~ ~1 Setde standarde · lndicativul SM EN 1335-2 SM EN 14988-1+A1 SM EN 15372 SMEN16121 SM EN 16139...

of 5 /5
Setde I > standarde

Embed Size (px)

Transcript of ~ ~1 Setde standarde · lndicativul SM EN 1335-2 SM EN 14988-1+A1 SM EN 15372 SMEN16121 SM EN 16139...

Page 1: ~ ~1 Setde standarde · lndicativul SM EN 1335-2 SM EN 14988-1+A1 SM EN 15372 SMEN16121 SM EN 16139 SM EN 1725 SM EN 1729-1 SM EN 1729-2 Titlul Mobilier de birou.

~ Setde 1 ~1 I > standarde

Page 2: ~ ~1 Setde standarde · lndicativul SM EN 1335-2 SM EN 14988-1+A1 SM EN 15372 SMEN16121 SM EN 16139 SM EN 1725 SM EN 1729-1 SM EN 1729-2 Titlul Mobilier de birou.

Mobila constituie un element foarte important, ce reprezinta confortul, decorul sau ambianta unei locuinte. Pe langa faptul ca mobilierul este parte componenta a interiorului sau exteriorului oricarui edificiu, fiecare articol al acestuia este o investitie de lunga durata. Astfel, confortul ?i functionalitatea sunt esentiale pentru persoanele care l?i petrec timpullntr-un anum it mediu, avand tangente directe cu un articol sau altul al mobilierului.

Primullucru ?i eel mai important al oricarui tip de mobila este calitatea, respectiv aceasta este definita de materialul ?i componentele-cheie din care este realizat mobilierul. Cel de-al doilea lucru, Ia fel de important, este forma, culoarea ?i finisajul oricarui articol de mobila, destinat pentru interior sau exterior.

In ultimii zece ani, cerintele moldovenilor In materie de mobila s-au egalat tot mai mult cu acele ale europenilor. Astfel, lntrucat pe piata autohtona exista deja cerere tot mai mare de mobila confectionata conform cerintelor

-

standardelor europene ?i internationale, respectiv ?i oferta nu lntarzie sa apara. Mobila este pozitionata drept un prod us competitiv, fapt ce-i determina pe gestionarii companiilor din domeniul mobilier sa utilizeze Ia fabricarea acestora cele mai noi standarde.

Aplicarea standardelor de catre companiile din domeniul confectionarii mobilei va spori calitatea produselor, inclusiv numarul de vanzari atat catre clientii autohtoni, cat ?i catre acei din afara tarii.

Totodata, implementarea standardelor Va permite sa demonstrati mai eficient calitatea produsului, astfellncat sa corespunda cu cerintele din reglementarile tehnice, avand posibilitatea de a utiliza cele mai bune practici deja testate Ia nivel european ?i international.

Pentru a economisi timpul ?i efortul Dvs., ISM a identificat un set de standarde In domeniul mobilei, In scopul de a obtine produse calitative ?i competitive.

Daca doriti sa cunoa?teti mai multe detalii despre achizitionarea standardelor, puteti sa ne contactati direct Ia numarul de telefon 022 905 330 sau pe adresa de e-mail [email protected].

Va propunem sa consultati setul de standarde necesare activitatii pe care o desfa?uratL

lndicativul

SM CEN/TR 15349

SM CEN/TR 15588

SM CEN/TR 15709

SM CEN/TR 16015

SM CEN/TS 16209

SM EN 1023-1

SM EN 12221-1+A1

SM EN 1335-1

Titlul

Accesorii pentru mobilier. Termeni referitori Ia elemente extensibile ?i componentele acestora

Accesorii pentru mobilier. Termeni referitori Ia balamale ?i componentele acestora

Accesorii meta/ice pentru mobilier. Termeni referitori Ia accesorii pentru U?i glisante ?ide tip revolving

Accesorii pentru mobilier. Termeni referitori Ia mecanisme deblocare

Mobilier. C/asificarea conform proprietatilor de suprafata a mobilierului

Mobilier pentru birou. Pereti despiirf:itori. Partea 1: Dimensiuni

Articole de puericulturiJ. Mese de lnfiJ?at de uz casnic. Partea 1: Cerinte de securitate

Mobilier de birou. Scaune de lucru pentru birou. Partea 1: Dimensiuni. Determinarea dimensiunilor

Page 3: ~ ~1 Setde standarde · lndicativul SM EN 1335-2 SM EN 14988-1+A1 SM EN 15372 SMEN16121 SM EN 16139 SM EN 1725 SM EN 1729-1 SM EN 1729-2 Titlul Mobilier de birou.

lndicativul

SM EN 1335-2

SM EN 14988-1+A1

SM EN 15372

SMEN16121

SM EN 16139

SM EN 1725

SM EN 1729-1

SM EN 1729-2

Titlul

Mobilier de birou. Scaune de lucru pentru birou. Partea 2: Cerinte de securitate

Scaune lnalte pentru copii. Partea 1: Cerinte de securitate

Mobilier. Rezistenta, durabilitate ?i securitate. Cerinte pentru mese cu alte utilizari declt ce/e casnice

Mobilier pentru depozitare, de uz co/ectiv. Cerinte de securitate, rezistenta, durabilitate ?i stabilitate

Mobilier. Rezistenta, durabilitate ?i securitate. Cerinte pentru scaune cu alte utilizari declt ce/e casnice

Mobilier de uz casnic. Paturi ?i saltele. Cerinte de securitate ?i metode de lncercare

Mobilier. Scaune ?i mese pentru institutii de lnvatamlnt. Partea 1: Dimensiuni functionale

Mobilier. Scaune ?i mese pentru institutiile de lnvatamlnt Partea 2: Cerinte de securitate ?i metode de lncercare

lndicativul

SM EN 527-1

SM EN 1334

SM EN 14703

SM EN 14749

SM EN 716-1+A1

SM EN 747-1+A1

SM GOST 18313 (ISO 5970-79)

SM GOST 18607

~--------------~..... r-------~--------~------------~

-

Titlul

Mobilier de birou. Mese de lucru pentru birou. Partea 1: Dimensiuni

Mobilier de uz casnic. Paturi ?i saltele. Metode de miJsurare ?i tolerante recomandate

Mobilier. Asamblari pentru scaune cu alte utilizari declt ce/e casnice dispuse pe un rind Cerinte de rezistenta ?i metode

Mobilier. Elemente pentru depozitare de uz casnic ?ide buciJtiJrie ?i blaturi de lucru de buciJtiJrie. Cerinte de securitate

Mobilier. Paturi fixe ?i paturi pliante de uz casnic, pentru copii. Partea 1: Cerinte de securitate

Mobilier. Paturi suprapuse ?i paturi supralnaltate. Partea 1: Cerinte de securitate, rezistenta ?i durabilitate

Mese pentru profesori. Tipuri ?i dimensiuni functionale

Mese de prezentare. Dimensiuni functionale

Page 4: ~ ~1 Setde standarde · lndicativul SM EN 1335-2 SM EN 14988-1+A1 SM EN 15372 SMEN16121 SM EN 16139 SM EN 1725 SM EN 1729-1 SM EN 1729-2 Titlul Mobilier de birou.

lndicativul Titlul

SM ISO 7617-1 Suporturi textile acoperite cu materiale plastice pentru tapiferie. Partea 1: Condifii tehnice pentru tricoturi acoperite cu ooliclorurii de vinil (PVCJ

SM SR CEN/TR 14073-1 Mobilier pentru birou. Mobilier pentru depozitare. Partea 1: Dimensiuni

SM SR EN 1023-2 Mobilier pentru birou. Pereti despiirfitori. Partea 2: Cerinte de securitate mecanicii

SM SR EN 1129-1 Mobilier. Paturi rabatabile. Condifii tehnice de securitate !ji lncerciiri. Partea 1: Condifii tehnice de securitate

SM SR EN 1130-1 Mobilier. Leagiine de uz casnic. Partea 1: Condifii de securitate

SM SR EN 12520 Mobilier. Rezistentii, durabilitate !ji securitate. Cerinte pentru scaune de uz casnic

SM SR EN 12521 Mobilier. Rezistentii, durabilitate !ji securitate. Cerinte pentru mese de uz casnic

SM SR EN 14073-2 Mobilier pentru birou. Mobilier pentru depozitare. Partea 2: Cerinte de securitate

-

-

lndicativul

SM SR EN 14434

SM SR EN 14749

SM SR EN 1970

SM SR EN 527-2

SM SR EN 581-1

SM SR EN 581-3

SM SR EN 1116

SM EN 14727

SM EN 15570

Titlul

Table de scris pentru institufii de lnviitiimlnt. Cerinte ergonomice, tehnice side securitate si metode de lncercare cores unziitoare ' '

Mobilier de uz casnic !ji de buciitiirie. Elemente pentru depozitare !ji blaturi de lucru. Cerinte de securitate !ji metode de lncercare

Paturi reglabile pentru persoane cu dizabilitiifi. Cerinte !ji metode de lncercare

Mobilier de birou. Mese de lucru pentru birou. Partea 2: Cerinte mecanice de securitate

Mobilier de exterior. Scaune !ji mese de uz casnic, colectiv !ji de camping. Partea 1: Cerinte generate de securitate

Mobilier de exterior. Scaune !ji mese de uz casnic, colectiv !ji pentru camping. Partea 3: Cerinte de securitate mecanicii !ji metode de lncercare a meselor

Mobilier de buciitiirie. Dimensiuni de coordonare pentru mobilierul de buciitiirie !ji aparatele pentru menaj

Mobilier de Ia bora tor. Elemente de depozitare pentru laboratoare. Cerinte !ji metode de lncercare

Accesorii pentru mobilier. Rezistenta mecanicii !ji anduranta balamalelor !ji a componentelor acestora. Balamale pivotante e un ax vertical

ISM Va informeaza ca aveti posibilitatea de a consulta ,Catalogul Standardelor Moldovene?ti" In scopul facilitarii identificarii standardelor nationale necesare. Catalogul paote fi accesat utilizand adresa www.estandard .md.

Totodata, Va comunicam ca puteti consulta continutul standardelor gratis, pana Ia procurarea acestora, Ia sediuiiSM In Fondul National de Standarde. Siguranta zilei de maine consta In utilizarea eficienta a standardelor, conferindu-va lncredera ca, serviciul oferit este unul corespunzator din punct de vedere al calitatii, inofensivitatii, securitatii persoanelor, bunurilor materiale, cat ?i a protectiei mediului.

Page 5: ~ ~1 Setde standarde · lndicativul SM EN 1335-2 SM EN 14988-1+A1 SM EN 15372 SMEN16121 SM EN 16139 SM EN 1725 SM EN 1729-1 SM EN 1729-2 Titlul Mobilier de birou.

II