi încercuirea acestora;-exerciţii de scriere după contur a literelor i şi I-exerciţii de identificare a numărului de silabe dintr-un cuvânt;- numirea si descrierea mijloacelor de transport aerian.

Sunetul i. Literele i şi IIdentificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep sau se termină cu sunetul i

a. materiale: caiet, fişe de lucru, planşă i/I, imagini diverse, imagini din poveşti, jetoane cu litere, numărătoare, obiecte de îngrijire personală, jucării ce ilustrează mijloace de transport.

b. procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, învăţarea prin descoperire, munca independentă, jocul

c. forme de organizare a colectivului: frontală, activitate individuală, în grup sau pe echipe

Observarea sistematică a

comportamentului elevilor

Evaluare orală

MEM -1.4, 1.5

CLR – 2.4

-rezolvarea de exerciţii de adunare cu 1 şi 2 unităţi, exerciţii de scădere cu o unitate;-crearea unor probleme simple după imagini date;-formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată, prin schimbarea numerelor/ acţiunilor/ întrebării dintr-o problemă rezolvată.-exerciţii de adunare şi scădere (sub formă de joc – concurs) folosind obiecte concrete: trenuleţe (vagoane şi locomotive)

Mijloace de transport subteranAdunarea cu 2

Observarea sistematică a elevilor şi identificarea metodelor de lucru preferate de elevi pentru adunarea sau scăderea cât mai

rapidă a obiectelor

DP -1.2

AVAP-1.1

- jocuri de identificare a obiectelor de igienă personală şi explicarea modului de folosire a acestora- colorarea imaginilor ce reprezintă obiecte de igienă personală;-simularea unor activităţi de îngrijire personală folosind obiectele de îngrijire (pieptănare; spălare pe mâini, pe corp, pe

Obiecte de igienă personală - Harababura din baie

Legendă: CLR = COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ MEM = MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI AVAP = ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE DP = DEZVOLTARE PERSONALĂ MM = MUZICĂ ŞI MIŞCARE

Page 3: 0 Planificare Integrata Claudia Inceput

faţă, pe cap; ştergere; spălarea dinţilor etc.)JOI,

09.01CLR -1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2

MEM – 1.1

-exerciţii de sesizare a poziţiei sunetului i în pronunţarea diferitelor cuvinte sugerate de imagini;-exerciţii de identificare a numărului de silabe dintr-un cuvânt;- exerciţii de compunere şi citire a cuvintelor cu ajutorul jetoanelor şi a literelor magnetice „ia, ai, Mia,Ami”.

Sunetul i. Literele i şi IIdentificarea literelor în cuvinte şi compunerea de cuvinte cu literele învăţate

a. materiale: caiet, fişe de lucru, rechizite, alfabetare, jetoane, planşă cu literele “i” şi “I”, jucării (mijloace de transport), computer, CD, videoproiector.

b. procedurale: conversaţia euristică, exerciţiul, muncă independentă, problematizarea, simularea, joc de rol, joc didactic, cântarea vocală.

c. forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activitate individuală, activitate în grup/ pe perechi

Observareasistematică a

comportamentului elevilor puşi în situaţia de a compune cuvinte

şi de a le citi

Evaluare orală

MEM -1.4, 1.5

CLR – 2.4

-rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1 sau 2 unităţi;-crearea unor probleme simple după imagini date;-formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată, prin schimbarea numerelor/ acţiunilor/ întrebării dintr-o problemă rezolvată.-exerciţii de ordonare, numărare, comparare, adunare, scădere a numărului de mijloace de transport (jucării) în funcţie de tipul acestora (aerian, terestru, acvatic).

Mijloace de transport aerianScăderea cu 2

Observarea sistematică a

comportamentului elevilor

MM – 1.1, 1.2, 1.4

CLR – 3.1

- jocuri de ascultare a unor sunete lungi sau scurte, emise tare sau încet de obiecte cunoscute-jocuri de audiere alternativă şi comparată a sunetelor vorbite şi cântate – ascultarea unei poezii, în comparaţie cu audierea unui cântec-observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care uşurează receptarea- implicarea activă şi dirijată în receptareacântecelor;-executarea mişcărilor cerute de text.

Ritmul – sunete lungi şi sunete scurte,,Trenuleţul muzical”, joc de mişcare

Observarea sistematică a

comportamentului elevilor

VINERI,10.01

CLR / LECTURĂ -1.1, 1.2, 2.2, 2.4

AVAP – 2.6

-audierea unui fragment din povestea „Fram, ursul polar”, după Cezar Petrescu;- vizionarea unor scene din filmul cu acelaşi nume;-formularea de răspunsuri la întrebări despre conţinutul textului audiat;-repovestirea unor secvenţe preferate-numirea personajelor din textul audiat;-colorarea, asamblarea pieselor unui puzzle reprezentând personajul principal al poveştii.

“Fram, ursul polar”, după Cezar PetrescuRepovestirea unei secvenţe preferate, dintr-un text audiat

a. materiale: caiet, fişe de lucru, culori, carioca, computer, conexiune la internet, videoproiector, jetoane cu mijloace de transport , CD-uri cu jocuri;

b. procedurale: conversaţia euristică, exerciţiul, muncă independentă, problematizarea,

Observarea, îndrumarea şi

corectarea exprimării elevilor în povestirea

unei secvenţe preferate

MEM -1.4, 1.5 -rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1 sau 2 unităţi;-crearea unor probleme simple după imagini date;

Mijloace de transportAdunări şi scăderi cu o unitate sau două în concentrul 0-10;

Observarea sistematică a

comportamentului elevilor

Legendă: CLR = COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ MEM = MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI AVAP = ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE DP = DEZVOLTARE PERSONALĂ MM = MUZICĂ ŞI MIŞCARE

Page 4: 0 Planificare Integrata Claudia Inceput

CLR – 2.4 -formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată, prin schimbarea numerelor/ acţiunilor/ întrebării dintr-o problemă rezolvată;- construirea unor exerciţii de adunare sau scădere folosind jetoane cu mijloace de transport.

simularea, joc de rol, joc didactic, turul galeriei

c. forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activitate individuală, activitate în grup/ pe perechi

Opţional: „De vorbă cu PC-ul”DP-3.3

-să prezinte jocul preferat pe calculator, explicând regulile de joc, posibilele blocaje, mesajul jocului;-să aleagă jocurile cu conţinut educativ;-să concureze în îndeplinirea sarcinii unui joc educativ.

Jocul meu preferat : Show and tell Observarea sistematică a

comportamentului elevilor

Aprecieri verbaleAVAP -1.1, 2.2

CLR – 4.1

-formularea de răspunsuri la întrebări simple;-realizarea decorării trenuleţului, prin haşurare, folosind culori şi poziţii ale liniilor la alegere-joc „Obiectul surpriză” (ghicirea obiectului după caracteristici afalte cu ajutorul întrebărilor)

„Trenuleţul distractiv”- haşurare Observarea sistematică a

comportamentului elevilor

Evaluarea orală a lucrărilor realizate

LUNI,13.01

CLR -1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2

-exerciţii de sesizare a poziţiei sunetului r în pronunţarea diferitelor cuvinte sugerate de imagini;-exerciţii de recunoaştere a literelor r şi R şi colorarea acestora;-exerciţii de scriere după contur a literelor r şi R-exerciţii de identificare a numărului de silabe dintr-un cuvânt-exerciţii de scriere a literelor r, R-exerciţii – joc în vederea identificării şi pronunţării pluralului cuvintelor date („Eu spun una, tu spui multe!”).

Sunetul r. Literele r şi RIdentificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul r

a. materiale: caiet, fişe de lucru, planşă r/R, imagini diverse, cântece cu onomatopee, numărători ritmate, numărătoare, jetoane, riglete, şabloane ale unor ghetuţe cu şireturi, păpuşi şi hăinuţe pentru păpuşi, casetofon, CD-uri, computer, conexiune la internet;

b. procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, învăţarea prin descoperire, munca independentă, jocul;

c. forme de organizare a colectivului: frontală, activitate individuală, în

Observarea sistematică a

comportamentului elevilor; observarea şi corectarea (dacă este

cazul) a pronunţiei sunetului „r” atât

individual, cât şi în cuvinte.

MEM -1.4,1.5

CLR – 2.4

- rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere;- exerciţii de verificare a rezultatelor unor operaţii simple de adunare cu ajutorul obiectelor;- crearea unor probleme simple după imagini date;- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată, prin schimbarea numerelor/ acţiunilor/ întrebării dintr-o problemă rezolvată;

Agricultură, industrie, comerţRezolvarea de probleme cu operaţii de adunare;

Observarea sistematică a

comportamentului elevilor

DP -1.2 - activităţi practice de exersare a acţiunilor de îmbrăcare şi dezbrăcare, de legarea şireturilor, spălarea mâinilor înainte de servirea mesei, după utilizarea toaletei,

Activităţi zilnice de igienă personală Observarea sistematică a

comportamentului elevilor faţă de regulile

Legendă: CLR = COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ MEM = MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI AVAP = ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE DP = DEZVOLTARE PERSONALĂ MM = MUZICĂ ŞI MIŞCARE

Page 5: 0 Planificare Integrata Claudia Inceput

CLR – 2.4

MEM- 1.1

ordonarea hainelor, aranjarea sau împachetarea hainelor, închiderea fermoarului, nasturilor, în vederea dezvoltării independenţei faţă de adulţi;-comunicarea părerilor personale referitoare la importanţa păstrării igienei personale;-exerciţii de aranjare a unor activităţi de igienă personală folosind numere;-realizarea corespondenţei între obiectele de îngrijire personală şi activităţile pe care le desfăşurăm folosindu-le.

grup/ pe echipe de igienă impuse

MM -1.1, 1.2, 1.4

CLR – 3.1

-jocuri de ascultare şi comparare intuitivă a unor sunete emise de obiecte cunoscute, cu sonorităţi distincte- jocuri de ascultare a unor sunete lungi sau scurte, emise tare sau încet de obiectecunoscute-jocuri de audiere alternativă şi comparată a sunetelor vorbite şi cântate;-observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care uşurează receptarea;- implicarea activă şi dirijată în receptareacântecelor;

Timbrul. Sunete vocale (vorbite sau cântate),,Soldaţii”, de G. Breazul

Observarea elevilor

Evaluare orală

MARŢI,14.01

CLR-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2

MEM- 1.1

MM- 3.4

-exerciţii de sesizare a poziţiei sunetului r în pronunţarea diferitelor cuvinte sugerate de imagini-exerciţii de recunoaştere a literelor r şi R şi încercuire a acestora în cadrul cuvintelor;-trasarea literelor după contur;- exerciţii de pronunţare corectă a sunetului „r” atât individual, cât şi în cadrul cuvintelor;-rostirea clară şi corectă a poeziei „Rică”, precum şi a unor numărători;- cântarea vocală a cântecului „Albinuţa mea”.

Sunetul r. Literele r şi RRostirea cuvintelor pe silabe, în jocuri, cântece sau numărători ritmate; cântece cu onomatopee

a. materiale: caieţele de lucru, alfabetare, jetoane cu imagini şi litere, rechizite, şablon, plastilină, planşetă modelajb. procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia, exerciţiul, jocul, problematizarea, învăţarea prin descoperire, turul galeriei.

c. forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activitate individuală.

Observarea sistematică a

comportamentului elevilor

Evaluare orală

AVAP – 1.1, 1.2, 1.3, 2.4

CLR -2.2

MEM – 1.1

-formularea de răspunsuri la întrebări simple;-descrierea materialelor de lucru folosind drept criteriu proprietăţile acestora (plastilina);-expunerea, observarea şi analiza lucrărilor realizate;-modelarea plastilinei –formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre cele observate;-modelarea din plastilină a unor cifre ce reprezintă vârsta elevilor pentru a orna cu acestea torturile aniversare.

Astăzi sunt cofetar! (modelarea plastilinei) Observarea sistematică a elevilor

Aprecieri verbale individuale şi colective

Evaluare formativă

MIERCURI,15.01

CLR -1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2

-exerciţii de sesizare a poziţiei sunetului r în pronunţarea diferitelor meserii sugerate de imagini;-exerciţii de recunoaştere a literelor r şi R;

Sunetul r. Literele r şi RNumărarea cuvintelor dintr-un enunţ

a. materiale: caiet, fişe de lucru, planşă r/R, imagini diverse, riglete, şabloane ale

Observarea sistematică a elevilor

Legendă: CLR = COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ MEM = MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI AVAP = ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE DP = DEZVOLTARE PERSONALĂ MM = MUZICĂ ŞI MIŞCARE

Page 6: 0 Planificare Integrata Claudia Inceput

MEM – 1.1

-exerciţii de alcătuire a unor propoziţii simple după imaginile date şi notarea acestora printr-o linie roşie orizontală;-exerciţii de numărare a cuvintelor dintr-un enunţ şi notarea acestora cu ajutorul liniilor orizontale albastre, precum şi cu ajutorul cifrelor (numărul total de cuvinte dintr-o propoziţie);-exerciţii de scriere a literelor r, R.

unor ghetuţe cu şireturi, păpuşi şi hăinuţe pentru păpuşi, computer, videoproiector, conexiune la internet;

b. procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, învăţarea prin descoperire, munca independentă, jocul;

c. forme de organizare a colectivului: frontală, activitate individuală, în grup/ pe echipe.

MEM -1.4,1.5

CLR-2.4

- rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere;- exerciţii de verificare a rezultatelor unor operaţii simple de adunare cu ajutorul obiectelor;- crearea unor probleme simple după imagini date;- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată, prin schimbarea numerelor/ acţiunilor/ întrebării dintr-o problemă rezolvată;

Arte (muzică, pictură, sculptură, dans, actorie)Rezolvarea de probleme cu operaţii de adunare;

Observarea şi îndrumarea elevilor în

construcţia probelemelor ce

necesită rezolvarea printr-o singură

operaţie de adunare sau scădere cu 1 sau 2

unităţi, folosind ca sprinjin imagini.

DP -1.2

CLR – 2.4

AVAP- 2.6

- activităţi practice de exersare a acţiunilor de îmbrăcare şi dezbrăcare, de legarea şireturilor, spălarea mâinilor înainte de servirea mesei, după utilizarea toaletei, ordonarea hainelor, aranjarea sau împachetarea hainelor, închiderea fermoarului, nasturilor, în vederea dezvoltării independenţei faţă de adulţi;-exerciţii de emitere a propriilor păreri în legătură cu mesajul poveştii „Elefantul Dodo”;-colorarea imaginii ce înfăţişează personajele principale.

Activităţi zilnice de igienă personalăLectura poveştii „Elefantul Dodo”

Observarea sistematică a

comportamentului elevilor în ceea ce

priveşte dezvoltarea independenţei lor faţă

de adulţiAprecieri verbale

Evaluarea orală

JOI, 16.01

CLR-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2

AVAP- 2.2

MEM – 1.1

-exerciţii de sesizare a poziţiei sunetului r în pronunţarea diferitelor meserii sugerate de imagini;-colorarea imaginii ce reprezintă meseria ce doreşte să o urmeze fiecare copil în parte;-exerciţii de recunoaştere a literelor r şi R şi încercuirea acestora în cadrul cuvintelor date;-recunoaşterea povestirii „Ridichea cea uriaşă” şi notarea în spaţiul corespunzător a numărului care arată de câte ori se repetă sunetul „r” în titlul poveştii.- joc de rol: „Ce vreau să devin?” (interpretarea meseriei favorite)

Sunetul r. Literele r şi R.Joc de rol: Ce vreau să devin?

a. materiale: caiet, fişe de lucru, planşă r/R, imagini diverse, , numărătoare, jetoane, riglete, casetofon, CD-uri, computer, conexiune la internet;

b. procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, învăţarea prin descoperire, munca independentă, jocul;

Observare sistematică

Aprecieri verbale

MEM -1.4,1.5 - rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere;- exerciţii de verificare a rezultatelor unor

IntelectualiRezolvarea de probleme cu operaţii de scădere

Observare sistematică

Legendă: CLR = COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ MEM = MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI AVAP = ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE DP = DEZVOLTARE PERSONALĂ MM = MUZICĂ ŞI MIŞCARE

Page 7: 0 Planificare Integrata Claudia Inceput

CLR-2.4

operaţii simple de adunare cu ajutorul obiectelor;- crearea unor probleme simple după imagini date;- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată, prin schimbarea numerelor/ acţiunilor/ întrebării dintr-o problemă rezolvată;

c. forme de organizare a colectivului: frontală, activitate individuală, în grup/ pe echipe

MM -1.1, 1.2, 1.4

CLR – 3.1

-jocuri de ascultare şi comparare intuitivă a unor sunete emise de obiecte cunoscute, cu sonorităţi distincte- jocuri de ascultare a unor sunete lungi sau scurte, emise tare sau încet de obiectecunoscute-jocuri de audiere alternativă şi comparată a sunetelor vorbite şi cântate;-observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care uşurează receptarea;- implicarea activă şi dirijată în receptareacântecelor;

Timbrul. Sunete vocale (vorbite sau cântate),,Soldaţii”, de G. Breazul Aprecieri verbale atât

individuale, cât şi colective

Evaluare orală

VINERI, 17.01

CLR / LECTURĂ - 1.1, 1.2, 2.2, 2.4

AVAP – 2.6

-audierea poeziei „Copilul”, după Ion Creangă;-formularea de răspunsuri la întrebări despre conţinutul textului audiat;-repovestirea unor secvenţe preferate-numirea personajelor din textul audiat;-interpretarea rolurilor personajelor principale cu ajutorul marionetelor.

„Copilul”, după Ion Creangă (respectul faţă de muncă)

a. materiale: şablon, canafas sau altă pânză, foarfecă, ac, aţă colorată, carioca, lucrări cu imaginea unor costume tradiţionale, marionete, socotitoare, riglete, fişe de lucru, computer, videoproiector, conexiune la internet.

b. procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia, exerciţiul, jocul de rol, problematizarea, învăţarea prin descoperire.

c. forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activitate individuală; activitate pe grupe sau perechi

Observarea sistematică a elevilor

Evaluare orală

Aprecieri verbale

MEM -1.4,1.5 - rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere;- exerciţii de verificare a rezultatelor unor operaţii simple de adunare cu ajutorul obiectelor;- crearea unor probleme simple după imagini date;- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată, prin schimbarea numerelor/ acţiunilor/ întrebării dintr-o problemă rezolvată;

Alte meseriiRezolvarea de probleme cu operaţii de scădere.

Observare sistematică a comportamentului

elevilor

Opţional: „De vorbă cu PC-ul”.

MEM – 11, 1.2,1.3

-selectarea lucrărilor realizate cu ajutorul computerului în vederea realizării unei expoziţii cu acestea;- prezentarea unor site-uri ce găzduiesc free jocuri cu conţinut educativ pentru copii;-alegerea şi încercarea unui joc (individual);-discuţii depre utilitatea fiecărui joc descoperit şi încercat, notarea acestuia în funcţie de atractivitate, în vederea alcătuirii unui

Activitate liberă - Îmi place să mă joc! Observarea sistematică a

comportamentului elevilor

Aprecieri verbale

Legendă: CLR = COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ MEM = MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI AVAP = ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE DP = DEZVOLTARE PERSONALĂ MM = MUZICĂ ŞI MIŞCARE

Page 8: 0 Planificare Integrata Claudia Inceput

clasament al jocurilor online descoperite.AVAP - 1.1, 1.2, 1.3, 2.4CLR – 2.2

-formularea de răspunsuri la întrebări simple;-expunerea, observarea şi analiza unor lucrări (costume tradiţionale româneşti);-confecţionarea unui obiect simplu, prin croire şi coasere;-decorarea şorţului costumului popular cu ajutorul cariocilor.

Croitoraşul priceput (croire, coasere, decorare, lipire)

Observare sistematică

Aprecieri verbaleEvaluare formativă

LUNI,20.01

CLR -1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2

AVAP – 2.1

-exerciţii de sesizare a poziţiei sunetului o în pronunţarea diferitelor cuvinte sugerate de imagini-exerciţii de recunoaştere a literelor o şi O-exerciţii de scriere după contur a literelor o şi O-colorarea unor obiecte în a căror denumire se aude sunetul o- identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/ se termină cu sunetul studiat- sortarea imaginilor care reprezentă obiecte din mediul familiar, după diferite criterii (sunet iniţial/ final, număr de silabe etc.)- exerciţii de alcătuire şi citire a unor cuvinte cu ajutorul literelor magnetice: oi, om, morar, roi, aroma , ora.

Sunetul o. Literele o şi OIdentificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep sau se termină cu sunetul oPropoziţia enunţiativă

a. materiale: : caiet, fişe de lucru, planşă o/O, imagini diverse, planşe cu exemple de propoziţii enunţiative, alfabetare, litere magnetice pentru lucrul la tablă, numărătoare, semafor din hârtie, obiecte de igienă personală; invitat: medicul şcolii; computer, CD, videoproiector.

b. procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, învăţarea prin descoperire, munca independentă, jocul de rol

c. forme de organizare a colectivului: frontală, activitate individuală, în grup/ pe echipe

Observare sistematică a comportamentului

elevilor

Evaluare formativă

MEM – 1.4, 1.5, 5.2

CLR – 2.3

- rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere;- crearea unor probleme simple după imagini date;- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată, prin schimbarea numerelor/ acţiunilor/ întrebării dintr-o problemă rezolvată;- jocuri de rol în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-2 unităţi („Pe stradă” )- rezolvarea de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin semne simple: puncte, cerculeţe, linii etc.- identificarea situaţiilor contextuale care impun rezolvarea unor probleme prin adunare/scădere: au venit, au urcat, , pleacă, au coborât şi asocierea lor cu operaţia corespunzătoare;- folosirea unor reprezentări simbolice simple pentru a reda înţelegerea enunţului unei probleme;- rezolvarea unor probleme cu sprijin în

Semaforul. Rezolvarea de probleme cu operaţii de adunare cu 1-2 unităţi

Observare sistematică a comportamentului

elevilor

Legendă: CLR = COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ MEM = MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI AVAP = ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE DP = DEZVOLTARE PERSONALĂ MM = MUZICĂ ŞI MIŞCARE

Page 9: 0 Planificare Integrata Claudia Inceput

imagini date;- recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme;

DP– 1.2AVAP – 2.1

- exerciţii de reprezentare grafică a unor obiecte, activităţi şi reguli simple de igienă personală;- joc „Găseşte intrusul!”;-exerciţii practice de folosire a obiectelor de igienă personală;-dezbateri asupra importanţei păstrării igienei personale împreună cu medicul şcolii.

Obiecte şi activităţi zilnice de igienă personală Observare sistematică a comportamentului

elevilor în timpul participării la

dezbaterea propusă

MM - 1.1, 3.1, 3.2

CLR – 2.4

- jocuri de ascultare şi comparare intuitivă a unor sunete emise de obiecte cunoscute, cu sonorităţi distincte- exersarea mişcării spontane pe cântec- desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor- audierea unor creaţii muzicale care declanşează mişcarea liberă, spontană.

Mişcarea liberă pe muzică, sugerată de textul cântecului : ,,Semaforul,, de A. M. Ionescu

Observarea sistematică a elevilor

Evaluare orală

MARŢI,21.01

CLR -1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2

-exerciţii de sesizare a poziţiei sunetului o în pronunţarea diferitelor cuvinte sugerate de imagini-exerciţii de recunoaştere a literelor o şi O-exerciţii de scriere după contur a literelor o şi O-desenarea unor obiecte în a căror denumire se aude sunetul o- identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/ se termină cu sunetul studiat- sortarea imaginilor care reprezentă obiecte din mediul familiar, după diferite criterii (sunet iniţial/ final, număr de silabe etc.)- desenarea unor obiecte/ fiinţe cu relevanţă pentru copii, a căror denumire conţine (în poziţie iniţială sau finală) sunetul specificat.-discuţii despre reguli de circulaţie, mijloace de transport

Sunetul o. Literele o şi OSortarea imaginilor după anumite criterii (sunet iniţial/final; număr de silabe)

a. materiale: : caiet, fişe de lucru, planşă o/O, imagini diverse, planşe cu exemple de propoziţii enunţiative, alfabetare, litere magnetice pentru lucrul la tablă; acuarele, pensulă, foarfecă, lipici, planşe cu diverse situaţii în care copiii traversează strada;b. procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, învăţarea prin descoperire, munca independentă, jocul, turul galerieic. forme de organizare a colectivului: frontală, activitate individuală, în grup/ pe echipe

Observare sistematică a comportamentului

elevilor

Evaluare formativă

AVAP -1.1, 1.2, 2.3

CLR-3.3

-formularea de răspunsuri la întrebări simple;-descrierea materialelor folosite;-explorarea unor situaţii concrete (Cum traversăm?),pentru a identifica corectitudinea situaţiei create, a culorilor folosite;-realizarea lucrării respectând cerinţele.

Pe stradă - colajAprecieri verbale şi individuale

Evaluare continuă

MIERCURI,22.01

CLR -1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2

-exerciţii de sesizare a poziţiei sunetului s în pronunţarea diferitelor cuvinte sugerate de imagini

Sunetul s. Literele s şi SIdentificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep sau se termină cu sunetul s

a. materiale: : caiet, fişe de lucru, planşă s/S, imagini diverse,

Observare sistematică a comportamentului

elevilorLegendă: CLR = COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ MEM = MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI AVAP = ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE DP = DEZVOLTARE PERSONALĂ MM = MUZICĂ ŞI MIŞCARE

Page 10: 0 Planificare Integrata Claudia Inceput

-exerciţii de recunoaştere a literelor s şi S-exerciţii de scriere după contur a literelor s şi S- identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/ se termină cu sunetul studiat- sortarea imaginilor care reprezentă obiecte din mediul familiar, după diferite criterii (sunet iniţial/ final, număr de silabe etc.)-discuţii despre reguli de circulaţie, mijloace de transport

Propoziţia exclamativă planşe cu exemple de propoziţii exclamative, alfabetare, litere magnetice pentru lucrul la tablă, panouri cu semne de circulaţie rutieră, numărătoare; invitat: un medic stomatolog.

b. procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, învăţarea prin descoperire, munca independentă, jocul de rol, vizita

c. forme de organizare a colectivului: frontală, activitate individuală, în grup/ pe echipe

Evaluare formativă

MEM– 1.4, 1.5, 5.2

CLR – 2.4

- rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere;- crearea unor probleme simple după imagini date;- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată, prin schimbarea numerelor/ acţiunilor/ întrebării dintr-o problemă rezolvată;- rezolvarea de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin semne simple: puncte, cerculeţe, linii etc.- identificarea situaţiilor contextuale care impun rezolvarea unor probleme prin adunare/scădere: au venit, au urcat, , pleacă, au coborât şi asocierea lor cu operaţia corespunzătoare;- folosirea unor reprezentări simbolice simple pentru a reda înţelegerea enunţului unei probleme;- rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date;- recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme;

Semne de circulaţie. Rezolvarea de probleme cu operaţii de adunare cu 1-2 unităţi

Observare sistematică a elevilor

Evaluare formativă

DP – 1.2

CLR – 2.4

- exercitii de reprezentare grafică a unor obiecte, activităţi şi reguli simple de igienă personală;-lectura poveştii „Doctorul AAU” şi identificarea mesajului acesteia;-dezbateri pe marginea igienei bucale cu un medic stomatolog (dacă este posibil se va efectua o vizită la un cabinet medical stomatologic)

Obiecte şi activităţi zilnice de igienă personală Observare sistematică a comportamentului

elevilor în timpul participării la

dezbaterea propusă

JOI,23.01

CLR -1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2

-exerciţii de sesizare a poziţiei sunetului s în pronunţarea diferitelor cuvinte sugerate de imagini-exerciţii de recunoaştere a literelor s şi S-exerciţii de scriere după contur a literelor s şi S

Sunetul s. Literele s şi SDesenarea unor obiecte şi fiinţe cu relevanţă pentru copii a căror denumire conţine(în poziţie iniţială sau finală) sunetul specificat

a. materiale: : caiet, fişe de lucru, planşă s/S, imagini diverse, alfabetare, litere magnetice pentru lucrul la tabla, panouri cu

Observare sistematică a comportamentului

elevilor

Legendă: CLR = COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ MEM = MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI AVAP = ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE DP = DEZVOLTARE PERSONALĂ MM = MUZICĂ ŞI MIŞCARE

Page 11: 0 Planificare Integrata Claudia Inceput

- identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/ se termină cu sunetul studiat- sortarea imaginilor care reprezentă obiecte din mediul familiar, după diferite criterii (sunet iniţial/ final, număr de silabe etc.)-discuţii despre reguli de circulaţie şi simbolurile reprezentate pe indicatoarele din dreptul sau în cadrul anumitor instituţii (spital, farmacie, ieşire, intrare), dar şi de pe stradă (trecerea de pietoni, stopul).

semne de circulaţie rutieră, numărătoare, computer, CD, videoproiector;

b. procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, învăţarea prin descoperire, munca independentă, jocul de rol

c. forme de organizare a colectivului: frontală, activitate individuală, în grup/ pe echipe

Evaluare formativă

MEM– 1.4, 1.5, 5.2

CLR – 2.3

- rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere;- crearea unor probleme simple după imagini date;- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată, prin schimbarea numerelor/ acţiunilor/ întrebării dintr-o problemă rezolvată;- jocuri de rol în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-2 unităţi („Ştiu să circul corect!” )- rezolvarea de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin semne simple: puncte, cerculeţe, linii etc.- identificarea situaţiilor contextuale care impun rezolvarea unor probleme prin adunare/scădere: au venit, au urcat, , pleacă, au coborât şi asocierea lor cu operaţia corespunzătoare;- folosirea unor reprezentări simbolice simple pentru a reda înţelegerea enunţului unei probleme;- rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date;- recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme;

Reguli de circulaţie. Rezolvarea de probleme cu operaţii de scădere cu 1-2 unităţi

Observare sistematică a elevilor

Evaluare formativă

MM - 1.1, 3.1, 3.2

CLR – 3.4

- jocuri de ascultare şi comparare intuitivă a unor sunete emise de obiecte cunoscute, cu sonorităţi distincte- exersarea mişcării spontane pe cântec- joc de rol: “Semaforul”- audierea unor creaţii muzicale care declanşează mişcarea liberă, spontană.

Mişcarea liberă pe muzică, sugerată de textul cântecului : ,,Semaforul,, de A. M. Ionescu

Observarea sistematică a elevilor

Evaluare oralăVINERI,24.01

CLR / LECTURĂ – 3.2, 2.4

MEM – 1.1

- audierea poveştii folosind predicţiile (“Puişorul şi vulpea” de Ion Pas);-selectarea imaginilor şi ordonarea şi numerotarea acestora conform întâmplărilor;- exerciţii – joc de modificare a finalului

„Puişorul şi vulpea”, de Ion Pas a. materiale: : caiet, fişe de lucru, panouri cu semne de circulaţie rutieră, numărătoare, pensulă, acuarele,

Observarea elevilor puşi în faţa faptului de

a schimba finalul poveştii

Evaluare orală

Legendă: CLR = COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ MEM = MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI AVAP = ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE DP = DEZVOLTARE PERSONALĂ MM = MUZICĂ ŞI MIŞCARE

Page 12: 0 Planificare Integrata Claudia Inceput

poveştii. lipici, foarfecă, imagini ilustrând diverse situaţii în care copiii traversează strada, planşe ilustrând momentele principale din povestea „Puişorul şi vulpea”;

b. procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, învăţarea prin descoperire, munca independentă, jocul de rol

c. forme de organizare a colectivului: frontală, activitate individuală, în grup/ pe echipe

MEM– 1.4, 1.5, 5.2

CLR- 2.3

- rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere;- crearea unor probleme simple după imagini date;- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată, prin schimbarea numerelor/ acţiunilor/ întrebării dintr-o problemă rezolvată;- jocuri de rol în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-2 unităţi („Spaţiul meu de joacă” )- rezolvarea de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin semne simple: puncte, cerculeţe, linii etc.- identificarea situaţiilor contextuale care impun rezolvarea unor probleme prin adunare/scădere: au venit, au urcat, , pleacă, au coborât şi asocierea lor cu operaţia corespunzătoare;- folosirea unor reprezentări simbolice simple pentru a reda înţelegerea enunţului unei probleme;- rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date;- recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme;

Preţuieşte viaţa! Rezolvarea de probleme cu operaţii de scădere cu 1-2 unităţi

Observare sistematică a elevilor

Evaluare formativă

Opţional: „De vorbă cu PC-ul”

MEM – 1.1, 1.2

- să execute diverse sarcini conform regulilor emise anterior, regulile concursului;-să se încadrezeze în limita de timp impusă pentru realizarea sarcinii date;- notarea punctajelor obţinute, compararea acestora pentru desemnarea câştigătorilor pe grupe;-colorarea online a unor desene conform numerelor indicate pe părţile component ale acestora.

„Si eu pot să fac!” (joc- concurs) Observarea sistematică a

comportamentului elevilor

Evaluare oralăAprecieri verbale

colective şi individuale

AVAP -1.1, 1.2, 2.3

CLR-3.3

-formularea de răspunsuri la întrebări simple;-descrierea materialelor folosite;-explorarea unor situaţii concrete (Cum traversăm?),pentru a identifica corectitudinea situaţiei create, a culorilor folosite;-realizarea lucrării respectând cerinţele.

Pe stradă - colaj Observare sistematică

Aprecieri verbale individuale şi colective

LUNI,27.01

CLR -1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2

- punerea în corespondenţă a unor cuvinte formate din 1-2 silabe cu imagini potrivite, reprezentând obiecte din universul apropiat- lectură după una sau mai multe ilustraţii/ benzi desenate

Formularea de enunţuri. Sunetul, silaba, cuvântul

a. materiale: caiet, fişe de lucru, rechizite, imagini din poveşti, computer, videoproiector, CD;

Evaluare orală şi scrisă

Legendă: CLR = COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ MEM = MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI AVAP = ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE DP = DEZVOLTARE PERSONALĂ MM = MUZICĂ ŞI MIŞCARE

Page 13: 0 Planificare Integrata Claudia Inceput

DP-1.1- prezentarea unor albume personale cu fotografii sau imagini- formularea unor enunţuri despre anumite obiecte reprezentate în imagini- oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de informaţii: „Cine? Ce? Unde? Cum?”

b. procedurale: conversaţia euristică, exerciţiul, muncă independentă, problematizarea, simularea, joc de rol, joc didacticc. forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activitate individuală (probă orală Şi scrisă).

Observare sistematicăAprecieri verbale

colective şi individuale

MEM – 1.4, 1.5, 5.1, 5.2

CLR – 1.3

- descoperirea diferenţelor între obiecte aparent asemănătoare;-identificarea vestimentaţiei necesare anotimpului iarna şi gruparea obiectelor în funcţie de această caracteristică;- adăugarea de elemente la o mulţime pentru a obţine o mulţime “cu un element mai mult”;- numărarea cu pas indicat prin desen sau obiecte, crescător sau descrescător;- rezolvarea de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin semne simple: puncte, cerculeţe, linii.-recitarea poeziei “Veveriţa”(numerele de la 1 la 10)

Evaluare sumativă – Mulţimi de obiecte

Evaluare sumativă

Aprecieri verbaleDP-1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1

MM- 2.2

- jocuri pentru recunoaşterea copiilor, pe baza enumerării trăsăturilor fizice relevante;- ghicitori, poezii, cântece despre obiecte de igienă personală.-formule de politeţe;

Evaluare sumativă – „În drumeţie” Observare sistematică

Evaluare orală şi scrisă

MM- 2.1, 2.2, 3.1, 3.4

CLR – 3.3

-reproducerea în colectiv a cântecelorînsuşite intuitiv, pronunţând corect cuvintele- acompanierea cântecelor cu jucării muzicale (tobe, lemne etc.)-organizarea unor jocuri inspirate de muzica audiată-crearea spontană a unor combinaţii ritmice de silabe onomatopeice, însoţite de mişcare- asocierea unor mişcări ritmice sau sunete în relaţie cu poveşti, poezii, cântece- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea lor

Evaluarea cântecelor învăţate

Aprecieri verbale individuale şi colective

Evaluare orală

MARŢI,28.01

CLR - 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2

- lectură după una sau mai multe ilustraţii/ benzi desenate-numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de poveste audiat şi colorarea acestora;- formularea unor enunţuri despre anumite obiecte reprezentate în imagini- oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de informaţii: „Cine? Ce? Unde? Cum?”

Identificarea poveştilor şi personajelor. Învăţături

a. materiale: caiet, fişe de lucru, rechizite, planşe cu imagini din poveşti.

b. procedurale: conversaţia euristică, exerciţiul, muncă independentă, problematizarea,

Evaluare orală

Legendă: CLR = COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ MEM = MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI AVAP = ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE DP = DEZVOLTARE PERSONALĂ MM = MUZICĂ ŞI MIŞCARE

Page 14: 0 Planificare Integrata Claudia Inceput

DP – 2.2-joc de rol: „Cine sunt eu?” (recunoaşterea personajelor poveştii folosind descrieri şi răspunsuri la întrebări); „Continuă povestea”

simularea, joc de rol, joc didactic

c. forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activitate individuală.

AVAP -1.1, 2.2

MM – 1.4

-formularea de răspunsuri la întrebări simple;-realizarea unor compoziţii individuale folosind culori şi tehnici la alegere .-audiţie muzicală A Vivadi, “Anotimpurile”- fragmente.

Compoziţie liberă – pictură/ colaj Aprecieri verbale individuale şi colective

Evaluare sumativă

MIERCURI, 29.01

CLR -1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2AVAP -1.2

- recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar pe diferite suporturi (tablouri, cuburi, truse de jucării, asocierea formei unui nor cu o literă)- asocierea unor litere şi sunete- punerea în corespondenţă a unor cuvinte formate din 1-2 silabe cu imagini potrivite, reprezentând obiecte din universul apropiat.

Litere şi sunete a. materiale: caiet, fişe de lucru, rechizite

b. procedurale: conversaţia euristică, exerciţiul, muncă independentă, problematizarea, simularea, joc de rol, joc didactic

c. forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activitate individuală.

Evaluare scrisă

MEM – 1.4, 1.5, 5.1, 5.2

CLR – 1.3

- compunerea şi descompunerea unor mulţimi de obiecte având drept cardinal un număr de elemente mai mic decât 10;- numărare cu pas dat din 2 în 2, din 3 în 3, cu suport intuitiv;- numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, crescător şi descrescător;- intuirea răspunsurilor la ghicitori cu numere;

Evaluare sumativă – Compunerea şi descopunerea numerelor din concentrul 0-10

Probă orală şi probă scrisă

DP-1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1CLR- 2.1MM- 2.2

- jocuri pentru recunoaşterea copiilor, pe baza enumerării trăsăturilor fizice relevante;- ghicitori, poezii, cântece despre obiecte de igienă personală.-formule de politeţe;

Evaluare sumativă – „Ştiu să mă comport!” Observare sistematică

Evaluare orală şi scrisă

JOI,30.01

CLR- 4.1AVAP- 1.3

MM- 3.1

-decorarea unei imagini folosind toate semnele grafice învăţate;- scrierea semnelor grafice fără model;-interpretarea cântecului „Fluturaş, fluturaş”.

Realizarea unei lucrări decorative a.materiale: fişe de evaluare, jetoane, numărătoare, riglete

b.procedurale:conversaţia,explicaţia, demonstraţia,exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin descoperire, problematizarea, munca independentă

c.forme de organizare a colectivului:activitate frontală,

Evaluare sumativă

MEM – 1.4, 1.5, 5.1, 5.2

AVAP – 1.2

- numărare cu pas dat din 2 în 2, din 3 în 3, cu suport intuitiv;- numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, crescător şi descrescător;- rezolvarea de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin semne simple: puncte, cerculeţe, linii;- exerciţii de unire a numerelor în ordine crescătoare pentru realizarea unui desen şi colorarea acestuia folosind un cod de culori (exemplu: părţile ce poartă nr.mai mici decât 3 se colorează cu galben etc.)

Evaluare sumativă- Numărare, ordonare, comparare

Probă orală şi probă scrisă

Legendă: CLR = COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ MEM = MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI AVAP = ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE DP = DEZVOLTARE PERSONALĂ MM = MUZICĂ ŞI MIŞCARE

Page 15: 0 Planificare Integrata Claudia Inceput

activitate individualăMM- 2.1, 2.2, 3.1, 3.4

CLR – 3.3

-reproducerea în colectiv a cântecelorînsuşite intuitiv, pronunţând corect cuvintele- acompanierea cântecelor cu jucării muzicale (tobe, lemne etc.)-organizarea unor jocuri inspirate de muzica audiată-crearea spontană a unor combinaţii ritmice de silabe onomatopeice, însoţite de mişcare- asocierea unor mişcări ritmice sau sunete în relaţie cu poveşti, poezii, cântece- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea lor.

Evaluarea cântecelor învăţate

Aprecieri verbale individuale şi colective

Evaluare orală

VINERI,31.01

CLR / LECTURĂ – 2.1, 2.2, 2.4

MEM – 1.1,1.2

- repovestirea unor fragmente din poveşti audiate anterior, cu reproducerea intonaţiei folosită de actori (în cazul materialelor audio sau video) sau de către mine în momentul povestirii;-identificarea a cel puţin două trăsături fizice şi două trăsături morale fiecărui personaj prezentat.-joc: Găseşte personajul pereche (gruparea copiilor în funcţie de povestea din care fac parte, numărărarea personajelor /copiilor din fiecare poveste în parte).

Interpretarea rolurilor unor personaje din poveştile citite.

a. materiale: acuarele, pensulă, creioane colorate, carioca, hârtie de diverse tipuri, aţă de diverse tipuri şi culori, lipici, foarfeca;

b. procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, turul galeriei;

c. forme de organizare a colectivului:activitate individuală, frontală.

Probă orală

Aprecieri verbale

MEM – 1.4, 1.5, 5.1, 5.2AVAP – 1.2

- recunoaşterea anotimpului prezentat şi folosirea culorilor adecvate pentru reprezentarea unui copac al acestui anotimp;- numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, crescător şi descrescător;- rezolvarea de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin semne simple: puncte, cerculeţe, linii;- exerciţii de realizare a unui puzzle despre un anotimpul toamna sau iarna.

Evaluare sumativă- Compunere si rezolvare de probleme

Probă orală şi probă scrisă

Opţional: „De vorbă cu PC-ul”

CLR – 2.2

- să organizeze o expoziţie cu cele mai frumoase lucrări plastic realizate cu ajutorul calculatorului;-să evalueze lucrările colegilor şi să se autoevalueze conform standardelor enunţate.

Expoziţie cu titlul „Artă digitală”. Evaluare orală

AVAP -1.1, 2.2

MM- 1.4

-formularea de răspunsuri la întrebări simple;-realizarea unor compoziţii individuale folosind culori şi tehnici la alegere ;-audiţie muzicală A Vivadi, “Anotimpurile”- fragmente.

Compoziţie liberă – pictură/ colajAprecieri verbale

individuale şi colective

Evaluare sumativă

Legendă: CLR = COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ MEM = MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI AVAP = ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE DP = DEZVOLTARE PERSONALĂ MM = MUZICĂ ŞI MIŞCARE

Page 16: 0 Planificare Integrata Claudia Inceput

Legendă: CLR = COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ MEM = MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI AVAP = ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE DP = DEZVOLTARE PERSONALĂ MM = MUZICĂ ŞI MIŞCARE