- Baze de Date

of 37 /37
UNIVERSITATEA : GEORGE BARITIU FACULTATEA : STIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA : CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE SISTEM INFORMATIC PENTRU ACTIVITATEA DE DESFACERE ŞI GESTIUNE A STOCURILOR ÎN CADRUL S.C. LILADRI COM S.R.L. STUDETĂ: ANUL II, F.R.

Embed Size (px)

Transcript of - Baze de Date

Page 1: - Baze de Date

UNIVERSITATEA : GEORGE BARITIUFACULTATEA : STIINŢE ECONOMICESPECIALIZAREA : CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

SISTEM INFORMATIC PENTRU ACTIVITATEA DE DESFACERE ŞI

GESTIUNE A STOCURILOR ÎN CADRUL S.C. LILADRI COM S.R.L.

STUDETĂ: ANUL II, F.R.

BRAŞOV2007

Page 2: - Baze de Date

CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII ŞI A ACTIVITĂŢII… pag. 4-9I.1. SCURT ISTORICI.2. DESCRIEREA OBIECTULUI DE ACTIVITATEI.3. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

CAPITOLUL II. ANALIZA SISTEMULUI IFORMATIC EXISENT…. pag. 10-15II.1. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DE DESFACERE ŞI

GESTIUNE STOCII.2. OBIECTUL SISTEMULUI INFORMATICII.3. REALIZĂRILE SISTEMULUI INFORMATICII.4. CERINŢELE NOULUI SISTEM

CAPITOLUL III. PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC…… pag. 16-19III.1. PROIECTAREA INTRĂRILORIII.2. PROIECTAREA IEŞIRILOR

CAPITOLUL IV. ÎNTOCMIREA ŞI PREZENAREA BAZEI DE DATE……….…………………………………………………………………....................... pag. 20-24

CONCLUZII………………………………………………………………… pag. 25

BIBLIOGRAFIE

1

Page 3: - Baze de Date

INTRODUCERE

Obţinerea de către agenţii economici şi societăţile comerciale a unei eficienţe economice sporite este condiţionată de existenţa unei conduceri ştiinţifice bazată pe o bună cunoaştere a legilor economice, cunoaşterea operativă şi exactă a cererii şi efertei pe piaţa internă şi externă , a dinamicii preţurilor mărfurilor, a caracteristicilor tehnnologice, precum şi a modului de utilizare a resurselor de care dispun.

Acest lucru impune promovarea în munca de conducere a unor metode, tehnici şi mijloace moderne de informare, analiză şi decizie. În ansamblul metodelor , tehnicilor şi mijloacelor moderne , un loc central îl ocupă metodele matematice de creştere a eficienţei economice, de prognozare precum şi sistemele informatice, deci se pune problema perfecţionării sitemului de conducere, concomitent cu cea a perfecţionării sistemului informaţional, prin aplicarea principiilor şi metodelor pe care le oferă ştiinţa conduceri şi organizării, cibernetica, cercetarea operaţională, econometria pe de o parte, iar pe de altă parte, informatica cu cele mai eficiente metode şi procedee de culegere, verificare, transmitere, stocare şi prelucrare a datelor.

Pornind de la faptul că metodele matematice, reprezintă, pe de o parte, componenta ştiinţifică a unui sistem informatic, iar pe de altă parte ţinând seama de facilităţile oferite de utilizarea calculatorului, se poate aprecia că sistemul informatic constituie un adevărat instrument în conducerea ştiinţifică a activităţii economice, din următoarele considerente:

-oferă posibilitatea simulării facile a proceselor şi fenomenelor economice la nivel micro si macroeconomic;

-asigură o corelare mai judicioasă a obiectivelor cu resursele;-prin implementarea unor metode matematice în cadrul

sistemelor informatice, apare posibilitatea alegerii optime, care reprezintă una dintre principalele exigenţe la contractare;

-prin implementarea unui sistem informatic, poate fi aplicat cu mult succes, principiul selecţiei şi informării prin excepţie;

-sistemul informatic înlătură anacronismul din activitatea unităţilor economice;

-sistemele informatice imprimă valenţe sporite de ordin calitativ şi cantitativ, informaţiilor furnizate decidenţilor.Comunicarea între diferite sisteme şi în cadrul acestora, se realizează

prin intermediul sistemului informaţional.

2

Page 4: - Baze de Date

Sistemul informaţional poate fi definit ca un ansamblu tehnico – organizatoric de proceduri de constatare , consemnare, culegere, verificare, transmitere, stocare şi prelucrare a datelor, în scopul satisfacerii cerinţelor informaţionale necesare conducerii în procesul de elaborare a deciziilor.

În ceea ce priveşte sarcinile sistemului informaţional, într-o formă mai analitică, acestea pot fi următoarele:

-culegerea şi consemnarea datelor primare de la locurile care se petrec, procesele şi fenomenele economice, precum şi din spaţiul economic extern;

-verificarea, transmiterea şi stocarea datelor pe diferiţi purtători tehnici de informaţii;

-prelucrarea manuală sau automată a datelor în concordanţă cu cerinţele conducerii;

-sigurarea integrităţii şi confidenţialităţii datelor;-asigurarea calităţii informaţiilor necesare conducerii conform

principiului selecţiei şi informării prin excepţie;-includerea în cadrul procedurilor a unor modele matematice

care să conducă la utilizarea optimă a resurselor umane, materiale, financiare şi de timp, din cadrul unităţilor economice.Obiectul sistemului informaţional reprezintă satisfacerea cerinţelor

informaţionale necesare conducerii procesului de elaborare a deciziilor.

3

Page 5: - Baze de Date

CAPITOLUL I

PREZENTAREA SOCIETĂŢII ŞI A ACTIVITĂŢII

I.1. SCURT ISTORIC

Compania LILADRI deţine certificări GMP (Good Manufacturing Practice) pentru toate fluxurile de producţie.

De asemenea, este singura companie producătoare de medicamente din România care este avizată FDA (Food & Drug Administration, autoritatea de reglementare în domeniul farmaceutic din Statele Unite ale Americii) pentru produsele Nistatină şi Vitamina B12, acreditare care a determinat accentuarea dimensiunii externe a activităţii LILADRI Iaşi.

S.C. LILADRI COM S.R.L. Iaşi, s-a înfiinţat ca societate comercială cu răspundere limitată la data de 12.11.1990 prin preluarea integrală a patrimoniului Întreprinderii de Antibiotice LILADRI Iaşi. Întreprinderea a fost construită în perioada 1953 - 1955 şi a fost pusă în funcţiune la 11 decembrie 1955 sub denumirea de Fabrica Chimică nr.2 Iaşi, ulterior devenind Întreprinderea de Antibiotice LILADRI Iaşi.

În 2003, o serie de secţii şi de fluxuri de producţie au fost autorizate GDP, ceea ce a dus la creşteri considerabile pentru exporturi.

I.2 . DESCRIEREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate al S.C. LILADRI COM S.R.L. este: producerea şi comercializarea de medicamente prin biosinteză şi semisinteză, diverse forme galenice (unguent şi supozitoare), principii active din plante medicinale şi a altor produse chimice; activitate de import-export produse proprii, alimentare, produse industriale şi produse farmaceutice; comercializarea en-gros şi en-detail pentru produse proprii, produse alimentare, produse industriale şi farmaceutice; prestări servicii, întreţinere, reparaţii,construcţii, transport mărfuri şi persoane intern; activitate de alimentaţie publică.

Activitatea companiei este structurată pe două sectoare majore: obţinerea unor substanţe active vrac şi obţinerea de produse finite în forme farmaceutice diverse;

4

Page 6: - Baze de Date

-substanţe active vrac obţinute prin biosinteză şi semisinteză din clasa vitaminelor şi antibioticelor: Vitamina B12 (pharma grade si feed–grade), Nistatină, Oxacilină, săruri solubile şi insolubile ale Penicilinei G;

-forme farmaceutice: pulberi sterile pentru soluţii injectabile, capsule operculate, comprimate orale convenţionale şi filmate, unguente, supozitoare, soluţii pentru uz oral.Activitatea de producţie a societăţii este structurată în: Divizia

Biotehnologii şi Produse Sterile şi Divizia Farmaceutică. Au fost introduse în fabricaţie produse noi, cum ar fi diverse produse

antiinfecţioase de uz sistemic, suplimente alimentare sau produse cosmetice. Un produs din afara gamei obişnuite de produse ale societăţii este

Azotofertil, un fertilizator obţinut prin biosinteză şi destinat agriculturii ecologice, lansat anul trecut.

Societatea deţine, cu produsul vitamina B12, o cota de piaţă de peste 10% din piaţa mondială şi este lider pe piaţa pulberilor sterile injectabile, a unguentelor şi supozitoarelor.

Valorificarea produselor societăţii s-a realizat în proporţie de 75% (811 milioane lei) pe piaţa internă, restul (272 milioane) pe piaţa externă.

În cadrul societăţii S.C. LILADRI COM S.R.L. este inclusă şi activitatea de export.

Principalele pieţe externe de desfacere sunt Germania - 58,87% din ponderea exporturilor, urmată de Olanda şi de China. Obţinerea Certificatului Food & Drug Administration a dus la dublarea exportului la Vitamina B12. În structura producţiei valorificate la EXPORT, s-a înregistrat o evoluţie favorabilă prin cucerirea de noi pieţe.

LILADRI COM S.R.L. a exportat atât pe pieţele tradiţionale cât şi în Asia, Oceania, Australia fiind în curs de înregistrare a produselor şi în Africa.

Principalele produse destinate exportului sunt nistanina şi vitamina B12. În cazul produsului nistatină, societatea şi-a concentrat atenţia spre promovare, fiind identificate noi pieţe de desfacere, ca Rusia, China, Hong-Kong, Elveţia; aceeaşi activitate de promovare s-a desfăşurat şi în cazul vitaminei B12, fiind transmise monstre pentru evaluarea unui număr de clienţi din Germania, Marea Britanie, Austria, Italia, Olanda, Franţa, Liechtenstein, Indonezia, India şi s-au încheiat primele contracte de 50 kg.

5

Page 7: - Baze de Date

I.3. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

REZULTATE ECONOMICO-FINANCIARE

ANUL 2003 2004 2005 2006

VENITURI TOTALE

121.981.507,0143.332.537,0 166.519.961,0 132.308.232,0

CHELTUIELI TOTALE

105.903.955,6125.755.576,2 142.795.106,0 109.638.353,0

PROFIT NET: 11.863.805,00 12.424.687,00 19.678.661,00 19.056.445,00ACTIVE

TOTALE:173.893.879,20 188.929.361,2 211.755.400,0 230.656.026,0

CAPITALURI PROPRII:

103.579.712,00117.358.918,4 143.580.488,0 159.422.059,0

CAPITAL SOCIAL:

34.418.155,0040.435.314,80 45.489.729,10 45.489.729,10

NUMĂR ACŢIUNI:

344.181.550 404.353.148 454.897.291 454.897.291

VALOARE NOMINALĂ:

0,1000 0,1000 0,1000 0,1000

DIVIDEND ACŢIUNE:

0,01090,0000 0,0000 0,0000

Capitalul social al societăţii este de 68.499.580 mii lei.

6

Page 8: - Baze de Date

Principalii clienţi:

Entităţile sistemului sanitar romanesc

Sanavita Germania

Tocelo Chemicals BV Olanda

S&D Chemicals Anglia

Lohmann LTH Germania

Impextraco NV Belgia

Farmalena Rusia

Hubei Kangle China

Selectchemie Elvetia

ACIC FINE Chemicals Canada

Agro Earmachem Malaezia

Principalii indicatori sintetici:

Pentru indicatorii calculaţi în funcţie de curs s-a avut în vedere o valoare a acestuia de 6750 lei.

PROFIT NET PE ACŢIUNE 307,3LEIPROFIT NET PE ACŢIUNE PE CURS 4.55%ACTIV NET PE ACŢIUNE 2932LEIACTIV NET PE ACŢIUNE PE CURS 43.44%SOLVABILITATE 2,9LICHIDITATE IMEDIATĂ 2%RENTABILITATE 12,9%

7

Page 9: - Baze de Date

Principalii furnizori interni:

S.C. AMYLUN S.A. TG. SECUIESC

DEXTROZA, AMIDON

S.C. UNIREA S.A. IASI ULEI RAFINAT DE FLOAREA SOARELUI

S.C. TEHNICA TEXTIL S.A. BUCURSTI

PÂNZĂ METALURGICĂ

S.C. POLIROM S.A. IASI PLIANTE, ETICHETE, BANDEROLE, PROSPECTE

S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI

CLORURĂ DE CALCIU, HIPOCLORIT DE SODIU

S.C. UTCHIM S.A. RM. VALCEA CARBONAT DE CALCIU

S.C. ALPROM S.A. SLATINA FOLIE DE ALUMINIU

S.C. PROGRESUL PLOIESTI S.A. TUBURI DE ALUMINIU

S.C. OLTCHIM S.A. RM. VALCEA LESIE, ACID CLORHIDRIC, PROPILEN GLICOL, APA OXIGENATĂ, IZO BUTANOL

S.C. VIROMET S.A. VICTORIA METANOL

S.C. SOFERT BACAU ACID SULFURIC, AMONIAC

S.C. MALPRODUCT S.A. MIERCUREA CIUC

RONDELE ALUMINIU

S.C. MOLDOPLAST S.A. IASI BUTOAIE PVC, REGRANULARE GRANULE POLIETILENA

S.C. ABC IMPEX S.A. ODORHEIU SECUIESC

PLIANTE

S.C. NETEX S.A. BISTRITA PANZĂ BEVATEX,

S.C. ANKO S.R.L. IASI EMAIL, LAC, DILUANŢI PENTRU TUBURI

Principalii concurenţi; piaţa în care activează societatea

8

Page 10: - Baze de Date

GLAXO SMITH KLINE

NOVARTIS

PFIZER

SICOMED Bucuresti

TERAPIA Cluj Napoca

GSK EUROPHARM

AVENTIS

SEVIER

HOFFMANN LA ROCHE

ELI LILY

Pentru anul acesta, S.C. LILADRI COM S.R.L. şi-a propus o cifră de afaceri de 1.250.000.000 mii lei, cu 15,49% mai mare decât cea obţinută în 2006. Profitul brut este estimat la valoarea de 175.000.000 mii lei, cu 21,26% peste cel realizat anul trecut.

Profitul net estimat pentru finalul acestui an este 140.000.000 mii lei, cu 23,59%.

Valoarea totală a exporturilor estimate pentru anul acesta este de 10 milioane USD.

Cheltuielile propuse pentru investiţii sunt de 55.000.000 lei. Societatea nu doreşte apelarea la credite bancare pentru activitatea de investiţii.

Situatia echilibrului financiar al societatii:

mii lei

FOND DE RULMENT 450.698.980NECESAR DE FOND DE RULMENT 463.261.896TERZORERIA NETĂ -12.562916

9

Page 11: - Baze de Date

CAPITOLUL II

ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIC EXISTENT

Analiza sistemului existent este o componentă esenţială a procesului de realizare a unui sistem informatic. Referitor la timpul acordat acestei etape, unii autori afirmă că de multe ori se pierde foarte mult timp cu activităţile specifice analizei sistemului existent, rămânând foarte puţin pentru proiectarea noului sistem. Contrar acestei opinii, s-a demonstrat că dacă se trece relativ repede de această etapă, încercându-se a se câştiga timp pentru proiectare, acel timp va fi pierdut în faza de proiectare a noului sistem, deoarece se va ajunge la concluzia că nu există suficiente informaţii pentru proiectarea noului sistem. În foarte multe cazuri s-a demonstrat că o analiză minuţios realizată reduce timpul destinat proiectării cu 50%-60%, deci timpul total destinat realizării sistemului nu va creşte, iar produsul informatic rezultat va fi mult mai fiabil şi mult mai apropiat de cerinţele reale ale beneficiarului.

Punctul de plecare în cadrul etapei de analiză îl costituie MODELUL MEDIULUI, care reprezintă graniţa între sistem şi mediul înconjurător, precum şi modul în care acestea interacţionează.

Următorul pas este definirea MODELULUI COMPORTAMENTAL care presupune studierea sistemului din punct de vedere conceptual, acesta fiind privit ca o colecţie de procese (transformări), care acceptă date din afara sistemului (evenimente), transformându-le în date de ieşiri (răspunsuri).

II.1. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DE DESFACERE ŞI GESTIUNE STOC

Produsele se vând în baza unei comenzi scrise/verbale din partea clienţilor. La primirea unei comenzi, angajatul de la departamentul de desfacere trebuie să verifice solvabilitatea clientului şi stocul pentru produsele solicitate.

Dacă clientul nu este solvabil, comanda va fi respinsă. Dacă există suficient stoc, se va emite dispoziţia de livrare către departamentul depzit. În

10

Page 12: - Baze de Date

baza avizului de însoţire primit de la depozit, se va emite factura de desfacere. Factura poate fi trimisă pentru un singur aviz sau pentru mai multe avize.

Actele care reflectă livrarea (avize de însoţire, facturi) se înscriu zilnic la serviciul Livrări.Lunar pe baza registrului de livrări, se întocmeşte situaţia pentru contabiliate.

Gestiunea stocurilor se realizează la departamentul Depozit. Intrarea produselor se face pe baza N.I.R. (Notă de intrare recepţie) întocmit după factura de aprovizionare.

Produsele returnate şi recondiţionate vor intra însoţite de procesul- verbal de recondiţionare.

Ieşirea produselor se operează zilnic în fişa de magazine.Situaţia stocurilor se transmite zilnic la Desfacere şi lunar la

Financiar.Produsele pot fi ridicate direct de clienţi de la depozit sau pot fi

expediat, la cerere.Compartimentul Expediţie preia avizele de însoţire şi întocmeşte

programul de expediţie, pe care îl transmite compartimentului Transport.În sarcina compartimentului Desfacere intră şi determinarea

necesarului de aprovizionare, care trebuie transmis compartmentului Aprovizionare.

II.2. OBIECTUL SISTEMULUI INFORMATIC

Prezenta lucrare permite realizarea unui sistem informatic pentru activitatea de desfacere şi gestiunea stocurilor, în cadrul S.C. LILADRI COM S.R.L.

Acest sistem va permite gestionarea eficientă a întregii activităţi de desfacere şi gestiune a stocurilor, începând de la comenzile de desfacere, până la stingerea obligaţiei de plată pentru produsul livrat.

Sistemul va permite urmatoarele facilităţi: -va asigura suport pentru gestionarea comenzilor în aşteptate,

astfel, dacă nu există stoc suficient pentru onorarea unei comenzi, aceasta nu va fi respinsă ci va fi programată pentru o livrare următoare, totodată se va asigura ordonarea automată a comenzilor reprogramate şi livrarea acestora la o data stabilită;

-permite determinarea operativă a stocului de produse pentru a putea comunica clienţilor, termenul de livrare al produselor;

11

Page 13: - Baze de Date

-oferă suport pentru practicarea unei politici flexibile de preţuri, care să permită acordarea de discaunturi, pentru diferite produse, sau pentru clienţii fideli;

-pe baza datelor referitoate la activitatea de desfacere, sistemul va permite realizarea unor analize şi prognoze cantitative şi valorice, la nivel de produs, client, centru de vânzare şi pe total.

II.3. REALIZĂRILE SISTEMULUI INFORMATIC

Definirea „ieşirilor informaţionale” presupune, în primul rând, stabilirea la nivel global a informaţiilor necesare managementului pe diferite trepte ierarhice. Aceste informaţii formează fluxuri logice de ieşire care pot fi grupate în diverse tipuri de rapoarte, grafice.

Pentru fiecare din acestea se stabileşte conţinutul informaţional care este format din: antet, titlu, cap de tabel, date elementare, totaluri, medii, sume, minim, maxim. Informaţiile pe care le conţine raportul provin din baza de date şi ele trebuie să fie în concordanţă cu cerinţele beneficiarului.

La nivelul fiecărui sistem informatic putem admite că „intrările” acestuia sunt condiţionate de „ieşirile” sale, pe două planuri:

•pe plan logic, orice „ieşire” este un rezultat al aplicării unuia sau mai multor operatori asupra unui ansamblu de date de intrare. Odată definite „intrările” sistemului şi operatorii de transformare, „intrările” vor apărea ca determinate de aceste „ieşiri”;

•pe plan tehnologic, caracteristicile cerute ieşirilor sistemului (obiectivitate, fiabilitate, precizie), condiţionează caracteristicile cerute intrărilor, în particular în ceea ce priveşte datele elementare.

12

Page 14: - Baze de Date

DESCRIEREA INTRĂRILOR PENTRU SISTEMUL DE DESFACERE PRODUS ŞI GESTIUNE STOC

NR.CRT.

DENUMIREDOCUMENT

SURSA NUMĂREXEMPLA

-RE

PERIODIO-CITATE

FRECVEN-ŢĂ

VOLUM/AN

1 Listă preţuri Financiar contabilita-

te

1 zilnic 1/zi 312

2 Situaţia clienţilor debitori

Financiar contabilita-

te

1 zilnic 1/zi 312

3 Proces verbal de

recondiţiona-re

Secţia recondiţio-

nări

1 săptămâ-nal

2/săptămâ-

100

4 Comandă de desfacere

Client 2 zilnic 10/zi 3120

5 Factură de aproviziona-

re

Aprovizio-nare

2 zilnic 10/zi 3120

6 Notă de intrare

recepţie

Depozit 2 zilnic 10/zi 3120

13

Page 15: - Baze de Date

DESCRIEREA IEŞIRILOR PENTRU SISTEMUL DE DESFACERE PRODUS ŞI GESTIUNE STOC

NR.CRT.

DENUMIREDOCUMENT

NR.EX. PEIODICITATE

FREC-VENŢĂ

DESTINAŢI-E

1 Factură de desfacere

2 zilnic 10/zi Financiar-contabilitate

Client2 Situaţia lunară a

vânzărilor pe clienţi

1 lunar 2/lună Financiar-contabilitate

3 Situaţia lunară a vânzărilor pe

clienţi

1 lunar 2/lună Financiar-contabilitate

4 Situaţia lunară a stocurilor

1 lunar 1/lună Financiar-contabilitate

5 Aviz de însoţire 3 zilnic 10/zi Financiar-contabilitate

ClientExpediţie

6 Comenzi în aşteptare

1 săptămânal 2/săptă-mână

Financiar-contabilitate

7 Notă de intrare-recepţie

1 zilnic 10/zi Financiar-contabilitate

8 Ofertă produse 1 zilnic 20/zi Client

II.4. CERINŢELE NOULUI SISTEM INFORMATIC

Principalul scop care trebuie urmărit în principal de activitatea de investigare a sistemului este identificarea şi definirea detaliată a cerinţelor, de comun acord cu beneficiarul şi nu descrierea problemelor sistemului actual, în paralel cu investigarea datelor şi prelucrărilor.

Dintre cerinţele exprimate, putem enumera umătoarele categorii:▪cerinţe care rezolvă sau reduc deficienţele sistemului existent

14

Page 16: - Baze de Date

▪cerinţe care exprimă noi facilităţi care nu sunt asigurate de vechea implementare a sistemului.Este foarte importantă analiza atentă a cerinţelor, deoarece ele pot fi

incomplet exprimate sau pot fi exprimate ca opinii, sugerând soluţia tehnică, fără să descrie cerinţele efective ale problemei.

Cerinţele pot fi divizate în două mari clase, şi anume: cerinţe funcţionale şi nefuncţionale.

1.Cerinţele funcţionale se referă la activităţile pe care trebuie să le realizeze noul sistem, cum ar fi:

●cerinţe referitoare la stocarea, modificarea, consultarea datelor;

●cerinţe privind modul de obţinere a rapoartelor;●cerinţe privind interacţiunea cu alte sisteme.

2.Cerinţe nefuncţionale, care se referă la modul în care noul sistem realizează activităţile prevăzute, cum ar fi:

♦cerinţe privind performanţele sistemului (calitatea, timpul de acces);

♦cerinţe privind securitatea datelor (restricţii de acces ale utilizatorilor);

♦cerinţe privind refacerea datelor pierdute;♦cerinţe de audit şi control;♦cerinţe de arhivare;♦cerinţe determinate de trecerea de la prelucrare manuală la

prelucrare automată;♦cerinţe privind restricţiile determinate de interfaţa cu alte

sisteme.

CAPITOLUL III

PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC

III.1. PROIECTAREA INTRĂRILOR

Prin „intrările” sistemului informatic se înţelege totalitatea datelor primare necesare obţinerii informaţiilor de ieşire ale sistemului.

15

Page 17: - Baze de Date

Datele primare reflectă starea şi dinamica fenomenelor şi proceselor economice din organizaţia economică care sunt necesare creării, actualizării bazei de date şi obţinerii situaţiilor de ieşire. Datele primare pot fi externe sau interne organizaţiei economice.

Acestea parcurg o succesiune de etape de la momentul generării şi culegerii lor şi până la momentul utilizării efective în cadrul sistemului informatic.Aceste etape intermediare sunt: înregistrarea datelor pe documentul de intrare, tastarea sau scanarea datelor, conversia datelor într-o formă acceptată de sistemul de calcul, verificarea sintactică şi semantică a datelor de intrare, corecţia datelor eronate.

Determinarea intrărilor presupune o analiză ce are ca punct de plecare informaţiile de ieşire din sistem. Determinarea intrărilor sistemului pornind de la ieşirile acestuia se face utilizând tehnica concordanţei ieşiri-intrări.

Analiza concordanţei intrări-ieşiri

Dezavantaul acestei abordări este că nu întotdeauna putem prevedea toate tipurile de informaţii de ieşire şi deci nu putem determina toate datele de intrare necesare.

Un alt punct de vedere este acela de a stabili intrările sistemului fără a cunoaşte în detaliu ieşirile informaţionale ale sistemului. Intrările informaţionale trebuie să reflecte cât mai fidel obiectul sistemului real, în acest fel existând posibilitatea obţinerii oricărui tip de informaţie de ieşire.

Dezavantajul acestei abordări este dat de faptul că există posibilitatea

Ansamblulintrărilor

Procesul de obţinere a ieşirilor

Ansamblulieşirilor

16

Page 18: - Baze de Date

ca anumite date de intrare să nu fie niciodată necesare în obţinerea unor informaţii de ieşire.

Definirea intrărilor trebuie să includă toate elementele necesare proiectării ulterioare a documentelor de intrare şi să ofere soluţii pentru preluarea datelor în sistemul informatic.

După determinarea „intrărilor” sub aspectul conţinutului acestora, se va stabili pentru fiecare sursa de provenienţă, peridiocitate, volumul.

De asemenea, se pot defini global posibilităţile şi modalităţile de culegere, verificare în vederea stocării acestora.

Proiectarea detaliată a „intrărilor” (externe şi interne) cuprinde:-proiectarea logică de detaliu;-proiectarea fizică de detaliu.

Scopul este de a elabora specificaţiile de intrare utile atât programatorului cât şi utilizatorului. Ele cuprind machetele documentelor, machetele videoformatelor, instrucţiunile de culegere, utilizare şi transpunere pe suportul tehnic, regulile de control şi validare.

Dintre activităţile proiectării logice a intrărilor putem enumera: stabilirea listei de documente de intrare, proiectarea codurilor, precizarea caracteristicilor logice.

La proiectarea fizică este necesar să se realizeze, în principal, următoarele activităţi:

1.alegerea suportului tehnic pentru înregistrarea şi stocarea datelor;

2.stabilirea procedurilor de validare;3.proiectarea machetelor documentelor;4.stabilirea unor instrucţiuni tehnice pentru culegerea, utilizarea

şi transpunerea pe suport tehnic;5.proiectarea videoformatelor de intrare şi afişare a datelor.

III.2. PROIECTAREA IEŞIRILOR

Obiectivele oricărui sistem informatic sunt atinse dacă cerinţele impuse de managementul organizaţiei sunt realizate. Acestea implică furnizarea la cerere sau periodic a unor informaţii necesare cunoaşterii sistemului real şi fundamentării unor decizii pentru funcţionarea în condiţii optime a organizaţiei respective. Utilitatea şi viabilitatea sistemului

17

Page 19: - Baze de Date

informatic este determinată de tipul, conţinutul şi operativitatea cu care sunt obţinute ieşirile informaţionale.

Prin „ieşiri informaţionale” înţelegem totalitatea informaţiilor furnizate de sistem beneficiarilor interni şi externi. Ele pot fi definite la nivelul sistemului sau la nivelul subsistemelor aplicaţiilor din care se compune sistemul.

Ieşirile informaţionale se pot grupa în situaţii de ieşire care pot fi:1.rapoarte care au forme diferite şi complexitate ridicată;2.grafice de diferite forme;3.web site;4.listă de valori, de regulă ordonată după unul sau mai multe criterii;5.valori punctuale care se obţin instantaneu (procente, totaluri,

indicatori).RAPOARTELE reprezintă modalitatea cea mai utilizată de

prezentare a datelor.Raportul este alcătuit din obiecte, unele vizibile în raport (de exemplu,

câmpurile), altele nu (de exemplu, interogările) care sunt grupate în diferite părţi ale raportului. Aceste părţi indică conţinutul raportului şi comportamentul său. Conţinutul unui raport este dat de modelul datelor şi modelul de afişare.

GRAFICELE se utilizează pentru vizualizarea unor sinteze, unor analize comparative între produse, perioade de timp sau localizări. Sunt indicate în cazul prezentărilor firmei sau pentru situaţiile adresate managementului de vârf.

Graficele cele mai utilizate sunt de tipul: coloană, bară, linie, mixt, cilindric, inel sau coroană circulară, cu puncte.

Proiectarea ieşirilor presupune proiectarea logică şi proiectarea fizică, obţinându-se astfel specificaţiile de programare pentru ieşiri.

Specificaţiile vor cuprinde, pentru utilizator „macheta”, iar pentru programator „macheta situaţiei” şi o serie de indicaţii tehnice de realizare.

Macheta este reprezentarea de detaliu a situaţiei de ieşire. Detaliile şi indicaţiile tehnice se referă la: volum, frecvenţă, numărul de copii şi destinaţia fiecăruia, gradul de precizie al calculelor, condiţii speciale de editare, criteriile de control, validare şi interpretare a datelor de ieşire.

Proiectarea logică a ieşirilor începe cu definirea ieşirilor, după care se face o prezentare a caracteristicilor logice la nivel de situaţie finală.

În cadrul proiectării fizice a ieşirilor se desfăşoară, în principal, următoarele activităţi:

18

Page 20: - Baze de Date

1.alegerea tipului de suport şi modalităţilor de prezentare a ieşirilor informaţionale;

2.proiectarea machetelor de editare/vizualizare a ieşirilor;3.elaborarea procedurilor de utilizare şi interpretare a ieşirilor

informaţionale;4.generarea efectivă a situaţiei finale.

CAPITOLUL IV

PREZENTAREA BAZEI DE DATE

În baza de date realizată, am introdus următoarele TABELE:-furnizor;-client;-mărfuri;-gestiune;-stoc;-N.R.C.D.;-mărfuri aprovizionate;-factură;-mărfuri vândute;-B.P.T.R.;-mărfuri transferate;

19

Page 21: - Baze de Date

În baza de date realizată, am introdus următoarele INTEROGĂRI:-numărul de B.P.T.R. –uri emise în fiecare zi;-ordonare mărfuri după preţ aprovizionare;-selecţie facturi pentru un anumit client;-selecţie facturi;-selecţie facturi după U.M.;-selecţie N.R.C.D.;

20

Page 22: - Baze de Date

FORMULARE

21

Page 23: - Baze de Date

SITUAŢII FINALE - RAPOARTE

22

Page 24: - Baze de Date

PANOU DE COMANDĂ

23

Page 25: - Baze de Date

CONCLUZII

Puncte tari- societatea înregistrează profit de la an la an, deşi într-un ritm

24

Page 26: - Baze de Date

de creştere redus;- poziţia bună pe care o deţine societatea atât în piaţa

internă cât şi pe cele externe, la principalele produse medicamentoase;

- intrarea cu succes pe noi pieţe de desfacere;- politica stabilă de dividend;- sectorul în care activează este unul cu profitabilitate

mare;- rezultate în creştere, important în primul trimestru din

2005, ce a dus la aprecierea semnificativă a indicatorilor de rentabilitate;

- extinderea certificărilor GMP.Puncte slabe

- accentuarea dezechilibrului financiar, deşi acesta este o trăsătură a tuturor producătorilor de medicamente interni;

- în termeni reali, în 2004 am înregistrat o scădere la nivelul profitului net;

- societatea se află încă în propietatea statului.Oportunităţi

- posibila valorificare integrală sau parţială a creanţelor;- extinderea pe noi pieţe de desfacere;- privatizarea societăţii.

Ameninţări- concurenţa străină şi autohtonă;- accentuarea blocajului financiar al sistemului sanitar

românesc.

BIBLIOGRAFIE

25

Page 27: - Baze de Date

♦CLAUDIA CÂRSTEA - Proiectarea bazelor de date; Mediul de programare Microsotf Access, Editura Omnia UNI S.A.S.T., Braşov 2007;

♦GHEORGHE SABĂU, VASILE AVRAM - Sisteme informatice şi baze de date, Editura Oscar Print.

♦GHEORGHE SABĂU, GEORGETA BĂDESCU, PETRIŞOR OPREA, CRISTINA IONIŢĂ, VASILE AVRAM, CLAUDIA CÂRSTEA - Baze de date relaţionale, Editura Cison Bucureşti, 1998.

♦ROŞCA I., ZAHARIE D.-Proiectarea sistemelor informatice de gestiune.Suport de curs.Biblioteca A.S.E., Bucureşti, 1999.

26