0 0 Planificare Clasa i

of 157 /157
Şcoala cu clasele I – IV Băleşti com. Cozmeşti, jud. Vaslui prof.înv. primar : RAIZU ALINA-NADIA STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2012 / 2013 Pentru învăţământul primar: - 35 săptămâni cursuri, 173 zile lucrătoare Semestrul I – 13 săptămâni, 65 zile lucrătoare

Embed Size (px)

description

planificare

Transcript of 0 0 Planificare Clasa i

Page 1: 0 0 Planificare Clasa i

Şcoala cu clasele I – IV Băleşticom. Cozmeşti, jud. Vaslui

prof.înv. primar : RAIZU ALINA-NADIA

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2012 / 2013

Pentru învăţământul primar: - 35 săptămâni cursuri, 173 zile lucrătoare

Semestrul I – 13 săptămâni, 65 zile lucrătoare

Cursuri:- luni, 17 septembrie 2012 – vineri, 2 octombrie 2012

Vacanţă învăţământul primar şi preşcolar:- luni, 5 noiembrie 2012 – duminică, 11 noiembrie 2012

Page 2: 0 0 Planificare Clasa i

Cursuri:- luni, 12 noiembrie 2012 – vineri, 21 decembrie 2012

Vacanţă de iarnă- sâmbătă, 22 decembrie 2012 – duminică, 13 ianuarie 2013

Semestrul al II-lea – 22 săptămâni, 108 zile lucrătoare

Cursuri:- luni, 14 ianuarie 2013 – vineri, 5 aprilie 2013 1 - 5 aprilie 2013 - activităţi extracurriculare şi extraşcolare în cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

Vacanţă de primăvară:- sâmbătă, 6 aprilie 2013 – duminică, 14 aprilie 2013

Cursuri:- luni, 15 aprilie 2013 – vineri, 21 iunie 2013

Vacanţă de vară:- sâmbătă, 22 iunie 2013 – duminică, 15 septembrie 2013

ZILE LIBERE

Sfântul Apostol Andrei- vineri, 30 noiembrie 2012 – propusă de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Ziua Internaţională a Muncii- miercuri, 1 mai 2013

Paştele (ziua a doua)- luni, 6 mai 2013

CALENDAR - anul şcolar 2012 / 2013

LUNA Ziua

Săpt.L M M J V S D

Sept.1 17 18 19 20 21 22 23

Cursuri

Sem

estr

ul I

2 24 25 26 27 28 29 30

Oct.

3 1 2 3 4 5 6 74 8 9 10 11 12 13 145 15 16 17 18 19 20 216 22 23 24 25 26 27 287 29 30 31 1 2 3 4

Noiem. 5 6 7 8 9 10 11 Vac.I-IV8 12 13 14 15 16 17 18 Cursuri9 19 20 21 22 23 24 25

Page 3: 0 0 Planificare Clasa i

10 26 27 28 29 30 1 2

Dec.

11 3 4 5 6 7 8 912 10 11 12 13 14 15 1613 17 18 19 20 21 22 23

Vacanţa deiarnă

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6

Ian.

7 8 9 10 11 12 13

14 14 15 16 17 18 19 20

Cursuri

Sem

estr

ul a

l II-

lea

15 21 22 23 24 25 26 27

16 28 29 30 31 1 2 3

Febr.

17 4 5 6 7 8 9 10

18 11 12 13 14 15 16 17

19 18 19 20 21 22 23 24

20 25 26 27 28 1 2 3

Martie

21 4 5 6 7 8 9 10

22 11 12 13 14 15 16 17

23 18 19 20 21 22 23 24

24 25 26 27 28 29 30 31

Aprilie

25 1 2 3 4 5 6 7 Vac. deprimăv.8 9 10 11 12 13 14

26 15 16 17 18 19 20 21

Cursuri

27 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 1 2 3 4 5

Mai

29 6 7 8 9 10 11 12

30 13 14 15 16 17 18 19

31 20 21 22 23 24 25 26

32 27 28 29 30 31 1 2

Iunie33 3 4 5 6 7 8 9

34 10 11 12 13 14 15 1635 17 18 19 20 21 22 23

VACANŢE ZILE LIBERE zi liberă propusă de Patriarh

SCHEMA ORARĂ

CLASA I

Nr.Crt

Aria curriculară

Disciplina

Cf.Plan CN

CNA CE CDS Total

1.I. Limbă si comunicare

7-8 - - - - 8

2. Limba şi literatura română 7-8 7 - 1 - 8

XProgramul „SĂ ŞTII

MAI MULTE,SĂ FII MAI BUN!”

X X X

Page 4: 0 0 Planificare Clasa i

3. Limba modernă (1) - - - - - -4.

II. Matematică si Ştiinţele naturii4-5 - - - 5

5. Matematică 3-4 3 - 1 - 46.

Ştiinţe ale naturii1 1 - - - 1

7.III. Om si societate

1 - - - 1

8. Educaţie civică - - - - - -9. Istorie - - - - - -10. Geografie - - - - - -11. Religie 1 1 - - - 112.

IV. Arte2-3 - - - 2

13. Educaţie plastică 1-2 1 - - - 114. Educaţie muzicală 1-2 1 - - - 115.

V. Educaţie fizică si sport2-3 - - - 2

16. Educaţie fizică 2-3 2 - - - 217.

VI. Tehnologii1-2 - - - 1

18. Abilitaţi practice

1-2 1 - - - 1

19.VII. Consiliere si orientare

0-1 - - - - -

20.VIII. Discipline opţionale

1-4 - - - - 1

21. Vreau să cresc sănătos 1 - - - 1 123. Nr.total de ore 17 2 1 20

LIMBA ŞI

LITERATURA ROMÂNĂ

Page 5: 0 0 Planificare Clasa i

ARIA CURRICULARĂ Limbă şi comunicare

DISCIPLINA Limba şi literatura română

CURRICULUM Nucleu

NUMĂR ORE 7+1 ore /săptămână – 272 ore anual

NR.

CRT.

SEMESTRUL NR.

ORE

1. Sem. I 112

2. Sem. al II-lea 160

3. TOTAL 272

1.3. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Unitatea de învăţare

Ob.Ref

.

Conţinuturi Nr.ore

Săptămâna

Obs

I. ŞCOLĂREI ŞI

ŞCOLĂRIŢE(perioada

preabecedară)

1.1, 1.2, 1.3

, 1.5

, 1.6

,

-Să ne cunoaştem- Probe de evidenţiere a achiziţiilor din grădiniţă

-Iniţierea unor dialoguri învăţător-elev, elev-elev despre prima zi de scoală,viaţa de şcolar-Utilizarea formulelor de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal- Elemente ale comportării civilizate- Oferirea unor informaţii despre identitatea proprie şi

54 1-7

Page 6: 0 0 Planificare Clasa i

2.1,

2.2 2.3

, 2.5

a membrilor familiei - Iniţierea unor dialoguri despre jocuri şi activităţi de grup şi individuale- Activităţile desfăşurate în grădiniţă- Ghici ce am în ghiozdan- Cartea-prietena mea- Propoziţia, cuvântul, silaba, sunetul- elemente graficeLECTURA

II. CU ALAI DE FRUNZE

(perioada abecedară)

1.11.21.31.41.52.12.22.33.13.24.1

- Literele mici şi mari ale alfabetului: a,A,m,M,u,U,n,N,i,I,e,E,r,R,c,C,o,O,I,L,ă- Citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor, textelor- Dialogul- Povestire după imagini- Scrierea de mână a literelor, cuvintelor, propoziţiilor- Scrierea caligrafică- Aşezarea corectă în pagină- Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere, transcriere, dictare)- Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie (punctul, semnul întrebării)

LECTURA

58 7-14

SEMESTRUL AL II-LEA

III. CA UN ROI DE

FLUTURI ALBI

1.11.21.51.62.12.22.32.53.14.14.24.3

- Literele şi grupurile de litere mici şi mari ale alfabetului: ce,Ce,s,S,v,V,ş,Ş,t,T,ci,Ci,p,P,d,D,î,Î,â,Â,b,B,ţ,Ţ.- Citirea, cuvintelor, propoziţiilor, textelor- Dialogul- Povestire după imagini- Scrierea de mână a literelor, cuvintelor, propoziţiilor- Scrierea caligrafică a unor texte de mică întindere- Aşezarea corectă în pagină- Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere, transcriere, dictare)- Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie

LECTURA

4015-19

IV. ÎNFLORESC GRĂDINILE

1.11.21.31.52.12.22.32.53.14.14.24.3

- Literele şi grupurile de litere mici şi mari ale alfabetului: g,G,ge,Ge,h,H,f,F,gi,Gi,j,J,che,Che,z,Z,chi,Chi,ghe,Ghe,ghi,Ghi- Exersarea comunicării orale-Informaţii despre forma şi utilitatea unor obiecte din mediul apropiat- Exersarea opiniei în legătură cu un fapt- Citirea silabelor, cuvintelor, textelor- Dialogul- Povestire după imagini- Scrierea de mână a literelor, cuvintelor,

70 20-28

Page 7: 0 0 Planificare Clasa i

propoziţiilor- Scrierea caligrafică- Aşezarea corectă în pagină- Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere, transcriere, dictare)- Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere- Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie LECTURA

V. ÎN CIREŞUL

VERII

1.11.21.51.62.12.22.32.53.14.14.24.3

- Literele mici şi mari ale alfabetului: k,K,x,X,w,W,y,Y,q,Q- Alfabetul- Citirea, cuvintelor, propoziţiilor, textelor- Dialogul- Povestire după imagini- Memorare de versuri- Scrierea de mână a literelor, cuvintelor, propoziţiilor- Scrierea caligrafică a unor texte de mică întindere- Transcrierea de versuri- Aşezarea corectă în pagină- Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere, transcriere, dictare)- Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie LECTURA

50 28-34

Page 8: 0 0 Planificare Clasa i

Proiectarea unităţilor de învăţareSemestrul I

Unitatea de învăţare : ŞCOLĂREI ŞI ŞCOLĂRIŢE (perioada preabecedară)Nr. ore: 54 ore

Nr. Crt. Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1

- “Prima zi de şcoală”

1.52.12.33.24.1

-iniţierea unui dialog-obs. dirijată a abecedarului-întrebări şi răspun-suri referitoare la orientarea în pagină-dialog despre activităţile desfăşurate în grădiniţă

-textul cântecului : “Şcolărei şi şcolăriţe“ - “Jocul numelor“Observare sistematică (lista de control)Temă practică

2

2

-“Jocuri de la grădiniţă”

1.52.12.33.24.1

- verificarea acuităţii vizuale si auditive (Jocul „Spune ce ti-am arătat”, „Cine face aşa?”,”Deschide urechea bine”);-ex. de dicţie-frământări de limbă-utilizarea formulelor de iniţiere şi încheie-re a unui schimb verbal

-imagini cu ob din grădiniţă-înregistrări care redau diferite suneteObservare sistematică (lista de control)Temă practică

Observare sistematică (lista de control)Temă practică

4

3

-“La cumpărături”LECTURA-FATA BABEI ŞI FATA MOŞNEAGULUI

1.52.12.33.24.1

-identificarea unor obiecte şi utilitatea lor-proba de integrare a unor cuvinte cunoscute in enunţuri(Joc „La ce foloseşte…?”)-ex. de dialog cu persoane diferite (folosirea formulelor de adresare, salut, prezentare)-jocuri de rol ”La cumpărături”-ex. de formulare a unor enunţuri

-imagini cu obiecte ce pot fi cumpărate-textele unor poezii-materiale pentru desenObservare sistematică (lista de control)Temă practică

Observare sistematică (lista de control)Temă practică

11

4

- ”Drumul spre şcoală”

1.32.13.54.1

-Iniţierea unor dialoguri despre comportarea civilizata;-oferirea unor informaţii despre identitatea proprie si a membrilor familiei (Joc „Cine sunt, cine eşti”)-învăţarea unui cântecel : ”Noi acum suntem şcolari”-ex. de dialog cu persoane diferite

-planşă cu imagini

-textul cântecului

-poezia «Sunt politicos»

Observare sistematică(fişă de obs.)Temă practicăAutoevaluare

2

5 - ”Clasa mea” 1.32.13.54.1

-exerciţii de identificare a unor obiecte din sala de clasa;-activitate in grup organizata pentru descoperirea caracteristicilor unui obiect pe baza de întrebări si răspunsuri;-desenarea unor obiecte din clasa pe baza descrierii făcute de învăţător.

-ghicitori despre obiectele din clasă

Evaluare reciprocă, prin joc

2

Page 9: 0 0 Planificare Clasa i

6-”Să ne cunoaştem mai bine”

1.32.13.54.1

-ex. de prezentare-exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini folosind cuvinte date legate de o situaţie concretă

-conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul;-manuale, caiete, lucrufrontal, individual, în perechi

Observare sistematică(fişă de obs.)Autoevaluare

Evaluare prin joc2

7 -”Ghici ce am în ghiozdan”LACTURA-CAPRA CU TREI IEZI-ION CREANGĂ

1.32.13.54.1

-identificarea lucrurilor din ghiozdan-exersarea punerii în ghiozdan şi aşezarea pe bancă a lucrurilor-ex. de pronunţie corectă

-ghicitori despre obiectele şcolarului

Observare sistematică a comportamentului de receptor / comunicativ

11

8

-Evaluare

1.21.22.12.22.33.54.1

-ex. de pronunţie corectă, despărţire în silabe-întocmirea unui dosar cu toate fişele delucru

-portofoliul Test de evaluare iniţialăobservarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare iniţială

11

9 -”Cartea-prietena mea”- Scrierea liniei oblice pe un spaţiu

1.21.31.42.24.1

-repovestire după imagini;-formulare de propoziţii pe baza unor imagini prezentate -exerciţii de scriere a liniuţei oblice pe un spaţiu

-conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul;-manuale, caiete, lucrufrontal, individual, în perechi

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă ) evaluare formativa

2

10 -”Capra cu trei iezi » . Propoziţia.

Punctul -Grupul de linii oblice şi punctul

1.21.31.42.24.1

-exerciţii de formulare de propoziţii după imagini;-scrierea grupului de linii oblice si a punctului.

-conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul;-manuale, caiete, lucrufrontal, individual, în perechi

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )

evaluare formativa

2

11 LECTURA-”Punguta cu doi bani”. Propoziţia alcătuitădin două cuvinte.-Linia înclinată pe două spaţii

(suprarând)

1.21.31.42.24.1

-Recunoaşterea poveştii: titlul, autorul, personajele;-Exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din două cuvinte, pe baza imaginilor-Exerciţii de scriere

-conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul;-manuale, caiete, lucrufrontal, individual, în perechi

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )

evaluare formativa

1

1

12 -”În familie”. Propoziţia alcătuită din trei cuvinte-Linia înclinată pe

1.21.31.42.2

-iniţierea unor dialoguri despre programul zilnic al elevului-ex. de formulare de propoziţii alcătuite din trei cuvinte pe baza imaginilor-precizarea locului fiecărui cuvânt în propoziţie-ex de scriere a liniei înclinate pe două spaţii

-conversaţia, explicaţia,-lucru frontal, individual,-manuale, caiete,-planşă cu programul

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )

2

Page 10: 0 0 Planificare Clasa i

două spaţii(subrând)

4.1 zilnic al elevului evaluare formativa

13 -”In Atelier”. Cuvântul alcătuit din două silabe. Dialogul-Linii pe două spaţii (suprarând şi subrând)

1.32.24.1

-iniţierea unor dialoguri despre ocupaţiile oamenilor, despre uneltele folosite;-exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor;-Exerciţii de asociere a ocupaţiei cu ustensilele caracteristice-Exerciţii de scriere

-conversaţia, explicaţia,-lucrufrontal, individual,-manuale, caiete,

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

14 -”La cofetărie”. Cuvântul alcătuit din trei silabe.- Bastonaşe cu întorsătura în sus

1.32.24.1

-iniţierea unor dialoguri despre comportarea in public;-exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor;-Exerciţii de scriere

-conversaţia, explicaţia,-lucrufrontal, individual,-manuale, caiete,

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )

evaluare formativa

2

15 LECTURA-”A venit un lup din crâng”. Cuvântul alcătuit dintr-o silabă-Bastonaşe cu întorsătura în jos

1.32.24.1

-iniţierea unor dialoguri despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie, despre comportarea civilizată;-exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor;-exerciţii de scriere

-conversaţia, explicaţia,-lucrufrontal, individual,-manuale, caiete,

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )

evaluare formativa

11

16 -”Programul Zilnic”. Am şi eu păreri-Bastonaşe cu întorsătura în jos si sus

1.32.24.1

-iniţierea unor dialoguri despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie, despre comportarea civilizată;-exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor;-exerciţii de scriere

-conversaţia, explicaţia,-lucrufrontal, individual,-manuale, caiete,

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )

evaluare formativa

2

17

-”În padure”. Sunetul a.-Zale pe unul si două spaţii

1.11.21.31.42.12.24.1

-ex. de diferenţiere a sunetelor limbii române de sunetele muzicale şi de zgomotele din mediul înconjurător;-exerciţii de diferenţiere a vocalelor şi consoanelor;-ex. de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe,-ex. de identificare a sunetului în silabe;-ex. de pronunţare corectă a sunetului;- ex. de dicţie, frământări de limbă;-ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt;-formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu un anumit sunet;

-fişă pentru colorat imagini care încep cu a -conversaţia, explicaţia,-lucrufrontal, individual,-manuale, caiete,-textul cântecului «Acum e toamnă »

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )

evaluare formativa

2

18 -”La piaţă”.Sunetul e.

1.11.2

-Exerciţii de diferenţiere a vocalelor şi consoanelor;-Ex. de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe,

-textul cântecului «Acum e toamnă »

observarea sistematică (probe orale, fise de

2

Page 11: 0 0 Planificare Clasa i

-Bucle mici şi mari

1.31.42.12.24.1

-Ex. de identificare a sunetului în silabe;-Ex. de pronunţare corectă a sunetului;-Ex. de dicţie, frământări de limbă;-Ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt;-Formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu un anumit sunet; ex. de scriere a semnelor grafice;-„Citirea” ilustraţiilor din abecedar;

-conversaţia, explicaţia,-lucrufrontal, individual,-manuale, caiete,

lucru, teme de lucru acasă )

evaluare formativa

19

-“In ogradă”. Sunetul i-CârligulLECTURA-URSUL PĂCĂLIT DE VULPE-ION CREANGĂ

1.11.21.31.42.12.24.1

-exerciţii de diferenţiere a vocalelor şi consoanelor;-ex. de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe,-ex. de identificare a sunetului în silabe;-ex. de pronunţare corectă a sunetului;-ex. de dicţie, frământări de limbă;-ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt;-formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu un anumit sunet;-ex. de scriere a semnelor grafice;-„citirea” ilustraţiilor din abecedar;-reprezentarea grafică a cuvintelor, silabelor şi sunetelor prin simboluri

-textul cântecului «Acum e toamnă »-conversaţia, explicaţia,-lucrufrontal, individual,-manuale, caiete,

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )

evaluare formativa

11

20

-“Bal mascat.” Sunetul o- Ovalul

1.11.21.31.42.12.24.1

-ex. de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe,-ex. de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe,-ex. de identificare a sunetului în silabe;-ex. de pronunţare corectă a sunetului;-ex. de dicţie, frământări de limbă;-ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt;-formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu un anumit sunet;- ex. de scriere a semnelor grafice;-„citirea” ilustraţiilor din abecedar;-reprezentarea grafică a cuvintelor, silabelor şi sunetelor prin simboluri

-textul cântecului «Acum e toamnă »-conversaţia, explicaţia,-lucrufrontal, individual,-manuale, caiete,

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )

evaluare formativa

2

21

-“La circ”. Sunetul u-Biciul

1.11.21.31.42.12.24.1

-ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt;-formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu un anumit sunet;- ex. de scriere a semnelor grafice;-„citirea” ilustraţiilor din abecedar;-reprezentarea grafică a cuvintelor, silabelor şi sunetelor prin simboluri

-textul cântecului «Acum e toamnă »-conversaţia, explicaţia,-lucrufrontal, individual,-manuale, caiete,

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )

evaluare formativa

2

22 -“Facem sport”. Sunetul s-Semiovalul

1.11.21.31.42.12.22.3

-ex. de identificare a sunetului în silabe;-ex. de pronunţare corectă a sunetului;-ex. de dicţie, frământări de limbă;-ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt;-antrenament de utilizare a unor formule de iniţiere şi de încheiere a unui dialog;-ex. de schimbare a sensului unui cuvânt prin modificarea unui sunet sau a

-conversaţia, explicaţia,-lucrufrontal, individual,-manuale, caiete,

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )

evaluare formativa

2

Page 12: 0 0 Planificare Clasa i

4.1 unei silabe;-ex. de scriere a semnelor grafice;-„citirea” ilustraţiilor din abecedar;

23-“Ajut părinţii.” Sunetul r- NoduleţulLECTURA-IARNA-GEORGE COŞBUC

1.11.21.31.42.12.22.34.1

-ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt;-antrenament de utilizare a unor formule de iniţiere şi de încheiere a unui dialog;-ex. de schimbare a sensului unui cuvânt prin modificarea unui sunet sau a unei silabe;-ex. de scriere a semnelor grafice;-„citirea” ilustraţiilor din abecedar;

-conversaţia, explicaţia,-lucrufrontal, individual,-manuale, caiete,

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )

evaluare formativa

11

24

-“Spune meseria”. Sunetul z-Recapitularea semnelor grafice

1.11.21.31.42.12.22.34.1

-ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt;-antrenament de utilizare a unor formule de iniţiere şi de încheiere a unui dialog;-ex. de schimbare a sensului unui cuvânt prin modificarea unui sunet sau a unei silabe;-ex. de scriere a semnelor grafice;-„citirea” ilustraţiilor din abecedar;

-conversaţia, explicaţia,-lucrufrontal, individual,-manuale, caiete,

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )

evaluare formativa

4

25

-“Recunoaste personajul” - Evaluare

1.31.52.12.22.34.1

-ex. de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe,-ex. de identificare a sunetului în silabe;-ex. de pronunţare corectă a sunetului;-ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt;-ex. de scriere a semnelor grafice;

Fişă de evaluare - probă scrisă- evaluare sumativă

2

Unitatea de învăţare : CU ALAI DE FRUNZE (perioada abecedară)Nr. ore: 58 ore

Nr. Crt. Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1-“Suntem harnici”. Sunetul şi litera “a”LECTURA-GREIERELE ŞI FURNICA-LA FONTAINE

1.32.23.14.1

-exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe;-exerciţii de identificare a sunetului în silabe;-exerciţii de pronunţare corectă a sunetului;-exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )

evaluare formativa

11

2 -“Şi animalele au nume”.Litera A. Scriera cu literă iniţială mare

1.32.23.1

-exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe;-exerciţii de identificare a sunetului în silabe;

-Conversaţia, -Observaţia dirijată-Exerciţiul,

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru,

2

Page 13: 0 0 Planificare Clasa i

4.1 -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului;-exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera;

-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

teme de lucru acasă )evaluare formativa

3

-“În parc“. Sunetul şi litera m, silaba ma

1.31.42.12.23.13.2

-exerciţii orale de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe;-exerciţii de identificare a silabei ma în cuvinte-exerciţii de pronunţare corectă a sunetului m şi a silabei ma-exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera;

-Conversaţia, -Observaţia dirijată, -Exerciţiul, -Metoda fonetică, analitico-sintetică;-alfabetarul

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )

evaluare formativa

2

4-“Mama“. Silaba ma , cuvantul mama

1.31.42.12.23.13.2

-exerciţii orale de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe;-exerciţii de identificare a silabei ma în cuvinte-exerciţii de pronunţare corectă a sunetului m şi a silabei ma-exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera;

-Conversaţia, -Observaţia dirijată, -Exerciţiul, -Metoda fonetică, analitico-sintetică;-alfabetarul

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )

evaluare formativa

2

5

-“La şcoala“. Litera MLECTURA-GÂNDĂCELUL-E.FARAGO

1.31.42.12.23.13.2

-exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână;-„citirea” ilustraţiilor;-completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic;-integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii;-exerciţii de scriere corectă a literelor mici şi mari de mână;-exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână;-exerciţii de recunoaştere a cuvintelor în spaţiul tipărit,-exerciţii de scriere corectă a literelor;-alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date;

-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )

evaluare formativa

11

6

«  Ursul pacalit de vulpe »Evaluare a-M

1.31.42.12.23.13.2

-exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână;-„citirea” ilustraţiilor;-completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic;-integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii;-exerciţii de scriere corectă a literelor mici şi mari de mână;-exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână;-exerciţii de recunoaştere a cuvintelor în spaţiul tipărit,-exerciţii de scriere corectă a literelor;-alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date;

-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )

evaluare formativa

2

7

-“Casuţa din pădure”Sunetul si litera u

1.31.42.12.23.13.2

-exerciţii de recunoaştere a cuvintelor în spaţiul tipărit,-exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor;-exerciţii de citire integrală a cuvintelor;-exerciţii de citire selectivă a silabelor şi cuvintelor,-exerciţii de scriere corectă a literelor;-exerciţii de copiere, transcriere şi dictare a unor litere, silabe, cuvinte,-alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date;

-Conversaţia, -Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )

evaluare formativa

2

Page 14: 0 0 Planificare Clasa i

8

Cu trenul“. Litera U

1.31.42.12.23.13.2

-exerciţii de recunoaştere a cuvintelor în spaţiul tipărit,-exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor;-exerciţii de citire integrală a cuvintelor;-exerciţii de citire selectivă a silabelor şi cuvintelor,-exerciţii de scriere corectă a literelor;-exerciţii de copiere, transcriere şi dictare a unor litere, silabe, cuvinte,-alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date;

-Conversaţia, -Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )

evaluare formativa

2

9

-“Ana este harnică“. Sunetul şi litera nLECTURA-ANA ŞI ALBINA-PAUL ANGHEL

1.31.42.12.23.13.2

-exerciţii de identificare a sunetului în silabe;-exerciţii de pronunţare corectă a sunetului;-exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera;-exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână;-exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână;-„citirea” ilustraţiilor;

-Conversaţia, -Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )

evaluare formativa

1

1

10

-“La mulţi ani, Nana! “Litera N

1.31.42.12.23.13.2

-exerciţii de scriere corectă a literelor mici şi mari de mână;-exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână;-exerciţii de recunoaştere a cuvintelor în spaţiul tipărit,-exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor;-exerciţii de citire integrală a cuvintelor;-exerciţii de citire selectivă a silabelor şi cuvintelor,-exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini;

-Conversaţia, -Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )

evaluare formativa

2

11

-“Şezătoare“. Sunetul şi litera i

1.31.42.12.23.13.2

-exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână;-„citirea” ilustraţiilor;-exerciţii de scriere corectă a literelor mici şi mari de mână;-exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână;-exerciţii de recunoaştere a cuvintelor în -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor;-exerciţii de citire integrală a cuvintelor;-exerciţii de scriere corectă a literelor;

-Conversaţia, -Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )

evaluare formativa

2

12

-“Alo, Ina ! “ Litera I

1.31.42.12.23.13.2

-exerciţii de citire selectivă a silabelor şi cuvintelor,-exerciţii de scriere corectă a literelor;-exerciţii de copiere, transcriere şi dictare a unor litere, silabe, cuvinte,-scrierea din memorie a unor cuvinte;-alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date;-exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini;

-Conversaţia, -Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )

evaluare formativa

2

13 LECTURAGOSPODINA-OTILIA CAZIMIR“Păsărelele-prietenele

1.31.42.1

-exerciţii de scriere după dictare;-transcrierea, copierea unor cuvinte şi propoziţii enunţiative şi interogative;

-Conversaţia, -Exerciţiul,-Abecedarul

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru,

13

Page 15: 0 0 Planificare Clasa i

noastre-Recapitularea literelor

2.23.13.2

teme de lucru acasă )evaluare formativa

14

- Evaluare

1.31.42.12.23.13.2

-scriere după dictare;-colorare fişe;-identificare litere pe fişe după dictare

Fişe de evaluare - probă scrisă- evaluare sumativă

2

15

-“Nelu Ana“. Sunetul şi litera e

1.31.42.12.23.13.2

-formularea de propoziţii după ilustraţie;-ex. de despărţire în silabe şi de identificare a poziţiei sunetului „e” în cuvânt/silabă;-intuirea literei „e” mic, de tipar şi prezentarea elementelor componente;-ex. de citire pe silabe a cuvintelor şi integral;-ex. de completare a cuvintelor cu silabe lipsă;

-Conversaţia, -Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitate frontală independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

16

-“Ema şi Ene“. Litera ELECTURA-O FURNICĂ-TUDOR ARGHEZI

1.31.42.12.23.13.2

-formularea de propoziţii după ilustraţie;-ex. de despărţire în silabe şi de identificare a poziţiei sunetului „e” în cuvânt/silabă;-intuirea literei „e” mic, de tipar şi prezentarea elementelor componente;-ex. de citire pe silabe a cuvintelor şi integral;-ex. de completare a cuvintelor cu silabe lipsă;

-Conversaţia, -Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

11

17

-“Pe vapor“. Sunetul şi litera r

1.31.42.12.23.13.2

-formularea de propoziţii după ilustraţie;-ex. de despărţire în silabe şi de identificare a poziţiei sunetului „r” în cuvânt/silabă;-intuirea literei „r” mic, de tipar şi prezentarea elementelor componente;-ex. de citire pe silabe a cuvintelor şi integral;-ex. de citire corectă a propoziţiilor enunţiative şi interogative;

-Conversaţia, -Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

18

-“Rina, Marina şi Riri“. Litera R

1.42.53.13.2

-formularea de propoziţii după ilustraţia din manual;-ex. de conştientizare a folosirii literei „R” la începutul unei propoziţii sau denumiri;-ex. de despărţire a cuvintelor în silabe;intuirea literei „R”;-ex. de citire a cuvintelor pe silabe şi integral;-ex. de identificare a literei „R” pe alte suporturi scrise

-Conversaţia, -Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

19 -“Prietenie“. Sunetul şi litera oSemnul întrebării.

2.23.13.23.33.44.1

-ex. de scriere a literei pe diferite suporturi;-ex. de scriere a literei, a cuvintelor şi a propoziţiilor, pe caiete-formularea de propoziţii după ilustraţia din manual;-ex. de conştientizare a folosirii literei „O” la începutul unei propoziţii sau denumiri;-ex. de despărţire a cuvintelor în silabe;

-Metoda fonetică, analitico-sintetică; -Conversaţia, -Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

Page 16: 0 0 Planificare Clasa i

4.24.3

20-“Mona si Onu“. Litera OLECTURA-ZDREANŢĂ-TUDOR ARGHEZI

2.23.13.23.33.4

-intuirea literei „O” mare, de mână şi scrierea model la tablă;-ex. de scriere a literei pe diferite suporturi;-ex. de scriere a literei, a cuvintelor şi a propoziţiilor, pe caiete

-Conversaţia, -Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

11

21

-“Mara are un canar  .Sunetul şi litera c.

2.23.13.23.33.44.14.24.3

-familiarizarea cu litera „c”mic, de tipar;-citirea cuvintelor monosilabice şi din două silabe;-formularea de enunţuri după ilustraţii şi cu cuvinte date;-prezentarea şi intuirea literei mici de mână, comparativ cu cea de tipar;-executarea literei mici, de mână;

-Conversaţia, -Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

22

-“Corina la dentist“. Litera C

2.23.13.23.33.44.2

-ex. de familiarizare cu litera „C”;-exersarea citirii cuvintelor la prima vedere;-ex. de consolidare a citirii propoziţiei;formularea de întrebări şi răspunsuri (joc de rol);

-Conversaţia, -Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

23

-Sunetul şi literele ă, Ă

2.23.13.23.33.4

-ex. de despărţire a cuvintelor în silabe;-ex. de identificare a sunetului nou în cuvinte;- -ex. de comparare cu literele a, A;-ex. de citire corectă a propoziţiilor enunţiative;-prezentarea literelor de mână şi analizarea lor;

-Conversaţia, -Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

24

-“Lacul Sunetul şi litera l.LECTURA-ALBĂ-CA-ZĂPADA-F.GRIMM

2.23.13.23.33.44.14.24.3

-alcătuire de propoziţii după imaginea din manual;-ex. de despărţire a cuvintelor în silabe;-ex. de identificare a sunetului nou şi asocierea lui cu litera de tipar;-ex. de citire a cuvintelor şi propoziţiilor;-scrierea literei;-ex. de scriere a unor cuvinte analizate fonetic,

-Conversaţia, -Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

11

25 - La bunica Sunetul şi litera L

2.23.13.23.3

-alcătuire de propoziţii după imaginea din manual;-ex. de despărţire a cuvintelor în silabe;-ex. de identificare a sunetului nou şi asocierea lui cu litera de tipar;-ex. de citire a cuvintelor şi propoziţiilor;

-Conversaţia, -Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )

2

Page 17: 0 0 Planificare Clasa i

3.44.14.24.3

-ex. de ordonare a cuvintelor în propoziţii cu respectarea scrierii corecte;-prezentarea literei şi analiza ei;scrierea literei;

-Alfabetar, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

evaluare formativa

26

LECTURA-FETIŢA CU CGIBRITURILE-H.CH. ANDERSEN

Recapitulare

2.23.13.23.33.44.14.24.3

-jocuri didactice, transcrierea, copierea unor cuvinte şi propoziţii -Conversaţia, -Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

1

3

27

-Evaluare

2.23.13.23.33.44.14.24.3

-jocuri didactice, transcrierea, copierea unor cuvinte şi propoziţii, dictare Fişă de evaluare - probă scrisă- evaluare sumativă

2

Proiectarea unităţilor de învăţareSemestrul al II - lea

Unitatea de învăţare : CA UN ROI DE FLUTURI ALBINr. ore: 40 ore

Nr. crt Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1

-Grupul de litere ce şi Ce

1.1.1.3.2.1.2.2.3.1.3.23.4.4.1.4.2.4.4

-ex. de recunoaştere a literelor ce compun grupul „ce”-ex. de formulare de propoziţii după imagini;-ex. de completare a unor cuvinte cu silaba lipsă;-ex-joc de stabilire a acordurilor gramaticale-exemplificări de cuvinte ce conţin sunetul „ce”

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

4

2 -“Cu trenul“. 1.1 -ex. de intuire a literei şi asocierea ei cu sunetul; -Conversaţia, observarea sistematică 2

Page 18: 0 0 Planificare Clasa i

Sunetul şi litera t

1.42.53.4

-ex. de formulare de enunţuri după ilustraţii-ex. de recunoaştere a literei pe diferite suporturi-ex. de citire pe silabe şi integral a cuvintelor ce conţin noua literă-ex-joc de obţinere a cuvintelor noi prin adăugarea unei litere

-Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar,-Activitate frontală, în grup şi independentă;

(probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

3-“La munte“. Sunetul şi litera T

LECTURA IARNA-GEORGE COŞBUC

2.53.13.33.44.14.24.34.4

-ex. de intuire a literei şi asocierea ei cu sunetul;-ex. de formulare de enunţuri după ilustraţii-ex. de recunoaştere a literei pe diferite suporturi-ex. de citire pe silabe şi integral a cuvintelor ce conţin noua literă-ex-joc de obţinere a cuvintelor noi prin adăugarea unei litere-ex. de formare a unor cuvinte noi prin citirea cuvintelor date de la sfârşit spre început-ex. de citire şi pronunţie corectă a cuvintelor

-Conversaţia, -Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar,-Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

11

44

-“La masă“. Sunetul şi litera s

2.53.13.33.44.14.24.34.4

-ex. de formare de noi cuvinte prin înlocuirea unei litere cu alta-ex. de găsire a unor însuşiri pentru cuvinte date-frământări de limbă

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

5

-“Cu sania“. Sunetul şi litera S

2.53.13.33.44.14.24.34.4

-ex. de familiarizare cu litera „S”-ex. de formulare de enunţuri după ilustraţii-ex. de citire corectă a cuvintelor-ex. de citire corectă a textului-ex. de completare a unui rebus ilustrat-scrierea unor cuvinte şi propoziţii, folosind copierea şi transcrierea

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

6

-Recapitularea literelorLECTURABUNICA-B.ST.DELAVRANCEA

2.53.13.33.44.14.24.34.4

-exerciţii de scriere după dictare;-transcrierea, copierea unor cuvinte şi propoziţii enunţiative şi interogative;-jocuri didactice

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

31

7 -Evaluare 2.53.13.33.4

-exerciţii de scriere după dictare;-transcrierea, copierea unor cuvinte şi propoziţii enunţiative şi interogative;-jocuri didactice

Fişă de evaluare - probă scrisă- evaluare sumativă

2

Page 19: 0 0 Planificare Clasa i

4.14.24.34.4

8

-La pesciut Sunetul si litera p

2.23.13.23.33.4

-ex. de intuire a literei şi de asociere a ei cu sunetul-ex. de citire conştientă a textului-ex. de formulare a enunţurilor după ilustraţie-ex. de formulare de întrebări şi răspunsuri-scrierea literei mici de mână-ex. de transcriere cuvinte şi propoziţii

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

9

-La cumpărături Litera P

2.23.13.23.33.4

-ex. de intuire a ilustraţiei din manual şi formulare de enunţuri-ex. de asociere a imaginii cu cuvântul scris-ex-joc de identificare a literei pe diferite suporturi-ex. de încadrare corectă a textului în pagină-ex. de copiere a unei prop. interogative-ex. de transcriere şi scriere după dictare

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

10Prietenele Sunetul si litera vLECTURABUNICUL-B.ST.DELAVRANCEA

2.53.13.34.14.34.4

-identificarea cuvintelor ce contin sunetul “v” si despartirea lor in silabe;-jocuri didactice de omonimie: vara veselă;-exerciţii de alcătuire de propoziţii cu cuvintele omonime, având sensuri diferite;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

11

11

Viorel. Litera V

1.1.1.3.2.1.2.2.3.1.3.2.3.4.4.1.4.4

-identificarea cuvintelor ce conţin sunetul “v” si desparţirea lor in silabe;-intuirea literei “V” mare de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste);-identificarea situţiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor;-exerciţii de citire a cuvintelor ilustrate;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă; observarea

sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

12 - Grupul de litere ci şi 1.1 -Ex. de asociere a sunetului cu grupul de litere”ci” -Conversaţia, observarea 4

Page 20: 0 0 Planificare Clasa i

Ci

.1.3.2.1.2.2.3.23.4.4.1.4.4

-Ex. de scriere corectă-Ex. de desenare a unor obiecte ce conţin în denumire sunetul „ci”;-Ex.de despărţire a cuv.în silabe.

-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

13

- Iedul. Sunetul şi litera d.

LECTURA IEDUL CU TREI CAPRE-ION CREANGĂ

1.1.1.3.2.1.2.2.3.1.3.2.3.4.4.1.4.4

-formularea propozitiilor dupa imaginea centrala;-exercitii de distingere a sunetului initial, final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvant;-identificarea cuvintelor ce contin sunetul “d” si despartirea lor in silabe;-exercitii de citire selectiva;-exercitii de citire integrala a cuvintelor;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă; observarea

sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

11

14 Două surori. Litera D. 1.1.1.3.2.1.2.2.3.1.3.2.3.4.

-ex. de formulare de întrebări şi răspunsuri pe tema fraţilor şi surorilor-ex. de identificare a literei noi de pe diferite suporturi;-Citirea expresivă a textului -citirea coloanelor de cuvinte şi a textului, cu observarea aşezării lui în pagină;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

Page 21: 0 0 Planificare Clasa i

4.1.4.2.4.4.

15

- Roşcatul. Sunetul si litera ş

1.1.1.3.2.1.2.2.3.23.4.4.2.4.4

-ex. de citire corectă, în ritm propriu a cuvintelor şi prop. din manual-ex. de formulare de întrebări şi răspunsuri;frământări de limbă

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

16

-Şoşonel cel şiret. Litera Ş

1.1.1.3.2.2.3.23.4.4.2.4.4

-Ex. de formulare a enunţurilor după ilustraţii-Ex. de transformare a prop. formate din două cuvinte în prop. formate din 3 cuvinte-Ex. de scriere a cuvintelor cu majusculă-Ex. de scriere după dictare

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

17 -La piscină. Sunetul şi literele îşi ÎLECTURA-CÂŢI CA VOI-GEORGE TOPÂRCEANU

1.1.1.3.2.2.3.23.4.4.2.

-Ex.de citire a cuvintelor din manual;-Ex.de citire a textului „Campionul”;-Ex.de despărţire în silabe;-Ex.de completare a cuvintelor cu silabele lipsă.

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

11

Page 22: 0 0 Planificare Clasa i

4.4 18

-Despre români. Sunetul şi litera â

1.1.1.3.2.1.2.2.3.1.3.4.4.1.4.2.4.4

-ex. de identificare a însemnelor statului român-ex. de formare a familiei de cuvinte a cuvântului „român”-ex. de scriere a literei în interiorul cuvintelor-ex. de respectare a regulilor de scriere cu „â” şi „î” -ex. de transcriere, copiere, dictare

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă; observarea

sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

19

„Ţara mea”Recapitulare

1.1.1.3.2.2.3.23.4.4.2.4.4

-exerciţii de scriere după dictare;-transcrierea, copierea unor cuvinte şi propoziţii enunţiative şi interogative;-jocuri didactice

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

20

-Evaluare

1.1.1.3.2.2.3.23.4.4.2.

-exerciţii de scriere după dictare;-transcrierea, copierea unor cuvinte şi propoziţii enunţiative şi interogative;-jocuri didactice

Fişă de evaluare - probă scrisă- evaluare sumativă

2

Page 23: 0 0 Planificare Clasa i

Unitatea de învăţare : ÎNFLORESC GRĂDINILENr. ore: 70 ore

Nr. crt Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs

.

1-În parc. Sunetul si litera bLECTURA-PENTRU TINE, PRIMĂVARĂ-OTOLIA CAZIMIR

1.1.1.3.2.1.2.2.3.1.3.4.4.1.4.2.

-ex. de citire selectivă-ex. de redare a conţinutului textului „În parc” -redactarea răspunsurilor la întrebările învăţătoarei;-ex. de iniţiere a unor dialoguri

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

11

2

-Oraşul lui Bucur. Litera B

1.1.1.3.2.1.2.2.3.1.3.2

-Ex. de transcriere a unui fragment din text cu respectarea aşezării în pagină-Ex. de scriere după dictare-Ex-joc de modelare a literei; de comparare a literei cu altele

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

3

-Cascada. Sunetul şi litera j

4.14.24.34.4

-Ex-joc de obţinere de noi cuvinte prin înlocuirea unei litere;-Ex-joc de formare a cuvintelor care să conţină litera învăţată -Ex. de scriere caligrafică a literei noi separat şi în cadrul cuvintelor-Ex. de copiere-Ex. de transcriere-Ex. de scriere după dictare

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

4

-Iancu Jianu. Litera J

1.1 3.13.33.44.14.24.34.4

Ex. de intuire a litereiEx. de citire corectă în ritm propriu, a coloanelor de cuvinte şi textuluiEx. de citire selectivăEx. de scriere corectă a literei cu respectarea formei şi a liniaturii caietuluiEx. de scriere a cuvintelor ce încep cu jEx. de copiereEx. de transcriereEx. de scriere după dictare

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

5 -Vis de copil.Sunetul şi litera hLECTURA-DE PE-O ,,BUNĂ DIMINEAŢĂ,,-OTILIA CAZIMIR

1.1.1.3.2.1.3.1.3.24.1.

-Ex.de scriere a literei;-Ex.de scriere a literei la începutul sau interiorul unui cuvânt-Ex. Transcriere a textului „La horă”-Ex. de transcriere, copiere, dictare

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

1

1

Page 24: 0 0 Planificare Clasa i

6

-La Hotarele. Litera H

1.1.1.3.2.2.3.1.3.4.4.2.4.4

-Ex. de recunoaştere a literei din decupaje, afişe, planşe;-Ex. de citire selectivă, în lanţ-Ex. de scriere a literei separat şi la începutul cuvintelor-Ex. de transcriere, scriere după dictare

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

7

-Povestea gâscanului.Sunetul si litera g

1.1.1.3.2.1.3.1.3.23.4.4.1.4.2.4.4

-Ex. de intuire a literei de tipar şi de mână;-Ex. de formulare de enunţuri după ilustraţie-Ex. de obţinere de cuvinte noi-Ex. joc de sinonimie-Ex. de scriere după dictare, copiere, transcriere-Joc didactic: „Eu spun una, tu spui multe”

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

8

-Pictorul Nicolae Grigorescu

Litera G

1.1.1.3.2.1.2.2.3.23.4.4.1.4.4

-ex. de formulare de răspunsuri la întrebări-ex. de iniţiere a unor dialoguri-ex. de scriere a literei separat şi la începutul unor cuvinte-ex. de transcriere-Ex.de despărţire a cuv.în silabe;-Ex.de identificare a nr.de cuvinte într-un enunţ.

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

9-RecapitulareLECTURA-FLUIERUL FERMECAT-VICTOR EFTIMIU

1.1.1.3.2.1.2.2.3.23.4.4.1.4.4

-exerciţii de scriere după dictare;-transcrierea, copierea unor cuvinte şi propoziţii enunţiative şi interogative;-jocuri didactice

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

3

1

10

-Evaluare

1.1.1.3.2.1.2.2.3.23.4.4.1.4.4

-exerciţii de scriere după dictare;-transcrierea, copierea unor cuvinte şi propoziţii enunţiative şi interogative;-jocuri didactice

Fişă de evaluare

- probă scrisă- evaluare sumativă

2

11 -Grupurile de litere ge şi Ge

1.1.2.1.2.2.

-Ex.de citire a cuvintelor;-Ex.de despărţire în silabe a cuv.citite;-ex. de citire conştientă a textului;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru,

4

Page 25: 0 0 Planificare Clasa i

3.1.3.23.4.4.1.4.2.

-ex. de citire selectivă, în lanţ-ex. de formulare a răspunsurilor la întrebări-ex. de utilizare a punctului la sfârşitul propoziţiei

-Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

teme de lucru acasă )evaluare formativa

12- Veveriţa Riţa.Sunetul şi litera ţLECTURA-CÂND STĂPÂNU-I ACASĂ-EMIL GÂRLEANU

1.1 3.13.33.44.14.34.4

-Ex. de intuire a literei;-Ex.de despărţire a cuv.în silabe;-Ex. de citire selectivă-Ex. de povestire orală-Ex. de scriere corectă a literei;-Ex.de citire expresivă a textului

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

1

1

13

-Motanul cel neastâmpăratLitera Ţ

1.1 3.13.33.44.14.24.34.4

-Ex. de citire a cuv.din coloane;-Ex. de citire conştientă, în ritm propriu a textului-Ex. de citire selectivă-Ex. de povestire orală-Joc didactic:Eu spun una, tu spui multe.-Ex. de iniţiere a unui dialog-Ex. de scriere corectă-Ex. de citire a scrisului de mână

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

14

-Primăvara. Sunetul şi litera z

1.1 3.13.33.44.14.24.34.4

-Ex. de formulare de enunţuri despre primăvară-Ex. de copiere şi transcriere a cuvintelor din manual;-Lucru cu caietul special;-Ex. de citire a propoziţiilor scrise cu litere de mână-Ex. de delimitare a cuvintelor scrise legat în prop.

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

15

-Primăvara. Litera Z

1.1 3.13.33.44.14.24.34.4

-Ex. de formulare de enunţuri despre primăvară-Ex. de copiere şi transcriere a cuvintelor din manual;-Lucru cu caietul special;-Ex. de citire a propoziţiilor scrise cu litere de mână-Ex. de delimitare a cuvintelor scrise legat în prop.

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

16 -Grupurile de litere gi şi Gi

LECTURA-O LĂCUSTĂ-TUDOR ARGHEZI

1.1 3.13.33.44.14.2

-ex. de citire în lanţ, selectivă-ex. de redare a conţinutului de idei prin formularea răspunsurilor la întrebări-ex-joc de formulare de cuvinte cu silabe date-ex-joc de sinonimie-ex. de scriere corectă-ex. de scriere selectivă a cuvintelor ce conţin grupul de litere învăţat

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

3

1

Page 26: 0 0 Planificare Clasa i

4.3 grup şi independentă;17

-Grupurile de litere che şi Che

1.1 3.13.33.44.14.24.34.4

-ex. de citire în lanţ, selectivă-ex. de redare a conţinutului de idei prin formularea răspunsurilor la întrebări-ex-joc de formulare de cuvinte cu silabe date-ex-joc de sinonimie-ex. de scriere corectă-ex. de scriere selectivă a cuvintelor ce conţin grupul de litere învăţat

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

4

18

-Ştefan cel mare.Sunetul şi litera f

1.1.1.3.2.1.2.2.3.1.3.23.4.4.1.4.2.4.4

-ex. de formulare de răspunsuri la întrebări;-ex. de iniţiere a unor dialoguri;-ex. de scriere a literei separat şi la începutul unor cuvinte-ex. de copiere şi transcriere-ex joc de modelare, de alcătuire a unui colaj de litere;-Ex.de aranjare corectă a cuvintelor într-un cuvânt.

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

19Fata babei şi fata moşuluiLitera FLECTURAĂNTR-O ZI PE CÂND LUCRAM-ANA BLANDIANA

1.1.1.3.2.1.2.2.3.1.3.24.1.4.2.

-Ex. de formulare de propoziţii după imaginea din manual-Ex. de citire conştientă, în ritm propriu a textului-Ex. de citire selectivă-Ex. de scriere corectă-Ex. de scriere după dictare-Ex. de citire a scrisului de mână

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

11

20

-Recapitulare

1.12.12.2.3.23.44.24.4

-exerciţii de scriere după dictare;-transcrierea, copierea unor cuvinte şi propoziţii enunţiative şi interogative;-jocuri didactice

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

4

21

-Evaluare

1.12.12.2.3.23.44.24.4

-exerciţii de scriere după dictare;-transcrierea, copierea unor cuvinte şi propoziţii enunţiative şi interogative;-jocuri didactice

Fişă de evaluare

- probă scrisă- evaluare sumativă

2

22 -Grupurile de litere chi şi Chi

1.1 3.1

-ex. de identificare a cuvintelor ce conţin grupul de litere studiat;-ex.de citire expresivă a textului;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,

observarea sistematică (probe

3

Page 27: 0 0 Planificare Clasa i

LECTURA-NEGHINIŢĂ-B.ST.DELAVRANCEA

3.33.44.14.34.4

-ex. de completare a cuvintelor cu silabele care lipsesc-ex. de scriere corectă a grupului de litere separat şi-n cadrul cuvintelor

-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

1

23

-Sănătatea mea

1.1 3.13.33.44.14.34.4

-ex. de identificare a cuvintelor ce conţin grupul de litere studiat;-ex.de citire expresivă a textului;-ex. de completare a cuvintelor cu silabele care lipsesc-ex. de scriere corectă a grupului de litere separat şi-n cadrul cuvintelor

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

24

-Examenul. Sunetul şi literele x şi X.

1.1 3.13.33.44.14.24.34.4

-ex. de pronunţare corectă a grupurilor de sunete;-ex. de despărţire a cuvintelor în silabe-ex.de citire a textului din manual-ex. de scriere caligrafică-ex. de copiere, transcriere, scriere după dictare

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

25-Grupurile de litere ghe şi GheLECTURA-ISCOADA-TUDOR ARGHEZI

1.1 3.13.33.44.14.24.3

-ex. de identificare a cuvintelor ce conţin grupul de litere studiat;-ex.de citire a cuvintelor din coloane;-ex-joc de ilustrare prin desen a unor obiecte ce conţin sunetul studiat-ex. de scriere corectă a grupului de litere separat şi-n cadrul cuvintelor;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

31

26

Recapitulare

1.1.2.1.3.1.3.24.1.4.2.4.4

-ex. de citire în lanţ, selectivă-ex-joc de sinonimie-ex. de scriere corectă-Ex.de citire expresivă a textelor;-Dictare;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

4

27

Evaluare

1.1.2.1.3.1.3.24.1.4.2.4.4

-Citirea unui text, cu intonaţia potrivită;-Numirea unor cuvinte care să conţină sunetele cerute;-Despărţirea în silabe a unor cuvinte cerute;-dictare

Fişă de evaluare

- probă scrisă- evaluare sumativă

2

Page 28: 0 0 Planificare Clasa i

Unitatea de învăţare : ÎN CIREŞUL VERIINr. ore: 50 ore

Nr. crt

Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs

.

1-LECTURA-SFATUL DEGETELOR-E.FARAGOGrupurile de litere ghi şi Ghi

1.1 3.13.33.44.14.24.3

4.4

-ex.de citire a cuv din coloare-ex. de identificare a cuvintelor ce conţin grupul de litere „ghi”-ex. de scriere corectă a grupului de litere separat şi-n cadrul cuvintelor;-Ex.de citire a titlului lecţiei şi a autorului;-ex. de transcriere, copiere;-scriere după dictare

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

13

2

-Recapitulare grupurile de litere

1.1 3.13.33.44.14.24.3

4.4

-ex.de citire a cuv din coloare-ex. de identificare a cuvintelor ce conţin grupurilor de litere invaţate-ex. de scriere corectă a grupurilor de litere separat şi-n cadrul cuvintelor;-ex. de transcriere, copiere;-scriere după dictare

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

3

-Evaluare – grupurile de litere

1.1 3.13.33.44.14.24.3

4.4

-ex.de citire a cuv din coloare-ex. de identificare a cuvintelor ce conţin grupurilor de litere invaţate-ex. de scriere corectă a grupurilor de litere separat şi-n cadrul cuvintelor;-ex. de transcriere, copiere;-scriere după dictare

Fişă de evaluare

- probă scrisă- evaluare sumativă

2

4 -LECTURA-POVESTEA GÂŞTELOR-GEORGE COŞBUCÎn tabără, Sunetul şi literele k şi K

1.1 3.13.33.44.14.24.3

4.4

-ex. de formulare de răspunsuri la întrebări după studierea celor 3 imagini din manual -ex. de copiere şi transcriere-Ex. de formulare de propoziţii după imaginea din manual-Ex. de citire conştientă, în ritm propriu a textului;-Ex. de citire expresivă a textului.

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

1

3

5 Scrisoarea. 1.1 -Colorarea unor imagini cu personajul preferat din desene animate; -Conversaţia, observarea sistematică 4

Page 29: 0 0 Planificare Clasa i

Sunetele şi literele q,Q, w, W, y, Y

3.13.33.44.14.24.4

-ex. de scriere corectă a literelor, separat şi în cadrul cuvintelor-ex. de copiere şi transcriere

-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

(probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

6-Abecedarul de Victor TulbureLECTURA HORA LITERELOR

1.22.53.13.43.74.14.24.3

-ex. de despărţire în silabe-ex. variate de citire-ex. de sinonimie/ antonimie/ omonimie-ex. de formulare de întrebări şi răspunsuri-Scriere după dictare;-Transcrierea unor texte de mici dimensiuni;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

11

7

-Alfabetul

1.22.53.43.74.14.3

4.4

-ex. de despărţire în silabe-ex. variate de citire-ex. de sinonimie/ antonimie/ omonimie-ex. de formulare de întrebări şi răspunsuri-Scriere după dictare;-Transcrierea unor texte de mici dimensiuni;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

4

8-RecapitulareLECTURA-GŞIREATA-E.FARAGO

1.22.53.43.74.14.3

4.4

-ex. de despărţire în silabe-ex. variate de citire-ex. de sinonimie/ antonimie/ omonimie-ex. de formulare de întrebări şi răspunsuri-Scriere după dictare;-Transcrierea unor texte de mici dimensiuni;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

31

9

Evaluare

1.22.53.43.74.14.3

4.4

-ex. de despărţire în silabe-ex. variate de citire-ex. de sinonimie/ antonimie/ omonimie-ex. de formulare de întrebări şi răspunsuri-Scriere după dictare;-Transcrierea unor texte de mici dimensiuni;

Fişă de evaluare

- probă scrisă- evaluare sumativă

2

10 Recapitulare finală

În lumea poveştilor

Jocuri de rolDramatizăriLECTURA-

1.22.53.13.74.14.2

-ex. de despărţire în silabe-ex. variate de citire

-ex. de sinonimie/ antonimie/ omonimie

-Scriere după dictare;

-Transcrierea unor texte de mici dimensiuni;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

182

2

1

Page 30: 0 0 Planificare Clasa i

GREU LA DEAL ŞI GREU LA VALE-O.CAZIMIR

Poveşti PovestiriBasmeLECTURA Texte nonliterareGhicitoriProverbeRebusuri şi integrame pentru copii

ex. de formulare de întrebări şi răspunsuri;

-ex. de identificare a cuvintelor ce conţin grupurilor de litere invaţate;-Transcrierea unor texte de mici dimensiuni;-ex. de sinonimie/ antonimie/ omonimie

-ex. de formulare de întrebări şi răspunsuri-Scriere după dictare;-Transcrierea unor texte de mici dimensiuni;

-ex. de despărţire în silabe-ex. variate de citire

1

22211

2

2

11

Test de evaluare finală

1.22.53.43.74.14.3

4.4

-ex. de despărţire în silabe-ex. variate de citire-ex. de sinonimie/ antonimie/ omonimie-ex. de formulare de întrebări şi răspunsuri-Scriere după dictare;-Transcrierea unor texte de mici dimensiuni;

Fişă de evaluare

- probă scrisă- evaluare sumativă

2

12

Cea dintâi vacanţă mare de Emilia Căldăraru În lumea poveştilor

1.22.53.13.74.14.2

-ex. de despărţire în silabe-ex. variate de citire-ex. de sinonimie/ antonimie/ omonimie-Scriere după dictarer;-Transcrierea unor texte de mici dimensiuni;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul, -Jocul didactic;-Abecedarul, -Activitate frontală, în grup şi independentă;

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

Page 31: 0 0 Planificare Clasa i

MATEMATICĂ

ARIA CURRICULARĂ Matematică şi Ştiinţe ale naturii

DISCIPLINA Matematică

CURRICULUM Extins

NUMĂR ORE 4 ore pe săptămână – 136 ore annual

NR.

CRT.

SEMESTRUL NR.

ORE

1. Sem. I 56

2. Sem. al II-lea 80

3. TOTAL 136

MANUAL Matematică

AUTORII Ştefan Pacearcă , Mariana Mogoş

EDITURA Aramis

Page 32: 0 0 Planificare Clasa i

2.3. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL INr.Crt

Unit. deînvăţare

Ob. deref. Conţinuturi

Nr.ore

Săpt

1. Elemente pregătitoare

pentru înţelegerea

unor concepte matematice

2.1

2.2

2.3

2.4

4.2

- Orientarea spaţială şi localizări în spaţiu- Aprecierea şi compararea intuitivă a obiectelor- Cunoaşterea intuitivă a figurilor geometrice- Grupare de obiecte după anumite criterii- Compararea numărului de elemente

15 1-4

2. Numere naturale de la

0 la 10

1.1

1.2

4.1

- Numerele naturale în concentrul 0-10 (citire, scriere, comparare, ordonare)

19 5-9

3. Adunarea şi scăderea

numerelor naturale de la

0 la 10

1.3

2.5

2.6

2.7

3.1

4.2

- Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-10.- Simboluri matematice : „+”,”-„, „=”;- Probleme care se rezolva prin adunări şi scăderi în concentrul 0-10.

22 10-14

SEMESTRUL AL II-LEA

Nr.Crt

Unit. deînvăţare

Ob. deref.

Conţinuturi

Nr.ore

Săpt

1. Numere naturale de la

10 la 30

1.1

1.2

2.3

2.4

-Numerele de la 10 la 20 (citire, scriere, comparare, ordonare);-Numerele naturale de la 20 la 30 (citire, scriere, comparare , ordonare).

6 1-2

2. Adunarea si scăderea

numerelor naturale de la 0 la 30, fără trecere peste

ordin

1.3

2.6

2.7

3.1

4.1

4.2

-Adunări de numere formate din zeci cu numere formate din unităţi;-Adunări de numere formate din zeci si unităţi cu numere formate din unităţi;-Probleme care se rezolvă printr-o singură operaţie

18 2-6

Page 33: 0 0 Planificare Clasa i

3. Numere naturale de la

30 la 100

1.1

1.2

2.5

-Numerele naturale de la 30 la 100 (citire, scriere, comparare, ordonare).

5 6-7

4. Adunarea şi scăderea

numerelor naturale de la 0 la 100 fără trecere peste

ordin

1.3

2.5

2.6

3.1

4.1

4.2

-Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci-Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi-Probleme care se rezolvă prin două operaţii

21 7-10

5. Figuri geometrice

2.1

2.2

-Figuri geometrice: triunghi, pătrat, dreptunghi, cerc;-Exerciţii de observare a figurilor.

4 11

6. Unităţi de măsură 2.8

2.9

-Măsurarea lungimii-Măsurarea capacităţii-Măsurarea masei-Măsurarea timpului

9 12-14

7. Recapitulare finală

-Numere naturale de la 0 la 100-Operaţii cu numere naturale

17 15-17

Page 34: 0 0 Planificare Clasa i

Proiectarea unităţilor de învăţareSemestrul I

Unitatea de învăţare : Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte matematiceNr. ore: 15 ore

Nr. Crt. Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1

De la grădiniţă la şcoală

2.1. 2.2.2.3. 2.4.3.1. 4.2

- Prezentarea sălii de clasă, a mobilierului, a manualelor;- Exerciţii-joc de utilizare a manualelor;

Exerciţii-joc de orientare în pagina caietului, a manualului;

Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul; Rechizite, manuale Activitate frontală, individuală

probă orală

Probă practică de evaluare

- temă de lucru în clasă

2

2

-Orientare spaţială si localizari in spatiuPe, sub, desupra. Punctul.

2.1. 2.2.2.3. 2.4.3.1. 4.2

- Exerciţii-joc de identificare a direcţiei de deplasare, verbalizare (înainte, înapoi, mâna stângă-dreaptă, la stânga, la dreapta);-exerciţii de scriere pe spaţiul matematic-scrierea punctului

Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul; Rechizite, manuale Activitate frontală, individuală

probă oralătemă de lucru în clasă

1

3-Orientare spaţială si localizari in spatiuStânga, dreapta. Liniuţa orizontală.

2.1. 2.2.2.3. 2.4.3.1. 4.2

-Exerciţii-joc de identificare a direcţiei de deplasare, verbalizare (înainte, înapoi, mâna stângă-dreaptă, la stânga, la dreapta);-Jocuri de percepţie, denumire, identificare, utilizare corespunzătoare a culorilor

Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul; Manuale, fişe de lucru, creioane colorate;

AAActivitate individuală, frontală, în perechi;

Observaţia sistematizată

temă de lucru în clasă si acasă

1

4

-Orientare spaţială şi localizări în spaţiu. Semnul “egal”.

2.1. 2.2.2.3. 2.4.3.1. 4.2

-Elemente grafice exersate la grădiniţă: semnul egal -Exerciţii-joc de identificare a poziţiei obiectelor în clasă;-Recunoaşterea diferitelor poziţii pe care le ocupă anumite obiecte desenate;

Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul; Manuale, fişe de lucru, creioane colorate;

AAActivitate individuală, frontală, în perechi;

Observaţia sistematizată

temă de lucru în clasă si acasă

1

5

-Orientare spaţială şi localizări în spaţiu.Bastonaş.

2.1. 2.2.2.3. 2.4.3.1. 4.2

- Poziţionarea obiectelor în spaţiu (interior, exterior)-Elemente grafice exersate la grădiniţă: bastonaşul

Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul; Manuale, fişe de lucru, creioane colorate;

AAActivitate individuală, frontală, în perechi;

Observaţia sistematizată

temă de lucru în clasă si acasă

1

6 -Aprecierea şi compararea intuitivă a obiectelor

2.1. 2.2.2.3. 2.4.

-Exerciţii-joc de comparare a obiectelor reale sau desenate, după criteriile: înalt-scund; lung-scurt, lat-îngust; mare-mic; gros-subţire; uşor-greu;-Ordonarea obiectelor de la mare la mic şi invers (la fel şi pentru

Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul; Manuale, fişe de lucru, creioane colorate;

Observaţia sistematizată

temă de lucru în clasă si acasă

2

Page 35: 0 0 Planificare Clasa i

3.1. 4.2

celelalte criterii) AAActivitate individuală, frontală, în perechi;

7

-Recapitulare (orientarea spaţială)

2.1. 2.2.2.3. 2.4.3.1. 4.2

- Exerciţii-joc de identificare a poziţiei obiectelor în clasă:un de aşezăm obiectul? (sus-jos);- Recunoaşterea diferitelor poziţii pe care le ocupă anumite obiecte- Exerciţii-joc de comparare a obiectelor reale sau desenate, după criteriile: înalt-scund; lung-scurt, lat-îngust; mare-mic; gros-subţire; uşor-greu;- Ordonarea obiectelor de la mare la mic şi invers (la fel şi pentru celelalte criterii)

Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul; Manuale, fişe de lucru, creioane colorate;

AAActivitate individuală, frontală, în perechi;

Observaţia sistematizată

temă de lucru în clasă si acasă

1

8

-Cunoaşterea intuitivă a figurilor geometrice

2.1. 2.2.2.3. 2.4.3.1. 4.2

- observarea şi descrierea verbală a figurilor geometrice cunoscute;- selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date şi decuparea lor;-gruparea formelor geometrice după formă, culoare sau mărime;

Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul; Manuale, fişe de lucru, creioane colorate;

AAActivitate individuală, frontală, în perechi;

Observaţia sistematizată

temă de lucru în clasă si acasă

1

9

-Grupare de obiecte după anumite criterii

2.1. 2.2.2.3. 2.4.3.1. 4.2

-exerciţii de sortare, clasificare, grupare şi formare de mulţimi după anumite criterii: formă, culoare.-exerciţii-joc de continuare a unor modele repetitive ţinând cont de regula şirului: culoare, mărime, formă.

Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul; Manuale, fişe de lucru, creioane colorate;

AAActivitate individuală, frontală, în perechi;

Observaţia sistematizată

temă de lucru în clasă si acasă

1

10

-Compararea numărului de elemente

2.1. 2.2.2.3. 2.4.3.1. 4.2

-exerciţii-joc de stabilire a corespondenţei între elementele a două mulţimi;-compararea numărului de elemente utilizând cuvintele: tot atâtea, mai multe, mai puţine-ex. de coresponden-ţă, gruparea elemen-telor după criterii diverse

Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul; Manuale, fişe de lucru, creioane colorate;

AAActivitate individuală, frontală, în perechi;

Observaţia sistematizată

temă de lucru în clasă si acasă 1

11

-Recapitulare

2.1. 2.2.2.3. 2.4.3.1. 4.2

*Exercitii de orientare in spatiu;*Exercitii de recunoastere a figurilor geometrice;*Exercitii de grupare de obiecte si formare de multimi dupa criterii date;*Exercitii de comparare a numarului de elemente a doua multimi prin procedee diferite;

Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul; Manuale, fişe de lucru, creioane colorate;

AA Activitate individuală, frontală, în perechi;

Observaţia sistematizată

temă de lucru în clasă si acasă 2

12

-Evaluare

2.1. 2.2.2.3. 2.4.3.1. 4.2

*Exercitii de orientare in spatiu;*Exercitii de recunoastere a figurilor geometrice;*Exercitii de grupare de obiecte si formare de multimi dupa criterii date;*Exercitii de comparare a numarului de elemente a doua multimi prin procedee diferite;

explicaţia, exerciţiulfişe de lucru

act. Individuală

probă scrisă

1

Page 36: 0 0 Planificare Clasa i

Unitatea de învăţare : Numere naturale de la 0 la 10Nr. ore: 19 ore

Nr. Crt. Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1

-Numărul şi cifra 11.2. 3.1.4.1. 4.2.2

-exerciţii practice de selectare din mediul apropiat a unor mulţimi formate dintr-un element,-ex-joc de reprezentare prin desene a mulţimilor cu un element şi asocierea acestora cu nr.1;-ex. de citire, scriere şi identificare a cifrei 1

- Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,planse cu cifre, jetoane, fise de lucru- Activitate frontală, individuală

Observare sistematicăEvaluare predictivă orală

Evaluare prin joc1

2

-Numărul şi cifra 21.2. 3.1.4.1. 4.2.

-Ex. de identificare a unor mulţimi cu 2 obiecte din mediul apropiat;-Ex-joc de reprezentare simbolică a mulţimilor cu 2 elemente şi asocierea acestora cu nr.2;-Ex. de citire, scriere şi identificare a cifrei 2

- Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,planse cu cifre, jetoane, fise de lucru- Activitate frontală, individuală

Observare sistematicăEvaluare predictivă orală

Evaluare prin joc 1

3

-Numărul şi cifra 31.2. 3.1.4.1. 4.2.

-exerciţii de identificare a mulţimilor cu trei elemente;-exerciţii de completare a elementelor mulţimii;-exerciţii de citire, scriere şi identificare a cifrei 3

- Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,planse cu cifre, jetoane, fise de lucru- Activitate frontală, individuală

Observare sistematicăEvaluare predictivă orală

Evaluare prin joc 1

4

-Numărul şi cifra 01.2. 3.1.4.1. 4.2.

ex. de recunoaştere a mulţimilor fără nici un element (mulţimea vidă);-reprezentarea simbolică a mulţimii cu 0 elemente;-citirea şi scrierea numărului 0

- Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,planse cu cifre, jetoane, fise de lucru- Activitate frontală, individuală

Observare sistematicăEvaluare predictivă orală

Evaluare prin joc 1

5

-Numerele 0, 1, 2, 3 1.2. 3.1.4.1. 4.2.

*identificarea mulţimilor cu 0,1,2,3 elemente şi asocierea cu numărul corespunzator*exerciţii de completare a căsuţelor cu numere şi a mulţimilor cu numere corespunzătoare;*exerciţii de citire şi scriere a cifrei 0,1,2 sau3

- Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,planse cu cifre, jetoane, fise de lucru- Activitate frontală, individuală

Observare sistematicăEvaluare predictivă orală

Evaluare prin joc 1

6 -Numărul şi cifra 4 1.2. -identificarea mulţimilor cu 4 elemente şi asocierea cu numărul 4; - Jocul didactic, Observare sistematică 1

Page 37: 0 0 Planificare Clasa i

3.1.4.1. 4.2.

-exerciţii de completare a căsuţelor cu numere şi a mulţimilor cu numere corespunzătoare;-exerciţii de citire şi scriere a cifrei 4

conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,planse cu cifre, jetoane, fise de lucru- Activitate frontală, individuală

Evaluare predictivă orală

Evaluare prin joc

7

-Numărul şi cifra 51.2. 3.1.4.1. 4.2.

-exerciţii de reprezentare prin desen sau obiecte a mulţimilor cu 5 elemente şi asocierea acestora cu nr. 5;-exerciţii de scriere şi citire a cifrei 5

- Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,planse cu cifre, jetoane, fise de lucru- Activitate frontală, individuală

Observare sistematicăEvaluare predictivă orală

Evaluare prin joc 1

8

Compararea numerelor naturale0-5

1.2. 3.1.4.1. 4.2.

- compararea numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora;- stabilirea vecinilor şi precizarea numerelor situate între numere date;- exerciţii de construire a unor modele repetitive;- jocuri cu numere.

- Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,planse cu cifre, jetoane, fise de lucru- Activitate frontală, individuală

Observare sistematicăEvaluare predictivă orală

Evaluare prin joc 1

9

-Numărul şi cifra 61.2. 3.1.4.1. 4.2.

-exerciţii de asociere a mulţimii cu 6 elemente cu numărul şi cifra 6-exerciţii de citire, scriere şi identificare a cifrei 6-ex. de compunere şi descompunere a numărului 6 folosind obiecte, desene şi numere-ex. de trecere de la şirul obiectual la şirul de numere şi invers-numărarea, compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 6

- Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,planse cu cifre, jetoane, fise de lucru- Activitate frontală, individuală

Observare sistematicăEvaluare predictivă orală

Evaluare prin joc 1

10

-Numărul şi cifra 71.2. 3.1.4.1. 4.2.

-exerciţii de asociere a mulţimii cu 7 elemente cu numărul şi cifra 7-exerciţii de citire, scriere şi identificare a cifrei 7;-completarea şirului numeric 0-7 pe baza şirului obiectual-ex. de compunere şi descompunere a numărului 7 folosind obiecte, desene şi numere-ex. de trecere de la şirul obiectual la şirul de numere şi invers-numărarea, compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 7;

- Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,planse cu cifre, jetoane, fise de lucru- Activitate frontală, individuală

Observare sistematicăEvaluare predictivă orală

Evaluare prin joc 1

11

-Numărul şi cifra 81.2. 3.1.4.1. 4.2.

-exerciţii de asociere a mulţimii cu 8 elemente cu numărul şi cifra 8-exerciţii de citire, scriere şi identificare a cifrei 8;-completarea şirului numeric 0-8 pe baza şirului obiectual-ex. de compunere şi descompunere a numărului 8 folosind obiecte, desene şi numere-ex. de trecere de la şirul obiectual la şirul de numere şi invers-numărarea, compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 8;-jocuri cu numere

- Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,planse cu cifre, jetoane, fise de lucru- Activitate frontală, individuală

Observare sistematicăEvaluare predictivă orală

Evaluare prin joc1

12 -Numărul şi cifra 9 1.2. -ex. de identificare a numărului 9 - Jocul didactic, Observare sistematică 1

Page 38: 0 0 Planificare Clasa i

3.1.4.1.

124.2.

ex. de citire, scriere a numărului 9-ex. de raportare „cantitate-număr-cifră-ex. de numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3, înainte şi înapoi-ex. de compunere şi descompunere-ex. de ordonare a numerelor date-ex. de completare a şirurilor date

conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,planse cu cifre, jetoane, fise de lucru- Activitate frontală, individuală

Evaluare predictivă orală

Evaluare prin joc

13

-Numărul 101.2. 3.1.4.1. 4.2.

-ex. de asociere între mulţimea cu 10 elemente şi numărul 10-ex. de scriere a numărului 10 din cele două cifre-Ex. în şirul numeric 0-10 – numărare, ordonare, completare, compunere, descompunere, comparare-Jocuri numerice

- Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,planse cu cifre, jetoane, fise de lucru- Activitate frontală, individuală

Observare sistematicăEvaluare predictivă orală

Evaluare prin joc 1

14

Compararea numerelor naturale

1.2. 3.1.4.1. 4.2.

- compararea numerelor folosind reprezentări ale acestora;- exerciţii de stabilire a vecinilor şi precizarea celui situat între numerele date;- construirea unor modele repetitive, de ordonare a grupului de obiecte după reguli date;-jocuri cu numere.

- Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,planse cu cifre, jetoane, fise de lucru- Activitate frontală, individuală

Observare sistematicăEvaluare predictivă orală

Evaluare prin joc 1

15

Compunerea şi descompunerea numerelor naturale0-10

1.2. 3.1.4.1. 4.2.

- numărarea din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3, înainte şi înapoi, cu şi fără sprijin de obiecte sau desene;- exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor în funcţie de pasul numărării;-compunerea şi descompunerea numerelor;- jocuri cu numere.

- Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,planse cu cifre, jetoane, fise de lucru- Activitate frontală, individuală

Observare sistematicăEvaluare predictivă orală

Evaluare prin joc 1

16

-Numere de la 0 la 10-Recapitulare

1.2. 3.1.4.1. 4.2.

-Ex. în şirul numeric 0-10 – numărare, ordonare, completare, compunere, descompunere, comparare-Jocuri numerice- Ex. în şirul numeric 0-10 – numărare, ordonare, completare, compunere, descompunere, comparare

- Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,planse cu cifre, jetoane, fise de lucru- Activitate frontală, individuală

Observare sistematicăEvaluare predictivă orală

Evaluare prin joc 2

17

-Evaluare

1.2. 3.1.4.1. 4.2.

-Ex. în şirul numeric 0-10 – numărare, ordonare, completare, compunere, descompunere, comparare-Jocuri numerice- Ex. în şirul numeric 0-10 – numărare, ordonare, completare, compunere, descompunere, comparare

- explicaţia, exerciţiul- fişe de lucru

- activitate individuală

Test de evaluare

1

Page 39: 0 0 Planificare Clasa i

Unitatea de învăţare : Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 10Nr. ore: 22 ore

Nr. Crt. Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1

-Adunarea cu 1

1.3. 2.5.2.6. 2.7.3.1. 4.1.4.2.

-Introducerea conceptului de ,,adunare’’ prin operatii cu multimi de obiecte concrete si cu reprezentari simbolice:-Reprezentarea grafica a operatiei de adunare prin simbolurile (+) si (=);-Enuntarea in limbaj matematic a operatiei de adunare;

- Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul;- Manuale, fişe de lucru, creioane colorate;- Activitate individuală, frontală, în perechi

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă1

2

-Scăderea cu 1

1.3. 2.5.2.6. 2.7.3.1. 4.1.4.2.

-Introducerea conceptului de ,,scadere’’ prin operatii cu multimi de obiecte concrete si cu reprezentari simbolice:-Reprezentarea grafica a operatiei de adunare prin simbolurile (+) si (=);-Enuntarea in limbaj matematic a operatiei de adunare;

- Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul;- Manuale, fişe de lucru, creioane colorate;- Activitate individuală, frontală, în perechi

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă2

3

-Adunarea cu 2

1.3. 2.5.2.6. 2.7.3.1. 4.1.4.2.

-Exercitii de calcul, cu si fara sprijin in obiecte si desene-exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii;-exerciţii de utilizare corectă a limbajului matematic în situaţii cotidiene;

- Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul;- Manuale, fişe de lucru, creioane colorate;- Activitate individuală, frontală, în perechi

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă2

4

-Scăderea cu 2

1.3. 2.5.2.6. 2.7.3.1. 4.1.4.2.

-Exercitii de calcul, cu si fara sprijin in obiecte si desene-exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii;-exerciţii de utilizare corectă a limbajului matematic în situaţii cotidiene;

- Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul;- Manuale, fişe de lucru, creioane colorate;- Activitate individuală, frontală, în perechi

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă2

5 -Adunarea cu 3 1.3. 2.5.2.6. 2.7.3.1. 4.1.

Exercitii de calcul, cu si fara sprijin in obiecte si desene;-Rezolvarea de probleme pe baza unor imagini

- Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul;- Manuale, fişe de lucru, creioane colorate;- Activitate individuală, frontală, în perechi

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

2

Page 40: 0 0 Planificare Clasa i

4.2.6

-Scăderea cu 3

1.3. 2.5.2.6. 2.7.3.1. 4.1.4.2.

Exercitii de calcul, cu si fara sprijin in obiecte si desene;-Rezolvarea de probleme pe baza unor imagini

- Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul;- Manuale, fişe de lucru, creioane colorate;- Activitate individuală, frontală, în perechi

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă2

7

Adunarea şi scăderea 1-3

1.3. 2.5.2.6. 2.7.3.1. 4.1.4.2.

-Exercitii de calcul, cu si fara sprijin in obiecte si desene-exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii;-exerciţii de utilizare corectă a limbajului matematic în situaţii cotidiene;

- Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul;- Manuale, fişe de lucru, creioane colorate;- Activitate individuală, frontală, în perechi

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă1

8

-Adunarea cu 4 şi cu 5

1.3. 2.5.2.6. 2.7.3.1. 4.1.4.2.

-exerciţii de adunare în concentrul 0-5; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor;-exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume de numere;-exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii;

- Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul;- Manuale, fişe de lucru, creioane colorate;- Activitate individuală, frontală, în perechi

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă2

9

-Scăderea cu 4 şi cu 5

1.3. 2.5.2.6. 2.7.3.1. 4.1.4.2.

-exerciţii de scădere a nr. până la 5 utilizând calculul mintal;-exerciţii cu obiecte sau desene;-exerciţii de scriere a acestor operaţii utilizând semnul „-„-exerciţii de utilizare corectă a limbajului matematic în situaţii cotidiene;-compunerea unor exerciţii simple, prin analogie cu -exerciţii rezolvate şi verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor

- Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul;- Manuale, fişe de lucru, creioane colorate;- Activitate individuală, frontală, în perechi

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă2

10

-Adunarea cu 6, 7, 8 şi 9

1.3. 2.5.2.6. 2.7.3.1. 4.1.4.2.

- exerciţii de adunare cu numere naturale, când unul din termeni este 7; - verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor;- exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere;- identificarea şi aplicarea unor scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor;- exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte;- jocuri de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete;

- Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul;- Manuale, fişe de lucru, creioane colorate;- Activitate individuală, frontală, în perechi

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

11 -Scăderea cu 6, 7, 8, 9 1.3. 2.5.2.6. 2.7.3.1. 4.1.

- exerciţii de scădere cu numere naturale, când unul din termeni este 7; - verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor;- exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere;- identificarea şi aplicarea unor scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor;- exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea

- Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul;- Manuale, fişe de lucru, creioane colorate;- Activitate individuală, frontală, în perechi

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

2

Page 41: 0 0 Planificare Clasa i

4.2.unor sarcini care solicită operarea cu obiecte;- jocuri de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete;

12

-Recapitulare

1.3. 2.5.2.6. 2.7.3.1. 4.1.4.2.

Exercitii si probleme cu operatiile invatate in concentrul 0-10 fara trecere peste ordin;-Exercitii-joc de completare (sume de operatii, termeni, suma, diferenta);-Rezolvare de probleme care presupun o singura operatie, din cele invatate (adunare sau scadere);-Compuneri de probleme cu sprijin concret in obiecte sau desene;

- Jocul didactic, conversaţia, exerciţiul;- Manuale, fişe de lucru, creioane colorate;- Activitate individuală, frontală, în perechi

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă2

13

-Evaluare

1.3. 2.5.2.6. 2.7.3.1. 4.1.4.2.

Intrebari pentru adunare si scadere;-Corelarea operatiei de adunare si scadere cu situatiile -problema create;-Rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene;-Rezolvarea unor probleme simple cu suport intuitiv.

- explicaţia, exerciţiul- fişe de lucru

- activitate individuală

Test de evaluare

1

Page 42: 0 0 Planificare Clasa i

Proiectarea unităţilor de învăţareSemestrul al II-lea

Unitatea de învăţare : Numere naturale de la 10 la 30Nr. ore: 6 ore

Nr. Crt. Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1

-Numere naturale formate din zeci întregi

1.13.14.2

-ex. de compunere şi descompunere a numerelor-ex. de scriere a numerelor în ordine crescătoare şi descrescătoare-ex. de completare a mulţimilor cu elemente-ex. de completare a şirurilor numerice-ex. de ordonare a numerelor-jocuri matematice

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală, individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

2

-Numerele naturale formate din zeci şi unităţi

1.13.14.2

-ex. de numărare-ex. de citire a numerelor-ex. de identificare a cifrei zecilor şi a unităţilor-ex. de compunere şi descompunere a numerelor-ex. de scriere a numerelor în ordine crescătoare şi descrescătoare-ex. de numărare cu paşi daţi-ex. de completare a mulţimilor cu elemente-ex. de completare a şirurilor numerice-ex. de ordonare a numerelor-jocuri matematice

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia,exerciţiul, elemente de problematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;

Activitate frontală, individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasătemă pt acasă

2

3 -Numerele naturale formate din zeci şi unităţi – exerciţii

1.13.14.2

-ex. de comparare-ex. de scriere a nr. de la 0 la 30-ex. de recunoaştere a cifrei zecilor şi a cifrei unităţilor-jocuri matematice-citirea numerelor de la 10 la 30; numărare în ordine crescătoare, descrescătoare, cu paşi daţi

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia,exerciţiul, elemente de problematizare;Ilustraţii-probleme,

observare sistematicăactivitate în clasătemă pt acasă

2

Page 43: 0 0 Planificare Clasa i

-scrierea numerelor, compunerea şi descompunerea numerelor de la 10 la 30 în zeci şi unităţi-scrierea vecinilor unor numere date; compararea numerelor prin colorarea numărului cel mai mic, mai mare; ordonarea unor numere date

jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;

Activitate frontală, individuală, în perechi;

4

-Evaluare1.13.14.2

-ex. de comparare-ex. de scriere a nr. de la 0 la 30-ex. de recunoaştere a cifrei zecilor şi a cifrei unităţilor-jocuri matematice-citirea numerelor de la 10 la 30; numărare în ordine crescătoare, descrescătoare, cu paşi daţi-scrierea numerelor, compunerea şi descompunerea numerelor de la 10 la 30 în zeci şi unităţi-scrierea vecinilor unor numere date; compararea numerelor prin colorarea numărului cel mai mic, mai mare; ordonarea unor numere date

Fişe de lucruindividual

Test de evaluare

1

Unitatea de învăţare : Adunarea si scăderea numerelor naturale de la 0 la 30, fără trecere peste ordinNr. ore: 18 ore

Nr. Crt. Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1

- Adunarea numerelor naturale formate din zeci

1.32.52.62.74.1

-Ex. de compunere a numerelor cu suport imagistic, cu utilizarea numărătorii poziţionare-Ex. de adunare Z-Z cu ajutorul numărătorii de poziţionare, a suportului imagistic- jocuri de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete.

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală, individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

2

-Scăderea numerelor naturaleformate din zeci

1.32.52.62.74.1

-Ex. de compunere a numerelor cu suport imagistic, cu utilizarea numărătorii poziţionare-Ex. de scădere Z-Z cu ajutorul numărătorii de poziţionare, a suportului imagistic- jocuri de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete.

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală, individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

Page 44: 0 0 Planificare Clasa i

3

Adunarea numerelor naturale Z+U

1.32.52.62.74.1

-Ex. de compunere a numerelor cu suport imagistic, cu utilizarea numărătorii poziţionare-Ex. de adunare Z-U, Z-Z şi scădere Z-Z cu ajutorul numărătorii de poziţionare, a suportului imagistic-Ex. de scriere a unui nr. sub formă de sumă Z-U-Rezolvare de probleme ilustrate

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală, individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

4

Adunarea numerelor ZU+U

1.32.52.62.74.1

-ex. de adunare cu ajutorul numărătorii de poziţionare-ex. de adunare cu utilizarea procedeului de calcul în scris-ex. de identificare a rezultatului corect-rezolvarea de probleme simple

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală, individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

5 Scăderea numerelor ZU-U

1.32.52.62.74.1

-Exerciţii de calcul oral şi scris-ex. de verificare a rezultatului unui ex. prin numărare-aflarea sumelor prin calcul în scris-rezolvare de probleme

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală, individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

6 Adunarea numerelor ZU+Z

1.32.52.62.74.1

-Ex. de identificare a cifrei zecilor şi a cifrei unităţilor-Ex. de adunare cu scrierea termenilor descompuşi în Z şi U-Ex. de adunare cu calcul în scris-Rezolvare de probleme

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală, individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

7 Scăderea numerelor ZU-Z

1.32.52.62.74.1

-Exerciţii de calcul oral şi scris-ex. de verificare a rezultatului unui ex. prin numărare-aflarea sumelor prin calcul în scrisrezolvare de probleme

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

Page 45: 0 0 Planificare Clasa i

Activitate frontală, individuală, în perechi;

8 Adunarea numerelor ZU+ZU

1.32.52.62.74.1

-Ex. de adunare a numerelor naturale folosind scrierea desfăşurată a termenilor-Ex. de calcul în scris-Ex. de identificare a răspunsului corect-Ex. de completare a nr. necunoscut-Rezolvare de probleme

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală, individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

2

9 Scăderea numerelor ZU-ZU

1.32.52.62.74.1

-Ex. de aflare a diferenţei dintre două numere formate din Z şi U cu utilizarea suportului concret-Ex. de scădere cu scrierea termenilor unul sub altul-Rezolvare de probleme-Operare cu noţiunile „cu atât mai puţin”, „cu atât mai mic”

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală, individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

2

10 Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30 – recapitulare

1.32.52.62.74.1

-Ex. de calcul oral-Ex. de adunare şi scădere cu suport concret-Ex. de adunare şi scădere cu scrierea desfăşurată a numerelor-Ex. de calcul în scris-Rezolvare de probleme-Compunere de problemeTrenuleţul- activităţi pe grupe

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală, individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

11 Probleme care se rezolvă printr-o singură operaţie.

1.32.52.62.74.1

-Ex. de citire a unei probleme-Ex. de identificare a părţilor unei probleme: date cunoscute, necunoscute, întrebarea, rezolvarea, răspunsul, verificarea-Ex. de scriere a textului unei probleme-Rezolvare de probleme-Compunere de probleme

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală, individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

3

12 -Recapitulare 1.32.52.62.74.1

-Ex. de calcul oral-Ex. de adunare şi scădere cu suport concret-Ex. de adunare şi scădere cu scrierea desfăşurată a numerelor-Ex. de calcul în scris-Rezolvare de probleme

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme,

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

2

Page 46: 0 0 Planificare Clasa i

-Compunere de probleme jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală, individuală, în perechi;

13 -Evaluare 1.32.52.62.74.1

-Ex. de adunare şi scădere cu suport concret-Ex. de adunare şi scădere cu scrierea desfăşurată a numerelor-Ex. de calcul în scris-Rezolvare de probleme-Compunere de probleme

Fişe de lucruindividual

Test de evaluare

1

Unitatea de învăţare : Numere naturale de la 30 la 100Nr. ore: 5 ore

Nr. Crt. Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1

- Numerele naturale formate numai din zeci

1.11.24.14.2

-ex. de comparare-ex. de scriere a nr. de la 30 la 100-ex. de recunoaştere a cifrei zecilor -jocuri matematice citirea numerelor de la 30 la 100; numărare în ordine crescătoare, descrescătoare, cu paşi daţi-scrierea numerelor, compunerea şi descompunerea numerelor de la 30 la 100 în zeci -scrierea vecinilor unor numere date; compararea numerelor prin colorarea numărului cel mai mic, mai mare; ordonarea unor numere date

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală, individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

2 Numerele naturale formate din zeci şi unităţi

1.11.24.14.2

-ex. de comparare-ex. de scriere a nr. de la 30 la 100-ex. de recunoaştere a cifrei zecilor şi a cifrei unităţilor-jocuri matematice citirea numerelor de la 30 la 100; numărare în ordine crescătoare, descrescătoare, cu paşi daţi-scrierea numerelor, compunerea şi descompunerea numerelor de la 30 la 100 în zeci şi unităţi-scrierea vecinilor unor numere date; compararea numerelor prin colorarea numărului cel mai mic, mai mare; ordonarea unor numere date

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală, individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

3 -Numerele naturale formate din zeci şi unităţi – exerciţii

-ex. de comparare-ex. de scriere a nr. de la 30 la 100-ex. de recunoaştere a cifrei zecilor şi a cifrei unităţilor-jocuri matematice citirea numerelor de la 30 la 100; numărare în ordine crescătoare, descrescătoare, cu paşi daţi-scrierea numerelor, compunerea şi descompunerea numerelor de la 30 la 100 în zeci şi unităţi

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

2

Page 47: 0 0 Planificare Clasa i

-scrierea vecinilor unor numere date; compararea numerelor prin colorarea numărului cel mai mic, mai mare; ordonarea unor numere date

Activitate frontală, individuală, în perechi;

4 -Evaluare -ex. de comparare-ex. de scriere a nr. de la 30 la 100-ex. de recunoaştere a cifrei zecilor şi a cifrei unităţilor-jocuri matematice citirea numerelor de la 30 la 100; numărare în ordine crescătoare, descrescătoare, cu paşi daţi-scrierea numerelor, compunerea şi descompunerea numerelor de la 30 la 100 în zeci şi unităţi-scrierea vecinilor unor numere date; compararea numerelor prin colorarea numărului cel mai mic, mai mare; ordonarea unor numere date

Fişe de lucruindividual

Test de evaluare

1

Unitatea de învăţare : Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 100 fără trecere peste ordinNr. ore: 21 ore

Nr. Crt. Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1

-Adunarea numerelor naturale formate din zeci

1.3. 2.5.3.1. 4.1.4.2.

- exerciţii de calcul oral;. exerciţii de adunare şi scădere cu suport imagistic;- exerciţii de adunare şi scădere cu efectuarea calculelor în scris;- aflarea sumei a trei termeni;- compunere de probleme cu utilizarea datelor înscrise în tabele;- jocuri matematice.

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală, individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

2

-Scăderea numerelor naturaleformate din zeci

- exerciţii de calcul oral;. exerciţii de adunare şi scădere cu suport imagistic;- exerciţii de adunare şi scădere cu efectuarea calculelor în scris;- aflarea sumei a trei termeni;- compunere de probleme cu utilizarea datelor înscrise în tabele;- jocuri matematice.

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală, individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

3 Adunarea numerelor formate din Z cu numere formate din U

1.3. 2.5.3.1. 4.1.4.2.

- exerciţii de scriere a unui numar sub forma de suma Z+U- exerciţii de adunare cu suport concret;- exerciţii de calcul oral şi scris;- rezolvare de probleme;- jocuri matematice.

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme,

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

Page 48: 0 0 Planificare Clasa i

jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală, individuală, în perechi;

4 Scăderea unui număr de U dintr-un număr format din ZU

1.3. 2.5.3.1. 4.1.4.2.

- exerciţii de scădere cu folosirea termenilor specifici;- exerciţii de aflare a diferenţelor prin calcul scris;- operarea cu noţiunea “cu atât mai mic”;- exerciţii de alegere a rezultatului corect.

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală, individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

2

5 Adunarea numerelor formate din Z cu numere formate din ZU

1.3. 2.5.3.1. 4.1.4.2.

- exerciţii de calcul oral şi scris;- exerciţii de verificare a rezultatului unui exerciţiu prin numărare;- aflarea sumelor prin calculscris;- rezolvare de probleme.

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală, individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

6 Scăderea numerelor formate din Z din numere formate din ZU

1.3. 2.5.3.1. 4.1.4.2.

- exerciţii de reprezentare prin desen a operaţiei de scădere;- exerciţii de efectuare a operaţiei de scădere cu suport imagistic;- exerciţii combinate, adunări şi scăderi, de câte trei termeni;- exerciţii de rezolvare a unor scăderi şi trecerea rezultatelor în tabel.

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală, individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

7 Adunarea numerelor formate din U cu numere formate din ZU

1.3. 2.5.3.1. 4.1.4.2.

- exerciţii de calcul oral şi scris- exerciţii de verificare a rezultatului unui exerciţiu prin numărare;- aflarea sumelor prin calcul scris;- rezolvare de probleme.

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală, individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

8 Scăderea numerelor formate din U din numere formate din ZU

1.3. 2.5.3.1.

- exerciţii de reprezentare prin desen a operaţiei de scădere;- exerciţii de efectuare a operaţiei de scădere cu suport imagistic;- exerciţii combinate, adunări şi scăderi, de câte trei termeni;

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

2

Page 49: 0 0 Planificare Clasa i

4.1.4.2.

- exerciţii de rezolvare a unor scăderi şi trecerea rezultatelor în tabel. elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală, individuală, în perechi;

9 Adunarea şi scăderea numerelor formate din ZU

1.3. 2.5.3.1. 4.1.4.2.

- exerciţii de adunare şi scădere desfaşurată a calculelor;- exerciţii de adunare şi scădere cu calcul în scris;- exerciţii de scriere a rezultatelor unor adunări şi scăderi în tabele matematice

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală, individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

3

10 -Recapitulare - exerciţii de adunare şi scădere desfaşurată a calculelor;- exerciţii de adunare şi scădere cu calcul în scris;- exerciţii de scriere a rezultatelor unor adunări şi scăderi în tabele matematice

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală, individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

3

11 -Probleme care se rezolvă prin două operaţii

1.3. 2.5.3.1. 4.1.4.2.

- rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare;- rezolvarea de probleme de tipul a + b= x, a - b= x, în care a şi b sunt numere date;-schimbarea componentelor unei probleme fără ca tipul de problemă să se schimbe;-formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene, pornind de la o temă dată, pornind de la numere date;- exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte;- jocuri de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete;- sesizarea situaţiilor în care memorarea sau utilizarea unui număr este utilă.

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală, individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

3

12 -Recapitulare 1.3. 2.5.3.1. 4.1.4.2.

- compunerea şi descompunerea numerelor în sume sau diferenţe de numere;- exerciţii de adunare şi scădere cu numere de la 0 la 100, fără trecere peste ordin; - verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor;- exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere, fără efectuarea

Conversaţia,observaţia dirijată,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

Page 50: 0 0 Planificare Clasa i

probei operaţiei;- operarea cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii;- descompunerea numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor;- identificarea şi aplicarea de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor;- jocuri de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete;- sesizarea situaţiilor în care memorarea sau utilizarea unui număr este utilă.

poziţională;Activitate frontală, individuală, în perechi;

13 -Evaluare Fişe de lucruindividual

Test de evaluare1

Unitatea de învăţare : Figuri geometriceNr. ore: 4 ore

Nr. Crt. Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1

-Triunghiul, pătratul, dreptunghiul, cercul

2.23.14.2

-ex. de identificare a formelor plane în mediul înconjurător-ex. de descriere a figurilor geometrice-ex. de desenare a formelor geometrice-ex. de identificare a spaţiului „interior” sau „exterior” unei figuri geometrice-ex. de formare de mulţimi de forme geometrice după criterii date – mărime, culoare, formă-ex-joc de realizare a unei compoziţii din forme plane, din hârtie glasată

- jocul didactic, observarea, conversaţia, problematizarea, exerciţiul, munca independentă;- manual, caiete, fişe de lucru, creioane colorate, hârtie glasată, lipici;- frontal, individual, pe grupe;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă1

2

Figuri geometrice - activităţi practice şi jocuri

- exerciţii-joc de realizare a unei compoziţii din forme plane, din hârtie glasată;- exerciţii de numărare a unor figuri geometrice şi completare de tabele;- exerciţii de identificare a formelor geometrice reprezentate în diverse obiecte;- exerciţii de decupare şi lipire a unor forme geometrice, formarea unor imagini;- exerciţii de desenare a figurilor geometrice.

- jocul didactic, observarea, conversaţia, problematizarea, exerciţiul, munca independentă;- manual, caiete, fişe de lucru, creioane colorate, hârtie glasată, lipici;- frontal, individual, pe grupe;

observare sistematicăactivitate în clasătemă pt acasă

2

3-Evaluare

Fişe de lucruindividual

Test de evaluare1

Unitatea de învăţare : Unităţi de măsură

Page 51: 0 0 Planificare Clasa i

Nr. ore: 9 ore

Nr. Crt. Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1 Măsurări pentru lungime

2.82.93.14.2

-ex-joc de măsurare a lungimilor folosind unităţi nestandard -ex. simple de estimare a unor lungimi-ex. de comparare a unor lungimi diferite-ex. de desenare a unor obiecte de lungimi diferite-ex. de decupare a unor linii, panglici, de diferite lungimi şi aşezarea lor în ordine crescătoare/descrescătoare

- jocul didactic, observarea, conversaţia, problematizarea, exerciţiul, munca independentă;- manual, caiete, fişe de lucru, creioane colorate, hârtie glasată, lipici;- frontal, individual, pe grupe;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

2 Măsurări pentru capacitate

2.82.93.14.2

-identificarea unor instrumente pentru măsurarea capacităţii-act. practice de măsurare a capacităţii unor vase-ex. de ordonare a unor vase după capacitatea lorrezolvare de probleme simple

- jocul didactic, observarea, conversaţia, problematizarea, exerciţiul, munca independentă;- manual, caiete, fişe de lucru, creioane colorate, hârtie glasată, lipici;- frontal, individual, pe grupe;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă1

3 Măsurări pentru masa corpurilor

2.82.93.14.2

-ex. de observare a problemelor de măsurare ilustrate şi rezolvarea lor-ex. practice de măsurare prin utilizarea unor obiecte-ex. de estimare şi de ordonare a maselor unor animale, obiecte diferite

- jocul didactic, observarea, conversaţia, problematizarea, exerciţiul, munca independentă;- manual, caiete, fişe de lucru, creioane colorate, hârtie glasată, lipici;- frontal, individual, pe grupe;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă1

4 -Măsurarea timpuluiOra, ziua. Orele fixe pe ceas

Săptămâna, luna

2.82.93.14.2

ex. de observare a obiectelor pentru măsurarea timpului-ex. de observare a poziţiei acelor la ore fixe-ex. de reprezentare prin desen a orelor fixe-ex. de prezentare a programului unei zile şi stabilirea timpului necesar pentru fiecare activitate-ex. de calcul a unor durate-ex. de confecţionare a unui ceas-ex. de enumerare a zilelor săptămânii-ex. de denumire a lunilor anului-ex. de identificare a zilelor pe calendar-ex. de calcul a unor durate-ex. de recunoaştere şi poziţionare în timp a unor evenimente importante-rezolvarea unor probleme simple de aflare a unor durate

- jocul didactic, observarea, conversaţia, problematizarea, exerciţiul, munca independentă;- manual, caiete, fişe de lucru, creioane colorate, hârtie glasată, lipici;- frontal, individual, pe grupe;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă 2

2

5 -Recapitulare 2.82.9

Ex. de calcul în scrisRezolvare de probleme

- jocul didactic, observarea, conversaţia, problematizarea,

observare sistematicăactivitate în clasă

1

Page 52: 0 0 Planificare Clasa i

3.14.2

Compunere de probleme exerciţiul, munca independentă;- manual, caiete, fişe de lucru, creioane colorate, hârtie glasată, lipici;- frontal, individual, pe grupe;

temă pt acasă

6 -Evaluare Ex. de calcul în scrisRezolvare de problemeCompunere de probleme

Fişe de lucruindividual

Test de evaluare1

Unitatea de învăţare : Recapitulare finalăNr. ore: 17 ore

Nr. Crt. Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1

Numerele naturale de la 0 la 100 – formare, citire, scriere, comparare, ordonare

1.32.52.73.1

4.2

-ex. de completare a vecinilor unui număr-ex. de comparare-ex. de scriere a unui număr sub formă de sumă-ex. de compunere/descompunere a unui număr-ex. de ordonare a numerelor

- jocul didactic, observarea, conversaţia, problematizarea, exerciţiul, munca independentă;- manual, caiete, fişe de lucru, creioane colorate, hârtie glasată, lipici;- frontal, individual, pe grupe;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă3

2

Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30

1.32.52.73.1

4.2

-ex. de compunere/descompunere a unui număr-ex. de ordonare a numerelor-ex. de calcul oral şi scris-ex. de adunare şi scădere cu suport concret, cu 2 sau 3 termeni-ex. de adunare şi scădere cu utilizarea calcului în scris-ex. de completare a unor tabele matematice-ex. de alegere a răspunsului corect-rezolvare de probleme cu una şi cu două operaţii-compuneri de probleme

- jocul didactic, observarea, conversaţia, problematizarea, exerciţiul, munca independentă;- manual, caiete, fişe de lucru, creioane colorate, hârtie glasată, lipici;- frontal, individual, pe grupe;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

3

3

Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, fără trecere peste ordin

1.32.52.73.1

4.2

-ex. de compunere/descompunere a unui număr-ex. de ordonare a numerelor-ex. de calcul oral şi scris-ex. de adunare şi scădere cu suport concret, cu 2 sau 3 termeni-ex. de adunare şi scădere cu utilizarea calcului în scris-ex. de completare a unor tabele matematice-ex. de alegere a răspunsului corect-rezolvare de probleme cu una şi cu două operaţii-compuneri de probleme

- jocul didactic, observarea, conversaţia, problematizarea, exerciţiul, munca independentă;- manual, caiete, fişe de lucru, creioane colorate, hârtie glasată, lipici;- frontal, individual, pe grupe;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

5

Page 53: 0 0 Planificare Clasa i

4

Unitati de masuraFiguri geometrice

1.32.52.73.1

4.2

Ex. de calcul în scrisRezolvare de problemeCompunere de probleme

- jocul didactic, observarea, conversaţia, problematizarea, exerciţiul, munca independentă;- manual, caiete, fişe de lucru, creioane colorate, hârtie glasată, lipici;- frontal, individual, pe grupe;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

2

Probă de evaluare finală

1.32.52.73.1

4.2

Ex. de calcul în scrisRezolvare de problemeCompunere de probleme

Fişe de lucruindividual

Test de evaluare

1

5

Exerciţii şi probleme recapitulative, jocuri matematice şi distractive

1.32.52.73.1

4.2

Ex. de calcul în scrisRezolvare de problemeCompunere de probleme

- jocul didactic, observarea, conversaţia, problematizarea, exerciţiul, munca independentă;- manual, caiete, fişe de lucru, creioane colorate, hârtie glasată, lipici;- frontal, individual, pe grupe;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

3

Page 54: 0 0 Planificare Clasa i
Page 55: 0 0 Planificare Clasa i

CUNOAŞTEREA MEDIULUI

ARIA CURRICULARĂ Matematică şi Ştiinţe ale naturii

DISCIPLINA Cunoaşterea mediului

CURRICULUM Nucleu

NUMĂR ORE 1 ore pe săptămână – 34 ore anual

NR.

CRT.

SEMESTRUL NR.

ORE

1. Sem. I 14

2. Sem. al II-lea 20

3. TOTAL 34

Page 56: 0 0 Planificare Clasa i

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr.Crt

Unit. deînvăţare

Ob. deref.

Conţinuturi

Nr.ore

Săpt

1. Mediul social şi cultural

1.1

1.2

2.1

2.3

- Obiective sociale din localitate- Obiective culturale din localitate 6

Sem.I

1-6

2. Plante şi animale

1.2

1.3

2.1

2.2

Observarea unor plante din mediul apropiat al copilului; Recunoaşterea si denumirea parţilor componente ale unei plante(rădăcina, tulpina, frunze, flori-fructe); Clasificarea plantelor(cultivate, necultivate) Observarea unui animal din mediul apropiat al copilului; Recunoaşterea si denumirea parţilor componente ale corpului unui animal(cap, trunchi, membre) Clasificarea animalelor (domestice si sălbatice);Amenajarea unui „colt viu” la scoală.

9 7-14

Sem al II-lea

1

3. Fenomene ale naturii

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

- Fenomene ale naturii : ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet-recunoaşterea in natura sau cu ajutorul materialelor didactice;- Anotimpurile: denumire, lunile anotimpurilor, succesiune, caracteristici (fenomene ale naturii, modificări in lumea vie si activităţi ale oamenilor specifice fiecărui anotimp).

12 2-13

4. Educatie pentru

sănătate

1.23.13.3

-Igiena corpului-Igiena alimentaţiei-Programul zilnic al şcolarului

3 14-16

5. Protejarea mediului

1.23.13.2

-Activităţi ale copiilor care dăunează plantelor şi animalelor-Contribuţia copiilor la protejarea mediului

2 17-18

6. Recapitulare finală

1.2 ; 1.31.4 ; 2.12.2 ; 3.1

3.3

-Plante şi animale-Fenomene ale naturii 2 19-20

Page 57: 0 0 Planificare Clasa i

PROIECTAREA UNITĂŢILOR

DE ÎNVĂŢARE

Nr.crt.

Detaliide conţinut

Ob.ref.

Nr.ore

Data Activităţi deînvăţare

Resurse

I.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

MEDIUL SOCIAL SI CULTURAL

-Testare iniţială

- Plante şi animale (recunoaştere)

- Locuinţa mea

- Şcoala în care învăţ

- Localitatea mea(1)

- Localitatea mea (2)

1.1

1.2

2.1

2.3

6

1

1

1

1

1

1

-recunoaşterea de tipuri de locuinţe şi a unor obiective socio-culturale din localitate;-numirea încăperilor importante ale locuinţei;-identificarea obiectelor necesare in locuinţa şi în clasă;-vizitarea unor obiective socio-culturale;

-imagini

-fişe

-pliante

II.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

PLANTE ŞI ANIMALE

-Grădina de legume-Livada-Plantele de camp-Pădurea-Animalele domestice-Animalele sălbatice-Grădina şcolii şi “Colţul viu”-Recapitulare-Evaluare

1.2

1.3

2.1

2.2

9

111111111

-observarea unor gradini, livezi;-enumerarea legumelor cunoscute-descrierea părţilor componente ale unei plante, pom fructifer, animal;-aplicarea lucrărilor necesare în grădină;

-imagini

-planşe cu animale

-ustensile de lucru în grădină

-cântecul « Aşa sunt »

-fişe indi-viduale

Page 58: 0 0 Planificare Clasa i

III.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

FENOMENE ALE NATURII

- Ploaia. Fulgerul şi tunetul

- - Ninsoarea. Vântul

- - Anotimpurile-- - Calendarul naturii-- - Toamna-- - Roadele toamnei-- - Iarna. Bucuriile iernii-- - Primăvara-- - Activităţi de primăvară-- - Vara. Recoltele verii-- - Recapitulare-- - Evaluare

1.1

1.4

2.3

1.4

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-observarea şi comentarea unor schimbări meteorologice pe care elevii identifica în mediul înconjură-tor-efectuarea de experimente simple pentru observarea fenomenelor de condensare, evaporare etc.

-estimări ale unor factori meteorologici: ploaie, fulger, ninsoare, înnourare, vânt;

-determinarea unor caracteristici ale factorilor meteorologici –

-recunoaşterea şi descrierea caracteristicilor celor patru anotimpuri;

-alcătuirea unui calendar al naturii;

-reprezentarea prin desene, acuarele a celor patru anotimpuri.

-planşe care reprezintă fenomene ale naturii

-poezii despre anotimpuri

-desene cu cele patru anotimpuri

-borcane, ceşti de apă

-simboluri meteorologice

-roza vânturilor

-ghicitori, poezii, cântece

-film didactic

-caiet special

-fişe

IV.

1.

2.

3.

EDUCATIE PENTRU SĂNĂTATE

- Să ne păstrăm sănătatea

-Ce mâncăm? Cum mâncăm ?

-Concurs : « Curăţenia, mama sănătăţii »  

2.1

2.2

2.3

3.3

3

1

1

1

-observarea şi recunoaşterea părţilor corpului uman ;-gruparea obiectelor folosite în igiena corporală ;-citirea termenului de valabilitate al alimentelor ;-planşe cu

-planşe

-fişe

-jetoane

-alimente ambalate

-poezii

-cântece

-fişe de

Page 59: 0 0 Planificare Clasa i

efectul nociv în urma folosirii unor alimente-întocmirea unui program zilnic de activitate-sistematizarea cunoştinţelor despre sănătate

lucru

-lecturi

V.

1.

2.

3.

4.

VI

1.2.

PROTEJAREA MEDIULUI

-Să protejăm natura

-Să ocrotim animalele

-Recapitulare finală

-Evaluare finală

RECAPITULARE FINALA

Plante şi animaleFenomene ale naturii

2.1

2.2

3.1

3.2

1.2 ; 1.3

1.4 ; 2.1

2.2 ; 3.13.3

4

1

1

1

1

2

11

-prezentarea unor acţiuni făcute de copii cu influenţe negative asupra mediulu-activităţi de îngrijire a plantelor din clasă-alcătuirea de afişe pentru protejarea mediului-sistematizarea cunoştinţelor ;- activităţi de îngrijire a plantelor;- prezentarea unor acţiuni făcute de copii cu influenţe negative asupra mediulu

-lecturi adecvate

-versuri

-cântece

-film didactic

-ghicitori, poezii;-fise individuale;-teste, probe de evaluare

EDUCAŢIE PLASTICĂ

ARIA CURRICULARĂ Arte

DISCIPLINA Educaţie plastică

CURRICULUM Nucleu

NUMĂR ORE 1 ore pe săptămână – 34 ore anual

Page 60: 0 0 Planificare Clasa i

NR.

CRT.

SEMESTRUL NR.

ORE

1. Sem. I 14

2. Sem. al II-lea 20

3. TOTAL 34

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

NrCrt

Unit. deînvăţare

Ob. deref. Conţinuturi

Nr.ore

Săpt

1. Instrumente şi materiale

(folosirea lor)1.1,

1.2.

1.3

- Recunoaşterea şi folosirea materialelor de lucru- Instrumente şi mânuirea lor- Cunoaşterea acuarelelor- Tehnici : aşternerea culorilor pe suport umed şi uscat

2 1-2

Page 61: 0 0 Planificare Clasa i

2. Natura- expresivitatea

formelor1.1,

1.2,

1.4,

2.1.

- Spaţiul natural şi reprezentarea plastică a acestuia (spaţiul plastic)

- Relaţia aproape –departe- Reprezentarea liberă a spaţiului natural

4 3-6

3. Forma- element de expresie

plastică

1.21.43.13.2

- Forma spontană

- Forma elaborată4 7-10

4. Culori 1.2

1.4

2.1

4.1

- Culori primare

- Culori binare4 11-14

6. Tainele culorilor

1.2

2.1

4.2

4.3

4.4

- Culori calde- Culori reci- Nonculori- Tonuri- Compoziţii

10

15-24

7. Compoziţia plastică

1.4

3.1

4.3

4.4

- Compunerea spaţiului plastic- Organizarea unui spaţiu plastic

echilibrat10 25-34

Page 62: 0 0 Planificare Clasa i

Proiectarea unităţilor de învăţareSemestrul I

Unitatea de învăţare : Instrumente şi materiale (folosirea lor)Nr. ore: 2 ore

Nr. Crt.

Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1 - Materialele de lucru şi folosirea lor: creioane colorate, carioca, markere, tuburi de culori, pensule, soluţie de decolorat, suport de lucru “Baloane colorate”

1.1,1.2,1.3

- identificarea materialelor şi a instrumentelor de lucru;-familiarizarea cu pensule, acuarele şi suport (planşa);- prezentarea modului de aranjare pe bancă, de utilizare, de întreţinere şi de păstrare a materialelor;- demonstrarea modulului de utilizare a acestora ;- exerciţii de folosire a pensulei şi a acuarelelor ;- ex. de fluidizare a culorilor pigment;

.-foi, pensule, acuarele, pahar apă, planşe model -reproduceri de artă - desene ale copiilor -exerciţiul-demonstraţia -explicaţia ;-act.frontală ;-individuală; pe grupe

-observarea sistematica-autoevaluarea-proba practică

1

2

Tehnici de lucru: acuarelă, tempera, lucru cu ceară, colaj“Câmp cu flori”

1.1,1.2,1.3

-aşternerea culorilor prin diferite modalităţi pe suport uscat şi umed:- realizarea unei compoziţii folosind tehnica fuzionării;- realizarea unei compoziţii cu subiect ales;-ex-joc,,Ne jucam de-a pictorii ’’

.-foi, pensule, acuarele, pahar apă, planşe model -reproduceri de artă - desene ale copiilor -exerciţiul-demonstraţia -explicaţia ;-act.frontală ;-individuală; pe grupe

-observarea sistematica-autoevaluarea-proba practică

1

Unitatea de învăţare : Natura- expresivitatea formelorNr. ore: 4 ore

Nr. Crt.

Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1

Spaţiul natural şi reprezentarea plastică a acestuia (spaţiul plastic). “În livadă”

1.1,1.2,1.4,2.1.

- realizarea de compoziţii cu subiect liber ales- exerciţii de observare pe imagini (reproduceri de artă) a formelor- exerciţii de organizare a spaţiului plastic cu ajutorul formelor spontane şi elaborate

.-foi, pensule, acuarele, pahar apă, planşe model -reproduceri de artă - desene ale copiilor -exerciţiul-demonstraţia -explicaţia ;-act.frontală ;-individuală; pe grupe

-observarea sistematica-autoevaluarea-proba practică

1

2 Relaţia aproape – departe: “În lumea poveştilor”

1.1,1.2,1.4,2.1.

- realizarea de compoziţii cu subiect liber ales- exerciţii de observare pe imagini (reproduceri de artă) a formelor- exerciţii de organizare a spaţiului plastic cu ajutorul formelor spontane şi elaborate

.-foi, pensule, acuarele, pahar apă, planşe model -reproduceri de artă - desene ale copiilor

-observarea sistematica-autoevaluarea-proba practică

2

Page 63: 0 0 Planificare Clasa i

-exerciţiul-demonstraţia -explicaţia ;-act.frontală ;-individuală; pe grupe

3

Reprezentarea liberă a spaţiului natural:“Vaza cu flori”

1.1,1.2,1.4,2.1.

- realizarea de compoziţii cu subiect liber ales- exerciţii de observare pe imagini (reproduceri de artă) a formelor- exerciţii de organizare a spaţiului plastic cu ajutorul formelor spontane şi elaborate

.-foi, pensule, acuarele, pahar apă, planşe model -reproduceri de artă - desene ale copiilor -exerciţiul-demonstraţia -explicaţia ;-act.frontală ;-individuală; pe grupe

-observarea sistematica-autoevaluarea-proba practică

1

4

Proporţiile în spaţiul picturalEVALUARE

1.1,1.2,1.4,2.1.

- realizarea de compoziţii cu subiect liber ales- exerciţii de observare pe imagini (reproduceri de artă) a formelor- exerciţii de organizare a spaţiului plastic cu ajutorul formelor spontane şi elaborate

.-foi, pensule, acuarele, pahar apă, planşe model -reproduceri de artă - desene ale copiilor -exerciţiul-demonstraţia -explicaţia ;-act.frontală ;-individuală; pe grupe

-observarea sistematica-autoevaluarea-proba practică

1

Unitatea de învăţare : Forma- element de expresie plasticăNr. ore: 4 ore

Nr. Crt.

Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1Forma spontana-descoperirea unor forme spontane „Forme geometrice”

1.21.43.13.2

-exercitii de intuire si recunoastere a formei spontane pe planse si opere de arta;-exercitii de descoperire a unor corespondente intre forma spontana si diferite forme intalnite in natura;-exercitii de identificare a diferitelor forme din natura pe imagini ca : forme de obiecte, forme geometrice, forme plastice

.-foi, pensule, acuarele, pahar apă, planşe model -reproduceri de artă - desene ale copiilor -exerciţiul-demonstraţia -explicaţia ;-act.frontală ;-individuală; pe grupe

-observarea sistematica-autoevaluarea-proba practică

1

2 Obtinerea unor forme spontane prin pliere şi presare „Fluturaşul”

1.21.43.13.2

Exercitii de obtinere a unor forme spontane prin plierea hartiei peste 2-3 picaturi de culoare sau nonculoare;-exercitii de obtinere a unor formespontane prin presarea altei planse care se suprapune peste cea pe care s-au pus 2-3 picaturi de culoare sau nonculoare

.-foi, pensule, acuarele, pahar apă, planşe model -reproduceri de artă - desene ale copiilor -exerciţiul-demonstraţia -explicaţia ;-act.frontală ;

-observarea sistematica-autoevaluarea-proba practică

1

Page 64: 0 0 Planificare Clasa i

-individuală; pe grupe3 Forma elaborata

-prelucrarea unor forme spontane prin adaugarea de elemente„La săniuş”

1.21.43.13.2

-exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica plierii prin adaugarea unor elemente;- exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica presarii prin adaugarea unor elemente;-exercitii de integrare a formelor obtinute intr-un tablou din natura-organizarea unor miniexpozitii la nivelul clasei

.-foi, pensule, acuarele, pahar apă, planşe model -reproduceri de artă - desene ale copiilor -exerciţiul-demonstraţia -explicaţia ;-act.frontală ;-individuală; pe grupe

-observarea sistematica-autoevaluarea-proba practică

1

4

Forma elaborata„Pomi încarcaţi de zăpadă 

1.21.43.13.2

exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica plierii prin adaugarea unor elemente;- exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica presarii prin adaugarea unor elemente;-exercitii de integrare a formelor obtinute intr-un tablou din natura-organizarea unor miniexpozitii la nivelul clasei

.-foi, pensule, acuarele, pahar apă, planşe model -reproduceri de artă - desene ale copiilor -exerciţiul-demonstraţia -explicaţia ;-act.frontală ;-individuală; pe grupe

-observarea sistematica-autoevaluarea-proba practică

1

Unitatea de învăţare : CuloriNr. ore: 4 ore

Nr. Crt.

Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1

Culori primare Steagul României

Covoraş popular

1.2

1.4

2.1

4.1

- Recunoaşterea, identificarea, utilizarea culorilor primare;- Dialog provocat privind semnificaţia culorilor studiate în general şi pentru fiecare elev în parte;- Realizarea unei compoziţii cu tema dată

.-foi, pensule, acuarele, pahar apă, planşe model -reproduceri de artă - desene ale copiilor -exerciţiul-demonstraţia -explicaţia ;-act.frontală ;-individuală; pe grupe

-observarea sistematica-autoevaluarea-proba practică

2

2

Culori binareCurcubeul

„Baloane colorate”

1.2

1.4

2.1

4.1

- Recunoaşterea culorilor binare ;-Obţinerea culorilor binare prin amestecul a două culori primare;-Identificarea culorilor binare în diferite surse;-Realizarea temei propuse, folosind tehnica fuzionării

.-foi, pensule, acuarele, pahar apă, planşe model -reproduceri de artă - desene ale copiilor -exerciţiul-demonstraţia -explicaţia ;-act.frontală ;-individuală; pe grupe

-observarea sistematica-autoevaluarea-proba practică

2

Page 65: 0 0 Planificare Clasa i

Proiectarea unităţilor de învăţareSemestrul al II-lea

Unitatea de învăţare : Tainele culorilorNr. ore: 10 ore

Nr. Crt.

Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1 Culori calde « Ne jucăm cu roşu, galben, oranj »« Apusul soarelui »

1.2

2.1

4.2

4.3 4.4

-observarea culorilor calde;-exerciţii de obţinere a culorilor calde

-Observaţia,conversaţia, explicaţia-Manual,planse,creioane colorate, caiet cu foaie velina-Activitate frontală, individuala, pe grupe

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

2

Culori reci« Verde, albastru, violet »„Noaptea”

1.2

2.1

4.2

4.3 4.4

-observarea culorilor reci

-exerciţii de obţinere a culorilor reci

-Observaţia,conversaţia, explicaţia-Manual,planse,creioane colorate, caiet cu foaie velina-Activitate frontală, individuala, pe grupe

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

3

NonculorileTabla de şah, Arlechinul

1.2

2.1

4.2

4.3 4.4

-Recunoaşterea nonculorilor ;-Realizarea unei compoziţii folosind nonculorile

-Observaţia,conversaţia, explicaţia-Manual,planse,creioane colorate, caiet cu foaie velina-Activitate frontală, individuala, pe grupe

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

4 Tonuri cu alb şi negru« Nori »« Omul de zăpadă »„Ninsoarea”« Vine ploaia »

1.2

2.1

4.2

4.3 4.4

-exerciţii de obţinere a griurilor-obţinerea tonurilor prin amestec cu alb şi negru-compoziţii îmbinând tehnici învăţate

-Observaţia,conversaţia, explicaţia-Manual,planse,creioane colorate, caiet cu foaie velina-Activitate frontală, individuala, pe grupe

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

4

Unitatea de învăţare : Compoziţia plasticăNr. ore: 10 ore

Nr. Crt.

Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

Dactilopictura 1.4 - ex. de folosire a tehnicilor şi materialelor de lucru după propria imaginaţie; -Observaţia,conversaţia, observarea 1

Page 66: 0 0 Planificare Clasa i

1

« Apusul soarelui »

3.1

4.3 4.4

- conversaţii pe marginea lucrărilor obţinute în scopul îmbogăţirii vocabularului specific educaţiei plastice;- observarea unor lucrări plastice din albume de artă pentru identificarea procedeelor folosite, grupelor de culori, a mesajului sugerat de acestea etc.;

explicaţia-Manual,planse,creioane colorate, caiet cu foaie velina-Activitate frontală, individuala, pe grupe

sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2 Haşurarea« Tabla de şah »

1.4

3.1

4.3 4.4

- ex. de folosire a tehnicilor şi materialelor de lucru după propria imaginaţie;- conversaţii pe marginea lucrărilor obţinute în scopul îmbogăţirii vocabularului specific educaţiei plastice;- observarea unor lucrări plastice din albume de artă pentru identificarea procedeelor folosite, grupelor de culori, a mesajului sugerat de acestea etc.;

-Observaţia,conversaţia, explicaţia-Manual,planse,creioane colorate, caiet cu foaie velina-Activitate frontală, individuala, pe grupe

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

1

3Dirijarea culorii prin suflare sau stropire« Copacul »«  Vine ploaia » 

1.4

3.1

4.3 4.4

- ex. de folosire a tehnicilor şi materialelor de lucru după propria imaginaţie;- conversaţii pe marginea lucrărilor obţinute în scopul îmbogăţirii vocabularului specific educaţiei plastice;- observarea unor lucrări plastice din albume de artă pentru identificarea procedeelor folosite, grupelor de culori, a mesajului sugerat de acestea etc.;

-Observaţia,conversaţia, explicaţia-Manual,planse,creioane colorate, caiet cu foaie velina-Activitate frontală, individuala, pe grupe

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

4 Fuzionarea« Nori »

1.4

3.1

4.3 4.4

- ex. de folosire a tehnicilor şi materialelor de lucru după propria imaginaţie;- conversaţii pe marginea lucrărilor obţinute în scopul îmbogăţirii vocabularului specific educaţiei plastice;- observarea unor lucrări plastice din albume de artă pentru identificarea procedeelor folosite, grupelor de culori, a mesajului sugerat de acestea etc.;

-Observaţia,conversaţia, explicaţia-Manual,planse,creioane colorate, caiet cu foaie velina-Activitate frontală, individuala, pe grupe

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

1

5Colajul« Ulciorul »Păsări fantastice

1.4

3.1

4.3 4.4

- ex. de folosire a tehnicilor şi materialelor de lucru după propria imaginaţie;- conversaţii pe marginea lucrărilor obţinute în scopul îmbogăţirii vocabularului specific educaţiei plastice;- observarea unor lucrări plastice din albume de artă pentru identificarea procedeelor folosite, grupelor de culori, a mesajului sugerat de acestea etc.;

-Observaţia,conversaţia, explicaţia-Manual,planse,creioane colorate, caiet cu foaie velina-Activitate frontală, individuala, pe grupe

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

6 Realizarea unor compoziţii libere

1.4

3.1

4.3 4.4

- ex. de folosire a tehnicilor şi materialelor de lucru după propria imaginaţie;- conversaţii pe marginea lucrărilor obţinute în scopul îmbogăţirii vocabularului specific educaţiei plastice;- observarea unor lucrări plastice din albume de artă pentru identificarea procedeelor folosite, grupelor de culori, a mesajului sugerat de acestea etc.;

-Observaţia,conversaţia, explicaţia-Manual,planse,creioane colorate, caiet cu foaie velina-Activitate frontală, individuala, pe grupe

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

7

Realizarea unei expozitii

1.4

3.1

4.3 4.4

- ex. de folosire a tehnicilor şi materialelor de lucru după propria imaginaţie;- conversaţii pe marginea lucrărilor obţinute în scopul îmbogăţirii vocabularului specific educaţiei plastice;- observarea unor lucrări plastice din albume de artă pentru identificarea procedeelor folosite, grupelor de culori, a mesajului sugerat de acestea etc.;

-Observaţia,conversaţia, explicaţia-Manual,planse,creioane colorate, caiet cu foaie velina-Activitate frontală, individuala,

observarea sistematică (probe orale, fise de lucru, teme de lucru acasă )

1

Page 67: 0 0 Planificare Clasa i

pe grupe evaluare formativa

Page 68: 0 0 Planificare Clasa i

EDUCAŢIE MUZICALĂ

ARIA CURRICULARĂ Arte

DISCIPLINA Educaţie muzicală

CURRICULUM Nucleu

NUMĂR ORE 1 ore pe săptămână – 34 ore anual

NR.

CRT.

SEMESTRUL NR.

ORE

1. Sem. I 14

2. Sem. al II-lea 20

3. TOTAL 34

Page 69: 0 0 Planificare Clasa i

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr.Crt

Unit. deînvăţare

Ob. deref. Conţinuturi

Nr.ore

Săpt

1 Deprinderi de cântare vocală şi

instrumentală 1.11.2

-Vocea (sunete vocale, vocea utilizata in cântare si vorbire); deprinderi specifice de cântat; cântare individuala si in grup;

-Obiecte sonore si instrumente muzicale (surse de producere a sunetelor din universul familiar copilului; propriul corp-instrument sonor; obiecte sonore utilizate in jocuri si improvizaţii muzicale);

-Sunetul muzical (sunete din natura si din viata cotidiana; sunetul muzical si zgomotul; calitatea sunetului muzical)

5 1-5

2. Elemente de limbaj muzical:

Ritmul

1.51.62.42.5

2.6

-Ritmul muzical (sunete lungi si scurte, pauze) 4 6-9

3.Elemente de limbaj muzical: Timbrul

1.1;1.2;

1.5;2.5

- sunete din natură şi din mediul înconjurător;- sunete vocal-instrumentale;

5 10-14

Semestrul al II - lea

4.Elemente de limbaj muzical:Interpretarea

1.1;1.3;1.4;2.1;2.2;2.4;2.5

- sunete care se aud tare-încet;- procedee armonico-polifonice: grupe alternative, solist-cor;- mişcarea pe muzică (liberă, ritmică);- acompaniamentul ritmic cu jucării muzicale;

7 15-18

5. Deprinderi de cântare

instrumentală

1.1;1.3;2.1

- cântarea instrumentală:- jucării muzicale;- percuţie corporală;- cântarea cu acompaniament

619-24

6. Elemente de limbaj muzical:

Ritmul

1.51.62.42.52.6

-Ritmul muzical (sunete lungi si scurte, pauze)

325 -27

7. Elemente de limbaj muzical:Melodia

1.52.62.5

-Melodia (sunete înalte şi joase; mersul melodic- suitor, coborâtor)

4 28- 30

Page 70: 0 0 Planificare Clasa i

8. Deprinderi de diferenţiere a nuanţelor si

respectarea lor in interpretarea cântecelor

1.11.21.5

-Intonarea de cântece in care se urmăreşte respectarea nuanţelor ( tare/încet)

2 31- 32

9. Deprinderi de mişcare pe

muzică1.31.62.12.22.4

Intonarea de cântece dublate de mimă şi dans

2 33 -34

Page 71: 0 0 Planificare Clasa i

Proiectarea unităţilor de învăţareSemestrul I

Unitatea de învăţare : Deprinderi de cântare vocală şi instrumentalăNr. ore: 5 ore

Nr. Crt.

Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1 -Vocea (sunete vocale, vocea utilizata in cântare si vorbire); deprinderi specifice de cântat; cântare individuala si in grup; -“Şcolărei şi şcolăriţe” muzica Timotei Popovici

1.1,1.2,

- exerciţii de ţinută corporală;-exerciţii de verificare a deprinderilor muzicale pe care le-au dobândit copii până la intrarea în şcoală;- memorizarea unor cântece;-cantarea model, recitare ritmica

- casetofon,- activitate frontală, individuală, pe grupe;-exerciţii ritmico-melodice

-observarea sistematica-proba practică

2

2 Cântarea vocală” A,a,a, acum e toamna, da!”

- „Bate vantul frunzele”, Dimitre Cuclin

- jocuri – exerciţii de tehnică vocală (relaxare, respiraţie, articulaţie, intonaţie, dicţie);- memorizarea unor cântece;A.T.Toamna- Fructe si legume –desen-audiere de piese muzicale

- casetofon,- activitate frontală, individuală,Cantecele” A,a,a, acum e toamna, da!”, „Bate vantul frunzele”, Dimitre Cuclin

observarea sistematica-proba practică

2

3 - Sunetul muzical (sunete din natura si din viata cotidiana; sunetul muzical si zgomotul; calitatea sunetului muzical) -« Toamna » muzică M. Constantin, versuri Gh. Hiliţă

1.1,1.2,

- exerciţii de omogenizare a emisiei vocale şi de respiraţie;-jocuri muzicale;- memorizarea unor cântece;A.T.Toamna- In padurea cu alune, desen- reglarea respiraţiei prin exerciţii muzicale -Suflăm în lumânări

- casetofon,- activitate frontală, individuală, pe grupe;-exerciţii ritmico-melodice -observarea

sistematica-proba practică

1

Page 72: 0 0 Planificare Clasa i

Unitatea de învăţare : Elemente de limbaj muzical: RitmulNr. ore: 4 ore

Nr. Crt.

Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1 Sunete lungi şi scurte“ Vulpea si gasca”

1.3;1.5;1.6;2.1

-jocuri-exercitii de recunoaştere si exemplificare a sunetelor lungi si scurte;-memorizarea de cântece;-reproducerea vocală a unor onomatopee, recitativeA.T.Lumea poveştilor, desen

-jucarii muzicale;-activitate frontala si individuala;-casetofonCantec “ Vulpea si gasca”, muzica din folclorul copiilor

Observarea sistematicaProba practica 1

2 Marcarea structurilor ritmice în cântec‘Iepuras coconas ‘’

1.3;1.5;1.6;2.1;2.6

-jocuri de recunoaştere şi marcare a structurilor ritmice pe cântec;-improvizaţii ritmice;-memorizare de cânteceA.T.Lumea poveştilor, Personajul meu fantastic, desen recunoaşterea timbrelor vocale sau instrumentale prin percepţie auditivă (directă/audiţie)

-activitate frontala si pe grupe;-casetofonCantec ‘Iepuras coconas ‘’, muzica din folclorul copiilor

Observarea sistematicaProba practica 1

3 Recunoaşterea auditivă a structurilor ritmice din cântece “Alunelul”,

1.3;1.5;1.6;2.1

-concurs de recunoaştere auditiva a unor cântece pe baza structurilor ritmice din cântec;-interpretarea unor cântece cu acompaniament ritmic (cu creionul în bancă, bătăi din palme sau jucării sonore)A.T.Natura în viaţa noastră, , discuţie

-activitate frontala, pe grupe, individuala;-casetofonCantec “Alunelul”, muzica din folclorul copiilor

Observarea sistematicaProba practica 1

4 Recapitulare şi sistematizare - ritmul

1.3;1.5;1.6;2.1;2.6

-exerciţii şi jocuri de interpretare şi de recunoaştere a unor cântece pe baza unor structuri ritmice;-improvizarea spontană a unor combinaţii ritmice însoţite de mişcareA.T.Universul, Planetele, desen

-activitate frontala, pe grupe, individuala;-casetofonCantecele invatate

Observarea sistematicaProba practica

Unitatea de învăţare : Elemente de limbaj muzical: TimbrulNr. ore: 5 ore

Nr. Crt.

Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1 - sunete din natură şi din mediul înconjurătorCantec „Oac, oac”, muzica din folclorul copiilor Cantec „Ratustele”, muzica N Gany

1.11.21.32.1

- exerciţii de ţinută corporală pentru dezvoltarea tehnicii vocale;- jocuri de recunoaştere a unor sunete din natură şi din mediul înconjurător;- imitarea unor sunete din natură şi din mediul înconjurător; A.T: Animale domestice Ghicitori despre animale Jocuri onomatopeice- comunicarea orală pe marginea versurilor cântecelor;

- casetofon, casete;- activitate frontală, individuală;Cantec „Oac, oac”, muzica din folclorul copiilor Cantec „Ratustele”, muzica N Gany

- observarea sistematică- proba practică

2

Page 73: 0 0 Planificare Clasa i

- sunete vocale şi instrumenaleCantec „Ceata lui Pitigoi”, muzica N IonescuCantec „Puisorul cafeniu”, muzica J Lupu

1.11.21.32.1

- exerciţii – jocuri de ascultare şi recunoaştere a sunetelor vocale şi instrumentale; diferenţierea lor după criterii proprii;- exerciţii – joc de recunoaştere a timbrului unor instrumente/jucării muzicale sau vocilor colegilor;A.T.Animale salbatice, desen

- casetofon, casete;- activitate frontală, individuală;Cantec „Ceata lui Pitigoi”, muzica N IonescuCantec „Puisorul cafeniu”, muzica J Lupu

- observarea sistematică- proba practică

2

Recapitulare şi sistematizare - Timbrul

1.11.21.32.1

- exerciţii – jocuri de ascultare şi recunoaştere a sunetelor vocale şi instrumentale; diferenţierea lor după criterii proprii;- exerciţii – joc de recunoaştere a timbrului unor instrumente/jucării muzicale sau vocilor colegilor;A.T.Animale salbatice, desen

-activitate frontala, pe grupe, individuala;-casetofonCantecele invatate

Observarea sistematicaProba practica

1

Page 74: 0 0 Planificare Clasa i

Proiectarea unităţilor de învăţareSemestrul al I I -lea

Unitatea de învăţare : Elemente de limbaj muzical: InterpretareaNr. ore: 7 ore

Nr. Crt.

Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1 Sunete care se aud tare-încetCantecul animalelor”, muzica M. GaescuCantec “Pupaza din tei”, melodie populara

1.3;1.5;2.1

-exerciţii şi jocuri de interpretare a unor cântece în diferite momente;-audiţie muzicală;memorizarea şi interpretarea de cântece A.T.Reguli de circulaţie, discuţii-exerciţii de selectare şi interpretare în nuanţe diferite a unor fragmente muzicale;

-activitate frontala, pe grupe, individuala;Cantecul animalelor”, muzica M. GaescuCantec “Pupaza din tei”, melodie populara

Observarea sistematicaProba practica

2

2 Procedee armonico-polifonice: grupe alternative solist-cor

1.3;1.5;2.1;2.2

-interpretarea unor fragmente utilizând procedee armonico-polifonice;-audierea unor piese muzicale pentru copiiA.T.Telefonul, joc de rol- redarea fragmentară sau integrală în colectiv, grup, perechi a cântecelor-interpretarea unor cântece pe grupe alternative sau cu solist-cor;-memorizarea unor cânteceA.T.În vizită la bunici, joc de rol

-activitate frontala, pe grupe;-casetofonCantec ‘Greierasul’, muzica G. TeodosiuCantec ‘Cantecul piticilor’, muzica M. Gaescu

Observarea sistematicaProba practica

3

3 Mişcare pe muzică (liberă/ritmică)« Ceata lui Pitigoi »

1.3;1.4;1.5;2.2;2.3

-intonarea cântecelor învăţate, dublată de mimă şi dans;-improvizarea unor mişcări sugerate de textul cântecelor interpretateA.T.Anotimpurile, Vara, desen

-casetofon, cantecele invatate;-activitate frontala, pe grupe, individualCeata lui Pitigoi

Observarea sistematicaProba practica 1

4 Acompaniamentul ritmic cu jucării muzicale‘Povestea unui ciobanas’, muzica D.D.Stancu

1.3;1.4;1.5;1.6;2.1;2.4

-jocuri-concursuri de interpretare a unor cântece din repertoriul clasei;-jocuri de acompaniere a cântării cu ajutorul jucăriilor muzicale;-concurs: Cel mai bun interpretA.T:joc de rol, Întâlnirea insectelor

-jucarii muzicale, cantecele invatate;-activitate frontala, pe grupe, individuala;Cantec ‘Povestea unui ciobanas’, muzica D.D.Stancu

1

Page 75: 0 0 Planificare Clasa i

Unitatea de învăţare : Deprinderi de cântare instrumentalăNr. ore: 6 ore

Nr. Crt. Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1 Jucării muzicale „ Tobosarul , melodie germana „ Drag mi-e jocul romanesc”,muzica din folclorul copiilor

1.21.31.52.42.6

- jocuri – exerciţii de producere a sunetelor cu diferite obiecte şi instrumente muzicale;- improvizaţii muzicale;intonare şi memorizare de cântece;A.T: Oameni şi meserii – Ce vreau să fiu? – joc-cântarea vocală, după auz, cu acompaniament instrumental ritmic, în grupe, în colectiv sau individual;

- casetofon, jucării muzicale;- activitate frontală, individuală, pe grupe;Cantecul „ Tobosarul , melodie germana Cantecul „ Drag mi-e jocul romanesc”,muzica din folclorul copiilor

Observarea sistematicaProba practica

2

2 Percuţie corporală „Daca vesel se traieste”, din folclorul copiilor „ Bat din palme”, muzica Lili Schwam“Cântaţi cu noi” BIMBAM

1.21.41.51.62.42.52.6

- jocuri – exerciţii de recunoaştere a propriului corp ca instrument sonor;- improvizaţii ritmice;- intonarea şi memorizarea unor cântece;A.T: Să ne cunoaştem corpul - La doctor – joc de rol-cantarea vocala cu miscari corporale adecvate , acompaniate de jucarii muzicale

- casetofon, propriul corp (bătăi din palme, din picioare)- activitate frontală, individuală, pe grupe;Cântecul „Daca vesel se traieste”, din folclorul copiilor Cantecul „ Bat din palme”, muzica Lili Schwam“Cântaţi cu noi” BIMBAM

- observarea sistematică- proba practică

3

3 Recapitulare şi sistematizare

1.21.41.51.62.42.52.6

- jocuri – exerciţii de recunoaştere a propriului corp ca instrument sonor;- improvizaţii ritmice;- intonarea şi memorizarea unor cântece;

-activitate frontala, pe grupe, individuala;-casetofonCantecele invatate

Observarea sistematicaProba practica

1

Unitatea de învăţare : Elemente de limbaj muzical: RitmulNr. ore: 3 ore

Nr. Crt. Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1 Audiţia interioară‘Vine, vine primavara’, muzicaN. Saxu

1.3;1.5;1.6;2.1

-interpretarea unor structuri ritmice din cântecele învăţate pe baza audiţiei interioare;-compararea unor sunete (lungi, scurte) dintr-un fragment muzical audiatA.T.Natura în viaţa noastră, Iarna , desen

-casetofon;-activitate pe grupe;Cantec ‘Vine, vine primavara’, muzicaN. Saxu

Observarea sistematicaProba practica

1

Page 76: 0 0 Planificare Clasa i

2 Recunoaşterea auditivă a structurilor ritmice din cântece “Mama”, muzica P. Stratan

1.3;1.5;1.6;2.1

-concurs de recunoaştere auditiva a unor cântece pe baza structurilor ritmice din cântec;-interpretarea unor cântece cu acompaniament ritmic (cu creionul în bancă, bătăi din palme sau jucării sonore)A.T.Natura în viaţa noastră, Primăvara, discuţie

-casetofon, jucarii sonore;- activitate pe grupe;Cantec “Mama”, muzica P. Stratan

Observarea sistematicaProba practica 1

3 Improvizaţia spontană colectivă “Infloresc gradinile”, muzica T. Popovici

1.3;1.5;1.6;2.6

-jocuri de improvizare spontană a unor structuri ritmice cu ajutorul silabelor onomatopeice;-interpretarea unor cânteceA.T.Mama mea, desen

-activitate frontala, pe grupe;-casetofonCantec “Infloresc gradinile”, muzica T. Popovici

Observarea sistematicaProba practica

1

Unitatea de învăţare : Elemente de limbaj muzical: MelodiaNr. ore: 4 ore

Nr. Crt. Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1 Sunete înalte şi sunete joase“Sade rata pe butoi” ,muzica A. Pascanu

1.3;1.5;2.1;2.5

-jocuri şi exerciţii de tehnică vocală;-jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase;-interpretarea şi memorizarea unor cântece; A.T.Universul, Pământul, desen- interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp în care se marchează sonor metrul (măsura);

-activitate frontală, pe grupe, individuala;-casetofonCantec “Sade rata pe butoi” ,muzica A. Pascanu

Observarea sistematicaProba practica 1

2 Genuri muzicale: folclorul copiilor“Un motan cat un pisoi” ,muzica din folclorul copiilor “Iepurasul”, muzica si text G. Lupescu

1.3;1.5;2.1;2.5;2.6.

-exerciţii-jocuri de interpretare şi recunoastere a unor fragmente muzicale în mers melodic suitor şi coborâtor;-jocuri de creare spontană a unor combinaţii ritmice de silabe onomatopeice în jocuri colective de creaţie;-memorizare de cântece-memorizarea unor cânteceA.T.Valorile, Binele şi răul, joc de rol- reproducerea, sesizarea, recunoaşterea, executarea unor sunete lungi şi scurte, la început cu durate nedefinite, apoi respectând raportul exact de durată;

-activitate frontala, individuala;-casetofonCantec “Un motan cat un pisoi” ,muzica din folclorul copiilorCantec “Iepurasul”, muzica si text G. Lupescu

Observarea sistematicaProba practica

2

3 Recapitulare şi sistematizare

1.3;1.5;2.1;2.5;2.6.

-exerciţii-jocuri de interpretare şi recunoastere a unor fragmente muzicale în mers melodic suitor şi coborâtor;-jocuri de creare spontană a unor combinaţii ritmice de silabe onomatopeice în jocuri colective de creaţie;-memorizare de cântece-memorizarea unor cântece

-activitate frontala, pe grupe, individuala;-casetofonCantecele invatate

Observarea sistematicaProba practica

1

Page 77: 0 0 Planificare Clasa i

Unitatea de învăţare : Deprinderi de diferenţiere a nuanţelor si respectarea lor in interpretarea cântecelorNr. ore: 2 ore

Nr. Crt. Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1 Procedee armonico-polifonice:–„Sărbătoarea

primăverii-hora” (Anda)

- ”Azi Grivei e mânios”,Liviu Comes

1.1.1.3.1.4.2.2.2.5.

redarea fragmentară sau integrală în colectiv, îngrupuri mici sau cuplu a cântecelor din repertoriul propus (10-15 cântece cu ambitusul (DO1 - DO2);- exersarea deprinderilor de cântare în grup, în poziţie lejeră, cu emisie naturală şi dicţie corectă;- interpretarea unor cântece pe grupe alternative:de la strofă la strofă, de la vers la vers;- exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, învăţarea prin dramatizare

-activitate frontală, pe grupe, individuala;-casetofonCantec –„Sărbătoarea

primăverii-hora” (Anda)Cantec”Azi Grivei e mânios”,Liviu Comes

Observarea sistematicaProba practica

2

Unitatea de învăţare : Deprinderi de mişcare pe muzicăNr. ore: 2 ore

Nr. Crt. Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1 Intonare de cântece cu mimă şi dans „Ziua celor mici”/ „Copii suntem cu toţii”

1.2.1.4.1.5.2.1.2.2.2.4.2.5.2.6..

- exerciţii de mimă şi dans;- intonare şi memorizare de cântece;- exersarea, prin joc, a unor mişcări diferenţiate pe grupe (personaje), stabilite prin indicaţii de regie şi de desfăşurare;- audierea unor piese din folclorul copiilor sau din muzica cultă (înregistrări sau în direct);- joc ritmic: „În oglindă” – imitarea unor mişcări ritmice dirijate sugerate de învăţător (elev);- jocuri muzicale cu mişcări;- jocuri – dans;

-activitate frontală, pe grupe, individuala;-casetofonCantec „Ziua celor mici”/Cantec” „Copii suntem cu toţii”

Observarea sistematicaProba practica

2

Page 78: 0 0 Planificare Clasa i

EDUCAŢIE FIZICĂ

ARIA CURRICULARĂ Educaţie fizică şi sport

DISCIPLINA Educaţie fizică

CURRICULUM Nucleu

NUMĂR ORE 2 ore pe săptămână – 72 ore annual

NR.

CRT.

SEMESTRUL NR.

ORE

1. Sem. I 28

2. Sem. al II-lea 40

3. TOTAL 68

Page 79: 0 0 Planificare Clasa i

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Sem INr.Crt

Unit. deînvăţare

Ob. deref. Conţinuturi

Nr.ore

Săpt

1Elemente de organizare a activităţilor prac-tice sportive

1.2. 1.3.2.3. 2.4.

5.1.

Formaţii de adunare în linie pe un rând; Formaţii de deplasare în coloană câte

unul; Alinierea în linie; Întoarceri prin săritură la stânga şi la

dreapta; Poziţiile drepţi şi pe loc repaus;

4

1-2

2Deprinderi motrice de bază 1.2. 3.1.

3.2. 4.1.

Mers obişnuit cu ţinuta corectă şi coordonare de braţe;

Mers în coloană câte unul; Pasul de alergare; Săritura pe loc şi cu deplasare; Mobilitate şi stabilitate articulară;

61-3

3 Alergare deviteză 1.2. 3.2.

5.1.

Alergare şi variante de alergare; Alergare de viteză cu start din picioare

pe distanţa de 25 metri, sub formă de concurs;

8 3-6

4Jocuri sportive

1.2. 3.1.3.2. 4.1.

5.1.

Aruncarea şi prinderea mingii cu două mâini, de pe loc;

Aruncarea mingii cu o mână şi prinderea cu două mâini;

Pasarea mingii cu piciorul;

103-8

5 Rezistenţă 2.1. 2.3.3.2. 5.1.

Rezistenţa generală la eforturi aerobe;

5 5-8

6Elemente ale dezvoltării fizice armonioase

2.1.2.2.2.3.2.4.

Respectarea poziţiei corecte; Poziţiile: stând, stând depărtat, stând pe

genunchi, şezând, culcat; Mişcări: duceri ale braţelor înainte, sus,

lateral; duceri ale unui picior înainte, înapoi, lateral, duceri ale mâinilor pe

şold, pe umeri, la ceafă; flexii şi extensii ale braţelor şi ale picioarelor; ridicări, aplecări ale trunchiului; rotări ale braţelor şi ale capului; Complex de dezvoltare fizică liberă; Exerciţii corective;

PERMANENT

7 Deprinderi motrice utilitar-aplicative

3.1. 3.2.4.1. 5.1.

Echilibru – menţinerea poziţiilor stând pe vârfuri, pe călcâie, ghemuit;

Căţărare cu ajutorul braţelor şi picioarelor, pe scară fixă prin păşire şi apucări succesive;

89-12

8

Îndemânare 2.1.2.2.2.3.

Coordonarea acţiunilor motrice realizate individual;

Sărituri pe loc şi cu deplasare; Săritura în lungime de pe loc; *Sărituri la coardă pe două picioare; Aruncare la ţintă orizontală

6 9-12

93.1.

Cumpăna pe un genunchi; Semisfoara; 10-14

Page 80: 0 0 Planificare Clasa i

Gimnastică acrobatică

3.2.4.1.5.1.

Podul de jos; Rulări Rostogoliri din ghemuit în ghemuit; Târâre pe palme şi pe genunchi, pe

antebraţe şi pe genunchi

8

10 Jocurirecreative 2.3. 3.1.

3.2. 5.1. Jocuri de atenţie; Jocuri dinamice

10 1-212-14

Sem IINr.Crt

Unit. deînvăţare

Ob. deref. Conţinuturi

Nr.ore

Săpt

1 Elemente de organizare a ac-tivităţilor practice sportive

1.2. 1.32.3. 2.4

5.1..

Formaţii de adunare în linie pe 1 rând; Alinierea în linie; Întoarceri prin săritură la stânga şi la

dreapta; Poziţiile drepţi şi pe loc repaus; P

ERMANENT

1-2

2 Elemente ale dezvoltării fizice armonioase

2.1.2.2.2.3.2.4.

Respectarea poziţiei corecte; Poziţiile: stând, stând depărtat, stând pe

genunchi, şezând, culcat; Mişcări : duceri ale braţelor înainte, sus,

lateral; duceri ale unui picior înainte, înapoi, lateral; duceri ale mâinilor pe şold, pe umeri, la ceafă; flexii şi extensii ale braţelor şi picioarelor; ridicări, aplecări ale trunchiului; rotări ale braţelor şi ale capului;

Complex de dezvoltare liberă; Exerciţii corective;

3 Forţa 2.1.2.2.2.3.

Forţa dinamică segmentară – spate, abdomen, membre;

Susţinerea probelor opţionale pentru evaluare;

8 5-8

4

Deprinderi motrice de bază

1.1.3.1.3.2.4.1.

Mers obişnuit cu ţinuta corectă şi coordonare a braţelor;

Mers în coloană câte unul; Alergare cu păstrarea direcţiei: şerpuită,

cu ocolire de obstacole, peste obstacole; Sărituri pe loc şi cu deplasare; Aruncare şi prindere – aruncare

azvârlită, la ţintă, la partener, la distanţă cu una şi cu două mâini; prindere cu două mâini; rostogoliri ale mingii pe sol;

89-12

5Deprinderi motrice utilitar - aplicative

3.1.3.2.4.1.5.1.

Tracţiune – împingere: deplasarea propriului corp situat pe sol sau banca de gimnastică, prin împingeri realizate cu braţele şi picioarele;

Transport de greutăţi –obiecte uşoare, apucate cu una sau două mâini, individual şi în perechi;

Ştafete şi parcursuri aplicative;

81-6

6Rezistenţa 2.1.

2.3.3.2.

Rezistenţa generală la eforturi aerobe – alergare în tempo uniform pe distanţe variabile;

Exerciţii pentru coordonarea respiraţiei;

6 13-15

Page 81: 0 0 Planificare Clasa i

5.1. Alergare de rezistenţă; 7 Îndemânarea 2.1. 2.2.

2.3. Coordonarea acţiunilor motrice realizate

individual; 1214-17

8Viteza 2.2.

2.3.5.1.

Viteza de reacţie la stimuli vizuali, auditivi şi tactili;

Viteza de execuţie în acţiuni motrice singulare;

Viteza de deplasare pe direcţie rectilinie;

10 10-15

9

Deprinderi motrice sportiv elementare

3.2.4.1.5.1.

Pasarea şi prinderea mingii cu două mâini;

Pasare cu o mână şi prindere cu două mâini

Conducerea mingii cu mâna şi cu piciorul;

Ştafete şi jocuri cuprinzând procedeele învăţate;

Executarea a două elemente tehnice izolate ca probe de control;

21 1-413-20

Page 82: 0 0 Planificare Clasa i

Proiectarea unităţilor de învăţareSemestrul I

Unităţi de învăţare Nr. ore

Data Ob. ref. Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Elemente de organizare a activităţilor practice sportive

Deprinderile motrice de bază – mersul şi alergarea

2 1.1.1.2.1.3.2.1.

Cunoaşterea elevilor şi prezentarea importanţei ed. fizice asupra sănătăţii

Formaţii de adunare în linie pe un rând, în linie pe două rânduri

Deplasare în coloană câte unul şi câte doi

- receptarea explicaţiilor şi a exemplelor;- corectări;- adunări, împrăştieri, reveniri în formaţie;- jocuri dinamice.

.- organizarea colectivului de elevi, recomandări pentru echipamentul necesar, explicarea şi demonstrarea formaţiilor de Materiale: marcaje, fluier.

Observare sistematică a elevilor

se evalueaza regasirea locului in formatie

ritmul si directia corecta

21.1.1.2.1.3.2.1.

Poziţiile: drepţi şi pe loc repaus

- adoptări de poziţii pe baza prezentării şi a exemplificării;- ex. şi jocuri pentru formarea poziţiei corecte;- treceri dintr-o poziţie în alta.

- demonstrarea şi explicarea poziţiilor, mişcări ale braţelor, picioarelor şi îndoiri ale trunchiului - adoptarea poziţiilor de drepţi şi pe loc repaus .- joc « Bucheţelele » Sisteme de acţionare- M1, AL1.Materiale: marcaje, fluier.

Observare sistematică a comportamentului de

receptor/ executor

Evaluare prin joc

2

1.1.1.2.1.3.2.1.

Întoarceri, prin săritură, la stânga şi la dreapta

Mers obişnuit cu ţinuta corectă şi coordonare de braţe

- întoarceri în formaţie, la comandă;- execuţii ale poziţiilor şi trecerii dintr-o poziţie în alta;- corectări şi recomandări;- exersarea independentă a mersului obişnuit;- jocuri dinamice.

- demonstrarea întoarcerilor şi a ţinutei corecte în timpul mersului cu exerciţii de prelucrare a selectivă a segmentelor corpului - întoarceri prin săritură la stânga şi la dreapta, mersului obişnuit .- jocuri dinamice, « Cine aleargă mai corect »,

Observare sistematică a comportamentului de

receptor

Temă de lucru pentru acasă -întoarceri

Evaluare prin joc

Page 83: 0 0 Planificare Clasa i

Deprinderile motrice de bază – mersul şi alergarea

Dezvoltarea vitezei şi îndemânării

1 3.1.4.1.5.3.

Variante de mers: pe vârfuri, pe călcâie, ghemuit

Viteza de reacţie la stimuli vizuali, auditivi şi tactili

- exersarea variantelor de mers;- combinaţii de mers şi alergare;- jocuri dinamice.- adunări, împrăştieri, reveniri în formaţia iniţială;- porniri şi opriri din mers pe loc;- treceri dintr-o poziţie în alta, întoarceri;- alergări în linie dreaptă, şerpuit, cu ocolire, cu schimbarea direcţiei -întrecere;

.- executarea variantelor de mers, a mersului cu păstrarea direcţiei către diferite repere, alergare cu măşcări ale corpului şi segmentelor, exerciţii libere .- ştafetă, joc dinamic « Să alergăm puţin », « Cursa pe numere » .- ex. de relaxare pentru reducerea nivelului de efort Materiale: marcaje, fluier, steguleţe, panglici colorate.

Observare sistematică a comportamentului de

receptor/ executor

autoevaluare

1 3.1.4.1.5.3.

Variante de mers: pe vârfuri, pe călcâie, ghemuit

Viteza de execuţie în acţiuni motrice singulare

- combinaţii de mers şi alergare;- corectări şi recomandări;- trasee de alergare cu sarcini motrice variate;- aruncări şi prinderi individuale ale mingii;- ştafete pe echipe cuprinzând sărituri la coardă individuale;- jocuri dinamice.

.- executarea variantelor de mers, a mersului cu păstrarea direcţiei către diferite repere, flexii şi extensii ale braţelor, exerciţii de prelucrare selectivă a segmentelor corpului ştafetă, jocuri dinamice ex. de relaxare pentru reducerea nivelului de efortMateriale: marcaje, fluier.

Observare sistematică a comportamentului de receptor şi executor

autoevaluare

1 3.1.4.1.5.3.

Pasul de alergare, alergare cu păstrarea direcţieiViteza de deplasare pe direcţie rectilinie / Întreceri pe 25 m.

- exersarea corectă a alergării cu păstrarea direcţiei;- parcurs aplicativ ce include variantele de mers şi alergare;- porniri şi opriri din mers pe loc;- întreceri de alergare pe direcţie rectilinie.

- exerciţii de mers şi alergare, mişcări ale braţelor şi picioarelor, ale trunchiului . – executarea variantelor de alergare, cu păstrarea direcţiei; întreceri de alergare pe direcţie rectilinie .- joc « Cine ajunge primul ? » parcurs aplicativ Materiale: marcaje, fluier.

Observare sistematică a comportamentului de receptor şi executor

se evalueaza tinuta

1 3.1.4.1.5.3.

Pasul de alergareAlergare cu păstrarea direcţiei

Stafete sub formă de întrecereÎntreceri pe 25 m.

- exersarea corectă a alergării cu păstrarea direcţiei ;- parcurs aplicativ ce include variantele de mers şi alergare;- ştafete sub formă de întrecere.

.- variante de mers şi alergare, exerciţii de dezvoltare fizică libere . – ştafetă .- joc- « Automobilele », parcurs aplicativ .

Materiale: marcaje, fluier.

Observare sistematică acomportamentului de

receptor

Evaluare reciprocă

1 3.1.4.1.

Variante de alergare: şerpuită, cu ocolire

- exersarea variantelor de alergare ;

.- executarea variantelor de mers şi alergare

Observare sistematică a comportamentului de

Page 84: 0 0 Planificare Clasa i

Deprinderi motrice de baza - alergare

5.3. obstacole, peste obstacole

Alergare de viteză cu start din picioare

- exersarea alergării uşoare cu poziţia corectă a corpului şi lucrul braţelor;- exersarea startului de sus;- întreceri de alergare.

exersarea / executarea alergării de viteză cu start de sus  .- întreceri de alergare, joc dinamic « Cursa pe numere » 

receptor

coordonat si elastic

3 3.3.3.4.

Probă de control –Întreceri pe 25 m.Se organizează 3 întreceri de alergare pe 25 m în serii de câte 4 elevi, în lecţii diferite, modificând componenţaseriilor, acordându-se: 1 punct pentru locul IV; 2 puncte pentru locul III; 3 puncte pentru locul II; 5 puncte pentru loculI.

- întreceri pe 25 m;- joc dinamic.

- realizarea unor variante de mers şi alergare .- întreceri pe distanţa de 4 puncte – sufficient 6 puncte -bine 7 puncte – foarte bine.- joc dinamic

Probă practică

Deprinderi motrice utilitar –aplicative : târâre

.Deprinderi sportive cu specific de gimnastică

1 2.3.3.3.3.4.4.1.5.1.

Târâre pe palme şi pe genunchi

Cumpăna pe un genunchi cu sprijinul palmelor pe sol

- exersarea liberă a târârii pe palme şi pe genunchi; - parcurs aplicativ ce include târârea;-exersarea separată a elementului nou;- joc dinamic.

- prezentarea şi învăţarea târârii pe palme şi pe genunchi, învăţarea cumpenei pe un genunchi cu sprijinul palmelor pe sol .- învăţarea şi exersarea noilor deprinderi ; întreceri individuale; .- jocul « Cursa prin tunel » (târâre printre picioarele colegilor)Materiale: obstacole, limitatoare de înălţime, fluier, fanioane,

Observare sistematică a comportamentului de

receptor / executor

Temă pentru acasă (cumpăna)

Page 85: 0 0 Planificare Clasa i

Deprinderi sportive cu specific de gimnastică

saltele de gimnastică, planşe, filme.

pozitia corecta

corectitudinea exrcitiului

2 2.3.3.3.3.4.4.1.5.1.

Târâre pe antebraţe şi genunchi

Semisfoara şi podul de jos

- exersarea liberă a târârii pe antebraţe şi genunchi;- dialog însoţit de exemplificări şi explicaţii;- activităţi practice de exersare a elementului nou;corectări şi recomandări;- întreceri individuale.

.- prezentarea elementelor deprinderii de învăţat ; parcurs aplicativ ce include târârea .- învăţarea şi exersarea deprinderii învăţate ; joc – « Cursa şopârlelor » Materiale: saltele de gimnastică, planşe, marcaje, fluier.

Observare sistematică(listă de control)

autoevaluare

pozitia corecta

corectitudinea exrcitiului1 2.3.

3.3.3.4.4.1.5.1.

Parcursuri aplicative ce includ târârea şi elementele de gimnastică învăţate

-exersarea corectă a variantelor de târâre ;-parcurs aplicativ ;-joc dinamic.

parcursuri aplicative cu târârea pe palme şi pe genunchi, pe antebraţe şi genunchi .- exersarea cumpenei, semisforii şi podului de jos – întreceri

Evaluare reciprocă

Temă pentru acasă (târâre, elemente de gimnastică)

2

2.3.3.3.3.4.4.1.5.1.

Rulări (pe abdomen şi piept; laterală)

Deplasarea propriului corp pe o suprafaţă alunecoasă, prin

- dialog însoţit de exemplificări şi explicaţii;- exersarea separată a elementului nou;-corectări şi recomandări;- întreceri individuale;- învăţarea prizelor şi a modului

.- învăţarea elementului nou ; explicaţii şi demonstraţii pentru deplasarea propriului corp prin tracţiune .- exersarea prizelor şi tracţiunea propriului corp pe o suprafaţă alunecoasă; întreceri

Observare sistematică a comportamentului de

receptor

Temă de lucru pentru acasă individualizată

Page 86: 0 0 Planificare Clasa i

Deprinderi motricce utilitar-aplicative: tracţiune şi împingere

tracţiune cu braţele de tracţiune. individuale Materiale: saltele de gimnastică, sanie, căruţ.

(rulări)

Evaluare reciprocă pe grupe mici

1

2.3.3.3.3.4.4.1.5.1.

Rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit

Deplasarea propriului corp situat pe sol, bancă, prin împingeri realizate cu braţele şi picioarele

- dialog însoţit de exemplificări şi explicaţii;- activităţi practice de exersare a elementului nou;-corectări şi recomandări;- întreceri individuale;- parcurs aplicativ.

.- demonstrarea elementelor noi şi exersarea lor întreceri individuale .- joc dinamic; ştafetă “Ne târâm pe o parte” (întreceri pe baza deprinderilor de tracţiune şi împingere), Materiale: saltele de gimnastică.

Observare sistematică

2 2.3.3.3.3.4.4.1.5.1.

Balansări de braţe, variaţii de paşi, întoarceri pe loc; paşi aerobici de bază

Intreceri şi jocuri dinamice

- ex. demonstrative;- întreceri individuale şi pe echipe;- ex. aerobic simplu;-corectări şi recomandări;- jocuri dinamice şi ştafete ce cuprind deplasarea propriului corp prin tracţiune şi împingere.

.- exersarea deprinderilor dobândite în lecţiile anterioare: cumpăna, rulări, rostogoliri .- învăţarea şi exersarea balansărilor de braţe şi a paşilor aerobici .- jocuri dinamice –“ Să alunecăm” (deplasare prin tracţiune cu braţele”, ştafetă – « Cursa înotătorilor » (deplasare prin împingere în mâini şi picioareMateriale: sursă de muzică, planşe.

Observare sistematică

Temă de lucru pentru acasă individualizată(paşi aerobici)

autoevaluare1 Probă de control –

Elemente acrobatice izolate

- executarea corectă a elementelor de gimnastică acrobatică izolate;- întreceri individuale.

.- pregătirea organismului pentru efort .- executarea corectă a elementelor de gimnastică acrobatică izolate .- joc dinamic; Materiale: saltele de gimnastică.

Probă practică

Page 87: 0 0 Planificare Clasa i

Proiectarea unităţilor de învăţareSemestrul al II-lea

Unităţi de învăţare Nr. ore

Data Ob. ref. Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

transport

1 2.4.2.5.3.2.5.2.5.3.

Transport de obiecte uşoare, apucate cu una – două mâini

Efectuarea de exerciţii cu învingerea greutăţii propriului corp

- exersarea separată a fiecărui procedeu;- joc dinamic;- ex. demonstrative;- ex. individuale;- corectări;- întreceri individuale.

. – explicaţii şi demonstraţii pentru realizarea transportului unor obiecte uşoare ; acxţiuni energice de desprindere a corpului de pe sol .- transportul unor obiecte uşoare, de forme şi dimensiuni diferite ; extensii ale trunchiului din culcat facial; din poziţia aşezat; ridicări de trunchi; ridicări ale picioarelor efectuarea de exerciţii localizate la nivelul regiunilor musculare, cu învingerea greutăţii propriului corp A.g.m. - joc dinamic – « Cine ajunge primul ? » 

Observare sistematică a comportamentului de

receptor

Aprecieri individuale şi colective

Autoevaluare

22.5.2.7.3.2.5.2.5.3.

Transport de greutăţi, individual şi în perechi

Extensii ale trunchiului din culcat facial

- întreceri individuale, pe perechi şi în grup care includ transportul de obiecte;- parcurs aplicativ;- joc dinamic.

.- exersare transport de greutăţi : cu 1-2 mâini prin apucare ; cu 1-2 mâini susţinut/sprijin (pe umeri, sub braţ, la piept) .-joc « Sărituri peste muşuroaie » A.g.m.- ştafete cu transportul unui obiect;

Observare sistematică

Evaluare reciprocă

pozitiilecorectitudinea exercitiului

Deprinderi motrice - ex. localizate la nivelul unui segment sau a unei regiuni a

.– exersarea deprinderilor motrice care implică forţa:

Observare sistematică

Page 88: 0 0 Planificare Clasa i

Calitatea motrică de bază – forţa; mobilitatea şi stabilitatea articulară

2 2.4.2.5.2.7.3.2.5.2.5.3.

care implică forţa

Ridicari de trunchi din culcat dorsal

corpului;- ştafete ce cuprind acţiuni motrice de forţă;- parcurs aplicativ;- întreceri individuale şi pe echipe;- joc dinamic.

tracţiuni, împingeri, ridicări, transport de obiecte .- ex. de consolidare a noilor conţinuturi – tracţiuni, împingeri, ridicări şi transport de obiecte; .- parcurs aplicativ, circuite, joc dinamic –« Cine aruncă mai departe »;

Autoevaluare

Evaluare reciprocă

1 2.4.2.5.5.2.5.3.

Intreceri şi jocuri dinamice

- întreceri individuale şi pe echipe;- joc dinamic.

.- întreceri şi ştafete cu transport de obiecte A.g.m.- întreceri individuale B.- Temă de dezbatere :

Autoevaluare

1 Probă de control- Extensii ale trunchiului din culcatfacial- Ridicări de trunchi din culcatdorsal

- extensii: 6 (băieţi şi fete) suficient;10 B – bine8 F- bine12 B – foarte bine10 F – foarte bine- ridicări:6 (băieţi), 5 (fete) suficient8 B – bine6 F – bine12 B – foarte bine10 F – foarte bine

.- Probă de control – forţa spate (extensii ale trunchiului din culcat facial ) – 6 extensii pentru băieţi şi 6 pentru fete; forţa abdomen (ridicări de trunchi din culcat dorsal) – 6 pentru băieţi şi 5 pentru fete; .- joc dinamic

Probă practică

Jocuri dinamice, de sezon

23.1.3.4.

Jocuri specifice sezonului de iarnăŞtafete şi parcursuri aplicative

- executarea variantelor de săritură – sărituri succesive şi combinaţii ;- întreceri de sărituri ;- ştafetă ;- parcurs aplicativ ;- jocuri de iarnă.

.- pregătirea organismului pentru efort )Act. pe echipe – jocuri Materiale: marcaje, steguleţe, sfori.

Observare sistematică

Evaluare prin joc

Page 89: 0 0 Planificare Clasa i

Unităţi de învăţare Nr. ore

Data Ob. ref. Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Elemente de organizare a activităţilor practice sportive

2 ore

Elemente ale dezvoltării fizice armonioase

Deprinderea motrică de bază – săritura. Jocuri specifice sezonului

2 1.1.1.2.1.3.2.1.

Cunoaşterea elevilor şi prezentarea importanţei ed. fizice asupra sănătăţii

Formaţii de adunare în linie pe un rând, în linie pe două rânduri

Deplasare în coloană câte unul şi câte doi

- receptarea explicaţiilor şi a exemplelor;- corectări;- adunări, împrăştieri, reveniri în formaţie;- jocuri dinamice.

.- organizarea colectivului de elevi, recomandări pentru echipamentul necesar, explicarea şi demonstrarea formaţiilor de adunare . - adunări, împrăştieri, reveniri în formaţie şi jocuri dinamice Materiale: marcaje, fluier.

Observare sistematică a elevilor

2 3.1.3.4.

Mişcări: ale braţelor (înainte, sus,lateral); picioarelor (înainte, înapoi, lateral); ale mâinilor la şold, pe umăr, la ceafă; flexii şi extensii ale braţelor şi picioarelor; îndoiri şi aplecări ale trunchiului; răsuciri ale trunchiului şi gâtului; rotiri ale braţelor, capului

Săritură pe loc cu desprindere de pe ambele picioare

- repetarea poziţiilor în variante diferite de dispunere a braţelor, trunchiului sau membrelor inferioare;- corectări şi recomandări;- exersarea independentă a săriturii;- parcurs aplicativ ce include săritura;- joc dinamic.

.- executarea unor exerciţii de dezvoltare fizică generală cu respectarea mişcărilor braţelor, picioarelor, trunchiului exersarea săriturii pe loc, cu desprindere de pe ambele picioare . - parcurs aplicativ cu executarea unor exerciţii libere; jocuri dinamice – « Din cerc în cerc », « Oglinda »

Observare sistematică a comportamentului de

receptor

Temă de lucru pentru acasă (sărituri)

Autoevaluare

2 3.1.3.4.

Postura corectă – exerciţii şi jocuri;- exerciţii corective pentru atitudini deficiente

Săritură pe loc cu desprindere de pe ambele picioare

- păstrarea atitudinii corecte a corpului (static şi în mişcare);- complexe corective şi recomandarea exersării acestora la domiciliu;- joc dinamic.

.- exerciţii de dezvoltare fizică generală, cu respectarea posturii .- învăţarea şi exersarea unor exerciţii simple, cu mişcări ale segmentelor corpului . - parcurs aplicativ cu executarea unor exerciţii libere, joc dinamic – « Oglinda » (2 elevi, unul execută o mişcare, celălalt este imaginea sa în oglindă)

Observare sistematică

Temă de lucru pentru acasă(exerciţii)

autoevaluare

Elemente ale dezvoltării fizice

2 3.1.3.4.

Exerciţii de prelucrare selectivă a segmentelor

- memorarea şi exersarea unui complex de dezvoltare fizică;

.- demonstrarea şi executarea unor exerciţii de prelucrare Observare sistematică a

Page 90: 0 0 Planificare Clasa i

armonioase corpuluiComplex de exerciţii libere

Săritură cu deplasare cu desprindere de pe ambele picioare

- recomandarea exersării acestora la domiciliu;- exersarea independentă a săriturii;- parcurs aplicativ ce include săritura cu deplasare;- joc dinamic.

selectivă a segmentelor corpului .- învăţarea şi exersarea unui complex de exerciţii; exersarea săriturii cu deplasare, cu desprindere de pe ambele picioare .- parcurs aplicati, joc – « Fereşte picioarele »

comportamentului de receptor /executor

Temă pentru acasă ( ex.)

Evaluare reciprocă

Elemente ale dezvoltării fizice armonioase

2 Complex de exerciţii libere

Săritură cu deplasare cu desprindere de pe ambele picioare

- recomandarea exersării acestora la domiciliu;- exersarea independentă a săriturii;- parcurs aplicativ ce include săritura cu deplasare;- joc dinamic.

.- demonstrarea şi executarea unor exerciţii de prelucrare selectivă a segmentelor corpuluiînvăţarea şi exersarea unui complex de exerciţii – 6 ex. 4x8 timpi; exersarea săriturii cu deplasare, cu desprindere de pe ambele picioare .- parcurs aplicati, joc – « Fereşte picioarele »

Observare sistematică a comportamentului de

receptor /executorTemă pentru acasă ( ex.)

Evaluare reciprocă

22.4.2.5.3.2.

Menţinerea poziţiilor stând pe vârfuri, pe un genunchi, într-un picior pe sol şi pe suprafeţe înguste şi înălţate

Căţărare – coborâre cu ajutorul braţelor şi picioarelor, pe scară fixă, prin păşire şi apucări succesiveComplex de dezvoltare fizică

- observarea posturilor corecte / incorecte,corectări;- ex. de menţinere a stării de echilibru a corpului în poziţii şi acţiuni realizate cu puncte de sprijin reduse (pe o talpă, pe un vârf, pe un genunchi);- exersarea prizelor şi a modalităţilor de acţiune cu braţele şi picioarele corespunzătoare obstacolului întâlnit (scară fixă, bancă de gimnastică);- parcurs aplicativ;- întreceri individuale / pe echipe.

.- exerciţii de mers şi alergare, explicaţia şi demonstraţia deplasării în echilibru menţinerea poziţiilor de stând pe vârfuri, într-un picior pe sol şi pe suprafeţe înguste şi înălţate; căţărări şi coborâri sub formă de întreceri individuale .- parcurs aplicativ cu includerea elementelor de echilibru; joc - « Cel mai bun căţărător )Materiale: banca de gimnastică, sfori, marcaje.

Observare sistematică a comportamentului de

receptor / executor

Temă de lucru pentru acasă individualizată (ex. de

menţinere a echilibrului)

Evaluare reciprocă

Page 91: 0 0 Planificare Clasa i

Deprinderi motrice utilitar-aplicative

- echilibru

- căţărare –escaladare

Elemente ale dezvoltării fizice armonioase

2 2.4.2.5.3.2.

Combinaţii de poziţii introduse în conţinutul parcursurilor aplicative

Escaladare cu apucare, sprijin şi păşire pe / peste obstacol.Complex de dezvoltare fizică

- deplasări în echilibru (înainte, înapoi, lateral) pe suprafeţe înguste şi înălţate;- exersarea combinaţiilor de poziţii şi mişcări;- exersarea escaladării;parcurs aplicativ;- întreceri.

.- demonstrarea poziţiilor de mers în echilibru ; joc dinamic -« Cel mai bun câştigă . – exersarea deplasărilor în echilibru / combinaţii; întreceri individuale în escaladarea unor obstacole . - parcurs aplicativ; joc dinamic « Lupta cocoşilor Materiale: banca de gimnastică, scară fixă, sfori, marcaje.

Observare sistematică a comportamentului de

receptor

Aprecieri colective şi indiduale

1 Probă de control – Complex de dezvoltare fizică

- executarea unui complex de dezvoltare fizică;- joc dinamic.

BAREM-primele 4 exerciţii şi primii 4 timpi din fiecare – suficient- primele 5 exerciţii în 4x8 timpi fiecare- bine- întregul complex- foarte bine

.- pregătirea organismului pentru efort .- executarea unui complex de dezvoltare fizică – 6 exerciţii, 4x8 timpi  . – joc dinamic

Probă practică

2 3.3.3.4.

Aruncareazvârlită la ţintă, la partener, la distanţă

- execuţii repetate ale fiecărui procedeu de aruncare cu obiecte de forme şi dimensiuni diferite;

.- explicaţii şi demonstraţii pentru aruncarea-prinderea mingii sau a altor obiecte

Observare sistematică a comportamentului de

Page 92: 0 0 Planificare Clasa i

Deprinderi motrice de baza

aruncare – prindere

Jocuri dinamice

Intreceri pe 25 m- parcurs aplicativ;- joc dinamic.

- aruncarea azvârlită la ţintă, la partener, la distanţă .- întreceri pe 25 m, jocuri dinamice – « Mingea prin tunel », « Mingea călătoare » Materiale: mingi, obiecte de forme şi dimensiuni diferite.

receptor

Temă de lucru pentru acasă (aruncări lansate, azvârlite)

Evaluare reciprocă1 2.1.

2.3.3.1.3.3

Prinderea mingii cu două mâini de pe loc

- exersarea separată a fiecărui procedeu;- aruncare la tinta orizontala cu doua maini de jos- joc dinamic;- ştafetă.

.- demonstrarea şi explicarea prinderii mingii cu două mâini, de pe loc Act. în perechi – de aruncare şi prindere a mingii cu două mâini de pe loc .- ştafetă, joc dinamic –«Mingea ricoşată » Materiale: mingi.

Observare sistematică(listă de control)

Temă de lucru pentru acasă (aruncări / prinderi)

1 2.1.2.3.3.1.3.3.

Prinderea mingii cu două mâini de pe loc

- exersarea separată a fiecărui procedeu;- joc dinamic;- ştafetă.

.- demonstrarea şi explicarea prinderii mingii cu două mâini, de pe loc Act. în perechi – de aruncare şi prindere a mingii cu două mâini de pe loc .- ştafetă, jocdinamic –« Mingea ricoşată » Materiale: mingi.

Observare sistematică(listă de control)

Temă de lucru pentru acasă (aruncări / prinderi)

1 2.1.2.3.3.1.3.3.

Jocuri dinamice şi ştafete

- jocuri dinamice şi ştafete ce cuprind aruncări şi prinderi.

.- pregătirea organismului pentru efort .şi pe echipe – ştafete, jocuri dinamice cu mingea Materiale: mingi.

Observare sistematică(listă de control)

Evaluarea grupei / echipei

3 2.1.2.3.3.3.

Aruncarea mingii de oină de pe loc, la distanţă

- exersarea aruncării la tinta orizontala cu doua maini de jos- întreceri de aruncări;- aruncări azvârlite cu o mână, de pe loc, peste repere înalte şi la distanţă;

.- demonstrarea şi exersarea aruncării mingii de oină de pe loc cu respectarea prizei şi poziţiei iniţiale de aruncare a mingii de oină de pe loc la distanţă

Observare sistematică a comportamentului de

receptor

Acordarea de puncte

Page 93: 0 0 Planificare Clasa i

Aruncarea mingii de oina de pe loc

- joc dinamic - A.G.M.- întreceri Materiale: mingi de oină, marcaje, fluier

conform distanţei la care s-a aruncat

1 Probă de control – Aruncare la ţintă orizontală cudouă mâini de jos

- executarea corectă a aruncărilor mingii de oină la distanţă;- joc dinamic.BAREMDe la 3 m una din trei – suficientDe la 3 m două dinpatru – bineDe la 3 m trei din patru – foarte bine

.- executarea unor exerciţii de dezvoltare fizică generală .- aruncarea mingii de oină la distanţă.- joc dinamic -“Mingea după linie” Materiale: mingi, fluier, marcaje.

Probă practică

Calitatea motrică de bază – alergare de durata in tempo moderat

22.6.2.7.4.2.

Rezistenţa generală la eforturi aerobe.

Pasarea şi prinderea mingii cu două mâini de pe loc

- exersarea unor “serii de efort” intercalate cu pauze de revenire parţială;- jocuri dinamice desfăşurate pe durate prelungite;- exersarea corectă a procedeului de pasare şi prindere a mingii cu două mâini, de pe loc/ corectări;- parcurs aplicativ cu pasarea şi prinderea mingii.

.- explicaţii privind rezistenţa, rolul unor grupe musculare ; demonstraţii privind pasarea şi prinderea mingii cu două mâini, de pe loc .- depunere de efort, timp de 10-15 secunde, pentru autoverificarea rezistenţei . - alergare în tempo uniform moderat, cu pauze.- pasarea şi prinderea mingii cu două mâini de pe loc Materiale: mingi, fluier, marcaje.

Observare sistematică a comportamentului de

receptor

Autoevaluare

2 2.6.2.7.4.2.

Alergare de durată în tempo moderat

Pasarea şi prinderea mingii cu două mâini de pe loc

- exerciţii de alergare în tempo uniform-moderat urmărind progresia duratei;- jocuri dinamice desfăşurate pe durate prelungite ;- exersarea procedeului de pasare şi prindere a mingii cu două mâini, de pe loc.

.- explicaţii şi demonstraţii pentru învăţarea elementului nou ; exersarea startului .- exersarea unor serii de acţiuni motrice intercalate cu pauze de revenire parţială . - alergare în tempo uniform moderat, pasarea şi prinderea mingii, joc dinamic- “Cine ţine mingea mai mult ?” Materiale : mingi, fluier.

Observare sistematică

Acordarea de puncte conform timpului / distanţei

parcurse

2 2.6.2.7.

Jocuri şi parcursuri aplicative extinse ca

- exerciţii de alergare în tempo uniform-moderat urmărind

.- executarea alergării de durată (uniform-moderate), minimum

Page 94: 0 0 Planificare Clasa i

deprinderi motrice de baza – aruncare- prindere

4.2. durată, repetate de mai multe ori

Pasarea mingii cu o mână şi prinderea ei cu două, de pe locAlergare de durată 

progresia duratei;- jocuri dinamice desfăşurate pe durate prelungite;- exersarea corectă a procedeului nou;- parcurs aplicativ cu pasarea şi prinderea mingii;- joc dinamic.

1, 30’ fetele şi 2’ băieţii .- alergări pe echipe– alergări repetate, ştafete, jocuri dinamice; .- exersarea procedeului – pasarea mingii cu o mână şi prinderea ei cu două mâini de pe loc Materiale: mingi, marcaje, fluier.

Observare sistematică (scală de clasificare)

autoevaluare

1 Probă de control – alergare de durata

BAREM - alergare de durată : 1,30’ pentru fete şi pentru băieţi – suficient1,40’ B, F – bine1,50’ B,F – foarte bine

.- executarea variantelor de mers şi alergare . - executarea alergării de durată; . – joc dinamic, exerciţii libere

Probă practică

jocuri de sezon 22.3.2.4.2.6.5.1.5.3.

Ştafete şi jocuri cuprinzând procedeele învăţate;Jocuri de sezon(badminton, minifotbal); informaţii sportive.

- ştafetă;- jocuri dinamice;- întreceri (role, înot);- convorbire pe marginea unor articole din ziare şi reviste ; a unor emisiuni sportive.

.- explicaţii şi demonstraţii pentru învăţarea /consolidarea procedeelor învăţate .- exersarea procedeelor tehnice individual; .– ştafetă, joc dinamic; Materiale:mingi.

Observare sistematică

Autoevaluare

Page 95: 0 0 Planificare Clasa i

ABILITĂŢI PRACTICE

ARIA CURRICULARĂ Tehnologii

DISCIPLINA Abilităţi practice

CURRICULUM Nucleu

NUMĂR ORE 1 ore pe săptămână – 36 ore anual

NR.

CRT.

SEMESTRUL NR.

ORE

1. Sem. I 14

2. Sem. al II-lea 20

3. TOTAL 34

Page 96: 0 0 Planificare Clasa i

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr.Crt

Unit. deînvăţare

Ob. deref. Conţinuturi

Nr.ore

Săpt

1. Activităţi cu materiale din natură

1.11.21.32.13.13.2

-colectarea materialelor din natură-observare, identificare, clasificare-pregătirea materialelor: curăţare, spălare, uscare, presare-sortarea pe diferite criterii: Formă, mărime, culoare-tehnici de lucru: lipire, asamblare, realizare de compoziţii simple

6 1-6

2.Activităţi cu materiale sintetice : hârtia

1.11.22.12.23.1

-observarea caracteristicilor hârtiei-învăţarea tehnicilor de lucru : îndoire, tăiere, pliere, rupere liberă a hârtiei şi lipire-realizarea de produse simple-învăţarea tehnicii ruperii hârtiei după contur şi a lipirii ei-realizarea de produse simple, aplicând tehnica ruperii hârtiei după contur

16 7-22

3. Activităţi cu materiale diverse

1.12.13.13.24.1

-folosirea unor tehnici combinate şi a diferitelor materiale pentru realizarea unorcolaje şi jucării simple

6 23-28

4. Activităţi cu materiale plastice : plastilina

1.11.22.12.23.13.24.1

-observarea caracteristicilor plastilinei-învăţarea unor tehnici de modelare : elemente simple, asamblarea lor-realizarea unor produse simple din plastilină-realizarea unor produse din plastilină în combinaţie cu alte materiale

4 29-32

5. Tehnici specifice gospodărieiExpoziţie

2.23.33.13.24.1

-aranjarea mesei pentru micul dejun-igiena corporală şi a locuinţei (discuţii)-igiena alimentaţiei : importanţa consumului de legume, fructe, produse lactate, etc

2 33-34

Page 97: 0 0 Planificare Clasa i

Proiectarea unităţilor de învăţareSemestrul I

Unitatea de învăţare : Activităţi cu materiale din naturăNr. ore: 6 ore

Nr. Crt. Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1 Prezentarea materialelor şi ustensilelor-cunoaşterea modului de folosire a uneltelor şi obiectelor necesare orei de abilităţi

1.11.3

-identificarea materialelor naturale şi sintetice, sugestii de refolosire a lor-recunoaşterea instrumentelor folosite pentru prelucrarea diverselor materiale ; enumerarea pericolelor ce se pot ivi ;

Materiale din natură şi sinteticeJocuri didactice

1

2 Colectarea materialelor din natură şi stabilirea caracteristicilor acestora. Tehnici de consevare şi depozitare a materialelor

1.11.21.3

-organizarea unei drumeţii în scopul strângerii de materiale -demonstrarea unor tehnici de presare a florilor şi frunzelor (între ziare, sub greutăţi, între coli de hârtie, cu fierul de călcat)

Materiale din naturăZiare, hârtii, Activitate individuală, pe echipe, pe grupe

Activitate practicăAprecieri verbaleAutoevaluare

1

3 Învăţarea unor tehnici de lucru-pregătire, lipire, vopsire, asamblare« Chenar de frunze »« Vaza cu flori »« Felinarul »

1.22.12.23.24.1

-exerciţiu-joc de asamblări de compoziţii decorative-activităţi practice de realizare a unor compoziţii simple

Lucrări modelFrunze, flori, lipici, dovleceiActivităţi individuale, în echipe, pe grupe

Activitate practică

Aprecieri verbaleAutoevaluare

3

4 Evaluare,,Chipul toamnei”

folosirea unor tehnici de lucru învăţate în vederea creării unui nou produs

Activitate în grupFrunze, petale, seminţe 1

Unitatea de învăţare : Activităţi cu materiale sintetice : hârtiaNr. ore: 7 ore

Nr. Crt. Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1 Tehnica ruperii hârtiei pe contur şi lipirea ei“Mozaic simplu” (cu pătrate),,Trenuleţul”

1.12.12.23.13.2

-explicarea tehnicii ruperii pe contur a hârtiei şi utilizarea ei-observarea dirijată a unor compoziţii model-enumerarea etapelor de lucru de învăţător şi exersarea ei de elevi-exerciţii de observare a caracteristicilor hârtiei-explicarea şi demonstrarea tehnicii de îndoire, pliere, tăiere sau

Hârtie glaceFoarfecăLipiciSabloaneActivitate individuală sau în

Activitate practicăAprecieri verbaleAutoevaluare

8

Page 98: 0 0 Planificare Clasa i

“Frunze din hârtie” “Plouă peste oraş” “Om de zăpadă”,,Podoabe de Crăciun”Evaluare- expozitie cu lucrarile elevilor

4.1 rupere-observarea dirijată a unor obiecte obţinute prin această tehnică-explicarea etapelor de realizare a unor produse simple din hârtie-descrierea etapelor de lucru-exprimarea orală a opiniilor privind modul de realizare a lucrărilor efectuate personal sau de colegi

grup

Proiectarea unităţilor de învăţareSemestrul al II-lea

Unitatea de învăţare : Activităţi cu materiale sintetice : hârtiaNr. ore: 8 ore

Nr. Crt. Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1 Colaje şi jucării simple: realizarea unor jucării

“Semnul de carte” (Ornamente din figuri geometrice decupate) “ Coiful”“ Barca simpl㔓Evantaiul, floarea cu 4 petale”“Buchetul de ghiocei”“Felicitare pentru mama”,,Flori”

1.34.22.12.23.13.24.1

-utilizarea instrumentelor specifice prelucrării hârtiei -activităţi practice de utilizare a hârtiei în combinaţie cu alte produse-activităţi în grupe pentru realizarea unor produse simple -învăţarea tehnicilor de lucru : îndoire, tăiere, pliere, rupere liberă a hârtiei şi lipire-realizarea de produse simple-învăţarea tehnicii ruperii hârtiei după contur şi a lipirii ei-realizarea de produse simple, aplicând tehnica ruperii hârtiei după contur

Hârtie glaceFoarfecăLipiciSabloaneActivitate individuală sau în grup

Activitate practicăAprecieri verbaleAutoevaluare

8

Page 99: 0 0 Planificare Clasa i

Unitatea de învăţare : Activităţi cu materiale diverseNr. ore: 6 ore

Nr. Crt. Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1 Colaje şi jucării simple: realizarea unor jucării

“Încondeierea ouălor” (pe ouă fierte-model cu zaţ de cafea şi griş lipite cu aracet)“Tablou pentru camera copiilor”“Coşuleţul” ( decupare, asamblare, lipire, aplicare de imagini, şiret, etc )“Zmeul.” “Morişca” (în combinaţie : hârtie, şipci, aţă, imagini decupate, cuie subţiri, clei lipici) “Cuib de pasărele”

1.21.33.13.22.12.22.34.1

-observare dirijată a caracteristicilor unor modele date-stabilirea etapelor de realizare -activităţi practice de utilizare a hârtiei în combinaţie cu alte produse-activităţi în grupe pentru realizarea unor produse simple -învăţarea tehnicilor de lucru : îndoire, tăiere, pliere, rupere liberă a hârtiei şi lipire-realizarea de produse simple-învăţarea tehnicii ruperii hârtiei după contur şi a lipirii ei-realizarea de produse simple, aplicând tehnica ruperii hârtiei după contur

Diverse materiale din naturăHârtie glaceLipiciSabloaneAracetActivitate individualăActivitate în grupCrenguţă uscată-Coji de nuci pentru cuib-Mohair pentru puf, Frunzuliţe din hârtie glace

Activitate practicăAprecieri verbaleautoevaluare

6

Unitatea de învăţare : Activităţi cu materiale plastice : plastilinaNr. ore: 4 ore

Nr. Crt. Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1 Însuşirile plastilineiTehnici de modelare

“Şirag de mărgele, bastonaşul, cercul, lanţul”“ Fructe, legume, ciupercuţe”“Litere şi cifre” “În livada” (combinare de crenguţe, aţă)

1.11.21.32.33.13.24.1

-ex-joc de alegere a plastilinei-ex-joc de descoperire a însuşirilor plastilinei-ex joc de modelare a plastilinei în forme simple-observarea dirijată a unor modele din naturăJocuri didactice de descoperire a etapelor de realizare a unor obiecte similar celor din natură,ca tehnică de execuţie şi mod de realizare

PlastilinăSupportPlanşetă, AţăCăsuţe din cutii de chibrituriRămurele uscate

Activitate practică

Aprecieri verbaleAutoevaluare

4

Page 100: 0 0 Planificare Clasa i

Unitatea de învăţare : Tehnici specifice gospodăriei ExpoziţieNr. ore: 4 ore

Nr. Crt. Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareNr.deore

Data Obs.

1 Pregătirea micului dejunImportanţa alimentaţiei raţionale

1.2 -recunoaşterea şi denumirea corectă a tacâmurilor şi a altor obiecte şi aparate folosite în gospodărie-activităţi practice de aranjare a mesei pentru micul dejun-conversaţii privind igiena alimentară, importanţa consumului de fructe şi legume, produse lactate

Material concret :Faţă de masăTacâmuriServeţeleFarfurii vază cu flori

Activitate practicăApreciere verbală

1

Evaluare finală Expoziţie cu lucrarile elevilor 1