”¾ƒ¼µ½‚ Microsoft Office Word (3)

download ”¾ƒ¼µ½‚ Microsoft Office Word (3)

of 27

 • date post

  25-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

description

procesul contraventional

Transcript of ”¾ƒ¼µ½‚ Microsoft Office Word (3)

Tema 4. Noiuni generale privind procesul contravenionalProcesul contravenional (PC) cuprinde totalitatea normelor juridiceprocesuale ceconin anumite reguli de implementare a normelor materiale aledreptului contravenional.Procesul contravenional este activitatea desfurat deautoritatea competent, cu participarea prilor i a altor persoane titulare dedrepturi i de obligaii, avnd ca scopconstatarea contraveniei, examinarea isoluionarea cauzei contravenionale, constatareacauzelor i condiiilor care aucontribuit la svrirea contraveniei.Procedura contravenional are drept scop:elaborarea unui mecanism de aplicare corect a msurilor de constrngerestatal, in-clusiv a sanciunilor contravenionale pentru asigurarea executriideciziilor de aplicare a pedepsei contravenionale.soluionarea complet i obiectiv a cazului contravenional, astfel nctpersoanavinovat s fie sancionat conform legii i nici o persoan s nu fiesancionat pe nedrept.Sarcinile procedurii contravenionale snt:clarificarea la timp, sub toate aspectele i obiectiv a mprejurrilorfiecrui caz;soluionarea cazului contravenional n strict conformitate cu legislaia;asigurarea executrii hotrrii;stabilirea cauzelor i condiiilor care au contribuit la comitereacontraveniilor;Aceste sarcini formeaz cteva blocuri de activiti ce contribuie laatingerea scopului procedurii contravenionale: activitatea privind jurisdiciacontravenional (soluionarea corect a cazului contravenional: nici o persoan 9vinovat de comiterea unei fapte contravenionale nu poate s se eschiveze de larspunderea contravenional i nici o persoan nevinovat de comiterea uneifapte contravenionale nu poate fi tras la rspunderea contravenional) iactivitatea de prevenie (stabilirea cauzelor i condiiilor ce favorizeazcontravenionalitatea, prevenirea de noi contravenii, resocializareacontravenientului).Clarificarea la timpa mprejurrilor fiecrui caz nseamn, n primul rnd,respectarea termenelor prevzute n art. 30, 34, 36, 450, 453, 454, 468, 469,475,478 din Codul contravenional al RM.Clarificarea deplin i obiectiv a mprejurrilor fiecrui caz presupune cn procesul constatrii faptei contravenionale comise i al cercetrii cazului, nbaza probelor acumulate, respectnd strict principiile de baz ale dreptuluicontravenional i ale procedurii contravenionale, este necesar s se stabileasc:a fost sau nu nclcat norma material a dreptului contravenional; vinoviafptuitorului; fptuitorul este sau nu subiect al rspunderii contravenionale;circumstanele atenuante i cele agravante ale faptei etc. Soluionarea cazului nstrict conformitate cu legislaia nseamn c, pe lng cercetarea corect i subtoate aspectele a cazului contravenional, decizia cu privire la aplicareasanciunii contravenionale trebuie s fie adoptat n strict corespundere cucerinele legislaiei n vigoare, iar tipul i severitatea sanciunii contravenionaleaplicate trebuie s corespund gradului de pericol social al faptei comise.Tema 6. Participanii la procesul contravenional. Probele i msurileprocesuale de constrngereProbele snt elemente de fapt, dobndite n modul stabilit de codulcontraventional, care servesc la constatarea existenei sau inexisteneicontraveniei, la identificarea fptuitorului, la constatarea vinoviei i lacunoaterea altor circumstane importante pentru justa soluionare a cauzei.Probe in procedura contraventional sunt: procesul-verbal cu privire lacontravenie, procesul-verbal de ridicare a obiectelor i documentelor, procesulverbalde percheziie, explicaiile persoanei n a crei privin a fost pornitproces contravenional, depoziiile victimei, ale martorilor, nscrisurile,nregistrrile audio sau video, fotografiile, corpurile delicte, obiectele idocumentele ridicate, constatrile tehnico-tiinifice i medico-legale, raportulde expertiz. Snt admisibile doar probele pertinente, concludente si utile,administrate conform legii.Nu pot fi administrate ca probe datele care au fost obinute:a) prin violen, ameninri sau prin alte mijloace de constrngere;b) prin metode ce contravin prevederilor tiinifice;c) prin nclcarea esenial a drepturilor i libertilor constituionale alepersoanei, inclusiv a dreptului la apraresau a dreptului la interpret/traductor.Administrarea probelor consta in folosirea mijloacelor de proba inprocedura contraventionala, care presupuneverificarea si colectarea probelor, infavoarea sau in defavoarea faptuitorului de catre organele imputernicitesaconstate cazul contraventional si sal examineze din oficiu sau la cererea altorparticipanti la procedura. Oriceinformatie poate fi considerate drept proba dacasint respectate doua conditii: Ea contine date privind comiterea sau necomitereacontraventiei, vinovatia faptuitorului, alte date care potcontribui la solutionareaobiectiva a cazului contraventionalAceasta informatie este colectata in modulstability de lege si din sursele prevazute de lege.Clasificarea probelor. Probele 15pot fi clasificate in initiale si derivate, directe si indirect, positive si negative,deacuzare si de justificare.Participantii la procedura contraventionala pot fi grupati in 3 grupe:a.organele statale, participante la procesul contraventional- agentulconstatator sau procurorulb.partile interesate ale procedurii contravenionale care urmaresc un interespersoanal-faptuitorul,delicventul, contravenientul, partea vatamata sireprezentantii lor legalic.c. persoanele care contribuie la desfasurarea procesului contraventional -aparatorul, martorul, expertul,specialistul, interpretul, traducatorul.Masurile de asigurare a procedurii contraventionale sint cele deconstringere procesuala ca modalitate aconstringerii statale.Masurile de asigurare a procedurii contraventionale aplicatedupa comiterea faptei contraventionale au drept scop buna si legitimadesfasurare a procedurii contraventionale. Ele formeaza mecanismul de protectiea normelor procesuale fiind prevazute in capitolul V al Cartii a doua din Codulcontraventional. Art. 432 din CC al RMstipuleaza urmatoarele masuriprocesuale de constringere: retinerea; aducerea silita; inlaturarea de laconducereavehiculului; examenul medical pentrn constatarea starii de ebrietateproduse de alcool sau de alte substante;retinerea vehiculului.Sistemul masurilor de asigurare a procesului contraventional (masurilorprocesuale de constringere) cuprinde: retinerea contraventionala; aducerea silita;inlaturarea de la conducerea vehiculului si examenul medical pentru constatareastarii de ebrietate produse de alcool sau de alte substante; retinerea si aducereavehiculului la parcare; cercetarea la fata locului, ridicarea obiectelor si adocumentelor, perchezitia; perchezitia corporala siridicarea obiectelor si adocumentelor.Temeiul juridic al retineriiautorului unei fapte ilicite este expres determinat de Codulcontraventional,art 433 alin1. retinerea se aplica in cazul: 1. contraventiilorflagrante pentru care Codul contraventional prevedesanctiunea arestuluicontraventional;2.imposibilitatii identificarii persoanei in a carei privinta estepornit proce- sulcontraventional, daca au fost epuizate toate masurile de 16identificare.3.contraventiilor pasibile de aplicarea masuriide siguranta aexpulzarii.Aducerea silitaAducerea silita consta in conducerea fortata in fata instanteide judecata amartorului sau a victimei care se eschiveaza de la prezentare. Aducerea silita seefectueaza de catreorganul de politie in temeiul unei incheieri judecatoresti (unuimandat).Inlaturarea de la conducerea vehiculului si examenul medical pentruconstatarea starii deebrietate art 438.Persoana care conduce un vehicul este inlaturata de la conducerea acestuiadaca:1. exista temeiuri suficiente de a presupune ca se afla in stare de ebrietateinadmisibila produsa de alcool sau in stare de ebrietate produsa de altesubstante;2.nu are asupra sa documentul care confirma dreptul de a conduce sau de afolosi vehiculul.Retinerea si aducerea vehicolului la parcarea. Art 439.Retinut poate finumai acel vehicul al carui conducator afost inlaturat de la conducere in bazaart. 438 din CC al RM si care este retinut.Aducerea vehiculului retinut lastatia de parcare speciala sau pe teritoriulorganului de politie va fiIntemeiata in cazul in care organul constatator n-a avut posibilitatea sa predeavehiculul proprietarului, posesorului sau reprezen tantului lor.Cercetarea ia fata locului.Aceasta masura de asigurare a procedurii contraventionale, de regula, esteinsotita deaplicarea urmatoarelor doua masuri de constringere: perchezitiacoporala si ridicarea obiectelor si a documentelor.Cercetarea domiciliului farapermisiunea persoanei careia i se lezeaza dreptul la inviolabilitatea domiciliuluiseefectueaza cu autorizatia instantei de judecata, la cererea agentului constatatorin caz de infractiune flagrantacercetarea la domiciliu se poate efectua in bazaunei ordonante motivate a agentului constatator fara autorizatiainstantei dejudecata, urmind ca acesteia sa i se prezinte, imediat sau nu mai tirziu de 24 deore.Perchezitia corporala si ridicarea obiectelor si a documentelor.17In cazul contraventiilor aflate in competenta,lucratorul organului afacerilorinterne si lucratorul organului vamal amplasat in punctul de trecere a frontiereidestat, daca exista temeiuri de a efectua perchezitia corporala sau ridicarea, potridica obiectele si documenteleimportante pentru cauza, care se afla in hainele,in alte lucruri ale persoanei sau pe corpul ei. Perchezitia corporalasi ridicareaobiectelor si documentelor se pot efectua fara ordonanta speciala si faraautorizatia instantei de judecata:1.in cazul retinerii persoanei fizice, efectuate in temeiul si in ordineaprevazute in art. 433 din CC;2.dacaexista motive rezonabile pentm a presupune ca una dintre persoanelecare se afla la locul efectuarii perchezitiei sauridicarii ascunde asupra sa obiectesau documente care pot avea importanta pentru justa solutionare a cause

3.1.1. Noiunea de contravenionalitate. Din punct de vedere juridic, un comportament delincvent este definit ca fiind un tip de conduit care ncalc legea, privit ca ansamblu de reguli normative editate i apli